ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 - RANK (ME ANAΓΩΓΗ) ΟΛΟΙ

ΚΩΔ ΠΡΑΓΜ. ΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΝΑΓ (ΒΠ) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ ΑΠO Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΚΩΔ. ΤΜΗΜ.
1 9,47500 3934 12,00598 4999 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
2 7,48750 4704 10,62036 5550 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
3 13,07500 2119 15,87743 2881 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
7 13,61667 1838 16,56117 2389 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
11 16,06400 613 19,52950 83 5843 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ 5126
13 13,24250 2042 16,99821 2047 5843 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 4127
16 13,29000 2018 17,35484 1811 5843 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 4126
18 8,85500 4183 13,93061 4172 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
20 8,96000 4135 13,77485 4258 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
25 12,28000 2544 16,02519 2775 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
31 7,14500 4819 13,13872 4614 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
33 8,35000 4380 13,60812 4355 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
34 4,01167 5606 10,55332 5578 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
39 5,78333 5239 10,43407 5636 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
45 13,19500 2067 16,45163 2454 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
46 7,68750 4634 12,03686 4988 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
47 10,10000 3651 15,37829 3242 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
49 11,96667 2737 17,89380 1472 5843 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5305
51 6,05667 5167 12,49259 4857 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
58 10,87000 3297 14,20104 4016 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
60 12,01750 2705 16,33611 2541 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
63 13,21600 2054 16,31805 2550 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
67 15,82250 715 19,07656 676 5843 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ 5125
68 5,66000 5270 12,15310 4946 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
69 8,17000 4448 16,61883 2331 5843 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
70 10,14400 3640 16,65544 2296 5843 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5305
79 8,26250 4417 12,98895 4676 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
80 12,06000 2680 14,69837 3700 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
83 10,72500 3359 14,03691 4116 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
84 7,89400 4549 14,59417 3771 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
85 12,04000 2693 15,06994 3472 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
88 11,34000 3056 16,43102 2470 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
89 7,41750 4722 13,01484 4670 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
91 8,31000 4400 16,46341 2443 5843 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 8302
92 10,86250 3300 15,11209 3436 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
94 5,10000 5408 10,67875 5513 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
98 6,79250 4937 13,23584 4560 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
101 8,81250 4197 13,89964 4189 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
105 14,34400 1423 17,60491 1641 5843 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1112
106 10,34250 3534 15,26086 3317 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
110 10,76000 3344 10,94284 5315 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
117 13,06250 2126 16,47023 2441 5843 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 1109
118 9,60500 3870 14,13616 4052 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
119 6,62250 4979 11,20138 5215 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
120 13,93000 1657 17,50463 1709 5843 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1112
125 13,90000 1681 17,02807 2027 5843 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5121
126 13,98750 1612 17,67896 1596 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
128 15,93750 670 19,07380 682 5843 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 2101
129 9,25000 4031 13,97890 4149 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
130 15,88000 689 19,15246 517 5843 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 2501
131 3,72500 5652 10,21191 5720 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
133 14,15750 1521 17,56779 1664 5843 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5121
134 14,82750 1171 18,50857 1123 5843 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 4103
135 15,65500 778 19,09292 641 5843 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 4102
136 18,41000 32 19,67950 31 5843 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 2101
139 1,09000 5838 8,96584 5839 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
140 8,96750 4131 14,50108 3827 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
141 13,37500 1968 15,79153 2938 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
142 7,36667 4742 12,63027 4804 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
144 17,47250 167 19,35371 206 5843 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 5104
145 10,30500 3555 15,32034 3273 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
146 10,08750 3656 13,56581 4381 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
148 6,09667 5150 12,59700 4818 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
150 6,40000 5060 12,68884 4789 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
151 14,72250 1232 18,45544 1146 5843 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
152 16,77250 358 19,20260 411 5843 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 5104
153 11,05250 3202 14,83176 3612 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
154 11,44250 2991 15,05643 3483 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
156 12,59800 2395 17,72936 1566 5843 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 4106
157 16,23750 544 19,10633 615 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
158 9,72250 3814 14,11189 4069 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
160 6,86250 4910 10,75524 5462 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
161 9,08250 4087 12,73528 4774 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
162 10,25500 3582 13,84373 4216 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
163 5,84600 5226 10,81324 5426 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
164 11,71750 2853 16,12757 2705 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
165 14,26750 1468 18,49955 1127 5843 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 4125
167 11,98000 2722 14,54845 3801 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
169 13,75000 1751 17,86619 1488 5843 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 4126
171 16,65500 398 19,19491 425 5843 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 2106
173 12,92250 2209 15,10692 3446 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
177 12,37500 2501 16,59092 2359 5843 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 1115
178 6,72000 4955 12,45548 4867 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
181 12,66500 2358 17,66891 1605 5843 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 5103
182 11,79000 2828 16,16353 2669 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
183 10,23000 3598 14,95901 3535 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
184 15,32500 915 18,09617 1348 5843 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 5102
185 18,17250 54 19,49430 101 5843 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 5104
186 8,85000 4184 13,48149 4430 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
187 16,44500 475 19,12175 578 5843 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 5105
188 15,22500 965 19,13015 560 5843 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1105
191 9,13000 4073 14,13347 4053 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
192 11,22500 3111 15,99830 2792 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
193 14,30000 1453 18,57652 1085 5843 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 4123
195 8,72500 4239 13,64674 4330 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
196 11,60500 2918 16,04587 2755 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
197 11,46000 2982 15,20621 3362 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
198 7,81250 4583 11,79019 5061 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
199 7,89250 4550 13,07490 4643 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
203 9,51800 3907 18,46896 1143 5843 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
206 14,55500 1332 18,17055 1309 5843 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
207 14,33750 1433 18,12109 1335 5843 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 4105
208 8,55000 4318 14,17199 4032 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
211 11,55000 2933 15,54424 3108 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
213 12,21750 2579 16,76567 2217 5843 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
214 8,11800 4463 13,55821 4388 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
215 15,96500 658 19,05841 715 5843 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 5105
217 7,06667 4846 14,46122 3852 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
218 9,95500 3702 14,66622 3721 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
219 11,09000 3181 15,66560 3026 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
221 17,28750 208 19,25511 316 5843 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 2104
222 15,36750 896 17,87970 1479 5843 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 5102
223 14,09400 1561 17,83900 1509 5843 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 4123
224 13,98750 1612 18,05127 1367 5843 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1111
226 7,85800 4563 13,67407 4312 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
227 10,48750 3470 13,35175 4500 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
229 4,23333 5568 10,67724 5514 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
230 15,04250 1062 18,72049 1015 5843 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 4102
231 12,66250 2359 17,07727 1998 5843 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 4125
232 12,87250 2238 16,25653 2593 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
236 11,76250 2835 16,48294 2434 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
237 7,60500 4668 13,76623 4264 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
238 11,62400 2911 15,77843 2942 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
239 16,86250 331 19,18571 440 5843 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 2106
240 11,05000 3203 15,52099 3122 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
242 4,36750 5549 10,71715 5488 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
245 6,71667 4957 11,89852 5033 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
247 7,69750 4631 13,66400 4322 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
248 14,71000 1247 19,06675 700 5843 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 1110
250 11,04000 3210 16,06394 2742 5843 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΥΤΣ - ΠΚ 8407
251 9,21250 4049 14,33134 3940 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
252 11,71750 2855 16,64047 2310 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
254 8,14750 4457 11,69646 5082 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
255 9,60250 3871 14,80172 3630 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
260 4,77333 5475 11,23936 5207 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
262 13,72500 1772 16,94562 2084 5843 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5121
263 9,25000 4031 14,49866 3830 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
265 5,90400 5213 11,51261 5135 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
266 17,08750 254 19,16619 487 5843 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 5104
267 5,56750 5294 11,45472 5157 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
268 15,07250 1046 17,77815 1538 5843 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 5103
269 9,50000 3915 14,97189 3524 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
270 4,79750 5470 11,01945 5253 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
272 10,56250 3436 14,01116 4129 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
274 16,08000 606 19,03751 772 5843 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5122
275 9,73500 3803 14,26129 3983 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
276 11,08500 3184 15,47309 3165 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
277 14,75250 1214 18,62700 1060 5843 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 5105
278 13,76750 1746 17,55392 1674 5843 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 5103
279 4,04000 5599 10,53883 5587 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
280 10,00750 3687 14,97781 3519 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
281 13,47500 1914 15,22799 3346 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
282 5,15000 5396 10,68373 5506 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
285 11,29000 3085 14,82807 3615 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
287 3,08500 5734 10,00133 5771 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
289 12,03000 2696 16,41466 2484 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
291 17,34250 192 19,27714 293 5843 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 2105
292 11,93750 2754 15,47959 3159 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
293 14,31250 1445 16,76484 2218 5843 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
294 7,87500 4555 12,75511 4764 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
297 8,88000 4167 13,77358 4260 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
298 11,08000 3187 15,06916 3473 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
300 6,55000 5011 10,95007 5308 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
302 4,12333 5587 10,60282 5556 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
303 16,30000 525 19,25259 320 5843 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1105
304 6,32833 5088 13,43791 4452 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
305 3,40000 5698 10,59344 5561 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
306 11,30500 3075 15,67627 3017 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
308 6,35500 5080 12,14199 4951 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
309 6,55000 5013 14,81492 3620 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
310 14,64750 1278 18,67124 1039 5843 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 4105
313 11,31750 3067 15,95976 2819 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
314 15,13750 1010 19,03630 775 5843 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 2107
315 10,60500 3412 14,35490 3933 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
317 5,28000 5368 11,18520 5223 5843 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
318 17,56250 146 19,38868 177 5843 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 2104
319 10,12750 3644 15,67225 3024 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
320 7,02500 4859 11,53008 5131 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
321 13,72750 1769 16,83930 2155 5843 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
322 7,99500 4511 14,11523 4065 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
323 17,02500 279 19,38776 178 5843 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 4107
325 11,28000 3088 14,80086 3631 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
326 11,35000 3046 15,35265 3257 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
327 13,89000 1687 15,88036 2878 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
332 12,70400 2342 16,35482 2521 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
333 6,86667 4909 12,17399 4941 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
334 17,21750 218 19,39536 173 5843 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 2102
336 13,66000 1811 18,00178 1395 5843 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1111
337 14,76000 1206 17,88251 1477 5843 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 5124
339 15,69000 766 18,68915 1029 5843 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
340 9,26250 4029 14,25212 3990 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
341 12,40500 2487 16,12518 2710 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
342 11,48750 2966 16,33914 2539 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
343 16,16250 581 18,73945 1000 5843 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 5105
346 10,57500 3431 15,07933 3463 5843 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
349 15,31750 917 18,88562 928 5843 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 4105
350 3,32500 5706 9,81014 5793 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
351 7,91250 4540 13,14971 4609 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
352 15,78750 728 19,10789 610 5843 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 4103
354 9,24000 4035 13,80417 4240 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
355 15,40000 883 19,10182 623 5843 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 1102
356 13,12400 2101 18,02630 1381 5843 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 4128
357 10,21000 3607 15,53840 3111 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
358 11,05750 3198 16,20833 2634 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
359 5,26250 5371 10,11195 5756 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
361 7,38750 4733 13,80513 4239 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
365 12,53000 2432 15,88663 2872 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
366 8,78000 4216 13,26854 4546 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
368 6,87500 4907 10,88138 5377 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
374 10,98250 3244 14,74960 3674 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
375 12,02500 2699 16,38107 2502 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
376 7,06250 4848 12,83790 4729 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
377 11,92500 2761 15,80062 2930 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
379 11,94250 2749 15,23629 3340 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
380 10,73750 3348 14,86944 3597 5843 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
381 15,56250 818 19,05119 734 5843 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 2101
382 11,81600 2815 15,24066 3335 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
383 9,31833 4000 15,25038 3326 5843 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8421
385 9,22500 4040 14,81261 3625 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
386 8,95000 4141 12,24943 4923 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
387 16,60000 418 19,10859 607 5843 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 1109
389 11,04000 3210 17,03102 2024 5843 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8428
390 12,14250 2628 16,73971 2237 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
391 10,58250 3424 15,71067 2993 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
394 2,76250 5769 10,01786 5769 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
395 3,98750 5611 10,19776 5727 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
396 16,19250 564 19,26409 307 5843 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 1113
398 9,08000 4088 14,05907 4101 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
399 16,44750 473 19,18943 434 5843 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 2106
401 6,03500 5176 12,12847 4957 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
402 13,05250 2134 15,91357 2845 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
403 19,25000 1 20,00000 1 5843 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 3102
404 5,50667 5305 11,87096 5040 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
405 12,61250 2385 15,43117 3197 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
407 10,88500 3290 15,37812 3243 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
410 7,24833 4786 12,75726 4763 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
411 15,70500 764 18,56217 1094 5843 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 1108
412 14,73750 1223 18,69614 1026 5843 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 4121
413 5,35000 5344 10,98655 5277 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
414 7,92000 4539 12,72377 4777 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
415 13,51750 1896 16,57589 2372 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
416 12,50000 2447 15,12822 3423 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
417 11,21000 3119 15,63883 3043 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
418 7,36750 4741 12,98262 4678 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
421 13,21750 2051 17,03335 2023 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
422 16,58000 425 19,13208 557 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
423 8,65333 4267 10,73048 5477 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
424 10,91750 3272 15,41200 3208 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
425 12,53000 2435 16,63909 2312 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
427 11,90500 2773 16,48750 2430 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
428 5,26250 5371 10,59078 5562 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
429 4,17500 5575 10,73930 5473 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
430 14,90000 1141 18,75392 991 5843 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5303
431 13,32000 1997 18,56712 1089 5843 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8526
433 14,91250 1130 18,87968 932 5843 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 2107
434 3,31750 5707 10,46027 5625 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
435 15,21250 973 19,02256 808 5843 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 3122
436 17,55400 149 19,28105 285 5843 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 3122
439 16,18000 572 19,17541 473 5843 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 4103
440 14,98000 1089 17,67647 1599 5843 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 5124
441 6,80833 4933 11,49989 5140 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
442 15,86750 693 19,04613 747 5843 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 4105
443 12,70750 2339 17,17590 1943 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
445 13,66750 1804 18,20568 1292 5843 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 4123
448 17,13750 242 19,28901 277 5843 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 2105
450 12,22500 2572 16,56405 2383 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
451 9,34000 3991 13,81245 4233 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
453 9,67500 3838 19,28173 284 5843 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ 4601
454 11,28750 3086 15,69797 3002 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
455 16,21750 552 19,10870 606 5843 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 5104
456 9,15000 4066 14,78339 3640 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
457 4,81250 5466 10,72631 5481 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
458 3,95400 5617 10,91031 5339 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
459 10,23333 3595 12,89203 4709 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
461 9,30833 4008 15,02600 3493 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
463 6,39500 5067 10,99223 5272 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
464 3,17400 5725 10,62649 5543 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
465 12,82500 2268 16,86420 2135 5843 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 4121
466 13,96250 1628 18,01977 1388 5843 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1107
467 12,53000 2435 16,61604 2334 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
468 15,34000 909 19,01994 819 5843 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ 4601
469 7,34000 4754 12,33587 4897 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
470 13,04000 2140 16,33372 2544 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
471 11,68200 2871 16,04002 2760 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
472 8,91200 4156 13,60730 4358 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
474 8,69250 4251 13,81472 4232 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
475 7,72500 4618 13,41134 4462 5843 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
477 7,20000 4801 13,09155 4636 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
478 12,73000 2324 16,45318 2452 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
479 12,47500 2458 16,57545 2374 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
480 10,86250 3300 15,70321 2998 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
482 11,39250 3025 14,66830 3720 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
483 16,80000 349 19,29468 272 5843 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 1110
484 4,17500 5575 10,88282 5375 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
485 8,10250 4472 12,47922 4859 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
486 14,76750 1201 18,49634 1131 5843 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 4103
488 15,44000 873 18,74004 999 5843 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1105
489 16,03000 632 19,02761 797 5843 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ 5126
490 7,50000 4701 10,90013 5352 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
492 17,33000 198 19,32384 242 5843 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 4105
493 11,22800 3110 15,25698 3319 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
495 13,55333 1875 17,23933 1897 5843 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 8403
496 9,31750 4001 14,22317 4007 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
497 13,31750 2000 17,17002 1944 5843 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 4125
501 8,49000 4337 13,68287 4308 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
502 7,33000 4761 13,04532 4655 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
505 11,51750 2956 16,23450 2611 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
506 13,06250 2126 15,83935 2902 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
508 11,97400 2729 17,33431 1834 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
510 15,35000 901 19,09657 631 5843 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
511 14,43500 1383 17,27717 1872 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
512 6,57500 4996 12,89508 4707 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
513 10,52500 3451 15,41753 3205 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
514 14,16250 1516 18,15787 1316 5843 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
515 14,61000 1302 19,15450 516 5843 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1105
516 14,14500 1531 18,10071 1346 5843 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5305
517 6,40000 5060 12,25173 4922 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
520 6,81750 4931 12,55130 4836 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
521 4,67500 5493 9,97843 5775 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
523 7,25714 4780 17,66843 1606 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
524 9,97800 3694 15,11155 3437 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
528 10,12750 3644 15,31546 3277 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
529 11,05000 3205 15,89703 2863 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
530 15,61000 798 18,68182 1033 5843 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 5105
532 13,37500 1967 17,18621 1930 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
533 7,10250 4837 13,41082 4463 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
534 15,31250 920 18,00109 1396 5843 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5122
535 11,78000 2831 14,95800 3536 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
536 14,57500 1318 18,55014 1099 5843 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
537 8,60750 4290 13,68447 4305 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
538 7,00500 4867 10,90264 5347 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
539 16,39250 489 19,14584 528 5843 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1111
540 6,93000 4889 13,48263 4429 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
544 4,77000 5476 10,83025 5412 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
545 15,83500 707 19,13762 542 5843 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 5102
546 9,64250 3856 13,79930 4244 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
547 4,04667 5598 10,83129 5410 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
548 3,46750 5687 10,41769 5644 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
550 11,47250 2977 16,22876 2616 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
551 6,31200 5092 12,95153 4687 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
552 13,14400 2089 17,38048 1790 5843 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 1102
553 7,02750 4858 10,94084 5319 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
555 6,55500 5006 11,33072 5186 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
556 14,34250 1428 17,96092 1417 5843 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 4103
557 5,20000 5385 10,11572 5755 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
559 14,71000 1246 18,62113 1063 5843 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 4105
560 4,33000 5554 11,08569 5243 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
563 12,11750 2643 16,28849 2574 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
564 12,20000 2592 15,63250 3047 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
565 11,65667 2890 14,13048 4057 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
566 8,00500 4505 13,90471 4184 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
567 9,71750 3816 14,76536 3659 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
568 13,26250 2033 17,77641 1541 5843 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 1115
569 2,68000 5777 9,95977 5780 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
570 9,51250 3908 14,93580 3552 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
571 14,55750 1331 17,68474 1593 5843 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1112
572 13,89500 1684 18,07180 1357 5843 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5122
574 10,96250 3253 14,81445 3621 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
578 11,17500 3129 16,17372 2662 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
580 5,65500 5271 12,22985 4930 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
581 9,71250 3817 15,07321 3469 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
582 10,36250 3528 15,74120 2970 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
583 5,57333 5293 12,02203 4994 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
585 15,98000 651 19,07925 670 5843 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
587 13,69000 1792 17,08735 1988 5843 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 4127
588 8,73000 4236 12,47907 4860 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
589 8,87500 4169 14,23227 3999 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
590 9,67500 3838 15,00301 3504 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
591 15,49250 848 18,42356 1174 5843 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 1108
592 3,62400 5668 10,77948 5448 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
594 6,23000 5113 12,23585 4928 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
595 11,07750 3189 15,64930 3035 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
596 10,72750 3358 15,89543 2864 5843 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
597 14,86250 1159 19,02232 810 5843 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1103
598 4,00333 5608 10,88883 5367 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
602 10,73500 3353 12,84815 4724 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
606 10,59500 3415 14,22460 4004 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
607 12,38750 2495 16,52502 2410 5843 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1107
608 16,56750 429 19,19312 427 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
609 15,20500 979 18,77624 976 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
610 3,44250 5691 10,73944 5472 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
611 4,74333 5483 10,76153 5458 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
612 10,31000 3552 14,63966 3738 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
613 12,13333 2635 14,53532 3811 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
614 18,62750 18 19,90786 3 5843 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 1113
621 5,33600 5348 10,30733 5687 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
622 8,44400 4351 13,91700 4181 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
625 16,93750 311 19,34162 219 5843 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 2102
626 11,32250 3064 16,69485 2276 5843 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1107
627 1,85833 5820 9,55927 5815 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
628 4,92400 5443 10,22687 5713 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
629 7,68750 4634 10,99701 5263 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
631 9,85000 3749 13,93945 4166 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
633 2,17500 5806 9,01616 5836 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
635 8,40000 4366 14,17157 4033 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
639 15,13000 1014 17,91887 1459 5843 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1105
641 17,13750 242 19,23336 358 5843 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 1110
642 6,14250 5135 11,81784 5053 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
643 10,25400 3583 14,67393 3715 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
644 5,35667 5340 11,58756 5113 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
645 13,77000 1744 17,48660 1722 5843 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 4121
646 16,03500 631 19,09648 633 5843 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
647 13,83000 1719 16,86647 2132 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
648 9,37500 3975 14,48588 3837 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
649 3,27500 5714 10,66529 5521 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
650 7,25000 4783 13,51908 4410 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
652 8,60250 4292 14,41689 3878 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
653 2,82400 5761 10,14867 5744 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
654 2,67333 5779 10,50894 5606 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
656 7,40286 4729 12,06363 4979 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
658 8,06750 4488 13,98802 4139 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
659 16,43250 479 19,08272 657 5843 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
660 12,08750 2664 16,67519 2284 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
661 8,88000 4168 13,90402 4185 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
665 12,21500 2580 15,80248 2927 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
666 12,92250 2208 16,97709 2064 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
667 8,00000 4507 13,98343 4145 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
668 13,21750 2051 17,74195 1560 5843 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1112
669 11,36750 3035 16,56121 2388 5843 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1107
670 7,93333 4534 13,75600 4267 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
672 8,20000 4436 13,63993 4337 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
674 7,41400 4723 10,47209 5620 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
675 14,13000 1542 18,01880 1389 5843 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 4103
676 4,66250 5499 10,15228 5742 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
678 12,91250 2213 15,95071 2826 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
679 13,58750 1851 17,87992 1478 5843 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
681 10,62500 3403 15,65035 3033 5843 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
682 13,47500 1917 17,41052 1771 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
685 14,68750 1252 17,81756 1517 5843 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 4107
686 9,82833 3760 14,96144 3533 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
687 3,11400 5732 10,38035 5660 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
688 10,81750 3321 15,25388 3322 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
691 4,49000 5529 10,96897 5290 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
692 14,19400 1505 19,00251 869 5843 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 4128
693 11,25000 3099 16,14641 2687 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
696 14,08000 1565 17,00188 2044 5843 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5121
697 15,62500 789 18,60830 1072 5843 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
698 10,33500 3539 15,01719 3498 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
699 12,14250 2627 16,52084 2413 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
700 14,66500 1269 17,59392 1646 5843 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 5124
701 8,25000 4420 12,05498 4981 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
702 16,13750 589 19,17759 464 5843 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 2102
703 8,09250 4476 14,13252 4056 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
704 10,65000 3391 15,45047 3178 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
705 2,26000 5799 9,48935 5820 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
706 13,23000 2047 17,19530 1923 5843 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 4127
707 11,15000 3148 14,38001 3911 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
708 14,01250 1598 18,11862 1337 5843 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 4123
709 13,32000 1997 15,73747 2973 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
710 13,42000 1945 16,63600 2315 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
711 12,17750 2611 16,64952 2301 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
712 11,86250 2792 16,07078 2737 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
715 17,91250 95 19,40912 164 5843 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 3101
718 5,90000 5215 12,47472 4863 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
719 9,95500 3702 14,17150 4034 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
721 4,69800 5489 10,62518 5544 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
722 12,54000 2426 16,92193 2101 5843 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 4121
723 15,10000 1032 19,12771 567 5843 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 1110
725 3,44000 5692 10,21065 5721 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
732 11,41500 3014 14,59498 3770 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
733 15,54000 827 19,00573 862 5843 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 4105
734 5,66667 5268 11,16096 5232 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
735 6,15000 5133 13,57309 4377 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
738 13,90250 1679 17,68809 1590 5843 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 4106
739 11,00500 3230 15,78185 2940 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
742 5,90000 5215 12,13249 4955 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
743 2,84250 5757 9,86787 5789 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
744 16,05500 619 19,07807 674 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
745 10,95333 3257 15,47493 3163 5843 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8421
746 12,78750 2295 17,00914 2037 5843 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1107
747 9,55000 3895 12,91191 4702 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
750 4,54000 5521 10,99968 5261 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
751 11,13333 3160 15,83624 2905 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
753 14,08750 1563 18,40221 1186 5843 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
754 13,88750 1692 17,52268 1701 5843 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1112
756 16,54000 441 19,12780 566 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
759 13,21750 2053 17,61804 1635 5843 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 4128
762 17,03000 278 19,35872 202 5843 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1105
763 9,87500 3741 12,79171 4754 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
764 15,98750 647 19,13487 549 5843 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 4128
766 7,90000 4547 13,38186 4476 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
767 11,90500 2773 16,34550 2531 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
769 12,05000 2687 16,52591 2408 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
772 13,57000 1864 17,13245 1963 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
773 15,61250 797 18,42318 1176 5843 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1111
774 14,28500 1461 17,33755 1830 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
775 14,79250 1188 18,76017 984 5843 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
776 6,00333 5189 11,26744 5201 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
777 9,49250 3922 14,51773 3820 5843 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1103
778 13,94250 1640 16,32804 2547 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
779 11,69250 2868 15,99401 2794 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
781 8,08400 4479 11,50606 5138 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
782 9,29250 4016 14,61360 3759 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
783 12,28750 2539 16,73816 2239 5843 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1107
784 11,07250 3192 15,80355 2926 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
786 3,62667 5666 10,20916 5722 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
787 11,66750 2880 16,25378 2596 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
788 11,43250 3000 15,22362 3349 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
792 4,83750 5461 10,98485 5279 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
794 4,05250 5597 10,24935 5708 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
796 8,06750 4488 14,10797 4075 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
797 1,56667 5829 9,02578 5835 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
799 15,66500 774 18,92307 908 5843 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 5105
800 9,36250 3979 17,34879 1818 5843 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 8303
801 13,28400 2023 16,71848 2256 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
802 9,69500 3827 14,88771 3583 5843 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1103
803 15,76250 739 19,09315 639 5843 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 3122
804 11,44250 2993 16,20588 2638 5843 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1103
805 16,95500 305 19,32798 237 5843 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ 2506
806 10,67333 3380 15,69914 3001 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
809 10,82833 3316 16,01246 2781 5843 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8425
811 6,54000 5017 15,35689 3255 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
812 10,37250 3523 15,00212 3505 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
813 6,13800 5138 10,23288 5711 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
814 14,16250 1517 17,34964 1816 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
815 13,64000 1825 17,29813 1864 5843 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 4125
816 6,48000 5038 12,54273 4840 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
818 11,83250 2809 15,31377 3278 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
819 16,83750 340 19,23275 359 5843 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 2106
820 5,78000 5242 11,00000 5259 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
821 7,10000 4839 10,75633 5460 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
822 6,05000 5173 10,63665 5538 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
823 7,81250 4582 14,05568 4104 5843 ΔΕΝ ΕΞ / ΖΗΤ ΘΕΣΗ
824 16,74250 368 19,19964 414 5843 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 4107
827 12,11750 2643 16,65443 2297 5843 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 1102
828 15,85000