ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-2015 - ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Αρ.Υποψ. ΚΩΔ.ΤΜ. Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 5810) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΑΘΜ. ΠΡ. ΑΠO Π.Μ.Ο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΑΘΜ. ΠΡ. (ΑΠO 5810) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 Μ8 Β8
9 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 14,9375 793 18,26036 3,32286 1160 -367 1 10,00 6 18,10 22 16,60 43 15,05
12 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 10,92 2104 17,35075 6,43075 1640 464 1 5,75 50 16,25 52 10,90 264 7,60 314 14,10
15 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 13,5 1378 17,35865 3,85865 1633 -255 1 10,55 4 13,80 6 14,10 43 15,55
21 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 12,81666667 1661 17,80838 4,991713333 1408 253 1 2,70 41 19,40 50 6,70 52 18,25 264 13,30 314 16,55
24 9502 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΥΕΣ - ΠΚ 8,55 2272 13,58513 5,03513 2277 -5 1 2,10 6 16,50 37 9,20 38 6,40
39 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 12,8875 1632 17,55202 4,66452 1529 103 1 2,85 49 17,35 251 15,15 307 16,20
45 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 18,07 27 19,52458 1,45458 40 -13 1 17,10 4 18,95 6 18,00 36 17,05 43 19,25
48 8303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 12,0125 1899 17,04016 5,02766 1760 139 1 5,50 50 16,20 264 11,80 314 14,55
55 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 15,2375 675 18,96559 3,72809 851 -176 1 8,60 15 18,05 25 18,85 37 15,45
57 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,63 1734 17,14678 4,51678 1723 11 1 6,35 4 8,60 6 17,70 7 17,75 43 12,75
59 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,6625 1310 18,09662 4,43412 1253 57 1 7,30 6 17,00 21 14,15 43 16,20
63 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 10,234 2183 15,56285 5,32885 2192 -9 1 9,20 4 12,10 36 8,42 43 8,25 45 13,20
78 4129 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 12,89 1629 17,00862 4,11862 1774 -145 1 9,46 15 14,60 37 13,50 38 14,00
86 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,5625 1987 16,0623 4,4998 2071 -84 1 7,70 4 5,05 6 16,90 43 16,60
103 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 13,124 1545 17,79029 4,66629 1423 122 1 3,65 39 11,07 41 19,95 43 13,25 46 17,70
120 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 9,7375 2219 15,10213 5,36463 2242 -23 1 8,95 4 8,75 36 6,35 43 14,90
127 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 12,3625 1817 16,08967 3,72717 2063 -246 1 7,65 6 15,50 25 16,55 37 9,75
129 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,925 1191 18,29105 4,36605 1145 46 1 14,95 19 14,50 21 14,70 37 11,55
130 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,5 1778 17,42624 4,92624 1600 178 1 12,90 19 4,45 21 10,90 43 18,55 46 15,70
133 5103 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 13,234 1495 17,53855 4,30455 1539 -44 1 16,80 15 11,22 25 6,45 37 11,70 41 20,00
142 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 14,0925 1136 18,59735 4,50485 994 142 1 13,45 4 14,50 36 11,77 43 16,65
144 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 19,325 1 20 0,675 1 0 1 17,90 19 19,75 37 19,85 38 19,80
145 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 15,475 574 19,08881 3,61381 572 2 1 16,15 19 17,95 21 14,90 37 12,90
148 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,35 1446 17,58957 4,23957 1512 -66 1 11,20 4 13,75 6 15,80 43 12,65
152 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,575 932 18,97527 4,40027 840 92 1 10,00 19 18,00 21 14,50 37 15,80
154 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,9975 770 18,68162 3,68412 957 -187 1 10,20 24 15,59 39 15,15 43 19,05
156 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,8675 1214 17,59289 3,72539 1511 -297 1 8,50 6 15,30 36 14,42 43 17,25
161 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 14,45 994 18,48806 4,03806 1049 -55 1 13,50 15 17,85 37 12,25 38 14,20
164 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 13,425 1419 18,48615 5,06115 1050 369 1 11,00 21 13,70 37 15,40 38 13,60
168 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,2875 655 19,01012 3,72262 787 -132 1 12,25 19 17,00 37 16,70 38 15,20
170 4128 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 12,4125 1806 16,83871 4,42621 1837 -31 1 11,15 15 17,05 37 8,05 38 13,40
171 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 15,46 579 19,20173 3,74173 333 246 1 9,00 50 18,85 52 17,75 264 14,50 314 17,20
177 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,2875 1472 17,81222 4,52472 1407 65 1 11,80 19 16,20 21 12,35 37 12,80
181 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 13,78 1249 17,22568 3,44568 1689 -440 1 10,75 6 15,85 23 15,70 37 14,10 38 12,50
184 8524 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 11,7 1959 16,38334 4,68334 1985 -26 1 10,60 6 17,10 37 6,35 39 12,75
186 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,8375 831 19,00701 4,16951 798 33 1 12,33 37 15,00 38 13,00 39 19,02
192 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,59 922 18,09359 3,50359 1255 -333 1 11,40 6 16,60 24 13,66 43 16,70
193 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,6 537 19,1543 3,5543 421 116 1 12,25 4 17,15 36 16,35 43 16,65
201 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 11,43 2009 16,0488 4,6188 2072 -63 1 8,70 15 16,52 37 10,60 38 9,90
213 5127 ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ 12,705 1712 16,76108 4,05608 1868 -156 1 7,80 24 15,57 25 17,80 37 9,65
222 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 13,625 1329 17,15334 3,52834 1721 -392 1 13,00 6 15,80 25 17,05 37 8,65
229 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ 15,986 427 19,14596 3,15996 446 -19 1 14,63 6 16,20 22 19,10 37 11,10 46 18,90
233 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 13,8625 1215 19,01265 5,15015 779 436 1 13,60 4 12,90 21 10,35 43 18,60
236 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,725 1704 17,909 5,184 1358 346 1 11,90 21 13,50 37 12,30 38 13,20
237 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 12,5775 1750 17,79399 5,21649 1418 332 1 11,03 21 14,15 37 13,60 38 11,53
239 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 14,075 1143 18,38012 4,30512 1093 50 1 9,80 37 14,65 38 13,10 39 18,75
243 9302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΕΣ - ΑΞΙΚ 7,4125 2292 12,54817 5,13567 2294 -2 1 6,40 6 12,50 43 4,35 46 6,40
244 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 11,7425 1952 16,17637 4,43387 2040 -88 1 7,20 15 17,12 24 13,00 37 9,65
248 4121 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 10,112 2189 15,73594 5,62394 2157 32 1 9,76 21 11,05 23 19,00 37 5,35 38 5,40
252 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 13,684 1301 17,91233 4,22833 1355 -54 1 14,25 6 16,50 19 11,72 21 10,60 37 15,35
254 8427 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8,925 2260 14,92968 6,00468 2251 9 1 5,55 37 5,50 38 6,30 100 4,50 152 13,90 201 17,80
255 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,725 1282 17,63515 3,91015 1493 -211 1 12,25 4 9,95 6 15,60 43 17,10
256 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,9925 2085 16,0194 5,0269 2078 7 1 10,80 4 7,50 36 10,22 43 15,45
258 5302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 13,8 1245 17,10722 3,30722 1734 -489 1 11,60 6 13,40 43 16,40
262 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 15,86 453 19,14719 3,28719 440 13 1 15,65 24 19,27 25 19,12 37 9,40
263 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 12,8 1662 17,79088 4,99088 1422 240 1 12,10 4 8,65 43 13,45 46 17,00
267 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 14,9075 805 18,90917 4,00167 875 -70 1 14,40 24 18,58 25 18,60 37 8,05
271 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,105 383 19,14212 3,03712 456 -73 1 11,95 19 18,57 37 16,60 38 17,30
281 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,3625 1441 18,39585 5,03335 1087 354 1 13,70 21 15,65 37 11,50 38 12,60
282 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 16,2 348 19,09669 2,89669 556 -208 1 16,40 22 18,20 37 14,80 38 15,40
283 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,0375 748 18,79391 3,75641 913 -165 1 13,55 4 13,40 6 14,60 43 18,60
286 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 12,1 1886 17,49408 5,39408 1561 325 1 12,70 21 12,65 37 10,45 38 12,60
290 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 13,225 1501 18,3577 5,1327 1109 392 1 12,95 21 12,75 37 12,10 38 15,10
295 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,5575 250 19,2683 2,7108 222 28 1 10,83 19 18,95 37 18,35 38 18,10
300 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,85 190 19,26825 2,41825 224 -34 1 14,25 19 17,25 37 19,10 38 16,80
301 4121 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 11,575 1985 16,12872 4,55372 2053 -68 1 11,40 19 12,10 37 9,30 38 13,50
305 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 16,0625 397 17,90481 1,84231 1360 -963 1 9,90 6 15,90 41 19,55 43 18,90
306 5302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 14,375 1027 18,92926 4,55426 868 159 1 12,40 6 17,20 43 15,70 46 12,20
307 4121 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 9,575 2228 15,79018 6,21518 2140 88 1 8,50 21 8,90 37 8,70 38 12,20
311 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 17,19 121 19,55265 2,36265 31 90 1 12,25 37 15,60 38 18,20 102 19,90 153 20,00
312 4128 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 12,9 1624 16,7818 3,8818 1859 -235 1 14,15 15 13,35 37 7,00 38 12,60 39 17,40
318 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,75 493 19,07912 3,32912 596 -103 1 13,00 4 17,05 6 14,80 43 18,15
330 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 12,825 1656 16,94642 4,12142 1793 -137 1 12,03 15 14,32 37 12,15 38 12,80
331 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 14,4725 987 18,08149 3,60899 1261 -274 1 12,20 15 16,77 24 16,47 37 12,45
338 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 12,9625 1604 17,31691 4,35441 1650 -46 1 11,80 37 12,00 38 11,30 39 16,75
340 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 10,8125 2119 15,43883 4,62633 2214 -95 1 9,50 23 13,40 37 11,75 38 8,60
346 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 15,4 610 19,0704 3,6704 625 -15 1 12,25 22 12,30 37 17,55 38 16,70 46 18,20
348 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 16,325 319 19,25143 2,92643 243 76 1 13,95 21 14,10 39 17,45 43 19,80
350 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,4 610 19,06186 3,66186 644 -34 1 12,35 15 18,60 37 15,05 38 15,60
353 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,9875 1589 18,02638 5,03888 1291 298 1 14,30 6 17,00 21 9,30 43 11,35
354 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 11,79 1944 15,95036 4,16036 2094 -150 1 10,75 24 14,09 25 14,12 37 8,20
356 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,7425 1696 17,49111 4,74861 1563 133 1 14,25 19 15,02 21 11,35 37 10,35
362 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ 16,77 197 19,40616 2,63616 92 105 1 9,45 47 15,10 48 19,90 107 19,40 205 20,00
369 8407 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΥΤΣ - ΠΚ 10,63 2139 15,56014 4,93014 2194 -55 1 6,55 37 5,45 38 9,10 105 15,65 155 16,40
374 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,2125 682 19,00004 3,78754 828 -146 1 15,75 19 17,45 37 13,85 38 13,80
380 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 11,47 2002 17,36791 5,89791 1631 371 1 15,65 4 11,45 21 5,50 24 13,28
383 5103 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,52 1773 17,2716 4,7516 1666 107 1 11,80 24 14,86 37 15,35 39 8,07
390 2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 14,63 905 19,06198 4,43198 643 262 1 13,00 19 14,37 21 12,40 37 18,75
393 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 14,2875 1056 18,1478 3,8603 1224 -168 1 12,43 15 16,07 37 14,95 38 13,70
396 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,1925 693 18,99484 3,80234 831 -138 1 13,25 19 15,67 32 ΑΠ 37 14,75 38 17,10
401 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,5175 964 19,02879 4,51129 742 222 1 10,85 4 14,50 36 13,82 43 18,90
414 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 13,9025 1197 17,76849 3,86599 1432 -235 1 12,63 23 16,60 37 11,65 38 14,73
416 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,0025 420 19,09021 3,08771 570 -150 1 12,30 24 18,41 25 18,90 37 14,40
428 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 12,3875 1811 17,16797 4,78047 1711 100 1 9,40 4 11,05 36 12,30 43 16,80
435 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,015 1160 19,13699 5,12199 471 689 1 11,26 4 13,10 36 11,70 43 20,00
444 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 14,125 1117 17,9038 3,7788 1361 -244 1 9,95 24 18,70 25 15,95 37 11,90
448 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,25 337 19,14379 2,89379 451 -114 1 15,50 15 18,30 37 15,60 38 15,60
452 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 12,825 1656 17,10579 4,28079 1735 -79 1 12,60 4 8,40 6 16,40 43 13,90
457 4121 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 12,8425 1648 17,11706 4,27456 1732 -84 1 11,70 19 11,32 37 15,05 38 13,30
458 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 16,645 230 19,22155 2,57655 301 -71 1 18,05 4 17,30 6 15,13 43 16,10
465 5103 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 13,3575 1443 17,43933 4,08183 1590 -147 1 8,70 24 18,38 25 17,70 37 8,65
469 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 14,11 1127 18,07604 3,96604 1264 -137 1 10,93 39 13,85 43 17,55
470 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 13,2375 1492 17,36196 4,12446 1632 -140 1 12,30 15 15,85 37 9,90 38 14,90
472 4604 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΣΥ 9,172 2249 18,74427 9,57227 934 1315 1 8,76 50 16,00 250 0,00 304 16,00 350 5,10
477 4121 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 11,0675 2074 15,94759 4,88009 2096 -22 1 7,30 37 11,15 38 8,70 39 17,12
479 8522 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,184 2186 16,95679 6,77279 1789 397 1 3,12 49 12,40 250 19,00 300 6,80 350 9,60
485 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,475 78 19,3616 1,8866 133 -55 1 17,70 19 18,90 21 17,20 37 16,10
495 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,9675 1178 17,94733 3,97983 1339 -161 1 15,60 19 15,92 37 12,35 38 12,00
504 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 13,85 1220 19,06128 5,21128 647 573 1 8,10 50 16,00 52 18,90 264 11,40 314 14,85
507 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 13,28 1476 17,55105 4,27105 1530 -54 1 9,05 37 13,80 38 13,80 39 16,47
514 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 14,175 1100 17,99881 3,82381 1309 -209 1 4,40 49 16,00 258 16,70 356 19,60
515 8201 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΤΣ - ΑΣΕΙ 12,54 1761 18,07007 5,53007 1270 491 1 5,90 15 17,90 37 12,15 38 11,30 106 8,28 157 12,65 206 19,60
516 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 13,79 1247 18,42259 4,63259 1074 173 1 12,56 4 13,75 43 13,75 46 15,10
520 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 14,0125 1161 17,87724 3,86474 1379 -218 1 9,75 6 16,90 25 18,40 37 11,00
522 5103 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 13,775 1250 17,79478 4,01978 1417 -167 1 13,30 24 16,68 37 11,30 39 13,82
525 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 15,39 613 19,13775 3,74775 466 147 1 12,20 37 13,00 38 13,00 101 19,45 153 19,30
527 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 10,775 2124 15,48948 4,71448 2208 -84 1 10,35 23 10,20 37 11,15 38 11,40
538 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,5225 260 19,17352 2,65102 384 -124 1 14,30 24 18,29 25 19,35 37 14,15
539 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 13,1625 1529 17,01217 3,84967 1771 -242 1 12,15 24 13,24 25 16,31 37 10,95
540 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,575 1348 17,98518 4,41018 1314 34 1 12,05 19 16,05 21 13,45 37 12,75
541 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,525 955 18,3472 3,8222 1117 -162 1 13,45 15 16,40 37 14,35 38 13,90
550 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 11,505 1996 16,03106 4,52606 2075 -79 1 7,80 15 15,92 37 10,50 38 11,80
561 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 13,642 1321 18,72047 5,07847 944 377 1 10,86 21 12,25 32 20,00 37 11,50 46 13,60
564 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 12,8875 1632 16,93737 4,04987 1799 -167 1 12,00 4 10,40 6 15,00 43 14,15
565 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 13,9 1201 18,09702 4,19702 1252 -51 1 10,40 37 13,85 38 13,30 39 18,05
571 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 13,22 1504 17,19245 3,97245 1697 -193 1 13,20 24 17,66 25 17,97 37 4,05
572 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 11,175 2052 15,74069 4,56569 2156 -104 1 9,56 24 9,42 25 12,62 37 13,10
576 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,5 2160 15,97227 5,47227 2091 69 1 11,95 4 12,55 6 12,50 36 9,35 43 6,15
582 4605 ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΣΥ 16,4125 290 19,47853 3,06603 57 233 1 8,95 49 18,00 253 19,10 307 19,60
585 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 14,68 892 18,18073 3,50073 1209 -317 1 12,55 24 17,87 25 16,45 37 11,85
590 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 14,45 994 18,16067 3,71067 1220 -226 1 11,70 4 15,20 6 13,60 43 17,30
593 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,98 1596 17,6493 4,6693 1486 110 1 10,75 19 7,45 21 16,55 38 11,20 43 18,95
603 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,2975 327 19,07551 2,77801 608 -281 1 15,55 24 17,79 25 17,60 37 14,25
610 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 14,5 971 19,06242 4,56242 640 331 1 16,65 21 13,00 37 13,95 38 14,40
614 4601 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ 13,475 1387 17,70086 4,22586 1464 -77 1 10,40 37 14,40 38 13,00 39 16,10
618 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 9,44 2232 15,76245 6,32245 2148 84 1 10,76 21 7,65 37 9,95 38 9,40
620 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 14,7375 866 19,02945 4,29195 740 126 1 14,85 6 18,00 37 11,70 38 14,40
624 4601 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ 12,75 1693 18,01092 5,26092 1298 395 1 7,60 43 13,25 46 17,40
626 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 11,346 2025 16,91551 5,56951 1810 215 1 11,76 4 7,70 6 17,50 36 10,77 43 9,00
631 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 12,67 1723 16,63522 3,96522 1918 -195 1 9,25 4 11,25 6 15,40 43 13,45 46 14,00
633 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 13,2325 1496 17,07919 3,84669 1745 -249 1 9,89 24 15,89 25 17,25 37 9,90
635 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 15,5675 546 19,05367 3,48617 671 -125 1 14,80 19 18,47 37 13,80 38 15,20
636 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ 16,0625 397 19,26932 3,20682 220 177 1 9,80 6 19,10 43 17,75 46 17,60
640 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 15,5 565 19,11613 3,61613 517 48 1 10,30 4 15,25 15 16,85 43 19,60
642 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 14,6125 915 18,21752 3,60502 1179 -264 1 11,60 6 12,70 43 16,65 46 17,50
644 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,43 283 19,2453 2,8153 254 29 1 13,70 21 16,30 32 20,00 37 14,95 38 17,20
649 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 14,65 899 19,0887 4,4387 573 326 1 17,00 21 12,80 37 13,20 38 15,60
650 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 14,8325 834 18,58747 3,75497 998 -164 1 10,15 24 18,16 25 18,32 37 12,70
653 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,8675 1213 18,29336 4,42586 1144 69 1 11,80 19 17,07 21 12,75 37 13,85
654 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 8,014 2282 12,04728 4,03328 2301 -19 1 7,75 4 4,00 6 12,30 7 10,02 43 6,00
661 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,13 371 19,13368 3,00368 476 -105 1 14,45 15 18,17 37 17,00 38 14,90
664 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,4375 278 19,19217 2,75467 353 -75 1 14,00 37 16,05 38 16,50 39 19,20
666 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 14,54 946 17,77512 3,23512 1431 -485 1 11,40 15 15,87 25 17,64 37 13,25
670 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,1375 134 19,33699 2,19949 150 -16 1 14,80 15 18,90 37 18,85 38 16,00
685 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 18,025 28 19,49858 1,47358 47 -19 1 16,90 4 18,10 6 17,60 43 19,50
687 4126 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 11,3675 2022 15,90848 4,54098 2107 -85 1 9,00 15 15,07 37 9,10 38 12,30
688 4121 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 13,06 1566 16,84485 3,78485 1835 -269 1 14,50 22 16,30 37 10,90 38 11,60 39 12,00
691 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,3375 96 19,46929 2,13179 62 34 1 13,60 37 19,85 38 17,40 39 18,50
692 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,805 844 19,06127 4,25627 648 196 1 13,25 19 19,17 21 13,85 37 12,95
697 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 15,1025 722 18,67574 3,57324 962 -240 1 13,75 24 17,76 25 17,90 37 11,00
699 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 13,2325 1497 17,161 3,9285 1715 -218 1 10,16 24 17,45 25 17,27 37 8,05
708 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 13,2875 1473 17,89685 4,60935 1365 108 1 12,43 4 11,65 36 14,12 43 14,95
721 4128 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 11,505 1996 16,54338 5,03838 1942 54 1 11,10 15 18,52 37 7,60 38 8,80
739 4128 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 13,8 1240 17,74756 3,94756 1443 -203 1 14,65 15 14,42 37 12,00 38 14,13
746 4121 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 11,2625 2041 15,80222 4,53972 2135 -94 1 7,10 15 15,20 37 11,85 38 10,90
753 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 11,775 1946 16,57604 4,80104 1934 12 1 9,50 37 14,55 38 9,80 39 13,25
755 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 14,35 1036 17,96025 3,61025 1331 -295 1 12,75 6 16,20 43 16,75 46 11,70
758 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 14,6925 885 18,32594 3,63344 1125 -240 1 13,95 24 17,02 25 17,90 37 9,90
778 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,1 2069 15,89669 4,79669 2110 -41 1 9,75 4 9,55 24 14,10 43 14,50 45 7,60
788 5103 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 14,102 1132 18,23508 4,13308 1175 -43 1 14,35 6 16,20 37 15,45 39 10,85 46 13,66
800 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 14,19 1090 17,91101 3,72101 1356 -266 1 11,20 15 16,20 43 13,90 46 15,46
815 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 9,7375 2218 15,31511 5,57761 2230 -12 1 11,75 4 9,35 36 6,75 43 11,10
817 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,1775 696 19,13763 3,96013 467 229 1 9,36 4 14,70 6 17,85 7 18,80
820 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,26 1851 17,56162 5,30162 1527 324 1 9,00 21 6,60 24 14,79 43 18,65
822 4126 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 11,675 1964 17,22255 5,54755 1690 274 1 11,50 21 11,90 37 13,80 38 9,50
823 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 15,1375 710 18,94093 3,80343 864 -154 1 13,25 19 17,75 37 13,75 38 15,80
824 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 12,975 1599 17,56645 4,59145 1525 74 1 11,70 19 15,00 21 12,15 37 13,05
826 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,7 511 19,07917 3,37917 595 -84 1 12,45 4 16,05 6 16,10 43 18,20
831 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,325 635 19,02018 3,69518 762 -127 1 9,35 39 17,45 43 18,00 46 16,50