ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΚΩΔ ΤΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΟΔΘΗΚΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟ TYPIKH ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 44 11,9113 17,1975 8,4825 16,8918 19,3909 14,9260 2,0117 1,3249
1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 40 14,0057 18,3125 11,5625 18,3589 19,8375 16,8122 1,6947 0,8962
1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 35 11,6923 18,8625 9,0550 16,5299 19,7676 14,5636 2,3118 1,4892
1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 35 9,1737 16,2800 6,0750 14,5304 19,2257 12,1286 2,0826 1,6302
1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 40 15,0745 18,1125 12,7950 18,7986 19,6309 17,7829 1,3318 0,4986
1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 35 11,6382 13,7750 9,8875 16,4518 17,9666 15,6922 0,8671 0,5821
1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 33 13,3494 15,9000 11,8840 17,5410 19,1487 16,7669 0,9830 0,6767
1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 33 13,3607 17,1250 11,0640 17,4255 19,2926 16,3955 1,7410 1,1216
1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 60 15,8028 18,3800 14,0250 19,1895 19,6289 19,0235 0,8807 0,1280
1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 70 13,9994 17,5875 12,1625 18,3190 19,6566 17,6307 1,1590 0,5049
1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 50 13,6216 17,8175 11,4700 17,9599 19,4228 17,3679 1,1544 0,6020
1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 38 17,0232 18,2875 15,8000 19,3966 19,7477 19,2473 0,5477 0,1215
1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 28 14,2064 17,4500 12,4375 18,0997 19,4608 16,9448 1,3504 0,8585
1116 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 21 12,1892 18,2425 5,1950 15,8417 19,5018 10,8498 3,6551 2,9842
1501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΣΕΙ 1 16,9600 16,9600 16,9600 19,3445 19,3445 19,3445 0,0000 0,0000
2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 70 15,8516 18,5800 14,0750 19,1531 19,7493 18,9165 0,9759 0,1454
2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 45 15,5915 17,9925 14,3075 19,1591 19,5394 19,0313 0,9073 0,1190
2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 16 16,0732 17,6425 15,2875 19,1870 19,5995 19,0935 0,7636 0,1402
2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 16 16,8501 18,6875 16,0840 19,3030 19,6196 19,1879 0,6464 0,1116
2106 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 16 15,4838 15,9625 14,6300 19,0873 19,1631 19,0620 0,3301 0,0241
2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 22 14,1690 15,2700 13,1125 18,6163 19,0754 18,1790 0,6041 0,2649
2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 27 15,3997 17,8050 13,9900 19,0850 19,4145 18,8839 0,9284 0,1338
2502 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ 4 16,4338 17,1925 15,4925 19,2049 19,2920 19,0935 0,6989 0,0884
2503 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΑΣΕΙ 4 16,7316 17,7925 15,4100 19,3579 19,5318 19,2328 0,8564 0,1133
2504 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 2 17,3125 18,2750 16,3500 19,4473 19,5968 19,2978 0,9625 0,1495
2506 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ 6 15,2633 16,3000 14,6875 18,9384 19,2248 18,5771 0,5942 0,2365
2507 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 3 17,1458 17,9875 16,2750 19,3753 19,5719 19,1617 0,6994 0,1679
3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 37 16,6323 17,7250 15,8500 19,2704 19,5609 19,2017 0,4485 0,0777
3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 45 17,5513 19,3250 16,4625 19,4515 20,0000 19,3067 0,6223 0,1464
3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 120 13,9540 16,5640 11,6750 18,3391 19,3179 17,3876 1,0201 0,5895
3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 40 14,8866 17,5500 13,2900 18,9339 19,5334 18,5435 0,9496 0,2338
4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 50 15,4367 17,9050 13,2375 18,9631 19,4693 18,3191 1,1125 0,3174
4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 50 13,9138 17,1083 11,4250 18,0881 19,4816 17,1710 1,1324 0,6519
4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 30 15,5796 17,8375 14,0625 18,8871 19,5632 18,1988 1,0290 0,3590
4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 78 15,3206 18,1700 13,1000 18,9331 19,5569 18,3031 1,0546 0,3158
4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 50 14,5507 18,0125 11,9825 18,4097 19,5527 17,3620 1,4840 0,7081
4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 30 14,2820 16,8625 12,8375 18,3226 19,2986 17,8421 0,8753 0,4864
4121 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 56 12,0046 16,2417 9,2750 16,9902 19,1705 15,6762 1,5737 1,0251
4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 60 12,9283 15,7175 10,9625 17,3919 19,1969 16,5599 0,9825 0,6589
4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 60 11,1572 14,7000 9,0000 16,1404 19,0705 15,3897 1,2293 0,9053
4126 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 40 11,8061 15,7625 9,5900 16,4950 19,0377 15,8526 1,1930 0,6868
4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 30 11,2536 14,0375 9,4125 15,9940 18,1449 15,5430 0,8583 0,5229
4128 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 35 12,6803 17,1025 10,8625 17,0867 19,2885 16,3743 1,1299 0,6653
4129 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 35 13,2962 14,4140 12,1925 17,4024 18,2898 16,7754 0,6024 0,4320
4601 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ 22 13,4468 17,4760 8,4583 18,4164 19,4794 17,6935 1,8939 0,4970
4602 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΣΣΥ 4 12,8219 15,0250 9,9757 18,7617 19,1691 18,3693 1,8171 0,3885
4603 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΣΥ 10 13,1578 14,8200 9,4183 18,2731 18,9740 17,7623 1,3766 0,3719
4604 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΣΥ 8 13,3680 16,1500 9,1720 19,0599 19,3548 18,7443 2,1466 0,1954
4605 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΣΥ 1 16,4125 16,4125 16,4125 19,4785 19,4785 19,4785 0,0000 0,0000
5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 42 14,7066 17,3500 13,2525 18,3928 19,2815 17,6862 0,9537 0,5246
5103 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 35 13,5404 15,1350 12,5200 17,5295 18,4911 17,2286 0,5258 0,3266
5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 66 16,2990 18,4300 14,7200 19,1578 19,6899 19,0024 0,8393 0,1483
5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 66 14,9782 17,2300 13,7000 18,5753 19,4187 17,9503 0,6426 0,3831
5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 60 12,4535 14,5400 10,9225 16,4599 17,7751 15,7407 0,7774 0,5285
5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 46 14,0460 16,7300 10,2125 18,2829 19,3268 17,4342 1,2834 0,5926
5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 45 13,6845 15,2375 12,6100 17,4620 18,9656 16,8135 0,6930 0,5567
5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ 20 16,0620 17,9375 14,3400 19,0729 19,4995 18,3729 1,0260 0,3080
5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ 20 15,8599 17,7375 13,8800 19,1871 19,4830 19,0300 0,9049 0,1287
5127 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ 45 12,4536 13,5925 11,2950 16,5179 17,4753 15,9719 0,6026 0,3697
5302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 30 13,2840 16,5700 9,3140 17,8651 19,4752 16,6516 1,7440 0,9618
5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 30 13,3399 16,8167 10,6160 18,1215 19,3668 17,3263 1,6923 0,6968
5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 25 14,0990 16,0625 10,9000 18,1497 19,2372 17,1219 1,2236 0,7614
8201 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΤΣ - ΑΣΕΙ 3 12,7214 13,5360 12,0883 17,9295 18,0701 17,7638 0,6048 0,1263
8302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 3 10,8960 11,6880 10,2200 16,3963 16,4804 16,2875 0,6049 0,0807
8303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 3 12,0182 12,3560 11,6860 16,9812 17,2657 16,6378 0,2736 0,2597
8305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 3 9,5327 10,5680 8,5600 16,0926 16,1381 16,0080 0,8210 0,0599
8402 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 4 11,8651 13,4300 11,0750 17,0382 18,2368 16,3510 0,9501 0,7277
8403 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 4 11,6325 12,5017 10,6717 16,6316 17,1374 15,3852 0,6506 0,7238
8404 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 3 13,7244 14,9814 13,0900 17,5751 18,0151 17,0946 0,8889 0,3769
8405 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 8 10,1211 10,8800 8,5017 15,4107 16,2064 14,9675 0,7219 0,4369
8406 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ - ΠΚ 5 11,0917 12,7860 10,1600 16,0688 17,3155 15,5439 0,9565 0,6705
8407 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΥΤΣ - ΠΚ 3 10,6600 10,7400 10,6100 15,5432 15,5693 15,5001 0,0572 0,0307
8421 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 4 9,1660 9,7017 8,7750 14,8378 15,2142 14,5878 0,3379 0,2522
8423 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 4 10,8042 11,9917 9,0833 16,0165 16,2485 15,7620 1,0641 0,2098
8425 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 4 9,7688 10,3333 8,9167 15,1560 15,3635 15,0020 0,5271 0,1360
8426 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 3 10,2706 10,7800 9,4083 15,6235 15,7228 15,4697 0,6130 0,1103
8427 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 2 9,3542 9,7833 8,9250 14,9492 14,9687 14,9297 0,4292 0,0195
8428 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 2 10,6933 11,0033 10,3833 16,0197 16,2819 15,7576 0,3100 0,2621
8429 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 2 10,7460 12,1120 9,3800 15,9957 16,6761 15,3153 1,3660 0,6804
8521 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 4 7,7147 8,7500 7,1500 13,5925 14,1418 13,1672 0,6268 0,3682
8522 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 4 11,8585 14,5375 10,1840 16,9954 17,3718 16,5929 1,6196 0,2781
8524 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 4 10,7743 12,7714 8,7500 15,4894 16,6204 14,4301 1,5613 1,0165
8525 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 2 14,1625 14,5000 13,8250 18,0169 18,3610 17,6727 0,3375 0,3442
8526 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 2 15,2125 15,4250 15,0000 18,6667 18,8095 18,5239 0,2125 0,1428
8527 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 4 7,4417 9,5417 5,8583 13,0977 14,2977 12,1178 1,3824 0,7805
9104 ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΥΕΣ - ΠΚ 1 5,4550 5,4550 5,4550 11,9287 11,9287 11,9287 0,0000 0,0000
9108 ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΥΕΣ - ΠΚ 1 7,4575 7,4575 7,4575 11,9983 11,9983 11,9983 0,0000 0,0000
9110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΥΕΣ - ΠΚ 2 9,2213 11,3500 7,0925 14,5928 15,8411 13,3445 2,1288 1,2483
9111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΥΕΣ - ΠΚ 1 11,3000 11,3000 11,3000 16,3973 16,3973 16,3973 0,0000 0,0000
9113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΥΕΣ - ΠΚ 1 10,4350 10,4350 10,4350 16,0176 16,0176 16,0176 0,0000 0,0000
9115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΕΣ - ΠΚ 1 9,7700 9,7700 9,7700 14,2633 14,2633 14,2633 0,0000 0,0000
9302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΕΣ - ΑΞΙΚ 1 7,4125 7,4125 7,4125 12,5482 12,5482 12,5482 0,0000 0,0000
9322 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΕΣ - ΑΞΙΚ 1 12,3125 12,3125 12,3125 17,1320 17,1320 17,1320 0,0000 0,0000
9502 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΕΣ - ΑΞΙΚ 1 8,5500 8,5500 8,5500 13,5851 13,5851 13,5851 0,0000 0,0000
9503 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΥΕΣ - ΠΚ 1 7,8200 7,8200 7,8200 12,2457 12,2457 12,2457 0,0000 0,0000