ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛ. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: 9,481722287 ΜΕΓ. ΒΑΘΜΟΣ: 19,55 0,00-4,99: 1745 20,36% ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΥΠΟΨ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΕΡΣ. Μ.Ο ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,00-4,99 5,00-9,99 10,00-14,99 15,00-18,49 18,50-20
ΣΥΝ, ΥΠΟΨ: 8785 ΠΕΡΣ. Μ.Ο: 9,52 ΜΙΚ. ΒΑΘΜΟΣ: 0 5,00-9,99: 2693 31,42% ΝΕΑ ΕΛΛ. 8785 100,00% 215 2,447% 9,481722287 9,52 -0,038277713 20,36% 31,42% 35,73% 12,23% 0,26%
ΠΟΣΟΣΤΟ: 100% ΑΠΟΚΛΙΣΗ: -0,038277713 10,00-14,99: 3062 35,73%
ΑΠΟΥΣΙΕΣ: 215 15,00-18,49: 1048 12,23%
ΠΟΣΟΣΤΟ: 2,447% 18,50-20: 22 0,26%
ΚΩΔ Βαθμ, 1 Βαθμ, 2 Βαθμ, 3 Βαθμ, 4 Βαθμ, 5 Βαθμ, 6 Βαθμ, 7 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1 8,5 (4): 2,00 (6): 9,60 (11): 17,80 4967
2 3,75 (4): 1,50 (6): 7,50 (11): 17,20 7400
3 8,9 (6): 13,70 (43): 14,50 (46): 15,20 4753
4 10 (19): 1,22 (37): 9,25 (38): 9,40 4107
5 1 (49): 4,90 (262): 2,30 (312): 9,40 8430
6 10,02 (43): 13,10 4100
7 7,75 (6): 17,90 (43): 15,20 5376
8 6,25 (6): 17,25 (43): 4,75 6126
9 5,96 (6): 18,10 (43): 10,80 6308
10 2,7 (50): 6,60 (257): 11,20 (355): 4,20 7899
11 3,87 (49): 19,10 (50): 19,65 (254): 18,10 (308): 19,60 7352
12 ΑΠΟΥΣΙΑ (50):ΑΠΟΥΣΙΑ (263):ΑΠΟΥΣΙΑ (313):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
13 12,02 (15): 15,10 (37): 14,05 (38): 11,80 2894
14 ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
15 3,92 (15): 12,10   (46): 9,80 7323
16 13,05 (22): 18,20 (37): 10,65 (38): 11,26 2253
17 4,67 (43): 1,30 (46): 11,00 6976
18 6,62 (4): 5,55 (6): 17,80 (43): 5,45 5952
19 0,85 (50): 0,65 (264): 4,45 (314): 3,40 8462
20 11,72 (24): 10,95 (25): 8,22 (37): 4,95 3090
21 1 (6): 13,45 (43): 0,00 8430
22 5,45 (6): 16,90 (43): 11,50 6578
23 4,6 (6): 13,40 (43): 4,65 7015
24 2,15 (21): 4,10 (39): 5,50 (43): 12,60 8100
25 8,57 (6): 16,65 (41): 19,20 (43): 4,70 4937
26 1,35 (50): 1,80 (251): 6,15 (307): 4,15 8356
27 4,92 (6): 12,80 (43): 4,35 6854
28 ΑΠΟΥΣΙΑ (6):ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ (46):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
29 4,85 (43): 3,65 6882
30 5,65 (15): 15,87 (39): 12,95 (43): 13,00 6462
31 15,23 (21): 7,50 (37): 1,85 (38): 4,00 941
32 ΑΠΟΥΣΙΑ (6):ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
33 6,2 (43): 8,85 (46): 10,00 6160
34 2,7 (37): 0,90 (38): 1,70 (106): 2,90 (156): 8,82 (202): 7,05 7899
35 5,65 (43): 10,70 6462
36 2,8 (7): 12,00 (43): 4,55 7858
37 4,43 (43): 0,50 7095
38 ΑΠΟΥΣΙΑ (6):ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
39 5,45 (37): 0,15 (38): 0,90 (100): 8,70 (151): 9,00 (200): 10,50 6578
40 5,35 (6): 12,40 (43): 4,40 6635
41 5,15 (43): 1,65 6734
42 7,57 (22): 13,40 (37): 5,45 (46): 15,80 5478
43 1,65 (43): 2,10 (46): 5,40 8272
44 5,07 (37): 2,50 (46): 10,00 6780
45 13,03 (6): 17,10 (21): 13,20 (43): 9,45 2270
46 9,45 (4): 2,75 (6): 17,80 (21): 0,75 4441
47 10,3 (4): 8,35 (21): 9,10 (43): 12,65 3937
48 2,22 (43): 1,20 8080
49 5,15 (52): 18,90 (314): 11,85 6734
50 8,17 (38): 4,00 (43): 5,85 5152
51 6,5 (39): 4,27 (43): 7,40 6007
52 14,5 (6): 19,30 (43): 16,00 1344
53 2,87 (43): 1,40 7826
54 ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ (46):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
55 2,65 (43): 1,40 (46): 11,80 7920
56 7,88 (43): 0,00 5316
57 1,87 (6): 16,26 (43): 2,20 8202
58 10,75 (6): 13,20 (21): 2,35 (22): 16,10 (43): 11,95 3681
59 6,77 (43): 2,15 5883
60 9,57 (15): 17,55 (37): 9,35 (38): 11,60 4375
61 7,65 (43): 7,60 (46): 7,50 5434
62 ΑΠΟΥΣΙΑ (15): 3,67 (25): 0,97 (43): 7,75 #VALUE!
63 11,73 (19): 12,95 (21): 15,05 (38): 10,20 (43): 16,15 3086
64 10,6 (25): 18,94 (43): 17,05 3769
65 2,75 (6): 15,75 (43): 5,75 (46): 8,40 7882
66 11 (6): 17,30 (43): 14,15 3536
67 8,82 (25): 18,12 (43): 18,05 (46): 18,30 4798
68 7,53 (4): 4,55 (43): 4,90 5501
69 3,65 (50): 1,85 (52): 19,30 (264): 8,00 (314): 8,05 7461
70 4,87 (50): 9,40 (52): 19,00 (264): 9,50 (314): 7,95 6875
71 3,2 (43): 0,40 (46): 5,80 7679
72 1,25 (43): 1,90 (46): 6,50 8380
73 4,9 (41): 14,45 (43): 3,65 6860
74 6,5 (6): 16,50 (43): 9,30 6007
75 3,2 (41): 17,80 (43): 1,70 7679
76 14,74 (15): 16,47 (43): 18,55 1203
77 5,6 (43): 14,70 6488
78 8,52 (6): 18,90 (25): 9,43 (37): 4,45 4962
79 3,7 (6): 7,80 (41): 19,20 (43): 2,35 7433
80 5,45 (37):ΑΠΟΥΣΙΑ (38): 5,10 (106): 14,80 (157): 17,80 (206): 17,15 6578
81 3,1 (50): 6,85 (266): 13,80 (316): 18,95 7721
82 7,25 (43): 11,40 (46): 8,70 5641
83 4,8 (6): 12,80 (43): 11,30 (46): 14,00 6911
84 2,52 (50): 6,25 (52): 18,10 (264): 5,80 (314): 6,80 7964
85 6,47 (6): 16,70 (43): 12,95 6023
86 6,95 (15): 6,42 (37): 2,85 5786
87 3,55 (6): 14,20 (43): 3,15 7504
88 6,9 (50): 14,85 (52): 11,40 (264): 10,75 (314): 12,80 5813
89 8,32 (15): 9,45 (37): 5,90 (38): 6,00 5059
90 2,95 (43): 5,85 (46): 6,30 7797
91 3,3 (50): 1,05 (52): 19,70 (264): 8,60 (314): 8,90 7645
92 12,4 (4): 3,75 (6): 18,00 (43): 9,30 2652
93 3,9 (6): 19,00 (43): 8,35 7330
94 2,5 (43): 0,00 (50): 2,90 (266): 11,10 (316): 9,00 7969
95 5,07 (43): 16,25 6780
96 2,67 (43): 5,95 7915
97 5,83 (41): 18,85 (43): 8,10 6383
98 3,97 (49): 6,00 (253): 10,10 (307): 7,10 7300
99 11,7 (15): 6,32 (37): 5,25 (38): 5,60 3101
100 4,65 (43): 1,45 6986
101 9,45 (4): 3,65 (6): 18,20 (43): 3,95 4441
102 6,4 (6): 18,40 (43): 8,60 (46): 12,40 6059
103 16,05 (19): 16,92 (37): 15,45 558
104 9,5 (41): 15,50 (43): 17,30 4414
105 14,4 (19): 13,47 (21): 13,50 (38): 12,90 (43): 17,45 1414
106 12,82 (19): 8,05 (21): 11,95 (37): 8,55 2401
107 3,8 (43): 0,65 (46): 5,30 7381
108 5,65 (43): 1,60 6462
109 1,05 (50): 0,00 (264): 1,40 (314): 0,30 8420
110 9,3 (6): 12,00 (41): 18,70 (43): 0,10 (46): 13,70 4509
111 2,8 (15): 0,85 (37): 0,00 (46): 8,70 7858
112 0,7 (50): 1,30 (264): 4,30 (314): 5,10 8492
113 ΑΠΟΥΣΙΑ (37):ΑΠΟΥΣΙΑ (38):ΑΠΟΥΣΙΑ (101):ΑΠΟΥΣΙΑ (153):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
114 6 (37): 6,65 6279
115 8,8 (6): 17,50 (15): 12,27 (37): 2,35 4811
116 ΑΠΟΥΣΙΑ (50):ΑΠΟΥΣΙΑ (261):ΑΠΟΥΣΙΑ (358):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
117 13,35 (4): 6,70 (6): 17,40 (43): 14,80 2064
118 2,82 (49): 7,30 (258): 11,00 (356): 17,30 7844
119 12,3 (15): 7,57 (25): 3,77 (37): 2,85 2719
120 15,4 (19): 14,32 (21): 17,00 (38): 9,00 855
121 ΑΠΟΥΣΙΑ (6):ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
122 4,55 (43): 10,05 (46): 14,00 7034
123 4,5 (6): 15,10 (43): 3,10 7058
124 5,81 (43): 3,40 6389
125 11,82 (24): 17,45 (25): 18,08 (37): 8,25 3013
126 13,05 (4): 12,30 (6): 18,15 (43): 12,45 2253
127 2,12 (43): 0,65 8117
128 15,33 (19): 16,12 (37): 16,90 (38): 15,40 893
129 5,1 (6): 17,70 (21): 4,25 (32): 8,70 (43): 10,50 6764
130 14,25 (37): 15,65 (38): 14,80 (39): 18,82 1518
131 6,25 (6): 5,50 (21): 1,55 (43): 1,60 6126
132 7,29 (50): 5,55 (266): 18,30 (316): 17,45 5625
133 14,87 (6): 18,20 (24): 14,36 (37): 9,20 1120
134 14,31 (19): 14,45 (37): 13,65 (38): 16,90 1476
135 16,87 (37): 14,80 (38): 14,60 (39): 16,35 276
136 17,97 (15): 19,62 (32):ΑΠΟΥΣΙΑ (37): 17,45 (38): 18,60 76
137 3,35 (6): 10,10 (21): 0,45 (43): 1,10 7619
138 3 (6): 17,25 (43): 6,35 (46): 2,60 7770
139 1,66 (4): 2,70 (15): 0,00 (43): 0,00 8268
140 7,8 (37): 6,45 (38): 8,40 (39): 13,22 5345
141 8,7 (6): 17,30 (32): 18,20 (43): 9,30 4861
142 5,25 (43): 8,55 (46): 8,30 6678
143 6,62 (43): 4,60 (46): 9,60 5952
144 15,95 (24): 19,95 (25): 18,34 (37): 15,65 598
145 9,65 (4): 6,95 (24): 7,92 (43): 16,70 4332
146 6,55 (4): 5,85 (6): 11,35 (43): 16,60 5981
147 12,22 (41): 17,70 (43): 16,00 2767
148 6,82 (39): 4,52 (43): 6,95 5861
149 0,67 (43): 0,40 (46): 6,20 8499
150 8,3 (37): 3,50 (38): 4,40 (105): 6,40 (155): 9,40 5070
151 17,17 (19): 16,67 (21): 15,25 (37): 9,80 204
152 11,3 (15): 19,12 (25): 19,42 (37): 17,25 3358
153 6,85 (24): 13,93 (25): 16,23 (37): 7,20 5843
154 9,62 (6): 15,80 (21): 6,35 (43): 14,00 4346
155 ΑΠΟΥΣΙΑ (15):ΑΠΟΥΣΙΑ (37):ΑΠΟΥΣΙΑ (38):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
156 11,22 (6): 19,80 (15): 14,07 (37): 7,50 (38): 10,40 3413
157 17,6 (19): 17,10 (21): 16,50 (37): 13,75 115
158 6,93 (24): 9,85 (25): 14,61 (37): 7,50 5796
159 3,05 (43): 0,10 (46): 7,53 7739
160 6,45 (4): 3,55 (6): 17,30 (43): 0,15 6033
161 6,77 (6): 10,86 (43): 7,90 (46): 10,80 5883
162 11,42 (4): 6,30 (6): 11,00 (43): 12,30 3273
163 5,11 (6): 5,70 (49): 7,10 (253): 7,12 (307): 4,20 6762
164 13,85 (19): 5,97 (21): 9,05 (43): 18,00 1751
165 16,17 (37): 13,40 (38): 10,60 (39): 16,90 514
166 4,82 (43): 3,90 6901
167 7,77 (6): 14,50 (43): 13,35 (46): 12,30 5368
168 ΑΠΟΥΣΙΑ (6):ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ (46):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
169 14,1 (21): 16,25 (37): 12,15 (38): 12,50 1608
170 7,77 (6): 17,90 (43): 0,10 (46): 10,70 5368
171 17,55 (19): 16,12 (21): 18,90 (37): 14,05 126
172 15,1 (4): 15,20 (6): 18,10 (43): 16,15 1009
173 8,3 (6): 10,60 (24): 15,99 (43): 16,80 5070
174 9,05 (50): 14,90 (262): 14,65 (312): 15,45 4657
175 8,92 (6): 17,20 (43): 12,45 4741
176 2,6 (50): 4,05 (250): 2,55 (304): 7,00 (350): 0,00 7937
177 11,75 (4): 7,80 (6): 18,50 (43): 11,45 3064
178 7,75 (4): 3,10 (24): 3,83 (43): 12,20 5376
179 4,47 (50): 2,20 (250): 6,05 (301): 13,90 (351): 11,40 7072
180 6,17 (43): 8,95 6181
181 15,2 (4): 17,10 (24): 14,81 (37): 3,55 948
182 14,8 (22): 16,10 (37): 9,16 (38): 7,10 1156
183 10,95 (15): 14,87 (37): 8,70 (38): 6,40 3565
184 11,78 (24): 17,17 (25): 18,35 (37): 14,00 3051
185 17,8 (24): 19,60 (25): 19,69 (37): 15,60 90
186 7,4 (15): 6,35 (43): 12,80 5560
187 15,55 (24): 17,42 (25): 19,66 (37): 13,15 784
188 10 (4): 13,15 (6): 19,50 (43): 18,25 4107
189 14,01 (43): 18,95 1653
190 8,15 (6): 16,50 (43): 18,40 5165
191 9,35 (15): 10,87 (21): 10,85 (37): 5,45 4495
192 14,6 (19): 10,50 (21): 8,50 (37): 11,30 1273
193 11,4 (37): 13,75 (38): 13,50 (39): 18,55 3278
194 9 (6): 17,90 (43): 3,90 4688
195 5,2 (21): 3,35 (22): 14,50 (43): 11,85 6695
196 12,25 (19): 11,17 (37): 11,60 (38): 11,40 2754
197 5,55 (6): 17,60 (50): 7,15 (258): 11,40 (356): 15,60 6523
198 5,85 (4): 3,05 (6): 14,40 (43): 7,95 6368
199 5,17 (6): 16,90 (21): 3,55 (32):ΑΠΟΥΣΙΑ (43): 5,95 6720
200 ΑΠΟΥΣΙΑ (19):ΑΠΟΥΣΙΑ (37):ΑΠΟΥΣΙΑ (38):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
201 11,9 (43): 11,95 2958
202 11,7 (43): 4,85 3101
203 3,37 (50): 3,80 (52): 19,70 (264): 9,15 (314): 11,57 7615
204 5,45 (43): 13,60 6578
205 2,6 (43): 2,80 7937
206 15,1 (21): 14,15 (36): 13,27 (43): 15,70 1009
207 13,2 (15): 18,00 (37): 11,75 (38): 14,40 2160
208 9,7 (4): 6,45 (43): 6,95 (46): 11,10 4308
209 10,13 (43): 17,55 4025
210 3,2 (22): 14,50 (43): 10,00 7679
211 5,87 (24): 12,18 (43): 15,75 (46): 12,40 6359
212 10,05 (25): 16,69 (43): 15,05 4073
213 11,45 (4): 10,20 (36): 9,87 (43): 17,35 3253
214 3,49 (50): 8,95 (52): 10,60 (264): 8,35 (314): 9,20 7553
215 12,65 (24): 17,57 (25): 19,69 (37): 13,95 2510
216 10,4 (22): 19,70 (39): 8,42 (43): 16,00 3875
217 10 (37): 4,30 (38): 6,90 (48): 11,20 (105): 4,40 (155): 5,60 4107
218 7,67 (22): 16,70 (37): 11,75 (38): 3,70 5419
219 14,76 (22): 15,70 (37): 7,10 (38): 6,80 1181
220 6,5 (43): 17,85 6007
221 16,5 (19): 17,50 (21): 18,30 (37): 16,85 383
222 15,8 (15): 16,97 (25): 15,05 (37): 13,65 669
223 12,05 (15): 17,27 (37): 12,60 (38): 10,60 (39): 17,95 2882
224 16,15 (6): 18,50 (37): 10,30 (38): 11,00 521
225 ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
226 2,29 (50): 10,15 (250): 8,70 (305): 5,05 (353): 13,10 8053
227 8,5 (6): 13,75 (25): 4,75 (43): 14,95 4967
228 4,77 (43): 1,05 6928
229 6,4 (43): 3,60 (45): 2,70 6059
230 13,85 (15): 18,17 (37): 13,35 (38): 14,80 1751
231 13,6 (21): 15,15 (37): 12,20 (38): 9,70 1901
232 9,46 (21): 7,30 (32): 18,63 (43): 16,10 4438
233 3,2 (43): 4,75 (46): 3,80 7679
234 0,36 (50): 4,20 (250): 2,10 (304): 3,55 (350): 5,30 8540
235 4 (50): 1,75 (259): 9,60 (357): 12,40 7283
236 12,75 (21): 13,05 (37): 10,25 (38): 11,00 2443
237 8,65 (37): 7,65 (38): 6,60 (39): 7,52 4891
238 11,5 (19): 10,92 (21): 11,55 (38): 7,20 (43): 16,95 3229
239 14,65 (19): 18,00 (21): 18,05 (37): 16,75 1239
240 11,75 (15): 14,75 (37): 10,00 (38): 7,70 3064
241 3,4 (6): 12,90 (37): 2,25 7592
242 5,7 (15): 3,75 (37): 6,10 (39): 1,92 6440
243 5,45 (50): 4,90 (251): 6,60 (307): 4,80 6578
244 2,24 (49): 5,00 (260): 6,95 (310): 6,20 8074
245 5,6 (43): 7,75 (46): 6,80 6488
246 ΑΠΟΥΣΙΑ (24):ΑΠΟΥΣΙΑ (25):ΑΠΟΥΣΙΑ (37):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
247 12,87 (37): 3,65 (38): 5,40 (39): 8,87 2361
248 13,17 (4): 15,05 (36): 11,22 (43): 19,40 2177
249 7,5 (6): 16,10 (22): 13,26 (37): 12,90 5514
250 7,65 (37): 5,90 (38): 9,10 (101): 14,35 (153): 18,20 5434
251 7,05 (24): 1,65 (43): 13,95 (46): 14,20 5732
252 9,27 (4): 8,10 (43): 13,50 (46): 16,00 4524
253 5,8 (43): 7,10 6391
254 6,72 (6): 12,30 (15): 8,12 (32):ΑΠΟΥΣΙΑ (37): 5,45 5904
255 11,96 (24): 12,95 (37): 9,20 (38): 4,30 2935
256 5,62 (41): 19,10 (43): 7,30 6476
257 6,63 (41): 16,30 (43): 11,35 5951
258 15,4 (43): 17,75 855
259 3,22 (6): 13,10 (41): 18,50 (43): 4,50 7670
260 4,95 (39): 3,92 (43): 5,45 6834
261 4,07 (50): 0,70 (52): 8,80 (264): 6,40 (314): 5,30 7247
262 12,57 (6): 18,80 (25): 12,73 (37): 10,80 2560
263 8,8 (4): 5,40 (43): 13,55 4811
264 0,75 (50): 1,50 (250): 0,80 (301): 2,80 (351): 1,50 8484
265 4,02 (50): 5,50 (250): 5,70 (306): 7,40 (350): 6,90 7274
266 14,17 (24): 19,04 (25): 18,94 (37): 16,20 1562
267 4,42 (21): 1,15 (43): 3,70 (46): 13,00 7096
268 14,25 (24): 15,78 (25): 17,46 (37): 12,80 1518
269 8,9 (21): 12,05 (37): 8,15 (38): 8,90 4753
270 7,82 (37): 3,35 (38): 4,30 (39): 3,72 5339
271 ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ (46):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
272 6,3 (4): 2,15 (6): 17,50 (43): 16,30 6109
273 4,8 (49): 13,20 (251): 8,00 (307): 6,50 6911
274 16,05 (4): 15,15 (6): 16,30 (21): 13,80 (43): 19,10 558
275 12,05 (24): 9,31 (25): 12,03 (37): 5,55 2882
276 9,22 (15): 13,62 (37): 9,80 (38): 11,70 4554
277 15,3 (24): 19,67 (25): 18,44 (37): 5,60 905
278 15,9 (15): 13,62 (37): 14,15 (38): 11,40 622
279 3,22 (43): 2,10 (46): 6,80 7670
280 11,43 (19): 11,10 (37): 7,30 (38): 10,20 3272
281 7,3 (6): 16,80 (41): 17,00 (43): 12,80 5609
282 0,8 (50): 2,35 (250): 8,60 (301): 2,70 (351): 11,30 8469
283 5,97 (43): 7,95 6297
284 14,3 (22): 13,60 (43): 16,75 1480
285 12,95 (6): 15,90 (21): 3,95 (32): 12,10 (43): 11,55 2318
286 6,45 (6): 14,60 (43): 4,75 6033
287 5,65 (15): 1,40 (25): 0,79 (37): 4,50 6462
288 12,95 (6): 16,50 (43): 16,35 2318
289 14,17 (19): 10,40 (37): 11,85 (38): 11,70 1562
290 4,8 (24): 1,00 (43): 2,25 6911
291 15,95 (19): 17,37 (21): 18,75 (37): 17,30 598
292 10,4 (4): 6,45 (6): 16,70 (43): 14,20 3875
293 10,2 (6): 18,70 (23): 15,85 (43): 12,50 3984
294 5,2 (21): 3,90 (43): 10,00 (46): 12,40 6695
295 3,38 (43): 0,40 (46): 10,66 7610
296 17,55 (43): 16,60 126
297 8,47 (24): 11,09 (25): 7,21 (37): 8,75 4993
298 15,23 (7): 13,05 (19): 8,02 (21): 11,25 (37): 7,85 941
299 ΑΠΟΥΣΙΑ (50):ΑΠΟΥΣΙΑ (253):ΑΠΟΥΣΙΑ (307):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
300 4,5 (4): 3,95 (6): 13,90 (43): 3,85 7058
301 0,2 (50): 1,80 (253): 4,10 (307): 3,40 8549
302 8,12 (24): 0,30 (43): 3,95 5180
303 15,45 (4): 13,25 (6): 19,50 (43): 17,00 835
304 12,35 (37): 5,70 (38): 3,40 (106): 7,00 (156): 2,82 (202): 6,70 2680
305 6,35 (21): 0,60 (43): 3,25 6088
306 12,35 (15): 15,67 (37): 5,60 (38): 11,60 2680
307 5,35 (43): 5,30 6635
308 9,55 (37): 1,95 (38): 5,00 (39): 8,92 4382
309 3,85 (50): 8,00 (250): 2,40 (304): 12,60 (350): 5,90 7361
310 14,37 (15): 18,77 (37): 14,25 (38): 11,20 1436
311 5,31 (43): 0,05 6655
312 4,2 (43): 4,20 (46): 8,10 7189
313 15,3 (19): 7,22 (21): 15,00 (32):ΑΠΟΥΣΙΑ (37): 7,75 905
314 14,15 (21): 18,75 (37): 12,35 (38): 15,30 1571
315 12,35 (15): 9,80 (25): 13,47 (37): 6,80 2680
316 17,57 (43): 18,75 124
317 7,02 (4): 3,20 (36): 6,00 (43): 4,90 5744
318 17,65 (19): 18,70 (37): 16,60 (38): 17,30 108
319 13,86 (21): 7,85 (37): 9,30 (38): 9,50 1749
320 11,3 (19): 0,60 (38): 5,40 (43): 10,80 3358
321 11,95 (6): 17,35 (24): 13,71 (37): 11,90 2938
322 9,88 (21): 2,35 (37): 10,35 (38): 9,40 4214
323 13,75 (15): 19,55 (37): 16,60 (38): 18,20 1809
324 10 (21):ΑΠΟΥΣΙΑ (43): 12,70 4107
325 9,5 (6): 17,00 (21): 6,70 (32): 9,10 (43): 14,10 4414
326 11,15 (23): 17,70 (37): 9,25 (38): 7,30 3460
327 13,92 (6): 13,30 (43): 14,45 1697
328 2,5 (50): 3,35 (253): 4,55 (307): 3,40 7969
329 3,35 (43): 3,30 7619
330 2,55 (50): 2,95 (253): 5,70 (307): 3,40 7953
331 9,85 (43): 9,40 4223
332 16 (19): 14,32 (21): 4,20 (37): 11,70 (46): 17,30 577
333 8,1 (43): 6,30 (46): 6,20 5186
334 16,57 (37): 15,80 (38): 17,30 (39): 19,20 371
335 2,65 (43): 4,70 (46): 5,73 7920
336 15,12 (4): 12,05 (36): 10,02 (43): 17,45 1001
337 14,65 (24): 16,76 (25): 18,78 (37): 8,85 1239
338 3,12 (50): 1,60 (264): 5,40 (314): 7,15 7711
339 14,16 (6): 18,50 (21): 12,55 (43): 17,55 1569
340 8,4 (15): 13,15 (37): 9,00 (38): 6,50 5022
341 12,97 (15): 11,05 (24): 14,55 (37): 11,05 2305
342 14 (21): 13,85 (37): 9,90 (38): 8,20 1656
343 15,25 (24): 16,75 (25): 17,80 (37): 14,85 927
344 5,5 (50): 4,75 (266): 17,85 (316): 16,55 6550
345 0,8 (50): 0,00 (264): 1,40 (314): 0,20 8469
346 10,3 (4): 8,10 (6): 17,90 (36): 6,00 3937
347 3,4 (50): 5,20 (258): 13,80 (356): 18,10 7592
348 2,13 (50): 5,25 (266): 13,35 (316): 8,55 8109
349 13,62 (15): 17,90 (37): 14,75 (38): 15,00 1893
350 2 (6): 9,10 (21): 0,30 (43): 1,90 8165
351 7,6 (6): 16,70 (21): 3,50 (43): 3,85 5464
352 14,35 (21): 18,55 (37): 14,95 (38): 15,30 1444
353 2,27 (50): 4,95 (251): 5,45 (307): 4,80 8058
354 7,55 (15): 10,95 (22): 13,90 (37): 8,10 (38): 5,70 5485
355 13,4 (4): 13,95 (36): 16,50 (43): 17,75 2028
356 9,07 (37): 9,35 (38): 11,80 (101): 15,90 (153): 19,50 4648
357 14,62 (37): 7,30 (38): 7,20 (39): 11,72 1261
358 9,95 (4): 9,83 (21): 6,65 (43): 17,80 4149
359 4,95 (6): 15,50 (21): 0,50 (43): 0,10 6834
360 4 (21): 5,55 (43): 12,70 7283
361 7,8 (21): 1,15 (43): 4,00 (46): 16,60 5345
362 10,2 (37): 10,45 3984
363 13,85 (43): 15,05 1751
364 1,3 (50): 1,00 (253): 6,40 (307): 2,95 8364
365 10,3 (6): 17,80 (15): 15,77 (37): 6,25 3937
366 7,17 (15): 5,95 (22): 14,60 (43): 7,40 5680
367 11,57 (43): 16,45 3185
368 3,05 (15): 3,20 (43): 15,25 (46): 6,00 7739
369 13,73 (43): 8,05 (46): 10,30 1829
370 11,67 (6): 17,10 (43): 14,15 3121
371 4,97 (6): 17,00 (41): 10,90 (43): 0,70 6829
372 4,5 (50): 9,40 (254): 8,20 (308): 2,50 7058
373 4,47 (43): 2,15 7072
374 14,38 (4): 5,35 (6): 14,70 (43): 9,50 1433
375 14 (19): 11,15 (37): 11,55 (38): 11,40 1656
376 11,3 (19): 2,20 (21): 9,60 (37): 5,15 3358
377 14,27 (24): 8,90 (25): 15,33 (37): 9,20 1502
378 4,1 (43): 8,70 (46): 7,30 7235
379 11,35 (6): 16,90 (15): 10,82 (37): 8,70 3322
380 10,15 (4): 11,10 (6): 16,70 (36): 5,00 4009
381 13,95 (15): 18,70 (37): 15,50 (38): 14,10 1676
382 12,73 (4): 5,15 (6): 17,20 (41): 18,00 (43): 6,00 2465
383 10,06 (37): 5,55 (38): 3,30 (100): 15,00 (151): 4,90 (200): 17,10 4067
384 14,25 (4): 12,75 (43): 17,45 1518
385 10,45 (21): 11,65 (37): 8,70 (38): 6,10 3842
386 7,1 (6): 10,60 (43): 9,15 5712
387 16,5 (4): 14,50 (6): 16,40 (43): 19,00 383
388 2 (47): 3,70 (49): 5,10 (253): 2,40 (307): 2,40 8165
389 6,4 (37): 4,20 (38): 5,60 (102): 19,40 (153): 19,60 6059
390 9,9 (37): 10,60 (38): 11,00 (39): 17,07 4189
391 9,11 (37): 8,50 (38): 7,70 (39): 17,02 4624
392 ΑΠΟΥΣΙΑ (6):ΑΠΟΥΣΙΑ (15):ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
393 6,21 (39): 3,75 (43): 6,40 6156
394 5,5 (37): 0,40 (38): 1,70 (39): 3,45 6550
395 4,55 (6): 5,10 (21): 0,80 (43): 5,50 7034
396 15,15 (4): 16,65 (36): 13,87 (43): 19,10 980
397 13,75 (6): 17,40 (43): 17,65 1809
398 6,09 (43): 10,45 (46): 10,70 6231
399 15,17 (19): 18,72 (37): 14,70 (38): 17,20 972
400 ΑΠΟΥΣΙΑ (50):ΑΠΟΥΣΙΑ (250):ΑΠΟΥΣΙΑ (305):ΑΠΟΥΣΙΑ (353):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
401 7,39 (21): 4,85 (43): 3,70 (46): 8,20 5572
402 8,95 (24): 16,02 (25): 10,79 (43): 16,45 4718
403 19 (19): 19,10 (37): 19,40 (38): 19,50 4
404 7,62 (39): 2,55 (43): 6,35 5452
405 8,6 (6): 13,60 (43): 14,05 (46): 14,20 4918
406 4,8 (43): 11,30 6911
407 9,17 (15): 11,22 (37): 13,35 (38): 9,80 4584
408 5,99 (6): 13,40 (43): 11,35 (46): 12,80 6292
409 ΑΠΟΥΣΙΑ (50):ΑΠΟΥΣΙΑ (250):ΑΠΟΥΣΙΑ (304):ΑΠΟΥΣΙΑ (350):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
410 3,52 (37): 4,70 (38): 4,60 (106): 7,27 (157): 10,00 (206): 13,40 7532
411 14,67 (4): 14,20 (6): 16,50 (43): 17,45 1232
412 14,85 (21): 16,95 (37): 14,75 (38): 12,40 1129
413 8,5 (4): 4,20 (36): 2,70 (43): 6,00 4967
414 4,58 (22): 11,90 (43): 1,10 (46): 14,10 7026
415 10,95 (24): 16,57 (25): 16,95 (37): 9,60 3565
416 10,5 (6): 14,00 (43): 14,40 (46): 11,10 3814
417 12,17 (15): 15,22 (37): 11,05 (38): 6,40 2802
418 14,5 (15): 5,47 (37): 3,60 (38): 5,90 1344
419 3,55 (43): 2,45 7504
420 11,09 (43): 13,80 3507
421 13,82 (19): 13,20 (21): 17,05 (37): 8,80 (46):ΑΠΟΥΣΙΑ 1772
422 16,8 (19): 16,42 (21): 17,50 (37): 15,60 301
423 4,12 (6): 4,75 (43): 15,25 (50): 18,75 (264): 4,90 (314): 4,15 7227
424 11,8 (15): 11,57 (37): 8,80 (38): 11,50 3030
425 9,85 (15): 17,32 (37): 11,05 (38): 11,90 4223
426 6,9 (15): 11,35 (37): 5,80 5813
427 9,42 (21): 15,80 (37): 12,30 (38): 10,10 4459
428 3,6 (6): 8,90 (21): 1,60 (43): 6,95 7478
429 9,35 (19): 1,75 (21): 2,90 (37): 2,70 4495
430 10,8 (38): 15,30 (43): 18,60 3645
431 10,1 (47): 5,20 (48): 17,30 (107): 15,20 (205): 18,80 4036
432 10 (43): 15,55 4107
433 15,75 (21): 17,20 (37): 13,40 (38): 13,30 684
434 2,85 (49): 1,80 (253): 4,97 (307): 3,65 7832
435 13,7 (4): 16,05 (21): 15,05 (43): 16,05 1839
436 16,7 (19): 18,67 (21): 18,70 (38): 15,00 (43): 18,70 333
437 6,35 (4): 3,70 (43): 3,15 (46): 12,70 6088
438 5,27 (50): 7,30 (264): 5,20 (314): 3,85 6671
439 14,3 (15): 19,12 (37): 14,40 (38): 16,90 1480
440 13,9 (24): 17,35 (25): 16,57 (37): 12,10 1712
441 4,1 (37): 1,95 (38): 2,70 (106): 6,40 (157): 11,20 (206): 14,50 7235
442 15,2 (15): 15,62 (37): 15,95 (38): 16,70 948
443 14,33 (21): 13,10 (37): 11,80 (38): 11,60 1469
444 13,52 (43): 19,95 1955
445 14,3 (37): 9,30 (38): 12,50 (39): 18,57 1480
446 9,55 (8): 13,40 (43): 6,75 4382
447 6,22 (50): 9,00 (52): 15,70 (264): 13,20 (314): 10,90 6141
448 16,6 (19): 17,40 (21): 19,45 (37): 15,10 358
449 9,9 (6): 15,60 (43): 17,00 4189
450 14,98 (19): 11,52 (37): 9,60 (38): 12,80 1071
451 8,42 (43): 13,35 (45): 6,25 5017
452 1,19 (50): 0,00 (250): 2,20 (301): 5,50 (351): 3,80 8400
453 10,5 (37): 1,05 (38): 1,90 (50): 19,40 (102): 6,20 (153): 19,00 3814
454 13 (15): 11,65 (37): 11,80 (38): 8,70 2284
455 16,15 (15): 17,17 (37): 16,55 (38): 15,00 521
456 7,7 (37): 10,90 (38): 11,00 (39): 7,00 5407
457 6,05 (4): 3,00 (43): 1,00 (46): 9,20 6242
458 3,97 (50): 3,60 (250): 0,00 (301): 4,20 (351): 8,00 7300
459 5,7 (6): 10,30 (43): 14,70 6440
460 10,78 (43): 17,10 3666
461 8,1 (37): 4,70 (38): 4,50 (106): 7,95 (157): 18,00 (206): 12,60 5186
462 1,2 (50): 1,00 (250): 1,60 (304): 1,50 (350): 1,65 8388
463 8,61 (37): 0,65 (38): 3,20 (156): 13,12 4917
464 2,77 (49): 2,20 (250): 3,60 (304): 4,40 (350): 2,90 7876
465 15,1 (23): 19,35 (37): 9,75 (38): 7,10 1009
466 14,5 (4): 10,70 (21): 13,35 (32):ΑΠΟΥΣΙΑ (43): 17,30 1344
467 11,85 (21): 11,10 (24): 9,92 (43): 17,25 2995
468 13,17 (43): 17,05 (46): 15,80 2177
469 2,97 (43): 8,95 (46): 10,10 7786
470 13,87 (15): 10,20 (43): 15,05 1740
471 11,65 (22): 16,66 (37): 9,60 (38): 6,70 (46): 13,80 3134
472 9,71 (15): 8,00 (21): 2,10 (41): 9,80 (43): 14,95 4304
473 9,25 (43): 17,32 4535
474 6,55 (15): 16,07 (37): 4,65 (38): 7,50 5981
475 11,4 (4): 7,10 (36): 3,45 (43): 8,95 3278
476 ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ (46):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
477 3 (49): 3,30 (259): 8,30 (357): 14,20 7770
478 11,3 (19): 8,87 (21): 13,15 (43): 17,60 3358
479 9,1 (4): 10,25 (24): 14,40 (43): 16,15 4629
480 7,55 (4): 7,35 (21): 11,20 (43): 17,35 5485
481 13,65 (43): 17,80 (46): 15,50 1876
482 12,27 (4): 5,05 (6): 14,10 (43): 14,15 2743
483 14,9 (19): 18,15 (21): 19,75 (37): 14,40 1100
484 6,45 (21): 3,90 (37): 2,85 (38): 3,50 6033
485 8,95 (15): 10,67 (25): 9,04 (37): 3,75 4718
486 16,55 (19): 14,47 (37): 14,25 (38): 13,80 376
487 5,6 (6): 13,00 (43): 12,10 6488
488 12,65 (4): 12,76 (6): 17,60 (43): 18,75 2510
489 14,5 (15): 15,27 (43): 18,35 (46): 16,00 1344
490 11,4 (6): 9,50 (21): 0,50 (32): 13,40 (43): 5,90 (46): 4,30 3278
491 2,96 (50): 1,00 (259): 4,20 (357): 9,10 7792
492 17,95 (15): 17,52 (37): 16,75 (38): 17,10 77
493 12,92 (15): 14,65 (24): 13,87 (37): 12,00 (38): 2,70 2335
494 4,74 (50): 10,10 (266): 9,80 (316): 5,40 6949
495 10,85 (37): 7,20 (38): 9,80 (106): 18,60 (156): 16,97 (202): 17,90 3624
496 5,17 (49): 3,20 (258): 11,40 (356): 17,50 6720
497 14,27 (15): 16,30 (37): 11,40 (38): 11,30 1502
498 9,6 (43): 8,90 (46): 3,60 4353
499 7,65 (43): 7,10 5434
500 2,72 (43): 4,30 7896
501 10,25 (21): 1,55 (32): 11,70 (43): 12,45 (46): 6,50 3966
502 5,02 (21): 2,20 (43): 14,77 6800
503 6,87 (43): 4,85 5831
504 3,02 (43): 2,40 (46): 6,70 7753
505 10,3 (37): 10,70 (38): 11,90 (39): 13,17 3937
506 11,3 (6): 14,90 (21): 10,65 (43): 15,40 3358
507 6,2 (43): 4,30 (46): 7,80 6160
508 13,92 (15): 14,45 (37): 3,10 (43): 14,20 (46): 14,20 1697
509 2,96 (50): 4,65 (258): 11,30 (356): 18,20 7792
510 15 (4): 10,05 (6): 17,10 (43): 19,25 1061
511 13,91 (24): 16,52 (25): 17,01 (37): 10,30 1709
512 8,15 (21): 3,55 (43): 3,50 (46): 11,10 5165
513 13,9 (19): 10,30 (37): 11,30 (38): 6,60 1712
514 16,8 (19): 14,15 (21): 18,45 (37): 7,25 301
515 12,45 (4): 13,65 (6): 18,30 (41): 19,50 (43): 9,15 2619
516 12,63 (6): 17,40 (32): 20,00 (37): 6,55 2532
517 12,5 (21): 0,60 (37): 7,20 (38): 5,30 2593
518 ΑΠΟΥΣΙΑ (47):ΑΠΟΥΣΙΑ (50):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
519 0,55 (50): 0,00 (250): 1,60 (304): 1,00 (350): 0,10 8516
520 7,5 (15): 7,47 (21): 3,40 (43): 8,90 5514
521 5,75 (4): 2,65 (6): 9,90 (37): 0,40 6415
522 7,18 (43): 2,45 5676
523 4,05 (37): 0,50 (38): 1,00 (50): 19,05 (100): 7,50 (150): 1,50 (200): 17,20 7255
524 7,29 (37): 4,65 (38): 5,90 (102): 15,75 (153): 16,30 5625
525 ΑΠΟΥΣΙΑ (50):ΑΠΟΥΣΙΑ (314):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
526 3,07 (50): 0,60 (250): 2,80 (301): 4,80 (351): 6,40 7731
527 5,72 (21): 7,60 (43): 11,45 6432
528 11,66 (4): 6,05 (21): 7,10 (43): 15,70 3128
529 11,6 (21): 7,05 (43): 14,50 3167
530 13,6 (6): 19,20 (25): 16,44 (37): 13,20 1901
531 6,05 (43): 12,45 6242
532 14,85 (19): 12,00 (21): 16,30 (37): 10,35 1129
533 8,19 (21): 4,30 (24): 4,57 (43): 11,35 5149
534 13,5 (15): 16,00 (21): 14,90 (43): 16,85 1963
535 12,75 (6): 13,20 (24): 4,82 (43): 16,35 2443
536 14,75 (21): 15,40 (37): 12,75 (38): 15,40 1185
537 9,76 (19): 2,42 (21): 8,75 (43): 13,50 4276
538 5,35 (23): 18,47 (37): 0,90 (38): 3,30 6635
539 13,1 (19): 18,92 (21): 17,35 (37): 16,20 2219
540 7,82 (21): 5,05 (37): 8,25 (38): 6,60 5339
541 2,05 (50): 3,50 (251): 5,60 (307): 3,40 8142
542 0,8 (50): 0,10 (255): 2,45 (354): 1,35 8469
543 13,85 (6): 18,40 (43): 16,00 1751
544 5,85 (24): 6,27 (25): 2,36 (37): 4,60 6368
545 11,75 (24): 18,00 (25): 19,94 (37): 13,65 3064
546 6,42 (15): 6,85 (43): 15,30 (46): 10,00 6053
547 3,87 (39): 2,82 (43): 5,45 7352
548 6,32 (19): 0,50 (21): 3,35 (37): 3,70 6103
549 3,75 (50): 0,50 (250): 2,40 (304): 4,80 (350): 4,90 7400
550 12,02 (37): 8,45 (38): 11,40 (39): 14,02 2894
551 6,21 (50): 4,10 (52): 9,30 (264): 5,50 (314): 6,45 6156
552 14,6 (4): 10,65 (6): 17,00 (36): 12,87 (43): 10,60 1273
553 5,26 (4): 2,45 (6): 13,30 (43): 7,10 6677
554 2,87 (50): 1,00 (259): 5,30 (357): 6,70 7826
555 4,2 (15): 6,37 (43): 7,15 (46): 8,50 7189
556 14,55 (15): 16,27 (37): 11,45 (38): 15,10 1307
557 6,4 (6): 11,70 (15): 1,95 (37): 0,75 6059
558 5 (6): 10,40 (43): 5,65 6812
559 15,62 (15): 18,32 (37): 13,70 (38): 11,20 754
560 8,55 (21): 4,05 (24): 2,32 (43): 2,40 4944
561 13,1 (4): 8,40 (21): 9,65 (43): 16,40 2219
562 3,92 (50): 16,30 (259): 13,90 (357): 17,75 7323
563 11,06 (15): 16,25 (37): 12,30 (38): 8,86 3515
564 9,85 (24): 14,64 (25): 15,76 (37): 8,55 4223
565 8,17 (6): 12,20 (43): 14,60 5152
566 14,02 (21): 9,55 (37): 5,55 (38): 2,90 1647
567 10,42 (19): 6,95 (21): 13,45 (37): 8,05 3862
568 13,7 (4): 10,70 (6): 18,70 (37): 9,95 1839
569 4,87 (15): 3,45 (37): 0,90 (38): 1,50 6875
570 11,65 (4): 5,95 (21): 7,15 (43): 13,30 3134
571 14,8 (15): 15,30 (24): 16,23 (37): 11,90 1156
572 13,93 (4): 14,15 (21): 14,25 (43): 13,25 1691
573 11,36 (41): 17,70 (43): 14,55 3320
574 5,7 (6): 17,40 (24): 9,15 (43): 11,60 6440
575 12,45 (43): 16,35 (46): 17,40 2619
576 3,75 (6): 16,70 (41): 17,20 (43): 4,95 7400
577 5,45 (43): 7,90 6578
578 13,45 (21): 11,85 (37): 10,20 (38): 9,20 1999
579 ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
580 5,97 (4): 4,60 (21): 5,90 (43): 6,15 6297
581 9,05 (37): 8,85 (38): 9,30 (39): 11,65 4657
582 11,35 (21): 8,40 (37): 12,70 (38): 9,00 3322
583 5,75 (24): 3,12 (43): 7,85 6415
584 7,21 (43): 12,67 5661
585 14,77 (19): 18,15 (21): 18,50 (37): 12,50 1175
586 6,07 (43): 5,60 (46): 7,06 6234
587 15,2 (21): 13,45 (23): 13,05 (37): 12,85 (38): 13,90 948
588 11,67 (4): 2,50 (6): 13,10 (43): 7,65 3121
589 9,95 (4): 4,70 (24): 6,50 (43): 14,35 4149
590 6,1 (4): 9,60 (43): 10,00 (46): 13,00 6212
591 12,87 (4): 14,65 (6): 16,20 (43): 18,25 2361
592 3,07 (50): 3,00 (250): 2,50 (301): 4,40 (351): 5,15 7731
593 2,3 (50): 1,70 (250): 3,20 (304): 0,80 (350): 6,80 8040
594 5,62 (21): 1,50 (43): 5,70 (46): 12,10 6476
595 8,11 (15): 17,25 (37): 8,45 (38): 10,50 5184
596 12,96 (4): 10,30 (36): 9,25 (43): 10,40 2313
597 14,85 (4): 15,55 (36): 11,40 (43): 17,65 1129
598 7,76 (21): 1,45 (43): 2,80 5373
599 8,95 (43): 13,25 (46): 11,50 4718
600 ΑΠΟΥΣΙΑ (21):ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
601 6,02 (6): 10,00 (43): 5,15 6269
602 2,39 (50): 5,65 (258): 18,00 (356): 16,90 8017
603 15,35 (43): 17,00 876
604 12,7 (6): 18,20 (43): 8,60 (46):ΑΠΟΥΣΙΑ 2477
605 6,95 (4): 5,60 (43): 8,80 5786
606 12,63 (4): 4,95 (6): 13,80 (43): 11,00 2532
607 10,05 (4): 9,55 (6): 18,30 (43): 11,65 4073
608 12,32 (19): 18,70 (21): 19,25 (38): 16,00 2708
609 14,25 (19): 14,47 (21): 18,85 (37): 13,25 1518
610 4,25 (21): 3,00 (24): 1,32 (43): 5,20 7161
611 5,78 (43): 2,15 (46): 6,30 6407
612 7,03 (6): 17,60 (43): 6,30 5741
613 5,35 (6): 13,50 (43): 17,55 6635
614 18,11 (4): 19,15 (36): 17,60 (43): 19,65 57
615 9,9 (41): 16,70 (43): 8,85 4189
616 2,57 (50):ΑΠΟΥΣΙΑ (251):ΑΠΟΥΣΙΑ (307):ΑΠΟΥΣΙΑ 7951
617 4,82 (43): 3,90 6901
618 6,37 (6): 11,45 (43): 6,75 (46): 13,50 6076
619 4,75 (43): 3,20 6934
620 ΑΠΟΥΣΙΑ (15):ΑΠΟΥΣΙΑ (37): 10,00 (38): 12,70 #VALUE!
621 6,28 (6): 11,50 (15): 6,65 (37): 1,05 (38): 1,20 6121
622 3,37 (37): 5,20 (38): 8,30 (101): 12,95 (153): 12,40 7615
623 ΑΠΟΥΣΙΑ (22):ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
624 1,51 (43): 5,65 8317
625 18,15 (21): 18,90 (37): 15,60 (38): 15,10 49
626 14,05 (4): 14,90 (24): 6,89 (43): 9,45 1630
627 2,3 (37): 0,60 (38): 0,60 (106): 0,45 (157): 4,00 (206): 3,20 8040
628 5,65 (15): 0,52 (21): 0,30 (32): 9,90 (43): 8,25 6462
629 7,7 (4): 1,80 (6): 12,60 (43): 8,65 5407
630 4,11 (43): 4,90 7233
631 11,1 (4): 4,40 (6): 15,50 (43): 8,40 3486
632 6,8 (6): 13,00 (43): 16,70 (46): 11,90 5873
633 1 (6): 7,10 (21): 0,10 (43): 0,50 8430
634 ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
635 11,1 (37): 4,60 (38): 7,60 (39): 10,30 3486
636 0,41 (50): 0,00 (52): 5,10 (264): 3,60 (314): 2,75 8530
637 3,4 (43): 4,70 7592
638 2,2 (50): 1,65 (257): 8,60 (355): 9,80 8084
639 14,3 (4): 8,10 (6): 18,60 (10): 17,85 (43): 16,80 1480
640 13,1 (43): 3,75 (46): 12,10 2219
641 17,35 (4): 14,75 (6): 17,50 (43): 18,95 162
642 9,95 (24): 4,17 (25): 6,05 (37): 4,40 4149
643 3,62 (49): 12,90 (50): 15,70 (251): 10,55 (307): 8,50 7471
644 8,92 (21): 1,05 (43): 6,10 4741
645 12,13 (15): 16,80 (37): 13,95 (38): 12,20 2830
646 13,12 (19): 18,77 (21): 18,20 (37): 14,05 2207
647 12,1 (24): 16,05 (25): 17,72 (37): 9,45 2839
648 14,15 (15): 9,30 (37): 6,25 (38): 7,80 1571
649 4 (4): 5,45 (21): 1,70 (43): 1,95 7283
650 7,4 (21): 3,95 (43): 10,40 5560
651 4,65 (43): 0,95 6986
652 12,07 (21): 4,15 (24): 6,14 (43): 12,05 2874
653 2,42 (43): 1,00 (50): 1,60 (258): 6,20 (356): 2,90 8007
654 4,07 (24): 2,20 (43): 1,75 7247
655 8,2 (6): 15,50 (43): 15,10 5132
656 7,05 (37): 0,30 (38): 6,10 (106): 8,42 (156): 3,65 (202): 10,00 (206): 16,30 5732
657 4,89 (6): 14,00 (43): 5,95 (46): 13,40 6873
658 11,35 (37): 5,30 (38): 5,90 (39): 9,72 3322
659 15,53 (19): 17,65 (21): 17,45 (38): 15,10 797
660 11,75 (21): 13,10 (37): 12,40 (38): 11,10 3064
661 10,42 (23): 9,85 (37): 7,45 (38): 7,80 3862
662 8,37 (43): 14,20 5041
663 12,8 (25): 9,33 (43): 9,35 2409
664 14,36 (6): 19,40 (15): 16,22 (43): 18,60 1443
665 12,25 (24): 11,24 (25): 15,22 (37): 10,15 2754
666 13,82 (15): 17,17 (37): 10,60 (38): 10,10 1772
667 10,83 (37): 7,40 (38): 5,00 (39): 8,77 3634
668 16,72 (21): 14,30 (37): 10,55 (38): 11,30 328
669 11,72 (4): 14,00 (21): 7,40 (43): 12,35 3090
670 7,3 (43): 4,40 (46): 12,10 5609
671 1,9 (50): 0,50 (250): 2,40 (300): 1,60 (350): 0,00 8191
672 5,45 (4): 4,90 (24): 7,10 (43): 15,35 6578
673 0,55 (50): 2,30 (253): 2,00 (307): 1,90 8516
674 1,55 (6): 17,00 (21): 0,70 (32): 17,82 (43): 0,00 8305
675 14,62 (22): 18,20 (37): 10,90 (38): 12,80 1261
676 0,9 (49): 1,60 (260): 11,25 (310): 4,90 8455
677 14,05 (43): 16,80 (46): 14,73 1630
678 12,3 (4): 10,95 (6): 13,90 (43): 14,50 2719
679 13,75 (4): 10,35 (36): 12,85 (43): 17,40 1809
680 5,25 (43): 1,90 6678
681 13,15 (4): 10,15 (36): 6,70 (43): 12,50 2185
682 15,1 (19): 13,25 (37): 13,95 (38): 11,60 1009
683 5,05 (6): 12,15 (43): 3,00 6788
684 4,35 (50): 6,90 (261): 9,55 (358): 17,10 7122
685 14,05 (23): 18,60 (37): 13,60 (38): 12,50 1630
686 11,62 (37): 6,30 (38): 8,20 (100): 11,40 (151): 9,65 (200): 11,80 3155
687 2,22 (50): 2,45 (250): 3,10 (301): 3,00 (351): 4,80 8080
688 8,65 (15): 13,27 (21): 11,40 (37): 9,95 4891
689 ΑΠΟΥΣΙΑ (50):ΑΠΟΥΣΙΑ (255):ΑΠΟΥΣΙΑ (354):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
690 2,5 (50): 2,40 (250): 2,60 (304): 6,70 (350): 7,00 7969
691 6,35 (37): 3,00 (38): 4,80 (105): 4,50 (155): 3,80 6088
692 10,67 (37): 11,65 (38): 14,10 (101): 14,85 (153): 19,70 3728
693 13,8 (21): 3,45 (43): 16,50 1782
694 10,65 (6): 14,90 (43): 16,50 3740
695 2,3 (43): 1,30 8040
696 11,56 (24): 16,86 (25): 17,35 (37): 10,55 3192
697 11,65 (15): 17,90 (21): 14,60 (43): 18,35 3134
698 10,42 (15): 14,87 (37): 9,85 (38): 6,20 3862
699 13,65 (19): 9,22 (37): 11,50 (38): 14,20 1876
700 15,47 (24): 17,06 (25): 17,23 (37): 8,90 828
701 9,65 (22): 7,80 (37): 6,10 (38): 2,80 (46): 14,90 4332
702 14,35 (21): 17,80 (37): 14,30 (38): 18,10 1444
703 13,37 (21): 8,95 (37): 5,25 (38): 4,80 2058
704 11,3 (21): 5,55 (43): 13,95 (46): 11,80 3358
705 3,55 (37): 0,00 (38): 0,00 (101): 6,15 (153): 1,60 7504
706 14,2 (19): 12,12 (37): 12,70 (38): 13,90 1545
707 8,4 (6): 15,40 (43): 11,00 (46): 9,80 5022
708 14,8 (21): 16,85 (37): 11,70 (38): 12,70 1156
709 16,5 (4): 7,80 (5): 12,35 (6): 17,20 (43): 12,75 383
710 11,3 (21): 6,10 (24): 16,97 (32): 16,63 (43): 16,10 3358
711 16,31 (19): 12,15 (37): 9,85 (38): 10,40 457
712 9 (24): 9,75 (43): 15,10 (46): 13,60 4688
713 4,3 (43): 3,25 7145
714 4,9 (43): 1,15 (46): 6,30 6860
715 16,85 (19): 17,60 (21): 18,85 (37): 18,35 280
716 7,5 (43): 10,80 (46): 10,20 5514
717 2,75 (43): 3,20 7882
718 9,2 (4): 4,60 (21): 2,90 (43): 6,90 4564
719 13,22 (6): 14,60 (24): 6,35 (37): 5,65 2147
720 3,55 (50): 2,45 (253): 6,40 (307): 5,90 7504
721 4,16 (22): 3,90 (24): 1,43 (32): 10,10 (43): 3,90 7205
722 11,4 (37): 11,45 (38): 12,26 (39): 15,05 3278
723 14,3 (4): 18,10 (36): 13,35 (43): 14,65 1480
724 7,85 (6): 15,20 (25): 14,61 (43): 11,60 5323
725 1,66 (43): 1,40 (46): 7,26 8268
726 3,54 (50): 2,10 (253): 7,07 (307): 3,70 7524
727 2,75 (43): 0,70 (46): 7,46 7882
728 11,65 (21): 3,35 (37): 6,30 (46): 14,90 3134
729 6,1 (4): 3,45 (43): 10,40 6212
730 ΑΠΟΥΣΙΑ (6):ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ (46):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
731 10,92 (25): 18,06 (43): 17,10 3585
732 12,86 (4): 7,15 (6): 10,40 (43): 15,25 2367
733 14,56 (15): 17,00 (37): 16,50 (38): 14,10 1303
734 3,5 (43): 2,70 (46): 10,80 7539
735 4,35 (49): 7,60 (253): 9,70 (307): 2,95 7122
736 6,3 (50): 3,70 (266): 16,10 (316): 13,70 6109
737 5,46 (43): 13,75 6573
738 14,61 (19): 15,60 (37): 13,90 (38): 11,50 1270
739 13 (19): 6,72 (37): 12,30 (38): 12,00 2284
740 16,05 (6): 18,40 (43): 19,85 558
741 4,82 (43): 4,05 (46): 10,50 6901
742 9,55 (4): 5,20 (21): 1,25 (43): 7,60 4382
743 3,57 (21): 1,10 (43): 0,00 (46): 6,70 7499
744 17,45 (19): 16,22 (21): 17,40 (37): 13,15 148
745 10,67 (37): 4,10 (38): 8,40 (100): 14,20 (152): 13,05 (201): 15,30 3728
746 10,31 (4): 12,80 (24): 11,69 (43): 16,35 3936
747 6,25 (6): 12,70 (43): 9,70 6126
748 2,13 (50): 4,10 (251): 6,15 (307): 8,30 8109
749 5,55 (43): 6,90 (46): 10,50 6523
750 5,62 (4): 5,00 (43): 3,00 6476
751 8,65 (21): 8,35 (43): 16,40 4891
752 11,3 (25): 12,62 (43): 18,85 3358
753 16,85 (21): 13,90 (37): 11,50 (38): 14,10 280
754 16,2 (15): 14,95 (21): 15,95 (37): 8,45 499
755 5,22 (43): 3,20 (46): 11,50 6689
756 14,76 (19): 17,20 (21): 18,35 (37): 15,85 1181
757 1,2 (50): 0,00 (258): 8,40 (356): 1,20 8388
758 3,95 (43): 1,10 7304
759 11,47 (37): 15,35 (38): 8,90 (39): 17,15 3250
760 12,9 (37): 11,35 2342
761 4,27 (43): 7,05 7153
762 16,97 (4): 15,95 (6): 18,80 (37): 16,40 249
763 11,32 (6): 14,80 (25): 11,23 (37): 2,15 3346
764 14,55 (21): 18,45 (37): 14,85 (38): 16,10 1307
765 10 (43): 16,65 4107
766 7,3 (22): 7,80 (37): 11,30 (38): 5,20 5609
767 16,35 (15): 9,82 (37): 10,05 (38): 11,40 433
768 13,3 (6): 17,80 (43): 10,60 2102
769 13,3 (21): 9,30 (43): 13,55 2102
770 15,85 (5): 19,27 (36): 19,07 (43): 16,00 648
771 3,2 (50): 1,70 (250): 0,80 (304): 8,10 (350): 5,80 7679
772 10,45 (21): 12,45 (24): 13,53 (43): 17,85 3842
773 14 (4): 14,90 (6): 15,40 (43): 18,15 1656
774 15,75 (24): 14,87 (25): 17,42 (37): 9,10 684
775 14,57 (21): 17,65 (37): 14,15 (38): 12,80 1298
776 6,02 (37): 1,15 (38): 4,40 (100): 11,05 (151): 12,60 (200): 0,80 6269
777 11,8 (4): 8,90 (36): 3,67 (43): 13,60 3030
778 10,92 (41): 17,40 (43): 16,25 (46): 11,20 3585
779 11,67 (19): 9,90 (21): 15,70 (37): 9,50 3121
780 7,1 (43): 5,25 (46): 8,13 5712
781 9,17 (4): 3,75 (36): 1,70 (43): 13,40 (46): 12,40 4584
782 10,3 (19): 5,97 (21): 10,30 (37): 10,60 3937
783 10,5 (4): 11,65 (21): 13,00 (43): 14,00 3814
784 13,12 (4): 5,60 (36): 7,92 (43): 17,65 2207
785 9,73 (43): 7,80 (46): 11,20 4298
786 0,5 (24): 6,68 (43): 3,70 8520
787 12,77 (4): 7,65 (21): 12,10 (43): 14,15 2433
788 12,65 (6): 15,70 (24): 8,73 (37): 8,65 2510
789 11,15 (43): 13,52 3460
790 2,35 (50): 2,50 (253): 5,77 (307): 5,50 8022
791 8,17 (43): 17,55 5152
792 6,7 (21): 1,85 (24): 1,40 (43): 9,40 5914
793 1,66 (50): 4,20 (250): 4,50 (301): 2,95 (351): 3,60 8268
794 5,06 (4): 4,40 (6): 4,60 (43): 2,15 6786
795 7,3 (43): 4,90 (46): 11,00 5609
796 7,62 (21): 9,35 (37): 7,80 (38): 7,50 5452
797 1,15 (43): 0,15 (46): 3,40 8402
798 ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
799 17,05 (15): 16,72 (24): 17,69 (37): 11,20 228
800 3,7 (49): 5,50 (262): 19,00 (312): 9,25 7433
801 14,85 (6): 18,10 (19): 9,57 (21): 14,80 (38): 9,10 1129
802 9,33 (4): 7,70 (36): 8,15 (43): 13,60 4507
803 13,08 (19): 18,92 (37): 15,15 (38): 15,90 2241
804 11,75 (4): 8,75 (36): 11,52 (43): 13,75 3064
805 17,2 (37): 14,85 (38): 17,20 (39): 18,57 197
806 11,72 (21): 10,15 (43): 10,15 3090
807 10,22 (24): 10,71 (25): 10,54 (43): 12,45 3978
808 7,72 (43): 9,95 5397
809 8,77 (37): 3,45 (38): 5,90 (100): 10,95 (151): 18,40 (200): 17,50 4827
810 2,03 (50): 9,45 (52): 7,50 (264): 8,10 (314): 6,32 8159
811 6,05 (50): 7,45 (250): 4,10 (304): 12,30 (350): 2,80 6242
812 11,62 (15): 13,42 (37): 5,75 (38): 10,70 3155
813 5,8 (6): 12,40 (25): 5,57 (37): 0,40 (43): 6,52 6391
814 10,34 (15): 14,85 (24): 12,46 (43): 19,00 3925
815 14,55 (6): 16,50 (21): 14,95 (37): 10,70 (38): 11,50 1307
816 15,22 (19): 3,10 (21): 4,90 (37): 2,70 943
817 3,1 (50): 4,10 (257): 11,50 (355): 9,60 7721
818 11,6 (24): 16,55 (25): 14,63 (37): 4,55 3167
819 16,18 (19): 17,72 (21): 19,30 (37): 14,15 513
820 5,9 (37): 1,45 (38): 4,00 (101): 6,95 (153): 10,60 6345
821 6,8 (6): 15,10 (24): 0,00 (43): 1,20 (46): 12,40 5873
822 9,95 (6): 11,00 (37): 1,80 (39): 1,45 4149
823 11,35 (21): 6,95 (37): 5,75 (38): 7,20 3322
824 16,85 (15): 17,02 (37): 15,80 (38): 17,30 280
825 11,1 (37): 7,55 3486
826 2,5 (6): 10,50 (43): 0,70 (46): 6,93 7969
827 12,1 (4): 10,00 (36): 10,47 (43): 15,90 2839
828 14,33 (4): 16,25 (6): 18,30 (36): 12,52 (43): 17,85 1469
829 9,6 (4): 9,10 (21): 6,65 (43): 13,15 4353
830 17,65 (24): 17,35 (25): 15,54 (37): 8,20 108
831 14,16 (24): 17,26 (25): 18,63 (37): 7,60 1569
832 7,45 (43): 17,00 5537
833 13,05 (15): 12,80 (24): 14,44 (43): 16,25 2253
834 1,14 (50): 2,70 (250): 3,65 (305): 4,85 (353): 17,35 8408
835 8,48 (43): 19,90 (46): 16,60 4990
836 11,7 (21): 15,65 (37): 9,15 (38): 12,20 3101
837 14,3 (19): 7,75 (21): 11,80 (37): 6,90 1480
838 7,4 (25): 4,21 (43): 7,95 5560
839 4,97 (43): 1,95 6829
840 15 (24): 18,89 (25): 19,74 (37): 8,45 1061
841 14,13 (15): 17,42 (21): 15,30 (43): 18,55 1598
842 11,15 (21): 14,15 (37): 9,20 (38): 8,10 3460
843 7,67 (43): 12,60 (46): 15,20 5419
844 15,1 (15): 15,75 (37): 12,90 (38): 15,30 1009
845 1,75 (37): 0,10 (38): 0,20 (105): 3,10 (155): 2,80 8242
846 6,62 (6): 13,20 (43): 0,90 5952
847 7,45 (43): 0,90 5537
848 7,42 (4): 5,10 (6): 14,83 (36): 1,70 5552
849 10,95 (49): 16,30 (250): 18,00 (304): 16,55 (350): 10,90 3565
850 14 (4): 11,25 (36): 12,15 (43): 17,90 1656
851 9,6 (43): 14,35 4353
852 11,85 (4): 7,50 (6): 12,30 (43): 15,30 2995
853 3 (50): 3,50 (250): 2,50 (301): 5,70 (351): 1,80 7770
854 7,1 (15): 7,37 (43): 16,35 5712
855 2,65 (43): 0,40 7920
856 11,12 (6): 15,15 (21): 13,25 (43): 15,20 (46): 13,00 3472
857 0,57 (50): 2,00 (253): 6,60 (307): 2,20 8514
858 12,7 (15): 16,77 (37): 9,35 (38): 13,70 2477
859 2,08 (43): 1,00 8132
860 6,03 (41): 19,20 (43): 1,50 6268
861 7,32 (21): 11,20 (37): 9,95 (38): 10,60 5599
862 6,7 (24): 2,95 (25): 3,91 (37): 1,75 (43): 3,60 5914
863 5,1 (43): 4,80 (46): 7,20 6764
864 6,57 (37): 0,45 (38): 2,70 (100): 8,45 (152): 5,45 (201): 17,55 5971
865 0,1 (49): 0,10 (258): 15,30 (356): 13,70 8556
866 8,72 (24): 18,67 (25): 14,07 (37): 3,10 4852
867 0 (50): 1,00 (264): 3,60 (314): 6,70 8559
868 7,02 (37): 3,25 (38): 4,30 (100): 14,25 (151): 19,00 (200): 11,40 5744
869 11,78 (23): 19,65 (37): 11,40 (38): 12,10 3051
870 3,69 (50): 4,60 (250): 2,75 (305): 7,50 (353): 10,90 7449
871 6,66 (23): 15,70 (43): 12,00 5940
872 6,22 (4): 5,05 (21): 3,55 (43): 13,35 6141
873 3,92 (43): 3,60 7323
874 7,15 (43): 5,65 5688
875 4,5 (43): 0,90 (46): 5,30 7058
876 10,65 (4): 9,05 (24): 11,75 (43): 8,10 3740
877 14,37 (15): 16,07 (37): 11,20 (38): 14,90 1436
878 3,07 (50): 1,15 (250): 2,00 (304): 2,35 (350): 0,20 7731
879 18,2 (15): 18,05 (24): 20,00 (37): 16,90 41
880 12,2 (15): 16,42 (37): 9,80 (38): 11,70 2777
881 4 (22): 4,20 (43): 7,30 (46): 9,60 7283
882 10,1 (6): 15,60 (24): 15,22 (43): 13,85 4036
883 15,66 (4): 7,75 (36): 10,62 (43): 14,30 728
884 5,75 (43): 4,95 6415
885 11,16 (4): 6,00 (6): 16,10 (43): 9,35 3456
886 3,8 (43): 1,40 7381
887 14,95 (43): 19,30 1081
888 9,25 (6): 16,95 (43): 18,20 (46): 16,90 4535
889 6,5 (43): 9,25 (46): 10,00 6007
890 6,6 (43): 9,00 (50): 13,45 (258): 14,40 (356): 19,70 5964
891 14,3 (15): 14,55 (37): 12,95 (38): 9,40 1480
892 9,16 (15): 8,30 (43): 11,75 (46): 10,30 4591
893 13,7 (6): 18,80 (24): 18,95 (37): 12,65 1839
894 14,25 (15): 18,70 (37): 12,55 (38): 12,50 1518
895 1,4 (50): 8,65 (264): 5,50 (314): 6,15 8341
896 15,7 (4): 11,75 (36): 14,05 (43): 17,70 709
897 11,91 (24):ΑΠΟΥΣΙΑ (25): 16,07 (37): 6,10 2957
898 16,6 (24): 19,28 (25): 19,20 (37): 12,15 358
899 8,08 (4): 6,90 (21): 1,55 (43): 12,20 5207
900 2,7 (43): 0,90 7899
901 13,85 (19): 15,55 (21): 17,45 (37): 15,05 1751
902 12,35 (24): 17,71 (25): 18,99 (37): 15,60 2680
903 15,3 (43): 17,95 905
904 ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
905 5,12 (21): 6,05 (43): 12,30 6754
906 11,97 (43): 4,10 (46): 13,90 2924
907 11,35 (24): 16,94 (25): 17,36 (37): 9,40 3322
908 11,05 (4): 10,60 (6): 12,60 (43): 12,35 3516
909 12,75 (24): 18,32 (25): 19,33 (37): 11,55 2443
910 13,07 (43): 17,15 2242
911 11,75 (43): 11,00 3064
912 10,12 (43): 12,90 4029
913 8,1 (19): 0,90 (21): 8,25 (43): 2,60 5186
914 ΑΠΟΥΣΙΑ (6):ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
915 1,3 (50): 0,00 (52): 4,00 (264): 2,70 (314): 1,67 8364
916 5,17 (50): 3,20 (266): 17,10 (316): 13,70 6720
917 5 (6): 17,30 (43): 6,15 6812
918 8,02 (6): 7,10 (43): 6,20 5245
919 14,02 (19): 8,25 (21): 10,20 (37): 7,70 1647
920 10,33 (24): 4,79 (25): 3,78 (37): 4,00 3927
921 0 (43): 0,00 8559
922 12,23 (4): 8,40 (36): 11,55 (43): 16,60 2765
923 4,16 (21): 1,45 (32): 15,68 (43): 7,00 7205
924 0,5 (50): 0,50 (255): 4,20 (354): 0,00 8520
925 11,2 (22): 15,40 (32): 20,00 (37): 10,00 (38): 8,20 3425
926 3,05 (50): 4,05 (264): 7,60 (314): 9,00 7739
927 13,1 (15): 17,45 (37): 13,50 (38): 10,60 2219
928 13,5 (19): 15,80 (21): 17,70 (37): 13,55 1963
929 14,48 (4): 14,46 (6): 18,70 (36): 12,22 (43): 14,55 1369
930 8,32 (15): 6,95 (21): 1,35 (32): 13,84 (43): 1,80 (46): 11,70 5059
931 12,85 (6): 17,50 (24): 6,46 (43): 13,80 2370
932 7,35 (24): 0,70 (43): 14,45 5581
933 13,13 (6): 17,00 (19): 2,05 (21): 2,75 (37): 5,30 2203
934 0,15 (50): 2,90 (251): 6,10 (307): 3,70 8554
935 13,9 (15): 18,05 (37): 16,80 (38): 16,20 1712
936 11,55 (21): 14,00 (37): 11,50 (38): 10,70 3197
937 6,7 (15): 2,77 (37): 2,50 5914
938 7,95 (6): 12,60 (21): 5,45 (32):ΑΠΟΥΣΙΑ (43): 13,75 5276
939 15,35 (19): 14,77 (37): 14,40 (38): 16,70 876
940 7,3 (43): 4,70 5609
941 14,15 (37): 14,35 (38): 14,10 (39): 19,07 1571
942 12,95 (4): 11,50 (24): 16,45 (43): 19,25 2318
943 7,96 (4): 6,50 (36): 2,25 (43): 14,10 5275
944 12,1 (43): 18,75 (46): 13,80 2839
945 12,6 (24): 16,48 (25): 13,76 (37): 5,50 2542
946 8,31 (4): 5,95 (37): 5,50 (39): 6,50 5069
947 15,82 (15): 18,62 (37): 13,70 (38): 13,40 664
948 0,45 (50): 0,90 (52): 8,40 (264): 4,20 (314): 4,10 8526
949 ΑΠΟΥΣΙΑ (50):ΑΠΟΥΣΙΑ (250):ΑΠΟΥΣΙΑ (304):ΑΠΟΥΣΙΑ (350):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
950 1,8 (50): 3,40 (250): 0 (301): 1,60 (351): 3,40 8226
951 9,77 (24): 4,89 (25): 6,38 (37): 5,15 4267
952 11,65 (15): 18,30 (37): 15,65 (38): 12,40 3134
953 5,12 (6): 16,50 (21): 8,80 (43): 12,05 6754
954 4,05 (22): 8,00 (43): 7,75 7255
955 17,25 (19): 16,20 (21): 15,60 (37): 12,90 185
956 13,25 (43): 19,20 2130
957 11,75 (6): 17,70 (15): 15,15 3064
958 12,1 (37): 12,90 (38): 10,90 (100): 19,35 (150): 13,60 (200): 17,20 2839
959 9,5 (21): 6,05 (43): 14,40 4414
960 12,02 (19): 7,27 (37): 9,75 (38): 6,80 2894
961 16,85 (15): 17,57 (37): 13,00 (38): 18,10 280
962 5,1 (43): 5,00 (46): 10,50 6764
963 9,6 (15): 11,02 (22): 13,80 (37): 6,35 (38): 7,00 4353
964 13,6 (19): 4,80 (21): 10,90 (38): 6,10 (43): 17,05 1901
965 4,32 (6): 11,50 (43): 5,55 (46): 5,00 7135
966 15,62 (6): 16,80 (43): 17,20 (46): 16,00 754
967 14,65 (37): 9,25 (38): 11,10 (39): 14,50 1239
968 10,1 (21): 5,95 (25): 7,58 (37): 2,95 (43): 15,10 4036
969 13,9 (6): 17,90 (43): 15,80 1712
970 13,35 (21): 15,30 (37): 12,25 (38): 13,10 2064
971 4,15 (43): 13,00 7214
972 5,22 (15): 6,72 (37): 3,50 (38): 3,80 6689
973 1,2 (50): 1,65 (264): 4,70 (314): 6,80 8388
974 14,7 (15): 18,35 (37): 17,60 (38): 18,00 1211
975 15,31 (15): 12,82 (37): 11,80 (38): 11,00 902
976 13,13 (4): 10,10 (24): 1,55 (37): 5,95 2203
977 10,28 (6): 13,90 (43): 7,90 3953
978 10,2 (21): 9,00 (37): 5,05 (38): 5,10 3984
979 10,8 (4): 14,20 (36): 10,27 (43): 16,50 3645
980 7,29 (43): 6,00 (46): 7,00 5625
981 12,02 (4): 9,00 (21): 4,55 (43): 12,60 2894
982 6,85 (37): 5,15 (38): 8,50 (101): 9,50 (153): 16,40 5843
983 10,57 (6): 17,70 (15): 8,90 (37): 7,30 (38): 6,50 3784
984 5,6 (39): 2,87 (43): 8,80 (46): 12,00 6488
985 9,52 (24): 10,39 (25): 17,52 (37): 5,65 4407
986 12,6 (19): 11,90 (37): 12,55 (38): 9,60 2542
987 6,5 (4): 4,25 (36): 1,35 (43): 11,55 6007
988 12,96 (37): 15,45 (38): 12,80 (39): 17,52 2313
989 9,45 (6): 18,85 (41): 17,00 (43): 14,25 4441
990 12,9 (21): 4,50 (24): 0,85 (43): 10,00 2342
991 9,1 (6): 15,40 (43): 12,60 (46): 12,70 4629
992 16,8 (4): 9,70 (36): 13,22 (43): 12,25 301
993 8,65 (15): 8,72 (24): 0,45 (43): 10,30 4891
994 14,72 (21): 12,20 (37): 15,05 (38): 10,40 1206
995 0,77 (50): 0,20 (255): 4,05 (354): 1,25 8481
996 3,97 (43): 2,50 (46): 5,40 7300
997 12,3 (15): 15,05 (39): 4,37 (43): 19,20 2719
998 1,7 (50): 1,50 (257): 10,30 (355): 2,30 8248
999 4,45 (50): 11,95 (251): 12,90 (307): 15,10 7081
1000 7,55 (49): 5,70 (251): 13,45 (307): 12,30 5485
1001 5,27 (43): 3,90 (46): 5,70 6671
1002 3,75 (50): 4,50 (52): 9,60 (264): 9,35 (314): 7,40 7400
1003 9,05 (21): 12,95 (32): 13,90 (37): 7,05 (38): 6,60 4657
1004 3,62 (43): 2,25 7471
1005 2,03 (6): 4,00 (21): 0,40 (32): 7,70 (43): 0,10 8159
1006 14,9 (21): 10,50 (37): 6,85 (38): 11,30 1100
1007 16,3 (4): 16,60 (36): 13,20 (43): 19,50 459
1008 13,87 (6): 18,20 (45): 10,45 1740
1009 11,65 (43): 19,15 (46): 15,80 3134
1010 11,8 (15): 16,20 (21): 5,35 (37): 5,20 3030
1011 8,15 (15): 7,45 (43): 13,20 (46): 13,30 5165
1012 12,6 (24): 17,65 (25): 17,27 (37): 8,00 2542
1013 12,2 (21): 4,80 (37): 7,60 (38): 3,80 2777
1014 2,05 (43): 3,75 (46): 9,20 8142
1015 3,87 (47): 6,00 (49): 16,30 (250): 3,65 (305): 5,65 (353): 17,20 7352
1016 0,99 (50): 1,00 (52): 7,40 (264): 3,60 (314): 2,50 8442
1017 16,25 (24): 19,75 (25): 17,81 (37): 14,10 482
1018 2,1 (47): 1,60 (48): 1,50 (106): 0,00 (156): 2,30 (202): 0,55 8121
1019 8,3 (37): 4,80 (38): 7,20 (100): 17,55 (151): 10,65 (200): 3,60 5070
1020 15,87 (15): 18,57 (37): 17,15 (38): 12,90 645
1021 7,5 (21): 9,85 (43): 15,97 5514
1022 11,45 (6): 13,10 (43): 9,05 3253
1023 17,7 (24): 17,68 (25): 18,97 (37): 14,45 101
1024 6,62 (52): 14,70 (314): 5,55 5952
1025 8,6 (37): 6,15 (38): 5,70 (39): 11,55 4918
1026 7,92 (4): 5,95 (43): 8,20 (46): 10,80 5291
1027 4,02 (43): 3,15 (46): 7,60 7274
1028 11,17 (4): 9,45 (36): 6,25 (43): 3,95 3447
1029 12,1 (21): 15,60 (37): 12,85 (38): 10,50 2839
1030 4,05 (6): 5,20 (314): 7,30 7255
1031 8,55 (39): 8,62 (43): 14,90 (46): 13,40 4944
1032 12,95 (6): 17,10 (37): 6,45 (38): 5,50 2318
1033 5,45 (6): 16,30 (47): 1,40 (48): 13,00 (107): 16,00 (205): 16,20 6578
1034 14,05 (21): 13,85 (43): 17,35 (46): 15,90 1630
1035 6,52 (50): 9,30 (52): 11,70 (264): 12,35 (314): 12,40 5996
1036 7,22 (43): 11,85 5654
1037 9,7 (6): 17,20 (21): 4,10 (37): 1,15 4308
1038 8,8 (32):ΑΠΟΥΣΙΑ (37): 3,00 (38): 7,50 (106): 13,47 (157): 16,90 (206): 19,50 4811
1039 11,4 (6): 17,70 (43): 18,75 (46): 16,80 3278
1040 14,2 (24): 13,27 (25): 13,99 (37): 8,50 1545
1041 7,5 (43): 6,05 5514
1042 8,55 (4): 3,10 (43): 12,55 (46): 12,73 4944
1043 11,9 (19): 13,27 (37): 13,85 (38): 13,30 2958
1044 13,72 (24): 18,69 (25): 19,49 (37): 15,40 1832
1045 8,17 (21): 7,10 (43): 12,10 5152
1046 7,52 (4): 5,85 (21): 4,20 (43): 10,25 5504
1047 14,6 (6): 15,80 (24): 8,89 (37): 4,20 1273
1048 3,4 (50): 10,10 (253): 6,00 (307): 5,20 7592
1049 5,7 (4): 5,96 (43): 3,85 (46): 6,10 6440
1050 7,35 (50): 15,60 (52): 9,70 (264): 10,40 (314): 9,65 5581
1051 17,9 (4): 14,20 (36): 15,70 (43): 18,95 83
1052 14,4 (19): 15,30 (21): 14,05 (38): 11,20 (43): 18,40 1414
1053 15,8 (21): 18,55 (37): 15,20 (38): 16,60 669
1054 5,83 (24): 2,45 (25): 10,94 (43): 9,25 6383
1055 9,15 (22): 16,40 (25): 11,50 (37): 8,65 4593
1056 14,47 (4): 11,75 (6): 18,00 (43): 15,95 1373
1057 8,15 (37): 6,45 (38): 7,40 (100): 17,00 (150): 9,55 (200): 10,20 5165
1058 11,37 (4): 5,35 (36): 4,45 (43): 10,30 3312
1059 9,82 (21): 7,60 (37): 3,75 (38): 12,40 4239
1060 4,12 (50): 14,00 (52): 14,80 (264): 8,20 (314): 11,10 7227
1061 9,22 (15): 9,22 (21): 4,20 (32): 12,40 (43): 11,60 4554
1062 9,65 (4): 3,65 (6): 15,40 (43): 9,65 4332
1063 16,55 (19): 14,10 (21): 14,75 (37): 11,50 376
1064 5,2 (37): 7,20 (38): 5,80 (153): 12,30 6695
1065 6 (6): 16,90 (43): 11,20 6279
1066 7,98 (4): 10,15 (39): 4,00 (43): 12,60 5267
1067 15,2 (6): 18,30 (23): 19,65 (37): 9,40 (38): 1,20 948
1068 11,2 (4): 7,70 (36): 6,90 (43): 10,60 3425
1069 1,52 (50): 3,00 (250): 7,10 (304): 5,45 (350): 3,65 8314
1070 11,05 (6): 17,80 (25): 18,90 (37): 9,90 3516
1071 10,2 (21): 1,80 (37): 2,65 (38): 1,10 3984
1072 3,8 (37): 4,15 (38): 3,10 (106): 10,15 (156): 1,30 (202): 9,45 7381
1073 16,5 (6): 18,40 (22): 13,80 (37): 13,10 (38): 14,20 383
1074 6,77 (21): 3,65 (24): 0,90 (32): 19,44 (43): 1,10 5883
1075 6,15 (6): 13,20 (43): 5,45 6186
1076 4,45 (4): 5,30 (6): 10,80 (43): 3,95 7081
1077 12,33 (25): 14,98 (37): 10,40 (39): 13,45 2706
1078 15,2 (21): 17,60 (32):ΑΠΟΥΣΙΑ (37): 12,70 (38): 12,80 948
1079 4,02 (50): 3,25 (251): 5,15 (307): 4,70 7274
1080 10,05 (6): 16,80 (21): 4,55 (43): 5,45 4073
1081 ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
1082 10,13 (43): 7,55 4025
1083 3,67 (43): 1,00 (46): 5,10 7454
1084 12,25 (19): 1,32 (21): 5,80 (37): 6,30 2754
1085 15,2 (24): 8,12 (25): 10,26 (37): 12,00 948
1086 14,75 (15): 9,45 (25): 10,04 (37): 2,75 1185
1087 12,23 (21): 7,00 (37): 13,85 (38): 9,70 2765
1088 6,27 (15): 6,42 (43): 7,85 6122
1089 12,65 (37): 14,95 (38): 16,30 (39): 14,80 2510
1090 15,7 (6): 19,60 (37): 10,80 709
1091 6,02 (15): 2,45 (25): 9,44 (37): 5,00 6269
1092 14,7 (15): 18,27 (37): 18,65 (38): 19,20 1211
1093 13 (23): 19,95 (37): 14,70 (38): 14,06 2284
1094 8,66 (43): 11,45 4885
1095 8,2 (19): 4,70 (21): 12,25 (37): 4,50 5132
1096 1,95 (50): 1,20 (257): 10,70 (355): 10,20 8180
1097 2,8 (37): 0,00 (38): 0,40 (100): 5,20 (151): 15,95 (200): 12,40 7858
1098 7,52 (15): 14,25 (21): 6,55 (43): 12,20 (46): 11,90 5504
1099 7,15 (43): 11,25 5688
1100 11,82 (19): 14,05 (21): 15,35 (37): 9,90 3013
1101 10,55 (4): 8,30 (36): 10,32 (43): 16,30 3793
1102 13,45 (37): 12,20 (38): 15,40 (39): 15,10 1999
1103 6,15 (50): 10,85 (253): 10,90 (307): 6,70 6186
1104 4,67 (43): 4,15 6976
1105 4,75 (38): 2,70 (43): 10,05 6934
1106 10,65 (4): 7,40 (6): 17,90 (43): 16,80 3740
1107 10,83 (6): 15,45 (15): 7,40 (37): 7,20 3634
1108 15,12 (19): 12,65 (21): 14,90 (37): 11,60 1001
1109 8,1 (37): 5,30 (38): 7,70 (100): 16,35 (151): 9,60 (200): 9,10 5186
1110 12,21 (6): 10,60 (21): 1,85 (43): 1,55 2774
1111 17,52 (19): 14,15 (21): 18,00 (37): 12,10 138
1112 18 (24): 19,74 (25): 19,85 (37): 14,30 72
1113 3,7 (43): 11,55 (46): 11,33 7433
1114 5,2 (6): 12,66 (43): 10,15 6695
1115 14,65 (6): 18,80 (43): 19,40 1239
1116 17,4 (4): 17,50 (24): 19,55 (36): 16,80 (43): 18,65 158
1117 14,03 (25): 19,64 (37): 15,85 (39): 18,82 1645
1118 3,25 (49): 10,90 (253): 11,30 (307): 4,90 7657
1119 11,97 (21): 3,75 (37): 8,70 (38): 10,60 2924
1120 11,9 (25): 16,01 (43): 18,60 2958
1121 12,55 (6): 15,16 (43): 17,70 (46): 17,50 2568
1122 5,6 (37): 1,05 (38): 3,90 (101): 5,80 (153): 8,90 6488
1123 4,25 (43): 14,85 (46): 11,90 7161
1124 8,27 (37): 0,80 (38): 2,20 (105): 3,70 (155): 5,20 5093
1125 7,6 (23): 0,40 (43): 1,25 5464
1126 18,27 (15): 19,25 (37): 18,05 (38): 19,30 35
1127 4 (43): 1,65 (50): 1,50 (258): 8,93 (356): 5,20 7283
1128 8,8 (21): 2,20 (24): 0,10 (32): 9,20 (43): 1,45 4811
1129 6 (43): 2,60 6279
1130 14,37 (19): 16,52 (21): 18,30 (38): 14,40 (43): 19,65 1436
1131 13,38 (4): 11,65 (24): 12,63 (43): 12,95 2053
1132 15,27 (6):ΑΠΟΥΣΙΑ (15): 17,37 (37): 13,35 (38): 8,60 919
1133 6,83 (21): 0,25 (43): 1,30 5859
1134 17,05 (37): 17,90 (38): 15,00 (39): 18,15 228
1135 12,7 (15): 17,07 (37): 10,80 (38): 10,30 2477
1136 11,75 (15): 10,20 (37): 6,35 (38): 11,90 3064
1137 9,9 (4): 6,96 (36): 12,40 (43): 19,35 4189
1138 10 (15): 9,62 (37): 7,85 (38): 7,70 4107
1139 15,6 (19): 14,17 (37): 12,75 (38): 12,40 759
1140 8,55 (24): 2,95 (25): 3,56 (37): 0,40 4944
1141 8,77 (19): 9,27 (21): 10,15 (43): 11,70 4827
1142 12,32 (43): 9,40 2708
1143 15,65 (43): 16,15 (46): 17,30 730
1144 10,7 (4): 3,35 (6): 14,75 (21): 1,75 (43): 11,20 3707
1145 13,03 (6): 18,40 (19): 5,17 (37): 2,30 2270
1146 11 (19): 10,60 (21): 9,30 (37): 11,45 3536
1147 9,05 (4): 6,75 (24): 6,51 (37): 3,85 4657
1148 13 (24): 11,02 (25): 17,60 (37): 14,05 2284
1149 15,52 (6): 18,20 (25): 19,18 (37): 10,05 800
1150 16,15 (15): 11,67 (37): 6,40 (38): 7,60 521
1151 10,95 (15): 14,35 (37): 10,50 (38): 8,90 3565
1152 2,8 (49): 6,90 (258): 9,30 (356): 11,60 7858
1153 11,05 (6): 18,10 (43): 16,30 3516
1154 5,85 (50): 14,00 (251): 14,45 (307): 17,00 6368
1155 13,75 (19): 10,37 (21): 12,30 (37): 8,15 1809
1156 11,57 (4): 12,45 (6): 15,40 (43): 14,05 3185
1157 17,45 (21): 18,00 (37): 12,20 (38): 15,40 148
1158 13,25 (15): 18,05 (37): 12,50 (38): 9,00 2130
1159 13,1 (15): 16,02 (37): 12,35 (38): 14,20 2219
1160 15,07 (21): 16,40 (37): 12,70 1032
1161 8,9 (6): 9,90 (43): 12,40 (46):ΑΠΟΥΣΙΑ 4753
1162 13,1 (43): 18,15 2219
1163 6,8 (43): 3,75 (46): 12,50 5873
1164 13,22 (6): 14,20 (25): 10,60 (37): 7,25 2147
1165 14,5 (19): 11,00 (37): 11,70 (38): 11,20 1344
1166 16,8 (24): 16,81 (25): 18,58 (37): 16,45 301
1167 ΑΠΟΥΣΙΑ (15):ΑΠΟΥΣΙΑ (25):ΑΠΟΥΣΙΑ (37):ΑΠΟΥΣΙΑ (46):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
1168 14,1 (15): 14,07 (24): 8,73 (37): 6,60 1608
1169 1,7 (6):ΑΠΟΥΣΙΑ (43): 1,05 8248
1170 1,4 (43): 0,00 8341
1171 10,63 (4): 7,90 (21): 4,40 (43): 3,30 3757
1172 5,72 (37): 0,70 (38): 1,90 (105): 14,30 (155): 12,50 6432
1173 7,5 (43): 3,30 5514
1174 2,24 (50): 5,40 (250): 3,40 (301): 5,00 (351): 5,40 8074
1175 13,1 (6): 17,50 (21): 10,85 (43): 16,00 2219
1176 17,35 (19): 18,65 (21): 19,15 (37): 14,55 162
1177 7,9 (6): 13,00 (21): 7,15 (43): 10,30 5297
1178 5,07 (6): 11,80 (43): 2,10 (46): 7,80 6780
1179 12,62 (15): 13,50 (37): 10,95 (38): 10,80 2537
1180 7,67 (37): 5,10 5419
1181 16,3 (6): 17,00 (21): 11,25 (32): 19,06 459
1182 1,3 (50): 2,90 (251): 4,20 (307): 2,15 8364
1183 16,52 (15): 19,05 (37): 18,15 (38): 17,90 382
1184 2,08 (50): 3,20 (258): 5,50 (356): 4,90 8132
1185 3,54 (50): 5,90 (52): 12,20 (264): 7,05 (314): 8,72 7524
1186 14,17 (6): 14,95 (21): 4,40 (43): 13,50 1562
1187 13,11 (6): 16,40 (21): 15,30 (43): 15,25 2218
1188 10,35 (37): 10,00 (38): 12,90 (39): 12,07 3908
1189 13,6 (21): 18,95 (37): 15,50 (38): 17,40 1901
1190 13,62 (19): 6,00 (21): 13,50 (37): 8,85 1893
1191 6,37 (43): 7,65 6076
1192 15,25 (4): 13,95 (6): 19,00 (10): 18,80 (43): 19,15 927
1193 11,6 (6): 18,10 (15): 14,45 (37): 11,45 (38): 10,20 3167
1194 15,75 (4): 14,00 (43): 16,80 684
1195 17 (15): 15,65 (23): 15,45 (37): 11,60 (38): 9,40 238
1196 8,76 (21): 6,60 (43): 12,80 4835
1197 9,82 (43): 9,30 (46): 12,60 4239
1198 6 (43): 8,35 6279
1199 9,2 (43): 7,00 (46): 16,30 4564
1200 3,77 (43): 2,05 7395
1201 8,32 (37): 7,10 (38): 8,20 (100): 19,15 (150): 15,60 (200): 14,80 5059
1202 12,67 (6): 17,60 (25): 11,19 (37): 3,00 2496
1203 6,22 (50): 2,50 (52): 19,10 (264): 10,00 (314): 12,76 6141
1204 16,45 (15): 18,82 (37): 19,30 (38): 17,30 405
1205 6,9 (41): 18,30 (43): 8,90 5813
1206 7,55 (6): 18,40 (43): 6,85 5485
1207 13,66 (6): 18,80 (25): 16,23 (37): 9,10 (43): 18,75 1873
1208 12,3 (24): 12,30 (37): 10,10 (39): 7,40 2719
1209 11,9 (43): 16,95 (45): 18,42 2958
1210 9,65 (43): 16,90 4332
1211 8,07 (6): 17,80 (21): 5,85 (43): 14,15 5210
1212 13,37 (21): 13,50 (32): 14,70 (37): 9,50 (38): 13,30 2058
1213 10,56 (6): 16,50 (15): 7,22 (43): 12,35 3790
1214 4,45 (41): 15,20 (43): 3,15 7081
1215 11,25 (41): 17,95 (43): 8,45 3390
1216 1,55 (41): 13,80 (43): 2,35 8305
1217 15,15 (21): 13,35 (37): 10,90 (38): 12,30 980
1218 16,75 (24): 17,57 (25): 18,87 (37): 9,65 317
1219 13,56 (6): 16,80 (43): 17,45 1932
1220 8,6 (6): 11,20 (15): 6,07 (43): 11,40 4918
1221 14,85 (23): 19,62 (37): 16,15 (38): 15,10 1129
1222 12,53 (43): 17,70 2586
1223 11,5 (23): 18,35 (37): 11,10 (38): 6,30 3229
1224 16 (24): 13,89 (25): 18,12 (37): 10,10 577
1225 16,4 (15): 15,90 (37): 14,90 (38): 12,30 420
1226 7,37 (37): 3,50 (38): 3,00 (39): 14,85 5576
1227 14,31 (19): 9,42 (21): 9,25 (37): 9,20 1476
1228 10,45 (6): 17,80 (43): 15,05 (46): 14,40 3842
1229 6,5 (43): 4,80 (46): 9,20 6007
1230 3,4 (37): 2,05 (38): 2,90 (101): 7,30 (153): 7,70 7592
1231 0,7 (43): 3,15 8492
1232 10,05 (4): 7,55 (36): 7,32 (43): 14,75 4073
1233 3,35 (15): 2,70 (37): 0,85 (39): 9,15 7619
1234 14,15 (24): 16,33 (25): 18,74 (37): 13,55 1571
1235 12,87 (24): 17,60 (25): 18,11 (37): 9,80 2361
1236 14,45 (21): 17,00 (37): 15,05 (38): 12,20 1381
1237 2,2 (50): 7,10 (250): 5,30 (305): 3,30 (353): 12,60 8084
1238 14,3 (6): 17,60 (43): 19,00 1480
1239 11,4 (21): 8,60 (24): 12,65 (43): 17,50 3278
1240 1,6 (37): 0,00 (38): 0,30 (106): 0,75 (156): 3,30 (202): 10,25 8293
1241 5,41 (22): 12,60 (43): 11,50 (46): 9,00 6609
1242 6,52 (15): 7,70 (37): 5,80 (38): 9,60 5996
1243 2,3 (50): 2,60 (251): 2,90 (307): 0,30 8040
1244 5,85 (6): 13,50 (39): 3,00 (43): 5,25 6368
1245 12 (19): 3,07 (37): 9,55 (38): 4,10 2906
1246 6,4 (21): 0,40 (43): 12,90 6059
1247 6,65 (43): 8,50 (46): 10,40 5942
1248 7,57 (37): 0,65 (38): 2,80 (101): 7,75 (153): 3,10 5478
1249 2,34 (50): 7,20 (251): 7,25 (307): 6,05 8033
1250 4,1 (50): 1,05 (52): 15,30 (264): 5,80 (314): 4,70 7235
1251 6,2 (6): 10,00 (43): 4,85 (46): 6,06 6160
1252 16,75 (37): 13,05 (38): 13,40 (39): 18,95 317
1253 3,17 (6): 7,70 (43): 4,30 7691
1254 15,7 (15): 17,27 (37): 15,85 (38): 17,70 709
1255 11,9 (15): 15,47 (21): 18,65 (37): 11,65 2958
1256 16 (43): 15,40 (46): 16,20 577
1257 14,35 (24): 17,18 (25): 19,15 (37): 12,30 1444
1258 10,52 (4): 7,65 (24): 8,02 (43): 11,80 3809
1259 6,52 (50): 10,00 (52): 13,00 (264): 8,90 (314): 11,15 5996
1260 11,6 (39): 17,27 (43): 16,40 3167
1261 3,8 (4): 2,60 (24): 0,95 (43): 3,90 7381
1262 11,56 (22): 18,40 (37): 15,05 (38): 12,50 3192
1263 15,25 (24): 19,80 (25): 19,96 (37): 16,75 927
1264 12,75 (24): 11,65 (25): 12,57 (37): 8,45 2443
1265 1,4 (43): 3,05 8341
1266 4,97 (6): 17,50 (43): 9,00 6829
1267 15,05 (21): 16,80 (37): 14,85 (38): 16,30 1041
1268 6 (24): 5,42 (25): 10,64 (37): 2,05 6279
1269 8,68 (24): 9,50 (25): 15,76 (37): 5,30 (43): 9,55 4876
1270 ΑΠΟΥΣΙΑ (15): 13,62 (39): 10,95 (43): 19,00 #VALUE!
1271 4,7 (43): 8,45 6959
1272 12,45 (15): 17,82 (37): 14,00 (38): 12,80 2619
1273 13,35 (4): 9,75 (36): 6,57 (43): 12,90 2064
1274 4,2 (43): 4,95 (46):ΑΠΟΥΣΙΑ 7189
1275 10,05 (15): 14,47 (43): 17,05 4073
1276 10,78 (19): 11,90 (21): 9,90 (43): 15,30 3666
1277 5,02 (21): 1,35 (43): 12,65 (46): 8,50 6800
1278 8,35 (21): 1,95 (43): 12,65 5046
1279 13,2 (37): 10,50 (38): 15,20 (39): 17,32 2160
1280 5,12 (43): 10,05 (46): 8,13 6754
1281 13,8 (6): 10,00 (25): 9,28 (37): 5,85 1782
1282 15,97 (21): 9,85 (24): 13,26 (43): 17,25 590
1283 3,8 (37): 1,50 (38): 1,50 (101): 2,60 (153): 1,30 7381
1284 10,5 (24): 6,22 (43): 11,45 3814
1285 2,95 (50): 3,75 (265): 7,20 (315): 8,15 7797
1286 9,27 (15): 15,05 (37): 8,35 (38): 8,30 4524
1287 10,77 (4): 9,90 (6): 14,60 (43): 13,25 3671
1288 15,75 (19): 14,50 (21): 17,05 (37): 11,80 684
1289 13,51 (4): 9,55 (6): 18,60 (7): 14,00 (36): 9,25 (43): 14,90 1962
1290 14,45 (24): 13,70 (25): 17,48 (37): 5,50 1381
1291 13,45 (4): 7,45 (21): 6,80 (43): 16,75 1999
1292 12 (6): 16,80 (25): 18,31 (37): 7,60 2906
1293 6,5 (37): 3,10 (38): 3,50 (106): 12,67 (156): 15,02 (202): 3,67 6007
1294 11,82 (4): 8,70 (6): 14,10 (7): 11,00 (9): 12,50 (43): 9,00 3013
1295 ΑΠΟΥΣΙΑ (4):ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ (46):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
1296 13 (21): 16,20 (24): 18,33 (43): 18,00 2284
1297 12,4 (24): 14,99 (25): 15,77 (37): 7,15 2652
1298 13,42 (21): 10,85 (24): 10,60 (43): 17,30 2018
1299 9,25 (21): 12,85 (37): 10,55 (38): 10,10 4535
1300 6,92 (43): 2,15 5798
1301 10,35 (4): 5,00 (6): 17,10 (7): 13,70 (43): 13,95 3908
1302 7,52 (43): 10,95 (46): 10,33 5504
1303 3,75 (49): 6,20 (260): 15,45 (310): 8,85 7400
1304 15,33 (19): 14,10 (21): 12,65 (37): 10,85 893
1305 3,85 (25): 3,24 (37): 1,25 7361
1306 14,95 (15): 15,85 (37): 10,20 (38): 10,80 1081
1307 8,8 (43): 5,85 4811
1308 10,4 (4): 6,20 (6): 17,20 (43): 18,05 3875
1309 5,75 (21): 1,55 (43): 5,80 (46): 13,20 6415
1310 6,15 (24): 4,62 (25): 6,36 (37): 4,00 6186
1311 1,12 (43): 0,10 8410
1312 16,17 (24): 19,15 (25): 16,69 (37): 7,95 (43): 18,37 514
1313 16,3 (6): 19,10 (25): 18,90 (37): 11,85 459
1314 4,37 (43): 6,25 7113
1315 ΑΠΟΥΣΙΑ (6):ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
1316 1,85 (43): 6,15 (46): 4,00 8206
1317 6,82 (43): 5,75 5861
1318 6,85 (4): 5,30 (6): 11,90 (43): 8,90 (46): 10,60 5843
1319 12,35 (6): 17,20 (43): 13,70 2680
1320 6,05 (6): 15,90 (43): 4,75 6242
1321 5,02 (50): 11,75 (250): 10,40 (305): 8,30 (353): 14,50 6800
1322 14,15 (15): 12,32 (24): 12,07 (37): 7,45 1571
1323 9,37 (6): 17,10 (39): 4,05 (43): 11,15 (46): 11,00 4486
1324 3,48 (43): 3,45 7557
1325 9,75 (15): 9,17 (37): 8,35 (38): 7,20 4281
1326 5,1 (6): 14,00 (43): 13,60 6764
1327 9,82 (43): 10,20 4239
1328 17,95 (15): 19,12 (25): 19,49 (37): 17,50 77
1329 11,05 (4): 4,20 (36): 3,87 (43): 6,85 3516
1330 11,6 (4): 9,60 (36): 13,42 (43): 18,65 3167
1331 12,57 (21): 16,65 (37): 10,10 (38): 10,00 2560
1332 12 (39): 11,60 (43): 18,70 2906
1333 15 (4): 15,40 (6): 17,60 (43): 18,82 1061
1334 16,9 (21): 19,60 (37): 13,50 (38): 14,00 266
1335 13,35 (21): 18,35 (37): 14,90 (38): 14,80 2064
1336 7,6 (43): 11,75 (46): 13,70 5464
1337 16,81 (4): 12,25 (36): 13,30 (43): 17,65 300
1338 10,92 (24): 10,22 (25): 17,07 (43): 16,05 3585
1339 13,35 (19): 16,70 (37): 13,85 (38): 15,00 2064
1340 13,8 (4): 10,75 (6): 16,80 (36): 10,10 (43): 8,80 1782
1341 7,45 (39): 3,60 (43): 11,00 (46): 13,40 5537
1342 7,8 (6): 16,30 (43): 11,35 (46): 17,30 5345
1343 6,95 (37): 3,75 (38): 3,10 (100): 9,05 (150): 4,70 (200): 8,65 5786
1344 11,75 (15): 10,92 (43): 16,10 (46): 10,70 3064
1345 9,15 (21): 3,70 (32): 18,60 (37): 2,55 (38): 4,20 4593
1346 11,5 (37): 8,05 (38): 5,60 (101): 17,20 (153): 19,60 3229
1347 9,92 (6): 14,70 (21): 4,70 (32): 10,30 (43): 16,25 4177
1348 9,95 (24): 3,55 (25): 1,52 (37): 5,40 4149
1349 ΑΠΟΥΣΙΑ (21):ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
1350 11,55 (15): 15,27 (37): 10,55 (38): 10,60 3197
1351 7,27 (6): 12,60 (43): 1,80 5630
1352 10,45 (4): 6,15 (36): 3,27 (43): 5,95 3842
1353 11,15 (39): 15,02 (43): 16,20 3460
1354 2,92 (43): 2,25 7807
1355 8,07 (37): 1,00 (38): 3,90 (102): 18,65 (153): 17,80 5210
1356 1,65 (37): 0,75 (38): 2,10 (100): 8,15 (151): 3,80 (200): 9,45 8272
1357 6,37 (6): 16,50 (43): 6,40 6076
1358 8,65 (21): 5,80 (32):ΑΠΟΥΣΙΑ (43): 16,15 4891
1359 16,75 (21): 17,70 (37): 13,75 (38): 15,10 317
1360 13,5 (4): 8,00 (36): 9,97 (43): 17,10 1963
1361 13,9 (4): 5,00 (6): 17,30 (43): 15,65 1712
1362 18,16 (4): 18,00 (6): 19,60 (36): 17,02 (43): 18,55 47
1363 10,72 (4): 8,05 (24): 2,89 (43): 11,50 3700
1364 10,92 (43): 2,70 (46): 14,90 3585
1365 14,46 (19): 9,90 (21): 17,70 (37): 8,75 1378
1366 9,43 (43): 17,30 (46): 14,00 4456
1367 14,62 (21): 13,10 (37): 11,20 (38): 9,80 1261
1368 14,6 (21): 11,75 (24): 15,06 (43): 17,20 1273
1369 11,3 (43): 17,20 3358
1370 11,9 (4): 8,55 (21): 2,65 (43): 3,30 2958
1371 5,5 (43): 8,25 (46): 14,30 6550
1372 8,4 (6): 7,30 (21): 6,25 (43): 15,20 5022
1373 12,85 (4): 14,60 (6): 17,40 (36): 13,52 (43): 18,15 2370
1374 11,5 (4): 4,55 (24): 10,12 (43): 10,20 3229
1375 13,4 (6): 15,50 (24): 17,29 (37): 12,10 2028
1376 10,7 (43): 3,45 3707
1377 10,05 (6): 15,40 (21): 8,20 (32): 18,15 (43): 16,77 4073
1378 11,4 (6): 17,60 (43): 17,05 3278
1379 5,57 (43): 6,60 6506
1380 9,07 (25): 5,59 (43): 16,05 (46): 13,20 4648
1381 6,91 (6): 15,80 (25): 5,01 (37): 6,00 5812
1382 4,68 (4): 1,45 (21): 0,90 (43): 2,45 6971
1383 5,5 (43): 11,35 6550
1384 9,71 (4): 1,75 (6): 17,90 (43): 6,85 4304
1385 8,75 (21): 6,10 (24): 10,38 (43): 18,05 4837
1386 12,4 (4): 4,95 (5): 10,52 (6): 16,65 2652
1387 14,12 (4): 10,85 (6): 16,00 (43): 7,30 1601
1388 6,6 (37): 0,55 (38): 0,30 (100): 11,20 (151): 2,05 (200): 4,00 5964
1389 9,12 (6): 12,40 (43): 11,95 4615
1390 ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ (46):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
1391 12,3 (15): 13,07 (37): 15,35 (38): 12,70 2719
1392 13,87 (4): 10,40 (21): 9,20 (36): 7,77 (43): 12,45 1740
1393 16,45 (19): 15,27 (37): 13,40 (38): 15,20 405
1394 1,4 (50): 1,90 (250): 3,80 (304): 10,50 (350): 4,80 8341
1395 5,35 (4): 3,75 (43): 6,15 (46): 6,20 6635
1396 10,1 (22): 17,20 (37): 4,25 (38): 7,00 (46): 16,00 4036
1397 4,2 (6): 18,30 (43): 13,95 7189
1398 8,85 (6): 19,50 (43): 10,60 4777
1399 6,51 (39): 3,50 (43): 5,40 6004
1400 5,8 (43): 7,10 (46): 10,00 6391
1401 12,32 (4): 3,85 (6): 14,55 (43): 13,00 (46): 10,90 2708
1402 11,2 (37): 9,45 (38): 11,60 (39): 16,37 3425
1403 4,5 (43): 4,25 (46): 9,00 7058
1404 10 (43): 7,45 (46): 11,40 4107
1405 5,05 (39): 5,47 (43): 4,00 6788
1406 3,55 (50): 11,05 (251): 11,55 (307): 9,60 7504
1407 11,45 (4): 5,70 (6): 19,10 (43): 14,55 3253
1408 8,12 (4): 7,00 (22): 9,30 (32):ΑΠΟΥΣΙΑ (43): 7,80 5180
1409 4,1 (50): 5,95 (52): 17,30 (264): 7,60 (314): 10,40 7235
1410 9,66 (6): 14,70 (7): 4,50 (43): 15,25 4328
1411 18,5 (19): 17,02 (21): 19,55 (38): 15,70 (43): 19,55 22
1412 15,95 (4): 9,00 (36): 16,50 (43): 17,60 598
1413 13,55 (4): 13,40 (36): 13,15 (43): 15,55 1933
1414 14,55 (23): 6,05 (37): 12,40 (46): 16,10 1307
1415 10,47 (4): 10,30 (6): 14,80 (43): 12,50 3832
1416 3,95 (50): 3,60 (52): 10,50 (264): 5,30 (314): 8,50 7304
1417 2 (50): 1,90 (266): 6,65 (316): 7,20 8165
1418 7,65 (43): 10,95 (46): 11,20 5434
1419 12,2 (15): 14,20 (43): 18,05 (45): 12,17 2777
1420 4,17 (43): 2,90 (46): 4,00 7199
1421 9 (6): 17,20 (43): 11,20 (46): 14,10 4688
1422 5,7 (22): 12,30 (43): 4,05 6440
1423 7,45 (43): 13,00 5537
1424 3,6 (50): 9,85 (251): 8,55 (307): 6,30 7478
1425 6,35 (24): 2,88 (25): 5,49 (37): 2,85 6088
1426 13,4 (6): 16,80 (41): 14,60 (43): 19,15 2028
1427 10,05 (15): 10,92 (37): 6,90 (38): 7,60 4073
1428 15,15 (6): 15,20 (24): 16,85 (37): 8,15 980
1429 17,35 (4): 13,85 (6): 16,90 (43): 15,85 162
1430 6,05 (4): 4,20 (43): 7,50 (46): 12,90 6242
1431 7,22 (39): 4,15 (43): 9,95 5654
1432 2,9 (43): 0,35 7815
1433 8,95 (22): 17,80 (37): 2,90 (46): 18,00 4718
1434 4,22 (37): 1,10 (38): 2,90 (102): 11,45 (153): 3,40 7177
1435 5,4 (15): 0,62 (37): 2,50 (38): 2,20 6611
1436 9,72 (6): 15,80 (15): 13,22 (37): 10,30 4300
1437 10,85 (6): 14,30 (43): 15,70 (46): 12,50 3624
1438 14,35 (15): 17,32 (37): 13,00 (38): 15,80 1444
1439 4,63 (4): 4,80 (6): 12,20 (43): 6,35 7006
1440 5,45 (22): 10,10 (43): 5,75 (46): 13,00 6578
1441 6,65 (21): 1,85 (43): 8,70 5942
1442 12,17 (6): 11,70 (21): 13,75 (43): 18,60 2802
1443 6,75 (43): 5,75 5893
1444 8,6 (21): 10,30 (37): 5,20 (38): 12,00 4918
1445 10,1 (21): 5,05 (37): 7,80 (38): 4,10 4036
1446 4,85 (6): 6,50 (43): 11,00 (46): 8,20 6882
1447 14,05 (43): 17,50 1630
1448 14,13 (4): 11,85 (36): 4,70 (43): 18,25 1598
1449 4,95 (43): 1,90 6834
1450 1,82 (43): 1,65 8219
1451 0,9 (50): 3,60 (253): 7,90 (307): 2,70 8455
1452 10,27 (37): 5,05 (38): 7,20 (100): 15,30 (150): 15,90 (200): 10,20 3955
1453 2,65 (43): 6,50 7920
1454 2,05 (21): 1,00 (43): 1,00 (46): 10,40 8142
1455 3,85 (47): 2,90 (48): 4,65 (100): 3,80 (150): 1,35 (200): 1,60 7361
1456 11,9 (4): 6,70 (21): 6,10 (43): 15,45 2958
1457 9,55 (37): 2,55 (38): 4,50 (39): 6,95 4382
1458 6,92 (43): 3,85 5798
1459 15,15 (15): 19,00 (37): 16,20 (38): 14,46 980
1460 14,77 (21): 11,25 (37): 12,40 (38): 6,50 1175
1461 12,47 (4): 13,00 (36): 12,97 (43): 15,40 2609
1462 6,12 (6): 13,60 (43): 10,45 6204
1463 6,15 (37): 6,95 (38): 5,20 (101): 16,25 (153): 16,50 6186
1464 ΑΠΟΥΣΙΑ (6):ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
1465 12,31 (4): 7,80 (21): 7,25 (43): 14,65 2717
1466 12,32 (6): 18,50 (21): 3,90 (43): 6,10 2708
1467 13,42 (19): 16,12 (21): 14,15 (37): 7,80 2018
1468 9,45 (15): 13,62 (37): 13,40 (38): 8,90 4441
1469 12,45 (19): 9,95 (37): 7,90 (38): 8,60 2619
1470 12,8 (4): 3,60 (36): 5,70 (43): 8,45 2409
1471 11,82 (37): 12,60 (38): 6,80 (39): 14,10 3013
1472 4,75 (22): 3,50 (43): 0,80 6934
1473 5,5 (24): 1,50 (25): 2,73 (37): 4,55 6550
1474 11,07 (6): 16,60 (25): 11,77 (43): 18,35 3508
1475 6,72 (50): 6,05 (52): 18,90 (264): 12,60 (314): 11,85 5904
1476 1,7 (6): 11,70 (22): 8,80 (43): 0,70 (46): 17,90 8248
1477 16,4 (19): 12,47 (21): 14,10 (37): 8,15 420
1478 5,57 (6): 9,30 (43): 6,75 6506
1479 5,3 (6): 17,20 (43): 13,55 6659
1480 7,35 (23): 3,40 (43): 11,55 5581
1481 10,62 (23): 4,75 (37): 8,05 (38): 7,90 3761
1482 17,25 (19): 15,47 (21): 17,60 (37): 13,70 185
1483 7,86 (6): 15,90 (43): 13,75 5319
1484 9,65 (37): 3,90 (39): 10,15 4332
1485 0,4 (50): 2,20 (250): 3,90 (301): 3,20 (351):ΑΠΟΥΣΙΑ 8535
1486 11,9 (15): 10,15 (43): 16,65 (46): 13,80 2958
1487 8,4 (6): 14,90 (43): 7,85 5022
1488 13,87 (24): 11,34 (25): 17,24 (37): 7,80 1740
1489 9,75 (4): 4,25 (24): 4,05 (43): 17,90 4281
1490 11,72 (4): 8,70 (6): 14,20 (43): 16,70 3090
1491 12,1 (24): 17,85 (25): 17,16 (37): 9,35 2839
1492 3,63 (43): 0,20 (45):ΑΠΟΥΣΙΑ 7470
1493 0,75 (50): 2,40 (251): 2,30 (307): 2,60 8484
1494 4,65 (24): 0,50 (25): 2,47 (43): 3,55 6986
1495 7,76 (43): 18,65 (46): 13,10 5373
1496 1,75 (50): 7,30 (250): 10,05 (305): 5,85 (353): 10,20 8242
1497 9,7 (22): 12,30 (43): 8,20 4308
1498 13,05 (43): 12,70 2253
1499 7,1 (43): 9,35 (46): 14,40 5712
1500 11,62 (4): 9,85 (24):ΑΠΟΥΣΙΑ (43): 14,15 (46): 8,80 3155
1501 9,4 (22): 10,20 (37): 6,45 (38): 6,10 4465
1502 10,86 (25): 14,71 (43): 18,15 3622
1503 3,05 (8): 17,50 (39): 7,92 (43): 9,15 7739
1504 9,75 (4): 4,75 (36): 5,67 (43): 15,90 4281
1505 11,07 (4): 10,50 (6): 15,60 (36): 8,55 3508
1506 17 (21): 16,75 (22): 18,60 (37): 10,45 (38): 10,80 238
1507 15,48 (21): 11,35 (37): 7,80 (38): 9,30 827
1508 1,8 (43): 1,40 (46): 16,60 8226
1509 11,1 (24): 12,93 (25): 9,67 (37): 3,95 3486
1510 0,99 (50): 4,00 (52): 12,40 (264): 5,85 (314): 6,25 8442
1511 1,66 (50): 2,80 (250): 1,20 (301): 1,60 (351): 7,60 8268
1512 12,95 (19): 8,17 (37): 9,65 (38): 9,40 2318
1513 4,87 (43): 1,25 (46): 2,90 6875
1514 12,07 (21): 8,50 (37): 2,90 (38): 8,00 2874
1515 8,02 (6): 17,50 (43): 15,20 5245
1516 12 (4): 14,45 (43): 14,40 2906
1517 2,67 (37): 0,50 (38): 0,90 (101): 10,70 (153): 7,70 7915
1518 9,12 (38): 3,10 (43): 12,50 4615
1519 7,42 (37): 3,95 (38): 3,80 (200): 8,70 5552
1520 2,67 (6): 12,25 (43): 4,70 (46): 3,50 7915
1521 9,15 (4): 4,00 (6): 15,10 4593
1522 ΑΠΟΥΣΙΑ (50):ΑΠΟΥΣΙΑ (250):ΑΠΟΥΣΙΑ (301):ΑΠΟΥΣΙΑ (351):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
1523 5,55 (43): 6,10 6523
1524 15,92 (23): 19,10 (43): 19,40 (46): 15,60 616
1525 13,75 (37): 9,70 (38): 13,70 (39): 18,72 1809
1526 11,7 (6): 13,50 (43): 12,70 3101
1527 2,76 (50): 6,05 (257): 12,10 (355): 10,60 7879
1528 7,83 (43): 6,95 (46): 12,70 5338
1529 13,82 (6): 12,10 (21): 3,05 (43): 7,90 1772
1530 14,06 (21): 16,40 (37): 14,10 (38): 14,00 1627
1531 ΑΠΟΥΣΙΑ (4):ΑΠΟΥΣΙΑ (36):ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
1532 1,56 (50): 0,00 (250): 3,30 (304): 6,75 (350): 2,70 8303
1533 7,2 (24): 4,30 (25): 12,00 (37): 6,00 5664
1534 11,12 (6): 15,00 (43): 12,60 3472
1535 12,72 (6): 18,40 (43): 18,85 2468
1536 4,15 (52): 7,90 (314): 5,55 7214
1537 10,32 (23): 8,90 (37): 7,60 (38): 10,00 3932
1538 7,41 (4): 3,25 (36): 6,10 (43): 3,45 5559
1539 5,15 (43): 0,60 6734
1540 8,64 (49): 19,30 (258): 14,00 (356): 14,70 4911
1541 4,15 (43): 2,00 7214
1542 10,75 (6): 17,80 (25): 17,93 (37): 6,83 3681
1543 12,35 (37): 14,95 (38): 17,90 (39): 18,30 2680
1544 8,55 (21): 2,55 (37): 4,30 (38): 2,80 4944
1545 3,95 (43): 4,75 7304
1546 8,05 (21): 5,70 (24): 6,36 (43): 13,70 5224
1547 1,3 (22): 12,80 (43): 2,00 (46): 13,90 8364
1548 8,65 (37): 4,35 (38): 9,80 (105): 19,50 (155): 6,50 4891
1549 3,7 (4): 2,05 (43): 10,05 (46): 6,10 7433
1550 16,97 (4): 13,40 (36): 13,05 (43): 18,65 249
1551 14,71 (4): 12,45 (36): 12,87 (43): 19,70 1210
1552 12,87 (15): 13,25 (24):ΑΠΟΥΣΙΑ (37): 12,30 2361
1553 3,65 (43): 5,40 (46): 10,10 7461
1554 ΑΠΟΥΣΙΑ (15):ΑΠΟΥΣΙΑ (24): 16,50 (37): 15,85 #VALUE!
1555 16,05 (9): 19,30 (21): 14,50 (37): 12,10 (38): 13,40 558
1556 10,35 (6): 17,20 (21): 4,95 (43): 3,00 3908
1557 17,35 (21): 16,90 (37): 13,45 (38): 16,00 162
1558 7,72 (37): 4,05 (38): 3,00 (101): 12,00 (153): 15,00 5397
1559 14,3 (24): 15,79 (25): 15,51 (37): 9,10 1480
1560 11,37 (4): 11,20 (6): 17,10 (43): 17,20 3312
1561 13,2 (4): 11,00 (6): 17,80 (43): 16,80 2160
1562 6,92 (50): 20,00 (52): 19,60 (264): 16,30 (314): 14,60 5798
1563 9,95 (37): 1,50 (38): 7,60 (39): 13,15 (46): 12,13 4149
1564 15,27 (4): 15,60 (6): 15,90 (43): 19,50 919
1565 12,48 (37): 6,60 (46): 13,70 2606
1566 ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ (46): 3,10 #VALUE!
1567 16,2 (24): 19,80 (25): 19,18 (37): 15,60 499
1568 5,27 (9): 9,20 (21): 6,35 (43): 6,90 6671
1569 7,66 (6): 14,10 (19): 3,85 (21): 4,15 (37): 3,30 5433
1570 1,8 (49): 6,60 (253): 8,10 (307): 4,00 8226
1571 5,95 (21): 1,10 (32):ΑΠΟΥΣΙΑ (37): 7,15 (38): 5,20 6311
1572 15,25 (6): 18,60 (24): 18,02 (37): 9,50 927
1573 12,65 (19): 2,90 (21): 6,70 (37): 6,40 (43): 13,75 2510
1574 9,65 (6): 12,10 (21): 7,80 (32): 10,00 (43): 9,15 4332
1575 14,15 (19): 9,57 (21): 15,80 (37): 12,80 1571
1576 12,35 (19): 9,27 (37): 13,75 (38): 11,60 2680
1577 9,95 (24): 14,77 (25): 14,80 (37): 10,10 4149
1578 10,57 (15): 16,80 (43): 16,05 3784
1579 10,41 (15): 13,25 (37): 8,40 (38): 7,30 3873
1580 2,05 (50): 1,60 (252): 2,80 (307): 4,20 8142
1581 12,12 (6): 15,50 (43): 18,75 2832
1582 12,8 (15): 13,47 (37): 7,55 (38): 9,60 2409
1583 11,17 (37): 10,00 (38): 9,50 (39): 11,10 3447
1584 14,95 (15): 12,00 (37): 11,55 (38): 12,20 1081
1585 13,77 (43): 18,05 1804
1586 10,47 (43): 14,85 (46): 15,90 3832
1587 13,05 (43): 14,90 2253
1588 8,9 (21): 0,75 (39): 1,55 (43): 5,55 4753
1589 2,25 (43): 0,45 8061
1590 4,17 (6): 12,40 (43): 5,20 7199
1591 0 (50): 1,85 (52): 7,80 (264): 3,20 (314): 3,10 8559
1592 7,67 (4): 8,00 (6): 14,86 (43): 9,45 (46): 10,20 5419
1593 15,3 (4): 17,80 (36): 14,40 (43): 18,60 905
1594 10,27 (37): 8,00 (38): 6,30 (39): 9,80 3955
1595 ΑΠΟΥΣΙΑ (11):ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ (46):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
1596 5,05 (43): 8,90 (46): 7,30 6788
1597 8,45 (19): 6,82 (21): 8,85 (37): 7,20 5001
1598 16,25 (21): 19,80 (37): 17,95 (38): 18,40 482
1599 11,35 (15): 14,60 (37): 3,75 (43): 19,05 (46): 14,50 3322
1600 3,9 (6): 10,00 (41): 15,70 (43): 7,00 7330
1601 3,55 (41): 17,20 (43): 6,55 7504
1602 6,21 (43): 10,95 (46): 13,10 6156
1603 16,5 (21): 19,75 (37): 16,85 (38): 17,80 383
1604 7,06 (15): 10,67 (43): 16,15 5730
1605 16,42 (24): 16,40 (25): 18,99 (37): 8,10 418
1606 14,8 (4): 10,35 (6): 16,10 (43): 5,65 (46): 10,70 1156
1607 14,58 (43): 14,75 1295
1608 2,15 (50): 1,50 (250): 3,30 (304): 8,30 (350): 6,30 8100
1609 5,1 (43): 11,00 6764
1610 14,58 (15): 18,97 (37): 15,30 1295
1611 6,45 (43): 8,40 (46): 7,10 6033
1612 10,45 (21): 9,90 (37): 4,00 (38): 2,80 (46): 13,00 3842
1613 11,03 (21): 8,15 (43): 2,05 3528
1614 7,55 (24): 15,30 (25): 11,48 (37): 8,10 5485
1615 5,36 (50): 11,15 (251): 10,40 (307): 5,50 6631
1616 18,05 (19): 19,47 (37): 16,75 (38): 18,90 64
1617 16,2 (43): 17,15 499
1618 12,75 (4): 10,30 (6): 16,80 (43): 18,80 2443
1619 8,55 (21): 6,05 (38): 3,60 (43): 11,80 4944
1620 7,8 (6): 12,80 (43): 5,00 5345
1621 13,6 (19): 4,20 (21): 6,75 (37): 6,15 1901
1622 3,02 (50): 9,50 (252): 2,80 (307): 3,60 7753
1623 1,67 (50): 3,10 (52): 11,30 (264): 6,60 (314): 4,62 8264
1624 10,51 (43): 15,80 3811
1625 6,37 (43): 5,40 (46): 8,20 6076
1626 ΑΠΟΥΣΙΑ (50):ΑΠΟΥΣΙΑ (255):ΑΠΟΥΣΙΑ (354):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
1627 14,5 (6): 11,40 (15): 8,52 (37): 11,65 1344
1628 16,3 (6): 18,00 (15): 18,45 (37): 15,50 459
1629 8,35 (15): 9,47 (37): 4,35 (38): 3,00 5046
1630 13,9 (24): 11,75 (25): 10,15 (37): 9,00 1712
1631 11,67 (21): 16,75 (37): 11,60 (38): 13,30 3121
1632 6,6 (25): 14,30 (41): 17,20 (43): 6,85 5964
1633 10,26 (15): 12,40 (37): 5,10 (38): 10,40 3962
1634 15,9 (4): 14,83 (6): 17,80 (36): 11,35 (43): 18,65 622
1635 12,25 (24): 13,38 (25): 14,86 (37): 9,60 2754
1636 14,35 (15): 17,65 (37): 12,85 (38): 13,60 1444
1637 10,2 (15): 15,82 (37): 11,00 (38): 6,50 3984
1638 5,25 (6): 18,00 (43): 2,70 6678
1639 13,7 (15): 18,90 (37): 15,60 (38): 15,10 1839
1640 13,38 (19): 13,60 (37): 10,35 (38): 16,10 2053
1641 10,87 (21): 3,55 (24): 5,18 (43): 17,95 3613
1642 8,65 (4): 8,45 (21): 6,00 (43): 12,20 4891
1643 6,37 (37): 2,20 (38): 3,40 (106): 7,87 (157): 15,20 (206): 15,30 6076
1644 10,25 (22): 12,70 (43): 15,75 3966
1645 14,41 (19): 10,55 (21): 13,60 (37): 10,20 1413
1646 15,5 (15): 17,80 (25): 19,23 (43): 18,85 806
1647 14,53 (6): 19,20 (25): 16,11 (37): 13,45 1333
1648 15,25 (19): 8,40 (37): 11,40 (38): 13,60 927
1649 12,05 (4): 10,35 (24): 1,80 (43): 7,65 2882
1650 4,52 (43): 7,55 7051
1651 6,8 (15): 3,75 (43): 7,65 (46): 9,60 5873
1652 8,92 (21): 5,00 (43): 4,85 (46): 13,73 4741
1653 10,53 (4): 7,50 (36): 10,95 (43): 10,65 3808
1654 5,55 (6): 12,00 (15): 5,62 (43): 4,80 6523
1655 15,85 (19): 14,70 (22): 18,80 (37): 17,05 (38): 14,90 648
1656 10,7 (23): 14,20 (43): 10,95 (46): 15,00 3707
1657 13,2 (6): 17,70 (21): 7,25 (43): 16,10 2160
1658 13,2 (4): 3,85 (24): 0,85 (43): 18,75 2160
1659 9,23 (43): 8,50 (46): 14,50 4550
1660 9,08 (19):ΑΠΟΥΣΙΑ (21): 5,10 (38): 3,30 (43): 14,75 (46): 12,10 4647
1661 3,7 (43): 0,60 7433
1662 10,18 (15): 16,60 (37): 11,90 (38): 9,80 4001
1663 12,35 (6): 18,50 (15): 16,92 (37): 9,30 (38): 12,10 2680
1664 10,57 (22): 12,10 (37): 9,20 (38): 11,70 3784
1665 1,2 (50): 1,60 (253): 4,80 (307): 4,55 8388
1666 2,15 (50): 2,40 (251): 5,35 (307): 2,20 8100
1667 8,17 (39): 2,62 (43): 9,35 5152
1668 10,35 (4): 13,60 (36): 9,35 (43): 14,50 3908
1669 7,95 (6): 15,75 (21): 1,80 (43): 12,55 5276
1670 3,35 (50): 7,50 (251): 9,25 (307): 5,40 7619
1671 8,95 (6): 16,55 (22): 11,13 (37): 5,70 (38): 3,40 4718
1672 12,7 (6): 15,60 (25): 15,93 (37): 8,25 2477
1673 15,53 (15): 18,57 (37): 15,40 (38): 17,40 797
1674 7,15 (6): 11,30 (21): 12,50 (43): 15,00 5688
1675 10,85 (43): 16,75 (46): 13,50 3624
1676 10,9 (6): 17,90 (15): 12,40 (37): 12,35 (38): 9,53 3592
1677 11,6 (6): 10,40 (21): 6,85 (43): 15,00 3167
1678 15,76 (23): 16,40 (37): 6,70 (38): 8,90 680
1679 ΑΠΟΥΣΙΑ (6):ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
1680 8,55 (6): 16,50 (43): 13,85 4944
1681 6,87 (43): 6,25 (46): 9,70 5831
1682 6,35 (15): 13,50 (37): 11,50 (38): 7,20 6088
1683 12,85 (21): 14,70 (37): 10,15 (38): 9,70 2370
1684 15,65 (24): 18,90 (25): 19,28 (37): 16,15 730
1685 5 (22): 4,30 (43): 12,15 (46): 7,50 6812
1686 18,1 (6): 18,40 (25): 19,62 (37): 12,45 58
1687 10,63 (4): 10,13 (21): 3,20 (43): 10,70 3757
1688 15,35 (4): 14,90 (6): 16,40 (24): 19,64 (43): 18,40 876
1689 9,55 (19): 5,12 (21): 6,05 (37): 6,60 4382
1690 9,05 (4): 4,60 (6): 15,20 (43): 6,30 4657
1691 9,23 (4): 2,90 (10): 11,38 (43): 14,25 (46): 13,20 4550
1692 3,15 (50): 14,85 (263): 7,35 (313): 17,90 7700
1693 6,3 (4): 6,35 (21): 3,10 (43): 6,40 6109
1694 8,35 (21): 7,20 (32): 8,20 (43): 13,95 (46): 16,70 5046
1695 5,4 (43): 0,10 (46): 6,20 6611
1696 11,85 (24): 16,85 (25): 18,64 (37): 10,15 2995
1697 3,32 (43): 10,95 (46): 7,30 7640
1698 10,95 (43): 17,35 3565
1699 10,4 (43): 16,85 (46): 11,10 3875
1700 9,6 (4): 7,30 (6): 12,70 (43): 14,55 4353
1701 15,5 (19): 14,95 (21): 14,85 (37): 13,05 806
1702 14,52 (21): 17,60 (37): 15,30 (38): 15,80 1336
1703 14,98 (43): 18,40 1071
1704 8,37 (24): 4,06 (25): 4,30 (37): 9,20 5041
1705 16,85 (43): 19,55 280
1706 5,17 (43): 0,35 6720
1707 5,45 (43): 2,85 6578
1708 2,13 (50): 1,70 (250): 6,80 (300): 1,60 (350): 3,60 8109
1709 12,95 (6): 19,50 (43): 15,50 2318
1710 4,4 (15): 2,70 (37): 0,30 (38): 0,20 7101
1711 10,26 (43): 14,25 3962
1712 5,9 (43): 3,95 6345
1713 ΑΠΟΥΣΙΑ (15):ΑΠΟΥΣΙΑ (37):ΑΠΟΥΣΙΑ (38):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
1714 0,2 (50): 1,90 (257): 9,00 (355): 3,30 8549
1715 7,07 (6): 11,70 (15): 5,57 (43): 6,30 5727
1716 13,1 (22): 18,70 (43): 19,00 2219
1717 6,1 (21): 4,15 (37): 4,55 6212
1718 13,15 (15): 16,90 (37): 11,10 (38): 11,10 2185
1719 12,25 (21): 8,45 (43): 15,90 2754
1720 8,82 (6): 17,00 (43): 14,65 4798
1721 7,32 (6): 17,30 (43): 17,65 5599
1722 5,1 (43): 5,55 6764
1723 5,57 (43): 6,90 6506
1724 12,75 (21): 16,65 (37): 13,20 (38): 14,20 2443
1725 4,63 (50): 13,85 (250): 6,95 (301): 13,50 (351): 14,05 7006
1726 10,05 (6): 17,70 (21): 10,95 (39): 10,05 (43): 17,00 4073
1727 12,82 (6): 15,40 (21): 5,00 (32): 12,20 (43): 15,05 (46): 14,40 2401
1728 13,2 (43): 17,95 2160
1729 15,7 (4): 8,85 (36): 10,47 (43): 16,80 709
1730 14,35 (6): 17,90 (43): 13,40 1444
1731 7,85 (43): 13,00 (46): 9,50 5323
1732 12,45 (19): 1,55 (21): 9,30 (37): 7,60 2619
1733 13,65 (4): 4,15 (6): 17,30 (43): 14,40 1876
1734 15,15 (19): 9,47 (37): 14,70 (38): 16,00 980
1735 11,4 (4): 3,60 (36): 12,85 (43): 12,20 3278
1736 12,3 (6): 17,70 (25): 16,24 (43): 17,40 2719
1737 5,46 (50): 9,95 (52): 14,60 (264): 13,65 (314): 12,75 6573
1738 13,7 (24): 16,98 (37): 6,65 (39): 12,87 1839
1739 3,6 (21): 0,65 (32): 8,50 (43): 8,60 7478
1740 16,35 (19): 19,15 (37): 15,90 (38): 14,00 433
1741 11,65 (15): 13,85 (24): 14,65 (43): 18,70 3134
1742 12,35 (6): 17,95 (43): 17,45 2680
1743 6,25 (43): 3,20 (46): 12,70 6126
1744 3,52 (47): 5,00 (48): 12,30 (108): 11,30 (206): 7,90 7532
1745 17,45 (4): 14,05 (36): 13,57 (43): 17,30 148
1746 3,45 (22): 13,70 (43): 2,60 (46): 10,60 7563
1747 8,07 (43): 3,10 5210
1748 11,25 (4): 7,20 (36): 5,17 (43): 15,80 3390
1749 13,26 (24): 15,69 (25): 18,67 (37): 9,75 2128
1750 16,45 (24): 14,41 (25): 17,94 (37): 12,20 405
1751 5,15 (43): 3,35 6734
1752 11,02 (21):ΑΠΟΥΣΙΑ (43): 6,70 3530
1753 13,5 (15): 16,57 (37): 13,10 (38): 9,00 1963
1754 16,82 (19): 12,65 (21): 17,25 (38): 13,80 298
1755 16,4 (19): 17,95 (21): 17,25 (37): 17,65 420
1756 9,5 (4): 7,30 (6): 15,40 (43): 9,65 4414
1757 11,21 (25): 8,63 (43): 8,45 (46): 10,26 3422
1758 3,25 (21): 0,55 (43): 0,80 7657
1759 3,82 (4): 4,15 (21): 1,15 (43): 2,20 7376
1760 11,4 (19): 10,42 (37): 9,80 (38): 9,70 3278
1761 2,85 (43): 0,15 7832
1762 8,25 (4): 6,20 (24): 5,73 (43): 11,00 5104
1763 9,4 (43): 14,10 (45): 17,12 4465
1764 6,92 (43): 13,80 (46): 11,90 5798
1765 12,45 (24): 12,51 (25): 16,15 (37): 14,45 2619
1766 1,8 (43): 2,85 8226
1767 7,67 (6): 14,50 (22): 16,80 (43): 12,25 5419
1768 15,12 (21): 12,00 (24): 7,91 (43): 19,20 1001
1769 13,85 (24): 10,54 (25): 15,93 (37): 8,70 1751
1770 4,3 (37): 0,50 (38): 3,50 (101): 6,05 (153): 8,00 7145
1771 9,95 (37): 13,35 (38): 8,50 (39): 13,62 4149
1772 1,15 (50): 0,50 (253): 1,60 (307): 2,40 8402
1773 3,4 (43): 7,75 (50): 4,85 (52): 8,70 (264): 4,15 (314): 6,55 7592
1774 10,45 (6): 15,10 (21): 3,00 (32): 11,60 (43): 12,80 3842
1775 11,17 (21): 9,60 (32): 11,90 (43): 17,05 3447
1776 3,75 (50): 0,50 (250): 2,40 (304): 4,80 (350): 4,95 7400
1777 11,6 (21): 6,90 (43): 7,20 3167
1778 6,56 (37): 6,40 (38): 2,60 (106): 18,90 (157): 13,60 (206): 18,50 5976
1779 5,55 (43): 12,50 6523
1780 8,6 (15): 12,85 (37): 2,95 4918
1781 14,63 (4): 11,55 (6): 15,70 (43): 18,30 1259
1782 9,72 (6): 13,10 (21): 4,75 (43): 6,45 4300
1783 8,66 (4): 5,50 (21): 1,75 (43): 11,40 4885
1784 10,37 (4): 4,80 (6): 6,90 (43): 8,85 3896
1785 14,35 (21): 15,55 (37): 12,70 (38): 12,20 1444
1786 2,05 (47): 2,40 (49): 11,60 (250): 1,60 (305): 6,80 (353): 13,75 8142
1787 11,3 (21): 2,95 (39): 4,97 (43): 16,75 3358
1788 6,15 (43): 8,70 (46): 10,70 6186
1789 7,92 (6): 11,70 (43): 11,65 5291
1790 7,55 (24): 7,01 (43): 13,95 (46): 12,50 5485
1791 10,9 (4): 5,75 (24): 6,65 (43): 8,70 3592
1792 7,92 (6): 14,10 (21): 4,75 (43): 10,95 5291
1793 2,57 (43): 6,40 7951
1794 4,35 (50): 6,20 (263): 5,85 (313): 18,90 7122
1795 13,6 (15): 16,25 (37): 9,50 (38): 9,20 1901
1796 10,35 (4): 3,55 (21): 6,15 (43): 7,85 (46): 12,40 3908
1797 13,4 (4): 15,45 (36): 15,00 (43): 16,60 2028
1798 1,9 (49): 1,40 (350): 5,70 8191
1799 2,05 (50): 1,40 (250): 1,20 (301): 7,40 (351): 3,40 8142
1800 10,47 (6): 14,10 (45): 6,25 3832
1801 5,2 (19): 7,07 (21): 7,00 (43): 10,45 6695
1802 7,62 (21): 0,00 (43): 8,30 (46): 12,40 5452
1803 3,95 (43): 2,55 (46): 8,10 7304
1804 5,55 (43): 1,45 (46): 11,40 6523
1805 5,47 (47): 1,80 (48): 7,50 (107): 16,40 (205): 17,10 6566
1806 9,07 (21): 4,45 (43): 15,50 4648
1807 9,5 (43): 12,20 4414
1808 6,4 (43): 4,50 6059
1809 14,9 (24): 19,50 (25): 19,38 (37): 13,15 1100
1810 12,2 (4): 9,05 (6): 19,00 (36): 13,35 (43): 18,20 2777
1811 9,16 (15): 13,05 (21): 8,15 (43): 17,05 4591
1812 2,08 (50): 1,20 (52): 5,40 (264): 1,90 (314): 2,67 8132
1813 3,2 (50): 8,85 (250): 9,60 (301): 10,00 (351): 13,60 7679
1814 16,65 (15): 16,50 (37): 17,05 (38): 14,40 342
1815 7,5 (15): 8,50 (37): 4,45 (38): 4,90 5514
1816 13,47 (6): 17,50 (22): 13,90 (37): 8,95 (38): 10,10 1988
1817 11,22 (21): 12,75 (37): 6,85 (38): 11,10 3413
1818 11,2 (21): 7,80 (24): 9,50 (32): 15,39 (43): 17,95 3425
1819 6 (25): 1,60 (43): 10,35 6279
1820 7,1 (43): 3,40 (46): 10,50 5712
1821 6,3 (25): 6,70 (43): 7,35 6109
1822 15,55 (19): 8,80 (21): 17,15 (37): 11,35 784
1823 15,55 (21): 17,45 (37): 16,05 (38): 16,50 784
1824 10,87 (6): 14,86 (15): 14,30 (37): 4,85 3613
1825 13,35 (6): 16,80 (24): 16,32 (37): 5,75 2064
1826 12,81 (19): 18,10 (37): 11,55 (38): 15,50 2408
1827 5,3 (50): 11,60 (52): 18,50 (264): 9,65 (314): 10,45 6659
1828 5,46 (19): 0,45 (21): 4,50 (37): 2,05 6573
1829 6,12 (43): 13,00 6204
1830 ΑΠΟΥΣΙΑ (50):ΑΠΟΥΣΙΑ (261):ΑΠΟΥΣΙΑ (358):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
1831 16,38 (19): 16,40 (21): 16,45 (37): 14,50 431
1832 16,47 (19): 19,50 (37): 15,15 (38): 16,50 403
1833 12,9 (15): 16,82 (37): 15,50 (38): 13,90 2342
1834 16,07 (22): 19,40 (37): 12,35 (38): 10,10 554
1835 12,56 (4): 5,95 (21): 9,10 (43): 12,40 2566
1836 2,65 (25): 0,00 (37): 0,00 (46): 2,80 7920
1837 5,97 (37): 2,05 (38): 3,10 (100): 9,25 (150): 3,10 (200): 5,40 6297
1838 11,66 (37): 5,45 (38): 9,90 (39): 11,10 3128
1839 2,45 (50): 2,10 (250): 4,05 (304): 4,80 (350): 1,30 7993
1840 0,4 (50): 1,00 (250): 2,40 (304): 2,15 (350): 4,50 8535
1841 3,6 (43): 3,00 7478
1842 4,65 (22): 14,80 (43): 4,05 (46): 15,30 6986
1843 10,75 (15): 19,12 (37): 17,30 (38): 14,10 3681
1844 15,05 (21): 11,70 (37): 15,10 (38): 11,00 1041
1845 8,68 (21): 8,00 (24): 5,80 (43): 11,40 4876
1846 16,16 (6): 17,90 (37): 14,80 (38): 16,60 (39): 17,20 519
1847 0,46 (50): 2,00 (264): 4,00 (314): 2,75 8524
1848 8,45 (4): 2,55 (21): 2,90 (43): 10,05 5001
1849 15,2 (22): 12,80 (37): 11,10 (38): 15,00 948
1850 10,2 (6): 13,30 (37): 7,50 (39): 8,62 3984
1851 1,7 (50): 1,40 (250): 2,20 (306): 4,00 (350): 2,70 8248
1852 8,7 (4): 6,35 (6): 16,30 (32): 18,20 (43): 11,10 4861
1853 8,85 (4): 5,50 (21): 2,95 (43): 6,80 4777
1854 12,15 (4): 6,65 (36): 9,97 (43): 14,45 2811
1855 8,92 (37): 11,05 (46): 17,00 4741
1856 12,1 (43): 18,00 (46): 13,20 2839
1857 12,95 (4): 5,75 (6): 16,70 (43): 4,85 2318
1858 18,3 (6): 13,60 (25): 17,59 (43): 15,70 34
1859 10,42 (6): 10,50 (21): 1,65 (43): 1,65 3862
1860 3,9 (50): 2,45 (52): 17,10 (264): 7,10 (314): 8,90 7330
1861 8,55 (4): 8,10 (6): 13,80 (43): 11,75 4944
1862 3,27 (43): 10,75 7653
1863 14,22 (4): 9,00 (21): 13,05 (43): 15,20 1531
1864 17,35 (19): 13,30 (21): 15,50 (38): 10,60 (43): 18,30 162
1865 11,7 (43): 14,30 (46): 14,86 3101
1866 11,8 (24): 16,60 (25): 17,05 (37): 6,60 3030
1867 10 (43): 14,70 4107
1868 9,7 (43): 11,50 4308
1869 9,05 (21): 4,90 (37): 1,05 (38): 3,50 4657
1870 3,4 (6): 10,60 (21): 0,20 (32): 10,40 (43): 1,60 7592
1871 13,23 (6): 18,00 (21): 1,15 (37): 11,35 2146
1872 13,4 (19): 12,67 (37): 13,05 (38): 13,30 2028
1873 10,9 (6): 14,30 (21): 3,00 (43): 13,75 3592
1874 13,75 (4): 15,00 (6): 18,20 (43): 17,40 1809
1875 3,25 (43): 0,30 7657
1876 8,1 (15): 17,42 (22): 15,80 (37): 11,10 5186
1877 5,22 (43): 4,40 (46): 2,20 6689
1878 7,05 (21): 7,65 (39): 13,40 (43): 17,50 5732
1879 5,5 (21): 3,00 (43): 2,35 6550
1880 14,28 (6): 17,00 (43): 17,40 (46): 18,40 1500
1881 8 (15): 10,05 (24): 5,00 (37): 3,35 5257
1882 13,8 (21): 14,20 (24): 16,95 (43): 13,02 1782
1883 12,7 (19): 11,05 (37): 12,00 (38): 11,10 2477
1884 6,15 (21): 1,35 (43): 7,85 (46):ΑΠΟΥΣΙΑ 6186
1885 1,75 (49): 4,00 (250): 5,20 (304): 4,00 (350): 2,50 8242
1886 14,53 (4): 6,85 (6): 12,00 (43): 10,05 (46): 6,80 1333
1887 9,67 (15): 16,52 (37): 10,60 (38): 11,00 4321
1888 11,87 (4): 12,55 (6): 17,35 (43): 17,85 2987
1889 1,52 (50): 2,40 (52): 7,00 (264): 8,80 (314): 5,95 8314
1890 10,55 (4): 4,25 (21): 3,95 (43): 11,60 3793
1891 11,86 (21): 10,95 (24): 13,67 (43): 14,80 2993
1892 9,78 (43): 16,75 (45): 8,85 4264
1893 13,55 (21): 13,60 (37): 12,20 (38): 10,20 1933
1894 16,8 (15): 14,57 (37): 14,05 (38): 15,10 301
1895 12,85 (43): 16,40 (45): 17,90 2370
1896 7,1 (43): 3,40 5712
1897 3,28 (50): 1,70 (259): 14,80 (357): 18,20 7651
1898 14,65 (24): 17,72 (25): 17,17 (43): 15,10 1239
1899 16,87 (15): 18,82 (37): 17,05 (38): 18,30 276
1900 8,68 (15): 9,77 (37): 2,55 (38): 5,60 4876
1901 17,2 (21): 18,10 (37): 14,35 (38): 15,90 197
1902 11,37 (37): 7,85 (38): 9,20 (100): 14,50 (150): 12,00 (200): 16,70 3312
1903 9,52 (4): 11,85 (36): 9,27 (43): 18,50 4407
1904 7,32 (37): 7,15 (38): 7,00 (101): 13,75 (153): 17,20 5599
1905 8,03 (43): 11,55 (46): 8,40 5241
1906 1,1 (50): 2,10 (52): 13,80 (264): 4,50 (314): 4,22 8413
1907 1,77 (43): 0,00 (46): 9,90 8237
1908 15,2 (15): 17,37 (37): 16,55 (38): 17,20 948
1909 5,15 (43): 1,80 6734
1910 11,35 (21): 11,90 (43): 13,45 (46): 13,10 3322
1911 11,4 (43): 16,95 3278
1912 10,15 (43): 15,65 4009
1913 8,85 (23): 10,20 (37): 7,65 (38): 3,10 4777
1914 10,85 (43): 11,55 (46): 16,10 3624
1915 2,9 (50): 3,95 (250): 1,60 (304): 6,80 (350): 8,65 7815
1916 14,85 (37): 13,35 (38): 16,90 (39): 18,95 1129
1917 4,75 (43): 2,95 6934
1918 10,17 (24): 7,37 (25): 15,72 (37): 6,90 4003
1919 13 (37): 11,00 (38): 12,00 (106): 19,80 (156): 18,35 (202): 15,37 2284
1920 16,85 (4): 12,80 (36): 11,77 (43): 19,35 280
1921 6,12 (39): 10,62 (43): 14,35 6204
1922 15,35 (6): 19,10 (43): 18,35 (46): 16,93 876
1923 10,7 (4): 8,70 (24): 10,98 (43): 12,40 3707
1924 6,15 (39): 2,42 (43): 3,80 6186
1925 12,75 (15): 15,50 (37): 14,35 (38): 13,10 2443
1926 15,85 (19): 15,80 (21): 17,40 (38): 13,60 (43): 18,25 648
1927 4,63 (43): 3,45 7006
1928 19,55 (19): 18,12 (21): 19,45 (37): 16,50 1
1929 2,9 (43): 1,25 (46): 6,10 7815
1930 11 (4): 10,20 (6): 17,70 (43): 12,55 3536
1931 3 (50): 14,40 (52): 10,00 (264): 8,10 (314): 11,40 7770
1932 15,05 (4): 17,50 (36): 13,35 (43): 17,15 1041
1933 2,29 (49): 3,40 (253): 5,10 (307): 3,80 8053
1934 11,05 (21): 3,60 (32): 10,70 (43): 11,80 3516
1935 12,92 (37): 12,25 (38): 16,00 (39): 16,15 2335
1936 15,9 (43): 19,90 622
1937 14,45 (6): 20,00 (15): 14,05 (43): 16,90 1381
1938 6,97 (6): 10,20 (43): 10,50 (46):ΑΠΟΥΣΙΑ 5773
1939 14,43 (15): 19,52 (37): 13,20 (38): 14,50 1402
1940 14,43 (15): 16,05 (37): 14,70 (38): 13,80 1402
1941 11,7 (4): 2,95 (6): 13,80 (43): 10,80 3101
1942 9,75 (6): 13,10 (24): 8,07 (37): 4,45 4281
1943 1,9 (50): 3,20 (255): 4,30 (354): 2,52 8191
1944 14,01 (19): 19,22 (21): 17,95 (37): 14,65 1653
1945 14,5 (21): 12,05 (37): 10,55 (38): 11,00 1344
1946 11,7 (37): 11,45 (38): 10,30 (39): 8,90 3101
1947 15,65 (15): 17,22 (24): 18,99 (37): 7,00 730
1948 10,55 (37): 9,25 (38): 10,40 (39): 14,35 3793
1949 7 (6): 18,30 (43): 19,60 5752
1950 14,45 (4): 17,40 (6): 18,60 (43): 19,65 1381
1951 9,3 (4): 3,50 (6): 16,30 (43): 14,25 4509
1952 11,2 (4): 16,80 (6): 18,50 (43): 17,75 3425
1953 1,09 (50): 1,00 (250): 1,60 (304): 1,60 (350): 7,90 8418
1954 5,3 (37): 2,75 (38): 2,40 (39): 2,30 6659
1955 15,65 (21): 18,40 (37): 11,65 (38): 13,00 730
1956 11,07 (21): 14,60 (37): 8,75 (38): 10,60 3508
1957 9,5 (43): 8,05 4414
1958 9,62 (37): 9,95 (38): 9,30 (39): 15,12 4346
1959 4,4 (43): 3,80 7101
1960 3,22 (43): 1,40 (46): 4,70 7670
1961 9,06 (4): 7,55 (21): 5,20 (43): 10,40 4656
1962 2,05 (50): 0,10 (250): 4,50 (306): 11,40 (350): 7,05 8142
1963 10,57 (43): 7,70 3784
1964 14,4 (19): 17,02 (21): 18,35 (38): 15,90 (43): 19,55 1414
1965 3,72 (21): 11,10 (39): 10,60 (43): 9,15 7427
1966 9,61 (43): 9,80 4350
1967 ΑΠΟΥΣΙΑ (50):ΑΠΟΥΣΙΑ (251):ΑΠΟΥΣΙΑ (307):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
1968 16,5 (21): 16,55 (37): 13,65 (38): 12,30 383
1969 7,4 (43): 14,40 (46): 12,00 5560
1970 16,13 (19): 16,47 (21): 15,70 (37): 11,55 536
1971 9,5 (21): 8,20 (37): 4,90 (38): 6,30 4414
1972 11,8 (4): 9,15 (36): 8,32 (43): 16,40 3030
1973 4,75 (21): 3,25 (43): 14,20 (46): 3,80 6934
1974 4,4 (43): 2,95 7101
1975 2,1 (50): 1,50 (52): 10,00 (264): 5,00 (314): 7,35 8121
1976 9,88 (19): 7,05 (21): 8,50 (37): 7,35 4214
1977 5,63 (43): 10,40 6475
1978 12,9 (43): 13,50 2342
1979 6,7 (50): 4,50 (253): 14,00 (307): 15,60 5914
1980 17,67 (19): 17,12 (37): 18,90 (38): 19,50 107
1981 8,22 (15): 7,50 (24): 8,96 (43): 9,90 5119
1982 12,3 (4): 5,50 (6): 10,70 (43): 13,60 2719
1983 4,32 (43): 8,40 7135
1984 4,65 (43): 5,00 6986
1985 6,8 (19): 2,90 (21): 4,15 (43): 10,60 5873
1986 10,07 (37): 8,85 (38): 8,10 (100): 16,15 (150): 11,65 (200): 16,10 4058
1987 12,66 (21): 4,60 (24): 2,84 (43): 13,25 2504
1988 3,75 (21): 3,90 (43): 3,95 7400
1989 11,57 (22): 14,20 (37): 11,70 (38): 10,20 3185
1990 7,02 (21): 2,90 (43): 16,30 5744
1991 3,7 (50): 7,60 (251): 6,60 (307): 4,30 7433
1992 5,38 (43): 15,50 6624
1993 9,05 (15): 14,65 (23): 19,42 (43): 15,20 4657
1994 4,9 (43): 10,95 (46): 10,06 6860
1995 11,53 (6): 14,90 (25): 12,61 (37): 5,25 3215
1996 2,47 (50): 2,80 (257): 13,40 (355): 2,20 7989
1997 3,37 (50): 1,50 (250): 2,40 (304): 3,80 (350): 1,40 7615
1998 11,12 (43): 0,90 3472
1999 6,15 (21): 0,75 (32): 20,00 (37): 6,05 (38): 3,70 6186
2000 14,95 (21): 17,05 (43): 18,30 1081
2001 14,5 (15): 18,25 (37): 14,65 (38): 16,00 1344
2002 8,3 (4): 6,85 (36): 7,32 (43): 13,10 5070
2003 13,55 (21): 14,10 (37): 9,95 (38): 11,70 1933
2004 7,95 (50): 17,05 (254): 16,30 (308): 9,60 5276
2005 9,62 (6): 17,70 (24): 11,82 (37): 3,80 4346
2006 16,6 (21): 14,80 (37): 15,15 (38): 12,30 358
2007 5,7 (43): 11,25 6440
2008 15,35 (4): 10,70 (6): 16,90 (43): 17,75 876
2009 13,47 (43): 15,85 1988
2010 11,25 (24): 10,39 (25): 19,32 (37): 8,05 3390
2011 3,45 (49): 7,60 (260): 8,95 (310): 11,05 7563
2012 12,6 (4): 6,10 (6): 15,30 (7): 17,10 (43): 6,70 2542
2013 2,85 (43): 0,10 7832
2014 8,97 (6): 9,80 (21): 0,70 (43): 8,55 4710
2015 12,45 (4): 5,95 (24): 9,57 (43): 10,80 2619
2016 13,75 (4): 5,85 (36): 9,05 (43): 17,45 1809
2017 0,9 (50): 6,55 (260): 8,90 (310): 7,80 8455
2018 5,7 (6): 16,20 (43): 17,80 6440
2019 10,15 (6): 16,85 (25): 18,61 (37): 10,65 4009
2020 0,3 (50): 0,00 (264): 3,30 (314): 2,15 8544
2021 9,7 (15): 12,60 (37): 9,50 (38): 10,30 4308
2022 ΑΠΟΥΣΙΑ (6):ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
2023 15,27 (15): 12,40 (24): 15,22 (37): 9,25 919
2024 1,65 (43): 4,30 (46): 9,70 8272
2025 6,65 (6): 8,60 (24): 0,60 (43): 5,70 5942
2026 13,78 (19): 18,92 (21): 19,65 (37): 16,95 1803
2027 15,25 (19): 10,10 (21): 17,50 (37): 11,80 927
2028 6,6 (21): 6,25 (39): 2,95 (43): 14,70 5964
2029 7,22 (4): 4,20 (6): 10,20 (43): 5,00 5654
2030 16,65 (24): 18,73 (25): 18,96 (37): 14,45 342
2031 9,8 (4): 8,95 (21): 2,15 (43): 5,85 4251
2032 14,8 (4): 10,00 (36): 10,77 (43): 16,15 1156
2033 7,15 (6): 7,40 (43): 0,80 5688
2034 4,84 (50): 13,35 (250): 11,35 (304): 11,75 (350): 12,90 6898
2035 1,45 (37): 0,15 (38): 0,20 (100): 4,80 (151): 3,25 (200): 5,20 8328
2036 3,9 (43): 0,00 7330
2037 13,6 (4): 8,70 (36): 0,90 (43): 18,50 1901
2038 2,86 (50): 6,50 (258): 9,90 (356): 11,10 7830
2039 8 (6): 13,90 (43): 13,70 (46): 10,10 5257
2040 6,07 (6): 12,00 (21): 2,45 (32): 11,30 (43): 7,00 6234
2041 13,48 (19): 16,12 (21): 14,45 (37): 12,85 1986
2042 8,43 (21): 9,35 (37): 7,30 (38): 6,00 5012
2043 9,4 (4): 4,85 (6): 9,20 (43): 6,90 4465
2044 7,8 (37): 9,40 (38): 7,70 (39): 9,27 5345
2045 12,7 (19): 8,57 (21): 13,50 (37): 13,05 (46): 15,60 2477
2046 15,65 (21): 18,55 (32): 16,12 (37): 17,00 (38): 17,00 730
2047 12,4 (4): 5,15 (24): 4,88 (37): 6,00 2652
2048 10,4 (32): 14,04 (43): 1,70 (46): 10,40 3875
2049 2,05 (50): 2,85 (253): 8,80 (307): 3,70 8142
2050 10,1 (22): 13,30 (37): 9,60 (38): 10,30 4036
2051 6,82 (37): 1,05 (38): 1,90 (50): 19,30 (102): 7,80 (153): 15,25 5861
2052 11,25 (21): 6,55 (37): 4,85 (38): 4,00 3390
2053 10,1 (15): 11,27 (37): 6,50 (38): 2,30 4036
2054 5,73 (43): 3,45 6429
2055 13,75 (4): 10,75 (21): 13,85 (43): 17,30 1809
2056 3 (43): 5,60 (46): 6,20 7770
2057 7,3 (6): 12,15 (21): 1,50 (32): 14,50 (43):ΑΠΟΥΣΙΑ 5609
2058 9,4 (4): 7,60 (6): 8,20 (39): 4,12 (43): 7,35 4465
2059 13,67 (19): 6,82 (21): 15,20 (37): 9,20 1869
2060 4,22 (21): 1,40 (32): 10,70 (39): 2,82 (43): 8,35 7177
2061 13,6 (19): 11,65 (37): 12,10 (38): 13,70 1901
2062 13,35 (4): 13,15 (6): 17,70 (43): 16,20 2064
2063 12,35 (22): 17,06 (37): 10,15 (38): 8,50 (46): 14,93 2680
2064 13,37 (4): 15,60 (36): 12,00 (43): 18,35 2058
2065 1,3 (50): 1,60 (250): 4,50 (306): 4,80 (350): 1,20 8364
2066 5,55 (50): 18,55 (205): 19,60 6523
2067 12 (37): 9,35 (38): 13,00 (39): 14,55 2906
2068 17,2 (19): 14,12 (37): 10,70 (38): 13,90 197
2069 13,25 (19): 13,47 (21): 16,85 (37): 12,15 2130
2070 0,8 (50): 2,00 (251): 3,30 (307): 1,90 8469
2071 5,15 (43): 14,25 6734
2072 5,47 (43): 6,75 (46): 11,80 6566
2073 16,32 (4): 14,00 (6): 17,70 (7): 13,30 (43): 11,30 452
2074 13,95 (6): 19,00 (25): 11,95 (37): 13,70 1676
2075 1,27 (43): 1,00 8376
2076 1,65 (50): 4,25 (250): 4,20 (304): 3,80 (350): 3,00 8272
2077 12,67 (23): 18,35 (37): 14,20 (38): 12,90 2496
2078 14,4 (4): 8,00 (36): 7,10 (43): 11,55 1414
2079 9,25 (15): 9,32 (37): 6,70 (38): 9,60 4535
2080 6,61 (6): 18,60 (43): 9,20 (46): 15,20 5962
2081 5,96 (43): 14,82 (46): 10,00 6308
2082 2,75 (39): 1,52 (43): 2,60 (46): 7,70 7882
2083 6,14 (43): 8,25 6200
2084 14,65 (37): 14,90 (38): 14,00 (39): 14,95 1239
2085 12,92 (6): 16,50 (25): 15,48 (37): 8,80 2335
2086 2,12 (50): 4,15 (253): 5,80 (307): 4,10 8117
2087 11,3 (36): 8,27 (43): 9,65 (46): 11,30 3358
2088 9,35 (25): 14,84 (37): 9,00 4495
2089 15,8 (19): 10,30 (21): 14,60 (38): 9,90 (43): 16,70 669
2090 11,35 (4): 7,00 (21): 3,25 (43): 12,70 3322
2091 11,51 (4): 10,00 (6): 17,60 (43): 17,45 3225
2092 8,05 (6): 16,40 (43): 16,95 5224
2093 11,5 (4): 8,93 (36): 10,87 (43): 14,45 3229
2094 4,05 (41): 10,30 (43): 3,70 7255
2095 8,5 (4): 7,75 (24): 6,72 (43): 15,30 4967
2096 4,16 (43): 2,85 (46): 15,80 7205
2097 14,7 (21): 18,20 (37): 13,60 (38): 15,30 1211
2098 9,55 (6): 17,45 (21): 16,20 (32): 15,90 (43): 17,80 4382
2099 5,2 (49): 12,60 (250): 4,45 (301): 6,20 (351): 9,10 6695
2100 13,3 (15): 17,25 (37): 12,20 (38): 14,30 2102
2101 13,32 (4): 10,60 (6): 16,50 (43): 15,90 2092
2102 9,67 (22): 13,10 (24): 5,75 (25): 12,32 (43): 15,55 4321
2103 14,3 (21): 11,25 (37): 10,80 (38): 10,60 (46): 17,20 1480
2104 5,6 (39): 8,85 (43): 3,75 6488
2105 18 (19): 18,85 (21): 19,60 (37): 13,45 72
2106 15,1 (6): 18,40 (37): 12,60 (38): 12,70 (39): 5,30 1009
2107 10,92 (21): 10,40 (43): 12,35 3585
2108 9,9 (6): 19,30 (43): 13,30 (46): 18,00 4189
2109 16,15 (4): 12,60 (6): 14,10 (43): 18,25 521
2110 11,4 (21): 3,25 (43): 11,80 3278
2111 17,3 (19): 17,22 (21): 17,80 (37): 15,10 172
2112 13,6 (6): 17,40 (43): 16,90 1901
2113 3,38 (24): 0,00 (43): 4,00 (46):ΑΠΟΥΣΙΑ 7610
2114 7,1 (37): 13,15 (38): 11,10 (39): 18,02 5712
2115 7,75 (15): 6,97 (37): 3,10 (38): 3,10 5376
2116 0,95 (47): 3,20 (48): 2,00 (107): 8,50 (205): 9,40 8448
2117 6,3 (50): 3,70 (52): 12,20 (264): 10,20 (314): 13,00 6109
2118 14,6 (37): 15,35 (38): 18,20 (39): 17,27 1273
2119 4,25 (24): 1,05 (43): 8,30 7161
2120 1,27 (50): 2,60 (250): 3,10 (301): 7,20 (351): 6,00 8376
2121 5,1 (21): 3,00 (37): 0,05 (38): 0,00 6764
2122 14,48 (4): 15,60 (6): 16,00 (24): 18,05 (43): 17,90 1369
2123 13,42 (15): 18,27 (37): 12,60 (38): 13,70 2018
2124 11,45 (15): 11,87 (37): 8,95 (38): 10,60 3253
2125 7,9 (43): 4,75 5297
2126 6,75 (39): 4,10 (43): 10,00 5893
2127 11,9 (4): 13,10 (36): 9,70 (43): 16,55 2958
2128 10,05 (24): 9,24 (25): 10,28 (37): 4,05 4073
2129 9 (6): 14,50 (43): 16,75 (46): 12,10 4688
2130 10,75 (6): 12,40 (21): 4,45 (32): 15,96 (37): 4,50 3681
2131 10,17 (21): 7,10 (43): 10,90 4003
2132 13,63 (4): 12,66 (6): 16,80 (36): 10,00 (43): 18,80 1888
2133 5,15 (50): 8,35 (251): 7,15 (307): 5,70 6734
2134 6,87 (15): 10,47 (22): 11,70 (43): 13,50 5831
2135 4,5 (43): 2,10 7058
2136 13,55 (19): 7,52 (21): 10,05 (37): 8,75 1933
2137 3,5 (43): 2,05 7539
2138 16,26 (19): 19,50 (21): 19,90 (37): 17,55 480
2139 17,15 (21): 15,65 (37): 14,15 (38): 14,60 207
2140 17,95 (19): 18,42 (21): 17,35 (37): 17,30 77
2141 0,4 (50): 3,15 (253): 4,80 (307): 3,60 8535
2142 13,92 (6): 18,00 (43): 16,40 1697
2143 12,57 (43): 10,95 2560
2144 12,8 (6): 19,00 (43): 18,12 2409
2145 2,2 (50): 11,25 (52): 7,80 (264): 5,40 (314): 8,30 8084
2146 7,65 (6): 17,40 (15): 4,52 (37): 4,15 (38): 7,40 5434
2147 3,12 (50): 4,10 (251): 9,10 (307): 9,90 7711
2148 14,13 (15): 13,72 (37): 8,90 (38): 8,40 1598
2149 9,43 (37): 6,85 (38): 7,90 (39): 6,50 4456
2150 5,93 (39): 3,27 (43): 3,85 (46): 13,20 6328
2151 15,3 (23): 17,25 (37): 11,85 (38): 13,70 905
2152 15,72 (6): 18,40 (43): 17,75 706
2153 1 (50): 1,00 (251): 2,20 (307): 2,30 8430
2154 4,22 (37): 3,95 (46): 8,50 7177
2155 11,9 (21): 10,45 (37): 10,80 (38): 10,50 2958
2156 1,5 (50): 0,90 (52): 10,00 (264): 4,30 (314): 3,70 8318
2157 12,9 (15): 18,65 (37): 13,20 (38): 16,70 2342
2158 2,9 (6): 8,50 (22): 0,00 (43): 8,75 (46): 4,80 7815
2159 15,85 (4): 12,20 (6): 16,60 (43): 19,15 648
2160 7,93 (43): 4,80 (46): 8,70 5289
2161 8,3 (37): 10,05 (38): 11,90 (39): 15,47 5070
2162 12,85 (15): 16,65 (37): 16,35 (38): 15,40 2370
2163 10,77 (21): 11,40 (37): 4,40 (38): 6,90 3671
2164 9,8 (4): 11,36 (24): 12,29 (43): 11,55 4251
2165 13,35 (24): 17,70 (25): 18,59 (37): 16,65 2064
2166 16,7 (15): 17,30 (37): 13,70 (38): 14,60 333
2167 10,55 (24): 7,16 (43): 12,60 3793
2168 12,85 (43): 14,90 2370
2169 14,8 (19): 19,40 (21): 19,65 (37): 18,10 1156
2170 4,27 (43): 4,55 (46): 11,50 7153
2171 8,47 (43): 14,60 (46): 11,73 4993
2172 8,66 (6): 12,20 (43): 1,70 4885
2173 14,73 (15): 13,80 (37): 11,50 (38): 11,30 1204
2174 10,37 (4): 7,30 (36): 11,77 (43): 12,25 3896
2175 7,2 (21): 6,20 (43): 13,60 (46): 12,10 5664
2176 9,22 (7): 15,50 (25): 12,87 (43): 10,75 4554
2177 14,5 (21): 13,50 (37): 8,15 (38): 13,60 1344
2178 5,57 (24): 0,20 (43): 4,95 6506
2179 13,62 (19): 8,80 (21): 9,85 (37): 10,00 1893
2180 4,7 (50): 3,45 (52): 10,40 (264): 6,10 (314): 6,50 6959
2181 13,5 (15): 16,07 (37): 16,85 (38): 15,90 1963
2182 2,05 (50): 1,00 (259): 6,80 (357): 11,35 8142
2183 4,01 (47): 8,30 (49): 9,80 (250): 5,15 (304): 13,15 (350): 6,60 7280
2184 14,55 (19): 17,70 (21): 19,30 (37): 16,35 1307
2185 18,7 (4): 18,70 (36): 17,77 (43): 19,80 13
2186 7,6 (15): 15,30 (37): 8,85 (38): 11,50 5464
2187 4,47 (43): 10,25 (46): 7,60 7072
2188 3,38 (50): 11,80 (250): 9,80 (305): 4,70 (353): 9,20 7610
2189 1,85 (50): 4,55 (253): 10,40 (307): 4,60 8206
2190 1,05 (50): 1,35 (250): 0,80 (300): 2,00 (350): 2,80 8420
2191 2,85 (50): 4,40 (52): 8,10 (264): 7,80 (314): 9,30 7832
2192 13,65 (21): 12,40 (24): 11,77 (43): 18,00 1876
2193 10,2 (15): 0,60 (21): 0,75 (32): 14,00 (43): 5,50 3984
2194 16,77 (6): 19,20 (24): 17,39 (37): 13,20 313
2195 11,1 (15): 14,12 (37): 7,80 (46): 15,50 3486
2196 11,97 (24): 11,98 (25): 14,97 (37): 9,10 2924
2197 14,06 (21): 18,85 (37): 17,55 (38): 16,50 1627
2198 11,4 (4): 9,65 (6): 17,60 (41): 19,30 (43): 5,85 3278
2199 5,32 (43): 9,35 (46): 11,86 6647
2200 12,82 (24): 17,85 (25): 18,04 (37): 11,00 2401
2201 6,4 (4):ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ (159):ΑΠΟΥΣΙΑ 6059
2202 15,95 (4): 13,85 (6): 19,50 (43): 16,85 598
2203 6,55 (43): 8,75 (46): 9,30 5981
2204 4,05 (25): 11,46 (43): 10,85 7255
2205 13,72 (37): 6,80 (38): 7,30 (39): 11,52 1832
2206 9,5 (6): 16,75 (24): 0,72 (37): 1,25 4414
2207 14,85 (43): 18,40 1129
2208 15,25 (15): 16,60 (37): 13,55 (38): 13,50 927
2209 15,6 (21): 18,85 (37): 16,55 (38): 14,80 759
2210 16,5 (4): 15,90 (24): 12,14 (43): 16,40 383
2211 12,17 (19): 14,27 (37): 14,65 (38): 13,60 2802
2212 4,98 (43): 12,45 (46): 14,50 6827
2213 5,55 (43): 0,55 6523
2214 12,1 (15): 16,30 (37): 9,50 (38): 14,40 2839
2215 4,62 (43): 4,25 7011
2216 11,35 (15): 8,15 (37): 3,40 (38): 4,80 3322
2217 5,11 (24): 0,05 (43): 4,85 (46): 7,30 6762
2218 14,63 (6): 18,60 (43): 18,50 1259
2219 8,4 (41): 13,40 (43): 9,00 5022
2220 15,75 (19): 16,22 (21): 16,70 (37): 15,40 684
2221 6,2 (43): 5,15 6160
2222 7 (4): 2,25 (21): 4,70 (43): 9,05 5752
2223 11,66 (4): 10,80 (36): 9,40 (43): 11,35 3128
2224 4,25 (6): 4,80 (43): 4,70 (46): 9,30 7161
2225 12,06 (24): 17,28 (25): 19,48 (37): 13,20 2879
2226 14,45 (6): 19,00 (43): 17,85 1381
2227 5,07 (43): 6,00 (46): 8,20 6780
2228 1,61 (50): 1,00 (52): 9,40 (264): 5,75 (314): 4,70 8291
2229 3,69 (43): 5,80 (46): 12,10 7449
2230 14,52 (21): 9,30 (37): 10,80 (38): 10,90 1336
2231 9,4 (25): 9,76 (37): 3,30 (39): 13,57 4465
2232 5,5 (4): 3,10 (24): 1,75 (43): 9,70 6550
2233 9,72 (43): 18,15 4300
2234 1,1 (43): 0,55 (46): 15,40 8413
2235 11,02 (4): 8,80 (21): 6,65 (43): 16,15 3530
2236 8,8 (6): 17,10 (21): 12,50 (32): 20,00 (43): 9,35 4811
2237 9,93 (15): 13,25 (43): 17,55 4175
2238 10,02 (43): 11,50 (46): 11,70 4100
2239 ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
2240 3,02 (43): 7,95 (46): 10,90 7753
2241 15,22 (21): 11,85 (37): 12,55 (38): 11,90 943
2242 8,38 (6): 17,30 (43): 14,80 5038
2243 2,3 (6): 7,90 (43): 4,75 (46): 10,10 8040
2244 10,05 (15): 12,57 (43): 14,30 (46): 12,90 4073
2245 4,75 (43): 8,05 6934
2246 13,28 (6): 16,80 (21): 5,25 (43): 10,75 2117
2247 10,22 (6): 17,40 (25): 17,50 (43): 16,40 3978
2248 14,25 (19): 12,65 (21): 18,00 (37): 11,60 1518
2249 2,5 (37): 3,20 (38): 3,30 (100): 8,60 (150): 6,60 (200): 14,80 7969
2250 13,88 (4): 4,20 (6): 15,90 (43): 16,30 1737
2251 10,47 (19): 9,62 (21): 12,50 (43): 18,80 3832
2252 15,57 (7): 16,50 (43): 2,55 776
2253 7,67 (4): 5,15 (6): 17,80 (43): 3,10 5419
2254 7,7 (6): 11,90 (43): 7,60 (46): 7,00 5407
2255 14,95 (21): 14,80 (37): 12,80 (38): 12,10 1081
2256 10,5 (25): 14,18 (43): 13,20 3814
2257 4,05 (43): 7,60 (46): 13,20 7255
2258 5,6 (43): 0,80 6488
2259 15,4 (24): 18,84 (25): 18,29 (37): 9,70 855
2260 7,42 (19): 0,70 (37): 4,05 (38): 1,70 5552
2261 9,82 (6): 13,20 (43): 4,15 (46): 11,10 4239
2262 5,3 (43): 3,05 6659
2263 13,25 (4): 13,20 (21): 7,60 (32):ΑΠΟΥΣΙΑ (43): 5,30 2130
2264 2,55 (43): 2,90 7953
2265 4,05 (43): 1,80 7255
2266 5,57 (4): 4,40 (6): 15,10 (43): 4,80 6506
2267 13,35 (4): 14,50 (6): 18,00 (43): 16,50 2064
2268 14,5 (6): 16,40 (43): 18,00 1344
2269 16,95 (19): 19,42 (21): 18,85 (37): 13,65 253
2270 16,1 (4): 15,60 (36): 15,92 (41): 19,00 (43): 18,55 542
2271 8,26 (43): 4,60 5100
2272 5,7 (49): 16,70 (258): 15,10 (356): 10,50 6440
2273 14,55 (4): 9,60 (6): 18,35 (43): 5,40 1307
2274 2,85 (50): 0,80 (250): 1,65 (305): 7,00 (353): 14,50 7832
2275 6,22 (4): 4,70 (21): 2,85 (43): 5,85 6141
2276 4,65 (41): 17,50 (43): 2,55 6986
2277 10,8 (19): 15,82 (37): 14,00 (38): 14,20 3645
2278 0,2 (50): 0,00 (257): 6,60 (355): 5,40 8549
2279 5,15 (39): 2,02 (43): 12,20 6734
2280 6,87 (4): 6,15 (6): 7,00 (43): 8,90 5831
2281 6,25 (6): 16,40 (43): 14,40 (46): 16,20 6126
2282 7,72 (4): 3,15 (21): 5,45 (43): 13,00 5397
2283 5,07 (49): 11,60 (250): 13,50 (306): 5,20 (350): 6,60 6780
2284 3,55 (50): 3,00 (251): 3,45 (307): 4,90 7504
2285 10,75 (25): 14,60 (37): 10,60 (39): 12,87 3681
2286 13,22 (43): 8,35 (46): 18,50 2147
2287 5,02 (37): 0,60 (38): 2,20 (100): 3,10 (150): 2,20 (200): 9,30 6800
2288 4,6 (43): 2,90 (46): 10,60 7015
2289 2,75 (50): 6,55 (254): 5,30 (308): 12,50 7882
2290 7,02 (6): 13,90 (41): 18,80 (43): 12,95 (46): 14,60 5744
2291 14,82 (6): 19,30 (43): 19,40 (46): 14,40 1150
2292 9,07 (6): 15,50 (24): 9,39 (25): 16,52 (37): 6,80 4648
2293 12,02 (43): 13,65 (46): 15,70 2894
2294 15,15 (37): 15,95 (38): 17,80 (39): 18,27 980
2295 4,75 (6): 5,60 (21): 1,30 (43): 1,50 6934
2296 12,97 (22): 20,00 (37): 13,60 (38): 17,10 2305
2297 14,67 (19): 18,82 (37): 17,00 (38): 15,20 1232
2298 13,25 (37): 9,90 (38): 10,10 (39): 14,97 2130
2299 14,86 (4): 11,60 (6): 17,90 (43): 15,80 1124
2300 17,25 (19): 16,17 (21): 17,20 (37): 15,50 185
2301 11 (21): 11,05 (24): 14,75 (43): 17,45 3536
2302 12,55 (4): 8,85 (21): 15,55 (43): 16,65 2568
2303 9,07 (37): 5,35 (38): 3,70 (39): 4,30 4648
2304 4,32 (24): 0,00 (25): 0,20 (43): 2,35 7135
2305 6,25 (6): 15,65 (43): 11,25 (46): 8,80 6126
2306 13,5 (4): 12,50 (6): 18,30 (43): 18,20 1963
2307 14,68 (24): 18,54 (25): 15,86 (37): 7,20 1231
2308 17,4 (15): 19,25 (37): 12,95 (38): 17,60 158
2309 3,5 (37): 4,80 (38): 0,60 7539
2310 ΑΠΟΥΣΙΑ (39):ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
2311 15,7 (4): 12,05 (6): 18,15 (43): 17,40 709
2312 2,82 (32):ΑΠΟΥΣΙΑ (37): 1,95 (43):ΑΠΟΥΣΙΑ (46): 6,10 7844
2313 5,27 (43): 5,30 (46): 9,60 6671
2314 14,72 (15): 16,70 (25): 19,83 (37): 14,05 (38): 14,70 1206
2315 17,55 (19): 12,45 (21): 17,15 (37): 14,00 126
2316 3,95 (4): 5,05 (36): 3,83 (43): 5,20 7304
2317 9,6 (15): 10,02 (37): 9,45 4353
2318 12,37 (6): 16,90 (7): 15,95 (43): 9,70 2671
2319 ΑΠΟΥΣΙΑ (32):ΑΠΟΥΣΙΑ (50):ΑΠΟΥΣΙΑ (354):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
2320 0,3 (50): 1,50 (253): 2,20 (307): 1,60 8544
2321 3,55 (43): 3,60 (46): 7,30 7504
2322 2,03 (43): 0,00 (46): 11,10 8159
2323 5,87 (37): 3,55 (38): 6,40 (105): 5,60 (155): 6,00 6359
2324 12,6 (4): 10,15 (6): 16,90 (43): 14,60 2542
2325 9,05 (15): 14,97 (37): 5,45 4657
2326 2,82 (4): 4,05 (43): 1,50 (46): 7,40 7844
2327 10 (6): 17,80 (21): 6,90 (23): 9,50 (37): 2,20 4107
2328 12,5 (4): 6,70 (6): 17,00 (36): 4,82 (43): 12,30 2593
2329 ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ (46):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
2330 3,6 (6): 15,75 (43): 0,05 (46): 7,30 7478
2331 5,73 (6): 14,80 (43): 15,20 (46): 8,53 6429
2332 13,87 (15): 18,05 (37): 11,25 (38): 9,60 1740
2333 8,07 (6): 16,00 (43): 14,25 (46): 13,70 5210
2334 6,65 (21): 6,00 (24): 7,77 (43): 16,20 5942
2335 13,6 (6): 16,60 (21): 15,10 (43): 18,90 1901
2336 12,3 (19): 3,27 (21): 14,80 (38): 10,40 (43): 15,95 2719
2337 ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
2338 8,15 (19): 4,42 (21): 7,05 (37): 4,35 5165
2339 8,5 (43): 8,75 (46): 13,60 4967
2340 5,2 (21): 1,30 (22): 7,00 (43): 4,85 6695
2341 15,01 (21): 18,75 (37): 18,20 (38): 16,20 1058
2342 6,05 (39): 11,30 (43): 17,30 (46): 13,10 6242
2343 6,14 (43): 16,65 (50): 20,00 (52): 15,10 (264): 6,60 (314): 10,80 6200
2344 12,05 (21): 9,30 (37): 3,25 (38): 3,90 2882
2345 14,6 (38): 8,00 (43): 17,80 1273
2346 11,4 (43): 15,30 3278
2347 6,92 (39): 6,40 (43): 14,00 5798
2348 2,45 (6): 6,10 (43): 1,25 (46): 3,60 7993
2349 13 (15): 17,25 (25): 19,60 (37): 16,35 2284
2350 6,5 (43): 8,15 6007
2351 0 (50): 0,50 (253): 6,60 (307): 6,90 8559
2352 6,07 (21): 1,05 (24): 2,00 (32): 17,46 (43): 6,40 6234
2353 7,35 (15): 13,85 (37): 9,10 (38): 11,20 5581
2354 9,2 (25): 11,17 (43): 12,65 (46): 15,80 4564
2355 4,68 (50): 8,00 (259): 4,90 (357): 9,50 6971
2356 13,7 (21): 12,85 (37): 14,75 (38): 10,60 1839
2357 11,02 (15): 1,87 (21): 2,00 (43): 8,30 3530
2358 16,9 (15): 19,30 (37): 17,30 (38): 18,60 266
2359 8,37 (6): 15,60 (21): 7,95 (32): 18,62 (43): 13,90 5041
2360 14,35 (4): 8,40 (6): 14,90 (43): 18,60 1444
2361 16,8 (24): 16,19 (25): 19,14 (37): 13,40 301
2362 4,63 (15): 3,15 (43): 3,10 7006
2363 1,5 (43): 1,40 (46): 2,70 8318
2364 9,9 (4): 5,80 (36): 6,82 (43): 8,00 4189
2365 14,87 (43): 18,45 1120
2366 6,56 (43): 3,60 5976
2367 7,62 (6): 13,10 (25): 12,49 (43): 13,05 5452
2368 8,25 (21): 2,00 (37): 5,50 (38): 2,80 5104
2369 11,47 (43): 10,75 3250
2370 16,4 (19): 12,32 (21): 17,35 (37): 16,60 420
2371 12,75 (6): 16,50 (22): 10,20 (37): 9,15 (38): 3,50 2443
2372 10,67 (43): 13,95 3728
2373 12,44 (6): 15,40 (21): 6,10 (32): 15,10 (43): 19,20 2640
2374 4 (43): 1,55 7283
2375 10,27 (6): 15,80 (25): 3,73 (43): 8,30 3955
2376 6,75 (43): 8,15 5893
2377 7,5 (24): 17,62 (25): 15,64 (37): 8,90 5514
2378 2,96 (43): 1,60 7792
2379 10,82 (37): 4,75 (38): 9,40 (105): 10,50 (155): 4,40 3638
2380 12,65 (21): 15,95 (37): 12,15 (38): 9,60 2510
2381 9,75 (43): 13,40 4281
2382 4,85 (25): 6,19 (43): 6,95 6882
2383 11,45 (4): 11,20 (6): 16,00 (43): 12,70 3253
2384 17,75 (4): 17,95 (43): 18,90 96
2385 14,12 (4): 8,45 (36): 8,60 (43): 13,85 1601
2386 10 (24): 13,71 (25): 10,61 (37): 6,75 4107
2387 2,87 (50): 5,75 (252): 9,25 (307): 5,00 7826
2388 11,17 (6): 19,20 (21): 10,90 (32): 15,30 (43): 3,80 3447
2389 9,68 (21): 7,30 (37): 5,60 (38): 5,10 4319
2390 13 (43): 10,30 2284
2391 9,92 (24): 9,20 (43): 12,90 (46): 14,70 4177
2392 14,38 (21): 11,10 (43): 18,80 (46): 16,70 1433
2393 2,6 (50): 6,85 (250): 3,00 (301): 4,40 (351): 4,10 7937
2394 16,6 (37): 17,40 (38): 18,10 (39): 18,75 358
2395 13,82 (6): 15,80 (24): 17,81 (43): 19,00 1772
2396 12,27 (24): 16,50 (25): 19,30 (37): 11,00 2743
2397 12,77 (24): 14,15 (25): 11,71 (37): 9,95 2433
2398 10,8 (22): 17,00 (43): 15,80 3645
2399 12,22 (15): 17,57 (37): 13,95 (38): 13,40 2767
2400 3,27 (6): 16,10 (43): 4,00 7653
2401 8,2 (43): 1,55 (46): 4,90 5132
2402 3,6 (43): 0,20 (46): 8,40 7478
2403 10,55 (37): 13,85 (38): 13,70 (39): 17,70 3793
2404 11,6 (6): 13,90 (15): 9,12 (43): 16,70 3167
2405 5,3 (43): 17,75 6659
2406 11,2 (15): 15,12 (37): 10,25 (38): 7,50 3425
2407 13,6 (24): 12,74 (25): 15,69 (37): 10,10 1901
2408 8,81 (21): 8,40 (43): 10,40 (46): 16,80 4810
2409 15,42 (4): 14,10 (36): 11,55 (43): 15,10 849
2410 5,95 (21): 3,05 (24): 8,36 (43): 8,55 6311
2411 12,78 (4): 4,80 (6): 16,40 (43): 9,10 (46): 13,40 2427
2412 6,55 (4): 5,25 (21): 9,95 (43): 11,75 5981
2413 14,45 (6): 18,50 (43): 11,95 1381
2414 10,6 (6): 17,50 (43): 16,80 3769
2415 2,25 (50): 7,00 (253): 10,10 (307): 4,60 8061
2416 8,65 (21): 10,85 (43): 13,75 (46): 14,00 4891
2417 14,87 (19): 16,20 (37): 14,75 (38): 14,60 1120
2418 5,05 (50): 11,00 (250): 5,90 (301): 5,85 (351): 14,50 6788
2419 2,25 (8):ΑΠΟΥΣΙΑ (41): 14,60 (43): 0,40 8061
2420 16,75 (19): 16,90 (37): 16,35 (38): 17,60 317
2421 7,67 (24): 1,75 (43): 8,95 (46): 11,20 5419
2422 9,66 (15): 4,90 (37): 0,75 (38): 2,70 4328
2423 15,9 (21): 18,70 (37): 14,55 (38): 16,30 622
2424 15,71 (21): 18,60 (37): 12,50 (38): 13,00 708
2425 0 (50): 3,05 (52): 7,80 (264): 3,60 (314): 6,27 8559
2426 2,6 (50): 3,55 (52): 14,30 (264): 7,50 (314): 4,85 7937
2427 6,55 (43): 10,30 5981
2428 1,3 (50): 4,35 (257): 8,40 (355): 1,60 8364
2429 14,2 (4): 14,90 (6): 18,40 (37): 16,30 1545
2430 10,65 (4): 7,00 (6): 17,80 (43): 14,25 3740
2431 9,9 (6): 11,75 (21): 5,50 (43): 16,75 4189
2432 14,87 (21): 19,55 (37): 17,50 (38): 15,90 1120
2433 5,8 (24): 3,86 (43): 13,10 6391
2434 13,8 (21): 12,90 (37): 11,60 (38): 10,90 1782
2435 16 (4): 11,90 (36): 12,15 (43): 17,00 577
2436 8,4 (43): 13,15 5022
2437 10,85 (43): 10,30 3624
2438 12,75 (21): 7,20 (37): 10,90 (38): 9,80 2443
2439 14,35 (19): 12,37 (21): 12,25 (37): 12,60 1444
2440 3,22 (50): 4,60 (251): 3,85 (307): 7,80 7670
2441 3,9 (43): 4,40 7330
2442 13,9 (6): 17,30 (43): 11,55 1712
2443 16,15 (4): 14,75 (36): 14,67 (43): 18,30 521
2444 16,75 (43): 17,70 (46): 13,70 317
2445 2,44 (21): 1,25 (43): 0,15 8004
2446 11,35 (22): 10,30 (37): 12,55 (38): 4,70 3322
2447 13,05 (37): 10,10 (38): 7,90 (39): 9,80 2253
2448 13,4 (4): 16,30 (15): 10,10 (43): 19,40 2028
2449 9,95 (6): 16,20 (7): 11,20 (43): 12,90 4149
2450 1,9 (50): 2,00 (250): 2,40 (304): 6,60 (350): 0,00 8191
2451 15,95 (21): 13,35 (37): 10,85 (38): 8,40 598
2452 14,35 (21): 14,15 (37): 13,60 (38): 12,20 1444
2453 3,8 (43): 0,20 (46): 8,20 7381
2454 13,95 (15): 18,95 (32):ΑΠΟΥΣΙΑ (37): 16,30 (38): 15,00 1676
2455 3,25 (50): 2,25 (255): 5,75 (354): 1,42 7657
2456 5,02 (43): 15,95 6800
2457 6,25 (43): 12,05 (46): 8,40 6126
2458 7,53 (49): 17,00 (250): 2,60 (304): 10,65 (350): 7,95 5501
2459 3,87 (6): 15,30 (24): 1,45 (43): 14,50 7352
2460 10,05 (6): 15,90 (21): 11,40 (43): 12,25 4073
2461 16,12 (43): 18,45 (45): 19,20 537
2462 16,25 (4): 12,50 (6): 17,70 (43): 19,80 482
2463 2,42 (50): 4,25 (255): 9,05 (354): 2,75 8007
2464 11,85 (6): 16,80 (25): 16,23 (43): 15,10 2995
2465 12,27 (15): 17,17 (25): 17,66 (37): 10,25 2743
2466 6,52 (43): 11,65 (46): 10,80 5996
2467 16,2 (23): 8,80 (37): 7,80 (38): 7,40 499
2468 0,7 (50): 2,00 (266): 11,65 (316): 11,20 8492
2469 11,72 (24): 13,62 (25): 12,92 (37): 7,55 3090
2470 9,86 (19): 4,15 (21): 3,60 (37): 4,35 4220
2471 2,08 (50): 3,25 (264): 7,20 (314): 6,70 8132
2472 11,85 (4): 12,05 (6): 17,80 (43): 15,55 (46): 13,00 2995
2473 9 (43): 13,15 4688
2474 14,95 (21): 11,95 (32): 20,00 (43): 18,15 1081
2475 15,52 (4): 10,30 (6): 16,10 (7): 13,25 (36): 8,92 (43): 18,15 800
2476 ΑΠΟΥΣΙΑ (6):ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ (46):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
2477 6,55 (6): 18,10 (15): 10,82 (43): 8,60 5981
2478 5,3 (50): 2,60 (250): 9,10 (304): 4,20 (350): 2,55 6659
2479 12,15 (19): 11,57 (21): 15,30 (37): 9,45 2811
2480 1,65 (43): 0,60 8272
2481 12,85 (19): 12,22 (21): 15,35 (38): 10,60 (43): 17,95 2370
2482 14,57 (21): 8,40 (43): 17,50 (46): 12,70 1298
2483 16,05 (19): 11,80 (21): 12,00 (37): 10,75 558
2484 13,3 (15): 18,25 (23): 19,75 (37): 17,15 (38): 11,70 2102
2485 16 (21): 15,50 (37): 9,50 (38): 10,00 577
2486 12,25 (4): 9,00 (36): 9,02 (43): 12,60 2754
2487 4,05 (21): 1,10 (32):ΑΠΟΥΣΙΑ (43): 5,40 7255
2488 11,32 (6): 15,25 (24): 14,04 (25): 16,96 (37): 6,85 3346
2489 8,95 (4): 7,45 (21): 8,65 (43): 11,30 4718
2490 2,45 (47): 1,80 (48): 5,20 (108): 7,90 (206): 4,20 7993
2491 11,75 (21): 9,20 (37): 7,45 (38): 9,30 3064
2492 3,1 (50): 4,10 (250): 1,60 (305): 8,80 (353): 14,40 7721
2493 3,52 (43): 3,90 7532
2494 16,67 (21): 18,45 (22): 18,00 (37): 17,55 (38): 14,50 339
2495 13,87 (6): 20,00 (43): 15,90 1740
2496 7,2 (43): 11,25 (46): 14,30 5664
2497 1,35 (24): 0,91 (43): 0,30 8356
2498 13,7 (6): 14,20 (21): 11,45 (43): 15,05 1839
2499 16,05 (4): 16,15 (6): 19,30 (36): 18,42 (43): 19,10 558
2500 14 (24): 18,62 (25): 19,62 (37): 13,55 1656
2501 13,25 (23): 4,95 (37): 7,25 (38): 4,50 2130
2502 8,72 (21): 8,40 (43): 11,40 4852
2503 2,13 (43): 2,20 (46): 8,60 8109
2504 3,33 (43): 10,25 (46): 13,40 7635
2505 12,85 (6): 14,40 (43): 17,15 2370
2506 9,37 (4): 4,15 (43): 4,70 4486
2507 15,35 (4): 12,60 (36): 13,55 (43): 17,20 876
2508 11,07 (24): 13,78 (25): 16,73 (37): 9,90 3508
2509 11,55 (21): 13,75 (37): 14,00 (38): 12,50 3197
2510 10,43 (15): 7,45 (21): 4,50 (43): 18,05 3860
2511 7,3 (4): 4,20 (24): 2,70 (43): 6,65 5609
2512 6,22 (21): 1,25 (43): 13,00 (46): 13,30 6141
2513 8,55 (15): 0,95 (25): 0,50 (43): 4,65 4944
2514 11,1 (24): 3,38 (25): 7,59 (37): 2,75 3486
2515 7,77 (6): 16,60 (43): 4,90 (46): 11,40 5368
2516 13,72 (6): 17,60 (22): 17,70 (43): 18,90 1832
2517 15,77 (9): 19,30 (21): 19,20 (37): 16,45 (38): 16,90 678
2518 6,77 (15): 8,90 (39): 6,42 (43): 16,95 5883
2519 15,7 (15): 18,50 (37): 12,95 (38): 15,60 709
2520 13,61 (6): 18,65 (43): 12,55 1900
2521 1,6 (50): 3,15 (250): 1,20 (304): 5,90 (350): 3,80 8293
2522 12,03 (19): 12,67 (21): 17,85 (38): 13,00 (43): 17,55 2892
2523 13,93 (6): 19,60 (43): 16,25 1691
2524 15 (4): 13,15 (24): 16,43 (43): 18,40 1061
2525 2,22 (50): 4,15 (266): 12,35 (316): 13,70 8080
2526 5,8 (50): 15,25 (307): 12,00 6391
2527 13,8 (37): 10,90 (38): 8,30 (100): 14,10 (150): 5,15 (200): 16,80 1782
2528 15,52 (21): 15,30 (37): 10,40 (38): 10,40 800
2529 11,6 (4): 4,55 (36): 8,30 (43): 6,10 3167
2530 17,25 (15): 19,05 (37): 16,60 (38): 16,50 185
2531 10,75 (4): 7,95 (6): 17,20 (37): 4,90 3681
2532 7,81 (43): 15,50 5344
2533 14,45 (6): 19,50 (21): 16,25 (43): 18,45 1381
2534 10,75 (37): 10,25 (38): 10,60 (39): 13,65 3681
2535 2,1 (50): 4,00 (252): 2,60 (307): 4,10 8121
2536 14,42 (19): 16,37 (37): 15,90 (38): 15,30 1405
2537 13,55 (15): 18,10 (37): 13,10 (38): 10,70 1933
2538 5,2 (49): 17,50 (251): 4,40 (307): 16,00 6695
2539 3,5 (39): 1,87 (43): 9,85 7539
2540 12,63 (6): 18,00 (24): 17,85 (37): 11,65 2532
2541 6,97 (15): 6,82 (43): 14,35 5773
2542 11,25 (4): 5,65 (6): 16,20 (43): 8,90 3390
2543 4,05 (21): 3,60 (43): 13,80 7255
2544 7,55 (49): 5,10 (251): 12,65 (307): 18,60 5485
2545 5,92 (15): 8,20 (24): 10,62 (43): 16,45 6336
2546 10,76 (24): 12,74 (25): 15,83 (37): 10,25 3678
2547 14,95 (4): 7,50 (36): 13,27 (43): 17,10 1081
2548 3,9 (43): 5,15 7330
2549 ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
2550 2,9 (50): 6,10 (254): 3,90 (308): 2,20 7815
2551 3,75 (50): 0,60 (52): 13,70 (264): 8,25 (314): 7,37 7400
2552 8,11 (6): 12,70 (43): 16,50 5184
2553 3,47 (37): 1,15 (38): 1,10 (105): 3,90 (155): 3,70 7561
2554 14,7 (4): 10,90 (6): 12,90 (43): 17,55 1211
2555 10 (22): 16,90 (43): 18,80 4107
2556 14,94 (19): 13,75 (37): 12,45 (38): 12,60 1094
2557 3,32 (37): 0,50 (38): 1,40 (106): 0,72 (157): 16,80 (206): 6,20 7640
2558 4,37 (50): 6,45 (250): 4,15 (301): 6,70 (351): 3,10 7113
2559 15,05 (21): 17,50 (37): 11,65 (38): 13,10 1041
2560 13,6 (4): 13,50 (24): 16,35 (36): 10,57 1901
2561 16,05 (15): 18,92 (37): 14,80 (38): 15,30 558
2562 2,32 (6): 12,10 (43): 0,20 (46): 1,80 8037
2563 4,92 (43): 6,05 (46): 8,80 6854
2564 4,47 (4): 3,60 (43): 7,00 7072
2565 15,55 (19): 14,30 (21): 18,20 (37): 14,55 784
2566 13,27 (43): 17,65 (46): 12,80 2121
2567 8,85 (19): 2,05 (21): 6,05 (37): 4,65 4777
2568 5,42 (37): 3,75 (38): 4,20 (105): 5,80 (155): 5,40 6603
2569 3,4 (43): 4,85 7592
2570 17,48 (4): 19,15 (36): 17,50 (43): 19,80 145
2571 12,47 (21): 12,95 (37): 8,25 (38): 11,40 2609
2572 17,36 (4): 15,80 (36): 14,02 (43): 18,35 161
2573 14,85 (37): 16,50 (38): 16,40 (39): 19,50 1129
2574 14,5 (19): 6,95 (21): 17,20 (38): 9,20 (43): 15,25 1344
2575 18,7 (4): 16,95 (6): 19,65 (43): 19,45 13
2576 9,36 (6): 18,70 (37): 10,85 (38): 11,40 4492
2577 13,9 (21): 16,45 (37): 14,90 (38): 14,30 1712
2578 10 (4): 9,50 (6): 17,20 (43): 8,85 4107
2579 12,75 (9): 15,15 (21): 14,60 (43): 18,20 2443
2580 4,53 (21): 2,05 (43): 8,50 (46): 9,30 7044
2581 8,2 (21): 1,30 (43): 16,70 5132
2582 3,07 (50):ΑΠΟΥΣΙΑ (250):ΑΠΟΥΣΙΑ (300):ΑΠΟΥΣΙΑ (350):ΑΠΟΥΣΙΑ 7731
2583 1,37 (43): 0,15 8354
2584 7,56 (43): 10,10 (46): 7,20 5483
2585 4,57 (4): 2,65 (6): 9,40 (43): 3,30 7027
2586 5,83 (50): 17,80 (258): 17,30 (356): 19,90 6383
2587 10,3 (15): 10,85 (37): 9,75 (38): 7,70 3937
2588 18,8 (4): 18,95 (6): 19,50 (43): 18,70 11
2589 5 (47): 3,70 (48): 13,00 (100): 10,00 (150): 6,35 (200): 14,05 6812
2590 15,65 (15): 19,60 (37): 13,35 (38): 14,80 730
2591 0,62 (50): 1,00 (264): 1,80 (314): 1,00 8505
2592 5,86 (43): 7,05 6367
2593 6,19 (4): 2,35 (24): 1,50 (43): 7,80 6178
2594 15,25 (4): 12,60 (36): 15,75 (43): 16,60 927
2595 ΑΠΟΥΣΙΑ (50):ΑΠΟΥΣΙΑ (250): 0,20 (306): 6,00 (350): 2,40 #VALUE!
2596 10,65 (15): 8,15 (37): 3,95 (38): 7,20 3740
2597 9,05 (21): 8,70 (32): 20,00 (43): 15,55 (46): 10,40 4657
2598 16,3 (19): 9,97 (37): 14,70 (38): 13,40 459
2599 9,8 (37): 7,85 (38): 13,90 (39): 17,25 4251
2600 8,05 (6): 17,40 (25): 15,93 (37): 5,15 5224
2601 ΑΠΟΥΣΙΑ (37):ΑΠΟΥΣΙΑ (38):ΑΠΟΥΣΙΑ (39):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
2602 14,32 (6): 16,35 (21): 14,90 (43): 15,40 1474
2603 11,37 (6): 17,05 (37): 7,15 (38): 5,90 3312
2604 12,1 (21): 6,90 (24): 9,75 (43): 13,25 2839
2605 9,1 (15): 10,35 (37): 5,60 4629
2606 3,07 (41): 11,80 (43): 2,00 (46): 7,60 7731
2607 11,28 (43): 6,75 3379
2608 1,87 (6): 12,10 (43): 2,60 8202
2609 5,92 (37): 2,65 (38): 3,30 (100): 9,55 (151): 5,85 (200): 9,60 6336
2610 12,72 (43): 17,40 (46): 8,40 2468
2611 10,25 (21): 2,75 (37): 1,40 (38): 0,80 3966
2612 15,32 (19): 19,77 (22): 19,30 (37): 18,25 (38): 17,90 898
2613 13,52 (6): 15,90 (43): 9,50 1955
2614 7,8 (4): 3,75 (6): 18,25 (43): 17,20 5345
2615 11,36 (43): 14,65 (45): 6,62 3320
2616 14,5 (4): 6,45 (6): 16,70 (43): 16,75 1344
2617 14,7 (15): 18,35 (24): 17,85 (37): 18,45 1211
2618 11,93 (37): 5,45 (38): 5,30 (39): 9,22 2948
2619 11,37 (37): 13,75 (38): 12,46 (105): 13,60 (155): 8,70 3312
2620 9 (37): 4,25 (38): 5,00 (105): 11,40 (155): 14,40 4688
2621 15,37 (6): 18,70 (24): 19,65 (25): 19,60 (37): 9,25 869
2622 ΑΠΟΥΣΙΑ (50):ΑΠΟΥΣΙΑ (250):ΑΠΟΥΣΙΑ (305):ΑΠΟΥΣΙΑ (353):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
2623 1,42 (49): 4,60 (250): 3,00 (304): 1,50 (350): 9,10 8339
2624 3,92 (43): 0,00 7323
2625 9,27 (15): 11,30 (43): 15,25 4524
2626 15,2 (4): 10,30 (36): 8,95 (43): 17,00 948
2627 6,42 (21): 4,80 (43): 16,40 (46): 11,73 6053
2628 10,15 (15): 5,52 (43): 17,55 4009
2629 3,54 (50): 8,05 (250): 6,75 (306): 7,60 (350): 6,90 7524
2630 12,02 (43): 12,50 2894
2631 9,26 (37): 2,55 (38): 4,10 (39): 5,10 4534
2632 6,37 (37): 0,85 (38): 0,90 (100): 6,45 (152): 4,65 (201): 5,75 6076
2633 4,65 (4): 2,65 (21): 1,15 (43): 12,75 6986
2634 2,37 (50): 2,80 (254): 3,50 (308): 1,90 8019
2635 5,95 (47): 0,30 (48): 17,40 (107): 15,00 (205): 18,90 6311
2636 15,2 (24): 9,44 (25): 14,27 (37): 5,70 948
2637 13,92 (6): 17,10 (15): 15,27 (37): 9,20 (38): 10,20 1697
2638 11,52 (15): 10,17 (43): 16,30 (46): 14,60 3218
2639 15,6 (21): 10,00 (37): 9,35 (38): 9,60 759
2640 6,45 (37): 3,00 (38): 4,50 (101): 11,90 (153): 10,40 6033
2641 14,47 (23): 19,10 (37): 11,95 (38): 14,70 1373
2642 16,1 (19): 15,02 (37): 14,75 (38): 15,20 542
2643 3,15 (15): 2,30 (43): 3,75 (46): 4,00 7700
2644 14,6 (19): 19,17 (21): 16,80 (37): 16,10 1273
2645 15,76 (21): 15,35 (37): 13,65 (38): 12,73 680
2646 8,1 (15): 5,95 (37): 11,80 (38): 2,00 5186
2647 11,3 (23): 18,15 (37): 13,10 (38): 10,50 (39): 13,95 3358
2648 18,45 (4): 17,30 (6): 19,40 (36): 18,52 23
2649 11,7 (21): 14,10 (37): 8,90 (39): 9,00 3101
2650 13,3 (25): 18,96 (37): 12,50 2102
2651 13,66 (22): 15,13 (37): 15,55 (38): 13,60 1873
2652 4,07 (25): 0,77 (43): 6,95 7247
2653 8,01 (6): 15,10 (25): 7,57 (37): 9,20 (46): 13,80 5254
2654 8,97 (24): 9,10 (37): 14,45 4710
2655 14,8 (19): 16,90 (21): 18,40 (37): 9,75 1156
2656 11,25 (15): 11,45 (21): 13,65 (32): 14,84 (37): 10,00 3390
2657 7,35 (43): 12,15 (46): 17,13 5581
2658 5,15 (32):ΑΠΟΥΣΙΑ (39): 12,35 (43): 13,20 (46): 13,70 6734
2659 4,42 (43): 9,65 7096
2660 5,95 (39): 1,97 (43): 10,15 6311
2661 12,17 (15): 18,05 (37): 12,70 (38): 16,40 2802
2662 4,95 (4): 3,05 (6): 10,95 (43): 5,65 6834
2663 2,2 (6): 10,10 (43): 2,60 8084
2664 12,15 (6): 12,30 (25): 19,75 (37): 10,55 2811
2665 8,35 (39): 7,70 (43): 14,95 (46): 12,70 5046
2666 16,11 (21): 18,90 (37): 16,05 (38): 17,10 541
2667 13,06 (4): 12,55 (36): 12,65 (43): 17,80 2251
2668 10,2 (37): 5,30 (38): 4,80 (106): 18,60 (156): 13,90 (202): 11,05 3984
2669 12,28 (6): 14,10 (43): 14,85 2742
2670 13,1 (24): 17,10 (25): 19,52 (37): 12,30 2219
2671 16,6 (21): 16,10 (37): 11,65 (38): 10,20 358
2672 12,32 (43): 14,55 (46): 18,00 2708
2673 6,9 (21): 4,20 (37): 3,60 (38): 5,00 5813
2674 13,7 (19): 10,85 (21): 16,35 (37): 11,15 1839
2675 12,22 (24): 19,45 (25): 18,99 (37): 13,20 2767
2676 14,1 (19): 17,45 (21): 15,75 (37): 14,95 1608
2677 10,95 (4): 14,65 (6): 17,60 (43): 14,90 3565
2678 ΑΠΟΥΣΙΑ (21):ΑΠΟΥΣΙΑ (37):ΑΠΟΥΣΙΑ (38):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
2679 8,7 (4): 4,90 (6): 11,40 (43): 7,50 4861
2680 7,15 (43): 7,15 (46): 14,60 5688
2681 5,4 (4): 2,90 (21): 1,45 (32): 11,30 6611
2682 5,3 (43): 2,70 (46): 8,50 6659
2683 16,85 (4): 17,25 (36): 17,85 (43): 16,15 280
2684 5,8 (37): 0,50 (38): 1,50 (106): 2,82 (157): 11,00 (206): 13,40 6391
2685 13,85 (19): 15,57 (37): 15,40 (38): 15,90 1751
2686 12 (19): 0,55 (37): 7,40 (38): 8,10 2906
2687 4,7 (37): 0,75 (38): 1,50 (106): 1,75 (157): 8,20 (206): 9,80 6959
2688 8,95 (6): 12,50 (39): 3,82 (43): 7,35 4718
2689 10,8 (22): 8,20 (43): 16,80 (46): 17,10 3645
2690 13,07 (24): 16,12 (43): 16,20 (46): 15,70 2242
2691 4,45 (43): 0,00 7081
2692 1,27 (50): 1,60 (250): 2,20 (304): 6,20 (350): 7,70 8376
2693 11,35 (21): 12,85 (32): 14,00 (39): 13,90 (43): 17,55 3322
2694 15,35 (21): 19,00 (37): 16,85 (38): 16,60 876
2695 8,85 (21): 8,05 (32): 12,90 (37): 4,95 4777
2696 15,95 (37): 9,80 (38): 13,20 (39): 15,62 598
2697 5,27 (43): 14,00 (46): 16,50 6671
2698 13,43 (24): 15,99 (25): 18,15 (37): 9,80 2014
2699 6,05 (6): 11,00 (37): 3,15 (38): 4,70 6242
2700 1,3 (49): 1,00 (259): 5,30 (357):ΑΠΟΥΣΙΑ 8364
2701 13,5 (19): 11,17 (37): 10,10 (38): 14,40 1963
2702 12,61 (19): 16,55 (37): 15,50 (38): 16,40 2541
2703 7,75 (43): 10,15 5376
2704 14,7 (43): 11,95 1211
2705 3,02 (50): 3,80 (250): 5,60 (301): 9,20 (351): 10,00 7753
2706 13,4 (15): 16,22 (37): 10,75 (38): 13,50 2028
2707 12,3 (24): 12,42 (25): 13,83 (37): 8,05 2719
2708 17,6 (21): 19,20 (37): 16,70 (38): 17,10 115
2709 8,26 (24): 2,25 (25): 11,51 (43): 8,50 5100
2710 8,22 (15): 6,37 (37): 3,25 (38): 2,20 5119
2711 6,6 (43): 15,85 5964
2712 12,55 (6): 17,20 (43): 18,10 2568
2713 9,65 (4): 0,00 (6): 17,50 (43): 10,90 4332
2714 13,17 (4): 4,25 (6): 16,90 (43): 13,10 2177
2715 12,12 (15): 10,72 (25): 13,28 (32): 20,00 (37): 8,85 2832
2716 13,75 (25): 17,17 (37): 9,50 (39): 15,27 1809
2717 12,85 (6): 18,60 (37): 8,85 (38): 10,10 2370
2718 14,92 (21): 17,95 (37): 13,20 (38): 13,40 1095
2719 4,79 (43): 2,05 (46): 6,10 6924
2720 10,1 (43): 8,65 4036
2721 15,65 (19): 16,05 (21): 17,45 (37): 15,90 730
2722 13,8 (19): 18,90 (37): 15,80 (38): 15,80 1782
2723 8,5 (4): 3,85 (36): 1,77 (43): 3,05 4967
2724 5 (39): 3,45 (43): 7,40 6812
2725 6,2 (15): 13,75 (43): 18,32 6160
2726 3,05 (47): 2,90 (48): 10,65 (101): 3,00 (153): 3,40 7739
2727 6,07 (6): 12,10 (25): 0,00 (43): 8,55 6234
2728 15,37 (4): 16,80 (36): 12,92 (43): 19,10 869
2729 3,45 (25): 6,76 (43): 7,70 (46): 6,30 7563
2730 5,05 (43): 5,50 6788
2731 14,6 (24): 16,40 (25): 18,74 (37): 10,95 1273
2732 11,48 (4): 8,50 (36): 10,72 (43): 14,40 3248
2733 3,45 (43): 7,95 7563
2734 11,87 (15): 13,47 (19): 9,22 (37): 13,25 2987
2735 10,55 (6): 16,90 (43): 16,90 3793
2736 4,5 (4): 3,00 (36): 3,20 (43): 3,55 7058
2737 15,33 (19): 9,26 (37): 9,40 (38): 11,40 893
2738 10,03 (4): 8,15 (24): 6,72 (43): 14,40 4098
2739 12,35 (37): 7,15 (38): 9,30 (39): 10,47 2680
2740 7,47 (4): 5,90 (6): 13,90 (43): 5,05 5533
2741 16,35 (6): 15,90 (19): 12,27 (43): 18,90 433
2742 16,35 (19): 18,70 (21): 18,00 (37): 14,35 433
2743 6,45 (50): 9,35 (250): 6,50 (301): 9,70 (351): 2,90 6033
2744 5,16 (43): 10,85 6733
2745 7,29 (37): 7,70 (38): 9,30 (101): 14,60 (153): 17,80 5625
2746 9,12 (6): 13,20 (25): 9,20 (43): 7,25 4615
2747 13,05 (15): 16,82 (37): 10,55 (38): 11,00 2253
2748 7 (6): 17,53 (43): 13,65 5752
2749 9,2 (24): 5,16 (25): 10,54 (37): 6,10 4564
2750 10,8 (43): 12,35 3645
2751 9,43 (4): 4,65 (6): 15,10 (43): 4,45 4456
2752 14,01 (4): 12,75 (6): 16,90 (43): 16,20 (46): 13,93 1653
2753 6,25 (43): 7,40 6126
2754 14,83 (6): 18,80 (25): 17,71 (37): 12,30 1146
2755 2,15 (50): 4,15 (52): 7,80 (264): 6,30 (314): 6,85 8100
2756 13 (15): 18,75 (37): 12,25 (38): 13,80 2284
2757 11,7 (43): 18,00 (45): 15,95 3101
2758 14,35 (4): 8,30 (6): 17,70 (24): 13,76 (43): 17,35 1444
2759 15,65 (4): 14,10 (36): 11,00 (43): 18,90 730
2760 15,5 (19): 13,47 (21): 17,70 (38): 14,20 (43): 19,15 806
2761 13,63 (21): 18,30 (37): 12,95 (38): 13,50 1888
2762 13,4 (4): 6,70 (36): 8,90 (43): 14,75 2028
2763 13,27 (25): 10,95 (43): 16,65 2121
2764 14,55 (19): 12,07 (21): 15,35 (37): 6,10 1307
2765 12,75 (21): 13,70 (37): 5,95 (38): 4,80 2443
2766 8,75 (6): 16,90 (25): 5,79 (43): 12,75 4837
2767 12,65 (6): 16,90 (43): 16,35 2510
2768 15,5 (4): 13,20 (36): 11,02 (43): 18,50 806
2769 13,2 (6): 17,40 (43): 11,90 2160
2770 15,9 (19): 5,15 (37): 13,05 (38): 13,50 622
2771 13,65 (6): 17,50 (21): 13,95 (37): 11,55 (38): 9,10 1876
2772 14,37 (6): 15,30 (25): 10,58 (37): 9,05 1436
2773 5,8 (50): 8,60 (250): 4,00 (300): 1,50 (350): 6,90 6391
2774 12,72 (15): 13,07 (21): 8,45 (43): 18,10 2468
2775 7,17 (21): 9,55 (43): 10,50 5680
2776 13,27 (4): 16,60 (36): 10,40 (43): 15,40 2121
2777 8,42 (39): 5,57 (43): 13,30 5017
2778 12,62 (15): 13,25 (37): 3,00 (38): 5,20 2537
2779 10,75 (19): 7,65 (32): 18,28 (37): 6,00 (38): 6,70 3681
2780 12,1 (15): 19,17 (25): 17,22 (37): 12,35 2839
2781 16,12 (4): 13,30 (36): 10,77 (43): 14,20 537
2782 6,55 (43): 13,45 5981
2783 5,15 (21): 2,20 (43): 11,90 (46): 10,00 6734
2784 9,1 (24): 10,86 (25): 7,29 (37): 6,50 4629
2785 13,3 (4): 10,15 (36): 9,32 (43): 13,60 2102
2786 17,3 (19): 19,87 (21): 18,95 (37): 18,25 172
2787 12,78 (6): 15,30 (15): 10,65 (43): 17,05 2427
2788 11,9 (24): 15,69 (25): 18,71 (37): 12,60 2958
2789 ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ (46):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
2790 10,37 (21): 5,60 (24): 1,45 (43): 3,75 3896
2791 4,9 (4): 5,15 (43): 4,45 (46): 12,70 6860
2792 14,35 (24): 18,28 (25): 14,56 (37): 12,45 1444
2793 10,9 (4): 8,85 (43): 13,90 (46): 10,00 3592
2794 14,42 (4): 7,05 (24): 15,95 (43): 17,80 1405
2795 11,65 (24): 16,25 (25): 17,82 (37): 12,45 3134
2796 17,05 (4): 14,85 (36): 16,85 (43): 16,50 228
2797 16,8 (15): 18,20 (37): 13,50 (38): 13,70 301
2798 3,4 (6): 14,90 (43): 1,90 7592
2799 2,13 (50): 3,45 (250): 3,80 (306): 5,00 (350): 4,00 8109
2800 10,86 (4): 7,85 (43): 12,50 3622
2801 15,26 (4): 17,85 (6): 16,30 (43): 18,00 924
2802 7,85 (6): 19,50 (21): 13,35 (43): 4,30 5323
2803 15,26 (19): 15,82 (25): 19,78 (37): 14,15 924
2804 11,65 (24): 11,88 (25): 15,73 (37): 6,85 3134
2805 7,55 (4): 7,45 (43): 10,65 (46): 8,20 5485
2806 5,2 (21): 3,05 (32): 12,46 (39): 0,20 (43): 9,45 6695
2807 5,31 (50): 15,20 (52): 7,20 (264): 9,40 (314): 9,65 6655
2808 14,31 (19): 14,30 (21): 19,20 (38): 12,50 (43): 19,50 1476
2809 2,15 (43): 1,80 (46): 7,40 8100
2810 2,8 (50): 15,60 (250): 6,40 (305): 2,40 (353): 13,30 7858
2811 10,15 (4): 10,05 (6): 16,90 (43): 14,95 4009
2812 4,45 (6): 14,70 (43): 0,80 7081
2813 4,05 (4): 5,25 (43): 7,85 (46): 9,93 7255
2814 16,57 (6): 17,75 (23): 18,17 (43): 18,90 371
2815 12,1 (21): 13,10 (32): 19,37 (37): 10,30 (38): 12,50 2839
2816 15,73 (21): 13,75 (37): 12,60 (38): 18,10 702
2817 4,37 (43): 5,35 (46): 10,50 7113
2818 14,22 (4): 7,40 (36): 7,00 (43): 17,15 1531
2819 17,35 (21): 16,00 (43): 17,20 162
2820 3,43 (50): 2,70 (250): 0,80 (305): 4,00 (353): 9,30 7580
2821 7,27 (37): 2,25 (38): 2,30 (106): 6,42 (157): 12,40 (206): 10,40 5630
2822 13,1 (39): 15,00 (43): 15,90 2219
2823 3,85 (37): 6,00 (38): 8,70 (102): 13,05 (153): 16,90 7361
2824 4,7 (50): 7,15 (250): 5,10 (304): 12,35 (350): 14,90 6959
2825 ΑΠΟΥΣΙΑ (50):ΑΠΟΥΣΙΑ (253):ΑΠΟΥΣΙΑ (307):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
2826 18,07 (19): 11,85 (21): 16,15 (37): 14,60 62
2827 8,95 (4): 5,90 (36): 3,22 (43): 7,10 4718
2828 3,62 (43): 4,05 7471
2829 14,21 (19): 10,07 (21): 10,85 (37): 2,85 1538
2830 10,77 (22): 15,00 (37): 8,30 (38): 9,80 3671
2831 10,2 (15): 14,90 (37): 10,75 (46): 15,90 3984
2832 3,43 (43): 1,00 (46): 8,30 7580
2833 5,93 (43): 5,15 6328
2834 9,13 (15): 11,02 (37): 12,90 (38): 15,70 4608
2835 10,7 (15): 12,90 (37): 10,65 (38): 13,10 3707
2836 14,55 (6): 18,10 (43): 15,50 1307
2837 11,3 (15): 17,85 (37): 14,10 (38): 15,60 3358
2838 7,8 (19): 2,52 (21): 2,95 (43): 12,65 5345
2839 10,1 (6): 13,00 (21): 12,50 (32): 13,20 (43): 11,60 4036
2840 4,6 (43): 2,95 (46): 6,30 7015
2841 5,93 (43): 1,60 (46): 4,40 6328
2842 3,48 (6): 5,40 (43): 2,50 7557
2843 6,93 (37): 2,15 (38): 4,10 (106): 8,47 (156): 5,32 (202): 3,02 5796
2844 3,22 (49): 6,90 (258): 2,40 (356): 12,30 7670
2845 2,18 (50): 2,25 (259): 7,10 (357): 10,30 8092
2846 3,93 (43): 1,60 7322
2847 14,7 (43): 18,65 (45): 16,35 1211
2848 8,5 (19): 0,72 (21): 6,65 (37): 4,05 (46): 9,40 4967
2849 11,62 (21): 11,70 (32): 10,60 (37): 4,35 (38): 4,00 3155
2850 10,68 (21): 14,65 (24): 12,79 (43): 15,15 3727
2851 14,72 (24): 14,60 (25): 16,93 (37): 10,80 1206
2852 3,25 (50): 3,20 (259): 3,50 (357): 3,60 7657
2853 4,15 (49): 12,40 (250): 4,15 (304): 12,90 (350): 7,90 7214
2854 ΑΠΟΥΣΙΑ (21):ΑΠΟΥΣΙΑ (43):ΑΠΟΥΣΙΑ #VALUE!
2855 9,97 (15): 13,47 (37): 7,65 (38): 7,60 4137
2856 8,7 (21): 4,15 (43): 14,45 (46): 13,00 4861
2857 6,45 (4): 3,45 (21): 2,05 (43): 7,10 6033
2858 2,82 (43): 1,85 7844
2859 4,53 (50): 8,35 (258): 12,50 (356): 16,90 7044
2860 12,92 (23): 17,30 (37): 13,05 (38): 9,80 2335
2861 3,45 (43): 8,25 (46): 10,20 7563
2862 11,4 (6): 13,90 (7): 15,40 (43): 14,30 3278
2863 3,95 (50): 17,15 (264): 8,95 (314): 8,40 7304
2864 2,27 (50): 2,40 (250): 3,95 (300): 2,00 (350): 2,80 8058
2865 10,65 (15): 12,30 (21): 11,55 (43): 18,10 3740
2866 0,93 (50): 0,60 (250): 0,80 (304): 5,80 (350): 2,45 8453
2867 13,47 (37): 9,95 (38): 6,30 (39): 12,40 1988