ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013-2014
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ 3
RANKING Κωδικός Υποψ, Βαθμός 1: Βαθμός 2: Βαθμός 3: Βαθμός 4: Βαθμός 5: ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
1 403 (1): 19.00 (19): 19.10 (37): 19.40 (38): 19.50 19,25
2 5437 (1): 18.65 (21): 19.25 (43): 19.80 19,23333333
3 6767 (1): 17.30 (19): 19.65 (21): 19.85 (43): 20.00 19,2