ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 - ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ

ΚΩΔ M1 B1 M2 B2 M3 B3 M4 B4 M5 B5 M6 B6 M7 B7 ΚΩΔ. ΤΜΗΜ. Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΠΡΑΓΜ. ΜΟ ΜΕ ΑΝΑΓ (ΒΠ) ΑΥΞΗΣΗ
4853 1 17,01 4 16,65 36 16,52 43 17,25 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,85750 19,35052 2,49302
6898 1 17,25 4 15,40 36 13,52 43 18,40 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,14250 19,23358 3,09108
8143 1 14,80 4 14,65 9 19,55 36 15,12 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,03000 19,20656 3,17656
2443 1 16,15 4 14,75 36 14,67 43 18,30 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,96750 19,18478 3,21728
8548 1 14,70 4 15,25 36 15,45 43 18,25 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,91250 19,1756 3,26310
6172 1 15,35 4 15,95 36 10,87 43 18,45 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,15500 19,08658 3,93158
2064 1 13,37 4 15,60 36 12,00 43 18,35 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,83000 19,02842 4,19842
6747 1 14,75 4 11,70 36 14,45 43 14,90 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,95000 18,25653 4,30653
4328 1 14,35 4 11,60 36 15,15 43 14,50 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,90000 18,25648 4,35648
6419 1 14,76 4 8,80 36 14,77 43 17,40 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,93250 18,23742 4,30492
850 1 14,00 4 11,25 36 12,15 43 17,90 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,82500 18,12602 4,30102
679 1 13,75 4 10,35 36 12,85 43 17,40 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,58750 17,87992 4,29242
1903 1 9,52 4 11,85 36 9,27 43 18,50 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,28500 17 4,71500
213 1 11,45 4 10,20 36 9,87 43 17,35 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,21750 16,76567 4,54817
6043 1 14,60 4 13,95 36 5,12 43 14,50 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,04250 16,66656 4,62406
5699 1 13,67 4 6,85 36 11,97 43 15,95 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,11000 16,60743 4,49743
3853 1 10,70 4 11,00 36 10,72 43 13,75 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,54250 16,31288 4,77038
7387 1 12,82 4 9,60 36 10,07 43 13,80 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,57250 16,31048 4,73798
3390 1 11,63 4 9,90 36 12,27 43 11,40 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,30000 16,26228 4,96228
5212 1 12,35 4 8,85 36 9,65 43 15,30 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,53750 16,21243 4,67493
4275 1 11,45 4 7,95 36 9,57 43 17,15 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,53000 16,20523 4,67523
6479 1 13,07 4 8,30 36 8,30 43 16,50 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,54250 16,19828 4,65578
8668 1 13,05 4 12,30 36 7,30 43 11,95 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,15000 16,12346 4,97346
1972 1 11,80 4 9,15 36 8,32 43 16,40 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,41750 16,11346 4,69596
4228 1 14,05 4 6,90 36 9,57 43 14,55 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,26750 16,01086 4,74336
3693 1 11,45 4 10,65 32 13,95 36 9,07 43 13,15 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,65400 15,98547 4,33147
596 1 12,96 4 10,30 36 9,25 43 10,40 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,72750 15,89543 5,16793
1392 1 13,87 4 10,40 21 9,20 36 7,77 43 12,45 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,73800 15,80866 5,07066
5651 1 15,02 4 3,05 36 13,35 43 13,40 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,20500 15,7304 4,52540
2486 1 12,25 4 9,00 36 9,02 43 12,60 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,71750 15,72319 5,00569
681 1 13,15 4 10,15 36 6,70 43 12,50 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,62500 15,65035 5,02535
5158 1 12,45 4 7,55 36 9,77 43 12,75 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,63000 15,62334 4,99334
5736 1 11,15 4 5,35 36 9,90 43 16,85 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,81250 15,55265 4,74015
2078 1 14,40 4 8,00 36 7,10 43 11,55 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,26250 15,44224 5,17974
6012 1 10,20 4 10,25 36 6,95 43 14,15 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,38750 15,39612 5,00862
6996 1 12,20 4 9,70 36 8,07 43 7,45 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 9,35500 15,0452 5,69020
380 1 10,15 4 11,10 6 16,70 36 5,00 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,73750 14,86944 4,13194
6938 1 10,72 4 10,56 36 4,47 43 13,25 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 9,75000 14,84704 5,09704
7397 1 11,80 4 5,25 6 14,30 36 8,50 43 15,30 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,03000 14,64568 3,61568
1068 1 11,20 4 7,70 36 6,90 43 10,60 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 9,10000 14,59209 5,49209
6982 1 12,10 4 7,40 36 5,57 43 12,10 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 9,29250 14,58192 5,28942
6459 1 13,75 4 5,90 36 6,10 43 9,50 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 8,81250 14,37158 5,55908
2037 1 13,60 4 8,70 36 0,90 43 18,50 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,42500 14,35922 3,93422
5272 1 8,77 4 9,85 36 6,20 43 9,45 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 8,56750 14,30279 5,73529
8003 1 9,58 4 7,05 36 4,77 43 11,36 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 8,19000 13,75314 5,56314
2364 1 9,90 4 5,80 36 6,82 43 8,00 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 7,63000 13,59207 5,96207
4290 1 9,80 4 5,00 36 6,15 43 9,05 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 7,50000 13,34987 5,84987
6027 1 8,25 4 6,75 36 4,40 43 11,25 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 7,66250 13,325 5,66250
1470 1 12,80 4 3,60 36 5,70 43 8,45 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 7,63750 13,30655 5,66905
7688 1 10,30 4 4,25 36 5,40 43 8,90 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 7,21250 13,03312 5,82062
1101 16,85750 19,351
1101 7,21250 13,033
1101 11,44534 16,132
50 50 50
5891 1 15,35 4 16,75 6 19,50 36 16,12 43 19,15 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,37400 19,46683 2,09283
5634 1 14,70 4 15,50 6 19,20 36 15,47 43 10,80 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,13400 19,26854 4,13454
7552 1 15,20 4 16,50 6 18,90 36 13,75 43 13,10 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,49000 19,21764 3,72764
6139 1 16,45 4 16,25 36 14,10 43 17,70 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,12500 19,21524 3,09024
3703 1 16,42 4 16,45 6 17,40 36 15,42 43 15,80 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,29800 19,17615 2,87815
5469 1 16,50 4 15,00 36 14,55 43 16,35 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,60000 19,12569 3,52569
5071 1 15,95 4 13,70 36 14,32 43 18,00 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,49250 19,10541 3,61291
355 1 13,40 4 13,95 36 16,50 43 17,75 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,40000 19,10182 3,70182
7437 1 14,55 4 13,90 36 13,95 43 17,45 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,96250 19,01853 4,05603
929 1 14,48 4 14,46 6 18,70 36 12,22 43 14,55 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,88200 19,01791 4,13591
896 1 15,70 4 11,75 36 14,05 43 17,70 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,80000 19,00252 4,20252
2768 1 15,50 4 13,20 36 11,02 43 18,50 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,55500 18,9204 4,36540
2507 1 15,35 4 12,60 36 13,55 43 17,20 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,67500 18,85574 4,18074
8319 1 12,00 4 14,65 15 18,40 36 5,82 43 19,75 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,12400 18,75718 4,63318
7085 1 15,85 4 12,15 36 10,70 43 18,25 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,23750 18,61168 4,37418
4775 1 13,70 4 14,80 36 9,82 43 18,35 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,16750 18,58569 4,41819
2435 1 16,00 4 11,90 36 12,15 43 17,00 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,26250 18,5248 4,26230
2776 1 13,27 4 16,60 36 10,40 43 15,40 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 13,91750 18,43615 4,51865
2667 1 13,06 4 12,55 36 12,65 43 17,80 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,01500 18,28419 4,26919
7081 1 15,90 4 12,05 36 11,40 43 16,20 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 13,88750 18,1972 4,30970
2781 1 16,12 4 13,30 36 10,77 43 14,20 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 13,59750 18,07516 4,47766
8044 1 12,90 4 12,25 36 14,00 43 15,45 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 13,65000 17,9499 4,29990
6649 1 15,42 4 12,00 36 10,35 43 16,60 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 13,59250 17,92617 4,33367
1330 1 11,60 4 9,60 36 13,42 43 18,65 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 13,31750 17,8451 4,52760
8255 1 13,88 4 12,10 6 17,40 36 11,22 43 16,45 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,21000 17,71927 3,50927
2900 1 14,62 4 9,40 36 11,37 43 17,75 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 13,28500 17,66978 4,38478
5324 1 14,77 4 14,16 36 10,72 43 11,95 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,90000 17,5998 4,69980
3215 1 12,55 4 12,65 36 8,55 43 18,30 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 13,01250 17,53542 4,52292
5577 1 13,92 4 10,15 36 12,47 43 16,10 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 13,16000 17,4959 4,33590
5019 1 14,02 4 8,20 36 12,52 43 17,40 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 13,03500 17,41051 4,37551
5691 1 13,62 4 8,95 36 13,02 43 16,65 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 13,06000 17,40945 4,34945
979 1 10,80 4 14,20 36 10,27 43 16,50 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,94250 17,40742 4,46492
7273 1 11,50 4 10,05 36 9,65 43 17,20 46 15,90 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,86000 17,38517 4,52517
552 1 14,60 4 10,65 6 17,00 36 12,87 43 10,60 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 13,14400 17,38048 4,23648
6939 1 13,53 4 12,50 36 10,02 43 15,80 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,96250 17,36003 4,39753
4913 1 15,15 4 9,60 36 9,45 43 17,35 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,88750 17,33988 4,45238
2626 1 15,20 4 10,30 36 8,95 43 17,00 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,86250 17,31118 4,44868
2888 1 13,50 4 12,15 6 16,70 36 11,62 43 13,75 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 13,54400 17,06444 3,52044
5962 1 11,20 4 8,85 36 12,95 43 16,40 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,35000 16,83604 4,48604
883 1 15,66 4 7,75 36 10,62 43 14,30 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,08250 16,73349 4,65099
4575 1 12,15 4 11,70 36 9,42 43 15,00 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,06750 16,65671 4,58921
827 1 12,10 4 10,00 36 10,47 43 15,90 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,11750 16,65443 4,53693
1668 1 10,35 4 13,60 36 9,35 43 14,50 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 11,95000 16,64638 4,69638
5149 1 13,15 4 8,03 36 12,30 43 14,80 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,07000 16,62861 4,55861
7171 1 15,35 4 6,05 36 10,50 43 15,80 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 11,92500 16,49001 4,56501
8307 1 11,95 4 10,65 36 10,35 43 14,15 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 11,77500 16,45531 4,68031
2785 1 13,30 4 10,15 36 9,32 43 13,60 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 11,59250 16,34442 4,75192
4992 1 13,00 4 8,50 32 16,12 36 8,70 43 16,70 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,60400 16,34315 3,73915
5194 1 12,37 4 11,90 36 8,62 43 13,05 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 11,48500 16,31121 4,82621
7456 1 13,30 4 7,90 36 10,05 43 15,40 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 11,66250 16,29374 4,63124
1102 1102 Max 17,37400 19,467
1102 1102 Min 11,48500 16,294
1102 1102 Average 13,62208 17,843
50 1102 Count 50 50
3672 1 18,15 4 17,25 36 18,32 43 18,55 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 18,06750 19,65083 1,58333
3631 1 18,25 4 14,75 5 19,15 36 18,20 43 18,70 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 17,81000 19,53068 1,72068
5085 1 16,35 4 18,10 36 16,35 43 18,55 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 17,33750 19,47428 2,13678
3263 1 17,70 4 13,95 36 13,80 43 18,45 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 15,97500 19,21561 3,24061
3852 1 15,82 4 15,80 36 12,32 43 19,10 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 15,76000 19,19561 3,43561
3766 1 15,83 4 14,60 36 16,05 43 17,25 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 15,93250 19,17318 3,24068
4032 1 14,22 4 15,50 36 14,87 43 17,40 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 15,49750 19,10534 3,60784
597 1 14,85 4 15,55 36 11,40 43 17,65 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 14,86250 19,02232 4,15982
7453 1 15,65 4 12,50 36 13,45 43 16,55 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 14,53750 18,73853 4,20103
6192 1 15,62 4 11,85 36 12,70 43 17,35 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 14,38000 18,61341 4,23341
8005 1 16,00 4 13,60 36 10,32 43 17,05 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 14,24250 18,554 4,31150
6025 1 14,53 4 12,30 36 9,97 43 18,50 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 13,82500 18,25764 4,43264
3900 1 11,12 4 14,20 36 14,27 43 14,70 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 13,57250 17,99897 4,42647
4323 1 13,30 4 12,40 36 11,07 43 15,35 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 13,03000 17,41767 4,38767
3977 1 15,10 4 9,55 36 10,47 43 16,65 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,94250 17,35259 4,41009
2032 1 14,80 4 10,00 36 10,77 43 16,15 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,93000 17,32844 4,39844
2127 1 11,90 4 13,10 36 9,70 43 16,55 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,81250 17,24775 4,43525
7993 1 14,12 4 8,30 36 10,87 43 17,65 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,73500 17,18425 4,44925
922 1 12,23 4 8,40 36 11,55 43 16,60 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,19500 16,69693 4,50193
7958 1 12,50 4 8,15 36 13,60 43 12,30 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,63750 16,45431 4,81681
5484 1 7,30 4 11,35 36 7,32 43 18,80 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,19250 16,239 5,04650
804 1 11,75 4 8,75 36 11,52 43 13,75 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,44250 16,20588 4,76338
2818 1 14,22 4 7,40 36 7,00 43 17,15 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,44250 16,12721 4,68471
1101 1 10,55 4 8,30 36 10,32 43 16,30 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,36750 16,07538 4,70788
2762 1 13,40 4 6,70 36 8,90 43 14,75 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 10,93750 15,73357 4,79607
1854 1 12,15 4 6,65 36 9,97 43 14,45 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 10,80500 15,63955 4,83455
1273 1 13,35 4 9,75 36 6,57 43 12,90 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 10,64250 15,63476 4,99226
3339 1 11,25 4 12,55 5 12,67 36 10,72 43 13,95 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,22800 15,53008 3,30208
2174 1 10,37 4 7,30 36 11,77 43 12,25 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 10,42250 15,50784 5,08534
6038 1 13,64 4 7,25 36 10,13 43 9,35 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 10,09250 15,45144 5,35894
4158 1 12,15 4 11,20 6 15,90 36 6,92 43 14,75 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,18400 15,41091 3,22691
8586 1 12,60 4 3,70 36 9,65 43 16,65 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 10,65000 15,25585 4,60585
3386 1 11,82 4 8,90 36 6,07 43 14,15 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 10,23500 15,23133 4,99633
1653 1 10,53 4 7,50 36 10,95 43 10,65 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 9,90750 15,22633 5,31883
5944 1 11,10 4 10,56 6 15,80 36 7,07 43 11,20 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,14600 15,08966 3,94366
802 1 9,33 4 7,70 36 8,15 43 13,60 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 9,69500 14,88771 5,19271
1748 1 11,25 4 7,20 36 5,17 43 15,80 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 9,85500 14,81823 4,96323
7507 1 10,35 4 4,90 36 8,60 43 15,35 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 9,80000 14,75824 4,95824
777 1 11,80 4 8,90 36 3,67 43 13,60 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 9,49250 14,51773 5,02523
4206 1 9,70 4 8,95 36 3,62 43 15,75 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 9,50500 14,45918 4,95418
1103 1103 Max 18,06750 19,651
1103 1103 Min 9,49250 14,459
1103 1103 Average 12,57814 16,85
40 1103 Count 40 40
4164 1 16,95 4 16,35 36 12,20 43 19,10 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 16,15000 19,27335 3,12335
5134 1 16,76 4 15,85 36 13,02 43 18,60 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 16,05750 19,22377 3,16627
2594 1 15,25 4 12,60 36 15,75 43 16,60 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 15,05000 19,03824 3,98824
6254 1 12,91 4 7,45 36 9,77 43 18,05 46 17,40 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 13,11600 17,92025 4,80425
2547 1 14,95 4 7,50 36 13,27 43 17,10 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 13,20500 17,55974 4,35474
4459 1 14,30 4 10,00 36 12,87 43 14,70 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 12,96750 17,38856 4,42106
1137 1 9,90 4 6,96 36 12,40 43 19,35 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 12,15250 17,15603 5,00353
5768 1 13,35 4 10,30 5 15,65 36 13,82 43 11,90 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 13,00400 16,54394 3,53994
6572 1 11,26 4 8,85 36 12,25 43 14,90 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 11,81500 16,44654 4,63154
2093 1 11,50 4 8,93 36 10,87 43 14,45 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 11,43750 16,17193 4,73443
2016 1 13,75 4 5,85 36 9,05 43 17,45 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 11,52500 16,15543 4,63043
6398 1 10,95 4 10,30 36 10,30 43 13,05 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 11,15000 16,04377 4,89377
4870 1 16,25 4 8,80 6 16,70 36 5,92 43 10,80 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 11,69400 15,90882 4,21482
8773 1 9,03 4 10,10 6 16,90 36 6,20 43 17,40 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 11,92600 15,71201 3,78601
2923 1 11,00 4 8,70 36 8,90 43 13,35 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,48750 15,5062 5,01870
4080 1 12,10 4 8,85 36 4,90 43 14,80 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,16250 15,08773 4,92523
346 1 10,30 4 8,10 6 17,90 36 6,00 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,57500 15,07933 4,50433
1232 1 10,05 4 7,55 36 7,32 43 14,75 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 9,91750 14,98551 5,06801
1028 1 11,17 4 9,45 36 6,25 43 3,95 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 7,70500 13,89219 6,18719
4106 1 10,25 4 7,45 36 3,95 43 12,30 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 8,48750 13,84481 5,35731
4952 1 12,85 4 6,60 6 12,80 32 12,00 36 6,20 43 3,30 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 8,95833 13,58977 4,63144
475 1 11,40 4 7,10 36 3,45 43 8,95 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 7,72500 13,41134 5,68634
7179 1 8,72 4 4,05 36 8,00 43 8,60 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 7,34250 13,21254 5,87004
8122 1 8,00 4 5,15 36 7,42 43 7,35 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 6,98000 13,11967 6,13967
7287 1 10,10 4 3,70 36 8,27 43 5,30 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 6,84250 12,94505 6,10255
5937 1 7,16 4 5,75 36 2,52 43 15,60 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 7,75750 12,78947 5,03197
5739 1 8,50 4 7,35 36 2,07 43 12,10 46 15,80 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 9,16400 12,66664 3,50264
8707 1 15,20 4 6,25 6 5,50 36 7,95 43 0,70 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 7,12000 12,58942 5,46942
1352 1 10,45 4 6,15 36 3,27 43 5,95 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 6,45500 12,41544 5,96044
4953 1 8,02 4 3,05 36 5,17 43 11,70 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 6,98500 12,30441 5,31941
1329 1 11,05 4 4,20 36 3,87 43 6,85 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 6,49250 12,29437 5,80187
6652 1 7,55 4 6,55 36 3,05 43 8,50 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 6,41250 12,16024 5,74774
2827 1 8,95 4 5,90 36 3,22 43 7,10 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 6,29250 12,15424 5,86174
8529 1 7,80 4 4,80 36 4,42 43 4,75 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 5,44250 11,51725 6,07475
3897 1 10,45 4 4,50 6 12,40 36 3,75 43 10,60 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 8,34000 11,46815 3,12815
317 1 7,02 4 3,20 36 6,00 43 4,90 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 5,28000 11,1852 5,90520
2916 1 7,24 4 5,70 6 11,00 36 4,69 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 7,15750 11,03743 3,87993
1538 1 7,41 4 3,25 36 6,10 43 3,45 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 5,05250 10,99638 5,94388
7020 1 8,65 4 2,35 36 1,27 43 15,15 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 6,85500 10,90373 4,04873
987 1 6,50 4 4,25 36 1,35 43 11,55 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 5,91250 10,86318 4,95068
1104 1104 Max 16,15000 19,273
1104 1104 Min 5,05250 10,863
1104 1104 Average 9,42881 14,314
40 1104 Count 40 40
5059 1 15,10 4 16,85 6 19,20 43 18,20 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 17,33750 19,37781 2,04031
8569 1 16,50 4 16,10 6 18,20 43 19,40 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 17,55000 19,35959 1,80959
762 1 16,97 4 15,95 6 18,80 37 16,40 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 17,03000 19,35872 2,32872
8760 1 17,80 4 14,45 6 18,70 43 18,50 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 17,36250 19,33643 1,97393
6092 1 17,00 4 11,40 6 19,10 43 19,30 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,70000 19,31174 2,61174
303 1 15,45 4 13,25 6 19,50 43 17,00 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,30000 19,25259 2,95259
5273 1 14,45 4 13,25 6 19,00 43 18,20 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,22500 19,15793 2,93293
515 1 12,45 4 13,65 6 18,30 41 19,50 43 9,15 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,61000 19,1545 4,54450
1333 1 15,00 4 15,40 6 17,60 43 18,82 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,70500 19,14803 2,44303
188 1 10,00 4 13,15 6 19,50 43 18,25 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,22500 19,13015 3,90515
1952 1 11,20 4 16,80 6 18,50 43 17,75 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,06250 19,11846 3,05596
7364 1 13,20 4 12,05 6 19,40 43 17,35 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,50000 19,11701 3,61701
7948 1 14,00 4 12,05 6 18,90 43 18,45 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,85000 19,09966 3,24966
828 1 14,33 4 16,25 6 18,30 36 12,52 43 17,85 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,85000 19,07108 3,22108
1874 1 13,75 4 15,00 6 18,20 43 17,40 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,08750 19,06047 2,97297
5865 1 14,45 4 12,65 6 18,80 43 16,60 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,62500 19,03845 3,41345
4411 1 14,15 4 13,20 6 18,30 43 17,50 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,78750 19,01925 3,23175
2311 1 15,70 4 12,05 6 18,15 43 17,40 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,82500 19,01885 3,19385
4850 1 16,85 4 11,75 6 17,60 43 16,10 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,57500 18,79546 3,22046
488 1 12,65 4 12,76 6 17,60 43 18,75 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,44000 18,74004 3,30004
5136 1 11,65 4 12,93 6 18,80 43 16,30 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,92000 18,66412 3,74412
1373 1 12,85 4 14,60 6 17,40 36 13,52 43 18,15 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,30400 18,65232 3,34832
7460 1 11,77 4 12,60 6 18,30 43 17,60 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,06750 18,52012 3,45262
5763 1 14,40 4 12,40 6 17,80 43 16,75 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,33750 18,49817 3,16067
7612 1 8,65 4 13,85 6 18,10 36 12,87 43 19,25 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,54400 18,49438 3,95038
2299 1 14,86 4 11,60 6 17,90 43 15,80 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,04000 18,29627 3,25627
7141 1 13,17 4 8,60 6 19,00 43 15,80 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,14250 18,14003 3,99753
3416 1 11,50 4 16,40 5 16,55 6 18,10 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,63750 18,13661 2,49911
5290 1 12,17 4 13,00 6 18,40 43 14,55 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,53000 18,13641 3,60641
2198 1 11,40 4 9,65 6 17,60 41 19,30 43 5,85 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,76000 18,11899 5,35899
6695 1 12,66 4 8,20 6 19,20 7 16,80 43 9,55 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,28200 18,04442 4,76242
7839 1 12,71 4 12,55 6 16,10 43 18,70 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,01500 18,03461 3,01961
5396 1 13,85 4 8,85 6 17,50 43 18,40 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,65000 17,93809 3,28809
1561 1 13,20 4 11,00 6 17,80 43 16,80 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,70000 17,93778 3,23778
639 1 14,30 4 8,10 6 18,60 10 17,85 43 16,80 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,13000 17,91887 2,78887
2073 1 16,32 4 14,00 6 17,70 7 13,30 43 11,30 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,52400 17,91812 3,39412
3540 1 13,40 4 10,85 6 18,40 43 14,30 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,23750 17,87521 3,63771
2677 1 10,95 4 14,65 6 17,60 43 14,90 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,52500 17,86685 3,34185
5435 1 11,90 4 11,05 6 17,45 43 18,10 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,62500 17,8628 3,23780
7405 1 14,15 4 9,35 6 17,00 43 18,35 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,71250 17,85621 3,14371
1105 1105 Max 17,55000 19,378
1105 1105 Min 12,76000 17,856
1105 1105 Average 15,38329 18,639
40 1105 Count 40 40
5909 1 13,85 4 15,20 6 18,40 7 16,40 43 17,15 1106 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,20000 18,99158 2,79158
7126 1 16,28 4 8,05 6 17,20 7 17,00 9 19,55 1106 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,61600 18,43783 2,82183
8049 1 13,43 4 5,45 7 12,20 21 1,60 32 8,40 43 14,35 1106 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 9,23833 13,64672 4,40839
6766 1 12,46 4 8,85 6 13,20 7 6,70 1106 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 10,30250 12,98232 2,67982
1106 1106 Max 16,20000 18,992
1106 1106 Min 9,23833 12,982
1106 1106 Average 12,83921 16,015
4 1106 Count 4 4
7624 1 14,42 4 17,10 6 19,05 43 17,80 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 17,09250 19,31939 2,22689
6145 1 15,90 4 14,65 36 11,92 43 17,40 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 14,96750 19,03149 4,06399
4151 1 15,75 4 12,95 36 14,65 43 16,45 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 14,95000 19,0204 4,07040
3237 1 14,15 4 13,90 24 14,94 43 16,50 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 14,87250 18,53324 3,66074
4127 1 14,65 4 13,55 36 11,70 43 17,30 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 14,30000 18,52797 4,22797
8134 1 13,05 4 12,90 24 16,16 43 16,85 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 14,74000 18,34707 3,60707
2878 1 11,00 4 12,96 24 15,60 43 18,40 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 14,49000 18,31822 3,82822
7550 1 15,50 4 10,90 6 18,40 36 12,85 43 16,45 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 14,82000 18,19322 3,37322
466 1 14,50 4 10,70 21 13,35 32 ΑΠ 43 17,30 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 13,96250 18,01977 4,05727
4247 1 13,73 4 11,65 6 16,40 43 17,00 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 14,69500 17,597 2,90200
2794 1 14,42 4 7,05 24 15,95 43 17,80 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 13,80500 17,5868 3,78180
1729 1 15,70 4 8,85 36 10,47 43 16,80 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,95500 17,39648 4,44148
5063 1 12,30 4 12,95 24 10,42 43 16,30 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,99250 17,26175 4,26925
3592 1 11,65 4 12,50 21 8,95 43 17,40 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,62500 17,25594 4,63094
2993 1 10,91 4 11,00 21 14,35 43 14,95 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,80250 17,00917 4,20667
746 1 10,31 4 12,80 24 11,69 43 16,35 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,78750 17,00914 4,22164
5819 1 12,13 4 9,15 36 11,85 43 17,10 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,55750 16,99815 4,44065
1131 1 13,38 4 11,65 24 12,63 43 12,95 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,65250 16,93041 4,27791
3821 1 11,70 4 13,75 6 16,96 37 8,95 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,84000 16,8446 4,00460
1448 1 14,13 4 11,85 36 4,70 43 18,25 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,23250 16,79537 4,56287
783 1 10,50 4 11,65 21 13,00 43 14,00 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,28750 16,73816 4,45066
6253 1 12,20 4 4,70 6 18,80 43 15,25 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,73750 16,70046 3,96296
626 1 14,05 4 14,90 24 6,89 43 9,45 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,32250 16,69485 5,37235
3525 1 15,07 4 8,20 6 14,40 43 17,50 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 13,79250 16,67548 2,88298
1360 1 13,50 4 8,00 36 9,97 43 17,10 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,14250 16,67096 4,52846
3144 1 14,28 4 10,75 36 6,87 43 16,50 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,10000 16,65296 4,55296
5182 1 11,56 4 14,20 6 17,45 8 17,10 43 18,45 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 15,75200 16,64367 0,89167
8415 1 14,30 4 9,00 6 16,60 43 13,55 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 13,36250 16,64145 3,27895
3957 1 11,40 4 10,90 36 11,52 43 13,85 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,91750 16,58611 4,66861
6936 1 10,22 4 12,40 21 7,55 43 16,50 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,66750 16,58433 4,91683
5697 1 8,75 4 10,90 6 17,90 10 16,30 43 15,90 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 13,95000 16,56176 2,61176
669 1 11,72 4 14,00 21 7,40 43 12,35 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,36750 16,56121 5,19371
7629 1 12,77 4 11,35 21 10,95 43 11,85 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,73000 16,56018 4,83018
607 1 10,05 4 9,55 6 18,30 43 11,65 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,38750 16,52502 4,13752
7872 1 9,77 4 6,60 41 18,80 43 15,05 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,55500 16,48428 3,92928
1107 1107 Max 17,09250 19,319
1107 1107 Min 11,32250 16,484
1107 1107 Average 13,32034 17,294
35 1107 Count 35 35
2588 1 18,80 4 18,95 6 19,50 43 18,70 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 18,98750 19,89633 0,90883
7936 1 15,65 4 18,75 6 19,10 43 18,15 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 17,91250 19,53668 1,62418
6153 1 18,05 4 15,20 6 16,60 43 17,35 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 16,80000 19,14737 2,34737
6585 1 17,10 4 15,15 6 18,50 23 19,15 37 11,35 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 16,25000 19,12789 2,87789
6691 1 15,65 4 11,50 6 18,70 43 17,30 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 15,78750 19,05756 3,27006
2267 1 13,35 4 14,50 6 18,00 43 16,50 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 15,58750 18,83277 3,24527
411 1 14,67 4 14,20 6 16,50 43 17,45 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 15,70500 18,56217 2,85717
591 1 12,87 4 14,65 6 16,20 43 18,25 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 15,49250 18,42356 2,93106
3315 1 15,10 4 11,25 6 17,70 43 16,75 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 15,20000 18,36126 3,16126
7652 1 14,42 4 13,85 6 16,60 43 16,65 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 15,38000 18,25692 2,87692
2109 1 16,15 4 12,60 6 14,10 43 18,25 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 15,27500 18,06002 2,78502
3666 1 10,15 4 6,45 6 18,50 43 19,30 46 10,90 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,06000 17,78528 4,72528
4351 1 11,85 4 6,60 6 18,70 43 18,25 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,85000 17,74807 3,89807
3375 1 10,70 4 13,05 6 16,50 43 18,10 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 14,58750 17,65587 3,06837
8351 1 11,15 4 9,30 6 17,90 43 17,70 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 14,01250 17,45879 3,44629
8354 1 12,02 4 8,35 6 16,10 43 19,40 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,96750 17,45278 3,48528
8535 1 14,85 4 11,40 6 16,70 43 14,55 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 14,37500 17,45234 3,07734
2472 1 11,85 4 12,05 6 17,80 43 15,55 46 13,00 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 14,05000 17,44518 3,39518
6348 1 13,60 4 10,15 6 16,80 43 17,00 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 14,38750 17,40656 3,01906
1560 1 11,37 4 11,20 6 17,10 43 17,20 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 14,21750 17,35783 3,14033
8276 1 15,67 4 11,50 6 16,50 43 12,55 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 14,05500 17,32037 3,26537
2994 1 11,65 4 11,05 6 17,30 7 16,30 9 18,70 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 15,00000 17,23411 2,23411
4246 1 13,27 4 8,75 6 17,60 43 15,95 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,89250 17,18665 3,29415
5365 1 14,00 4 11,85 6 14,90 43 16,70 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 14,36250 17,12682 2,76432
5487 1 14,97 4 6,70 6 14,95 43 19,10 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,93000 17,10978 3,17978
2101 1 13,32 4 10,60 6 16,50 43 15,90 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 14,08000 17,08663 3,00663
8217 1 11,52 4 13,15 6 13,12 43 18,75 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 14,13500 17,08334 2,94834
2360 1 14,35 4 8,40 6 14,90 43 18,60 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 14,06250 17,05541 2,99291
7944 1 14,27 4 10,70 6 16,70 43 13,65 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,83000 17,02921 3,19921
3522 1 14,90 4 10,45 6 15,30 43 15,95 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 14,15000 17,00538 2,85538
7196 1 14,96 4 7,50 6 16,00 36 11,40 43 17,40 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,45200 16,75998 3,30798
8283 1 13,55 4 11,85 6 16,13 36 11,37 43 9,55 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 12,49000 16,75572 4,26572
3098 1 10,38 4 10,80 6 15,60 43 17,95 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,68250 16,74162 3,05912
1106 1 10,65 4 7,40 6 17,90 43 16,80 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,18750 16,72868 3,54118
3006 1 14,15 4 8,30 6 16,16 43 15,95 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,64000 16,68078 3,04078
2273 1 14,55 4 9,60 6 18,35 43 5,40 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 11,97500 16,64658 4,67158
7223 1 9,07 4 7,15 6 17,90 43 17,80 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 12,98000 16,64192 3,66192
4667 1 11,32 4 4,35 6 18,20 43 15,30 46 14,80 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 12,79400 16,54029 3,74629
7626 1 12,10 4 10,15 6 16,60 43 14,05 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,22500 16,50097 3,27597
6433 1 9,45 4 8,80 6 18,60 43 11,70 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 12,13750 16,48817 4,35067
1108 1108 Max 18,98750 19,896
1108 1108 Min 11,97500 16,488
1108 1108 Average 14,39865 17,569
40 1108 Count 40 40
7051 1 17,35 4 17,15 6 19,60 7 18,40 43 18,60 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 18,22000 19,56009 1,34009
3758 1 16,25 4 16,35 6 18,00 43 19,30 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 17,47500 19,32785 1,85285
6380 1 16,20 4 16,80 5 18,05 6 19,10 43 18,65 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 17,76000 19,29902 1,53902
1564 1 15,27 4 15,60 6 15,90 43 19,50 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 16,56750 19,13523 2,56773
387 1 16,50 4 14,50 6 16,40 43 19,00 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 16,60000 19,10859 2,50859
3833 1 16,40 4 13,15 6 18,50 21 13,65 43 17,45 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 15,83000 19,04243 3,21243
2159 1 15,85 4 12,20 6 16,60 43 19,15 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 15,95000 19,02206 3,07206
6780 1 12,70 4 16,05 6 18,20 36 12,55 43 16,30 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 15,16000 18,76985 3,60985
4485 1 15,30 4 12,50 6 18,00 43 14,95 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 15,18750 18,51597 3,32847
5141 1 13,82 4 14,65 6 16,70 43 17,20 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 15,59250 18,49711 2,90461
3017 1 13,70 4 12,45 6 18,40 43 15,10 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 14,91250 18,41798 3,50548
6680 1 14,65 4 7,50 6 18,10 43 18,65 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 14,72500 18,27674 3,55174
2062 1 13,35 4 13,15 6 17,70 43 16,20 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 15,10000 18,26252 3,16252
4524 1 15,67 4 10,80 6 18,15 36 11,75 43 16,75 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 14,62400 18,19467 3,57067
1888 1 11,87 4 12,55 6 17,35 43 17,85 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 14,90500 18,05378 3,14878
1781 1 14,63 4 11,55 6 15,70 43 18,30 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 15,04500 17,92328 2,87828
6905 1 13,20 4 8,65 6 17,40 43 18,75 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 14,50000 17,86235 3,36235
4922 1 12,32 4 12,40 6 15,80 43 15,00 46 16,80 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 14,46400 17,85469 3,39069
8746 1 13,96 4 11,80 6 16,50 43 17,50 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 14,94000 17,8502 2,91020
7337 1 12,55 4 12,25 6 17,30 36 8,82 43 19,00 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 13,98400 17,64476 3,66076
6389 1 14,26 4 13,45 6 15,10 36 14,27 43 15,45 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 14,50600 17,55883 3,05283
2091 1 11,51 4 10,00 6 17,60 43 17,45 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 14,14000 17,43968 3,29968
3659 1 12,65 4 12,10 6 16,80 43 15,00 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 14,13750 17,23126 3,09376
4041 1 12,75 4 7,25 6 18,80 43 13,70 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 13,12500 17,2036 4,07860
5788 1 13,32 4 11,06 6 14,90 43 17,10 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 14,09500 16,90972 2,81472
4224 1 11,66 4 10,85 6 15,90 43 16,90 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 13,82750 16,80622 2,97872
2324 1 12,60 4 10,15 6 16,90 43 14,60 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 13,56250 16,79182 3,22932
6406 1 12,00 4 12,25 6 16,00 43 14,60 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 13,71250 16,77652 3,06402
4272 1 12,05 4 12,45 6 17,80 36 7,60 43 7,25 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 11,43000 16,56365 5,13365
1156 1 11,57 4 12,45 6 15,40 43 14,05 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 13,36750 16,47083 3,10333
117 1 13,35 4 6,70 6 17,40 43 14,80 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 13,06250 16,47023 3,40773
1289 1 13,51 4 9,55 6 18,60 7 14,00 36 9,25 43 14,90 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 13,30167 16,46916 3,16749
8303 1 12,33 4 10,85 6 16,90 43 11,10 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 12,79500 16,42384 3,62884
1308 1 10,40 4 6,20 6 17,20 43 18,05 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 12,96250 16,39996 3,43746
2811 1 10,15 4 10,05 6 16,90 43 14,95 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 13,01250 16,37645 3,36395
6175 1 11,73 4 7,55 6 17,80 9 17,05 43 14,40 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 13,70600 16,37571 2,66971
6804 1 13,40 4 11,75 6 15,90 36 7,42 43 16,45 46 18,70 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 13,93667 16,37019 2,43352
3065 1 13,70 4 8,80 6 15,20 43 15,50 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 13,30000 16,30443 3,00443
3019 1 9,70 4 11,65 6 16,35 43 14,15 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 12,96250 16,29083 3,32833
1361 1 13,90 4 5,00 6 17,30 43 15,65 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 12,96250 16,26192 3,29942
1109 1109 Max 18,22000 19,56
1109 1109 Min 11,43000 16,262
1109 1109 Average 14,48618 17,603
40 1109 Count 40 40
7343 1 17,45 4 18,60 6 18,85 43 19,05 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 18,48750 19,63199 1,14449
2499 1 16,05 4 16,15 6 19,30 36 18,42 43 19,10 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,80400 19,54063 1,73663
5928 1 16,30 6 18,75 21 18,95 43 19,30 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 18,32500 19,41326 1,08826
7503 1 17,25 4 17,90 6 17,90 43 18,60 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,91250 19,40764 1,49514
8782 1 16,92 4 16,05 6 19,30 43 17,50 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,44250 19,40432 1,96182
3099 1 16,85 6 18,20 24 18,68 43 19,50 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 18,30750 19,34854 1,04104
5524 1 15,45 4 16,40 21 15,25 43 19,60 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,67500 19,32942 2,65442
2939 1 15,66 19 16,62 21 17,80 43 19,80 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,47000 19,3059 1,83590
483 1 14,90 19 18,15 21 19,75 37 14,40 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,80000 19,29468 2,49468
5561 1 16,06 4 15,10 6 18,90 43 18,10 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,04000 19,27234 2,23234
2796 1 17,05 4 14,85 36 16,85 43 16,50 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,31250 19,25707 2,94457
5983 1 14,83 4 17,60 36 14,37 43 18,05 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,21250 19,2568 3,04430
3500 1 13,15 4 17,75 36 14,72 43 18,55 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,04250 19,25333 3,21083
2728 1 15,37 4 16,80 36 12,92 43 19,10 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,04750 19,24905 3,20155
8524 1 16,75 19 17,70 21 18,95 38 13,30 43 19,20 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,18000 19,24299 2,06299
2462 1 16,25 4 12,50 6 17,70 43 19,80 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,56250 19,24102 2,67852
1192 1 15,25 4 13,95 6 19,00 10 18,80 43 19,15 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,23000 19,23724 2,00724
5920 1 16,65 4 16,10 36 13,77 43 18,30 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,20500 19,23668 3,03168
6673 1 17,00 4 14,83 6 18,40 43 17,95 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,04500 19,23415 2,18915
641 1 17,35 4 14,75 6 17,50 43 18,95 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,13750 19,23336 2,09586
3456 1 16,95 4 13,00 36 15,25 43 18,95 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,03750 19,22787 3,19037
4643 1 16,20 19 18,90 21 17,60 37 14,85 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,88750 19,21878 2,33128
3701 1 15,32 4 13,05 6 18,10 43 18,50 45 19,52 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,89800 19,21028 2,31228
7692 1 16,30 4 13,00 36 15,92 43 18,75 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,99250 19,20815 3,21565
7029 1 15,40 4 15,15 36 14,60 43 18,80 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,98750 19,20052 3,21302
7592 1 15,95 4 14,80 36 15,40 43 18,15 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,07500 19,19868 3,12368
6502 1 15,75 4 16,40 36 13,55 43 18,20 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,97500 19,19707 3,22207
1932 1 15,05 4 17,50 36 13,35 43 17,15 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,76250 19,18145 3,41895
3503 1 15,85 4 14,70 6 18,70 43 17,25 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,62500 19,17869 2,55369
4618 1 13,22 4 14,80 36 14,35 43 19,50 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,46750 19,17694 3,70944
7863 1 17,35 4 14,10 6 17,90 43 17,82 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,79250 19,16935 2,37685
1688 1 15,35 4 14,90 6 16,40 24 19,64 43 18,40 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,93800 19,16631 2,22831
6432 1 14,86 4 14,55 6 16,80 43 19,70 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,47750 19,16609 2,68859
3517 1 17,42 6 18,60 37 15,85 39 14,12 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,49750 19,16298 2,66548
2801 1 15,26 4 17,85 6 16,30 43 18,00 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,85250 19,16227 2,30977
6283 1 15,85 21 17,20 37 14,50 38 16,80 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,08750 19,14264 3,05514
1550 1 16,97 4 13,40 36 13,05 43 18,65 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,51750 19,13878 3,62128
1745 1 17,45 4 14,05 36 13,57 43 17,30 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,59250 19,1382 3,54570
1920 1 16,85 4 12,80 36 11,77 43 19,35 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,19250 19,13654 3,94404
7938 1 17,65 4 13,80 36 13,60 43 17,00 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,51250 19,1312 3,61870
723 1 14,30 4 18,10 36 13,35 43 14,65 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,10000 19,12771 4,02771
4093 1 17,23 4 13,40 36 13,95 43 17,50 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,52000 19,12234 3,60234
4338 1 15,50 4 14,15 36 12,57 43 19,00 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,30500 19,11026 3,80526
7825 1 16,35 4 13,05 36 14,47 43 18,05 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,48000 19,10842 3,62842
3550 1 17,30 4 11,10 36 14,97 43 17,60 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,24250 19,09134 3,84884
7611 1 15,37 4 16,90 6 15,90 43 18,20 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,59250 19,08983 2,49733
1634 1 15,90 4 14,83 6 17,80 36 11,35 43 18,65 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,70600 19,08741 3,38141
5832 1 14,65 4 7,90 6 19,70 43 15,95 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,55000 19,0839 4,53390
3270 1 14,60 4 16,70 36 12,42 43 17,15 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,21750 19,08332 3,86582
8173 1 15,05 4 14,40 6 18,20 43 17,35 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,25000 19,08015 2,83015
3612 1 14,90 4 12,30 36 11,97 43 19,55 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,68000 19,07064 4,39064
248 1 13,17 4 15,05 36 11,22 43 19,40 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,71000 19,06675 4,35675
1482 1 17,25 19 15,47 21 17,60 37 13,70 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,00500 19,06606 3,06106
2759 1 15,65 4 14,10 36 11,00 43 18,90 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,91250 19,05622 4,14372
1797 1 13,40 4 15,45 36 15,00 43 16,60 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,11250 19,05096 3,93846
7230 1 16,02 19 16,75 21 15,90 32 ΑΠ 37 15,55 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,05500 19,0492 2,99420
7313 1 14,45 4 11,43 6 19,20 43 16,00 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,27000 19,04688 3,77688
4253 1 17,10 4 11,40 6 18,30 43 16,40 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,80000 19,04467 3,24467
1337 1 16,81 4 12,25 36 13,30 43 17,65 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,00250 19,04304 4,04054
4289 1 15,47 4 15,70 21 13,05 43 16,60 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,20500 19,04122 3,83622
1110 1110 Max 18,48750 19,632
1110 1110 Min 14,55000 19,041
1110 1110 Average 16,21873 19,19
60 1110 Count 60 60
2570 1 17,48 4 19,15 36 17,50 43 19,80 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 18,48250 19,89538 1,41288
5903 1 16,43 6 19,30 36 14,70 43 19,60 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 17,50750 19,43383 1,92633
3101 1 16,82 4 14,05 24 18,35 43 19,20 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 17,10500 19,31397 2,20897
8445 1 17,85 4 15,95 36 13,77 43 17,70 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 16,31750 19,27037 2,95287
4186 1 16,92 19 16,55 21 17,50 32 ΑΠ 38 14,60 43 19,65 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 17,04400 19,22666 2,18266
2924 1 13,95 4 16,10 24 17,96 43 18,60 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 16,65250 19,2115 2,55900
5122 1 14,60 19 18,07 21 18,35 37 15,75 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 16,69250 19,16278 2,47028
5191 1 16,00 19 16,82 21 18,80 37 14,70 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 16,58000 19,15143 2,57143
539 1 13,10 19 18,92 21 17,35 37 16,20 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 16,39250 19,14584 2,75334
8194 1 16,72 19 18,35 21 17,75 37 12,40 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 16,30500 19,13212 2,82712
7841 1 15,58 19 17,35 21 18,05 37 15,00 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 16,49500 19,11815 2,62315
3325 1 12,85 21 17,40 24 17,20 43 18,40 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 16,46250 19,05084 2,58834
2210 1 16,50 4 15,90 24 12,14 43 16,40 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,23500 19,04604 3,81104
5861 1 15,00 19 17,20 21 18,05 37 13,35 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,90000 19,03592 3,13592
2370 1 16,40 19 12,32 21 17,35 37 16,60 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,66750 19,03301 3,36551
1831 1 16,38 19 16,40 21 16,45 37 14,50 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,93250 19,03282 3,10032
1412 1 15,95 4 9,00 36 16,50 43 17,60 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,76250 19,02375 4,26125
6536 1 12,15 4 13,60 24 18,93 43 16,75 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,35750 19,02279 3,66529
2424 1 15,71 21 18,60 37 12,50 38 13,00 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,95250 19,01788 4,06538
3033 1 12,20 19 17,80 21 17,55 37 15,45 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,75000 19,01639 3,26639
1429 1 17,35 4 13,85 6 16,90 43 15,85 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,98750 19,0132 3,02570
2448 1 13,40 4 16,30 15 10,10 43 19,40 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,80000 19,01187 4,21187
2306 1 13,50 4 12,50 6 18,30 43 18,20 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,62500 19,00694 3,38194
5769 1 17,55 21 14,25 37 15,45 38 11,30 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,63750 19,00127 4,36377
942 1 12,95 4 11,50 24 16,45 43 19,25 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,03750 19,00119 3,96369
3538 1 12,70 19 17,40 21 17,40 37 14,95 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,61250 18,91623 3,30373
5963 1 11,45 19 17,35 21 18,00 37 14,75 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,38750 18,79073 3,40323
4537 1 15,45 4 13,95 36 10,87 43 17,55 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,45500 18,72896 4,27396
2395 1 13,82 6 15,80 24 17,81 43 19,00 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 16,60750 18,65521 2,04771
2655 1 14,80 19 16,90 21 18,40 37 9,75 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,96250 18,58954 3,62704
8620 1 15,20 4 8,75 24 17,73 43 17,80 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,87000 18,56627 3,69627
4928 1 15,65 19 13,97 21 18,70 37 11,05 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,84250 18,56106 3,71856
5584 1 14,30 15 13,27 24 17,10 43 18,80 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,86750 18,51484 2,64734
7159 1 13,45 4 16,65 6 14,90 43 17,55 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,63750 18,51164 2,87414
8695 1 14,05 19 14,12 21 18,85 37 12,15 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,79250 18,46347 3,67097
1864 1 17,35 19 13,30 21 15,50 38 10,60 43 18,30 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,01000 18,4392 3,42920
8182 1 17,35 21 16,55 37 10,80 38 11,30 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,00000 18,42614 4,42614
7280 1 12,62 21 16,40 32 ΑΠ 37 13,40 39 16,47 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,72250 18,42338 3,70088
773 1 14,00 4 14,90 6 15,40 43 18,15 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,61250 18,42318 2,81068
6853 1 12,85 4 13,45 36 15,97 43 13,35 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,90500 18,41503 4,51003
2559 1 15,05 21 17,50 37 11,65 38 13,10 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,32500 18,41308 4,08808
7590 1 15,65 4 13,05 6 15,70 43 18,00 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,60000 18,41191 2,81191
2409 1 15,42 4 14,10 36 11,55 43 15,10 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,04250 18,37487 4,33237
6722 1 16,60 19 14,82 21 14,25 37 13,60 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,81750 18,37424 3,55674
5079 1 15,40 19 15,30 21 16,20 37 12,90 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,95000 18,31988 3,36988
1339 1 13,35 19 16,70 37 13,85 38 15,00 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,72500 18,3131 3,58810
6771 1 15,10 19 7,00 21 16,55 32 20,00 38 12,10 43 15,85 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,43333 18,31244 3,87911
1288 1 15,75 19 14,50 21 17,05 37 11,80 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,77500 18,25354 3,47854
5022 1 12,35 6 17,90 19 13,12 37 16,90 46 15,00 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,05400 18,24318 3,18918
5567 1 13,07 19 15,27 21 16,35 37 14,90 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,89750 18,21419 3,31669
7913 1 15,53 15 15,87 21 15,40 37 12,85 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,91250 18,21387 3,30137
7276 1 15,55 19 16,10 37 14,30 38 11,90 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,46250 18,18662 3,72412
8673 1 15,11 4 9,95 24 14,32 43 17,95 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,33250 18,16897 3,83647
4159 1 16,22 4 12,25 36 12,05 43 14,20 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,68000 18,12608 4,44608
8036 1 15,40 19 14,20 21 17,05 37 11,85 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,62500 18,11377 3,48877
8614 1 15,55 21 13,15 37 13,25 38 13,50 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,86250 18,09864 4,23614
5700 1 14,23 21 16,40 37 13,05 38 12,50 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,04500 18,09519 4,05019
4640 1 14,65 21 12,65 32 ΑΠ 37 14,05 38 14,10 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,86250 18,07617 4,21367
6073 1 10,92 4 9,20 6 17,50 43 19,45 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,26750 18,064 3,79650
1701 1 15,50 19 14,95 21 14,85 37 13,05 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,58750 18,05999 3,47249
4309 1 12,66 19 15,60 21 16,65 37 13,95 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,71500 18,05742 3,34242
224 1 16,15 6 18,50 37 10,30 38 11,00 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,98750 18,05127 4,06377
4267 1 15,45 4 12,90 6 13,83 43 18,65 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,20750 18,02624 2,81874
2068 1 17,20 19 14,12 37 10,70 38 13,90 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,98000 18,02146 4,04146
336 1 15,12 4 12,05 36 10,02 43 17,45 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,66000 18,00178 4,34178
5603 1 15,95 19 12,50 21 16,40 37 12,65 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,37500 17,98616 3,61116
3642 1 16,77 19 10,75 37 14,60 38 13,40 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,88000 17,98376 4,10376
5814 1 13,95 15 16,67 37 13,45 38 13,30 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,34250 17,93182 3,58932
7066 1 14,55 21 13,80 37 13,85 38 12,80 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,75000 17,9272 4,17720
4033 1 13,30 4 10,65 36 12,37 43 18,00 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,58000 17,9252 4,34520
1111 1111 Max 18,48250 19,895
1111 1111 Min 13,58000 17,925
1111 1111 Average 15,13859 18,588
70 1111 Count 70 70
4844 1 14,30 4 15,05 21 13,80 43 18,40 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,38750 19,06355 3,67605
2524 1 15,00 4 13,15 24 16,43 43 18,40 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,74500 19,05584 3,31084
4359 1 16,35 19 15,32 21 16,70 37 14,95 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,83000 19,01916 3,18916
8213 1 16,87 19 14,55 21 16,90 37 14,25 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,64250 19,00722 3,36472
5701 1 12,86 6 18,60 24 18,38 43 15,60 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 16,36000 19,00459 2,64459
4944 1 14,33 4 11,40 24 14,39 43 18,85 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,74250 18,67405 3,93155
6838 1 15,17 4 13,15 15 15,00 43 17,25 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,14250 18,50807 3,36557
8562 1 18,05 21 13,40 37 12,35 38 11,30 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,77500 18,47679 4,70179
1970 1 16,13 19 16,47 21 15,70 37 11,55 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,96250 18,44087 3,47837
1810 1 12,20 4 9,05 6 19,00 36 13,35 43 18,20 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,36000 18,43695 4,07695
8696 1 16,80 4 12,86 36 10,97 43 15,35 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,99500 18,41874 4,42374
8619 1 14,25 6 16,80 21 13,30 43 18,85 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,80000 18,36418 2,56418
6774 1 12,20 6 17,10 21 14,20 43 19,10 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,65000 18,3418 2,69180
8779 1 14,80 4 13,05 6 19,30 36 6,37 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,38000 18,30959 4,92959
1413 1 13,55 4 13,40 36 13,15 43 15,55 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,91250 18,17491 4,26241
7161 1 15,91 4 12,45 36 12,02 43 14,75 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,78250 18,16021 4,37771
6083 1 15,85 15 15,42 21 9,25 43 18,35 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,71750 18,1092 3,39170
8755 1 13,98 4 12,80 24 10,58 43 17,80 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,79000 17,9766 4,18660
2055 1 13,75 4 10,75 21 13,85 43 17,30 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,91250 17,93245 4,01995
7813 1 16,20 19 15,00 21 15,60 37 10,40 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,30000 17,92449 3,62449
4101 1 14,08 19 13,51 21 17,25 37 12,90 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,43500 17,92013 3,48513
8341 1 14,55 19 13,72 21 16,35 37 13,25 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,46750 17,91897 3,45147
1734 1 15,15 19 9,47 37 14,70 38 16,00 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,83000 17,90854 4,07854
2951 1 17,17 15 17,22 24 9,47 37 11,05 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,72750 17,79608 4,06858
1461 1 12,47 4 13,00 36 12,97 43 15,40 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,46000 17,79093 4,33093
4906 1 12,46 6 17,90 38 7,70 43 19,00 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,26500 17,7528 3,48780
992 1 16,80 4 9,70 36 13,22 43 12,25 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,99250 17,74282 4,75032
668 1 16,72 21 14,30 37 10,55 38 11,30 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,21750 17,74195 4,52445
2598 1 16,30 19 9,97 37 14,70 38 13,40 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,59250 17,73809 4,14559
1882 1 13,80 21 14,20 24 16,95 43 13,02 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,49250 17,72166 3,22916
2041 1 13,48 19 16,12 21 14,45 37 12,85 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,22500 17,71956 3,49456
4111 1 14,56 21 13,35 39 12,75 43 16,15 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,20250 17,70718 3,50468
4393 1 12,12 6 16,80 21 13,55 43 18,30 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,19250 17,69906 2,50656
571 1 14,80 15 15,30 24 16,23 37 11,90 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,55750 17,68474 3,12724
6186 1 14,90 19 12,87 21 15,85 37 12,70 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,08000 17,66177 3,58177
5332 1 14,92 21 9,25 24 15,14 43 16,95 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,06500 17,64922 3,58422
6961 1 14,45 4 7,75 6 18,70 43 14,05 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,73750 17,64847 3,91097
105 1 14,40 19 13,47 21 13,50 38 12,90 43 17,45 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,34400 17,60491 3,26091
1139 1 15,60 19 14,17 37 12,75 38 12,40 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,73000 17,60347 3,87347
994 1 14,72 21 12,20 37 15,05 38 10,40 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,09250 17,58641 4,49391
2192 1 13,65 21 12,40 24 11,77 43 18,00 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,95500 17,58334 3,62834
5466 1 12,60 19 15,05 21 15,95 37 12,90 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,12500 17,58183 3,45683
8123 1 12,60 4 12,40 24 11,41 43 17,40 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,45250 17,57823 4,12573
7318 1 10,80 4 12,70 36 10,32 43 18,30 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,03000 17,56252 4,53252
5974 1 14,15 19 13,97 21 17,60 37 9,75 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,86750 17,54881 3,68131
4071 1 15,15 19 12,87 21 16,70 37 10,60 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,83000 17,52655 3,69655
4725 1 10,15 21 15,35 24 15,50 43 16,75 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,43750 17,52575 3,08825
754 1 16,20 15 14,95 21 15,95 37 8,45 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,88750 17,52268 3,63518
4443 1 14,70 19 14,37 21 15,80 37 10,80 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,91750 17,51212 3,59462
8268 1 15,72 19 12,62 21 18,30 37 7,20 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,46000 17,50523 4,04523
120 1 15,40 19 14,32 21 17,00 38 9,00 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,93000 17,50463 3,57463
6360 1 15,50 21 12,00 37 11,50 38 12,90 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,97500 17,49386 4,51886
2069 1 13,25 19 13,47 21 16,85 37 12,15 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,93000 17,49269 3,56269
3888 1 13,45 4 8,60 6 17,80 43 16,85 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,17500 17,49078 3,31578
2986 1 16,35 19 11,37 21 13,80 37 12,60 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,53000 17,47536 3,94536
1112 1112 Max 16,36000 19,064
1112 1112 Min 12,97500 17,475
1112 1112 Average 14,20721 17,944
55 1112 Count 55 55
2185 1 18,70 4 18,70 36 17,77 43 19,80 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 18,74250 19,94874 1,20624
614 1 18,11 4 19,15 36 17,60 43 19,65 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 18,62750 19,90786 1,28036
6621 1 18,12 4 19,00 36 17,07 43 19,50 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 18,42250 19,82154 1,39904
2648 1 18,45 4 17,30 6 19,40 36 18,52 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 18,41750 19,80845 1,39095
1362 1 18,16 4 18,00 6 19,60 36 17,02 43 18,55 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 18,26600 19,7815 1,51550
6657 1 17,68 4 19,45 6 19,20 36 16,45 43 19,30 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 18,41600 19,73515 1,31915
4237 1 16,57 4 17,85 36 15,50 43 19,80 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,43000 19,58851 2,15851
4629 1 15,45 4 17,75 36 17,30 43 19,60 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,52500 19,57291 2,04791
1116 1 17,40 4 17,50 24 19,55 36 16,80 43 18,65 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,98000 19,54001 1,56001
7134 1 13,15 4 18,10 36 18,10 43 19,10 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,11250 19,50984 2,39734
5151 1 17,20 4 17,50 36 17,20 43 18,05 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,48750 19,48862 2,00112
8417 1 18,20 4 16,45 6 19,30 36 16,70 43 17,55 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,64000 19,47851 1,83851
4257 1 18,35 4 12,95 6 19,80 36 13,85 43 18,90 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,77000 19,47824 2,70824
7257 1 15,30 4 17,05 36 16,05 43 19,65 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,01250 19,46092 2,44842
4043 1 15,90 4 16,45 6 19,50 36 16,90 43 18,45 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,44000 19,45875 2,01875
3485 1 16,65 4 18,35 6 19,20 36 13,37 43 19,02 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,31800 19,45502 2,13702
6865 1 17,50 4 15,25 5 19,32 36 17,00 43 18,80 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,57400 19,44719 1,87319
7728 1 18,85 4 15,20 36 13,77 43 19,30 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,78000 19,44254 2,66254
7586 1 16,05 4 17,20 36 17,02 43 18,72 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,24750 19,44121 2,19371
8118 1 18,15 4 16,40 36 16,92 43 17,35 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,20500 19,43821 2,23321
8084 1 13,40 4 19,30 36 12,27 43 19,30 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,06750 19,43074 3,36324
7900 1 15,90 4 17,75 36 15,52 43 19,00 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,04250 19,42163 2,37913
6106 1 15,93 4 17,60 36 13,65 43 19,55 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,68250 19,4089 2,72640
3368 1 15,75 4 16,35 36 16,55 43 19,30 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,98750 19,40715 2,41965
5660 1 18,45 4 17,35 36 14,80 43 16,70 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,82500 19,39891 2,57391
3774 1 18,10 4 15,60 6 18,90 36 14,60 43 19,25 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,29000 19,39483 2,10483
5653 1 17,95 4 16,80 36 14,85 43 18,10 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,92500 19,38265 2,45765
3305 1 18,00 4 16,55 36 14,75 43 18,05 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,83750 19,36572 2,52822
1051 1 17,90 4 14,20 36 15,70 43 18,95 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,68750 19,35112 2,66362
8670 1 15,20 4 13,70 6 19,90 36 11,52 43 10,65 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 14,19400 19,34376 5,14976
1007 1 16,30 4 16,60 36 13,20 43 19,50 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,40000 19,33782 2,93782
4766 1 14,45 4 14,15 6 19,20 36 17,02 43 19,60 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,88400 19,33195 2,44795
1593 1 15,30 4 17,80 36 14,40 43 18,60 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,52500 19,32378 2,79878
6013 1 17,45 4 16,30 36 13,22 43 18,95 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,48000 19,31932 2,83932
3443 1 16,45 4 16,80 36 14,52 43 18,70 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,61750 19,31822 2,70072
2270 1 16,10 4 15,60 36 15,92 41 19,00 43 18,55 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,03400 19,2845 2,25050
5508 1 16,97 4 14,75 36 15,60 43 18,55 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,46750 19,27944 2,81194
6748 1 16,60 4 15,55 36 15,37 43 18,45 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,49250 19,27824 2,78574
2572 1 17,36 4 15,80 36 14,02 43 18,35 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,38250 19,27366 2,89116
396 1 15,15 4 16,65 36 13,87 43 19,10 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,19250 19,26409 3,07159
1113 1113 Max 18,74250 19,949
1113 1113 Min 14,19400 19,264
1113 1113 Average 17,11071 19,468
40 1113 Count 40 40
8475 1 18,75 4 17,80 6 19,20 7 19,10 43 19,70 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 18,91000 19,78653 0,87653
8091 1 16,63 4 ΑΠ 6 19,90 7 19,00 43 18,45 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 18,49500 19,72028 1,22528
7144 1 18,20 6 18,80 7 19,00 43 19,45 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 18,86250 19,57823 0,71573
6967 1 15,40 4 15,80 6 17,10 7 17,50 43 18,90 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,94000 19,10963 2,16963
8600 1 16,25 6 18,30 7 17,10 43 17,95 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 17,40000 19,08723 1,68723
4888 1 17,05 6 18,70 7 16,30 43 15,60 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,91250 19,04287 2,13037
4324 1 11,67 6 18,20 8 19,00 43 18,60 46 16,50 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,79400 18,93856 2,14456
6598 1 15,47 6 18,80 7 11,40 43 17,45 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,78000 17,95913 2,17913
5360 1 10,05 6 18,50 7 15,70 23 19,40 43 12,90 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,31000 17,35067 2,04067
3277 1 10,65 4 7,55 6 17,80 7 18,25 43 15,40 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,93000 17,07724 3,14724
5630 1 16,50 4 8,53 6 18,40 7 12,50 43 14,85 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,15600 17,06679 2,91079
4683 1 13,92 4 13,30 6 17,90 7 11,80 43 10,35 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,45400 16,88692 3,43292
6959 1 12,60 4 8,55 6 17,70 7 15,50 36 11,30 43 13,85 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,25000 16,34807 3,09807
7498 1 13,25 4 9,20 6 16,50 7 14,20 43 14,80 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,59000 16,11973 2,52973
2475 1 15,52 4 10,30 6 16,10 7 13,25 36 8,92 43 18,15 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,70667 15,78015 2,07348
5433 1 11,57 4 4,30 6 17,80 7 17,10 41 16,30 43 9,85 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,82000 15,63155 2,81155
2012 1 12,60 4 6,10 6 15,30 7 17,10 43 6,70 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,56000 15,56725 4,00725
2862 1 11,40 6 13,90 7 15,40 43 14,30 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,75000 15,41828 1,66828
2449 1 9,95 6 16,20 7 11,20 43 12,90 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,56250 14,62085 2,05835
1301 1 10,35 4 5,00 6 17,10 7 13,70 43 13,95 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,02000 14,46938 2,44938
1294 1 11,82 4 8,70 6 14,10 7 11,00 9 12,50 43 9,00 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,18667 14,05864 2,87197
6550 1 9,55 4 3,70 6 14,80 7 15,10 43 3,00 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 9,23000 13,51997 4,28997
1410 1 9,66 6 14,70 7 4,50 43 15,25 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,02750 12,82506 1,79756
8120 1 3,70 4 6,45 6 15,80 7 6,80 43 12,55 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 9,06000 12,08739 3,02739
5088 1 9,50 4 6,75 6 13,10 7 6,10 43 4,45 1114 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 7,98000 11,37668 3,39668
1114 1114 Max 18,91000 19,787
1114 1114 Min 7,98000 11,377
1114 1114 Average 13,94749 16,377
25 1114 Count 25 25
2575 1 18,70 4 16,95 6 19,65 43 19,45 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 18,68750 19,83334 1,14584
1950 1 14,45 4 17,40 6 18,60 43 19,65 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 17,52500 19,43973 1,91473
7093 1 16,97 4 15,15 6 18,40 43 18,15 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 17,16750 19,25661 2,08911
4013 1 15,57 4 13,05 6 18,40 7 19,00 43 15,40 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 16,28400 19,12397 2,83997
5976 1 12,07 4 14,25 6 17,70 43 19,05 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 15,76750 19,0311 3,26360
2122 1 14,48 4 15,60 6 16,00 24 18,05 43 17,90 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 16,40600 19,00747 2,60147
7056 1 14,40 4 11,55 6 18,80 43 13,75 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 14,62500 18,50121 3,87621
5696 1 14,30 4 9,75 6 19,10 36 11,55 43 12,20 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,38000 18,27879 4,89879
2008 1 15,35 4 10,70 6 16,90 43 17,75 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 15,17500 18,18484 3,00984
7438 1 16,10 4 12,10 6 16,40 43 16,20 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 15,20000 18,11635 2,91635
4545 1 15,15 4 11,00 6 17,00 43 17,05 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 15,05000 18,04935 2,99935
5798 1 13,65 4 13,70 6 16,90 43 15,80 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 15,01250 17,99577 2,98327
2132 1 13,63 4 12,66 6 16,80 36 10,00 43 18,80 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 14,37800 17,82268 3,44468
568 1 13,70 4 10,70 6 18,70 37 9,95 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,26250 17,77641 4,51391
7706 1 15,30 4 12,65 6 15,00 43 16,00 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 14,73750 17,50364 2,76614
8308 1 14,15 4 12,30 6 17,15 43 13,15 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 14,18750 17,47131 3,28381
2758 1 14,35 4 8,30 6 17,70 24 13,76 43 17,35 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 14,29200 17,43369 3,14169
4494 1 14,75 4 10,60 6 17,40 36 12,07 43 16,05 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 14,17400 17,42153 3,24753
6923 1 14,35 4 10,80 6 16,80 43 15,40 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 14,33750 17,38663 3,04913
5388 1 14,47 4 10,25 6 18,30 43 9,10 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,03000 17,22367 4,19367
6079 1 12,85 4 10,80 6 16,00 43 17,40 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 14,26250 17,18165 2,91915
4296 1 11,10 4 8,55 6 17,90 43 16,45 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,50000 16,97696 3,47696
3722 1 11,85 4 10,65 6 18,00 24 11,72 43 12,70 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 12,98400 16,84755 3,86355
5216 1 9,15 4 5,35 6 18,40 43 18,65 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 12,88750 16,84697 3,95947
7966 1 12,45 4 10,00 6 17,30 15 15,12 37 11,75 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,32400 16,80364 3,47964
2554 1 14,70 4 10,90 6 12,90 43 17,55 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 14,01250 16,77174 2,75924
4636 1 15,50 4 13,95 6 13,60 43 10,80 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,46250 16,72128 3,25878
2616 1 14,50 4 6,45 6 16,70 43 16,75 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,60000 16,70884 3,10884
6097 1 14,76 4 5,95 6 15,60 43 18,22 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,63250 16,6708 3,03830
177 1 11,75 4 7,80 6 18,50 43 11,45 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 12,37500 16,59092 4,21592
1930 1 11,00 4 10,20 6 17,70 43 12,55 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 12,86250 16,58866 3,72616
1340 1 13,80 4 10,75 6 16,80 36 10,10 43 8,80 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 12,05000 16,58535 4,53535
3516 1 14,15 4 9,00 6 15,70 43 15,45 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,57500 16,58296 3,00796
5403 1 14,40 4 7,10 6 15,10 43 17,80 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,60000 16,56484 2,96484
8699 1 11,00 4 8,80 6 17,75 43 13,95 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 12,87500 16,5195 3,64450
1115 1115 Max 18,68750 19,833
1115 1115 Min 12,05000 16,52
1115 1115 Average 14,33377 17,595
35 1115 Count 35 35
6632 1 18,70 4 18,70 36 15,77 43 19,45 1501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΣΕΙ 18,15500 19,7598 1,60480
1501 1501 Max 18,15500 19,76
1501 1501 Min 18,15500 19,76
1501 1501 Average 18,15500 19,76
1 1501 Count 1 1
5014 1 18,20 15 19,25 37 18,90 38 19,20 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 18,88750 19,80933 0,92183
136 1 17,97 15 19,62 32 ΑΠ 37 17,45 38 18,60 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 18,41000 19,6795 1,26950
5048 1 17,05 15 19,62 37 18,60 38 17,80 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 18,26750 19,64264 1,37514
6641 1 17,55 37 18,70 38 17,20 39 19,27 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 18,18000 19,6254 1,44540
7264 1 15,75 15 19,55 37 18,60 38 18,60 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 18,12500 19,62196 1,49696
1204 1 16,45 15 18,82 37 19,30 38 17,30 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,96750 19,54604 1,57854
5065 1 18,02 37 16,70 38 17,70 39 19,17 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,89750 19,54201 1,64451
4708 1 13,45 15 19,87 37 18,85 38 16,00 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,04250 19,52543 2,48293
1092 1 14,70 15 18,27 37 18,65 38 19,20 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,70500 19,5019 1,79690
1899 1 16,87 15 18,82 37 17,05 38 18,30 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,76000 19,43861 1,67861
5515 1 16,50 21 18,50 37 17,60 38 17,80 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,60000 19,42294 1,82294
2432 1 14,87 21 19,55 37 17,50 38 15,90 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,95500 19,36575 2,41075
2530 1 17,25 15 19,05 37 16,60 38 16,50 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,35000 19,36088 2,01088
8459 1 16,60 21 18,60 25 19,85 37 15,15 38 16,70 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,38000 19,3499 1,96990
7762 1 18,95 21 16,30 37 16,05 38 15,70 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,75000 19,33679 2,58679
5877 1 15,32 15 18,07 37 18,90 38 16,30 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,14750 19,33312 2,18562
5823 1 17,85 21 18,05 37 14,80 38 17,40 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,02500 19,33048 2,30548
2308 1 17,40 15 19,25 37 12,95 38 17,60 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,80000 19,32477 2,52477
7350 1 15,25 15 18,30 24 19,55 37 17,60 38 16,40 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,42000 19,32418 1,90418
2666 1 16,11 21 18,90 37 16,05 38 17,10 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,04000 19,32002 2,28002
8472 1 16,35 21 18,55 37 17,05 38 16,30 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,06250 19,31308 2,25058
2046 1 15,65 21 18,55 32 16,12 37 17,00 38 17,00 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,86400 19,31089 2,44689
7298 1 17,25 15 19,00 37 15,55 38 16,20 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,00000 19,29913 2,29913
8678 1 13,35 21 18,80 37 17,30 38 17,10 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,63750 19,26668 2,62918
8129 1 17,45 19 17,67 37 16,15 38 16,10 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,84250 19,23457 2,39207
7862 1 16,40 21 17,80 37 17,65 38 14,10 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,48750 19,22945 2,74195
3202 1 16,23 15 18,62 37 16,05 38 16,20 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,77500 19,22784 2,45284
7110 1 15,60 37 15,05 38 15,90 39 18,90 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,36250 19,22773 2,86523
2209 1 15,60 21 18,85 37 16,55 38 14,80 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,45000 19,22347 2,77347
3276 1 13,60 15 19,52 37 16,00 38 14,60 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,93000 19,18721 3,25721
6174 1 16,90 15 18,12 37 16,20 38 15,00 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,55500 19,18449 2,62949
8429 1 16,70 15 17,45 37 15,00 38 17,30 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,61250 19,18341 2,57091
8679 1 17,15 19 18,92 37 14,15 38 14,60 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,20500 19,17902 2,97402
7684 1 17,30 19 18,27 37 13,95 38 16,00 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,38000 19,17864 2,79864
4008 1 15,80 15 17,82 37 17,55 38 14,80 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,49250 19,17282 2,68032
2561 1 16,05 15 18,92 37 14,80 38 15,30 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,26750 19,16883 2,90133
6030 1 12,90 37 16,15 38 16,40 39 18,60 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,01250 19,16795 3,15545
3120 1 17,35 19 14,95 37 14,10 38 18,20 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,15000 19,16508 3,01508
1459 1 15,15 15 19,00 37 16,20 38 14,46 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,20250 19,16457 2,96207
4091 1 15,50 37 15,45 38 15,40 39 18,15 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,12500 19,16198 3,03698
4020 1 15,56 21 17,45 37 14,70 38 17,00 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,17750 19,15698 2,97948
8353 1 16,20 15 18,37 37 15,75 38 15,20 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,38000 19,15645 2,77645
1020 1 15,87 15 18,57 37 17,15 38 12,90 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,12250 19,15028 3,02778
3520 1 16,80 19 16,20 37 13,20 38 18,10 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,07500 19,13905 3,06405
6855 1 15,25 37 16,75 38 15,10 39 16,92 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,00500 19,1345 3,12950
2722 1 13,80 19 18,90 37 15,80 38 15,80 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,07500 19,13428 3,05928
6278 1 14,65 21 17,70 22 19,80 37 17,20 38 14,20 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,71000 19,12979 2,41979
935 1 13,90 15 18,05 37 16,80 38 16,20 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,23750 19,1265 2,88900
7812 1 16,30 19 17,20 37 15,70 38 15,60 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,20000 19,11277 2,91277
1655 1 15,85 19 14,70 22 18,80 37 17,05 38 14,90 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,26000 19,0891 2,82910
1267 1 15,05 21 16,80 37 14,85 38 16,30 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,75000 19,08504 3,33504
5622 1 15,65 21 18,25 37 14,60 38 13,90 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,60000 19,08189 3,48189
128 1 15,33 19 16,12 37 16,90 38 15,40 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,93750 19,0738 3,13630
2314 1 14,72 15 16,70 25 19,83 37 14,05 38 14,70 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,00000 19,07217 3,07217
5599 1 15,17 19 17,92 37 13,25 38 16,70 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,76000 19,06496 3,30496
8230 1 17,60 21 17,05 32 15,68 37 11,80 38 14,30 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,28600 19,05693 3,77093
6402 1 14,35 15 16,70 37 17,65 38 14,50 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,80000 19,05674 3,25674
2816 1 15,73 21 13,75 37 12,60 38 18,10 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,04500 19,05628 4,01128
5023 1 17,80 21 17,05 37 14,25 38 11,10 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,05000 19,05294 4,00294
381 1 13,95 15 18,70 37 15,50 38 14,10 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,56250 19,05119 3,48869
2101 2101 Max 18,88750 19,809
2101 2101 Min 15,04500 19,051
2101 2101 Average 16,65263 19,261
60 2101 Count 60 60
3545 1 15,65 15 19,20 37 19,50 38 19,40 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 18,43750 19,78611 1,34861
1980 1 17,67 19 17,12 37 18,90 38 19,50 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 18,29750 19,66862 1,37112
1616 1 18,05 19 19,47 37 16,75 38 18,90 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 18,29250 19,63774 1,34524
2358 1 16,90 15 19,30 37 17,30 38 18,60 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 18,02500 19,53791 1,51291
334 1 16,57 37 15,80 38 17,30 39 19,20 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,21750 19,39536 2,17786
625 1 18,15 21 18,90 37 15,60 38 15,10 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,93750 19,34162 2,40412
2694 1 15,35 21 19,00 37 16,85 38 16,60 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,95000 19,30835 2,35835
3839 1 17,12 19 18,02 37 15,70 38 17,90 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,18500 19,30659 2,12159
5406 1 15,92 21 17,95 37 17,20 38 17,00 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,01750 19,29797 2,28047
3108 1 16,35 21 18,10 37 15,55 38 16,90 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,72500 19,24765 2,52265
6568 1 15,30 37 15,00 38 15,60 106 19,30 157 17,80 206 17,60 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,76667 19,24564 2,47897
1334 1 16,90 21 19,60 37 13,50 38 14,00 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,00000 19,24356 3,24356
2420 1 16,75 19 16,90 37 16,35 38 17,60 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,90000 19,23933 2,33933
4820 1 17,90 21 15,85 37 17,55 38 13,90 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,30000 19,23431 2,93431
6453 1 13,46 15 18,02 37 17,35 38 18,00 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,70750 19,23156 2,52406
1053 1 15,80 21 18,55 37 15,20 38 16,60 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,53750 19,22352 2,68602
1189 1 13,60 21 18,95 37 15,50 38 17,40 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,36250 19,22329 2,86079
2118 1 14,60 37 15,35 38 18,20 39 17,27 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,35500 19,21526 2,86026
6126 1 14,45 15 18,40 37 17,15 38 16,80 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,70000 19,21406 2,51406
8245 1 14,60 37 14,65 38 17,30 39 18,40 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,23750 19,19723 2,95973
8768 1 13,90 19 18,20 37 16,50 38 17,60 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,55000 19,19534 2,64534
7939 1 17,87 15 18,67 37 15,15 38 12,80 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,12250 19,18175 3,05925
6647 1 16,55 21 17,25 37 13,60 38 17,40 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,20000 19,17901 2,97901
702 1 14,35 21 17,80 37 14,30 38 18,10 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,13750 19,17759 3,04009
6831 1 13,96 19 17,47 37 17,75 38 16,70 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,47000 19,17733 2,70733
1543 1 12,35 37 14,95 38 17,90 39 18,30 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,87500 19,16191 3,28691
1557 1 17,35 21 16,90 37 13,45 38 16,00 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,92500 19,14083 3,21583
6324 1 16,70 19 16,47 37 14,90 38 17,00 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,26750 19,13289 2,86539
7861 1 16,70 21 17,25 37 13,60 38 15,80 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,83750 19,11461 3,27711
4897 1 15,45 21 18,30 37 14,35 38 15,20 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,82500 19,11004 3,28504
7755 1 17,20 21 17,15 37 13,90 38 14,50 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,68750 19,10227 3,41477
5031 1 16,16 21 18,45 37 13,25 38 14,60 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,61500 19,09653 3,48153
6077 1 17,15 19 17,75 37 13,45 38 15,20 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,88750 19,09429 3,20679
5125 1 14,45 15 17,60 37 15,00 38 17,20 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,06250 19,09179 3,02929
7272 1 17,27 19 15,25 37 15,50 38 15,40 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,85500 19,07949 3,22449
2102 2102 Max 18,43750 19,786
2102 2102 Min 15,61500 19,079
2102 2102 Average 16,57912 19,252
35 2102 Count 35 35
7721 1 16,85 19 19,52 37 16,25 38 17,60 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 17,55500 19,44507 1,89007
318 1 17,65 19 18,70 37 16,60 38 17,30 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 17,56250 19,38868 1,82618
7747 1 16,35 19 18,12 21 19,45 37 16,80 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 17,68000 19,38459 1,70459
2140 1 17,95 19 18,42 21 17,35 37 17,30 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 17,75500 19,37269 1,61769
4664 1 15,40 19 18,35 21 19,30 37 15,40 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 17,11250 19,27885 2,16635
1755 1 16,40 19 17,95 21 17,25 37 17,65 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 17,31250 19,26691 1,95441
5351 1 17,48 19 17,65 21 18,70 37 14,85 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 17,17000 19,2638 2,09380
221 1 16,50 19 17,50 21 18,30 37 16,85 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 17,28750 19,25511 1,96761
8738 1 18,25 19 16,20 21 18,35 37 15,35 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 17,03750 19,25363 2,21613
7860 1 18,10 19 16,55 21 16,50 37 17,15 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 17,07500 19,25079 2,17579
7529 1 15,61 19 19,02 21 17,80 37 15,70 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 17,03250 19,24596 2,21346
2184 1 14,55 19 17,70 21 19,30 37 16,35 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 16,97500 19,24552 2,27052
2910 1 16,70 19 18,75 37 14,10 38 17,20 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 16,68750 19,2397 2,55220
6152 1 15,60 19 18,27 21 19,40 37 13,20 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 16,61750 19,22448 2,60698
2742 1 16,35 19 18,70 21 18,00 37 14,35 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 16,85000 19,21029 2,36029
2104 2104 Max 17,75500 19,445
2104 2104 Min 16,61750 19,21
2104 2104 Average 17,18067 19,288
15 2104 Count 15 15
2708 1 17,60 21 19,20 37 16,70 38 17,10 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,65000 19,458 1,80800
2105 1 18,00 19 18,85 21 19,60 37 13,45 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,47500 19,44162 1,96662
3866 1 15,35 19 19,10 21 19,75 37 15,20 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,35000 19,41826 2,06826
6451 1 15,30 21 18,65 37 18,20 38 17,20 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,33750 19,38727 2,04977
6093 1 17,00 19 19,15 21 18,65 37 16,00 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,70000 19,38719 1,68719
4204 1 17,65 19 18,72 21 18,30 37 16,60 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,81750 19,38638 1,56888
7251 1 16,30 19 18,40 37 18,55 38 16,30 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,38750 19,36581 1,97831
2269 1 16,95 19 19,42 21 18,85 37 13,65 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,21750 19,3584 2,14090
3721 1 15,01 21 18,95 37 17,05 38 17,50 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,12750 19,34554 2,21804
5829 1 13,70 21 19,05 37 16,90 38 17,60 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 16,81250 19,30653 2,49403
8179 1 17,55 19 17,30 21 19,35 37 14,50 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,17500 19,30356 2,12856
3154 1 14,60 21 18,95 37 17,00 38 16,80 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 16,83750 19,29177 2,45427
448 1 16,60 19 17,40 21 19,45 37 15,10 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,13750 19,28901 2,15151
2197 1 14,06 21 18,85 37 17,55 38 16,50 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 16,74000 19,28087 2,54087
291 1 15,95 19 17,37 21 18,75 37 17,30 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,34250 19,27714 1,93464
2105 2105 Max 17,81750 19,458
2105 2105 Min 16,74000 19,277
2105 2105 Average 17,27383 19,353
15 2105 Count 15 15
3608 1 17,02 19 18,65 37 14,65 38 17,40 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 16,93000 19,27694 2,34694
4644 1 16,15 19 18,17 21 18,60 37 15,95 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 17,21750 19,25566 2,03816
5591 1 16,72 19 18,47 21 18,45 37 14,30 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 16,98500 19,23534 2,25034
819 1 16,18 19 17,72 21 19,30 37 14,15 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 16,83750 19,23275 2,39525
2909 1 11,21 19 19,22 37 17,30 38 17,00 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 16,18250 19,21098 3,02848
1740 1 16,35 19 19,15 37 15,90 38 14,00 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 16,35000 19,20474 2,85474
2644 1 14,60 19 19,17 21 16,80 37 16,10 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 16,66750 19,19919 2,53169
171 1 17,55 19 16,12 21 18,90 37 14,05 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 16,65500 19,19491 2,53991
4015 1 14,80 19 18,30 21 16,70 37 17,45 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 16,81250 19,18955 2,37705
399 1 15,17 19 18,72 37 14,70 38 17,20 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 16,44750 19,18943 2,74193
239 1 14,65 19 18,00 21 18,05 37 16,75 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 16,86250 19,18571 2,32321
4918 1 16,60 21 18,20 37 14,55 38 15,70 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 16,26250 19,18018 2,91768
1944 1 14,01 19 19,22 21 17,95 37 14,65 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 16,45750 19,17997 2,72247
6577 1 13,80 19 17,85 21 18,55 37 16,75 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 16,73750 19,17742 2,43992
4416 1 17,75 19 15,00 37 17,00 38 15,30 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 16,26250 19,1634 2,90090
2106 2106 Max 17,21750 19,277
2106 2106 Min 16,18250 19,163
2106 2106 Average 16,64450 19,205
15 2106 Count 15 15
4340 1 15,90 21 17,30 37 14,10 38 15,20 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 15,62500 19,07256 3,44756
2097 1 14,70 21 18,20 37 13,60 38 15,30 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 15,45000 19,05563 3,60563
314 1 14,15 21 18,75 37 12,35 38 15,30 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 15,13750 19,0363 3,89880
6133 1 15,85 21 16,30 37 12,20 38 16,50 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 15,21250 19,02952 3,81702
7322 1 14,65 21 15,65 37 15,15 38 15,90 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 15,33750 19,02853 3,69103
8698 1 16,40 15 17,47 37 13,75 38 14,20 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 15,45500 19,00875 3,55375
4817 1 15,07 21 14,65 37 14,45 38 16,20 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 15,09250 19,00649 3,91399
7104 1 13,77 15 17,32 37 14,25 38 16,60 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 15,48500 19,00053 3,51553
3678 1 15,90 21 17,60 37 12,80 38 13,40 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,92500 18,93672 4,01172
939 1 15,35 19 14,77 37 14,40 38 16,70 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 15,30500 18,91587 3,61087
4242 1 16,93 15 16,37 37 12,55 38 15,20 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 15,26250 18,89025 3,62775
433 1 15,75 21 17,20 37 13,40 38 13,30 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,91250 18,87968 3,96718
1955 1 15,65 21 18,40 37 11,65 38 13,00 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,67500 18,85844 4,18344
2006 1 16,60 21 14,80 37 15,15 38 12,30 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,71250 18,84225 4,12975
2702 1 12,61 19 16,55 37 15,50 38 16,40 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 15,26500 18,83491 3,56991
3524 1 17,45 21 13,95 37 13,10 38 13,50 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,50000 18,81399 4,31399
3523 1 14,75 19 15,87 37 16,50 38 13,40 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 15,13000 18,74306 3,61306
4035 1 13,75 19 18,12 21 17,00 37 13,90 38 13,50 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 15,25400 18,73936 3,48536
7074 1 12,30 21 17,85 37 14,15 38 14,80 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,77500 18,72378 3,94878
2685 1 13,85 19 15,57 37 15,40 38 15,90 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 15,18000 18,71788 3,53788
7360 1 12,42 21 15,95 37 15,30 38 15,50 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,79250 18,69733 3,90483
3482 1 13,12 21 17,55 37 13,30 38 14,90 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,71750 18,65291 3,93541
6475 1 15,97 21 15,70 37 14,50 38 12,10 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,56750 18,62483 4,05733
4693 1 15,15 19 14,70 37 15,00 38 15,10 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,98750 18,57076 3,58326
4003 1 13,90 21 18,40 37 11,00 38 14,20 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,37500 18,54581 4,17081
2107 2107 Max 15,62500 19,073
2107 2107 Min 14,37500 18,546
2107 2107 Average 15,04526 18,849
25 2107 Count 25 25
8235 1 17,10 19 19,32 37 18,95 38 18,00 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 18,34250 19,62962 1,28712
3370 1 16,12 15 18,25 37 16,65 38 19,10 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 17,53000 19,4144 1,88440
2573 1 14,85 37 16,50 38 16,40 39 19,50 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 16,81250 19,35442 2,54192
5777 1 15,40 21 18,75 37 17,40 38 15,90 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 16,86250 19,28897 2,42647
4254 1 13,70 37 16,10 38 18,30 39 18,47 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 16,64250 19,28847 2,64597
5589 1 15,50 15 18,65 37 17,80 38 14,60 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 16,63750 19,22916 2,59166
3102 1 14,95 37 14,60 38 17,10 39 18,22 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 16,21750 19,18644 2,96894
1254 1 15,70 15 17,27 37 15,85 38 17,70 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 16,63000 19,18219 2,55219
6445 1 15,93 21 18,10 37 14,10 38 16,60 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 16,18250 19,16551 2,98301
130 1 14,25 37 15,65 38 14,80 39 18,82 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,88000 19,15246 3,27246
6990 1 14,52 15 18,37 37 16,00 38 16,50 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 16,34750 19,1488 2,80130
1252 1 16,75 37 13,05 38 13,40 39 18,95 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,53750 19,14117 3,60367
8038 1 15,40 6 19,00 15 18,57 37 13,65 38 15,30 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 16,38400 19,13593 2,75193
7659 1 16,15 37 14,90 38 14,00 39 18,30 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,83750 19,13451 3,29701
1939 1 14,43 15 19,52 37 13,20 38 14,50 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,41250 19,11848 3,70598
5520 1 16,45 15 18,80 37 12,55 38 15,40 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,80000 19,10955 3,30955
2501 2501 Max 18,34250 19,62962
2501 2501 Min 15,41250 19,10955
2501 2501 Average 16,44103 19,230005
16 2501 Count 16 16
5827 1 14,57 15 18,92 37 15,25 38 17,80 2502 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ 16,63500 19,23917 2,60417
1901 1 17,20 21 18,10 37 14,35 38 15,90 2502 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ 16,38750 19,2081 2,82060
7985 1 14,34 21 19,10 23 18,95 37 15,40 38 17,10 2502 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ 16,97800 19,17038 2,19238
2502 2502 Max 16,97800 19,239
2502 2502 Min 16,38750 19,17
2502 2502 Average 16,66683 19,206
3 2502 Count 3 3
5754 1 15,65 15 19,30 37 18,30 38 17,90 2503 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΑΣΕΙ 17,78750 19,49077 1,70327
1183 1 16,52 15 19,05 37 18,15 38 17,90 2503 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΑΣΕΙ 17,90500 19,48426 1,57926
4843 1 17,05 19 18,37 37 15,70 38 18,30 2503 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΑΣΕΙ 17,35500 19,35332 1,99832
7833 1 17,55 21 17,70 37 15,95 38 15,00 2503 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΑΣΕΙ 16,55000 19,23434 2,68434
2503 2503 Max 17,90500 19,491
2503 2503 Min 16,55000 19,234
2503 2503 Average 17,39938 19,391
4 2503 Count 4 4
3134 1 10,00 37 14,55 38 14,50 102 19,40 153 19,95 2504 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 15,68000 19,3317 3,65170
2504 2504 Max 15,68000 19,332
2504 2504 Min 15,68000 19,332
2504 2504 Average 15,68000 19,332
1 2504 Count 1 1
805 1 17,20 37 14,85 38 17,20 39 18,57 2506 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ 16,95500 19,32798 2,37298
961 1 16,85 15 17,57 37 13,00 38 18,10 2506 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ 16,38000 19,18432 2,80432
2506 2506 Max 16,95500 19,328
2506 2506 Min 16,38000 19,184
2506 2506 Average 16,66750 19,256
2 2506 Count 2 2
6108 1 16,00 15 19,17 37 17,35 38 15,40 2507 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 16,98000 19,30811 2,32811
2507 2507 Max 16,98000 19,308
2507 2507 Min 16,98000 19,308
2507 2507 Average 16,98000 19,308
1 2507 Count 1 1
1598 1 16,25 21 19,80 37 17,95 38 18,40 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 18,10000 19,64587 1,54587
2898 1 16,90 21 19,85 37 17,80 38 17,60 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 18,03750 19,63121 1,59371
5349 1 16,95 21 19,55 37 15,65 38 18,40 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,63750 19,50683 1,86933
3178 1 16,17 19 19,07 21 19,30 37 17,75 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 18,07250 19,4853 1,41280
6058 1 17,90 19 19,17 21 18,95 37 16,25 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 18,06750 19,48181 1,41431
1411 1 18,50 19 17,02 21 19,55 38 15,70 43 19,55 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 18,06400 19,47544 1,41144
6975 1 18,25 19 19,05 21 19,30 37 14,45 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,76250 19,46604 1,70354
5923 1 18,27 19 19,37 21 18,05 37 15,60 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,82250 19,4529 1,63040
3243 1 17,95 19 18,62 21 19,25 37 15,70 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,88000 19,43978 1,55978
6301 1 16,40 19 18,72 21 19,05 37 17,65 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,95500 19,42752 1,47252
3096 1 19,05 19 18,32 21 17,75 38 14,60 43 19,50 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,84400 19,42476 1,58076
7650 1 17,70 19 18,77 21 19,10 37 15,85 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,85500 19,42377 1,56877
4532 1 17,75 19 16,85 21 17,50 38 18,10 43 19,75 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,99000 19,4217 1,43170
7671 1 17,60 19 15,77 21 18,20 38 19,30 43 19,30 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 18,03400 19,41568 1,38168
6807 1 17,17 21 19,10 37 16,00 38 17,50 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,44250 19,41194 1,96944
6643 1 16,25 19 18,52 21 19,05 38 15,80 43 19,75 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,87400 19,41124 1,53724
715 1 16,85 19 17,60 21 18,85 37 18,35 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,91250 19,40912 1,49662
2026 1 13,78 19 18,92 21 19,65 37 16,95 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,32500 19,39036 2,06536
3851 1 17,55 21 18,80 37 17,55 38 15,20 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,27500 19,38348 2,10848
5381 1 16,55 19 18,12 21 17,55 37 18,70 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,73000 19,37854 1,64854
5101 1 16,75 19 18,42 21 18,75 37 17,30 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,80500 19,37523 1,57023
8604 1 18,45 21 18,95 37 13,80 38 16,40 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,90000 19,36116 2,46116
7962 1 15,17 19 18,47 21 19,35 37 17,15 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,53500 19,36099 1,82599
1176 1 17,35 19 18,65 21 19,15 37 14,55 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,42500 19,34928 1,92428
5192 1 17,12 21 18,10 37 16,55 38 17,20 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,24250 19,34367 2,10117
6388 1 16,95 21 17,10 37 16,15 38 18,30 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,12500 19,34065 2,21565
2341 1 15,01 21 18,75 37 18,20 38 16,20 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,04000 19,33812 2,29812
4002 1 15,67 19 18,82 21 19,45 37 15,00 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,23500 19,33451 2,09951
2517 1 15,77 9 19,30 21 19,20 37 16,45 38 16,90 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,52400 19,33015 1,80615
4454 1 16,45 19 17,60 21 18,15 37 18,15 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,58750 19,3262 1,73870
1832 1 16,47 19 19,50 37 15,15 38 16,50 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,90500 19,32384 2,41884
6293 1 16,60 21 18,90 37 17,15 38 15,30 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,98750 19,31912 2,33162
8433 1 15,85 19 17,97 21 18,90 37 17,35 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,51750 19,31888 1,80138
6211 1 18,00 19 16,72 21 19,40 37 14,35 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,11750 19,31316 2,19566
6765 1 15,97 19 18,52 37 15,90 38 18,20 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,14750 19,31127 2,16377
3101 3101 Max 18,10000 19,646
3101 3101 Min 16,90000 19,311
3101 3101 Average 17,59357 19,404
35 3101 Count 35 35
403 1 19,00 19 19,10 37 19,40 38 19,50 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 19,25000 20 0,75000
6895 1 17,15 19 19,47 37 18,75 38 19,60 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,74250 19,82914 1,08664
4036 1 18,95 19 19,27 37 19,25 38 17,90 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,84250 19,81138 0,96888
4410 1 18,45 21 19,40 37 18,80 38 18,30 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,73750 19,76692 1,02942
2877 1 18,10 19 19,57 21 19,60 37 18,25 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,88000 19,75805 0,87805
8042 1 14,55 19 19,60 37 19,65 38 18,40 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,05000 19,72537 1,67537
5960 1 18,15 19 19,52 21 19,65 37 17,70 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,75500 19,72396 0,96896
7535 1 18,45 19 18,77 37 19,55 38 17,10 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,46750 19,7141 1,24660
2786 1 17,30 19 19,87 21 18,95 37 18,25 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,59250 19,71343 1,12093
4188 1 19,00 19 18,47 37 18,65 38 18,40 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,63000 19,70088 1,07088
4871 1 18,85 21 19,60 37 16,75 38 18,10 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,32500 19,68899 1,36399
2138 1 16,26 19 19,50 21 19,90 37 17,55 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,30250 19,67643 1,37393
1928 1 19,55 19 18,12 21 19,45 37 16,50 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,40500 19,67446 1,26946
4540 1 18,42 19 19,22 21 19,50 38 18,20 43 19,30 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,92800 19,65544 0,72744
6950 1 17,30 21 19,95 37 15,80 38 17,60 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,66250 19,60587 1,94337
2914 1 16,25 19 19,52 21 18,20 37 19,05 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,25500 19,58065 1,32565
2612 1 15,32 19 19,77 22 19,30 37 18,25 38 17,90 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,10800 19,55935 1,45135
3128 1 18,15 19 19,30 21 19,25 37 16,45 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,28750 19,55755 1,27005
4483 1 16,45 21 19,20 37 18,40 38 18,10 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,03750 19,55684 1,51934
2169 1 14,80 19 19,40 21 19,65 37 18,10 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,98750 19,55434 1,56684
6674 1 17,80 21 18,60 37 18,55 38 17,40 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,08750 19,5521 1,46460
8216 1 18,40 19 18,72 21 19,60 37 16,00 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,18000 19,55084 1,37084
6190 1 18,62 21 19,15 37 17,05 38 17,00 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,95500 19,54917 1,59417
5091 1 17,07 21 18,80 37 17,45 38 18,80 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,03000 19,5461 1,51610
7124 1 18,40 19 18,35 21 17,90 38 15,66 43 20,00 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,06200 19,54094 1,47894
7571 1 19,05 21 19,00 37 17,00 38 16,00 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,76250 19,5405 1,77800
3948 1 17,60 19 19,52 37 17,20 38 17,70 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,00500 19,54016 1,53516
1603 1 16,50 21 19,75 37 16,85 38 17,80 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,72500 19,53678 1,81178
3547 1 19,00 19 19,20 21 18,70 37 15,25 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,03750 19,53469 1,49719
8131 1 17,50 19 19,00 21 19,00 37 17,70 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,30000 19,51246 1,21246
4112 1 17,75 19 19,45 37 17,25 38 17,20 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,91250 19,51121 1,59871
4131 1 17,95 19 18,57 21 19,10 38 17,00 43 19,60 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,44400 19,51035 1,06635
2871 1 15,40 21 19,20 37 17,85 38 18,60 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,76250 19,51006 1,74756
6552 1 17,75 19 19,10 21 19,35 37 16,10 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,07500 19,49938 1,42438
5291 1 18,65 19 16,62 21 19,90 37 14,55 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,43000 19,49884 2,06884
3102 3102 Max 19,25000 20
3102 3102 Min 17,43000 19,499
3102 3102 Average 18,25756 19,622
35 3102 Count 35 35
4010 1 13,30 4 18,35 21 17,00 43 18,75 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,85000 19,34606 2,49606
3224 1 15,97 19 18,00 21 19,05 38 16,90 43 18,95 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 17,77400 19,29077 1,51677
8050 1 14,85 19 17,05 21 18,85 37 17,35 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 17,02500 19,22905 2,20405
1823 1 15,55 21 17,45 37 16,05 38 16,50 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,38750 19,18284 2,79534
1130 1 14,37 19 16,52 21 18,30 38 14,40 43 19,65 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,64800 19,16575 2,51775
7610 1 14,10 19 18,42 21 16,70 37 17,20 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,60500 19,15946 2,55446
7067 1 14,90 19 18,20 21 18,55 37 14,50 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,53750 19,15026 2,61276
6019 1 18,65 19 17,05 21 15,75 37 13,00 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,11250 19,14637 3,03387
4095 1 15,73 19 17,77 21 19,20 37 12,10 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,20000 19,14393 2,94393
6869 1 15,85 19 16,02 21 18,40 37 15,95 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,55500 19,13275 2,57775
2300 1 17,25 19 16,17 21 17,20 37 15,50 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,53000 19,13214 2,60214
646 1 13,12 19 18,77 21 18,20 37 14,05 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,03500 19,09648 3,06148
5718 1 15,35 19 17,60 37 15,05 38 16,30 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,07500 19,09417 3,01917
3288 1 14,90 6 18,00 21 17,55 37 15,90 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,58750 19,08831 2,50081
659 1 15,53 19 17,65 21 17,45 38 15,10 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,43250 19,08272 2,65022
585 1 14,77 19 18,15 21 18,50 37 12,50 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,98000 19,07925 3,09925
2721 1 15,65 19 16,05 21 17,45 37 15,90 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,26250 19,07478 2,81228
6305 1 15,10 19 14,45 21 18,40 37 16,40 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,08750 19,07367 2,98617
5931 1 17,20 19 13,72 21 18,25 37 14,50 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,91750 19,07251 3,15501
6960 1 14,97 6 17,30 21 16,95 43 18,95 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 17,04250 19,07089 2,02839
4039 1 13,87 19 16,20 21 17,15 38 14,30 43 19,40 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,18400 19,06165 2,87765
6061 1 15,97 19 18,05 21 17,00 37 12,90 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,98000 19,06014 3,08014
4201 1 15,76 19 17,40 21 18,20 37 12,35 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,92750 19,05556 3,12806
5412 1 15,11 21 15,40 24 18,20 43 17,05 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,44000 19,04405 2,60405
1296 1 13,00 21 16,20 24 18,33 43 18,00 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,38250 19,04233 2,65983
4892 1 13,72 19 18,05 21 16,70 37 15,25 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,93000 19,03861 3,10861
3741 1 14,70 21 13,90 24 17,50 43 18,65 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,18750 19,0386 2,85110
2220 1 15,75 19 16,22 21 16,70 37 15,40 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,01750 19,03749 3,01999
5828 1 16,33 19 17,95 21 17,65 37 10,50 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,60750 19,0321 3,42460
6883 1 16,45 19 15,45 37 15,70 38 14,90 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,62500 19,03176 3,40676
1926 1 15,85 19 15,80 21 17,40 38 13,60 43 18,25 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,18000 19,02235 2,84235
1111 1 17,52 19 14,15 21 18,00 37 12,10 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,44250 19,01881 3,57631
7723 1 15,13 19 17,52 21 18,10 37 11,50 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,56250 19,00723 3,44473
2565 1 15,55 19 14,30 21 18,20 37 14,55 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,65000 19,00641 3,35641
2826 1 18,07 19 11,85 21 16,15 37 14,60 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,16750 19,00476 3,83726
3475 1 14,08 19 15,30 21 18,55 37 14,45 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,59500 18,98864 3,39364
5542 1 14,50 6 16,80 21 17,05 43 18,50 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,71250 18,92929 2,21679
3831 1 17,30 15 17,72 21 8,35 43 17,65 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,25500 18,88906 3,63406
2642 1 16,10 19 15,02 37 14,75 38 15,20 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,26750 18,86024 3,59274
4543 1 14,83 19 11,32 21 19,20 37 14,35 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,92500 18,8583 3,93330
6497 1 14,40 21 17,45 37 14,05 38 13,80 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,92500 18,82869 3,90369
8520 1 14,45 19 15,65 21 17,85 37 14,15 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,52500 18,81719 3,29219
775 1 14,57 21 17,65 37 14,15 38 12,80 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,79250 18,76017 3,96767
4570 1 13,50 19 17,05 21 17,00 37 14,30 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,46250 18,73457 3,27207
6223 1 14,83 21 17,30 37 15,20 38 11,40 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,68250 18,70914 4,02664
3738 1 15,42 19 15,62 21 18,50 38 11,70 43 17,20 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,68800 18,69766 3,00966
7808 1 15,68 21 16,90 37 14,90 38 11,00 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,62000 18,6925 4,07250
339 1 14,16 6 18,50 21 12,55 43 17,55 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,69000 18,68915 2,99915
6589 1 15,65 21 14,05 37 6,60 38 12,10 43 18,30 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,34000 18,68314 5,34314
8640 1 15,92 6 18,30 21 15,90 43 12,85 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,74250 18,65742 2,91492
6663 1 14,05 6 16,70 21 16,45 43 18,50 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,42500 18,64534 2,22034
8756 1 14,15 21 18,20 38 7,60 43 18,70 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,66250 18,62151 3,95901
697 1 11,65 15 17,90 21 14,60 43 18,35 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,62500 18,6083 2,98330
3898 1 15,55 21 15,55 37 13,10 38 14,30 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,62500 18,60811 3,98311
5907 1 14,25 4 13,35 21 15,00 36 10,55 43 18,95 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,42000 18,59253 4,17253
7924 1 14,50 21 16,30 37 12,60 38 15,10 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,62500 18,5663 3,94130
4929 1 15,67 19 12,77 21 18,05 37 13,50 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,99750 18,55435 3,55685
536 1 14,75 21 15,40 37 12,75 38 15,40 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,57500 18,55014 3,97514
1530 1 14,06 21 16,40 37 14,10 38 14,00 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,64000 18,54722 3,90722
7579 1 15,20 19 14,87 21 15,95 37 14,70 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,18000 18,49997 3,31997
3785 1 13,17 19 14,10 21 15,65 38 13,70 43 19,25 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,17400 18,49817 3,32417
8248 1 14,95 21 16,00 37 14,55 38 12,40 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,47500 18,47051 3,99551
928 1 13,50 19 15,80 21 17,70 37 13,55 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,13750 18,46686 3,32936
151 1 17,17 19 16,67 21 15,25 37 9,80 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,72250 18,45544 3,73294
2645 1 15,76 21 15,35 37 13,65 38 12,73 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,37250 18,43858 4,06608
4931 1 16,15 19 13,90 21 18,90 37 8,95 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,47500 18,43274 3,95774
5356 1 13,52 19 16,80 21 15,05 38 12,10 43 18,70 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,23400 18,41941 3,18541
753 1 16,85 21 13,90 37 11,50 38 14,10 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,08750 18,40221 4,31471
4056 1 16,37 19 16,07 37 10,80 38 15,00 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,56000 18,36357 3,80357
5436 1 16,32 21 14,60 37 10,60 38 14,90 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,10500 18,3473 4,24230
2938 1 15,15 19 10,75 21 17,10 38 10,20 41 19,40 43 17,85 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,07500 18,33735 3,26235
5816 1 14,00 19 16,20 21 17,55 37 11,95 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,92500 18,32174 3,39674
4505 1 16,60 19 13,72 21 16,35 37 11,95 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,65500 18,24474 3,58974
6686 1 14,10 21 15,80 37 14,05 38 13,00 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,23750 18,23262 3,99512
3674 1 12,29 19 15,27 21 15,05 38 13,00 43 19,05 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,93200 18,22307 3,29107
206 1 15,10 21 14,15 36 13,27 43 15,70 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,55500 18,17055 3,61555
514 1 16,80 19 14,15 21 18,45 37 7,25 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,16250 18,15787 3,99537
8375 1 15,95 19 10,22 21 13,10 38 14,90 43 18,60 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,55400 18,12674 3,57274
7827 1 11,00 6 18,80 21 12,65 43 16,75 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,80000 18,10689 3,30689
7022 1 14,15 6 16,10 21 14,00 43 18,65 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,72500 18,07207 2,34707
2741 1 16,35 6 15,90 19 12,27 43 18,90 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,85500 18,06728 2,21228
2671 1 16,60 21 16,10 37 11,65 38 10,20 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,63750 18,02183 4,38433
4661 1 13,05 21 9,60 24 15,70 43 18,85 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,30000 18,01979 3,71979
3001 1 14,70 19 13,97 37 13,25 38 15,10 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,25500 17,96491 3,70991
5766 1 16,20 21 13,95 37 12,60 38 11,70 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,61250 17,95374 4,34124
1052 1 14,40 19 15,30 21 14,05 38 11,20 43 18,40 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,67000 17,94463 3,27463
1368 1 14,60 21 11,75 24 15,06 43 17,20 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,65250 17,94071 3,28821
3493 1 13,15 21 16,15 37 12,60 38 13,60 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,87500 17,92462 4,04962
6146 1 11,97 6 17,90 21 15,50 37 13,65 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,75500 17,92142 3,16642
1063 1 16,55 19 14,10 21 14,75 37 11,50 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,22500 17,91699 3,69199
6912 1 14,07 21 16,75 37 12,05 38 12,30 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,79250 17,91571 4,12321
4856 1 17,30 21 15,40 37 10,25 38 10,30 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,31250 17,9142 4,60170
4475 1 13,95 19 13,55 21 17,00 37 13,00 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,37500 17,85102 3,47602
4838 1 15,46 19 11,97 37 13,40 38 14,90 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,93250 17,82681 3,89431
1282 1 15,97 21 9,85 24 13,26 43 17,25 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,08250 17,80417 3,72167
7840 1 16,50 21 14,90 37 11,60 38 10,40 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,35000 17,79542 4,44542
2452 1 14,35 21 14,15 37 13,60 38 12,20 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,57500 17,77535 4,20035
7034 1 14,26 19 12,05 21 16,35 38 13,70 43 16,75 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,62200 17,77173 3,14973
5709 1 13,30 6 11,30 21 17,40 43 19,45 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,36250 17,76647 2,40397
6842 1 13,93 19 15,52 21 15,65 37 12,15 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,31250 17,76415 3,45165
3121 3121 Max 17,77400 19,346
3121 3121 Min 13,31250 17,764
3121 3121 Average 15,24445 18,601
100 3121 Count 100 100
436 1 16,70 19 18,67 21 18,70 38 15,00 43 18,70 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 17,55400 19,28105 1,72705
2533 1 14,45 6 19,50 21 16,25 43 18,45 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 17,16250 19,2805 2,11800
4526 1 15,10 4 16,50 6 17,30 43 19,50 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 17,10000 19,25892 2,15892
8150 1 15,35 4 15,30 21 17,75 43 18,50 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 16,72500 19,24029 2,51529
1551 1 14,71 4 12,45 36 12,87 43 19,70 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,93250 19,12921 4,19671
6849 1 15,07 4 15,10 36 14,25 43 17,75 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,54250 19,11013 3,56763
803 1 13,08 19 18,92 37 15,15 38 15,90 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,76250 19,09315 3,33065
3369 1 16,30 4 15,45 36 12,45 43 16,90 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,27500 19,08135 3,80635
2139 1 17,15 21 15,65 37 14,15 38 14,60 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,38750 19,06146 3,67396
6156 1 15,05 4 16,30 36 12,80 43 16,00 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,03750 19,05217 4,01467
2760 1 15,50 19 13,47 21 17,70 38 14,20 43 19,15 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 16,00400 19,03825 3,03425
3182 1 15,60 4 13,70 36 12,40 43 18,15 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,96250 19,03241 4,06991
3892 1 15,33 19 15,82 21 18,30 38 12,40 43 18,60 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 16,09000 19,03209 2,94209
7452 1 14,26 4 14,80 36 11,97 43 18,40 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,85750 19,02573 4,16823
8488 1 16,77 15 17,92 24 17,82 37 10,55 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,76500 19,02366 3,25866
435 1 13,70 4 16,05 21 15,05 43 16,05 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,21250 19,02256 3,81006
6714 1 16,90 4 13,20 6 17,80 37 13,20 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,27500 19,02224 3,74724
4371 1 13,52 4 11,85 36 13,72 43 19,20 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,57250 19,01649 4,44399
3491 1 10,90 15 18,97 24 14,49 43 18,90 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,81500 19,01606 3,20106
4281 1 17,55 6 18,30 19 17,02 21 16,80 37 10,25 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,98400 19,01589 3,03189
8204 1 14,35 4 15,80 36 12,75 43 16,00 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,72500 18,99925 4,27425
3787 1 16,20 21 15,95 37 13,15 38 14,40 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,92500 18,90047 3,97547
4907 1 17,15 19 14,90 21 16,25 38 9,60 43 19,10 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,40000 18,89984 3,49984
5862 1 16,57 21 17,45 37 12,60 38 12,50 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,78000 18,89833 4,11833
2879 1 13,10 21 16,65 37 13,35 38 16,70 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,95000 18,8854 3,93540
2718 1 14,92 21 17,95 37 13,20 38 13,40 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,86750 18,862 3,99450
8721 1 16,15 19 15,40 21 17,85 38 10,60 43 18,30 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,66000 18,84786 3,18786
3919 1 13,28 19 14,55 21 17,35 38 15,00 43 18,75 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,78600 18,84775 3,06175
3241 1 14,62 4 14,65 36 11,72 43 17,35 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,58500 18,81954 4,23454
5721 1 15,55 19 11,32 21 17,65 38 13,20 43 19,00 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,34400 18,75298 3,40898
3122 3122 Max 17,55400 19,281
3122 3122 Min 14,57250 18,753
3122 3122 Average 15,53465 19,018
30 3122 Count 30 30
5148 1 17,65 15 18,02 37 18,40 38 19,00 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 18,26750 19,57579 1,30829
5440 1 17,50 37 16,90 38 18,40 39 18,95 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,93750 19,53869 1,60119
4555 1 16,90 37 17,05 38 18,20 39 19,12 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,81750 19,51448 1,69698
2394 1 16,60 37 17,40 38 18,10 39 18,75 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,71250 19,47267 1,76017
4687 1 17,27 37 16,55 38 17,60 39 18,22 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,41000 19,39558 1,98558
4744 1 14,30 15 19,65 37 16,55 38 16,20 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,67500 19,32215 2,64715
974 1 14,70 15 18,35 37 17,60 38 18,00 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,16250 19,31122 2,14872
2294 1 15,15 37 15,95 38 17,80 39 18,27 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,79250 19,28532 2,49282
7175 1 16,50 19 17,85 37 17,95 38 15,80 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,02500 19,27391 2,24891
7335 1 16,90 37 16,00 38 15,30 39 18,05 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,56250 19,23864 2,67614
2590 1 15,65 15 19,60 37 13,35 38 14,80 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,85000 19,19659 3,34659
1916 1 14,85 37 13,35 38 16,90 39 18,95 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,01250 19,1918 3,17930
8769 1 13,52 21 18,60 37 15,45 38 17,40 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,24250 19,19132 2,94882
2297 1 14,67 19 18,82 37 17,00 38 15,20 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,42250 19,18883 2,76633
1908 1 15,20 15 17,37 37 16,55 38 17,20 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,58000 19,16851 2,58851
4717 1 16,05 15 16,67 37 17,00 38 16,60 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,58000 19,16414 2,58414
6227 1 17,70 19 15,12 37 14,40 38 17,20 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,10500 19,14091 3,03591
1157 1 17,45 21 18,00 37 12,20 38 15,40 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,76250 19,13617 3,37367
7846 1 15,85 15 18,32 37 14,80 38 15,80 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,19250 19,1245 2,93200
7834 1 16,65 15 17,35 37 14,25 38 16,70 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,23750 19,12146 2,88396
1846 1 16,16 6 17,90 37 14,80 38 16,60 39 17,20 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,53200 19,10678 2,57478
135 1 16,87 37 14,80 38 14,60 39 16,35 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,65500 19,09292 3,43792
3132 1 15,55 21 17,20 37 15,85 38 14,40 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,75000 19,08838 3,33838
3960 1 11,12 15 18,77 37 15,90 38 16,80 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,64750 19,08521 3,43771
4624 1 11,80 15 17,62 37 15,25 38 18,20 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,71750 19,07838 3,36088
7310 1 13,45 21 17,65 37 14,25 38 16,70 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,51250 19,06034 3,54784
5535 1 14,96 37 12,30 38 15,50 39 18,30 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,26500 19,05599 3,79099
5873 1 13,92 15 17,00 37 16,60 38 16,00 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,88000 19,0528 3,17280
6903 1 14,45 37 13,30 38 14,80 39 18,02 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,14250 19,02417 3,88167
7759 1 13,20 21 18,00 37 14,85 38 14,80 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,21250 19,01658 3,80408
3867 1 16,00 15 16,97 37 14,15 38 15,30 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,60500 19,01408 3,40908
4326 1 12,85 37 14,35 38 14,80 39 18,17 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,04250 19,01233 3,96983
7593 1 16,95 15 15,07 37 14,70 38 15,40 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,53000 19,01019 3,48019
5830 1 13,03 37 15,75 38 15,80 39 15,90 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,12000 19,00243 3,88243
4934 1 15,05 15 16,95 37 14,90 38 15,40 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,57500 19,00202 3,42702
5897 1 15,90 15 16,25 37 15,70 38 14,10 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,48750 18,95814 3,47064
3944 1 13,25 37 16,40 38 15,70 39 14,60 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,98750 18,95669 3,96919
5852 1 15,12 21 17,50 37 13,45 38 14,00 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,01750 18,93896 3,92146
5206 1 16,80 19 14,62 37 13,85 38 15,20 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,11750 18,8198 3,70230
1968 1 16,50 21 16,55 37 13,65 38 12,30 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,75000 18,81741 4,06741
6813 1 16,00 15 18,07 37 10,40 38 15,20 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,91750 18,77238 3,85488
2577 1 13,90 21 16,45 37 14,90 38 14,30 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,88750 18,75393 3,86643
5463 1 13,70 37 13,95 38 14,70 39 16,92 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,81750 18,74432 3,92682
1393 1 16,45 19 15,27 37 13,40 38 15,20 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,08000 18,73737 3,65737
6963 1 14,11 19 16,60 37 14,90 38 15,20 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,20250 18,72554 3,52304
230 1 13,85 15 18,17 37 13,35 38 14,80 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,04250 18,72049 3,67799
4826 1 14,21 15 17,60 37 15,80 38 12,70 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,07750 18,69674 3,61924
2761 1 13,63 21 18,30 37 12,95 38 13,50 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,59500 18,66016 4,06516
2417 1 14,87 19 16,20 37 14,75 38 14,60 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,10500 18,64334 3,53834
1078 1 15,20 21 17,60 32 ΑΠ 37 12,70 38 12,80 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,57500 18,61605 4,04105
4102 4102 Max 18,26750 19,576
4102 4102 Min 14,57500 18,616
4102 4102 Average 15,86389 19,056
50 4102 Count 50 50
6711 1 15,56 21 18,45 37 18,30 38 17,60 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 17,47750 19,41423 1,93673
8190 1 17,10 21 18,20 37 15,70 38 14,70 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 16,42500 19,21278 2,78778
2423 1 15,90 21 18,70 37 14,55 38 16,30 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 16,36250 19,20347 2,84097
8186 1 16,95 23 19,05 37 16,05 38 16,50 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 17,13750 19,19088 2,05338
3843 1 16,72 21 18,70 37 13,05 38 16,00 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 16,11750 19,18444 3,06694
439 1 14,30 15 19,12 37 14,40 38 16,90 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 16,18000 19,17541 2,99541
1359 1 16,75 21 17,70 37 13,75 38 15,10 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,82500 19,11582 3,29082
352 1 14,35 21 18,55 37 14,95 38 15,30 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,78750 19,10789 3,32039
1702 1 14,52 21 17,60 37 15,30 38 15,80 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,80500 19,09305 3,28805
2484 1 13,30 15 18,25 23 19,75 37 17,15 38 11,70 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 16,03000 19,05858 3,02858
3287 1 16,25 15 17,12 37 17,25 38 11,90 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,63000 19,05486 3,42486
7870 1 14,35 15 18,10 37 14,70 38 15,90 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,76250 19,0509 3,28840
2797 1 16,80 15 18,20 37 13,50 38 13,70 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,55000 19,05025 3,50025
2954 1 16,25 21 17,40 37 13,25 38 14,00 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,22500 19,02815 3,80315
7945 1 15,70 21 17,75 37 13,75 38 13,30 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,12500 19,01367 3,88867
7342 1 15,92 19 16,92 37 14,85 38 14,40 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,52250 19,01288 3,49038
7754 1 16,06 21 16,95 37 15,60 38 11,10 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,92750 18,99758 4,07008
4550 1 17,80 23 17,45 37 13,60 38 14,30 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,78750 18,95311 3,16561
4602 1 15,83 21 16,10 37 13,70 38 13,70 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,83250 18,78962 3,95712
6969 1 12,12 15 18,37 23 19,75 37 11,90 38 14,90 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,40800 18,76426 3,35626
4720 1 12,20 15 17,90 37 14,30 38 16,10 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,12500 18,75776 3,63276
7965 1 15,85 15 16,50 37 13,70 38 14,90 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,23750 18,73209 3,49459
134 1 14,31 19 14,45 37 13,65 38 16,90 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,82750 18,50857 3,68107
486 1 16,55 19 14,47 37 14,25 38 13,80 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,76750 18,49634 3,72884
1225 1 16,40 15 15,90 37 14,90 38 12,30 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,87500 18,4932 3,61820
7640 1 14,15 21 16,05 37 13,45 38 14,60 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,56250 18,48658 3,92408
2922 1 14,60 21 17,80 37 12,10 38 13,10 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,40000 18,47284 4,07284
7700 1 11,62 15 17,40 37 16,20 38 14,00 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,80500 18,43726 3,63226
3706 1 14,50 15 17,65 37 13,05 38 14,00 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,80000 18,42963 3,62963
1073 1 16,50 6 18,40 22 13,80 37 13,10 38 14,20 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,20000 18,35201 3,15201
3952 1 12,78 15 18,20 23 19,00 37 12,95 38 14,40 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,46600 18,33492 2,86892
1826 1 12,81 19 18,10 37 11,55 38 15,50 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,49000 18,32953 3,83953
1636 1 14,35 15 17,65 37 12,85 38 13,60 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,61250 18,27824 3,66574
7116 1 14,42 37 12,30 38 12,70 39 17,02 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,11000 18,22861 4,11861
1262 1 11,56 22 18,40 37 15,05 38 12,50 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,37750 18,2129 3,83540
3582 1 7,90 19 16,20 32 20,00 37 13,55 38 12,30 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 13,99000 18,15393 4,16393
3226 1 14,12 15 14,30 37 15,00 38 14,70 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,53000 18,03414 3,50414
4961 1 12,67 19 17,40 37 9,75 38 16,60 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,10500 18,02863 3,92363
3083 1 13,15 23 19,40 37 12,65 38 13,20 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,60000 18,02354 3,42354
675 1 14,62 22 18,20 37 10,90 38 12,80 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,13000 18,0188 3,88880
8078 1 11,55 15 17,30 37 15,60 38 12,80 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,31250 18,00346 3,69096
2651 1 13,66 22 15,13 37 15,55 38 13,60 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,48500 17,99795 3,51295
4726 1 16,35 19 15,07 37 14,85 38 9,90 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,04250 17,98506 3,94256
556 1 14,55 15 16,27 37 11,45 38 15,10 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,34250 17,96092 3,61842
3302 1 15,37 19 15,07 37 12,85 38 13,60 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,22250 17,94787 3,72537
4428 1 14,50 21 17,15 37 10,25 38 13,00 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 13,72500 17,92061 4,19561
3042 1 16,35 21 16,05 37 11,30 38 10,50 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 13,55000 17,91992 4,36992
4530 1 14,50 15 17,65 19 16,37 37 14,10 38 9,90 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,50400 17,85844 3,35444
4422 1 10,90 37 10,75 38 11,70 106 17,52 156 17,35 202 7,70 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 12,65333 17,85772 5,20439
6178 1 14,95 21 14,70 37 12,65 38 12,20 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 13,62500 17,82484 4,19984
4103 4103 Max 17,47750 19,414
4103 4103 Min 12,65333 17,825
4103 4103 Average 14,98783 18,551
50 4103 Count 50 50
6825 1 17,15 22 18,30 37 17,95 38 18,10 39 19,07 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 18,11400 19,47783 1,36383
5694 1 17,70 23 19,85 37 16,00 38 18,00 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 17,88750 19,44129 1,55379
5756 1 15,15 15 18,85 23 20,00 37 16,95 38 18,10 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 17,81000 19,42187 1,61187
8252 1 16,17 22 20,00 37 14,60 38 14,80 39 17,70 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 16,65400 19,39105 2,73705
2296 1 12,97 22 20,00 37 13,60 38 17,10 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 15,91750 19,37313 3,45563
6878 1 18,60 23 18,90 37 14,90 38 17,90 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 17,57500 19,33032 1,75532
4721 1 17,25 22 15,90 23 19,70 37 15,60 38 15,50 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 16,79000 19,23654 2,44654
2494 1 16,67 21 18,45 22 18,00 37 17,55 38 14,50 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 17,03400 19,23564 2,20164
6424 1 10,82 37 12,55 38 14,50 106 18,10 157 18,60 206 19,95 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 15,75333 19,22647 3,47314
6839 1 16,55 21 18,10 23 19,25 37 16,65 38 16,10 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 17,33000 19,21193 1,88193
3709 1 16,75 23 19,35 37 15,75 38 16,10 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 16,98750 19,18191 2,19441
6269 1 17,20 23 19,65 37 13,55 38 16,00 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 16,60000 19,174 2,57400
1221 1 14,85 23 19,62 37 16,15 38 15,10 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 16,43000 19,1191 2,68910
8516 1 17,50 22 16,90 37 12,70 38 17,00 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 16,02500 19,11144 3,08644
7047 1 14,17 23 19,40 37 17,00 38 15,40 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 16,49250 19,10976 2,61726
5523 1 12,95 15 17,50 22 18,40 37 16,15 38 17,50 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 16,50000 19,10586 2,60586
7297 1 13,70 23 19,80 37 14,60 38 16,10 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 16,05000 19,09877 3,04877
1093 1 13,00 23 19,95 37 14,70 38 14,06 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 15,42750 19,06967 3,64217
3486 1 16,10 23 19,00 37 14,70 38 15,00 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 16,20000 19,03831 2,83831
3633 1 15,07 15 16,95 23 19,00 37 17,20 38 14,50 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 16,54400 19,0339 2,48990
1834 1 16,07 22 19,40 37 12,35 38 10,10 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 14,48000 19,00096 4,52096
8140 1 15,50 22 16,30 37 15,95 38 14,20 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 15,48750 18,92144 3,43394
7741 1 15,30 22 16,20 37 14,65 38 15,70 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 15,46250 18,86545 3,40295
1506 1 17,00 21 16,75 22 18,60 37 10,45 38 10,80 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 14,72000 18,62767 3,90767
2943 1 16,40 23 18,90 37 11,20 38 14,60 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 15,27500 18,53375 3,25875
8726 1 7,40 22 19,60 37 10,80 38 10,50 46 17,70 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 13,20000 18,52181 5,32181
6540 1 14,90 22 17,00 37 16,15 38 11,10 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 14,78750 18,44188 3,65438
2641 1 14,47 23 19,10 37 11,95 38 14,70 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 15,05500 18,27739 3,22239
2957 1 7,10 22 20,00 37 9,80 38 10,60 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 11,87500 18,24669 6,37169
4461 1 14,50 22 15,80 37 14,60 38 13,70 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 14,65000 18,12941 3,47941
4104 4104 Max 18,11400 19,478
4104 4104 Min 11,87500 18,129
4104 4104 Average 15,97048 18,999
30 4104 Count 30 30
1126 1 18,27 15 19,25 37 18,05 38 19,30 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 18,71750 19,75482 1,03732
7007 1 17,58 15 19,47 37 16,70 38 16,60 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,58750 19,45601 1,86851
3872 1 16,30 15 19,45 37 18,30 38 15,90 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,48750 19,44756 1,96006
7885 1 18,25 15 19,20 37 15,20 38 17,30 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,48750 19,43342 1,94592
7828 1 15,00 15 19,05 37 17,70 38 18,50 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,56250 19,43313 1,87063
5702 1 12,65 15 19,07 37 18,05 38 18,90 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,16750 19,41964 2,25214
5856 1 13,60 15 19,85 37 16,80 38 16,70 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,73750 19,40372 2,66622
492 1 17,95 15 17,52 37 16,75 38 17,10 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,33000 19,32384 1,99384
5632 1 16,23 15 18,87 37 17,25 38 16,40 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,18750 19,31606 2,12856
3595 1 16,35 15 19,42 37 16,65 38 15,40 39 17,57 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,07800 19,30368 2,22568
8505 1 16,72 15 18,57 37 14,75 38 18,00 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,01000 19,29241 2,28241
7656 1 14,45 15 18,52 37 17,05 38 18,00 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,00500 19,28566 2,28066
5970 1 14,62 15 19,57 37 14,50 38 16,60 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,32250 19,2541 2,93160
7265 1 16,86 15 18,55 32 ΑΠ 37 16,95 38 15,10 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,86500 19,25231 2,38731
8185 1 13,75 15 19,10 37 15,20 38 18,00 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,51250 19,24249 2,72999
6033 1 16,15 15 19,42 37 13,70 38 15,90 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,29250 19,23045 2,93795
1673 1 15,53 15 18,57 37 15,40 38 17,40 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,72500 19,22419 2,49919
6495 1 14,37 15 19,20 37 14,60 38 16,50 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,16750 19,17657 3,00907
4177 1 16,05 15 19,05 37 14,20 38 15,40 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,17500 19,16715 2,99215
7588 1 13,36 15 19,52 37 14,80 38 14,50 41 19,00 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,23600 19,16026 2,92426
3850 1 15,20 19 18,02 37 15,25 38 17,10 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,39250 19,15485 2,76235
2454 1 13,95 15 18,95 32 ΑΠ 37 16,30 38 15,00 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,05000 19,13713 3,08713
4486 1 12,10 15 17,35 37 18,00 38 16,80 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,06250 19,124 3,06150
1639 1 13,70 15 18,90 37 15,60 38 15,10 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,82500 19,09859 3,27359
8767 1 16,85 15 17,37 37 15,75 38 14,20 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,04250 19,09402 3,05152
1843 1 10,75 15 19,12 37 17,30 38 14,10 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,31750 19,07922 3,76172
4318 1 15,22 15 19,47 37 13,90 38 11,40 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 14,99750 19,0713 4,07380
2001 1 14,50 15 18,25 37 14,65 38 16,00 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,85000 19,06888 3,21888
2519 1 15,70 15 18,50 37 12,95 38 15,60 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,68750 19,06725 3,37975
5820 1 15,10 21 17,65 37 13,30 38 15,90 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,48750 19,05608 3,56858
442 1 15,20 15 15,62 37 15,95 38 16,70 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,86750 19,04613 3,17863
1335 1 13,35 21 18,35 37 14,90 38 14,80 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,35000 19,04271 3,69271
8689 1 17,05 6 19,40 15 15,45 37 14,65 38 15,80 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,47000 19,04106 2,57106
947 1 15,82 15 18,62 37 13,70 38 13,40 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,38500 19,03481 3,64981
2157 1 12,90 15 18,65 37 13,20 38 16,70 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,36250 19,03224 3,66974
2166 1 16,70 15 17,30 37 13,70 38 14,60 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,57500 19,02563 3,45063
4441 1 14,00 15 18,15 37 14,95 38 15,00 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,52500 19,01832 3,49332
7149 1 15,45 15 16,32 37 16,70 38 13,90 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,59250 19,01383 3,42133
7669 1 15,35 15 18,55 37 16,00 38 10,50 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,10000 19,01057 3,91057
2181 1 13,50 15 16,07 37 16,85 38 15,90 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,58000 19,00821 3,42821
733 1 14,56 15 17,00 37 16,50 38 14,10 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,54000 19,00573 3,46573
4266 1 15,50 15 18,35 37 13,35 38 13,90 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,27500 19,00293 3,72793
4743 1 16,10 15 17,70 37 14,40 38 13,20 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,35000 18,98744 3,63744
349 1 13,62 15 17,90 37 14,75 38 15,00 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,31750 18,88562 3,56812
3641 1 14,20 15 17,05 37 14,80 38 15,60 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,41250 18,86464 3,45214
2162 1 12,85 15 16,65 37 16,35 38 15,40 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,31250 18,79515 3,48265
5883 1 15,15 15 15,12 37 14,70 38 16,30 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,31750 18,76613 3,44863
5712 1 15,40 15 17,82 37 10,50 38 16,20 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 14,98000 18,76556 3,78556
1555 1 16,05 9 19,30 21 14,50 37 12,10 38 13,40 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,07000 18,74227 3,67227
6457 1 16,30 15 17,17 37 13,40 38 13,50 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,09250 18,71926 3,62676
1894 1 16,80 15 14,57 37 14,05 38 15,10 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,13000 18,70409 3,57409
3256 1 14,10 6 19,20 15 17,52 37 12,70 38 11,20 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 14,94400 18,6915 3,74750
310 1 14,37 15 18,77 37 14,25 38 11,20 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 14,64750 18,67124 4,02374
1438 1 14,35 15 17,32 37 13,00 38 15,80 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,11750 18,66895 3,55145
559 1 15,62 15 18,32 37 13,70 38 11,20 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 14,71000 18,62113 3,91113
3166 1 12,97 15 18,52 37 11,55 38 15,70 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 14,68500 18,58343 3,89843
2661 1 12,17 15 18,05 37 12,70 38 16,40 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 14,83000 18,58169 3,75169
894 1 14,25 15 18,70 37 12,55 38 12,50 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 14,50000 18,48854 3,98854
2903 1 15,12 15 15,82 37