ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 - ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΙ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ

Αρ.Υποψ. ΚΩΔ.ΤΜ. Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 5810) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΑΘΜ. ΠΡ. ΑΠO Π.Μ.Ο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΑΘΜ. ΠΡ. (ΑΠO 5810) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 Μ8 Β8
7011 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 17,1975 150 19,39092 2,19342 145 5 1 15,62 4 16,7 36 17,02 43 19,45
5381 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,875 226 19,30478 2,42978 229 -3 1 15,9 4 17,05 36 16,15 43 18,4
7368 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,275 391 19,24414 2,96914 315 76 1 15,73 4 17,05 36 13,47 43 18,85
4027 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,575 1034 19,06954 4,49454 710 324 1 14,7 4 11,5 36 12,55 43 19,55
4238 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,6625 996 19,00604 4,34354 892 104 1 13,5 4 14,1 36 14,5 43 16,55
5800 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,1125 1238 18,90857 4,79607 973 265 1 14,75 4 10,35 5 15,95 36 15,4
2457 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,175 1206 18,69853 4,52353 1057 149 1 12,55 4 13,15 36 15,75 43 15,25
142 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,0925 1250 18,59735 4,50485 1099 151 1 13,45 4 14,5 36 11,77 43 16,65
8159 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,484 1518 18,54241 5,05841 1129 389 1 8,25 4 13,1 36 10,87 43 16,7 46 18,5
5365 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,9425 1310 18,41183 4,46933 1191 119 1 13,45 4 10,9 36 14,07 43 17,35
5504 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,95 1761 18,12389 5,17389 1371 390 1 11,55 4 16,8 36 11,2 43 12,25
7415 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,0175 1729 17,98727 4,96977 1449 280 1 15 4 12,95 36 5,27 43 18,85
5742 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,93 1767 17,88771 4,95771 1510 257 1 12,5 4 16,4 36 5,77 43 17,05
1235 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,0125 1731 17,72985 4,71735 1599 132 1 10,7 4 13,15 36 13,6 43 14,6
8388 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,325 1992 17,21551 4,89051 1860 132 1 8,85 4 10,35 36 12 43 18,1
4380 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,3 2003 17,06361 4,76361 1927 76 1 11 4 7,8 36 13 43 17,4
3537 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,605 2166 16,7984 5,1934 2034 132 1 11,15 4 11,05 36 5,37 43 18,85
4576 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,6625 2152 16,78844 5,12594 2035 117 1 10,8 4 12,25 32 ΑΠ 36 4,95 43 18,65
5661 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,655 2154 16,72945 5,07445 2061 93 1 10,8 4 10,45 36 13,02 43 12,35
5935 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,475 1948 16,64672 4,17172 2100 -152 1 12,3 4 11,4 6 12,8 36 13,4
3297 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,38 2211 16,62969 5,24969 2109 102 1 13,8 4 10,65 36 10,12 43 10,95
5070 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,995 2284 16,49357 5,49857 2149 135 1 12,1 4 13,65 36 8,53 43 9,7
5700 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,74 2339 16,48421 5,74421 2153 186 1 8,75 4 13,65 36 10,55 43 11,65 46 9,1
3088 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,45 2194 16,4778 5,0278 2157 37 1 12,55 4 9,4 36 10,2 43 13,65
8058 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,455 2193 16,42678 4,97178 2175 18 1 9,35 4 9,2 36 12,22 43 15,05
2335 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,8925 2314 16,3489 5,4564 2198 116 1 9,3 4 13,75 36 9,67 43 10,85
1887 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,0375 2278 16,32084 5,28334 2203 75 1 9,95 4 11,85 36 10,55 43 11,8
4330 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,1 2266 16,29255 5,19255 2213 53 1 10,5 4 10,5 36 10,9 43 12,5
7639 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,1375 2256 16,29058 5,15308 2214 42 1 12,35 4 11,65 36 7,1 43 13,45
576 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,5 2378 15,97227 5,47227 2312 66 1 11,95 4 12,55 6 12,5 36 9,35 43 6,15
2224 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,275 2402 15,95001 5,67501 2317 85 1 10,25 4 12,45 36 9,45 43 8,95
5258 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,75 2337 15,87552 5,12552 2340 -3 1 12 4 7,1 36 10,1 43 13,8
1625 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,55 2374 15,79679 5,24679 2363 11 1 9,9 4 9,05 36 9,7 43 13,55
6353 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,33 2398 15,78844 5,45844 2366 32 1 8,25 4 8,6 6 17,6 36 7 43 10,2
6186 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,33 2399 15,78191 5,45191 2367 32 1 6,55 4 11,4 36 11,92 43 11,45
7647 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,27 2405 15,76581 5,49581 2372 33 1 8,23 4 9,85 36 12,2 43 10,8
7760 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,2 2245 15,64968 4,44968 2406 -161 1 10,55 4 11,5 6 13,5 36 8,55 43 11,9
1549 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 9,7425 2452 15,55778 5,81528 2429 23 1 6,6 4 12,85 36 10,77 43 8,75
5942 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,02 2425 15,45245 5,43245 2452 -27 1 9,83 4 8,9 36 8,85 43 12,5
1594 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 9,9175 2433 15,33091 5,41341 2471 -38 1 9,35 4 10 36 6,82 43 13,5
7551 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 8,4825 2538 15,16478 6,68228 2483 55 1 8,76 4 11,1 5 5,75 36 8,32
7185 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 9,15 2502 15,15901 6,00901 2484 18 1 6,65 4 12,7 36 9,3 43 7,95
6305 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 9,6925 2459 15,15749 5,46499 2485 -26 1 6 4 7,8 36 6,67 43 18,3
4449 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 9,374 2483 14,92599 5,55199 2503 -20 1 9,7 4 9,45 36 4,02 43 8,9 46 14,8
1101 Min   8,4825   14,92599         6
1101 Max   17,1975   19,39092         15,9
1101 Average   11,91126136   16,891789         11,04022727
3086 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 18,3125 19 19,83746 1,52496 3 16 1 15,15 4 19,55 36 18,55 43 20
45 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 18,07 39 19,52458 1,45458 60 -21 1 17,1 4 18,95 6 18 36 17,05 43 19,25
3226 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,096 449 19,21663 3,12063 371 78 1 14,86 4 14,85 6 17,95 36 13,17 43 19,65
7418 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,625 605 19,21052 3,58552 379 226 1 13,5 4 13,05 36 16,25 43 19,7
4488 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,034 476 19,20169 3,16769 399 77 1 14,4 4 16,85 6 17,6 36 15,12 43 16,2
7837 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,625 605 19,16645 3,54145 470 135 1 12,75 4 15 36 15,5 43 19,25
8174 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,8175 537 19,15919 3,34169 483 54 1 14,6 4 16,65 36 15,62 43 16,4
193 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,6 612 19,1543 3,5543 495 117 1 12,25 4 17,15 36 16,35 43 16,65
6912 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,84 532 19,1527 3,3127 500 32 1 15,46 4 16,1 36 14,6 43 17,2
2787 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,5025 641 19,14666 3,64416 519 122 1 14,56 4 13,85 36 14,3 43 19,3
5838 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,645 599 19,14665 3,50165 520 79 1 12,96 4 14,7 36 16,22 43 18,7
435 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,015 1279 19,13699 5,12199 547 732 1 11,26 4 13,1 36 11,7 43 20
6028 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,4675 656 19,12649 3,65899 563 93 1 11,85 4 16,15 36 16,52 43 17,35
7946 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 13,905 1320 19,08374 5,17874 665 655 1 11 4 19,05 36 11,97 43 13,6
1079 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,05 834 19,06358 4,01358 720 114 1 13 4 15,95 36 14,95 43 16,3
6786 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,625 1009 19,00794 4,38294 884 125 1 14,15 4 14,85 36 12,4 43 17,1
1524 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,5 1072 18,96797 4,46797 938 134 1 12,3 4 15,1 36 13,8 43 16,8
4620 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 13,6675 1438 18,96428 5,29678 947 491 1 13,35 4 9,35 36 12,27 43 19,7
5380 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,1175 1232 18,73693 4,61943 1039 193 1 11,9 4 15,35 36 14,52 43 14,7
7442 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,1825 1203 18,73595 4,55345 1041 162 1 14,73 4 14,3 36 10,25 43 17,45
7813 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,175 1206 18,72068 4,54568 1046 160 1 15,35 4 14,4 36 10,95 43 16
8086 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,0375 1272 18,67864 4,64114 1062 210 1 8,9 4 14,75 36 15,25 43 17,25
6114 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 13,7525 1390 18,54139 4,78889 1130 260 1 10,46 4 12,2 36 13,45 43 18,9
8413 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,84 1801 18,12414 5,28414 1370 431 1 10 4 13,2 6 18 36 11,1 43 11,9
1375 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,6875 1875 18,10972 5,42222 1379 496 1 12,3 4 7,95 36 10,85 43 19,65
3373 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 13,1225 1692 17,88255 4,76005 1515 177 1 13,28 4 14,65 24 ΑΠ 36 9,61 43 14,95
1940 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 13,055 1718 17,82234 4,76734 1545 173 1 13,1 4 14,25 36 10,62 43 14,25
1063 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,7625 1841 17,73603 4,97353 1595 246 1 8,53 4 16,1 36 10,67 43 15,75
3761 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,6 1902 17,57787 4,97787 1670 232 1 10,35 4 15,85 36 8,3 43 15,9
1500 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,48 1945 17,36976 4,88976 1789 156 1 9,4 4 14,1 36 9,22 43 17,2
7380 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,48 1945 17,35112 4,87112 1802 143 1 10,65 4 12,5 36 8,92 43 17,85
5555 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,475 1952 17,331 4,856 1807 145 1 9,73 4 13,6 36 12,02 43 14,55
1118 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,3875 1974 17,28669 4,89919 1826 148 1 12,75 4 11,65 36 12,45 43 12,7
4244 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,1175 2050 17,23397 5,11647 1850 200 1 11,75 4 13,35 6 17,7 36 5,67
1341 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,23 2023 17,15374 4,92374 1888 135 1 9,4 4 12,65 36 13,17 43 13,7
4752 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,262 2017 17,13767 4,87567 1893 124 1 9,05 4 15,2 24 15,49 36 8,77 43 12,8
6578 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 11,755 2130 16,94092 5,18592 1977 153 1 12,45 4 11,85 36 12,12 43 10,6
4017 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,045 2066 16,9076 4,8626 1996 70 1 12,76 4 9,6 36 8,57 43 17,25
2107 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 11,705 2139 16,89633 5,19133 1998 141 1 13,7 4 12,05 36 9,97 43 11,1
6416 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 11,5625 2174 16,8122 5,2497 2028 146 1 5,45 4 16,15 36 10,2 43 14,45
1102 Min   11,5625   16,8122         5,45
1102 Max   18,3125   19,83746         17,1
1102 Average   14,0057375   18,358877         12,26225
3788 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 18,8625 3 19,7676 0,9051 6 -3 1 18,45 4 18,8 36 18,95 43 19,25
8408 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 16,4375 329 19,24399 2,80649 316 13 1 15,7 4 15,85 36 15,35 43 18,85
7336 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 15,815 538 19,14845 3,33345 508 30 1 14,46 4 15,15 36 15,55 43 18,1
5911 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 15,315 727 19,12573 3,81073 565 162 1 13,26 4 15,05 36 13,75 43 19,2
7675 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 13,7625 1384 18,2726 4,5101 1279 105 1 13,15 4 11,5 36 12,85 43 17,55
8237 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 13,625 1459 18,21045 4,58545 1311 148 1 11,4 4 10,35 36 15,6 43 17,15
3983 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 13,29 1612 18,06943 4,77943 1405 207 1 12,16 4 14,6 36 13,1 43 13,3
5313 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 13,47 1525 18,02443 4,55443 1426 99 1 12,36 4 12,6 36 12,17 43 16,75
6816 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,5275 1928 17,59879 5,07129 1658 270 1 11,66 4 11,15 36 15,95 43 11,35
5893 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 13,244 1632 17,45148 4,20748 1739 -107 1 11,85 4 11,95 6 16 36 12,32 43 14,1
4321 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,7675 1839 17,44962 4,68212 1740 99 1 14,05 4 8,55 36 11,22 43 17,25
4690 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,37 1979 17,25482 4,88482 1839 140 1 9,56 4 13,55 36 9,22 43 17,15
1100 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,2075 2027 17,19595 4,98845 1863 164 1 13,06 4 12,6 36 10,72 43 12,45
1671 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,28 2009 17,03809 4,75809 1938 71 1 12,6 4 7,85 36 11,37 43 17,3
5845 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,63 2161 16,64952 5,01952 2099 62 1 10,5 4 12,8 36 8,37 43 14,85
873 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,7125 2136 16,5881 4,8756 2120 16 1 9,95 4 8,15 36 12,1 43 16,65
7280 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,106 2055 16,54985 4,44385 2132 -77 1 10,25 4 12,2 36 7,95 43 15,8 46 14,33
7119 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 10,8175 2324 15,9421 5,1246 2320 4 1 12,7 4 11,5 36 4,92 43 14,15
5516 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 10,455 2380 15,86314 5,40814 2341 39 1 7,2 4 12,75 36 9,32 43 12,55
8438 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 10,5875 2365 15,84207 5,25457 2350 15 1 11,6 4 8 36 10,1 43 12,65
8097 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 10,275 2402 15,79275 5,51775 2364 38 1 11,5 4 10,05 36 9,1 43 10,45
63 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 10,234 2407 15,56285 5,32885 2425 -18 1 9,2 4 12,1 36 8,42 43 8,25 45 13,2
2561 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 10,0625 2422 15,52397 5,46147 2440 -18 1 7,53 4 10,55 36 9,82 43 12,35
8231 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 10,3625 2391 15,48319 5,12069 2447 -56 1 10,9 4 6,1 36 9 43 15,45
2870 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 9,8625 2440 15,37008 5,50758 2468 -28 1 10,85 4 6,35 36 11,85 43 10,4
5025 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 10 2426 15,27488 5,27488 2475 -49 1 6,5 4 7,75 36 10,9 43 14,85
7917 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 9,88 2437 15,24171 5,36171 2476 -39 1 10,5 4 9,8 36 5,47 43 13,75
2506 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 9,7425 2452 15,1995 5,457 2480 -28 1 10,1 4 9,15 36 6,67 43 13,05
120 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 9,7375 2455 15,10213 5,36463 2488 -33 1 8,95 4 8,75 36 6,35 43 14,9
7838 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 9,4675 2471 14,98142 5,51392 2495 -24 1 9,75 4 6,55 36 9,47 43 12,1
1746 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 9,5825 2464 14,92045 5,33795 2505 -41 1 10,16 4 7,35 36 5,77 43 15,05
6495 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 9,175 2496 14,79917 5,62417 2508 -12 1 10,03 4 8,3 36 6,32 43 12,05
4439 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 9,2125 2495 14,75201 5,53951 2509 -14 1 10,1 4 7,45 36 6,4 43 12,9
8477 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 9,055 2509 14,69204 5,63704 2511 -2 1 6,5 4 7,85 36 9,67 43 12,2
4828 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 9,3 2488 14,56363 5,26363 2517 -29 1 8,1 4 6,15 36 4,95 43 13,5 46 13,8
1103 Min   9,055   14,56363         6,5
1103 Max   18,8625   19,7676         18,45
1103 Average   11,69232857   16,529885         11,04542857
4863 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 16,28 388 19,22571 2,94571 350 38 1 15,45 4 17,25 36 14,62 43 17,8
708 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 13,2875 1615 17,89685 4,60935 1505 110 1 12,43 4 11,65 36 14,12 43 14,95
428 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 12,3875 1974 17,16797 4,78047 1879 95 1 9,4 4 11,05 36 12,3 43 16,8
2065 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 11,69 2142 16,57757 4,88757 2124 18 1 9,26 4 7,95 36 12,8 43 16,75
5206 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,975 2291 16,11899 5,14399 2266 25 1 11,35 4 7,7 36 12,1 43 12,75
7758 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,8875 2315 16,10072 5,21322 2272 43 1 7,55 4 14,05 36 6,2 43 15,75
256 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,9925 2286 16,0194 5,0269 2292 -6 1 10,8 4 7,5 36 10,22 43 15,45
2218 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,63 2352 15,78155 5,15155 2368 -16 1 8,85 4 8,6 36 8,97 43 16,1
6037 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,4375 2381 15,68336 5,24586 2399 -18 1 10,03 4 9,3 36 8,07 43 14,35
6365 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 9,9925 2427 15,57835 5,58585 2419 8 1 11,3 4 8,1 36 10,82 43 9,75
815 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 9,7375 2454 15,31511 5,57761 2474 -20 1 11,75 4 9,35 36 6,75 43 11,1
5304 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 9,58 2465 15,04212 5,46212 2491 -26 1 13,02 4 8,45 36 4,75 43 12,1
5924 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 9,3425 2485 15,03382 5,69132 2492 -7 1 10,1 4 7,6 36 9,22 43 10,45
2796 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 8,554 2531 14,72638 6,17238 2510 21 1 13,05 4 7,4 6 13,1 36 6,67 43 2,55
6413 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 8,7375 2527 14,68295 5,94545 2512 15 1 6,2 4 12,65 36 6,25 43 9,85
6345 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 8,8325 2518 14,50421 5,67171 2521 -3 1 7,53 4 7,8 36 7,35 43 12,65
1292 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 9,105 2505 14,47846 5,37346 2522 -17 1 8,7 4 5,1 36 7,87 43 14,75
8171 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 9,2675 2491 14,45153 5,18403 2523 -32 1 6,85 4 8,15 6 15,8 36 6,27
8581 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 8,2925 2543 14,22642 5,93392 2532 11 1 10,4 4 8,9 36 4,52 43 9,35
3879 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 8,0925 2546 14,11487 6,02237 2535 11 1 12,2 4 5,5 36 6,67 43 8
1216 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 8,7875 2520 13,88037 5,09287 2536 -16 1 7,83 4 4,65 6 15,6 36 7,07
7566 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 9,154 2501 13,73566 4,58166 2537 -36 1 7,65 4 4,45 6 11,75 36 9,67 43 12,25
5997 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 8,1375 2545 13,60841 5,47091 2539 6 1 7,75 4 4,6 36 5,15 43 15,05
6233 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 8,0575 2547 13,30504 5,24754 2549 -2 1 6,93 4 5,05 36 2,4 43 17,85
3795 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 9,134 2504 13,26846 4,13446 2550 -46 1 8,2 4 7,45 36 2,62 43 12,5 46 14,9
5066 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 7,525 2557 13,24393 5,71893 2551 6 1 7,9 4 8,75 36 2,5 43 10,95
3729 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 6,5425 2577 13,10654 6,56404 2554 23 1 9,15 4 5,95 36 6,37 43 4,7
7819 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 7,13 2571 13,07869 5,94869 2556 15 1 9,45 4 7,05 36 2,82 43 9,2
835 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 7,9 2550 13,06196 5,16196 2558 -8 1 5,95 4 7,95 6 9,7 36 8,25 43 7,65
2269 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 6,505 2578 12,82272 6,31772 2560 18 1 6,95 4 5,65 36 5,47 43 7,95
4264 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 7,224 2568 12,76206 5,53806 2561 7 1 7,45 4 6,4 36 2,42 43 9,85 46 10
6013 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 8,175 2544 12,71979 4,54479 2562 -18 1 10,65 4 7,15 6 12,6 36 2,3
1427 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 7,055 2574 12,56647 5,51147 2563 11 1 5,1 4 6,35 36 3,07 43 13,7
3932 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 6,575 2576 12,54759 5,97259 2568 8 1 8,75 4 7,3 36 2,45 43 7,8
5484 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 6,075 2579 12,12855 6,05355 2571 8 1 6,8 4 3,65 36 6,2 43 7,65
1104 Min   6,075   12,12855         5,1
1104 Max   16,28   19,22571         15,45
1104 Average   9,173671429   14,530359         9,220857143
2467 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 18,1125 33 19,63087 1,51837 20 13 1 16,75 4 18,2 6 17,5 43 20
685 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 18,025 40 19,49858 1,47358 69 -29 1 16,9 4 18,1 6 17,6 43 19,5
5740 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 17,5125 99 19,41227 1,89977 125 -26 1 16,3 4 17,3 6 18,7 43 17,75
6176 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,475 319 19,24511 2,77011 313 6 1 12,2 4 17,5 6 17,5 43 18,7
4452 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,5575 300 19,24303 2,68553 319 -19 1 13,93 4 15,9 6 18,2 43 18,2
458 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,645 277 19,22155 2,57655 362 -85 1 18,05 4 17,3 6 15,13 43 16,1
3436 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,3875 354 19,20787 2,82037 386 -32 1 16,25 4 18,3 6 15,7 43 15,3
7420 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,6125 284 19,19962 2,58712 402 -118 1 16,75 4 16,95 6 16,3 43 16,45
7225 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,4125 342 19,19416 2,78166 414 -72 1 13,55 4 17,1 6 17,1 43 17,9
1326 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,0125 482 19,14721 3,13471 515 -33 1 14,6 4 14,65 6 17,9 43 16,9
4216 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,73 575 19,14268 3,41268 529 46 1 15,83 4 13,35 6 19,1 7 13,92 43 16,45
817 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,1775 785 19,13763 3,96013 543 242 1 9,36 4 14,7 6 17,85 7 18,8
3196 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,6625 596 19,10657 3,44407 609 -13 1 12,5 4 14,1 6 17,2 43 18,85
2935 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,725 967 19,10289 4,37789 618 349 1 14,35 4 10,35 6 19,4 7 14,8
8241 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,9375 500 19,09833 3,16083 627 -127 1 15,6 4 14,7 6 16,7 43 16,75
5858 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,7875 948 19,09826 4,31076 628 320 1 8,7 4 13,2 6 18,7 43 18,55
6048 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,8875 513 19,09633 3,20883 633 -120 1 13,35 4 15,8 6 16 43 18,4
2375 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,4125 687 19,03182 3,61932 814 -127 1 13,3 4 17,2 6 14,4 43 16,75
1211 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,37 703 19,02337 3,65337 845 -142 1 13,03 4 14,45 6 15,9 43 18,1
4251 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,1 813 19,01434 3,91434 864 -51 1 13,65 4 14,6 6 16,9 43 15,25
3842 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,524 1064 19,014 4,49 865 199 1 14,6 4 10,95 6 18 36 13,92 43 15,15
7052 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,99 1290 19,00435 5,01435 898 392 1 11,56 4 11,25 6 18,8 43 14,35
5869 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,2125 771 19,00282 3,79032 905 -134 1 12,45 4 14,8 6 15,6 43 18
6025 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15 856 18,94318 3,94318 956 -100 1 14,5 4 12,9 6 16,8 43 15,8
7234 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,57 1037 18,80931 4,23931 1007 30 1 11,8 4 12,85 6 17,8 36 12,9 43 17,5
6435 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,624 1011 18,67457 4,05057 1066 -55 1 12,95 4 12,6 6 17,1 36 12,67 43 17,8
4175 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,795 1819 18,60385 5,80885 1097 722 1 12,53 4 7,75 6 19,2 43 11,7
3825 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,725 964 18,57787 3,85287 1109 -145 1 12,95 4 13,35 6 16,2 43 16,4
4675 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,625 1009 18,49647 3,87147 1154 -145 1 12,4 4 13,15 6 16,2 43 16,75
5413 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,9 1324 18,35299 4,45299 1229 95 1 12 4 12,75 6 17,5 43 13,35
2071 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,2775 1622 18,33063 5,05313 1241 381 1 11,96 4 14,2 6 17,8 43 9,15
2171 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,0875 1254 18,30011 4,21261 1260 -6 1 8,65 4 13,6 6 16,9 43 17,2
4297 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,5375 1051 18,21194 3,67444 1309 -258 1 12,35 4 15,6 6 13 43 17,2
2783 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,83 1350 18,18766 4,35766 1330 20 1 10,1 4 9,4 6 16,6 8 19,6 43 13,45
8289 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,575 1479 18,15048 4,57548 1351 128 1 14,15 4 9,95 6 17,6 43 12,6
2320 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,0125 1280 18,08894 4,07644 1391 -111 1 12,35 4 11,55 6 16,7 43 15,45
4776 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,3 1601 17,88051 4,58051 1516 85 1 12,15 4 8,9 6 17,8 43 14,35
1769 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,15 1681 17,84875 4,69875 1530 151 1 12,55 4 9,35 6 17,8 43 12,9
5884 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,4 1569 17,83193 4,43193 1540 29 1 9,95 4 10,15 6 17,5 43 16
4914 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,3 1603 17,78293 4,48293 1567 36 1 11,75 4 12 6 17,05 43 12,4
1105 Min   12,795   17,78293         8,65
1105 Max   18,1125   19,63087         18,05
1105 Average   15,07445   18,798645         13,21625
4299 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 13,775 1380 17,96659 4,19159 1461 -81 1 14,1 4 8,95 24 14,8 43 17,25
3697 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,655 1886 17,47255 4,81755 1726 160 1 14,65 4 14,85 36 4,62 43 16,5
7313 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,48 2188 17,35638 5,87638 1797 391 1 10,2 4 9 21 7,7 41 11,65 43 18,85
6357 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,55 1915 17,25273 4,70273 1840 75 1 10,65 4 8,6 24 12,5 43 18,45
6311 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,475 1948 17,23254 4,75754 1851 97 1 12,45 4 10,35 36 12,5 43 14,6
4553 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,2625 2236 17,18929 5,92679 1868 368 1 12,05 4 8,1 21 6,25 43 18,65
2324 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,275 2235 17,0551 5,7801 1929 306 1 13,7 4 10,25 21 7,35 43 13,8
6506 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,4 2205 17,0291 5,6291 1942 263 1 12,1 4 12,05 21 7,35 43 13,2 46 12,3
4348 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 13,225 1646 16,98086 3,75586 1963 -317 1 11,95 4 10,9 6 13,2 43 16,85
926 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,3 2229 16,90777 5,60777 1995 234 1 8,1 4 10,95 21 9,75 43 16,4
2401 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 10,575 2366 16,77962 6,20462 2044 322 1 8,7 4 11,05 21 3,75 43 18,8
4843 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,1125 2052 16,65273 4,54023 2096 -44 1 10 4 11,3 6 15,8 43 11,35
4466 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,55 2178 16,57317 5,02317 2126 52 1 9,03 4 12,5 36 9,42 43 15,25
6938 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,7375 1854 16,54606 3,80856 2133 -279 1 12,3 4 9,85 6 12,8 43 16
5610 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,475 1948 16,45929 3,98429 2165 -217 1 11,4 4 7,05 6 14,6 43 16,85
7361 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,2 2029 16,34772 4,14772 2199 -170 1 9,9 4 11,1 6 14,1 43 13,7
1251 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,4875 1944 16,29924 3,81174 2209 -265 1 12,7 4 7,9 6 12,1 43 17,25
6009 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 10,994 2285 16,27018 5,27618 2228 57 1 14 4 13,65 6 12,4 36 5,97 43 8,95
2497 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,525 2181 16,25134 4,72634 2231 -50 1 12,05 4 7,95 6 16 43 10,1
2430 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,1375 2046 16,2328 4,0953 2238 -192 1 9,7 4 10,9 6 13,7 43 14,25
5068 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 10,56 2370 16,17631 5,61631 2250 120 1 15,45 4 8,6 6 13,4 36 9,55 43 5,8
8007 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 10,9425 2301 16,07561 5,13311 2278 23 1 11,65 4 9,85 36 8,02 43 14,25
4113 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,9375 2093 16,06786 4,13036 2281 -188 1 11,85 4 12 6 11,8 43 12,1
86 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,5625 2174 16,0623 4,4998 2284 -110 1 7,7 4 5,05 6 16,9 43 16,6
7983 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,925 2097 16,01241 4,08741 2299 -202 1 10,45 4 7,4 6 14,3 43 15,55
4653 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,1375 2256 15,99528 4,85778 2304 -48 1 9,85 4 10,95 6 15,2 43 8,55
1157 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,0625 2064 15,98542 3,92292 2308 -244 1 12,1 4 10,05 6 11,6 43 14,5
8306 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 9,925 2432 15,95754 6,03254 2315 117 1 8,05 4 8,35 21 6,55 43 16,75
7750 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,8625 2113 15,9403 4,0778 2321 -208 1 9,8 4 13,85 6 10,5 43 13,3
2924 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 9,8875 2435 15,9335 6,046 2323 112 1 10,45 4 8,05 21 6,05 43 15
778 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,1 2266 15,89669 4,79669 2332 -66 1 9,75 4 9,55 24 14,1 43 14,5 45 7,6
7452 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 10,525 2376 15,72712 5,20212 2387 -11 1 5,15 4 6,9 11 19 43 11,05
6773 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 10,56 2370 15,722 5,162 2390 -20 1 7,56 4 9,4 24 10,58 43 14,7
978 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,2575 2239 15,71296 4,45546 2391 -152 1 7,83 4 8,55 6 15,1 43 13,55
1489 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,9 2105 15,69219 3,79219 2394 -289 1 11,45 4 12,7 6 8,1 43 15,35
1107 Min   9,8875   15,69219         5,15
1107 Max   13,775   17,96659         15,45
1107 Average   11,63818571   16,451787         10,82342857
2817 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 15,684 592 19,14866 3,46466 506 86 1 13,05 4 14,45 6 17,7 36 16,97 43 16,25
8029 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 15,9 510 19,11776 3,21776 588 -78 1 13,95 4 14,25 6 17,4 43 18
7465 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 15,225 767 18,98534 3,76034 924 -157 1 13,9 4 13,4 6 15,1 43 18,5
4407 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 14,3125 1155 18,44338 4,13088 1178 -23 1 14,15 4 9,25 6 17,2 43 16,65
7798 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,5375 1494 18,20356 4,66606 1316 178 1 8,25 4 15,55 6 10,6 43 19,75
7744 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 14,5375 1054 18,19005 3,65255 1327 -273 1 12,9 4 14,2 6 12,9 43 18,15
1874 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 14,1875 1202 18,17159 3,98409 1343 -141 1 11,5 4 12,45 6 16,4 43 16,4
590 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 14,45 1100 18,16067 3,71067 1348 -248 1 11,7 4 15,2 6 13,6 43 17,3
1312 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,5375 1494 17,96462 4,42712 1463 31 1 14,65 4 10,75 6 16,5 36 12,25
2248 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 12,38333333 1976 17,66941 5,286076667 1625 351 1 11,3 4 8,25 6 14,8 21 9,1 32 20 43 10,85
255 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,725 1409 17,63515 3,91015 1642 -233 1 12,25 4 9,95 6 15,6 43 17,1
148 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,35 1584 17,58957 4,23957 1662 -78 1 11,2 4 13,75 6 15,8 43 12,65
4680 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,725 1407 17,58927 3,86427 1663 -256 1 12,35 4 9,85 6 15 43 17,7
7383 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 12,45 1960 17,53615 5,08615 1694 266 1 11,2 4 11,45 6 17,7 43 9,45
2770 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 12,5 1938 17,51612 5,01612 1705 233 1 6,2 4 7,05 6 18 43 18,75
6634 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,7375 1398 17,38547 3,64797 1783 -385 1 12,9 4 12,45 6 12,9 43 16,7
6450 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 12,64 1888 17,38472 4,74472 1784 104 1 10,26 4 12,8 6 16,9 43 10,6
7086 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,3375 1589 17,38352 4,04602 1785 -196 1 12,1 4 8,45 6 16,1 43 16,7
6879 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,75 1391 17,36938 3,61938 1790 -399 1 14,75 4 11 6 12,1 43 17,15
7888 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,3 1603 17,32974 4,02974 1808 -205 1 10,9 4 9 6 15,4 43 17,9
1150 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 12,975 1748 17,29046 4,31546 1825 -77 1 7,2 4 10,45 6 15,55 43 18,7
452 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 12,825 1807 17,10579 4,28079 1908 -101 1 12,6 4 8,4 6 16,4 43 13,9
1841 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,3 1603 17,03946 3,73946 1936 -333 1 14,75 4 9,2 6 13,1 43 16,15
6001 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 11,884 2109 16,99713 5,11313 1955 154 1 13,15 4 9,9 6 15,5 36 11,82 43 9,05
5496 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 11,986 2083 16,94846 4,96246 1971 112 1 7,43 4 8 6 18,35 43 12,75 46 13,4
564 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 12,8875 1782 16,93737 4,04987 1979 -197 1 12 4 10,4 6 15 43 14,15
5642 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 12,7 1871 16,88299 4,18299 2006 -135 1 10,85 4 10,7 6 15,45 43 13,8
5611 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 12,25 2021 16,8788 4,6288 2007 14 1 12,15 4 9,35 6 16,5 43 11
5720 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 12,54 1919 16,84545 4,30545 2014 -95 1 8,06 4 9,7 6 16,3 43 16,1
2681 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 12,8625 1792 16,83285 3,97035 2021 -229 1 11,05 4 8,8 6 14,85 43 16,75
8163 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 12,825 1807 16,78459 3,95959 2039 -232 1 12,1 4 12,4 6 13,3 43 13,5
1124 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 12,6625 1883 16,76755 4,10505 2048 -165 1 9,55 4 14,75 6 13 43 13,35
8503 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 12,5625 1913 16,76689 4,20439 2050 -137 1 11,85 4 7,65 6 16 43 14,75
1108 Min   11,884   16,76689         6,2
1108 Max   15,9   19,14866         14,75
1108 Average   13,34938889   17,540967         11,58181818
2744 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 17,125 172 19,29257 2,16757 246 -74 1 17,45 4 17,75 6 14,3 43 19
7763 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 15,85 528 19,23333 3,38333 333 195 1 12,05 4 14,05 6 19,3 43 17,15 46 16,7
5705 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 16,5125 311 19,22649 2,71399 347 -36 1 16,55 4 15,55 6 18 43 15,95
5664 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 16,8125 238 19,22153 2,40903 363 -125 1 15,9 4 17,3 6 15,85 43 18,2
1173 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 16,398 351 19,19534 2,79734 409 -58 1 13,45 4 13,4 6 16,7 24 18,74 43 19,7
7808 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 14,97 878 19,06049 4,09049 737 141 1 13,63 4 13,8 6 18,2 43 14,25
1818 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 15,26 756 19,05718 3,79718 749 7 1 16,75 4 13,6 6 17,7 36 12,05 43 16,2
4586 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 15,525 634 19,05077 3,52577 766 -132 1 14,3 4 17,1 6 15 43 15,7
5774 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 15 856 19,00596 4,00596 893 -37 1 11,7 4 13,8 6 15,4 43 19,1
1831 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 14,52 1066 18,4272 3,9072 1183 -117 1 13,15 4 12,35 6 16,5 36 14,15 43 16,45
15 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 13,5 1512 17,35865 3,85865 1796 -284 1 10,55 4 13,8 6 14,1 43 15,55
1539 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 13,025 1724 17,31528 4,29028 1817 -93 1 14,25 4 11,45 6 15,3 43 11,1
7262 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 13,0125 1732 17,16064 4,14814 1884 -152 1 12,9 4 12 6 14,9 43 12,25
5076 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 12,724 1861 17,01863 4,29463 1944 -83 1 9,5 4 15,35 6 16,25 36 7,47 43 15,05
3724 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 12,322 1994 16,94189 4,61989 1976 18 1 12,16 4 11,85 6 16,2 7 13,25 43 8,15
626 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 11,346 2216 16,91551 5,56951 1990 226 1 11,76 4 7,7 6 17,5 36 10,77 43 9
4036 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 12,4625 1955 16,83559 4,37309 2019 -64 1 13,65 4 11,6 6 14,5 43 10,1
6234 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 12,74 1853 16,74085 4,00085 2057 -204 1 10,2 4 16,2 6 10,3 43 14 46 13
986 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 12,6125 1895 16,71007 4,09757 2071 -176 1 11,35 4 13,15 6 13,4 43 12,55
1096 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 12,2025 2028 16,70974 4,50724 2073 -45 1 11,56 4 9,7 6 16 43 11,55
4231 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 12,5125 1934 16,68374 4,17124 2085 -151 1 8,3 4 12,65 6 14,8 43 14,3
631 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 12,67 1880 16,63522 3,96522 2106 -226 1 9,25 4 11,25 6 15,4 43 13,45 46 14
1944 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 12,07 2063 16,53886 4,46886 2135 -72 1 11,9 4 11,8 6 11,8 21 10 43 14,85
7223 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 12,1625 2040 16,51327 4,35077 2143 -103 1 5 4 12,4 6 16,1 43 15,15
5615 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 11,064 2274 16,51229 5,44829 2144 130 1 11,2 4 10,1 6 15,9 36 10,27 43 7,85
7809 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 11,9275 2096 16,50865 4,58115 2146 -50 1 9,8 4 16,15 6 12 43 9,76
1857 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 11,55 2178 16,4771 4,9271 2158 20 1 9,83 4 9,1 6 17,9 36 6,87 43 14,05
5141 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 12,0125 2072 16,47271 4,46021 2160 -88 1 10 4 7,45 6 11,1 43 19,5
6898 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 12,7625 1841 16,47157 3,70907 2161 -320 1 14,3 4 9,25 6 10,9 43 16,6
5867 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 12,35 1986 16,45662 4,10662 2167 -181 1 8,85 4 9,5 6 12,4 43 18,65
5591 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 12,3025 2002 16,45443 4,15193 2168 -166 1 9,46 4 9,05 6 15,15 43 15,55
5043 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 11,2125 2242 16,44405 5,23155 2173 69 1 8,2 4 5,2 6 18,3 43 13,15
7937 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 12,3875 1973 16,39545 4,00795 2184 -211 1 14,3 4 7,25 6 13,9 43 14,1
1109 Min   11,064   16,39545         5
1109 Max   17,125   19,29257         17,45
1109 Average   13,36072727   17,425505         11,91515152
7226 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 18,38 15 19,62891 1,24891 22 -7 1 15,9 19 19,72 21 19,05 37 18,85
2096 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,45 109 19,56363 2,11363 39 70 1 15,35 6 18,8 21 15,65 43 20
2187 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,5875 92 19,454 1,8665 99 -7 1 16,85 6 18,7 21 15,35 43 19,45
7367 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,025 195 19,39981 2,37481 133 62 1 14,35 4 15,85 6 19,2 43 18,7
3496 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,0875 187 19,39281 2,30531 141 46 1 14 4 17,6 36 17,45 43 19,3
4023 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,45 326 19,3859 2,9359 150 176 1 15,95 4 16,4 21 13,65 43 19,8
2154 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,125 172 19,32921 2,20421 203 -31 1 14,35 4 18 6 17,1 43 19,05
5353 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,944 498 19,32314 3,37914 209 289 1 17 4 15,45 6 18,25 36 16,27 43 12,75
2232 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,3125 127 19,32186 2,00936 211 -84 1 16,5 4 16,55 6 17,3 43 18,9
2227 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,355 364 19,30964 2,95464 223 141 1 11,55 4 17,85 36 16,82 43 19,2
6566 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,8125 238 19,3036 2,4911 230 8 1 14,65 4 17,8 6 15,1 43 19,7
3072 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,4675 321 19,29162 2,82412 250 71 1 14,4 21 13,4 39 18,22 43 19,85
2596 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,93 893 19,25623 4,32623 292 601 1 15,6 4 17,4 6 17,6 36 14,8 43 9,25
7860 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,5625 626 19,24748 3,68498 306 320 1 13,4 6 19,3 21 12,65 43 16,9
6749 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,025 478 19,2453 3,2203 311 167 1 14,3 6 18,7 21 12,45 43 18,65
3456 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,15 421 19,24282 3,09282 320 101 1 14,55 4 14,75 36 15,8 43 19,5
1094 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,05 469 19,23768 3,18768 325 144 1 14,1 4 14,5 36 16,05 43 19,55
4676 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,905 901 19,23323 4,32823 334 567 1 12 4 14,85 36 12,77 43 20
7621 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,83 534 19,22683 3,39683 346 188 1 13,65 4 18,6 36 14,92 43 16,15
2863 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,7625 558 19,22573 3,46323 349 209 1 13,85 4 16,8 36 12,85 43 19,55
4184 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,0875 452 19,22146 3,13396 364 88 1 12,05 4 14,9 6 18,3 43 19,1
1986 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,7675 557 19,21229 3,44479 376 181 1 13 4 15,85 36 14,67 43 19,55
6469 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,582 290 19,21196 2,62996 378 -88 1 15,46 4 12,6 6 17,4 7 17,9 43 19,55
1924 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,0875 452 19,20833 3,12083 383 69 1 14,85 4 15,2 36 17,95 43 16,35
5780 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,0675 826 19,20469 4,13719 391 435 1 7,85 4 17,3 36 15,42 43 19,7
6890 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,8375 533 19,20172 3,36422 398 135 1 13,6 4 16 21 15,25 43 18,5
3060 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,046 471 19,18564 3,13964 434 37 1 13,26 4 13,75 6 18 36 15,62 43 19,6
4287 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,935 220 19,18053 2,24553 442 -222 1 12,55 15 16,97 24 19,12 43 19,1
3547 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,254 396 19,17122 2,91722 455 -59 1 14,75 19 17,62 21 13,9 38 15,4 43 19,6
8125 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,45 663 19,16873 3,71873 464 199 1 14,65 4 14,5 21 13,75 43 18,9
3409 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,18 416 19,16321 2,98321 473 -57 1 15,95 19 15,47 21 13,9 43 19,4
2199 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,11 444 19,15479 3,04479 492 -48 1 13,95 4 16,75 6 17,6 36 14,65 43 17,6
8461 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,125 437 19,14927 3,02427 505 -68 1 16,8 6 16,8 21 13,45 43 17,45
3183 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,6925 590 19,14834 3,45584 509 81 1 13,6 4 16,75 36 15,82 43 16,6
7690 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,455 659 19,14404 3,68904 525 134 1 14,15 4 17,55 36 12,32 43 17,8
5801 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,6675 594 19,14098 3,47348 534 60 1 13,85 4 16,7 36 15,07 43 17,05
2120 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,4875 645 19,1398 3,6523 539 106 1 15,15 4 17,25 36 14,45 43 15,1
8495 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,48 647 19,13883 3,65883 541 106 1 12,5 4 15,4 36 15,02 43 19
3478 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,19 414 19,12546 2,93546 566 -152 1 13,95 19 17,6 21 17,95 38 12,7 43 18,75
3500 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,7125 973 19,12483 4,41233 568 405 1 12,4 4 12 36 14,65 43 19,8
6293 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,33 1148 19,12445 4,79445 569 579 1 10,3 6 18,8 21 7,7 43 19,55 46 15,3
3786 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,0125 482 19,11808 3,10558 585 -103 1 14,95 4 13,85 6 16,8 43 18,45
3499 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,7175 970 19,11398 4,39648 600 370 1 13,2 4 14,55 36 11,42 43 19,7
4116 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,43 674 19,11271 3,68271 601 73 1 14,15 4 14 6 17,8 36 15,4 43 15,8
4719 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,2125 773 19,09978 3,88728 622 151 1 10,95 4 15,9 36 15,95 43 18,05
1576 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,4375 668 19,08476 3,64726 661 7 1 11,35 15 17,65 21 13,65 43 19,1
7611 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,6175 607 19,07948 3,46198 672 -65 1 14,7 19 15,77 21 16,15 37 15,85
826 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,7 586 19,07917 3,37917 675 -89 1 12,45 4 16,05 6 16,1 43 18,2
4240 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,87 517 19,07757 3,20757 679 -162 1 16 4 11,55 6 17,75 36 14,75 43 19,3
6686 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,16 419 19,06088 2,90088 734 -315 1 13,4 6 17,1 24 18,09 43 16,05
1348 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,6275 1008 19,06056 4,43306 735 273 1 13,06 6 18,2 21 10,1 43 17,15
8253 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,85 922 19,05532 4,20532 753 169 1 13,3 4 16,7 36 14 43 15,4
2500 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,75 570 19,05252 3,30252 759 -189 1 14,7 4 15,85 6 14,55 43 17,9
5178 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,7375 961 19,04069 4,30319 785 176 1 13,95 4 16,55 36 13 43 15,45
5684 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,88 913 19,03975 4,15975 791 122 1 13,85 4 12,8 36 14,52 43 18,35
7097 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,025 1276 19,03749 5,01249 799 477 1 11,2 4 13,4 21 12,4 43 19,1
7576 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,5675 1038 19,0351 4,4676 805 233 1 14,75 4 16,9 36 10,52 43 16,1
3771 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,2675 1175 19,03339 4,76589 809 366 1 11,95 4 12,75 36 12,87 43 19,5
8317 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,525 1060 19,0271 4,5021 832 228 1 13,8 4 16,9 36 10,95 43 16,45
6064 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,025 847 19,02353 3,99853 843 4 1 10,2 4 15,65 24 16,55 43 17,7
1110 Min   14,025   19,02353         7,85
1110 Max   18,38   19,62891         17
1110 Average   15,80280833   19,189531         13,81383333
8462 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 17,5875 90 19,65658 2,06908 17 73 1 13,65 6 19,2 37 19,8 38 17,7
6711 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 16,975 203 19,41033 2,43533 126 77 1 12,75 4 17,2 6 19,1 43 18,85
6370 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 17,375 119 19,35542 1,98042 176 -57 1 17,05 4 16,3 6 16,6 43 19,55
3994 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 17,23 141 19,34493 2,11493 185 -44 1 14,6 21 15,85 24 18,97 43 19,5
8505 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 16,464 322 19,16281 2,69881 477 -155 1 14,05 19 18,02 21 16,45 38 14,6 43 19,2
7733 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,455 661 19,13515 3,68015 550 111 1 14,1 4 16,1 36 12,77 43 18,85
5778 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,3525 709 19,05135 3,69885 762 -53 1 14,86 19 16,75 21 16,25 37 13,55
4213 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,23 765 19,04202 3,81202 780 -15 1 14,8 19 17,22 21 15,4 37 13,5
4020 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,1 813 19,04031 3,94031 789 24 1 12,2 19 18,1 21 15,6 37 14,5
1432 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,175 1206 18,98797 4,81297 923 283 1 14,9 4 16,35 36 12,25 43 13,2
3667 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,28 745 18,96617 3,68617 940 -195 1 13,85 21 14,45 37 13,8 38 14,3 43 20
1114 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,5625 1039 18,91609 4,35359 970 69 1 13,9 19 17,95 21 13,85 37 12,55
6054 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,2925 1161 18,8994 4,6069 974 187 1 9,7 19 13,67 21 14,25 43 19,55
6795 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,6325 1005 18,87565 4,24315 982 23 1 13,96 19 15,57 21 17,35 37 11,65
2014 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,5375 1051 18,85267 4,31517 990 61 1 8,6 37 15,15 38 17,7 39 16,7
6082 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,0175 851 18,76277 3,74527 1024 -173 1 12,85 19 16,87 37 14,65 38 15,7
2357 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,925 895 18,72098 3,79598 1045 -150 1 12,9 4 13,25 6 15,1 43 18,45
4720 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,2925 1161 18,6932 4,4007 1058 103 1 16,2 19 13,82 21 13,7 37 13,45
154 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,9975 863 18,68162 3,68412 1060 -197 1 10,2 24 15,59 39 15,15 43 19,05
6688 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14 1288 18,5762 4,5762 1112 176 1 13,4 21 11 39 13,4 43 18,2
5681 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,1375 1224 18,4756 4,3381 1164 60 1 15,15 19 15,85 21 14,7 37 10,85
1722 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,0075 1284 18,46041 4,45291 1171 113 1 9,33 4 13,95 6 13,1 43 19,65
7363 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,1425 1222 18,44536 4,30286 1177 45 1 13,5 19 15,72 21 13,15 37 14,2
4386 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,0125 1280 18,43782 4,42532 1181 99 1 13,7 19 17,45 21 13,7 37 11,2
3665 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,2375 1636 18,43765 5,20015 1182 454 1 15,3 21 12,1 37 12,45 38 13,1
7118 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,0925 1250 18,41353 4,32103 1189 61 1 14,15 19 13,07 21 15,65 37 13,5
8053 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,8625 1340 18,40271 4,54021 1196 144 1 12,65 19 11,8 37 18,5 38 12,5
8235 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,4625 1097 18,37915 3,91665 1207 -110 1 12,05 19 17,9 37 14,1 38 13,8
4471 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,875 1334 18,34817 4,47317 1233 101 1 16 19 14,75 21 14,55 37 10,2
3363 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,875 1334 18,25416 4,37916 1286 48 1 12,85 19 16,75 21 13,35 37 12,55
4814 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,1625 1678 18,25026 5,08776 1287 391 1 13,8 21 14,1 37 12,15 38 12,6
3108 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,6425 1450 18,23671 4,59421 1298 152 1 12,65 4 14,1 36 12,92 43 14,9
5599 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,2025 1655 18,23663 5,03413 1299 356 1 11,36 4 11,1 36 11,1 43 19,25
2302 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,665 1439 18,21307 4,54807 1308 131 1 13,26 4 13,3 36 12,9 43 15,2
6757 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,48 1519 18,20343 4,72343 1317 202 1 11,95 19 18,22 21 11,9 37 11,85
4571 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,9875 1740 18,17694 5,18944 1339 401 1 10 21 13,65 37 15,7 38 12,6
7227 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,1925 1658 18,1734 4,9809 1341 317 1 12,95 4 14,2 36 14,77 43 10,85
8547 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,2425 1183 18,17266 3,93016 1342 -159 1 14,05 19 17,47 37 13,15 38 12,3
3892 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,5 1512 18,1652 4,6652 1344 168 1 12,25 21 14,65 37 10,1 39 17
5656 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,375 1134 18,11513 3,74013 1377 -243 1 10,5 6 17,2 24 16,45 43 13,35
3079 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,775 1832 18,1018 5,3268 1381 451 1 13,4 21 10,35 37 13,95 38 13,4
192 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,59 1024 18,09359 3,50359 1387 -363 1 11,4 6 16,6 24 13,66 43 16,7
968 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,1925 1200 18,0757 3,8832 1398 -198 1 12,05 19 16,97 37 12,95 38 14,8
6282 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,655 1442 18,07433 4,41933 1400 42 1 13,35 19 13,57 21 13,65 37 14,05
2590 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,63 1456 18,07384 4,44384 1401 55 1 8,7 19 16,87 21 14,35 37 14,6
2360 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,455 1532 18,05517 4,60017 1411 121 1 11,75 4 13,65 36 13,02 43 15,4
4607 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,4375 1544 18,04158 4,60408 1417 127 1 10,15 4 12,85 36 14,4 43 16,35
7923 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,825 1807 18,01766 5,19266 1429 378 1 12,8 21 14,45 37 14,25 38 9,8
5608 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,79 1822 18,00754 5,21754 1440 382 1 12,66 21 12,6 37 11,8 38 14,1
8000 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,096 1248 17,96259 3,86659 1464 -216 1 13,7 4 12,4 21 9,6 32 17,78 43 17
495 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,9675 1300 17,94733 3,97983 1478 -178 1 15,6 19 15,92 37 12,35 38 12
5399 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,99 1736 17,93999 4,94999 1484 252 1 10,9 4 13,65 36 12,1 43 16,6 46 11,7
8107 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,725 1860 17,93367 5,20867 1486 374 1 11,2 21 13,1 37 14,2 38 12,4
3552 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,2125 1651 17,88709 4,67459 1512 139 1 13,75 19 15,6 21 9,8 37 13,7
6685 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,1125 1236 17,87599 3,76349 1520 -284 1 12,15 4 12,4 6 14,9 43 17
3459 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,55 1915 17,87396 5,32396 1522 393 1 12,45 21 11,15 37 13,3 38 13,3
1591 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,165 1673 17,8291 4,6641 1543 130 1 12,16 4 10,1 36 12,4 43 18
3435 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,5375 1923 17,82321 5,28571 1544 379 1 11,75 21 12,4 37 11,7 38 14,3
1763 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,1625 2040 17,80677 5,64427 1552 488 1 10,25 4 15 21 8,5 43 14,9
5121 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,472 1524 17,79647 4,32447 1558 -34 1 9,21 19 16,45 21 12,1 38 10,9 43 18,7
5236 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,225 1646 17,77596 4,55096 1573 73 1 13,15 19 15,85 21 12,3 37 11,6
1045 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,525 1929 17,75271 5,22771 1586 343 1 9,2 21 14,6 37 12 38 14,3
1646 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,4125 1968 17,72828 5,31578 1601 367 1 9,1 21 12,65 37 14,6 38 13,3
7764 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,0175 1728 17,70909 4,69159 1605 123 1 12,75 4 10,85 36 10,67 43 17,8
7028 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,3125 1595 17,70884 4,39634 1606 -11 1 10,15 6 16,1 21 12 43 15
2242 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,43 1554 17,70249 4,27249 1609 -55 1 8,43 6 13,1 21 7,3 32 20 43 17,15 46 14,6
8260 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,5875 1474 17,66941 4,08191 1625 -151 1 10,5 4 10,55 6 16,3 43 17
874 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,6 1467 17,65281 4,05281 1631 -164 1 11,2 15 16,8 37 12,7 38 13,7
593 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,98 1745 17,6493 4,6693 1635 110 1 10,75 19 7,45 21 16,55 38 11,2 43 18,95
8139 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,8925 1777 17,63065 4,73815 1647 130 1 14,35 19 15,02 21 10,5 37 11,7
1111 Min   12,1625   17,63065         8,43
1111 Max   17,5875   19,65658         17,05
1111 Average   13,99942143   18,31895         12,499
2726 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 17,8175 61 19,42281 1,60531 115 -54 1 17 24 19,6 39 14,92 43 19,75
348 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 16,325 375 19,25143 2,92643 299 76 1 13,95 21 14,1 39 17,45 43 19,8
8546 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,75 567 19,16381 3,41381 472 95 1 15,6 4 16 6 17,1 36 14,95 43 15,1
2886 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,2725 748 19,12029 3,84779 581 167 1 13,03 6 16,86 21 11,75 43 19,45
318 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,75 567 19,07912 3,32912 676 -109 1 13 4 17,05 6 14,8 43 18,15
2379 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,28 743 19,0621 3,7821 725 18 1 13,15 19 18,27 21 15,5 37 14,2
4357 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,4625 1529 18,87498 5,41248 983 546 1 10,7 4 12,05 21 11,95 43 19,15
7027 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,914 1317 18,83479 4,92079 994 323 1 15,35 19 8,97 21 12,05 38 13,5 43 19,7
283 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,0375 839 18,79391 3,75641 1014 -175 1 13,55 4 13,4 6 14,6 43 18,6
3413 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,18 1204 18,47161 4,29161 1167 37 1 14,55 19 13,87 21 14,7 37 13,6
1067 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,865 1791 18,36293 5,49793 1218 573 1 12,06 4 10,6 21 9,95 43 18,85
7720 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,8 1366 18,34189 4,54189 1236 130 1 10,35 21 10 39 16,75 43 18,1
5824 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,83 1353 18,29051 4,46051 1270 83 1 13,6 6 16,2 21 11,25 37 14 38 14,1
8081 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,68 1433 18,27522 4,59522 1276 157 1 10,6 4 13,8 36 14,62 43 15,7
3839 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,2525 1180 18,23687 3,98437 1295 -115 1 11,76 6 15,3 21 13,1 43 16,85
3958 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,455 1531 18,14654 4,69154 1354 177 1 9,8 15 14,62 21 10,2 43 19,2
4097 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,315 1153 18,10405 3,78905 1380 -227 1 10,76 4 14,65 6 14 43 17,85
8460 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,8875 1781 17,9808 5,0933 1455 326 1 11,3 4 9,15 21 13,35 43 17,75
6911 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,4925 1515 17,94589 4,45339 1480 35 1 13,55 19 15,57 21 13,25 37 11,6
1907 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,57 1912 17,92614 5,35614 1490 422 1 14,35 19 6,1 21 12,85 38 9,8 43 19,75
2754 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,85 1345 17,88282 4,03282 1514 -169 1 12,3 4 11,1 6 16,4 43 15,6
6730 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,425 1555 17,86375 4,43875 1526 29 1 9 15 18,45 37 13,65 38 12,6
177 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,2875 1614 17,81222 4,52472 1549 65 1 11,8 19 16,2 21 12,35 37 12,8
3461 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,55 1486 17,75439 4,20439 1585 -99 1 12,5 6 15,1 21 11,05 43 15,55
3756 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,03 1721 17,73864 4,70864 1593 128 1 11,45 4 13,65 36 12,17 43 14,85
1060 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,894 1327 17,6561 3,7621 1630 -303 1 7,5 15 15,75 21 8,85 32 17,92 43 19,45
7387 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,97 1751 17,63322 4,66322 1645 106 1 9,8 6 14,1 21 7,25 32 20 43 13,7
3670 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,875 1786 17,61318 4,73818 1654 132 1 10,2 21 10,45 24 15,1 43 15,75
156 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,8675 1339 17,59289 3,72539 1661 -322 1 8,5 6 15,3 36 14,42 43 17,25
4111 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,9075 1771 17,58857 4,68107 1664 107 1 10,36 4 12,15 36 13,37 43 15,75
3947 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,6825 1432 17,58726 3,90476 1665 -233 1 12,13 4 12,1 6 15,3 36 ΑΠ 43 15,2
973 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,43 1549 17,58724 4,15724 1666 -117 1 13,95 19 12,65 21 12,7 38 13,2 43 14,65
2367 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,75 1391 17,58114 3,83114 1668 -277 1 10,8 4 15,9 6 12,5 43 15,8
8452 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,855 1793 17,5205 4,6655 1703 90 1 13 19 16,27 21 12,8 37 9,35
4269 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,2575 2019 17,5022 5,2447 1709 310 1 12,13 21 8,55 39 10,55 43 17,8
4670 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,455 1532 17,49883 4,04383 1711 -179 1 11,6 19 16,97 37 11,85 38 13,4
4923 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,336 1591 17,4746 4,1386 1724 -133 1 11,85 21 14,55 32 18,98 37 8,1 38 13,2
6395 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,6125 1895 17,46195 4,84945 1733 162 1 11,95 4 13,95 36 10,35 43 14,2
3119 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,4375 1544 17,45496 4,01746 1736 -192 1 11,55 6 13,6 21 12 43 16,6
3229 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 11,9625 2090 17,44812 5,48562 1741 349 1 10,55 21 10,75 37 12,95 38 13,6
7347 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,7425 1851 17,42742 4,68492 1753 98 1 12,55 19 15,17 21 11,6 37 11,65
8252 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,4025 1568 17,42627 4,02377 1755 -187 1 11,55 6 16,4 24 15,61 37 10,05
130 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,5 1938 17,42624 4,92624 1756 182 1 12,9 19 4,45 21 10,9 43 18,55 46 15,7
2505 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 11,9375 2094 17,41283 5,47533 1762 332 1 14 4 8,25 21 8,75 43 16,75
6511 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,224 2024 17,40924 5,18524 1765 259 1 7,1 21 9,4 24 11,07 43 16,65 46 16,9
7095 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,655 1442 17,40736 3,75236 1766 -324 1 8,53 15 16,07 24 11,72 43 18,3
7292 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,954 1759 17,39738 4,44338 1772 -13 1 14,7 19 7,82 21 14,7 38 10,6 43 16,95
4265 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,55 1043 17,39338 2,84338 1775 -732 1 10,15 6 14,3 15 16,5 43 17,25
2348 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,275 1623 17,38625 4,11125 1781 -158 1 9,3 6 14,3 21 12,7 43 16,8
380 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 11,47 2190 17,36791 5,89791 1792 398 1 15,65 4 11,45 21 5,5 24 13,28
1112 Min   11,47   17,36791         7,1
1112 Max   17,8175   19,42281         17
1112 Average   13,62164   17,959851         11,9472
8288 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 18,2875 21 19,74765 1,46015 11 10 1 17,3 4 18,9 36 16,95 43 20
3969 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,9125 52 19,6234 1,7109 24 28 1 16,95 4 19,55 36 15,65 43 19,5
5317 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,974 49 19,61736 1,64336 27 22 1 16,35 4 19,55 6 18,3 36 15,82 43 19,85
2654 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,375 119 19,59904 2,22404 31 88 1 12,3 4 18,6 36 18,75 43 19,85
3315 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,425 116 19,58571 2,16071 34 82 1 14,83 4 18,3 32 ΑΠ 36 16,57 43 20
7169 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,45 109 19,5697 2,1197 38 71 1 15,75 4 17,9 36 16,15 43 20
3353 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,55 95 19,52826 1,97826 57 38 1 14,4 4 19,05 36 18,65 43 18,1
6008 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,645 83 19,51576 1,87076 62 21 1 15,06 4 17,9 36 17,97 43 19,65
4862 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,6175 88 19,47319 1,85569 88 0 1 16,05 4 17,7 36 17,22 43 19,5
2779 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,0925 185 19,45577 2,36327 97 88 1 15,2 4 18,85 36 14,77 43 19,55
4074 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,475 106 19,4463 1,9713 106 0 1 16,95 4 18,55 36 15,6 43 18,8
1964 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,225 144 19,41697 2,19197 120 24 1 16,7 4 16,2 36 16,3 43 19,7
4789 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,3075 131 19,41433 2,10683 124 7 1 15,96 4 17,2 36 16,57 43 19,5
7640 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,716 78 19,39619 1,68019 135 -57 1 16,85 4 17,1 24 18,38 36 17,45 43 18,8
7182 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,0675 191 19,39343 2,32593 138 53 1 15,55 4 18,75 36 15,42 43 18,55
2903 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,1675 159 19,39233 2,22483 144 15 1 17,85 4 17,1 36 17,97 43 15,75
4831 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,3125 127 19,38535 2,07285 151 -24 1 16,3 4 17,2 36 16,75 43 19
2245 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,0925 184 19,37392 2,28142 164 20 1 15,2 4 18,25 36 16,22 43 18,7
4758 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,305 379 19,37194 3,06694 165 214 1 17,2 4 12,1 36 15,97 43 19,95
8293 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,4375 329 19,36856 2,93106 167 162 1 14 4 19,2 36 17,1 43 15,45
6227 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,995 200 19,34569 2,35069 184 16 1 15,36 4 17,65 36 16,07 43 18,9
6705 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,83 235 19,33837 2,50837 193 42 1 15,4 4 16,45 6 18,4 36 18 37 15,9
6993 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 15,8 544 19,33515 3,53515 198 346 1 16,35 4 15,95 9 19,2 36 15,65 43 11,85
5645 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,6375 278 19,33459 2,69709 199 79 1 14,3 4 17,35 36 15,35 43 19,55
7253 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,955 212 19,33206 2,37706 200 12 1 15,4 4 16,3 36 17,02 43 19,1
8133 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,765 243 19,32114 2,55614 213 30 1 13,86 4 17,9 36 17,05 43 18,25
1015 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,8875 225 19,31802 2,43052 216 9 1 15,35 4 16,6 36 16,6 43 19
4165 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,4875 316 19,31033 2,82283 222 94 1 11,93 4 17,55 36 17,82 43 18,65
5702 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,5675 294 19,30643 2,73893 226 68 1 13,9 4 18,35 6 16,3 36 17,72
3039 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,555 302 19,29572 2,74072 242 60 1 14,4 4 18,15 36 15,22 43 18,45
6824 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,144 425 19,28807 3,14407 256 169 1 16,75 4 16,6 6 17,4 36 16,12 43 13,85
4290 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,7375 254 19,27636 2,53886 270 -16 1 16,9 4 16,35 36 16,05 43 17,65
6712 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,6625 272 19,27418 2,61168 271 1 1 16,3 4 16,4 36 17,25 43 16,7
1453 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,59 287 19,27268 2,68268 272 15 1 15,56 4 17,15 36 15,05 43 18,6
1496 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,4925 315 19,26827 2,77577 279 36 1 14,5 4 16,4 36 15,97 43 19,1
7876 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,952 213 19,26563 2,31363 281 -68 1 16,26 4 16,15 6 16,6 36 16,45 43 19,3
8613 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,275 136 19,2654 1,9904 282 -146 1 15 4 16,95 6 18,1 7 17,2 36 17,05 43 19,35
6379 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,1125 442 19,2473 3,1348 307 135 1 12,6 4 17,75 36 15,2 43 18,9
1113 Min   15,8   19,2473         11,93
1113 Max   18,2875   19,74765         17,85
1113 Average   17,02318421   19,396593         15,44394737
6930 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 17,45 109 19,46082 2,01082 94 15 1 15,3 4 18,95 6 15,8 43 19,75
6906 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 17,4 117 19,37908 1,97908 156 -39 1 14,95 4 17,9 6 17,7 43 19,05
3375 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 16,13 434 19,34245 3,21245 191 243 1 13,95 4 15,05 6 19,3 36 16,22
1983 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 15,5275 632 19,22501 3,69751 354 278 1 14,16 4 10,05 6 19,2 43 18,7
1904 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 15,6375 600 19,09275 3,45525 643 -43 1 11,25 4 16,8 6 16 43 18,5
6204 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 15,0625 827 19,06093 3,99843 733 94 1 13,25 4 16,8 6 16,2 37 14
4158 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 15,575 618 19,04169 3,46669 781 -163 1 13,65 4 15,55 6 15,7 43 17,4
5175 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 14,9525 882 19,00399 4,05149 900 -18 1 13,56 4 11,05 6 17,1 43 18,1
2474 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 15,3025 732 19,00136 3,69886 912 -180 1 13,96 4 15,55 6 15,1 43 16,6
7681 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 14,65 1000 18,7556 4,1056 1034 -34 1 16,55 4 11 6 17,1 36 12,85 43 15,75
4780 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 14,495 1078 18,39372 3,89872 1203 -125 1 11,93 4 12,65 6 14,6 43 18,8
4349 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 14,095 1249 18,31927 4,22427 1246 3 1 11,03 4 11,3 6 14,7 43 19,35
1774 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 14,1375 1225 18,0107 3,8732 1435 -210 1 9,6 4 15,45 6 13,6 43 17,9
3457 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,5375 1494 17,96056 4,42306 1466 28 1 14,15 4 7,55 6 17,6 43 14,85
7381 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,7125 1413 17,91367 4,20117 1494 -81 1 10,55 4 14,9 6 15,9 43 13,5
4033 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 12,9625 1757 17,70638 4,74388 1607 150 1 13,9 4 10,1 6 17,3 43 10,55
1526 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,5375 1494 17,60708 4,06958 1655 -161 1 10,05 4 10,35 6 15,6 43 18,15
6409 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,55 1486 17,59386 4,04386 1659 -173 1 10,9 4 11,3 6 16,1 43 15,9
7811 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 12,85 1795 17,54004 4,69004 1690 105 1 9,25 4 10,95 6 17,6 43 13,6
3977 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 12,89 1779 17,51392 4,62392 1707 72 1 12,9 4 7,65 6 18,2 9 15,2 43 10,5
6709 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,35 1586 17,24774 3,89774 1844 -258 1 11,7 4 9,35 6 14,4 43 17,95
7716 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,3125 1595 17,22062 3,90812 1858 -263 1 9,9 4 12,75 6 14,55 43 16,05
1339 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,1375 1686 17,19122 4,05372 1867 -181 1 12,7 4 11,1 6 15,15 43 13,6
2996 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 12,8 1814 17,16796 4,36796 1880 -66 1 10,4 4 15,05 6 15,7 36 10,05 43 12,8
1277 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,175 1665 17,15437 3,97937 1886 -221 1 10,8 4 9,85 6 15,3 43 16,75
4600 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,0875 1710 16,99491 3,90741 1957 -247 1 10,2 4 11,35 6 14,4 43 16,4
8412 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 12,4375 1964 16,94621 4,50871 1973 -9 1 10,9 4 10,65 6 15,5 37 12,7
3414 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,025 1726 16,94475 3,91975 1974 -248 1 11,1 4 12,85 6 13,7 43 14,45
1115 Min   12,4375   16,94475         9,25
1115 Max   17,45   19,46082         16,55
1115 Average   14,20642857   18,099666         12,23357143
3978 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 18,2425 25 19,50184 1,25934 65 -40 1 16,25 6 18,05 7 19,07 43 19,6
6062 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,96 207 19,24183 2,28183 322 -115 1 15,15 4 15,55 6 18 7 16,7 43 19,4
3125 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,764 244 19,22578 2,46178 348 -104 1 16,2 4 17,05 6 16,5 7 17,57 43 16,5
8410 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,3425 710 19,01066 3,66816 874 -164 1 14,7 4 12,4 7 16,32 43 17,95
3525 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,066 460 18,50747 2,44147 1145 -685 1 13,1 6 16,3 8 18,5 24 15,58 43 16,85
2267 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,316 726 18,36096 3,04496 1221 -495 1 11,9 6 17,9 7 12,4 24 16,48 43 17,9
4902 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,94 886 18,05661 3,11661 1409 -523 1 9,9 4 15,1 6 14,4 8 18,9 43 16,4
8195 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,3125 1595 17,87371 4,56121 1523 72 1 11,73 4 7,6 6 18,6 7 15,32
57 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,63 1891 17,14678 4,51678 1891 0 1 6,35 4 8,6 6 17,7 7 17,75 43 12,75
4250 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,1875 1661 17,10022 3,91272 1910 -249 1 11,25 4 9 7 14,65 43 17,85
8524 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,594 1470 16,908 3,314 1994 -524 1 12,35 4 13,55 6 16,8 7 10,17 43 15,1
2041 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,08 1712 16,28905 3,20905 2215 -503 1 7,25 4 12,65 6 14,1 7 13,4 9 18
7294 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,3075 2000 16,24043 3,93293 2236 -236 1 6,63 4 7,15 6 16,65 8 18,8
7065 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,37 2390 15,9232 5,5532 2325 65 1 12,85 4 7,95 6 16,2 7 11,85 43 3
1815 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 8,4625 2540 13,41379 4,95129 2545 -5 1 9,6 4 6,4 7 8,7 43 9,15
3117 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 7,99 2549 12,18463 4,19463 2570 -21 1 7,5 4 5,65 7 9,4 15 4,15 43 13,25
3650 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 8,6375 2528 12,11303 3,47553 2575 -47 1 3,35 6 13,75 8 10 43 7,45
654 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 8,014 2548 12,04728 4,03328 2576 -28 1 7,75 4 4 6 12,3 7 10,02 43 6
6827 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 7,8875 2551 11,71053 3,82303 2585 -34 1 8,35 6 13 7 5 43 5,2
2544 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 7,675 2555 10,97041 3,29541 2586 -31 1 7,7 4 3,85 6 9,1 7 10,05
6607 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 5,195 2587 10,84984 5,65484 2587 0 1 6,45 4 6,15 5 4,7 7 5,35 36 3,07 43 5,45
1116 Min   5,195   10,84984         3,35
1116 Max   18,2425   19,50184         16,25
1116 Average   12,1892381   15,841717         10,30047619
6589 1501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΣΕΙ 16,96 207 19,34446 2,38446 187 20 1 13,95 4 17,6 6 17,8 21 16,05 43 19,4
1501 Min   16,96   19,34446         13,95
1501 Max   16,96   19,34446         13,95
1501 Average   16,96   19,34446         13,95
4300 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 18,58 8 19,74926 1,16926 9 -1 1 15,7 19 19,57 37 19,85 38 19,2
3897 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 18,575 10 19,63656 1,06156 19 -9 1 17,55 15 18,3 37 19,55 38 18,9
4110 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,7875 69 19,5025 1,715 64 5 1 15,65 15 19,75 37 18,05 38 17,7
6508 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,3875 118 19,45362 2,06612 100 18 1 13,35 15 17,85 37 18,85 38 19,5
5631 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,125 172 19,36644 2,24144 170 2 1 14,95 15 19,6 37 16,15 38 17,8
7463 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,075 190 19,3534 2,2784 179 11 1 13,75 15 18,3 37 19,35 38 16,9
1365 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,15 165 19,33069 2,18069 201 -36 1 14,15 15 19,15 37 17,9 38 17,4
3688 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,2875 132 19,29554 2,00804 244 -112 1 16,65 15 18,4 37 16,6 38 17,5
3061 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,3875 354 19,27727 2,88977 269 85 1 14,45 21 16,65 37 16,45 38 18
1688 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,1375 428 19,26348 3,12598 284 144 1 14,5 15 19,75 37 16 38 14,3
3390 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,905 223 19,26087 2,35587 288 -65 1 15,2 15 18,92 37 16,3 38 17,2
644 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,43 335 19,2453 2,8153 311 24 1 13,7 21 16,3 32 20 37 14,95 38 17,2
4577 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,17 418 19,23785 3,06785 324 94 1 11,36 37 17,7 38 15,9 39 19,72
4423 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,9125 222 19,22876 2,31626 344 -122 1 15,95 15 16,65 37 17,25 38 17,8
1068 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,355 364 19,22328 2,86828 358 6 1 11 19 17,72 37 18,7 38 18
7215 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,525 635 19,22102 3,69602 365 270 1 15,25 21 12,45 37 18,5 38 15,9
3012 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,7375 252 19,2173 2,4798 370 -118 1 18,15 19 18,05 37 15,65 38 15,1
5435 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,6075 285 19,21396 2,60646 373 -88 1 14,86 15 18,52 37 15,25 38 17,8
1027 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,6875 264 19,21232 2,52482 375 -111 1 14,4 15 18,25 37 17,5 38 16,6
949 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,68 266 19,20812 2,52812 385 -119 1 17,6 15 17,97 37 15,65 38 15,5
4162 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,425 337 19,20487 2,77987 389 -52 1 12,8 15 18,7 37 17,5 38 16,7
4613 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,5675 294 19,19494 2,62744 411 -117 1 13,4 19 17,32 37 18,05 38 17,5
938 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,18 416 19,19471 3,01471 412 4 1 12,1 15 18,77 37 18,15 38 15,7
8501 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,495 313 19,19399 2,69899 416 -103 1 13,73 37 17,45 38 17,6 39 17,2
7815 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,2375 403 19,18819 2,95069 425 -22 1 11,8 15 18,65 37 17,4 38 17,1
1159 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,35 366 19,17893 2,82893 446 -80 1 14,3 37 16,9 38 15,1 39 19,1
5975 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,7125 581 19,1765 3,464 449 132 1 16,2 21 16,75 37 14 38 15,9
1383 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,692 263 19,16851 2,47651 465 -202 1 15,05 15 17,22 25 19,49 37 14,9 38 16,8
4635 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,2125 406 19,16023 2,94773 482 -76 1 13,15 37 15,55 38 17,9 39 18,25
1212 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,405 347 19,15268 2,74768 501 -154 1 14,5 19 17,32 37 17,8 38 16
7512 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,4375 668 19,14125 3,70375 533 135 1 15,05 21 15,55 37 14,85 38 16,3
6789 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,925 504 19,14032 3,21532 536 -32 1 12,1 15 18,6 37 17,5 38 15,5
8498 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,3 380 19,1372 2,8372 545 -165 1 15,3 19 18,35 37 16,55 38 15
4469 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,3875 697 19,13356 3,74606 553 144 1 15,45 21 15,65 37 15,55 38 14,9
3586 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,3 733 19,13185 3,83185 555 178 1 13,7 21 15,05 37 15,85 38 16,6
4591 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,105 446 19,12397 3,01897 572 -126 1 14,8 15 18,22 37 15,8 38 15,6
7674 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,9625 881 19,11411 4,15161 599 282 1 16,35 21 12,6 37 15,8 38 15,1
8134 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,1925 413 19,11017 2,91767 603 -190 1 14,85 19 17,02 37 16,7 38 16,2
5682 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,655 597 19,1096 3,4546 605 -8 1 12,55 15 18,87 37 14,6 38 16,6
7664 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,2 781 19,10295 3,90295 617 164 1 8,85 37 18,7 38 14,73 39 18,52
1350 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,99 866 19,09235 4,10235 645 221 1 13,96 21 16,15 37 13,55 38 16,3
3344 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,7875 552 19,08496 3,29746 659 -107 1 12,2 19 17,75 37 15,7 38 17,5
2633 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,9375 888 19,08043 4,14293 670 218 1 13,8 21 15,95 37 14,7 38 15,3
3849 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,45 663 19,07719 3,62719 681 -18 1 10,2 15 18,2 37 16,4 38 17
8516 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,7375 574 19,07663 3,33913 686 -112 1 13,65 19 18,4 37 14,2 38 16,7
8180 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,8625 519 19,07465 3,21215 692 -173 1 15 19 17,8 37 16,25 38 14,4
1007 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,7425 573 19,0702 3,3277 709 -136 1 13,55 15 17,47 37 16,45 38 15,5
350 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,4 692 19,06186 3,66186 728 -36 1 12,35 15 18,6 37 15,05 38 15,6
4948 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,3825 1130 19,06051 4,67801 736 394 1 15,43 21 11,4 37 16,5 38 14,2
2607 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,725 964 19,06034 4,33534 738 226 1 14,15 21 16,85 37 13,5 38 14,4
2764 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,655 598 19,0597 3,4047 743 -145 1 13,1 19 18,27 37 15,85 38 15,4
5018 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,7 975 19,05649 4,35649 750 225 1 13,35 21 15,4 37 14,65 38 15,4
5269 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,48 647 19,0557 3,5757 752 -105 1 14,9 15 18,12 37 13 38 15,9
1596 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,5675 623 19,0484 3,4809 767 -144 1 12,35 19 17,77 37 16,65 38 15,5
1755 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,525 1060 19,0479 4,5229 768 292 1 13,6 21 14,05 37 16,15 38 14,3
7531 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,475 1090 19,0451 4,5701 774 316 1 13,9 21 13,6 37 16,1 38 14,3
3512 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,5675 623 19,03917 3,47167 794 -171 1 14,8 19 15,77 37 17 38 14,7
6043 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,1175 809 19,03421 3,91671 806 3 1 13,2 37 16,5 38 12,1 39 18,67
2441 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,425 1109 19,03144 4,60644 819 290 1 14,6 21 14,3 37 14,1 38 14,7
6074 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,45 1100 19,02922 4,57922 829 271 1 12,6 21 16,1 37 14,4 38 14,7
7631 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,055 831 19,02747 3,97247 831 0 1 10,55 37 14,4 38 16,7 39 18,57
2671 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,375 1134 19,0254 4,6504 837 297 1 14,75 21 15,05 37 13 38 14,7
6089 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,2675 752 19,01768 3,75018 856 -104 1 12,8 19 15,62 37 15,05 38 17,6
4172 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,0875 818 19,01604 3,92854 859 -41 1 12,2 19 18,8 37 15,25 38 14,1
168 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,2875 739 19,01012 3,72262 876 -137 1 12,25 19 17 37 16,7 38 15,2
186 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,8375 927 19,00701 4,16951 887 40 1 12,33 37 15 38 13 39 19,02
7076 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,1625 1214 19,0014 4,8389 911 303 1 14,35 21 15,3 37 13,7 38 13,3
374 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,2125 770 19,00004 3,78754 918 -148 1 15,75 19 17,45 37 13,85 38 13,8
6286 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,075 1259 18,95292 4,87792 953 306 1 12,1 21 14,7 37 14,5 38 15
3883 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,03 846 18,91647 3,88647 968 -122 1 11,65 15 17,12 37 15,15 38 16,2
2101 Min   14,075   18,91647         8,85
2101 Max   18,58   19,74926         18,15
2101 Average   15,8516   19,153101         13,90885714
2274 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,4425 114 19,53935 2,09685 51 63 1 11,7 37 19,15 38 19,5 39 19,42
1268 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,7 79 19,49408 1,79408 70 9 1 13,45 19 19,1 37 19,05 38 19,2
8156 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,9925 45 19,47302 1,48052 89 -44 1 16,1 37 18 38 18,2 39 19,67
1947 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,625 87 19,42194 1,79694 117 -30 1 17,5 15 19,5 37 17,3 38 16,2
5708 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,6875 264 19,31905 2,63155 215 49 1 13,35 15 16,25 37 19,55 38 17,6
295 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,5575 300 19,2683 2,7108 278 22 1 10,83 19 18,95 37 18,35 38 18,1
3564 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,9675 205 19,23192 2,26442 338 -133 1 15,5 19 18,52 37 16,65 38 17,2
5398 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,9675 494 19,21557 3,24807 372 122 1 13,35 15 19,62 32 ΑΠ 37 15,5 38 15,4
6562 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,7 586 19,19849 3,49849 404 182 1 13,35 21 14,95 37 17,3 38 17,2
5438 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,2025 408 19,1904 2,9879 420 -12 1 14,86 15 19,25 37 15,5 38 15,2
2647 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,7125 582 19,18942 3,47692 424 158 1 16,65 21 16,15 37 13,25 38 16,8
5837 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,8 544 19,18623 3,38623 432 112 1 14,1 21 16,25 37 16,65 38 16,2
4530 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,825 535 19,18478 3,35978 436 99 1 14,45 21 16,65 37 16,2 38 16
3711 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,1425 427 19,18044 3,03794 443 -16 1 13,15 15 18,97 37 14,95 38 17,5
5572 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,775 555 19,17994 3,40494 445 110 1 16 21 15,95 37 15,55 38 15,6
8121 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,4625 657 19,16981 3,70731 460 197 1 12 21 16,3 37 17,75 38 15,8
4322 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,2625 754 19,15769 3,89519 487 267 1 13,4 21 14,35 37 15,2 38 18,1
4877 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,425 678 19,14757 3,72257 514 164 1 12,35 21 16,9 37 15,85 38 16,6
7735 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,75 567 19,14641 3,39641 521 46 1 11,3 37 15,4 38 16,8 39 19,5
2405 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,9 510 19,14494 3,24494 523 -13 1 10,65 15 18,2 37 16,95 38 17,8
1169 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,35 366 19,12949 2,77949 558 -192 1 15,5 19 17,25 37 15,95 38 16,7
8299 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,19 783 19,12739 3,93739 561 222 1 14,96 21 13,6 37 16 38 16,2
3300 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 14,8125 939 19,1273 4,3148 562 377 1 10,95 21 14,6 37 18,4 38 15,3
2978 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,295 737 19,12632 3,83132 564 173 1 14,93 21 14,9 37 15,75 38 15,6
2089 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,25 758 19,12442 3,87442 570 188 1 12,65 21 17,4 37 14,95 38 16
2711 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,075 819 19,12435 4,04935 571 248 1 10,75 21 15,95 37 16,5 38 17,1
2676 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,15 790 19,10465 3,95465 614 176 1 14,4 21 15,75 37 14,85 38 15,6
7956 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,5675 622 19,09378 3,52628 637 -15 1 11,3 19 17,42 37 14,95 38 18,6
3399 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 14,6125 1016 19,09365 4,48115 638 378 1 17,1 21 11,55 37 14,9 38 14,9
7767 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15 856 19,09256 4,09256 644 212 1 15,25 21 14,8 37 14,85 38 15,1
649 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 14,65 1000 19,0887 4,4387 651 349 1 17 21 12,8 37 13,2 38 15,6
6869 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,9875 491 19,0862 3,0987 656 -165 1 14,8 19 17,5 37 15,05 38 16,6
6215 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 14,825 933 19,0849 4,2599 660 273 1 11,7 21 16 37 14,6 38 17
5339 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 14,8825 912 19,0837 4,2012 666 246 1 13,63 21 14,95 37 14,45 38 16,5
8474 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 14,9325 892 19,08293 4,15043 667 225 1 13,23 21 16,3 37 14,3 38 15,9
1885 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,6125 611 19,07481 3,46231 691 -80 1 13,53 19 18,77 37 13,75 38 16,4
8405 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 14,75 955 19,07153 4,32153 702 253 1 15,3 21 14,4 37 13,5 38 15,8
2126 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,45 663 19,068 3,618 714 -51 1 10,8 37 17,2 38 16 39 17,8
4896 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 14,9375 888 19,06378 4,12628 719 169 1 11,5 37 18,5 38 11,3 39 18,45
610 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 14,5 1077 19,06242 4,56242 723 354 1 16,65 21 13 37 13,95 38 14,4
2537 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,2575 757 19,05436 3,79686 754 3 1 12,03 19 18,75 37 12,85 38 17,4
5356 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 14,575 1034 19,05285 4,47785 758 276 1 14,75 21 14,2 37 15,85 38 13,5
8559 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 14,3075 1156 19,03688 4,72938 802 354 1 16,33 21 14,85 37 11,15 38 14,9
1765 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 14,3125 1154 19,03181 4,71931 815 339 1 14,3 21 12,9 37 15,85 38 14,2
6950 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 14,4375 1105 19,03127 4,59377 820 285 1 12,9 21 14,95 37 15,5 38 14,4
2102 Min   14,3075   19,03127         10,65
2102 Max   17,9925   19,53935         17,5
2102 Average   15,5915   19,159053         13,784
6024 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 17,48 103 19,59953 2,11953 29 74 1 11,7 19 18,97 37 19,65 38 19,6
7728 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 17,6425 84 19,46264 1,82014 93 -9 1 14,95 19 19,42 37 16,8 38 19,4
4146 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 17,1925 152 19,2994 2,1069 234 -82 1 16,1 19 18,22 21 16,8 37 17,65
5876 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 16,055 467 19,16843 3,11343 466 1 1 17,15 19 18,27 21 15,3 37 13,5
8566 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 16,3175 377 19,16642 2,84892 471 -94 1 16,45 19 16,87 21 16,35 37 15,6
1920 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 16,614 283 19,1442 2,5302 524 -241 1 13,1 19 16,85 37 17 38 16,9 39 19,22
2701 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,85 527 19,13536 3,28536 549 -22 1 14,1 19 17,85 21 14,25 37 17,2
6431 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 16,155 420 19,12816 2,97316 560 -140 1 15,15 19 18,72 37 14,95 38 15,8
1145 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,2875 741 19,12292 3,83542 574 167 1 15,35 21 16,4 37 13,8 38 15,6
4385 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,3 734 19,12184 3,82184 576 158 1 14,4 21 16,4 37 15,8 38 14,6
5061 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,9925 489 19,12149 3,12899 578 -89 1 15,2 19 18,97 37 15,4 38 14,4
3133 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,63 603 19,11737 3,48737 592 11 1 12 19 18,27 21 15,2 37 17,05
6065 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,3875 698 19,10679 3,71929 608 90 1 9,95 19 18,8 21 16,65 37 16,15
3767 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,6325 602 19,10645 3,47395 610 -8 1 14,16 19 18,42 21 16,75 32 ΑΠ 37 13,2
4503 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,305 729 19,09826 3,79326 628 101 1 12,7 19 19,52 37 15,9 38 13,1
4099 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,33 715 19,09351 3,76351 639 76 1 14,8 19 18,12 21 12 37 16,4
2104 Min   15,2875   19,09351         9,95
2104 Max   17,6425   19,59953         17,15
2104 Average   16,07321875   19,187048         14,20375
1656 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 18,6875 5 19,61958 0,93208 25 -20 1 18,3 19 18,95 21 19,35 37 18,15
5676 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,7425 73 19,5246 1,7821 59 14 1 14,8 15 18,87 37 19,7 38 17,6
5573 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,2875 132 19,34614 2,05864 183 -51 1 15,8 19 19,3 21 17,65 37 16,4
7835 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 16,084 454 19,30013 3,21613 232 222 1 12,95 6 19,4 19 19,42 21 14,95 37 13,7
7440 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 16,4775 318 19,29973 2,82223 233 85 1 10,86 19 19,45 37 18,9 38 16,7
3372 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,1125 177 19,29926 2,18676 235 -58 1 16,95 6 ΑΠ 19 18,55 21 18,05 37 14,9
5556 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 16,2 409 19,29731 3,09731 240 169 1 10,8 19 19,85 37 17,95 38 16,2
6157 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,15 165 19,29542 2,14542 245 -80 1 15,85 19 18,5 21 16,85 37 17,4
5883 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 16,9625 206 19,27798 2,31548 266 -60 1 14,1 19 18,4 21 18 37 17,35
7745 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,03 194 19,27755 2,24755 267 -73 1 15,5 19 19,27 37 15,85 38 17,5
6073 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 16,5375 306 19,25151 2,71401 298 8 1 13,13 19 18,82 21 16,15 37 18,05
3058 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 16,3175 377 19,24909 2,93159 301 76 1 16,25 19 19,47 21 15,7 37 13,85
7588 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 16,6 286 19,2183 2,6183 368 -82 1 15,6 19 18,05 21 15,55 37 17,2
7252 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 16,7075 261 19,2121 2,5046 377 -116 1 13,96 19 18,67 37 17,5 38 16,7
2998 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 16,28 388 19,19125 2,91125 419 -31 1 14,3 19 18,67 21 15,45 37 16,7
5385 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 16,425 337 19,18789 2,76289 427 -90 1 16 19 18,1 21 16,8 37 14,8
2105 Min   16,084   19,18789         10,8
2105 Max   18,6875   19,61958         18,3
2105 Average   16,85009375   19,30299         14,696875
5552 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 15,9625 495 19,1631 3,2006 474 21 1 13 19 17,95 21 14,95 37 17,95
2463 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 15,8 547 19,12184 3,32184 576 -29 1 15,45 19 18,3 21 15,3 37 14,15
5665 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 15,5375 629 19,10523 3,56773 613 16 1 12,15 19 18,7 21 16,2 37 15,1
145 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 15,475 653 19,08881 3,61381 650 3 1 16,15 19 17,95 21 14,9 37 12,9
8302 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 14,8925 907 19,08694 4,19444 654 253 1 17,25 19 18,47 21 10,65 37 13,2
6020 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 15,7775 554 19,08511 3,30761 657 -103 1 14,06 19 18,75 37 14,9 38 15,4
993 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 15,825 535 19,08455 3,25955 663 -128 1 14,95 19 17,8 37 13,25 38 17,3
3706 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 15,5875 615 19,07975 3,49225 671 -56 1 14,85 19 17,35 21 15,5 37 14,65
1615 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 15,5375 627 19,07694 3,53944 682 -55 1 15,4 19 14,55 21 16,75 37 15,45
5898 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 15,28 744 19,07689 3,79689 683 61 1 14,85 19 18,27 21 13 37 15
6034 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 15,695 589 19,07682 3,38182 684 -95 1 11,36 19 17,77 37 16,85 38 16,8
4540 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 15,424 683 19,07664 3,65264 685 -2 1 10,1 19 17,37 21 15,6 32 20 37 14,05
7754 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 15,5325 631 19,07308 3,54058 696 -65 1 13,53 19 17,4 21 16,3 37 14,9
2240 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 15,455 659 19,07101 3,61601 703 -44 1 15,4 19 16,77 21 17,1 37 12,55
6222 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 15,33 714 19,06744 3,73744 716 -2 1 12,35 19 18,22 21 15,8 37 14,95
390 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 14,63 1006 19,06198 4,43198 726 280 1 13 19 14,37 21 12,4 37 18,75
2106 Min   14,63   19,06198         10,1
2106 Max   15,9625   19,1631         17,25
2106 Average   15,48384375   19,087258         13,990625
4943 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,8 943 19,07539 4,27539 689 254 1 12,15 21 15,4 37 16,25 38 15,4
2019 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,3625 1137 19,02494 4,66244 839 298 1 13,55 21 14,45 37 13,95 38 15,5
2195 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 15,27 749 19,01218 3,74218 869 -120 1 12,26 19 17,42 37 14,6 38 16,8
2751 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 13,6875 1427 18,91151 5,22401 971 456 1 11,95 21 10,95 37 15,65 38 16,2
2801 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 13,95 1308 18,86353 4,91353 987 321 1 14,6 21 14,65 37 12,75 38 13,8
5548 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 13,6875 1427 18,79602 5,10852 1012 415 1 9,35 21 13,9 37 15 38 16,5
4497 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 13,8375 1348 18,76822 4,93072 1021 327 1 13,1 21 13,95 37 13,7 38 14,6
6920 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,88 915 18,76096 3,88096 1026 -111 1 11,6 19 17,97 37 15,15 38 14,8
5441 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 13,6 1468 18,71418 5,11418 1052 416 1 13,5 6 18,35 21 10,9 37 11,75 38 13,5
6366 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,675 995 18,66834 3,99334 1071 -76 1 12,25 37 14,7 38 14,1 39 17,65
2351 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,8175 938 18,63494 3,81744 1085 -147 1 13,7 15 16,07 37 13,3 38 16,2
6422 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,75 955 18,61979 3,86979 1094 -139 1 13,7 15 17,25 37 14,55 38 13,5
1051 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,304 1159 18,559 4,255 1120 39 1 13 21 12,3 25 18,02 37 14,7 38 13,5
3474 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,7 975 18,55257 3,85257 1123 -148 1 13,45 19 17,8 37 13,65 38 13,9
8356 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,53 1057 18,4822 3,9522 1162 -105 1 10,3 19 15,77 37 15,05 38 17
3942 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 13,415 1563 18,44232 5,02732 1180 383 1 9,33 21 15,9 37 14,7 38 13,73
239 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,075 1257 18,38012 4,30512 1206 51 1 9,8 37 14,65 38 13,1 39 18,75
290 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 13,225 1646 18,3577 5,1327 1226 420 1 12,95 21 12,75 37 12,1 38 15,1
2239 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,48 1087 18,29607 3,81607 1265 -178 1 12,55 19 17,02 37 14,25 38 14,1
2922 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 13,1125 1698 18,24953 5,13703 1288 410 1 13,25 21 13 37 14,3 38 11,9
4867 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,28 1171 18,21018 3,93018 1313 -142 1 9,8 19 16,97 37 14,65 38 15,7
2743 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 13,28 1619 18,17897 4,89897 1337 282 1 9,8 21 13,15 37 17,6 38 12,8 45 13,05
2107 Min   13,1125   18,17897         9,33
2107 Max   15,27   19,07539         14,6
2107 Average   14,16904545   18,616303         12,08818182
2582 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 17,805 64 19,41453 1,60953 122 -58 1 17,7 37 18,5 38 15,9 39 19,12
5987 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 17,1 183 19,37829 2,27829 157 26 1 15,5 21 18,65 37 17,35 38 16,9
5509 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 16,68 266 19,34755 2,66755 181 85 1 11,4 37 19,1 38 16,6 39 19,62
1810 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 16,475 319 19,28897 2,81397 253 66 1 13,65 21 17,85 37 17,1 38 17,3
7506 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 16,4375 329 19,18613 2,74863 433 -104 1 15,3 15 18,75 37 15,3 38 16,4
6392 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 16,0775 457 19,17243 3,09493 454 3 1 13,26 37 16,45 38 15,1 39 19,5
3219 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 16,0875 451 19,13984 3,05234 538 -87 1 12,35 15 18 37 17,3 38 16,7
2475 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 16,1175 438 19,11846 3,00096 584 -146 1 13,45 19 18,32 37 16,4 38 16,3
7424 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,21 776 19,10814 3,89814 607 169 1 12,3 21 14,35 32 20 37 14,4 38 15
4129 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,405 691 19,07356 3,66856 695 -4 1 10,2 37 17,55 38 16,5 39 17,37
2050 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,444 667 19,05972 3,61572 742 -75 1 15,25 32 20 37 11,55 38 13,4 39 17,02
2930 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,525 635 19,05812 3,53312 747 -112 1 13,9 15 18,25 37 15,35 38 14,6
6770 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,3375 711 19,05606 3,71856 751 -40 1 11,7 15 18,55 37 15,6 38 15,5
3861 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 14,55 1045 19,04064 4,49064 786 259 1 13,35 21 15,65 37 13,8 38 15,4
2540 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 14,4625 1095 19,03704 4,57454 801 294 1 13,25 21 15,5 37 13 38 16,1
5505 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 14,075 1257 19,02696 4,95196 833 424 1 14,85 21 11,4 37 13,45 38 16,6
4986 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,0425 835 19,02439 3,98189 840 -5 1 11,4 15 18,57 37 15 38 15,2
1963 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 14,59 1024 19,02392 4,43392 842 182 1 14,85 15 18,75 21 11,55 37 12,9 38 14,9
2740 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,0425 835 19,0098 3,9673 878 -43 1 13,3 15 18,22 37 15,55 38 13,1
4708 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 14,8875 909 19,00763 4,12013 886 23 1 14,63 15 18,57 37 12,85 38 13,5
4716 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,245 760 19,00675 3,76175 889 -129 1 14,25 15 17,1 37 13,7 38 15,93
8223 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,41666667 684 19,00096 3,584293333 915 -231 1 11,8 37 13,95 38 12 100 19,15 150 16,75 200 18,85
396 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,1925 782 18,99484 3,80234 921 -139 1 13,25 19 15,67 32 ΑΠ 37 14,75 38 17,1
7978 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 14,075 1259 18,99248 4,91748 922 337 1 13,8 21 13,4 37 14,4 38 14,7
8426 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 14,58 1030 18,95741 4,37741 951 79 1 10,8 37 14,25 38 14 39 19,27
3919 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 14,9425 883 18,88551 3,94301 978 -95 1 13,1 37 14,05 38 15,7 39 16,92
5970 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 13,99 1291 18,88394 4,89394 979 312 1 13,96 21 14,45 37 14,25 38 13,3
2501 Min   13,99   18,88394         10,2
2501 Max   17,805   19,41453         17,7
2501 Average   15,39974691   19,084966         13,42777778
3991 2502 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ 17,0125 197 19,29201 2,27951 248 -51 1 13,85 15 18,65 37 17,35 38 18,2
5919 2502 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ 17,1925 152 19,29098 2,09848 251 -99 1 14,5 19 18,37 37 17,6 38 18,3
3386 2502 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ 16,0375 474 19,1429 3,1054 528 -54 1 15,75 37 13 38 16,4 39 19
7787 2502 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ 15,4925 643 19,09351 3,60101 639 4 1 10,45 37 15,6 38 16,9 39 19,02
2502 Min   15,4925   19,09351         10,45
2502 Max   17,1925   19,29201         15,75
2502 Average   16,43375   19,20485         13,6375
3470 2503 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΑΣΕΙ 17,7925 66 19,53179 1,73929 55 11 1 13,7 37 19,3 38 18,5 39 19,67
7828 2503 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΑΣΕΙ 15,41 689 19,37977 3,96977 154 535 1 11,85 37 13,2 38 12 105 20 155 20
1260 2503 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΑΣΕΙ 16,98 202 19,28715 2,30715 257 -55 1 13,65 19 18,57 37 18,8 38 16,9
4179 2503 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΑΣΕΙ 16,744 251 19,23282 2,48882 335 -84 1 12,9 21 19,1 32 19,57 37 15,35 38 16,8
2503 Min   15,41   19,23282         11,85
2503 Max   17,7925   19,53179         13,7
2503 Average   16,731625   19,357883         13,025
7051 2504 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 18,275 23 19,59681 1,32181 32 -9 1 15,3 19 19,35 32 ΑΠ 37 19,15 38 19,3
5632 2504 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 16,35 366 19,29784 2,94784 238 128 1 16 21 15,15 37 18,55 38 15,7
2504 Min   16,35   19,29784         15,3
2504 Max   18,275   19,59681         16
2504 Average   17,3125   19,447325         15,65
2492 2506 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ 16,3 380 19,22483 2,92483 355 25 1 11,05 37 15,35 38 14,1 106 19,65 156 19,45 202 18,2
3578 2506 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ 15,8125 540 19,15804 3,34554 485 55 1 13,53 37 15,45 38 14,6 39 19,67
6856 2506 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ 15,1125 811 19,00908 3,89658 880 -69 1 11,9 37 15,3 38 15,9 39 17,35
8523 2506 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ 14,93 894 18,98327 4,05327 925 -31 1 12,9 37 14,15 38 14,1 39 18,57
1861 2506 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ 14,6875 987 18,6782 3,9907 1064 -77 1 13,2 15 17,85 37 12,8 38 14,9
7960 2506 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ 14,7375 961 18,57707 3,83957 1110 -149 1 14 15 16,85 37 14,9 38 13,2
2506 Min   14,6875   18,57707         11,05
2506 Max   16,3   19,22483         14
2506 Average   15,26333333   18,938415         12,76333333
8094 2507 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 17,9875 47 19,57194 1,58444 36 11 1 17,9 21 19,5 37 17,15 38 17,4
1977 2507 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 17,175 158 19,39237 2,21737 142 16 1 13,65 37 19,4 38 16,4 39 19,25
7636 2507 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 16,275 391 19,16167 2,88667 479 -88 1 13,75 37 16,2 38 16,2 39 18,95
2507 Min   16,275   19,16167         13,65
2507 Max   17,9875   19,57194         17,9
2507 Average   17,14583333   19,375327         15,1
1673 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,725 76 19,56088 1,83588 42 34 1 15,8 21 17,8 37 19,5 38 17,8
6077 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,505 100 19,51768 2,01268 61 39 1 14,2 19 18,82 21 17,1 37 19,9
1000 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,125 172 19,39352 2,26852 137 35 1 14,95 21 17,95 37 17,2 38 18,4
6322 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,4875 102 19,37604 1,88854 158 -56 1 14,73 19 18,27 21 18,8 37 18,15
6393 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,1625 162 19,32645 2,16395 206 -44 1 13,85 19 18,65 21 18,5 37 17,65
1835 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,7025 262 19,30628 2,60378 227 35 1 16,06 21 16,65 37 16,8 38 17,3
6600 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,29 386 19,3058 3,0158 228 158 1 15,3 19 19,25 21 17,6 37 13 38 16,3
5674 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,45 325 19,289 2,839 252 73 1 13,6 21 18,05 37 16,55 38 17,6
2597 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,525 309 19,28157 2,75657 261 48 1 15,8 21 16,5 37 17,3 38 16,5
2426 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,15 421 19,28013 3,13013 264 157 1 8,8 19 19,3 21 18,5 37 18
7273 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,67 270 19,27749 2,60749 268 2 1 13,1 19 17,15 21 16,65 38 16,5 43 19,95
1708 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,3625 363 19,26287 2,90037 285 78 1 15,8 21 15,8 37 17,05 38 16,8
8376 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,29 386 19,26189 2,97189 286 100 1 13,1 19 19,2 21 15,35 38 13,9 43 19,9
3843 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,9375 218 19,26075 2,32325 289 -71 1 16,5 19 18,45 21 17,05 37 15,75
2720 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,936 219 19,26024 2,32424 290 -71 1 14,83 19 18,5 21 17,1 38 14,6 43 19,65
4640 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,8625 229 19,25459 2,39209 293 -64 1 16,85 19 17,7 21 15,6 37 17,3
2032 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,8625 229 19,25415 2,39165 294 -65 1 16,4 19 18,35 21 15,9 37 16,8
3204 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,8925 224 19,25401 2,36151 295 -71 1 16,45 19 18,27 21 17,6 37 15,25
4394 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,875 226 19,25179 2,37679 297 -71 1 15,15 19 18,4 21 17,65 37 16,3
2131 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,204 147 19,2488 2,0448 302 -155 1 15,6 19 19,37 21 15,95 38 15,4 43 19,7
3551 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,11 178 19,24872 2,13872 303 -125 1 13,25 19 18,1 21 17,65 38 17,6 43 18,95
4485 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,184 415 19,24562 3,06162 309 106 1 13,7 19 17,17 21 14,75 38 15,3 43 20
5362 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,5875 288 19,24536 2,65786 310 -22 1 12,75 19 18,75 21 17,35 37 17,5
1930 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,9875 491 19,23965 3,25215 323 168 1 13,2 21 15,7 37 17,15 38 17,9
5415 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,045 472 19,23617 3,19117 330 142 1 14,43 21 18,5 37 14,45 38 16,8
6188 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,634 280 19,2296 2,5956 342 -62 1 15,55 19 15,77 21 16,95 38 15,1 43 19,8
4793 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,85 528 19,2281 3,3781 345 183 1 13,45 21 14,8 37 17,75 38 17,4
4634 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,996 487 19,2254 3,2294 352 135 1 11,76 19 15,82 21 16,4 38 16 43 20
4134 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,4875 316 19,22291 2,73541 359 -43 1 15,25 19 18,9 21 15,4 37 16,4
2929 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,994 488 19,21969 3,22569 366 122 1 11,45 19 18,32 21 14,95 38 15,3 43 19,95
1812 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,5875 288 19,21276 2,62526 374 -86 1 16,5 19 18,1 21 17,2 37 14,55
4552 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,4 349 19,20822 2,80822 384 -35 1 17,3 19 18,35 21 16,1 37 13,85
6447 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,4375 329 19,2068 2,7693 387 -58 1 14 19 18,75 21 16,95 37 16,05
1382 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,66 273 19,20461 2,54461 392 -119 1 13,45 19 17,95 21 16,4 38 16 43 19,5
2273 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,714 259 19,2036 2,4896 393 -134 1 14,45 19 17,52 21 17,45 38 14,7 43 19,45
2778 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,3375 373 19,20315 2,86565 394 -21 1 15,65 19 18,7 21 14,6 37 16,4
2380 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,3675 361 19,20173 2,83423 395 -34 1 12,75 19 18,47 21 17,4 37 16,85
3101 Min   15,85   19,20173         8,8
3101 Max   17,725   19,56088         17,3
3101 Average   16,63228378   19,270433         14,48
144 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 19,325 1 20 0,675 1 0 1 17,9 19 19,75 37 19,85 38 19,8
7428 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,6875 5 19,80041 1,11291 5 0 1 17,6 21 18,55 37 19,9 38 18,7
7437 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,1525 29 19,76256 1,61006 8 21 1 15,06 19 20 37 19,85 38 17,7
1588 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,57 11 19,73924 1,16924 13 -2 1 15,13 19 19,72 21 18,4 38 19,6 43 20
3762 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18 44 19,71054 1,71054 14 30 1 14,35 21 19,05 37 19,7 38 18,9
6133 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,33 17 19,58115 1,25115 35 -18 1 16,7 19 19,77 37 17,95 38 18,9
7055 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,54 12 19,55772 1,01772 44 -32 1 17,15 19 18,7 21 18,75 38 18,2 43 19,9
1155 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,09 37 19,5452 1,4552 49 -12 1 16,6 19 19,45 21 16,6 38 17,8 43 20
3017 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,7875 69 19,5251 1,7376 58 11 1 17,5 21 17,6 37 16,95 38 19,1
3437 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,774 72 19,50703 1,73303 63 9 1 16,8 6 19,6 19 18,82 21 16,6 37 17,05
905 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,105 36 19,49189 1,38689 71 -35 1 16,3 19 19,22 21 18,7 37 18,2
3661 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,475 106 19,49169 2,01669 72 34 1 17,35 21 17,3 37 19,25 38 16
6513 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,6 89 19,48607 1,88607 73 16 1 16,15 21 17,45 37 17,9 38 18,9
4556 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,004 43 19,48435 1,48035 74 -31 1 17,35 19 19,37 21 18,45 38 15 43 19,85
1824 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,124 32 19,47199 1,34799 90 -58 1 15,9 19 19,22 21 19,15 38 16,7 43 19,65
1054 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,7925 66 19,4513 1,6588 104 -38 1 16 19 18,52 21 17,45 37 19,2
2622 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,7 79 19,44246 1,74246 107 -28 1 16,5 19 19,6 21 17,15 37 17,55
3313 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,8875 57 19,44129 1,55379 108 -51 1 15,8 19 18,8 21 18,55 37 18,4
2435 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,8675 58 19,44005 1,57255 110 -52 1 17,45 19 18,77 21 16,7 37 18,55
5261 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,9 55 19,42759 1,52759 114 -59 1 17 19 19 21 18 37 17,6
3589 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 16,4625 323 19,41669 2,95419 121 202 1 9,8 21 18,6 37 18,95 38 18,5
8177 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,054 192 19,40007 2,34607 131 61 1 15,45 19 19,27 21 14,15 38 16,4 43 20
7670 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17 198 19,39602 2,39602 136 62 1 13,7 21 18,1 37 17,7 38 18,5
5474 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,28 135 19,39322 2,11322 139 -4 1 13,1 19 19,27 21 18,45 37 18,3
2049 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,3125 127 19,39235 2,07985 143 -16 1 15,3 19 19 21 15,95 37 19
5314 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,89 56 19,39038 1,50038 147 -91 1 17,15 19 18,55 21 17,2 38 16,9 43 19,65
4853 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,144 30 19,38667 1,24267 148 -118 1 18,2 19 18,97 21 18,3 37 15,45 41 19,8
5400 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,3675 123 19,37915 2,01165 155 -32 1 15,2 19 18,97 21 19,2 37 16,1
3676 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 16,9875 201 19,37567 2,38817 159 42 1 15,35 21 16,6 37 18,4 38 17,6
1025 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,2 148 19,37559 2,17559 160 -12 1 13,95 19 19,65 21 18 38 17,2
5691 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,24 139 19,37558 2,13558 161 -22 1 13 19 18,5 21 16,95 38 17,8 43 19,95
6764 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,4375 115 19,37011 1,93261 166 -51 1 15,55 19 19,2 21 17,2 37 17,8
485 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,475 106 19,3616 1,8866 173 -67 1 17,7 19 18,9 21 17,2 37 16,1
8352 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17 198 19,35877 2,35877 174 24 1 17,2 21 16,35 37 17,55 38 16,9
7502 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,214 146 19,34824 2,13424 180 -34 1 14,85 19 17,77 21 16,3 38 17,2 43 19,95
7786 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 16,544 305 19,34666 2,80266 182 123 1 16,55 6 19,7 19 16,62 21 14,7 37 15,15
6753 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 16,94 217 19,34491 2,40491 186 31 1 13,8 15 18,75 21 16,35 37 19,3 38 16,5
3445 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 16,5375 306 19,33649 2,79899 197 109 1 12,13 19 19,67 37 19,05 38 15,3
7019 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,0825 188 19,32322 2,24072 208 -20 1 14,46 19 19,22 21 17,15 37 17,5
1026 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 16,675 269 19,32127 2,64627 212 57 1 15,75 21 17,35 37 15,3 38 18,3
3732 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,2375 140 19,32063 2,08313 214 -74 1 17,2 19 18,8 21 16,3 37 16,65
5253 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,1675 159 19,31646 2,14896 219 -60 1 14,65 19 19,02 37 18,7 38 16,3
7972 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 16,9675 204 19,31249 2,34499 220 -16 1 15,15 19 19,32 21 16,15 37 17,25
7104 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 16,7525 246 19,31045 2,55795 221 25 1 15,86 21 17,85 37 16,5 38 16,8
8240 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,13 170 19,30672 2,17672 224 -54 1 15,2 19 18,6 21 16,05 38 16 43 19,8
3102 Min   16,4625   19,30672         9,8
3102 Max   19,325   20         18,2
3102 Average   17,55134444   19,45149         15,70755556
6337 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,15 790 19,31791 4,16791 217 573 1 10,3 21 7,45 49 19,3 262 20 312 18,7
3326 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,1375 428 19,23181 3,09431 339 89 1 10,65 15 18,95 21 15,45 43 19,5
7071 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,564 297 19,20021 2,63621 400 -103 1 14,7 19 17,42 21 14,55 38 16,6 43 19,55
2027 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,4875 1080 19,18334 4,69584 438 642 1 16,3 4 11,4 21 10,45 43 19,8
7378 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,93 502 19,17002 3,24002 458 44 1 13,05 19 18,3 21 14,9 38 13,6 43 19,8
5662 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,494 314 19,167 2,673 468 -154 1 15,35 19 16,92 21 15,55 38 15,3 43 19,35
7379 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,204 779 19,15514 3,95114 490 289 1 9,9 19 17,52 21 14 38 14,6 43 20
3509 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,738 1397 19,14975 5,41175 503 894 1 7,24 21 6,25 49 19,4 262 19,55 312 16,25
8592 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,4375 668 19,14831 3,71081 510 158 1 13,35 21 15,5 37 16,4 38 16,5
6184 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,4275 677 19,1424 3,7149 531 146 1 16,16 21 16,4 37 13,95 38 15,2
1932 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,9375 500 19,11443 3,17693 596 -96 1 15,5 6 15,2 21 14 32 ΑΠ 43 19,05
2039 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,814 539 19,10106 3,28706 619 -80 1 13,35 19 17,52 21 15 38 13,8 43 19,4
3085 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,455 662 19,08182 3,62682 668 -6 1 13,55 19 18,22 21 14,85 37 15,2
4152 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,325 718 19,07868 3,75368 677 41 1 12 19 18,6 21 15,95 37 14,75
8312 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,305 729 19,07239 3,76739 699 30 1 11 19 18,62 21 15,6 38 16
692 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,805 941 19,06127 4,25627 732 209 1 13,25 19 19,17 21 13,85 37 12,95
837 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,17 788 19,05976 3,88976 741 47 1 12,93 19 18,45 21 14,45 37 14,85
1236 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,0575 830 19,0406 3,9831 787 43 1 10,73 21 13 39 17,85 43 18,65
6652 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,9875 867 19,03117 4,04367 822 45 1 12,4 19 18,2 21 15,9 37 13,45
5553 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,0375 841 19,0301 3,9926 823 18 1 14 6 16,6 21 11,65 43 17,9
7026 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,975 875 19,02233 4,04733 847 28 1 14 19 15,1 21 17,8 37 13
896 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,2425 761 19,02147 3,77897 849 -88 1 15,7 19 14,02 21 13,2 43 18,05
2317 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,605 1020 19,01598 4,41098 860 160 1 10,2 19 18,72 21 14,85 37 14,65
3715 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,9675 880 19,00889 4,04139 882 -2 1 12,4 19 16,42 21 16,4 37 14,65
6831 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,0625 1266 19,00777 4,94527 885 381 1 10,6 4 14,4 21 13,3 43 17,95
2429 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,7425 959 19,00586 4,26336 894 65 1 13,45 19 17,42 21 12,8 37 15,3
7865 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,755 954 19,00491 4,24991 896 58 1 9,05 21 14,9 24 18,22 43 16,85
3422 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,5175 1068 19,00299 4,48549 903 165 1 14,3 19 18,32 21 12,4 37 13,05
5053 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,6175 1013 19,00297 4,38547 904 109 1 10,35 19 18,32 21 14,95 37 14,85
2879 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,15 1218 19,00149 4,85149 910 308 1 13,95 21 16,05 37 12,2 38 14,4
3682 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,85 921 19,00078 4,15078 916 5 1 15,2 19 16,05 21 14,7 37 13,45
152 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,575 1034 18,97527 4,40027 930 104 1 10 19 18 21 14,5 37 15,8
8521 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,1425 796 18,96807 3,82557 937 -141 1 12,8 19 17,82 37 13,95 38 16
8409 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,174 787 18,93235 3,75835 962 -175 1 16 19 16,77 21 14,8 38 12,4 43 15,9
5816 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,58 1030 18,85906 4,27906 988 42 1 12,6 19 17,77 21 15 37 12,95
5268 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,55 1043 18,84024 4,29024 993 50 1 14,45 19 17,35 21 13,85 37 12,55
5815 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,79166667 946 18,83363 4,041963333 995 -49 1 12,1 6 18,7 19 16,65 21 12,65 38 11,3 43 17,35
5921 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,856 1344 18,79719 4,94119 1011 333 1 12,5 6 18,03 21 12,8 37 16,05 38 9,9
2605 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,53 1058 18,75702 4,22702 1032 26 1 11,85 19 17,27 21 15,35 37 13,65
3479 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,475 1091 18,72517 4,25017 1043 48 1 14 19 17,05 21 14,7 37 12,15
3829 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,5425 1047 18,7216 4,1791 1044 3 1 12,75 19 16,42 21 14,75 37 14,25
1056 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,3925 1125 18,71547 4,32297 1050 75 1 14,1 19 16,02 21 12,35 37 15,1
3957 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,48 1089 18,68049 4,20049 1061 28 1 12 19 14,72 21 16,3 37 14,9
838 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,1175 1232 18,66554 4,54804 1073 159 1 14,35 19 18,17 21 14,25 37 9,7
1420 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,18 1205 18,63795 4,45795 1084 121 1 15,65 19 11,67 21 14,7 37 14,7
5100 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,325 1149 18,59003 4,26503 1102 47 1 14 19 16,4 21 15,95 37 10,95
6738 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,4875 1084 18,55798 4,07048 1121 -37 1 15,2 6 15,3 21 11,3 43 16,15
8051 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,925 1314 18,5268 4,6018 1136 178 1 10,1 6 17,1 21 10,8 43 17,7
6175 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,544 1046 18,51539 3,97139 1141 -95 1 13,25 19 16,07 21 14,65 38 10,2 43 18,55
1797 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,284 1168 18,51183 4,22783 1143 25 1 11,5 6 17,8 19 15,87 21 11,9 37 14,35
5004 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,23 1187 18,49867 4,26867 1152 35 1 11,5 19 16,92 21 14,9 37 13,6
3582 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,425 1555 18,47175 5,04675 1166 389 1 10,7 21 13,75 37 14,45 38 14,8
1568 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,075 1259 18,46497 4,38997 1168 91 1 12,65 19 17,6 21 14,6 37 11,45
8261 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,486 1086 18,45371 3,96771 1172 -86 1 13,76 19 15,67 21 12,1 38 12,7 43 18,2
281 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,3625 1578 18,39585 5,03335 1199 379 1 13,7 21 15,65 37 11,5 38 12,6
8335 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,95 1308 18,37706 4,42706 1209 99 1 13,15 19 16,55 21 11,8 37 14,3
3143 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,955 1305 18,36026 4,40526 1222 83 1 15,1 19 12,72 21 14,95 37 13,05
3755 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,01 852 18,35406 3,34406 1228 -376 1 13,75 6 13,9 9 16,7 21 13,4 43 17,3
3191 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,965 1301 18,33426 4,36926 1239 62 1 12,96 6 16,5 21 10,9 43 15,5
3639 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,7625 1384 18,30415 4,54165 1255 129 1 13,8 19 17,65 21 13,2 37 10,4
653 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,8675 1338 18,29336 4,42586 1266 72 1 11,8 19 17,07 21 12,75 37 13,85
129 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,925 1314 18,29105 4,36605 1267 47 1 14,95 19 14,5 21 14,7 37 11,55
2165 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,8 1366 18,2638 4,4638 1283 83 1 9,8 19 17,7 21 15,65 37 12,05
5536 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,775 1376 18,21015 4,43515 1314 62 1 11,2 6 16,1 21 10,05 32 ΑΠ 43 17,75
7855 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,63 1458 18,20121 4,57121 1320 138 1 15,35 19 14,02 21 11,5 37 13,65
3287 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,705 1418 18,19026 4,48526 1326 92 1 15,1 19 13,07 21 13,4 37 13,25
4478 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,6875 987 18,18695 3,49945 1331 -344 1 15 15 18 19 15,1 37 10,65
6945 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,13 1689 18,18199 5,05199 1334 355 1 9 15 13,42 21 10,5 43 19,6
970 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,906 1319 18,1388 4,2328 1361 -42 1 10,93 6 16 21 7,7 43 18,7 46 16,2
1950 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,9875 1740 18,12927 5,14177 1365 375 1 13,8 21 14 37 12,75 38 11,4
8200 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,4925 1516 18,12644 4,63394 1367 149 1 11,8 19 14,77 21 11,1 37 16,3
59 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,6625 1440 18,09662 4,43412 1385 55 1 7,3 6 17 21 14,15 43 16,2
1754 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,7575 1387 18,09046 4,33296 1388 -1 1 11,03 19 15,9 21 15,45 37 12,65
7715 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,975 1295 18,08987 4,11487 1389 -94 1 10,65 6 15,3 21 12,45 43 17,5
1302 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,945 1764 18,07993 5,13493 1395 369 1 12,23 21 13,85 37 13,9 38 11,8
4164 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,35 1584 18,07919 4,72919 1396 188 1 8,85 21 10,85 24 15,55 43 18,15
951 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,5125 1509 18,05282 4,54032 1413 96 1 11,93 19 15,57 21 11,4 37 15,15
8437 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,0925 1250 18,04174 3,94924 1416 -166 1 13,2 15 13,72 21 14,8 43 14,65
5287 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,0325 1275 18,03486 4,00236 1420 -145 1 10,86 19 15,82 21 12,95 43 16,5
5485 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,054 1269 18,03408 3,98008 1421 -152 1 15,1 19 13,87 21 15,1 38 9,9 43 16,3
3518 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,8725 919 18,03021 3,15771 1422 -503 1 13,4 15 16,47 19 15,82 37 13,8
353 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,9875 1738 18,02638 5,03888 1425 313 1 14,3 6 17 21 9,3 43 11,35
1537 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,75 1849 17,99347 5,24347 1447 402 1 12,05 21 12,1 32 ΑΠ 37 12,45 38 14,4
540 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,575 1480 17,98518 4,41018 1450 30 1 12,05 19 16,05 21 13,45 37 12,75
7298 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,305 1600 17,98327 4,67827 1452 148 1 13,1 19 17,32 21 10,9 37 11,9
2009 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,55 1486 17,98145 4,43145 1453 33 1 13,6 19 15,8 21 14,85 37 9,95
236 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,725 1859 17,909 5,184 1498 361 1 11,9 21 13,5 37 12,3 38 13,2
7460 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,21 1653 17,89524 4,68524 1506 147 1 11,7 21 12 24 12,64 43 16,5
5077 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,7875 1824 17,87958 5,09208 1517 307 1 10,95 19 11,35 21 9,5 43 19,35
5563 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,0925 1706 17,8591 4,7666 1527 179 1 14,3 19 12,27 21 10,85 37 14,95
1008 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,45 1960 17,85578 5,40578 1528 432 1 14,2 21 11,3 37 13,8 38 10,5
3948 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,82 1356 17,80062 3,98062 1556 -200 1 12,53 7 16,4 19 17,37 21 12,8 37 10
5995 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,2425 1633 17,79369 4,55119 1561 72 1 13,4 19 15,27 21 12 37 12,3
1859 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,105 1701 17,68442 4,57942 1618 83 1 10,4 19 16,67 21 12,75 37 12,6
3249 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,2 1656 17,68193 4,48193 1619 37 1 9,7 19 14,6 21 16,15 37 12,35
4096 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,025 1724 17,67812 4,65312 1620 104 1 12,7 19 17 21 13,05 37 9,35
6482 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,3125 1995 17,668 5,3555 1628 367 1 12,7 21 11,95 37 12,9 38 11,7
5312 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,075 1713 17,63272 4,55772 1646 67 1 13,2 19 14,55 21 13 37 11,55
2805 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12 2077 17,56767 5,56767 1675 402 1 14,3 21 9,9 37 11,4 38 12,4
824 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,975 1748 17,56645 4,59145 1676 72 1 11,7 19 15 21 12,15 37 13,05
4336 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,7125 1865 17,56278 4,85028 1677 188 1 12,85 6 16,4 21 6,6 43 15
820 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,26 2018 17,56162 5,30162 1678 340 1 9 21 6,6 24 14,79 43 18,65
3477 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,9425 1765 17,55757 4,61507 1679 86 1 12,25 19 15,67 21 12,1 37 11,75
2455 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,9625 1753 17,54349 4,58099 1686 67 1 12,65 19 15,85 21 14,5 37 8,85
1004 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,9625 1753 17,54158 4,57908 1687 66 1 10,3 19 14 21 13,3 37 14,25
5882 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,905 1772 17,53788 4,63288 1693 79 1 12,7 15 15,82 21 13,55 37 9,55
2094 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,764 1840 17,53119 4,76719 1696 144 1 16,85 6 16,9 19 10,57 21 9,65 37 9,85
5866 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 11,675 2148 17,52922 5,85422 1699 449 1 9,3 4 15,3 21 9,75 43 12,35
2626 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,73 1857 17,52746 4,79746 1700 157 1 11,05 21 11 24 14,77 43 14,1
8245 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,925 1770 17,5258 4,6008 1702 68 1 11,55 19 13,65 21 12,85 37 13,65
932 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,7875 1824 17,51196 4,72446 1708 116 1 12,9 19 16 21 10,9 37 11,35
4161 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,83 1806 17,49237 4,66237 1715 91 1 13,45 19 12,37 21 15,45 37 10,05
356 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,7425 1851 17,49111 4,74861 1716 135 1 14,25 19 15,02 21 11,35 37 10,35
8434 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,69 1874 17,47112 4,78112 1727 147 1 9,85 6 14,1 21 6,55 32 20 43 12,95
5082 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,53 1926 17,46282 4,93282 1731 195 1 12,9 19 17,47 21 10,65 37 9,1
3620 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,63 1889 17,43989 4,80989 1743 146 1 12,65 19 16,97 21 11,55 37 9,35
5476 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 11,9125 2103 17,43976 5,52726 1744 359 1 12 21 10,55 37 13,9 38 11,2
3491 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,1625 1674 17,43036 4,26786 1751 -77 1 10,15 6 13,8 21 10,7 43 18
8447 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,3375 1589 17,40438 4,06688 1768 -179 1 12,8 19 16,7 37 11,15 38 12,7
5812 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,55 1915 17,38755 4,83755 1779 136 1 14,53 19 12,77 21 11,45 37 11,45
3121 Min   11,675   17,38755         7,24
3121 Max   16,564   19,31791         16,85
3121 Average   13,95400972   18,339112         12,5935
1178 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 17,55 95 19,53336 1,98336 53 42 1 16,5 4 18,9 21 15,5 43 19,3
6637 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 16,35 366 19,32408 2,97408 207 159 1 13,55 4 17,75 21 14,9 43 19,2
6931 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,75 570 19,24836 3,49836 304 266 1 14,15 4 17,65 21 12,55 43 18,65
5894 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 16,4 350 19,20928 2,80928 380 -30 1 13,4 4 14,75 24 18,2 43 19,25
3968 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,7875 551 19,16988 3,38238 459 92 1 14,05 4 17,35 36 15,4 43 16,35
5721 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 16,3 383 19,15712 2,85712 489 -106 1 15,5 4 13,45 24 18,1 43 18,15
8098 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 16,204 407 19,14251 2,93851 530 -123 1 15,9 19 18,57 21 14,35 38 13,4 43 18,8
3796 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,38 701 19,13705 3,75705 546 155 1 16,75 4 17,05 36 12,32 43 15,4
5010 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 16,06 465 19,11892 3,05892 582 -117 1 14,5 19 17,2 21 13,8 38 15,6 43 19,2
3320 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,8 547 19,09966 3,29966 623 -76 1 15,7 4 12,25 24 18,4 43 16,85
3583 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,38 699 19,07943 3,69943 673 26 1 10,25 19 18,55 21 15,2 38 13,5 43 19,4
6751 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,83 932 19,07461 4,24461 693 239 1 9,5 4 16,8 36 14,87 43 18,15
6942 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,2875 739 19,06892 3,78142 712 27 1 14,65 6 17,3 21 12,15 43 17,05
6715 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 16,245 398 19,03166 2,78666 818 -420 1 13,1 19 14,82 21 15,1 38 15,9 41 20 43 18,55
401 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,5175 1069 19,02879 4,51129 830 239 1 10,85 4 14,5 36 13,82 43 18,9
1345 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,5525 1041 19,01914 4,46664 854 187 1 11,26 4 16,1 36 13,25 43 17,6
233 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 13,8625 1340 19,01265 5,15015 868 472 1 13,6 4 12,9 21 10,35 43 18,6
7530 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,225 1190 19,0115 4,7865 871 319 1 12,8 21 16,1 37 12,4 38 15,6
7213 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,58 1029 19,01142 4,43142 872 157 1 10,95 4 14,7 36 15,52 43 17,15
7143 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,175 1206 19,00132 4,82632 913 293 1 13,4 21 16,2 37 13,3 38 13,8
4944 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,225 766 18,97391 3,74891 933 -167 1 13,2 4 14,3 6 15,2 43 18,2
7660 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,5875 1026 18,96579 4,37829 941 85 1 13,55 4 13,3 6 17,7 43 13,8
3023 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 13,7325 1404 18,93033 5,19783 963 441 1 12,33 4 14,4 21 10,35 43 17,85
2662 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,355 1140 18,92584 4,57084 966 174 1 13,8 4 15,7 36 10,92 43 17
4740 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,106 1242 18,86749 4,76149 984 258 1 9,63 19 16,55 21 12,85 38 11,7 43 19,8
8151 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,1425 1220 18,86541 4,72291 985 235 1 12,3 4 16,65 36 11,02 43 16,6
2000 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 13,95 1307 18,86462 4,91462 986 321 1 10,55 21 15,65 37 15,1 38 14,5
1675 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 13,7375 1398 18,79778 5,06028 1010 388 1 13,2 4 8,55 36 13,7 43 19,5
6494 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,715 971 18,79568 4,08068 1013 -42 1 12,86 4 12,75 6 17,2 43 16,05
7068 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,9875 867 18,75883 3,77133 1029 -162 1 13,65 19 17,45 37 15,05 38 13,8
1702 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,4675 1094 18,71605 4,24855 1049 45 1 11,8 15 18,62 37 13,55 38 13,9
1598 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 13,29 1610 18,65403 5,36403 1077 533 1 13,45 19 8,8 21 11,2