ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 - ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΚΩΔ M1 B1 M2 B2 M3 B3 M4 B4 M5 B5 M6 B6 M7 B7 ΠΡΑΓΜ. ΜΟ RANK (ΠΜΟ) ΜΕ ΑΝΑΓ (ΒΠ) RANK (ΒΠ) ΑΥΞΗΣΗ Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΚΩΔ. ΤΜΗΜ.
11 1 3,87 49 19,10 50 19,65 254 18,10 308 19,60 16,06400 575 19,5295 82 3,46550 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ 5126
13 1 12,02 15 15,10 37 14,05 38 11,80 13,24250 1694 16,99821 1752 3,75571 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 4127
16 1 13,05 22 18,20 37 10,65 38 11,26 13,29000 1681 17,35484 1604 4,06484 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 4126
49 1 5,15 52 18,90 314 11,85 11,96667 1890 17,8938 1350 5,92713 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5305
67 1 8,82 25 18,12 43 18,05 46 18,30 15,82250 670 19,07656 633 3,25406 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ 5125
69 1 3,65 50 1,85 52 19,30 264 8,00 314 8,05 8,17000 2051 16,61883 1880 8,44883 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
70 1 4,87 50 9,40 52 19,00 264 9,50 314 7,95 10,14400 1998 16,65544 1866 6,51144 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5305
91 1 3,30 50 1,05 52 19,70 264 8,60 314 8,90 8,31000 2049 16,46341 1910 8,15341 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 8302
105 1 14,40 19 13,47 21 13,50 38 12,90 43 17,45 14,34400 1289 17,60491 1494 3,26091 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1112
117 1 13,35 4 6,70 6 17,40 43 14,80 13,06250 1728 16,47023 1908 3,40773 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 1109
120 1 15,40 19 14,32 21 17,00 38 9,00 13,93000 1466 17,50463 1545 3,57463 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1112
125 1 11,82 24 17,45 25 18,08 37 8,25 13,90000 1481 17,02807 1737 3,12807 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5121
128 1 15,33 19 16,12 37 16,90 38 15,40 15,93750 629 19,0738 639 3,13630 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 2101
130 1 14,25 37 15,65 38 14,80 39 18,82 15,88000 646 19,15246 487 3,27246 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 2501
133 1 14,87 6 18,20 24 14,36 37 9,20 14,15750 1369 17,56779 1510 3,41029 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5121
134 1 14,31 19 14,45 37 13,65 38 16,90 14,82750 1071 18,50857 1034 3,68107 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 4103
135 1 16,87 37 14,80 38 14,60 39 16,35 15,65500 726 19,09292 601 3,43792 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 4102
136 1 17,97 15 19,62 32 ΑΠ 37 17,45 38 18,60 18,41000 32 19,6795 31 1,26950 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 2101
144 1 15,95 24 19,95 25 18,34 37 15,65 17,47250 161 19,35371 200 1,88121 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 5104
151 1 17,17 19 16,67 21 15,25 37 9,80 14,72250 1128 18,45544 1056 3,73294 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
152 1 11,30 15 19,12 25 19,42 37 17,25 16,77250 340 19,2026 392 2,43010 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 5104
156 1 11,22 6 19,80 15 14,07 37 7,50 38 10,40 12,59800 1824 17,72936 1435 5,13136 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 4106
165 1 16,17 37 13,40 38 10,60 39 16,90 14,26750 1325 18,49955 1038 4,23205 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 4125
169 1 14,10 21 16,25 37 12,15 38 12,50 13,75000 1533 17,86619 1366 4,11619 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 4126
171 1 17,55 19 16,12 21 18,90 37 14,05 16,65500 376 19,19491 405 2,53991 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 2106
177 1 11,75 4 7,80 6 18,50 43 11,45 12,37500 1843 16,59092 1885 4,21592 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 1115
181 1 15,20 4 17,10 24 14,81 37 3,55 12,66500 1810 17,66891 1465 5,00391 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 5103
184 1 11,78 24 17,17 25 18,35 37 14,00 15,32500 847 18,09617 1238 2,77117 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 5102
185 1 17,80 24 19,60 25 19,69 37 15,60 18,17250 53 19,4943 98 1,32180 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 5104
187 1 15,55 24 17,42 25 19,66 37 13,15 16,44500 447 19,12175 544 2,67675 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 5105
188 1 10,00 4 13,15 6 19,50 43 18,25 15,22500 889 19,13015 529 3,90515 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1105
193 1 11,40 37 13,75 38 13,50 39 18,55 14,30000 1315 18,57652 1001 4,27652 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 4123
203 1 3,37 50 3,80 52 19,70 264 9,15 314 11,57 9,51800 2016 18,46896 1053 8,95096 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
206 1 15,10 21 14,15 36 13,27 43 15,70 14,55500 1214 18,17055 1201 3,61555 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
207 1 13,20 15 18,00 37 11,75 38 14,40 14,33750 1297 18,12109 1225 3,78359 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 4105
213 1 11,45 4 10,20 36 9,87 43 17,35 12,21750 1859 16,76567 1831 4,54817 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
215 1 12,65 24 17,57 25 19,69 37 13,95 15,96500 619 19,05841 670 3,09341 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 5105
221 1 16,50 19 17,50 21 18,30 37 16,85 17,28750 198 19,25511 304 1,96761 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 2104
222 1 15,80 15 16,97 25 15,05 37 13,65 15,36750 831 17,8797 1357 2,51220 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 5102
223 1 12,05 15 17,27 37 12,60 38 10,60 39 17,95 14,09400 1400 17,839 1385 3,74500 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 4123
224 1 16,15 6 18,50 37 10,30 38 11,00 13,98750 1437 18,05127 1255 4,06377 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1111
230 1 13,85 15 18,17 37 13,35 38 14,80 15,04250 975 18,72049 939 3,67799 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 4102
231 1 13,60 21 15,15 37 12,20 38 9,70 12,66250 1811 17,07727 1719 4,41477 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 4125
239 1 14,65 19 18,00 21 18,05 37 16,75 16,86250 314 19,18571 417 2,32321 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 2106
248 1 13,17 4 15,05 36 11,22 43 19,40 14,71000 1141 19,06675 656 4,35675 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 1110
250 1 7,65 37 5,90 38 9,10 101 14,35 153 18,20 11,04000 1954 16,06394 1953 5,02394 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΥΤΣ - ΠΚ 8407
262 1 12,57 6 18,80 25 12,73 37 10,80 13,72500 1548 16,94562 1770 3,22062 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5121
266 1 14,17 24 19,04 25 18,94 37 16,20 17,08750 242 19,16619 459 2,07869 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 5104
268 1 14,25 24 15,78 25 17,46 37 12,80 15,07250 960 17,77815 1409 2,70565 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 5103
274 1 16,05 4 15,15 6 16,30 21 13,80 43 19,10 16,08000 568 19,03751 723 2,95751 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5122
277 1 15,30 24 19,67 25 18,44 37 5,60 14,75250 1110 18,627 979 3,87450 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 5105
278 1 15,90 15 13,62 37 14,15 38 11,40 13,76750 1530 17,55392 1519 3,78642 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 5103
291 1 15,95 19 17,37 21 18,75 37 17,30 17,34250 184 19,27714 285 1,93464 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 2105
293 1 10,20 6 18,70 23 15,85 43 12,50 14,31250 1308 16,76484 1832 2,45234 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
303 1 15,45 4 13,25 6 19,50 43 17,00 16,30000 493 19,25259 308 2,95259 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1105
310 1 14,37 15 18,77 37 14,25 38 11,20 14,64750 1170 18,67124 961 4,02374 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 4105
314 1 14,15 21 18,75 37 12,35 38 15,30 15,13750 928 19,0363 725 3,89880 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 2107
317 1 7,02 4 3,20 36 6,00 43 4,90 5,28000 2078 11,1852 2075 5,90520 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
318 1 17,65 19 18,70 37 16,60 38 17,30 17,56250 141 19,38868 172 1,82618 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 2104
321 1 11,95 6 17,35 24 13,71 37 11,90 13,72750 1545 16,8393 1803 3,11180 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
323 1 13,75 15 19,55 37 16,60 38 18,20 17,02500 265 19,38776 173 2,36276 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 4107
334 1 16,57 37 15,80 38 17,30 39 19,20 17,21750 207 19,39536 168 2,17786 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 2102
336 1 15,12 4 12,05 36 10,02 43 17,45 13,66000 1572 18,00178 1279 4,34178 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1111
337 1 14,65 24 16,76 25 18,78 37 8,85 14,76000 1103 17,88251 1355 3,12251 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 5124
339 1 14,16 6 18,50 21 12,55 43 17,55 15,69000 714 18,68915 952 2,99915 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
343 1 15,25 24 16,75 25 17,80 37 14,85 16,16250 544 18,73945 927 2,57695 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 5105
346 1 10,30 4 8,10 6 17,90 36 6,00 10,57500 1981 15,07933 2011 4,50433 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
349 1 13,62 15 17,90 37 14,75 38 15,00 15,31750 849 18,88562 868 3,56812 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 4105
352 1 14,35 21 18,55 37 14,95 38 15,30 15,78750 681 19,10789 573 3,32039 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 4103
355 1 13,40 4 13,95 36 16,50 43 17,75 15,40000 821 19,10182 584 3,70182 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 1102
356 1 9,07 37 9,35 38 11,80 101 15,90 153 19,50 13,12400 1719 18,0263 1266 4,90230 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 4128
380 1 10,15 4 11,10 6 16,70 36 5,00 10,73750 1971 14,86944 2018 4,13194 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
381 1 13,95 15 18,70 37 15,50 38 14,10 15,56250 764 19,05119 689 3,48869 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 2101
383 1 10,06 37 5,55 38 3,30 100 15,00 151 4,90 200 17,10 9,31833 2021 15,25038 1999 5,93205 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8421
387 1 16,50 4 14,50 6 16,40 43 19,00 16,60000 395 19,10859 570 2,50859 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 1109
389 1 6,40 37 4,20 38 5,60 102 19,40 153 19,60 11,04000 1954 17,03102 1735 5,99102 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8428
396 1 15,15 4 16,65 36 13,87 43 19,10 16,19250 528 19,26409 296 3,07159 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 1113
399 1 15,17 19 18,72 37 14,70 38 17,20 16,44750 445 19,18943 412 2,74193 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 2106
403 1 19,00 19 19,10 37 19,40 38 19,50 19,25000 1 20 1 0,75000 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 3102
411 1 14,67 4 14,20 6 16,50 43 17,45 15,70500 712 18,56217 1009 2,85717 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 1108
412 1 14,85 21 16,95 37 14,75 38 12,40 14,73750 1119 18,69614 949 3,95864 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 4121
430 1 10,80 38 15,30 43 18,60 14,90000 1044 18,75392 920 3,85392 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5303
431 1 10,10 47 5,20 48 17,30 107 15,20 205 18,80 13,32000 1669 18,56712 1005 5,24712 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8526
433 1 15,75 21 17,20 37 13,40 38 13,30 14,91250 1034 18,87968 871 3,96718 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 2107
435 1 13,70 4 16,05 21 15,05 43 16,05 15,21250 895 19,02256 756 3,81006 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 3122
436 1 16,70 19 18,67 21 18,70 38 15,00 43 18,70 17,55400 144 19,28105 277 1,72705 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 3122
439 1 14,30 15 19,12 37 14,40 38 16,90 16,18000 536 19,17541 446 2,99541 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 4103
440 1 13,90 24 17,35 25 16,57 37 12,10 14,98000 999 17,67647 1461 2,69647 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 5124
442 1 15,20 15 15,62 37 15,95 38 16,70 15,86750 650 19,04613 702 3,17863 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 4105
445 1 14,30 37 9,30 38 12,50 39 18,57 13,66750 1568 18,20568 1185 4,53818 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 4123
448 1 16,60 19 17,40 21 19,45 37 15,10 17,13750 230 19,28901 270 2,15151 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 2105
453 1 10,50 37 1,05 38 1,90 50 19,40 102 6,20 153 19,00 9,67500 2013 19,28173 276 9,60673 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ 4601
455 1 16,15 15 17,17 37 16,55 38 15,00 16,21750 517 19,1087 569 2,89120 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 5104
465 1 15,10 23 19,35 37 9,75 38 7,10 12,82500 1784 16,8642 1793 4,03920 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 4121
466 1 14,50 4 10,70 21 13,35 32 ΑΠ 43 17,30 13,96250 1446 18,01977 1273 4,05727 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1107
468 1 13,17 43 17,05 46 15,80 15,34000 843 19,01994 766 3,67994 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ 4601
475 1 11,40 4 7,10 36 3,45 43 8,95 7,72500 2055 13,41134 2049 5,68634 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
483 1 14,90 19 18,15 21 19,75 37 14,40 16,80000 331 19,29468 265 2,49468 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 1110
486 1 16,55 19 14,47 37 14,25 38 13,80 14,76750 1098 18,49634 1042 3,72884 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 4103
488 1 12,65 4 12,76 6 17,60 43 18,75 15,44000 812 18,74004 926 3,30004 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1105
489 1 14,50 15 15,27 43 18,35 46 16,00 16,03000 593 19,02761 746 2,99761 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ 5126
492 1 17,95 15 17,52 37 16,75 38 17,10 17,33000 190 19,32384 235 1,99384 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 4105
495 1 10,85 37 7,20 38 9,80 106 18,60 156 16,97 202 17,90 13,55333 1612 17,23933 1656 3,68600 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 8403
497 1 14,27 15 16,30 37 11,40 38 11,30 13,31750 1671 17,17002 1687 3,85252 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 4125
510 1 15,00 4 10,05 6 17,10 43 19,25 15,35000 836 19,09657 591 3,74657 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
514 1 16,80 19 14,15 21 18,45 37 7,25 14,16250 1365 18,15787 1208 3,99537 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
515 1 12,45 4 13,65 6 18,30 41 19,50 43 9,15 14,61000 1188 19,1545 486 4,54450 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1105
516 1 12,63 6 17,40 32 20,00 37 6,55 14,14500 1378 18,10071 1236 3,95571 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5305
530 1 13,60 6 19,20 25 16,44 37 13,20 15,61000 745 18,68182 956 3,07182 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 5105
534 1 13,50 15 16,00 21 14,90 43 16,85 15,31250 852 18,00109 1280 2,68859 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5122
536 1 14,75 21 15,40 37 12,75 38 15,40 14,57500 1202 18,55014 1014 3,97514 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
539 1 13,10 19 18,92 21 17,35 37 16,20 16,39250 459 19,14584 498 2,75334 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1111
545 1 11,75 24 18,00 25 19,94 37 13,65 15,83500 663 19,13762 512 3,30262 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 5102
552 1 14,60 4 10,65 6 17,00 36 12,87 43 10,60 13,14400 1714 17,38048 1594 4,23648 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 1102
556 1 14,55 15 16,27 37 11,45 38 15,10 14,34250 1294 17,96092 1299 3,61842 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 4103
559 1 15,62 15 18,32 37 13,70 38 11,20 14,71000 1140 18,62113 982 3,91113 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 4105
568 1 13,70 4 10,70 6 18,70 37 9,95 13,26250 1689 17,77641 1412 4,51391 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 1115
571 1 14,80 15 15,30 24 16,23 37 11,90 14,55750 1213 17,68474 1457 3,12724 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1112
572 1 13,93 4 14,15 21 14,25 43 13,25 13,89500 1483 18,0718 1247 4,17680 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5122
585 1 14,77 19 18,15 21 18,50 37 12,50 15,98000 612 19,07925 628 3,09925 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
587 1 15,20 21 13,45 23 13,05 37 12,85 38 13,90 13,69000 1559 17,08735 1712 3,39735 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 4127
591 1 12,87 4 14,65 6 16,20 43 18,25 15,49250 791 18,42356 1081 2,93106 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 1108
596 1 12,96 4 10,30 36 9,25 43 10,40 10,72750 1972 15,89543 1962 5,16793 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
597 1 14,85 4 15,55 36 11,40 43 17,65 14,86250 1060 19,02232 758 4,15982 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1103
607 1 10,05 4 9,55 6 18,30 43 11,65 12,38750 1841 16,52502 1899 4,13752 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1107
614 1 18,11 4 19,15 36 17,60 43 19,65 18,62750 18 19,90786 3 1,28036 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 1113
625 1 18,15 21 18,90 37 15,60 38 15,10 16,93750 295 19,34162 212 2,40412 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 2102
626 1 14,05 4 14,90 24 6,89 43 9,45 11,32250 1935 16,69485 1858 5,37235 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1107
639 1 14,30 4 8,10 6 18,60 10 17,85 43 16,80 15,13000 932 17,91887 1338 2,78887 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1105
641 1 17,35 4 14,75 6 17,50 43 18,95 17,13750 230 19,23336 343 2,09586 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 1110
645 1 12,13 15 16,80 37 13,95 38 12,20 13,77000 1528 17,4866 1556 3,71660 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 4121
646 1 13,12 19 18,77 21 18,20 37 14,05 16,03500 592 19,09648 593 3,06148 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
659 1 15,53 19 17,65 21 17,45 38 15,10 16,43250 449 19,08272 616 2,65022 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
668 1 16,72 21 14,30 37 10,55 38 11,30 13,21750 1698 17,74195 1429 4,52445 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1112
669 1 11,72 4 14,00 21 7,40 43 12,35 11,36750 1931 16,56121 1894 5,19371 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1107
675 1 14,62 22 18,20 37 10,90 38 12,80 14,13000 1387 18,0188 1274 3,88880 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 4103
679 1 13,75 4 10,35 36 12,85 43 17,40 13,58750 1599 17,87992 1356 4,29242 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
681 1 13,15 4 10,15 36 6,70 43 12,50 10,62500 1980 15,65035 1975 5,02535 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
685 1 14,05 23 18,60 37 13,60 38 12,50 14,68750 1146 17,81756 1392 3,13006 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 4107
692 1 10,67 37 11,65 38 14,10 101 14,85 153 19,70 14,19400 1355 19,00251 813 4,80851 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 4128
696 1 11,56 24 16,86 25 17,35 37 10,55 14,08000 1404 17,00188 1749 2,92188 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5121
697 1 11,65 15 17,90 21 14,60 43 18,35 15,62500 736 18,6083 988 2,98330 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
700 1 15,47 24 17,06 25 17,23 37 8,90 14,66500 1161 17,59392 1498 2,92892 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 5124
702 1 14,35 21 17,80 37 14,30 38 18,10 16,13750 552 19,17759 439 3,04009 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 2102
706 1 14,20 19 12,12 37 12,70 38 13,90 13,23000 1696 17,1953 1674 3,96530 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 4127
708 1 14,80 21 16,85 37 11,70 38 12,70 14,01250 1425 18,11862 1227 4,10612 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 4123
715 1 16,85 19 17,60 21 18,85 37 18,35 17,91250 91 19,40912 159 1,49662 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 3101
722 1 11,40 37 11,45 38 12,26 39 15,05 12,54000 1832 16,92193 1782 4,38193 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 4121
723 1 14,30 4 18,10 36 13,35 43 14,65 15,10000 948 19,12771 535 4,02771 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 1110
733 1 14,56 15 17,00 37 16,50 38 14,10 15,54000 772 19,00573 806 3,46573 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 4105
738 1 14,61 19 15,60 37 13,90 38 11,50 13,90250 1479 17,68809 1454 3,78559 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 4106
745 1 10,67 37 4,10 38 8,40 100 14,20 152 13,05 201 15,30 10,95333 1959 15,47493 1988 4,52160 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8421
746 1 10,31 4 12,80 24 11,69 43 16,35 12,78750 1795 17,00914 1745 4,22164 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1107
753 1 16,85 21 13,90 37 11,50 38 14,10 14,08750 1402 18,40221 1092 4,31471 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
754 1 16,20 15 14,95 21 15,95 37 8,45 13,88750 1490 17,52268 1539 3,63518 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1112
759 1 11,47 37 15,35 38 8,90 39 17,15 13,21750 1699 17,61804 1490 4,40054 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 4128
762 1 16,97 4 15,95 6 18,80 37 16,40 17,03000 264 19,35872 196 2,32872 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1105
764 1 14,55 21 18,45 37 14,85 38 16,10 15,98750 608 19,13487 519 3,14737 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 4128
773 1 14,00 4 14,90 6 15,40 43 18,15 15,61250 744 18,42318 1083 2,81068 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1111
775 1 14,57 21 17,65 37 14,15 38 12,80 14,79250 1087 18,76017 914 3,96767 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
777 1 11,80 4 8,90 36 3,67 43 13,60 9,49250 2018 14,51773 2027 5,02523 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1103
783 1 10,50 4 11,65 21 13,00 43 14,00 12,28750 1853 16,73816 1844 4,45066 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1107
799 1 17,05 15 16,72 24 17,69 37 11,20 15,66500 722 18,92307 849 3,25807 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 5105
800 1 3,70 49 5,50 262 19,00 312 9,25 9,36250 2019 17,34879 1610 7,98629 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 8303
802 1 9,33 4 7,70 36 8,15 43 13,60 9,69500 2012 14,88771 2017 5,19271 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1103
803 1 13,08 19 18,92 37 15,15 38 15,90 15,76250 690 19,09315 599 3,33065 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 3122
804 1 11,75 4 8,75 36 11,52 43 13,75 11,44250 1925 16,20588 1941 4,76338 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1103
805 1 17,20 37 14,85 38 17,20 39 18,57 16,95500 290 19,32798 230 2,37298 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ 2506
809 1 8,77 37 3,45 38 5,90 100 10,95 151 18,40 200 17,50 10,82833 1963 16,01246 1955 5,18413 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8425
815 1 14,55 6 16,50 21 14,95 37 10,70 38 11,50 13,64000 1583 17,29813 1638 3,65813 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 4125
819 1 16,18 19 17,72 21 19,30 37 14,15 16,83750 322 19,23275 344 2,39525 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 2106
824 1 16,85 15 17,02 37 15,80 38 17,30 16,74250 350 19,19964 395 2,45714 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 4107
827 1 12,10 4 10,00 36 10,47 43 15,90 12,11750 1876 16,65443 1867 4,53693 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 1102
828 1 14,33 4 16,25 6 18,30 36 12,52 43 17,85 15,85000 657 19,07108 645 3,22108 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1105
830 1 17,65 24 17,35 25 15,54 37 8,20 14,68500 1150 17,89521 1349 3,21021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 5102
831 1 14,16 24 17,26 25 18,63 37 7,60 14,41250 1269 17,58617 1503 3,17367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 5103
840 1 15,00 24 18,89 25 19,74 37 8,45 15,52000 780 19,07629 634 3,55629 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 5104
841 1 14,13 15 17,42 21 15,30 43 18,55 16,35000 479 19,0227 755 2,67270 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5122
844 1 15,10 15 15,75 37 12,90 38 15,30 14,76250 1102 18,27692 1150 3,51442 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 4107
850 1 14,00 4 11,25 36 12,15 43 17,90 13,82500 1511 18,12602 1222 4,30102 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
858 1 12,70 15 16,77 37 9,35 38 13,70 13,13000 1717 17,03416 1734 3,90416 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 4127