ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ - BY AVENUESNET

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΟΛΗΣ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 AVERAGE
295 ΙATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 19,426 19,505 19,453 19,256   19,391 19,452 19,440   19,418
297 ΙATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19,399 19,363 19,352 19,509   19,383 19,366 19,442   19,402
299 ΙATPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ 19,293 19,218 19,191 19,196   19,298 19,248 19,255   19,243
300 ΙATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)  19,262 19,140 19,175 19,170   19,245 19,208 19,188   19,198
301 ΙATPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  19,315 19,189 19,202 19,219   19,269 19,224 19,254   19,239
302 ΙATPIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 19,245 19,138 19,167 19,248   19,231 19,187 19,190   19,201
304 ΙATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  19,385 19,263 19,274 19,406   19,370 19,351 19,372   19,346
3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ)             19,477 19,49884 (Α ΚΑΤ) 19,499 19,488
                  19,378 (Β ΚΑΤ)    
                  19,295  (Γ ΚΑΤ)    
ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΟΛΗΣ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 AVERAGE
295 ΙATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 19,845 19,505 19,907 19,344   19,970 19,889 20,000   19,780
297 ΙATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19,937 19,363 19,589 19,830   20,000 19,615 19,829   19,738
299 ΙATPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ 19,353 19,218 19,338 19,246   19,523 19,346 19,361   19,341
300 ΙATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)  19,376 19,140 19,199 19,607   19,381 19,259 19,655   19,374
301 ΙATPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  19,562 19,189 19,261 19,238   19,346 19,363 19,646   19,372
302 ΙATPIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 19,595 19,138 19,271 19,354   19,340 19,292 19,366   19,337
304 ΙATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  19,637 19,263 19,348 19,596   19,576 19,584 19,714   19,531
3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ)             19,889 20,000   19,945
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΟΛΗΣ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 AVERAGE
295 ΙATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 13 13 13 13   13 17     13,667
297 ΙATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14 14 14 14   14 19     14,833
299 ΙATPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ 8 9 12 11   12 15     11,167
300 ΙATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)  4 6 6 6   5 8     5,833
301 ΙATPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  7 9 10 10   10 13     9,833
302 ΙATPIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 8 10 10 10   8 12     9,667
304 ΙATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  6 8 9 9   9 11     8,667
3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ)             30 35 45 36,667