ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 - TOP 500 ΑΝΑΓΩΓΕΣ

Αρ. Υποψ. ΚΩΔ.ΤΜ. Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 5810) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΑΘΜ. ΠΡ. ΑΠO Π.Μ.Ο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΑΘΜ. ΠΡ. (ΑΠO 5810) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 Μ8 Β8
3603 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 6,308333333 4920 16,47733 10,16899667 2395 2525 1 5,45 37 0 38 1,3 50 15,95 105 11,05 155 4,1
3576 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 7,366666667 4542 17,23504 9,868373333 1878 2664 1 3,95 37 0,9 38 0 50 17,15 102 15,6 153 6,6
5233 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 4,148571429 5507 13,8638 9,715228571 4204 1303 1 5,99 37 0,2 38 2 43 8,5 100 4,35 150 7,6 200 0,4
5494 5302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 9,314 3684 18,88808 9,57408 930 2754 1 3,65 50 2,8 52 19,8 264 8,25 314 12,07
472 4604 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΣΥ 9,172 3743 18,74427 9,57227 997 2746 1 8,76 50 16 250 0 304 16 350 5,1
5092 4601 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ 8,79 3931 18,2647 9,4747 1242 2689 1 6,3 50 18,1 250 1,95 304 14,3 350 3,3
3990 4603 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΣΥ 9,418333333 3619 18,6785 9,260166667 1026 2593 1 8,16 37 3,5 38 0 50 16,8 105 16,65 155 11,4
2456 4601 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ 8,458333333 4089 17,6935 9,235166667 1591 2498 1 6,55 37 3,4 38 3,4 50 15,95 105 15,55 155 5,9
1450 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 8,343333333 4137 17,41003 9,066696667 1762 2375 1 5,41 49 4,8 50 5,15 250 5,15 305 10,25 353 19,3
4604 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 6,883333333 4720 15,88379 9,000456667 2794 1926 1 7,8 37 0,75 38 0,2 49 13,95 101 8,5 153 10,1
1310 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 4,375 5463 13,29564 8,92064 4495 968 1 4,85 49 1,65 50 7 250 2 304 7,05 350 3,7
7921 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,435714286 5792 10,24808 8,812365714 5671 121 1 3,2 37 0 38 0 48 0 106 0 157 6,85 206 0
1099 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,2 5801 9,95884 8,75884 5731 70 1 2,05 21 0,85 43 0,7
8213 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 5,252857143 5261 13,93465 8,681792857 4160 1101 1 3,35 37 5,2 38 0,7 48 9,7 106 0,92 157 12,5 206 4,4
2921 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 0,983333333 5806 9,66355 8,680216667 5772 34 1 2,05 21 0,5 43 0,4
1221 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 7,892857143 4324 16,54485 8,651992857 2345 1979 1 4,1 37 4,05 38 4,2 50 17,2 100 4,3 151 8,6 200 12,8
6477 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 8,908333333 3871 17,53178 8,623446667 1686 2185 1 5,5 49 7,4 50 16,95 250 4,7 305 4,1 353 14,8
7495 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 5,841666667 5082 14,43493 8,593263333 3859 1223 1 5,8 47 3,3 48 5,8 50 11 101 5,15 153 4
1951 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,6 5787 10,16688 8,56688 5694 93 1 2,3 21 0,6 43 1,9
6606 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,6225 5786 10,12184 8,49934 5705 81 1 2,75 21 0,9 24 0,54 43 2,3
3166 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 4,55 5426 13,03252 8,48252 4637 789 1 5,8 50 7,15 250 3,2 306 5,1 350 1,5
3600 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,833333333 5775 10,28353 8,450196667 5660 115 1 3,6 21 0,7 43 1,2
751 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,016666667 5805 9,43226 8,415593333 5790 15 1 1,55 21 0 43 1,5
1204 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,65 5785 10,05799 8,40799 5713 72 1 2,2 21 0,35 43 2,4
6790 4602 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΣΣΥ 9,975714286 3363 18,37742 8,401705714 1172 2191 1 5,93 37 2,7 38 5,4 43 16,85 100 18,65 150 11,5 200 8,8
8364 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,816666667 5777 10,20943 8,392763333 5686 91 1 3,3 21 0,45 43 1,7
5136 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 8,566666667 4040 16,95561 8,388943333 2060 1980 1 5,65 47 4 48 18,05 100 4,15 150 4,55 200 15
5116 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 4,18 5497 12,52257 8,34257 4790 707 1 5 50 6 250 0,8 300 4,2 350 4,9
207 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,4 5796 9,70517 8,30517 5767 29 1 2,95 21 0,6 24 0,05 43 2
6518 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,36 5742 10,64979 8,28979 5496 246 1 2 50 2,8 250 0,4 301 1,8 351 4,8
6390 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,3375 5798 9,6164 8,2789 5777 21 1 2,4 4 1,65 21 0,25 43 1,05
1332 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,366666667 5797 9,63214 8,265473333 5776 21 1 1,3 21 0,15 43 2,65
5967 5302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 10,816 2901 19,05371 8,23771 697 2204 1 5,78 50 2,9 52 19,4 264 11,05 314 14,95
4489 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 0,35 5809 8,58685 8,23685 5809 0 1 0,35 24 0 43 0,7
88 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,24 5800 9,46482 8,22482 5789 11 1 0 39 1,17 43 2,55
1200 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,516666667 5789 9,72777 8,211103333 5764 25 1 1 50 1,1 250 ΑΠ 304 2,45 350 ΑΠ
2519 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,14 5759 10,32157 8,18157 5650 109 1 2,1 49 1,2 250 0,8 304 2,6 350 4
1475 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,333333333 5744 10,48328 8,149946667 5599 145 1 3,05 21 0,7 43 3,25
1385 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 4,025 5536 12,17477 8,14977 4888 648 1 2,75 47 1,2 48 4,4 100 2,15 152 3,45 201 10,2
2480 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,1625 5803 9,31121 8,14871 5797 6 1 1,3 4 2,65 21 0,25 43 0,45
1414 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 5,066666667 5302 13,21046 8,143793333 4545 757 1 6,15 21 3,9 43 5,15
1411 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 6,63125 4803 14,77029 8,13904 3631 1172 1 2,35 21 6,05 32 9,6 37 0,4 38 1 100 1,85 151 12,9 200 18,9
7684 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 5,96 5041 14,07783 8,11783 4081 960 1 3,7 50 7,95 250 4,7 306 10,95 350 2,5
5331 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,216666667 5754 10,33381 8,117143333 5644 110 1 1,9 21 0,65 43 4,1
5260 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 4,283333333 5475 12,3773 8,093966667 4829 646 1 5,05 21 3,5 43 4,3
7266 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,89 5771 9,98145 8,09145 5727 44 1 0,85 43 1,6 45 3,22
5542 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,483333333 5732 10,55537 8,072036667 5556 176 1 3,9 21 0,7 43 2,85
3741 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,8375 5774 9,90664 8,06914 5735 39 1 2,75 21 0,35 38 1 43 3,25
6733 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,75 5779 9,81615 8,06615 5751 28 1 2,95 21 0 43 2,3
2025 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,25 5750 10,31442 8,06442 5653 97 1 5,15 21 0,45 43 1,15
4912 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,8 5778 9,86407 8,06407 5743 35 1 4,3 4 1,4 21 0,4 43 1,1
4291 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,5 5790 9,53495 8,03495 5784 6 1 0,7 50 0,4 255 2,8 354 2,1
1315 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,9625 5765 9,99428 8,03178 5724 41 1 3,75 19 0,9 21 1 37 2,2
220 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,75 5779 9,7808 8,0308 5758 21 1 2,3 21 0,6 24 0 43 4,1
8060 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,925 5769 9,95124 8,02624 5732 37 1 2,6 37 1,15 38 1,6 100 1,2 150 2 200 3
7014 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,466666667 5791 9,49247 8,025803333 5788 3 1 1,05 21 0,1 43 3,25
6306 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,2 5755 10,22075 8,02075 5681 74 1 2,8 21 0,4 32 ΑΠ 43 2,6 46 3
920 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 5,683333333 5126 13,70163 8,018296667 4294 832 1 8,9 21 3,4 32 ΑΠ 43 4,75
840 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,825 5776 9,81496 7,98996 5752 24 1 1,65 37 0,2 38 0,2 100 1,6 150 4,8 200 2,5
6026 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,9 5700 10,88899 7,98899 5348 352 1 3,9 50 1,9 250 0,8 304 2,3 350 5,6
7657 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 0,675 5808 8,65126 7,97626 5807 1 1 2,1 21 0,1 37 0,5 38 0
5773 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,52 5726 10,49028 7,97028 5597 129 1 3,96 21 0,5 43 3,1
3361 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,17 5757 10,13439 7,96439 5702 55 1 1,7 50 1 250 1,6 305 3,15 353 3,4
8338 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,65 5716 10,60898 7,95898 5520 196 1 1,8 21 1,6 43 4,55
869 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 4,166666667 5502 12,11281 7,946143333 4917 585 1 4,75 21 2,85 43 4,9
8368 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,933333333 5768 9,87156 7,938226667 5742 26 1 2,95 21 0,05 43 2,8
660 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 5,763333333 5105 13,70063 7,937296667 4296 809 1 4,58 47 4,6 48 5,8 100 3,15 152 4,85 201 11,6
7172 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,95 5767 9,88683 7,93683 5739 28 1 0,85 50 3,9 250 1,6 301 2,2 351 1,2
6202 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,47 5733 10,40253 7,93253 5623 110 1 2,91 21 0,45 43 4,05
6156 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,983333333 5764 9,90507 7,921736667 5736 28 1 1,95 21 0,15 43 3,85
7934 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,425 5737 10,33463 7,90963 5642 95 1 1,2 50 3,6 251 3 307 1,9
2390 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,05 5804 8,95542 7,90542 5803 1 1 1,7 21 0 43 0 46 2,5
5659 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,7025 5712 10,60719 7,90469 5524 188 1 5,35 21 1,35 24 0,86 43 3,25
2419 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 6,2 4963 14,10221 7,90221 4058 905 1 2,55 50 5,4 250 0,5 305 7,1 353 15,45
7899 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 3,266666667 5663 11,16678 7,900113333 5183 480 1 1,7 47 2,6 48 7 100 6,3 150 0,1 200 1,9
8185 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 0,1 5810 8 7,9 5810 0 1 0,3 32 ΑΠ 43 0 46 0
2714 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 9,7125 3480 17,6029 7,8904 1641 1839 1 9,35 49 9,2 251 4,8 307 15,5
5755 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 4,6 5418 12,48681 7,88681 4800 618 1 3,75 50 5,1 250 5,65 304 1,2 350 7,3
6473 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,033333333 5763 9,91291 7,879576667 5734 29 1 4,05 21 0,1 43 1,95
6262 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 5,75 5108 13,6246 7,8746 4336 772 1 7,5 21 3,1 43 6,65
7801 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,925 5698 10,79309 7,86809 5418 280 1 5,05 21 1,45 39 2,05 43 3,15
1356 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,7375 5781 9,59762 7,86012 5780 1 1 1,4 39 0,1 43 2,15 46 3,3
5848 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 5,96 5041 13,81943 7,85943 4221 820 1 6,03 21 5,05 43 6,8
3155 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,683333333 5784 9,54186 7,858526667 5783 1 1 1,05 43 0,4 46 3,6
284 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 0,7625 5807 8,61173 7,84923 5808 -1 1 0,4 4 1,4 21 0,15 32 ΑΠ 43 1,1
1002 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,72 5782 9,55945 7,83945 5782 0 1 0,2 49 0,55 250 0,8 305 3,2 353 3,85
5210 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,5 5729 10,33518 7,83518 5641 88 1 2,8 21 0,35 43 4,35
6510 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 5,2675 5255 13,08123 7,81373 4608 647 1 6,65 21 4,25 39 3,77 43 6,4
6592 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 3,67 5609 11,48277 7,81277 5116 493 1 4,25 49 4,4 250 3,1 304 5,4 350 1,2
3109 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,333333333 5744 10,14212 7,808786667 5701 43 1 2,7 21 0,2 43 4,1
1890 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 5,333333333 5235 13,13887 7,805536667 4579 656 1 6,35 21 3,35 37 6,3
6731 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,583333333 5721 10,36877 7,785436667 5627 94 1 3,7 21 0,3 43 3,75
203 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,55 5788 9,32991 7,77991 5795 -7 1 4,8 21 0,35 37 0,15 38 0,9
2046 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,9625 5766 9,74144 7,77894 5762 4 1 0,35 50 1 253 5,6 307 0,9
3866 4604 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΣΥ 11,3 2630 19,07614 7,77614 630 2000 1 6,35 50 18,6 250 7,6 305 6,25 353 17,7
4405 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 6,1725 4974 13,94706 7,77456 4154 820 1 4,84 49 2,4 264 5,7 314 11,75
6126 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,425 5793 9,19848 7,77348 5799 -6 1 3,5 24 0,3 25 1,55 37 0,35
4518 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,9125 5770 9,67487 7,76237 5770 0 1 1,85 4 4,3 36 0,95 43 0,55
3606 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 3,116666667 5684 10,87441 7,757743333 5355 329 1 2,95 21 2 43 4,4
2057 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,76 5707 10,51566 7,75566 5585 122 1 2,65 50 2,05 255 3,55 309 4,25 354 1,3
1801 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 10,662 2984 18,41056 7,74856 1157 1827 1 4,16 50 19,6 52 7,5 264 9,45 314 12,6
7489 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,308 5747 10,04942 7,74142 5714 33 1 0,99 37 3,05 38 2,5 105 2,3 155 2,7
1958 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,195 5802 8,92938 7,73438 5805 -3 1 3,63 19 0,7 21 0,1 37 0,35
3806 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,88 5772 9,61122 7,73122 5779 -7 1 0,75 50 0,45 250 2,4 300 2,2 350 3,6
7218 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,4 5738 10,12796 7,72796 5704 34 1 3,1 4 1,4 43 2,7
1264 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,4875 5730 10,21298 7,72548 5684 46 1 4,4 21 0,6 37 3,35 38 1,6
5104 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,7 5783 9,4238 7,7238 5792 -9 1 1,55 43 0,15 46 3,4
3173 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,435 5736 10,14861 7,71361 5699 37 1 4,8 4 3 24 0,39 43 1,55
6032 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,55 5725 10,26125 7,71125 5666 59 1 1,1 49 0,9 50 4 251 1,75 307 5
1075 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,4375 5735 10,14591 7,70841 5700 35 1 1 50 2,2 251 3,3 307 3,25
2588 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 5,933333333 5051 13,64104 7,707706667 4326 725 1 7,6 21 2,65 43 7,55
2482 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 3,1 5685 10,80591 7,70591 5405 280 1 2,95 50 4,05 250 3,5 304 0,7 350 4,3
3558 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,675 5714 10,37269 7,69769 5626 88 1 4 21 0,95 37 3,85 38 1,9
7928 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,4625 5734 10,16006 7,69756 5695 39 1 4,35 4 3,05 24 0,35 43 2,1
7853 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,125 5760 9,81417 7,68917 5753 7 1 1,9 21 0 43 4,3 46 2,3
7770 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,566666667 5724 10,2496 7,682933333 5670 54 1 3,65 25 1,55 43 2,5
7490 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,325 5746 10,00027 7,67527 5723 23 1 3,8 24 1,4 25 0,45 43 3,65
5008 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,583333333 5721 10,25709 7,673756667 5667 54 1 3,6 21 0,2 43 3,95
5466 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 3,075 5688 10,74596 7,67096 5437 251 1 1,65 49 3,15 259 4,3 357 3,2
2397 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 5,383333333 5213 13,05266 7,669326667 4626 587 1 4,05 21 3,65 43 8,45
7357 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,52 5726 10,18619 7,66619 5693 33 1 0,83 49 0,75 264 3,2 314 5,3
6388 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 1,333333333 5799 8,99736 7,664026667 5802 -3 1 0,7 43 0 46 3,3
8292 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 4,24 5485 11,89815 7,65815 4987 498 1 6,15 50 7,25 250 1,2 301 2,8 351 3,8
1022 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 5,5 5184 13,15571 7,65571 4571 613 1 5,8 21 2,4 43 8,3
6231 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 6,383333333 4894 14,03271 7,649376667 4107 787 1 5,45 21 6,1 43 7,6
1275 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 4,84 5360 12,48693 7,64693 4799 561 1 2,55 49 1,7 250 2,6 305 5,6 353 11,75
1153 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,2375 5751 9,87919 7,64169 5741 10 1 1,5 39 0,2 43 1,45 46 5,8
5931 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 6,416666667 4879 14,05545 7,638783333 4094 785 1 5,95 21 5,1 32 ΑΠ 43 8,2
5316 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,2 5756 9,83486 7,63486 5747 9 1 1,85 21 0 43 4,75
2920 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 4,38 5462 12,01477 7,63477 4940 522 1 1,65 49 8,1 250 0,8 304 7,15 350 4,2
6838 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 4,266666667 5480 11,89132 7,624653333 4988 492 1 6,9 21 1,45 43 4,45
8087 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,125 5760 9,74845 7,62345 5760 0 1 1,6 39 0 43 3,6 46 3,3
3002 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 6,253333333 4942 13,86943 7,616096667 4198 744 1 7,76 21 2,85 43 8,15
1214 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 4,633333333 5408 12,24706 7,613726667 4870 538 1 2,7 21 6,2 43 5
3592 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,85 5702 10,462 7,612 5603 99 1 3,6 4 3,15 43 1,8
8330 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 3,2925 5658 10,90354 7,61104 5336 322 1 3 21 2,7 24 3,42 43 4,05
8031 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,6 5718 10,21086 7,61086 5685 33 1 4 21 0,3 32 ΑΠ 43 1,9 46 4,2
1486 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,05 5762 9,64624 7,59624 5773 -11 1 0,45 43 2,1 46 3,6
8045 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,595 5719 10,19118 7,59618 5691 28 1 1,8 24 1,28 43 4,6 46 2,7
6862 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 6,786666667 4751 14,38066 7,593993333 3893 858 1 7,16 21 5,05 43 8,15
5193 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,23 5752 9,81694 7,58694 5750 2 1 2,8 37 0 38 1 105 4,15 155 3,2
1285 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 9,32 3678 16,90608 7,58608 2096 1582 1 4,05 49 12,65 250 6,7 306 16,4 350 6,8
1674 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 6,161666667 4978 13,74554 7,583873333 4274 704 1 3,45 47 2 48 6,5 100 3,05 152 7,67 201 14,3
1781 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 6,566666667 4824 14,1496 7,582933333 4030 794 1 9,8 21 2,65 43 7,25
3346 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 3,23 5669 10,81282 7,58282 5398 271 1 3,1 21 2,5 39 5,87 43 1,45
5284 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,9875 5694 10,5697 7,5822 5545 149 1 3,1 4 3,6 21 1 43 4,25
1790 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 8,905 3872 16,48663 7,58163 2386 1486 1 9,15 39 1,32 43 12,35 46 12,8
8464 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 3,225 5670 10,80514 7,58014 5406 264 1 5,65 21 1,4 39 1,1 43 4,75
977 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,85 5704 10,42773 7,57773 5615 89 1 5,85 21 1,2 37 2,05 38 2,3
3224 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 5,0325 5310 12,60878 7,57628 4763 547 1 8,12 21 5,7 24 1,56 32 ΑΠ 43 4,75
6273 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 3,28 5661 10,84504 7,56504 5379 282 1 1,9 49 1,15 250 2,45 301 3,1 351 7,8
2956 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 4,566666667 5424 12,11636 7,549693333 4911 513 1 4,8 21 1,9 43 7
2189 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 2,8 5706 10,33412 7,53412 5643 63 1 1,2 50 3,65 250 2,1 301 4,35 351 2,7
1897 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 6,05 5016 13,58268 7,53268 4356 660 1 3,95 21 5,9 43 8,3
1226 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 5,28 5252 12,81129 7,53129 4705 547 1 9,05 21 1,75 39 4,32 43 6
5486 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 4,25 5484 11,7808 7,5308 5021 463 1 3,1 21 3,05 43 6,6
4917 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 3,016666667 5692 10,54633 7,529663333 5563 129 1 3,35 21 0,45 43 5,25