ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-2015 - ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ 3 - ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Κωδικός Υποψ. AVERAGE RANKING Μάθ. 1: Βαθ. 1: Μάθ. 2: Βαθ. 2: Μάθ. 3 Βαθ. 3: Μάθ. 4: Βαθ. 4: Μάθ. 5 Βαθ. 5: Μάθ. 6: Βαθ. 6: Μάθ. 7: Βαθ. 7:
144 19,325 1 1 17,9 19 19,75 37 19,85 38 19,8
3788 18,8625 2 1 18,45 4 18,8 36 18,95 43 19,25
1656 18,6875 3 1 18,3 19 18,95 21 19,35 37 18,15