Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 - Συγκεντρωτικός Πινάκας Όλων Των Μαθημάτων – Στατιστικά 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΑΘΙΣΑΝ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΕΓ. ΒΑΘΜ.  ΑΠΌ ΜΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΛ. ΒΑΘΜ. ΑΠΌ ΜΟ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ VARIANCE
1 Νέα Ελληνικά 8614 8393 221 7,968274753 18,45 0 10,48172525 -7,968274753 4,181691054 17,48654007
4 Ιστορία 1073 1059 14 9,746694995 19,55 1,3 9,803305005 -8,446694995 4,250885419 18,07002685
5 Λατινικά 8 8 0 9,07625 16,8 0,32 7,72375 -8,75625 6,23426206 38,86602344
6 Αγγλικά 1940 1894 46 13,86734952 19,8 1,9 5,932650475 -11,96734952 3,297203136 10,87154852
7 Γαλλικά 33 33 0 13,82878788 19,07 5 5,241212121 -8,828787879 3,689157543 13,60988338
8 Γερμανικά 13 13 0 15,47846154 19,6 6,6 4,121538462 -8,878461538 4,371484251 19,10987456
9 Ιταλικά 28 27 1 14,78148148 19,2 6,5 4,418518519 -8,281481481 3,317522172 11,00595336
10 Ισπανικά 4 4 0 15,525 19,45 7,5 3,925 -8,025 4,710692624 22,190625
11 Τουρκικά 4 3 1 11,58333333 19 7 7,416666667 -4,583333333 5,292814836 28,01388889
15 Πληροφορική 931 920 11 13,21069565 19,75 0,1 6,539304348 -13,11069565 4,783256231 22,87954017
19 Χημεία 720 714 6 12,96918768 20 0 7,030812325 -12,96918768 5,317497744 28,27578225
21 Βιολογία 1930 1895 35 8,084010554 19,5 0 11,41598945 -8,084010554 5,168410642 26,71246856
22 Ελεύθερο-Προοπτικό Σχέδιο 210 204 6 14,19823529 20 2 5,801764706 -12,19823529 4,823559403 23,26672532
23 Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο 101 98 3 13,31173469 19,8 1,4 6,488265306 -11,91173469 5,161745083 26,6436123
24 Πολιτική Οικονομία 773 763 10 10,91414155 19,83 0 8,915858453 -10,91414155 5,766157504 33,24857236
25 Λογιστική 585 580 5 13,5772931 19,95 0 6,372706897 -13,5772931 4,872693415 23,74314112
32 Πρακτική Δοκιμασία 293 239 54 14,658159 20 4,1 5,341841004 -10,558159 3,851042781 14,8305305
36 Αρχαία Ελληνικά 347 342 5 10,72938596 18,95 0,35 8,220614035 -10,37938596 4,544296525 20,65063091
37 Μαθηματικά 2936 2907 29 10,32092191 19,95 0 9,629078087 -10,32092191 4,442811006 19,73856964
38 Φυσική 1812 1794 18 10,88035117 19,8 0 8,919648829 -10,88035117 4,508220392 20,3240511
39 Τεχνολογία 546 538 8 11,15843866 19,87 0 8,711561338 -11,15843866 6,061603437 36,74303622
41 Ρωσικά 113 108 5 16,92916667 20 5 3,070833333 -11,92916667 3,421907397 11,70945023
43 Μαθηματικά Κ.Κ 4627 4477 150 10,52609337 20 0 9,473906634 -10,52609337 5,714089601 32,65081996
45 Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου - Αρμονία 51 50 1 10,8568 19,92 0,55 9,0632 -10,3068 5,027856975 25,27934576
46 Γραφικές Τέχνες 1166 1111 55 10,97765977 19,9 0 8,922340234 -10,97765977 4,19080311 17,56283071
47 Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών 51 50 1 5,088 15,1 0,1 10,012 -4,988 4,079148931 16,639456
48 Μαθηματικά Θ. Κ. 4ώρο Τεχνικών Σχολών 58 57 1 10,80438596 20 0 9,195614035 -10,80438596 6,035452865 36,42669129
49 Μαθηματικά Π. Κ. 4ώρο Τεχνικών Σχολών 177 169 8 7,684615385 19,9 0 12,21538462 -7,684615385 6,29027144 39,56751479
50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών 822 765 57 5,316993464 19,65 0 14,33300654 -5,316993464 4,563619147 20,82661972
52 Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών 204 194 10 11,49871134 19,8 3,4 8,30128866 -8,09871134 4,229677779 17,89017411
100 Αγλλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχ.) 119 118 1 7,458898305 19,55 0,4 12,09110169 -7,058898305 5,000790748 25,00790811
101 Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκατ. και Ηλεκτροτ. Εφαρμογών (Θ.Κ.) Ι 49 48 1 10,4 19,8 1,3 9,4 -9,1 4,953639235 24,53854167
102 Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος (Θ.Κ.) Ι 10 10 0 17,17 19,9 12 2,73 -5,17 2,725454091 7,4281
105 Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Θ.Κ.) Ι 39 39 0 10,52179487 20 1,8 9,478205128 -8,721794872 5,459440129 29,80548652
106 Μηχανική και Κατασκευές (Θ.Κ.) Ι 44 44 0 9,574545455 19,95 0 10,37545455 -9,574545455 6,221438906 38,70630207
107 Γραφικές Τέχνες (Θ.Κ.) Ι 23 23 0 15,02608696 19,5 8,4 4,473913043 -6,626086957 3,130108679 9,79758034
108 Διακοσμητική (Θ.Κ.) Ι 11 10 1 10,52 17,9 2,6 7,38 -7,92 5,406995469 29,2356
110 Λογιστική (25) 1 1 0 0,6 0,6 0,6 0 0 0 0
150 Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας (Θ.Κ.) ΙΙ 58 58 0 7,171551724 16,75 0,1 9,578448276 -7,071551724 3,999925776 15,99940621
151 Τεχνολογία Αυτοκινήτων (Θ.Κ.) ΙΙ 49 48 1 11,10208333 19,55 2,7 8,447916667 -8,402083333 4,079610867 16,64322483
152 Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων (Θ.Κ.) ΙΙ 10 10 0 9,047 13,9 3,45 4,853 -5,597 3,309483494 10,952681
153 Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία (Θ.Κ.) ΙΙ 57 56 1 11,99821429 20 3,6 8,001785714 -8,398214286 5,242630579 27,48517538
155 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Θ.Κ.) ΙΙ-Ειδικότητα Μηχανικής Η/Υ 40 38 2 9,902631579 20 0,8 10,09736842 -9,102631579 5,972766565 35,67394044
156 Μετρήσεις Ποσοτήτων (Θ.Κ.) ΙΙ 29 29 0 12,69482759 20 3,95 7,305172414 -8,744827586 5,295726072 28,04471463
157 Αρχιτεκτονική Δημιουργία και Τεχνολογία (Θ.Κ.) ΙΙ 16 16 0 15,859375 19,5 6,85 3,640625 -9,009375 3,367594595 11,34069336
159 Πολιτική Οικονομία (Θ.Κ.) ΙΙ 1 1 0 3,31 3,31 3,31 0 0 0 0
200 Μηχανολογικό Σχέδιο (Θ.Κ.) 110 109 1 9,581651376 18,9 0,4 9,318348624 -9,181651376 4,667910464 21,7893881
201 Μηχανολογικό και Ηλεκτρολ./Ηλεκτρ. Σχέδιο Αυτοκινήτων (Θ.Κ.) 10 10 0 14,715 17,85 10,2 3,135 -4,515 2,496101961 6,230525
202 Στατικό Σχέδιο (Θ.Κ.) 29 29 0 9,326551724 20 0,75 10,67344828 -8,576551724 5,697844284 32,46542949
205 Σχέδιο Γραφικών Τεχνών (Ελεύθερο Σχεδιο) 24 24 0 17,1375 20 11 2,8625 -6,1375 3,067139343 9,40734375
206 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Θ.Κ.) 29 28 1 13,16964286 19,85 0 6,680357143 -13,16964286 6,438879385 41,45916773
250 Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής (Π.Κ.) Ι 292 267 25 4,213857678 19,4 0 15,18614232 -4,213857678 3,345528475 11,19256077
251 Τεχνολογία Ηλεκτρικ. Εγκαταστ. και Ηλεκτροτ. Εφαρμογών (Π.Κ.) Ι 91 80 11 5,9975 17 0,8 11,0025 -5,1975 4,162968442 17,33030625
252 Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος (Π.Κ.) Ι 14 14 0 9,514285714 18,6 1,6 9,085714286 -7,914285714 5,66894512 32,13693878
253 Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών (Π.Κ.) Ι 79 78 1 8,519230769 19,1 0,8 10,58076923 -7,719230769 3,726346175 13,88565582
254 Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Π.Κ.) Ι 9 9 0 7,966666667 17,9 0,8 9,933333333 -7,166666667 5,210459566 27,14888889
255 Μετρήσεις Ποσοτήτων (Π.Κ.) Ι 21 19 2 5,005263158 13,45 0,8 8,444736842 -4,205263158 3,75022437 14,06418283
257 Τεχνολογία Ξυλουργικής-Επιπλοποιίας (Π.Κ.) Ι 29 28 1 10,98928571 17,5 3,9 6,510714286 -7,089285714 3,389936713 11,49167092
258 Τεχνολογία και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών (Π.Κ.) Ι 47 42 5 12,93333333 18,7 5 5,766666667 -7,933333333 3,217634939 10,3531746
259 Τεχνολογία και Εργαστήρια Διακοσμητικής (Π.Κ.) Ι 32 31 1 9,138709677 18 2,1 8,861290323 -7,038709677 3,729453598 13,90882414
260 Τεχνολογία και Εργαστήρια Αργυροχοΐας-Χρυσοχοΐας (Π.Κ.) Ι 8 8 0 9,90625 14,4 5,5 4,49375 -4,40625 2,400968229 5,764648438
261 Τεχνολογία Παραγωγής και Προώθησης Ειδών Ένδυσης (Π.Κ.) Ι 20 20 0 6,635 12,25 2,8 5,615 -3,835 2,414906831 5,831775
262 Λογιστική (Π.Κ.) Ι 25 25 0 10,914 20 0,7 9,086 -10,214 6,885485023 47,409904
264 Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών (Π.Κ.) Ι 268 255 13 7,297137255 18 1,15 10,70286275 -6,147137255 2,977102691 8,863140432
265 Εισαγωγή στη Γεωργία και Λαχανοκομία (Π.Κ.) Ι 9 8 1 6,55 13,7 3 7,15 -3,55 3,034798181 9,21
266 Τεχνολογία Κομμωτικής (Π.Κ.) Ι 23 22 1 11,90909091 18,95 1,8 7,040909091 -10,10909091 4,224378286 17,8453719
300 Μηχανουργική Τεχνολογία (Π.Κ.) ΙΙ 19 19 0 3,160526316 7,2 0,3 4,039473684 -2,860526316 1,730954935 2,996204986
301 Τεχνολογία Υδραυλικών,Θερμικών και Ψυκτικών Συστημ. (Π.Κ.) ΙΙ 83 76 7 4,717763158 18,3 0,8 13,58223684 -3,917763158 3,568057336 12,73103315
304 Τεχνολογία Αυτοκινήτων (Π.Κ.) ΙΙ 130 113 17 4,972566372 17,6 0 12,62743363 -4,972566372 3,187163074 10,15800846
305 Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων (Π.Κ.) ΙΙ 36 36 0 6,056944444 12,3 1,8 6,243055556 -4,256944444 2,377181828 5,650993441
306 Τεχνολογία Δικύκλων και Μηχανών Σκαφών (Π.Κ.) ΙΙ 25 21 4 6,088095238 16,4 3,1 10,31190476 -2,988095238 3,196720967 10,21902494
307 Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία (Π.Κ.) ΙΙ 182 170 12 7,257352941 19,6 0,6 12,34264706 -6,657352941 4,500799477 20,25719593
308 Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (Π.Κ.) ΙΙ 9 9 0 10,11111111 18,7 2,3 8,588888889 -7,811111111 4,751010289 22,57209877
309 ∆ομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα 1 1 0 4,25 4,25 4,25 0 0 0 0
310 Γεμολογία (Π.Κ.) ΙΙ 8 8 0 11,875 18,1 5,45 6,225 -6,425 4,051851429 16,4175
312 Τεχνική Πωλήσεων (Π.Κ.) ΙΙ 25 25 0 9,674 18,7 1,45 9,026 -8,224 5,245724354 27,517624
313 Δακτυλογραφία με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Π.Κ.) ΙΙ 2 1 1 17,9 17,9 17,9 0 0 0 0
314 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης (Π.Κ.) ΙΙ 272 257 15 8,767782101 19,15 1,25 10,3822179 -7,517782101 3,954747251 15,64002582
315 Τεχνολογία Ανθοκομία - Κηποτεχνία (Π.Κ.) ΙΙ 9 8 1 9,25 15,3 4,8 6,05 -4,45 2,902585055 8,425
316 Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής (Π.Κ.) ΙΙ 23 22 1 13,69318182 19,9 3,55 6,206818182 -10,14318182 4,578489614 20,96256715
350 Μηχανολογικό Σχέδιο (Π.Κ.) 174 155 19 4,736451613 15,8 0 11,06354839 -4,736451613 2,682537975 7,19600999
351 Μηχανολ. Σχέδιο Υδραυλ., Θερμικών και Ψυκτικών Συστημ. (Π.Κ.) 82 74 8 7,075675676 19,35 0,6 12,27432432 -6,475675676 3,932070523 15,4611786
353 Μηχανολογικό και Ηλεκτρολ./Ηλεκτρον. Σχέδιο Αυτοκινήτων (Π.Κ.) 36 36 0 12,19416667 19,3 1,2 7,105833333 -10,99416667 4,431838956 19,64119653
354 Στατικό Σχέδιο (Π.Κ.) 23 21 2 6,080952381 19,5 0,4 13,41904762 -5,680952381 5,404461917 29,20820862
355 Σχέδιο Επίπλου και Ξυλουργικών Κατασκευών (Π.Κ.) 29 28 1 6,464285714 16,8 0 10,33571429 -6,464285714 5,17170974 26,74658163
356 Σχέδιο Γραφικών Τεχνών (Ελεύθερο Σχεδιο) 47 42 5 14,91904762 20 3,2 5,080952381 -11,71904762 4,792913325 22,97201814
357 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Π.Κ.) 32 31 1 10,87096774 17,5 1,2 6,629032258 -9,670967742 3,721185516 13,84722164
358 Σχέδιο Μόδας (Π.Κ.) 20 20 0 10,8425 19,5 4 8,6575 -6,8425 4,222833024 17,83231875