ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 - TOP 100 ΑΝΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Α/Α ΚΩΔ M1 B1 M2 B2 M3 B3 M4 B4 M5 B5 M6 B6 M7 B7 ΠΡΑΓΜ.ΜΟ RANK (ΠΜΟ)  ΜΕ ΑΝΑΓ (ΒΠ)  RANK (ΒΠ) ΑΥΞΗΣΗ Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΚΩΔ. ΤΜΗΜ.
1 8159 1 6,70 37 0,40 38 3,20 50 19,65 100 16,60 150 3,40 200 4,10 7,72143 79 18,79404 6 11,07261 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5303
2 3069 1 6,70 37 0,25 38 0,40 50 19,35 100 3,90 151 9,50 200 8,80 6,98571 89 16,99563 38 10,00992 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 8303
3 453 1 10,50 37 1,05 38 1,90 50 19,40 102 6,20 153 19,00 9,67500 51 19,28173 1 9,60673 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ 4601
4 2051 1 6,82 37 1,05 38 1,90 50 19,30 102 7,80 153 15,25 8,68667 68 18,17532 20 9,48865 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5303
5 203 1 3,37 50 3,80 52 19,70 264 9,15 314 11,57 9,51800 54 18,46896 12 8,95096 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
6 69 1 3,65 50 1,85 52 19,30 264 8,00 314 8,05 8,17000 76 16,61883 44 8,44883 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
7 6201 1 7,50 47 1,70 48 4,25 107 19,10 205 20,00 10,51000 37 18,77628 7 8,26628 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ 5126
8 2538 1 5,20 49 17,50 251 4,40 307 16,00 10,77500 34 18,9606 3 8,18560 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5303
9 91 1 3,30 50 1,05 52 19,70 264 8,60 314 8,90 8,31000 74 16,46341 48 8,15341 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 8302
10 800 1 3,70 49 5,50 262 19,00 312 9,25 9,36250 55 17,34879 33 7,98629 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 8303
11 5793 1 7,55 50 19,55 52 8,00 264 6,90 314 12,10 10,82000 33 18,63409 9 7,81409 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5303
12 6018 1 5,60 50 2,70 52 14,70 264 9,80 314 15,90 9,74000 50 17,5359 31 7,79590 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
13 3111 1 5,15 50 4,25 52 18,80 264 10,85 314 11,35 10,08000 44 17,62734 30 7,54734 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
14 8735 1 6,70 50 2,60 52 16,40 264 9,05 314 11,63 9,27600 59 16,80923 40 7,53323 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
15 7363 1 5,87 50 7,40 52 19,60 264 13,20 314 11,65 11,54400 21 19,0208 2 7,47680 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
16 8549 1 5,35 47 3,50 48 8,70 107 15,80 205 20,00 10,67000 36 17,96372 24 7,29372 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8525
17 3460 1 11,40 37 9,10 38 7,80 105 11,10 155 2,30 8,34000 72 15,30446 59 6,96446 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8427
18 1409 1 4,10 50 5,95 52 17,30 264 7,60 314 10,40 9,07000 61 15,99839 54 6,92839 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 8305
19 6823 1 6,20 21 6,75 43 10,70 46 19,40 10,76250 35 17,6647 29 6,90220 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5303
20 1475 1 6,72 50 6,05 52 18,90 264 12,60 314 11,85 11,22400 27 18,01238 22 6,78838 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
21 4263 1 12,95 6 18,30 37 6,90 38 3,90 106 8,02 156 2,25 202 5,95 8,32429 73 15,06177 68 6,73748 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8524
22 4425 1 6,00 50 3,35 52 17,20 264 12,40 314 9,30 9,65000 52 16,35351 51 6,70351 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 8302
23 4814 1 8,06 50 16,25 257 16,80 355 6,50 11,90250 18 18,44824 13 6,54574 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5303
24 70 1 4,87 50 9,40 52 19,00 264 9,50 314 7,95 10,14400 42 16,65544 42 6,51144 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5305
25 1548 1 8,65 37 4,35 38 9,80 105 19,50 155 6,50 9,76000 48 16,25101 52 6,49101 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 8405
26 2957 1 7,10 22 20,00 37 9,80 38 10,60 11,87500 19 18,24669 17 6,37169 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 4104
27 8468 1 9,97 37 6,55 38 6,50 106 9,85 156 15,62 202 4,15 8,77333 66 15,14089 64 6,36756 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 8405
28 6560 1 6,92 37 5,75 38 2,30 106 3,10 157 16,20 206 18,20 8,74500 67 15,10736 66 6,36236 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8524
29 2316 1 3,95 4 5,05 36 3,83 43 5,20 4,50750 100 10,8458 100 6,33830 ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΥΕΣ - ΠΚ 9104
30 6335 1 10,80 37 4,85 38 7,20 101 8,80 153 19,50 10,23000 41 16,5563 47 6,32630 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ - ΠΚ 8406
31 2635 1 5,95 47 0,30 48 17,40 107 15,00 205 18,90 11,51000 22 17,78053 27 6,27053 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8525
32 7932 1 9,25 37 6,10 38 5,10 100 14,25 150 3,50 200 15,85 9,00833 62 15,2372 61 6,22887 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 8405
33 1028 1 11,17 4 9,45 36 6,25 43 3,95 7,70500 80 13,89219 78 6,18719 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
34 8518 1 11,55 32 ΑΠ 37 8,60 38 5,30 100 19,05 150 10,80 200 6,40 10,28333 39 16,4528 49 6,16947 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 8402
35 8122 1 8,00 4 5,15 36 7,42 43 7,35 6,98000 91 13,11967 88 6,13967 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
36 7287 1 10,10 4 3,70 36 8,27 43 5,30 6,84250 92 12,94505 90 6,10255 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
37 8529 1 7,80 4 4,80 36 4,42 43 4,75 5,44250 97 11,51725 97 6,07475 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
38 389 1 6,40 37 4,20 38 5,60 102 19,40 153 19,60 11,04000 29 17,03102 37 5,99102 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8428
39 2364 1 9,90 4 5,80 36 6,82 43 8,00 7,63000 83 13,59207 81 5,96207 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
40 1352 1 10,45 4 6,15 36 3,27 43 5,95 6,45500 94 12,41544 92 5,96044 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
41 1538 1 7,41 4 3,25 36 6,10 43 3,45 5,05250 99 10,99638 99 5,94388 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
42 383 1 10,06 37 5,55 38 3,30 100 15,00 151 4,90 200 17,10 9,31833 57 15,25038 60 5,93205 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8421
43 49 1 5,15 52 18,90 314 11,85 11,96667 17 17,8938 25 5,92713 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5305
44 317 1 7,02 4 3,20 36 6,00 43 4,90 5,28000 98 11,1852 98 5,90520 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
45 6081 1 12,08 37 11,25 38 6,00 106 18,90 156 7,07 202 18,75 12,34167 12 18,22913 18 5,88746 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 4126
46 7179 1 8,72 4 4,05 36 8,00 43 8,60 7,34250 86 13,21254 87 5,87004 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
47 2827 1 8,95 4 5,90 36 3,22 43 7,10 6,29250 96 12,15424 96 5,86174 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
48 4290 1 9,80 4 5,00 36 6,15 43 9,05 7,50000 84 13,34987 83 5,84987 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
49 7655 1 5,96 49 16,90 250 15,40 306 7,80 350 14,60 12,13200 14 17,9754 23 5,84340 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5122
50 3675 1 10,10 37 4,95 38 5,70 100 11,60 150 6,70 200 9,80 8,14167 77 13,98443 77 5,84276 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8521
51 1827 1 5,30 50 11,60 52 18,50 264 9,65 314 10,45 11,10000 28 16,94205 39 5,84205 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
52 7688 1 10,30 4 4,25 36 5,40 43 8,90 7,21250 87 13,03312 89 5,82062 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
53 3088 1 8,30 4 8,50 24 7,70 43 9,80 8,57500 69 14,38942 72 5,81442 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΥΕΣ - ΠΚ 9110
54 1329 1 11,05 4 4,20 36 3,87 43 6,85 6,49250 93 12,29437 94 5,80187 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
55 8136 1 6,04 50 19,90 264 12,00 314 12,20 12,53500 11 18,32653 15 5,79153 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5303
56 5633 1 2,22 50 6,40 52 17,23 264 11,60 314 11,60 9,81000 46 15,59858 56 5,78858 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 8305
57 5988 1 11,87 4 3,30 36 7,55 43 7,20 7,48000 85 13,26705 86 5,78705 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΥΕΣ - ΠΚ 9111
58 6652 1 7,55 4 6,55 36 3,05 43 8,50 6,41250 95 12,16024 95 5,74774 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
59 5272 1 8,77 4 9,85 36 6,20 43 9,45 8,56750 70 14,30279 75 5,73529 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
60 7627 1 12,85 21 13,35 37 3,30 43 17,65 46 12,80 11,99000 15 17,71695 28 5,72695 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5122
61 2527 1 13,80 37 10,90 38 8,30 100 14,10 150 5,15 200 16,80 11,50833 23 17,2052 34 5,69687 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 8402
62 6996 1 12,20 4 9,70 36 8,07 43 7,45 9,35500 56 15,0452 69 5,69020 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
63 475 1 11,40 4 7,10 36 3,45 43 8,95 7,72500 78 13,41134 82 5,68634 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
64 1470 1 12,80 4 3,60 36 5,70 43 8,45 7,63750 82 13,30655 85 5,66905 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
65 6027 1 8,25 4 6,75 36 4,40 43 11,25 7,66250 81 13,325 84 5,66250 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
66 4955 1 8,92 47 6,90 48 16,40 108 18,00 206 16,50 13,34400 2 18,95268 4 5,60868 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ 5126
67 7546 1 6,47 37 8,50 38 8,20 101 12,45 153 19,50 11,02400 30 16,6043 45 5,58030 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ - ΠΚ 8406
68 8003 1 9,58 4 7,05 36 4,77 43 11,36 8,19000 75 13,75314 80 5,56314 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
69 6459 1 13,75 4 5,90 36 6,10 43 9,50 8,81250 65 14,37158 74 5,55908 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
70 1599 1 11,35 15 14,60 37 3,75 43 19,05 46 14,50 12,65000 10 18,20905 19 5,55905 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5122
71 7215 1 12,03 37 9,45 38 10,80 100 14,70 150 8,90 200 9,50 10,89667 32 16,4484 50 5,55173 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 8402
72 3013 1 10,98 37 9,05 38 6,10 101 9,80 153 12,00 9,58600 53 15,10735 67 5,52135 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 8405
73 1068 1 11,20 4 7,70 36 6,90 43 10,60 9,10000 60 14,59209 70 5,49209 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
74 8707 1 15,20 4 6,25 6 5,50 36 7,95 43 0,70 7,12000 88 12,58942 91 5,46942 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
75 8605 1 9,40 50 11,25 52 18,30 264 14,30 314 11,07 12,86400 7 18,3148 16 5,45080 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
76 3410 1 14,85 37 5,00 38 7,70 100 20,00 150 17,05 200 15,70 13,38333 1 18,81415 5 5,43082 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΤΣ - ΑΣΕΙ 8201
77 6290 1 7,27 50 15,40 52 11,30 264 8,90 314 13,30 11,23400 26 16,65438 43 5,42038 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
78 1035 1 6,52 50 9,30 52 11,70 264 12,35 314 12,40 10,45400 38 15,86222 55 5,40822 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 8305
79 5534 1 7,75 37 3,85 38 7,70 101 11,60 153 18,10 9,80000 47 15,19981 63 5,39981 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8421
80 3798 1 15,45 37 6,55 38 8,60 100 12,80 150 8,90 200 18,10 11,73333 20 17,13217 36 5,39884 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8423
81 8651 1 6,45 37 8,00 38 6,80 100 17,70 151 11,70 200 7,80 9,74167 49 15,13507 65 5,39340 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 8405
82 2002 1 8,30 4 6,85 36 7,32 43 13,10 8,89250 64 14,27775 76 5,38525 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΥΕΣ - ΠΚ 9111
83 626 1 14,05 4 14,90 24 6,89 43 9,45 11,32250 25 16,69485 41 5,37235 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1107
84 6871 1 12,42 37 5,25 38 6,00 106 7,17 157 11,80 206 11,40 9,00667 63 14,37694 73 5,37027 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8521
85 2198 1 11,40 4 9,65 6 17,60 41 19,30 43 5,85 12,76000 8 18,11899 21 5,35899 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1105
86 6038 1 13,64 4 7,25 36 10,13 43 9,35 10,09250 43 15,45144 58 5,35894 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1103
87 4106 1 10,25 4 7,45 36 3,95 43 12,30 8,48750 71 13,84481 79 5,35731 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
88 6589 1 15,65 21 14,05 37 6,60 38 12,10 43 18,30 13,34000 3 18,68314 8 5,34314 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
89 6047 1 11,10 37 6,30 38 10,60 100 15,15 150 7,55 200 14,70 10,90000 31 16,22508 53 5,32508 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8425
90 8726 1 7,40 22 19,60 37 10,80 38 10,50 46 17,70 13,20000 5 18,52181 11 5,32181 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 4104
91 4953 1 8,02 4 3,05 36 5,17 43 11,70 6,98500 90 12,30441 93 5,31941 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
92 1653 1 10,53 4 7,50 36 10,95 43 10,65 9,90750 45 15,22633 62 5,31883 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1103
93 6361 1 8,07 49 9,00 259 15,40 357 16,30 12,19250 13 17,49041 32 5,29791 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8522
94 6982 1 12,10 4 7,40 36 5,57 43 12,10 9,29250 58 14,58192 71 5,28942 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
95 5419 1 7,60 47 13,70 48 10,35 107 14,00 205 20,00 13,13000 6 18,38442 14 5,25442 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ 5125
96 7062 1 6,35 37 6,65 38 6,60 105 13,70 155 18,10 10,28000 40 15,53135 57 5,25135 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 8405
97 431 1 10,10 47 5,20 48 17,30 107 15,20 205 18,80 13,32000 4 18,56712 10 5,24712 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8526
98 4422 1 10,90 37 10,75 38 11,70 106 17,52 156 17,35 202 7,70 12,65333 9 17,85772 26 5,20439 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 4103
99 2619 1 11,37 37 13,75 38 12,46 105 13,60 155 8,70 11,97600 16 17,17803 35 5,20203 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ - ΠΚ 8406
100 669 1 11,72 4 14,00 21 7,40 43 12,35 11,36750 24 16,56121 46 5,19371 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1107