ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007-2015 - ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΚΥΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟ 2007 ΜΟ 2008 ΜΟ 2009 ΜΟ 2010 ΜΟ 2011 ΜΟ 2012 ΜΟ 2013 ΜΟ 2014 ΜΟ 2015 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2007-2015
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8,08 9,76 9,53 9,95 10,07 8,88 9,52 9,48 7,97 9,25
ΙΣΤΟΡΙΑ 10,09 9,70 10,70 9,77 8,61 10,35 8,80 9,00 9,75 9,64
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 15,14 13,89 12,96 13,71 14,07 13,93 12,83 15,98 9,08 13,51
ΑΓΓΛΙΚΑ 13,37 14,17 13,63 13,99 13,41 14,20 15,36 15,50 13,87 14,17
ΓΑΛΛΙΚΑ 13,91 15,93 15,23 15,22 15,36 13,90 14,18 14,43 13,83 14,67
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 13,23 15,03 18,90 16,00 15,65 13,52 15,57 17,58 15,48 15,66
ΙΤΑΛΙΚΑ 12,15 13,29 13,02 15,02 16,74 12,63 12,47 15,11 14,78 13,91
ΙΣΠΑΝΙΚΑ 13,89 12,89 12,06 13,16 14,95 14,44 14,35 15,39 15,53 14,07
ΤΟΥΡΚΙΚΑ 13,03 12,46 11,41 16,41 8,38 17,70 16,51 12,62 11,58 13,34
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 13,20 13,22 13,37 13,41 13,28 13,89 13,38 13,03 13,21 13,33
ΧΗΜΕΙΑ 11,52 11,72 11,77 11,96 12,94 12,19 12,09 12,31 12,97 12,16
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 9,96 9,64 8,90 8,88 10,55 8,89 7,81 10,07 8,08 9,20
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 12,67 13,07 11,77 13,71 14,19 13,80 13,94 13,06 14,20 13,38
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 12,64 12,46 11,86 12,18 14,04 15,08 13,87 14,41 13,31 13,32
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9,50 8,64 8,56 8,43 8,52 9,82 10,13 11,05 10,91 9,51
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 11,30 9,91 11,65 12,69 11,47 13,61 13,39 14,17 13,58 12,42
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 14,59 13,11 13,50 14,63 14,58 14,54 14,46 14,32 14,66 14,27
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 10,68 10,01 11,18 11,28 9,81 10,51 10,19 10,43 10,73 10,54
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 10,60 10,78 11,30 10,71 9,74 8,34 10,55 9,79 10,32 10,24
ΦΥΣΙΚΗ 11,80 11,50 10,75 12,07 12,10 11,00 10,74 10,33 10,88 11,24
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 10,64 9,64 9,85 11,13 11,57 11,45 11,85 10,53 11,16 10,87
ΡΩΣΙΚΑ 17,13 16,01 15,11 15,31 14,95 15,17 16,40 16,52 16,93 15,95
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ.Κ 10,56 9,78 9,89 9,97 11,60 11,54 9,90 10,88 10,53 10,52