Δύο υποψήφιοι κατάφεραν να πάρουν σε όλα τα μαθήματα πάνω από 18.
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 M4 Βαθ4 AVER rank
1656 1 18,3 19 18,95 21 19,35 37 18,15 18,69 3
3788 1 18,45 4 18,8 36 18,95 43 19,25 18,86 2