ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 

Description: G:\@AVENUES@\WEBPAGE\pagstats\paglogo2.jpg

Αριθμός Υποψηφίων, μέσος όρος και τυπική απόκλιση ανά μάθημα

Αριθμός υποψηφίων που έχουν επιλέξει το τμήμα σαν πρώτη επιλογή - ΚΥΠΡΟΣ

Αριθμός υποψηφίων που έχουν επιλέξει το τμήμα σαν πρώτη επιλογή - ΕΛΛΑΔΑ

Αριθμός υποψηφίων που έχουν επιλέξει το τμήμα σε οποιαδήποτε σειρά - ΚΥΠΡΟΣ

Αριθμός επιτυχόντων, μέγιστη και ελάχιστη βαθμολογία ανά σχολή  (Α' κατανομή) - ΚΥΠΡΟΣ

Αριθμός επιτυχόντων, μέγιστη και ελάχιστη βαθμολογία ανά σχολή  (Α' κατανομή) - ΕΛΛΑΔΑ

Κατανομη τμημάτων για Ομογενείς (Αριθμός επιτυχόντων, μέγιστη και ελάχιστη βαθμολογία ανά σχολή)

www.avenuesnet.com

Go Back