ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2012-2016 - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

www.avenuesnet.com

Go Back

  2016 2015 2014 2013 2012
Σύνολο Υποψηφίων. 8198 8619 8791 9274 9633
Υποψήφιοι που είναι τελειόφοιτοι. 7680 8065 8279 8633 9169
Υποψήφιοι που είναι παλιοί απόφοιτοι. 518 554 512 641 464
Υποψήφιοι για απόλυση μόνο. 2524 2717 2866 3030 3218
Υποψήφιοι για πρόσβαση σε Κύπρο και Ελλάδα. 5674 5902 5925 6244 6415
Υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές. 865 889 973 1042 1083
Υποψήφιοι για Δραματικές Σχολές. 18 25 18 18
Υποψήφιοι που έχουν ζητήσει διευκολύνσεις. 755 724 678 640 585