ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 - ΟΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΝ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 2287) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΑΘ. ΠΡ. (ΑΠO 2287) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 Μ8 Β8
6153 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 5,75000 2285 10,23009 4,4800900 2287 -2 1 0,4 4 3,05 6 15,3 7 4,8 43 5,2
670 8521 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 5,34000 2286 11,15916 5,8191600 2286 0 1 7,95 37 3,15 38 1,8 102 4,4 153 9,4
1825 8521 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 4,04167 2287 11,21523 7,1735633 2285 2 1 7,1 37 2,85 38 3 100 1,45 151 8,65 200 1,2
3937 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 7,53000 2281 11,79769 4,2676900 2284 -3 1 7,6 4 3,3 7 5,1 41 18,1 43 3,55
1547 8527 ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) -ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 7,32500 2283 12,03546 4,7104600 2283 0 1 4,55 37 2,65 38 3,1 100 7 151 15,55 200 11,1
6094 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 8,17000 2275 12,06762 3,8976200 2282 -7 1 8 4 6,35 6 4,1 7 10,2 43 12,2
3455 8527 ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) -ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 7,43333 2282 12,40425 4,9709167 2281 1 1 9,7 37 2,6 38 4,9 100 4,5 151 9 200 13,9
3053 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 9,02600 2250 12,69369 3,6676900 2280 -30 1 11,13 4 3,85 6 16,1 8 8,75 43 5,3
6990 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 8,77800 2258 12,69637 3,9183700 2279 -21 1 11,92 4 5,3 7 11,5 36 0,57 43 14,6
6259 9108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΥΕΣ - ΠΚ 8,02750 2277 12,74261 4,7151100 2278 -1 1 9,76 4 7,4 6 4,1 43 10,85
4313 8321 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8,51429 2265 12,85653 4,3422443 2277 -12 1 9,3 6 6,3 21 2,55 50 7,05 52 16,8 264 7,2 314 10,4
1595 8527 ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) -ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8,56000 2264 12,89027 4,3302700 2276 -12 1 8,82 37 4,85 38 4,8 100 9,99 150 8,4 200 14,5
457 8322 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8,39000 2269 13,17130 4,7813000 2275 -6 1 10,56 6 5,9 21 3,05 43 14,05
1300 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 9,53000 2222 13,69101 4,1610100 2274 -52 1 9,95 4 6,5 6 10,2 7 13 43 8
6466 9110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΥΕΣ - ΠΚ 8,01250 2278 13,69987 5,6873700 2273 5 1 9,65 4 8,55 36 2,7 43 11,15
1733 8425 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8,46250 2267 13,72340 5,2609000 2272 -5 1 6,5 37 5,05 38 5,3 153 17
3179 8425 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8,49000 2266 13,80283 5,3128300 2271 -5 1 9,5 37 6,3 38 6,7 105 11,35 155 8,6
3637 8521 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 9,26714 2239 13,83837 4,5712271 2270 -31 1 7,55 37 1,1 38 5,1 106 13,02 156 8 202 10,9 206 19,2
3233 9110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΥΕΣ - ΠΚ 7,93750 2279 13,86916 5,9316600 2269 10 1 10,45 4 5,2 24 5,3 43 10,8
1654 8524 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8,43000 2268 13,88600 5,4560000 2268 0 1 11,58 37 6,35 38 4,4 100 11,85 150 7,2 200 9,2
5181 8524 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8,92000 2252 13,99471 5,0747100 2267 -15 1 11,75 37 5,7 38 6,9 100 10,2 150 6,77 200 12,2
2575 8425 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8,68333 2261 14,04422 5,3608867 2266 -5 1 13,7 37 4,45 38 3,7 100 8,15 151 16,2 200 5,9
3456 8425 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 9,32000 2237 14,19939 4,8793900 2265 -28 1 10,35 37 3,05 38 5,7 106 15,42 156 8,77 202 7,05 206 14,9
2768 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 8,82000 2256 14,22253 5,4025300 2264 -8 1 12,35 21 7 23 8,6 37 7,35 38 8,8
7707 8427 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,20167 2171 14,25950 4,0578333 2263 -92 1 6,97 37 3,5 38 5,1 106 17,75 156 15,57 202 12,32
4095 8521 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 9,52500 2223 14,27070 4,7457000 2262 -39 1 7,75 37 5,9 38 4,8 106 8,05 157 17,15 206 13,5
1432 8427 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 9,62000 2215 14,28444 4,6644400 2261 -46 1 10 37 4,1 38 9,6 105 16,2 155 8,2
7424 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 9,26250 2241 14,30410 5,0416000 2260 -19 1 8,7 15 16,2 37 6,35 38 5,8
4737 8421 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 9,61667 2216 14,30556 4,6888933 2259 -43 1 5,35 37 2,65 38 2,6 106 18,55 156 18,9 202 9,65
2784 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,00000 2087 14,30762 3,3076200 2258 -171 1 9,65 4 5,05 6 12,2 7 14 43 14,1
6679 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 9,98000 2186 14,31798 4,3379800 2257 -71 1 8,35 37 10,65 38 3,8 105 13,9 155 13,2
6417 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 9,53167 2221 14,33707 4,8054033 2256 -35 1 11,9 37 3,9 38 7,4 100 14,24 150 7,25 200 12,5
4292 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 7,86250 2280 14,34935 6,4868500 2255 25 1 11,35 21 6,6 37 6,4 38 7,1
7771 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 9,45500 2231 14,36487 4,9098700 2254 -23 1 10,05 15 5,62 37 9,65 38 12,5
348 8322 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 6,50000 2284 14,38651 7,8865100 2253 31 1 7,3 47 0,9 49 3,8 265 7,5 315 13
1979 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 8,08750 2276 14,39421 6,3067100 2252 24 1 13,5 21 10,65 37 4,6 38 3,6
1329 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 8,37500 2270 14,40465 6,0296500 2251 19 1 11,9 37 6,15 38 9,7 39 5,75
1140 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,40500 2151 14,41677 4,0117700 2250 -99 1 11,12 4 7,15 7 10,5 43 12,85
2878 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 9,48750 2228 14,44424 4,9567400 2249 -21 1 11,2 15 6,45 37 8,1 38 12,2
6968 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 9,07000 2249 14,46277 5,3927700 2248 1 1 8,58 37 5,5 38 8,5 39 13,7
3575 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 8,27500 2272 14,46375 6,1887500 2247 25 1 10,3 21 10,75 37 4,95 38 7,1
6677 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 9,52500 2224 14,46578 4,9407800 2246 -22 1 11,43 15 14,32 37 8,05 38 4,3
5265 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 10,15000 2177 14,47275 4,3227500 2245 -68 1 10,85 37 5 38 6,1 100 15,99 150 8,36 200 14,6
6245 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 8,56250 2263 14,48220 5,9197000 2244 19 1 5,05 37 3,8 38 5,7 151 19,7
7570 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 9,49000 2227 14,48884 4,9988400 2243 -16 1 11,26 15 9,75 37 8,55 38 8,4
5574 8426 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8,96333 2251 14,49500 5,5316667 2242 9 1 10,8 37 6,5 38 6,4 100 15,3 150 3,18 200 11,6
7952 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 8,75750 2260 14,50649 5,7489900 2241 19 1 12,83 19 6,1 37 9 38 7,1
3973 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 10,15200 2176 14,51250 4,3605000 2240 -64 1 7 32 15,64 37 5,95 38 9,9 39 12,27
4987 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 9,50833 2226 14,52263 5,0142967 2239 -13 1 7,75 37 9,4 38 5,3 100 13,85 150 5,45 200 15,3
3134 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 9,66750 2208 14,55377 4,8862700 2238 -30 1 11,25 15 11,42 37 6,8 38 9,2
6413 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 9,80000 2199 14,55675 4,7567500 2237 -38 1 9,4 37 6,75 38 12,4 100 10,9 151 11,85 200 7,5
3460 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 10,22000 2169 14,56676 4,3467600 2236 -67 1 9,85 23 9,1 37 7,8 38 10,6 39 13,75
6581 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 9,37000 2235 14,58284 5,2128400 2235 0 1 10,7 21 7,2 32 12,8 37 7,25 38 8,9
1453 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 8,37000 2271 14,64945 6,2794500 2234 37 1 10,93 21 7,4 37 8,45 38 6,7
2617 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 9,97250 2187 14,65827 4,6857700 2233 -46 1 9,17 15 11,77 37 9,65 38 9,3
2800 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 9,95000 2189 14,65840 4,7084000 2232 -43 1 12 23 9,4 37 5,85 38 7,7 46 14,8
1786 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 9,24250 2242 14,65944 5,4169400 2231 11 1 11,25 37 5,8 38 5 39 14,92
2080 8524 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,27000 2164 14,66565 4,3956500 2230 -66 1 8,75 37 4,1 38 7 105 17,7 155 13,8
1017 8421 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,53000 2144 14,68902 4,1590200 2229 -85 1 6,85 37 6,05 38 7,6 101 16,15 153 16
2598 8426 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 11,37000 2034 14,72533 3,3553300 2228 -194 1 4,57 37 8,25 38 5,2 106 15,5 157 17,4 206 17,3
685 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 8,78750 2257 14,74411 5,9566100 2227 30 1 9,95 21 9,75 37 5,25 38 10,2
462 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 9,26250 2240 14,76392 5,5014200 2226 14 1 9,9 37 8,55 38 8,1 39 10,5
1498 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,03500 1913 14,78896 2,7539600 2225 -312 1 7,34 6 11,6 7 14,3 43 14,9
303 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 9,31750 2238 14,79085 5,4733500 2224 14 1 12,67 37 4,8 38 7,4 39 12,4
7523 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 9,57500 2219 14,79463 5,2196300 2223 -4 1 7,15 37 5,5 38 5,2 100 6,2 151 19,3 200 14,1
239 8421 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,57833 2139 14,81035 4,2320167 2222 -83 1 13,12 37 4,95 38 2,1 106 6,1 157 18,8 206 18,4
3436 8527 ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) -ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 9,76000 2203 14,81774 5,0577400 2221 -18 1 12,75 37 5,05 38 5,1 101 16,6 153 9,3
3204 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 10,58750 2136 14,82207 4,2345700 2220 -84 1 9,3 23 18,5 37 8,05 38 6,5
3558 8403 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 9,63333 2214 14,82978 5,1964467 2219 -5 1 7,55 37 8,7 38 7,6 100 12,85 150 4,3 200 16,8
5163 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 10,75000 2123 14,85521 4,1052100 2218 -95 1 10,3 22 15,3 37 9,7 38 7,7
6768 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 9,65000 2212 14,86076 5,2107600 2217 -5 1 8,75 19 9,35 37 11,6 38 8,9
782 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 9,38750 2234 14,86110 5,4736000 2216 18 1 10,7 4 8,25 36 6,75 43 11,85
171 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 8,85000 2255 14,88130 6,0313000 2215 40 1 10,45 21 8,15 37 7,5 38 9,3
6543 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 9,47750 2229 14,89242 5,4149200 2214 15 1 11,66 19 7,55 37 12,4 38 6,3
3103 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 8,66250 2262 14,89549 6,2329900 2213 49 1 13,7 21 9,6 37 5,85 38 5,5
1417 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 9,54250 2220 14,89711 5,3546100 2212 8 1 12,35 4 8,5 32 ΑΠΣ 36 3,87 43 13,45
5766 8421 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 11,54500 2008 14,90598 3,3609800 2211 -203 1 7,02 37 5,65 38 3,7 100 18 151 18 200 16,9
461 8403 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 10,32000 2158 14,91478 4,5947800 2210 -52 1 9,4 37 3,25 38 2,7 106 19,1 156 17,15
2933 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 8,21667 2274 14,92025 6,7035833 2209 65 1 13,3 37 4,7 38 9,3 100 2,4 151 6 200 13,6
4875 8405 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 10,45000 2150 14,92943 4,4794300 2208 -58 1 9,95 37 4,7 38 4,5 105 18,4 155 14,7
7032 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 9,91750 2190 14,93170 5,0142000 2207 -17 1 7,65 19 10,67 37 9,95 38 11,4
6216 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 8,76250 2259 14,93778 6,1752800 2206 53 1 12,55 21 8 37 7 38 7,5
2348 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 9,66250 2209 14,94998 5,2874800 2205 4 1 9,6 37 8,4 38 9,6 39 11,05
5302 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 10,17500 2174 14,96567 4,7906700 2204 -30 1 13,3 15 15,35 37 7,85 38 4,2
5797 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 9,59250 2218 14,97885 5,3863500 2203 15 1 10,9 4 7,25 36 7,02 43 13,2
7394 8405 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 11,03200 2084 14,97943 3,9474300 2202 -118 1 8,6 37 7,3 38 9,86 105 14,3 155 15,1
7373 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 8,91500 2253 14,98099 6,0659900 2201 52 1 13,46 21 8,65 37 4,55 38 9
4290 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 10,79000 2122 15,02352 4,2335200 2200 -78 1 11,8 6 13,6 15 13,25 37 8,9 38 6,4
3353 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 9,68750 2206 15,02387 5,3363700 2199 7 1 11,13 4 6,4 36 8,07 43 13,15
2325 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 10,93750 2098 15,02955 4,0920500 2198 -100 1 12,95 22 13,3 37 10,6 38 6,9
6211 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 8,91250 2254 15,03200 6,1195000 2197 57 1 14,4 21 10,4 37 7,15 38 3,7
815 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 10,52750 2145 15,03826 4,5107600 2196 -51 1 10,23 15 12,98 37 11,2 38 7,7
3461 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 9,74250 2204 15,04967 5,3071700 2195 9 1 12 19 11,62 37 9,95 38 5,4
5312 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 9,16250 2246 15,06905 5,9065500 2194 52 1 10,1 21 7,35 37 10,8 38 8,4
4949 8426 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,08500 2182 15,07338 4,9883800 2193 -11 1 8,86 37 3,4 38 4,5 106 7,35 157 18,5 206 17,9
7404 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 9,95500 2188 15,07766 5,1226600 2192 -4 1 8,45 37 10,5 38 10,3 39 10,57
7781 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 9,81250 2196 15,08009 5,2675900 2191 5 1 13,4 37 4,35 38 9,2 39 12,3
4201 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 10,83400 2115 15,09550 4,2615000 2190 -75 1 9,75 6 15,4 15 9,57 37 7,95 38 11,5
5609 8405 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 11,07000 2077 15,09788 4,0278800 2189 -112 1 10,8 37 7,45 38 10,7 105 14,5 155 11,9
5137 4126 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 10,55500 2141 15,10645 4,5514500 2188 -47 1 12,8 15 13,52 37 5,7 38 10,2
3311 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 11,12000 2074 15,12573 4,0057300 2187 -113 1 12 4 6,4 10 17,15 36 6,45 43 13,6
6137 8403 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 11,63167 1989 15,12784 3,4961733 2186 -197 1 10,62 37 8,5 38 8,3 100 14,95 150 9,82 200 17,6
3488 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 9,77500 2201 15,13381 5,3588100 2185 16 1 12,05 4 7,25 36 7,8 43 12
2250 8405 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 11,33600 2037 15,14652 3,8105200 2184 -147 1 10,63 37 2,1 38 9,4 105 17,55 155 17
7311 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 9,47500 2230 15,14760 5,6726000 2183 47 1 12,2 21 11,8 37 4 38 9,9
5533 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 9,07500 2248 15,14998 6,0749800 2182 66 1 13,45 21 5,35 37 8,2 38 9,3
2894 8403 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 8,24167 2273 15,15270 6,9110333 2181 92 1 7 37 3,95 38 2,7 100 5 151 20 200 10,8
7474 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 9,87500 2192 15,15544 5,2804400 2180 12 1 12,35 4 4,45 36 6,5 43 16,2
3315 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 9,81250 2196 15,16225 5,3497500 2179 17 1 11,53 4 8,4 36 7,12 43 12,2
3763 4126 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 9,89250 2191 15,16485 5,2723500 2178 13 1 12,5 19 8,37 37 9,9 38 8,8
1217 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 10,99750 2089 15,18435 4,1868500 2177 -88 1 11,65 24 10,52 25 15,82 37 6
3801 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 11,69750 1981 15,19721 3,4997100 2176 -195 1 11,7 6 14,2 25 12,49 37 8,4
5765 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,26000 2165 15,19806 4,9380600 2175 -10 1 13 4 8,45 36 5,7 43 12,15 46 12
7113 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 11,76250 1970 15,20569 3,4431900 2174 -204 1 11,65 6 13,9 25 12,7 37 8,8
3777 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 10,95500 2095 15,20645 4,2514500 2173 -78 1 9,2 24 10,62 25 17,5 37 6,5
440 4126 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 10,73000 2125 15,21966 4,4896600 2172 -47 1 12,35 15 12,82 37 7,75 38 10
1701 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,39000 2032 15,23437 3,8443700 2171 -139 1 11,35 4 5,45 7 11,8 39 11,9 43 16,45
3981 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 9,87500 2192 15,23815 5,3631500 2170 22 1 12,75 37 8,25 38 7,6 39 10,9
3389 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 10,23400 2167 15,24074 5,0067400 2169 -2 1 12,45 6 15 15 7,77 37 9,45 39 6,5
2177 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 12,20000 1882 15,24830 3,0483000 2168 -286 1 10,65 6 11 25 14,3 37 12,85
4608 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 10,90500 2103 15,25982 4,3548200 2167 -64 1 12,75 15 11,37 24 14,05 37 5,45
6852 4126 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 10,64250 2130 15,26979 4,6272900 2166 -36 1 15,1 15 12,92 37 4,45 38 10,1
7479 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 11,01750 2085 15,27008 4,2525800 2165 -80 1 13,75 24 11,17 25 12,45 37 6,7
3892 4121 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 9,33750 2236 15,27415 5,9366500 2164 72 1 12,4 21 6,75 37 10 38 8,2
6764 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 10,80500 2119 15,27592 4,4709200 2163 -44 1 13,6 6 13 24 12,97 37 3,65
3497 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 11,32500 2041 15,27696 3,9519600 2162 -121 1 9,75 22 16,8 37 10,15 38 8,6
6398 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 12,07750 1903 15,28003 3,2025300 2161 -258 1 12,06 15 12,75 25 16,4 37 7,1
2034 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 11,35600 2035 15,28155 3,9255500 2160 -125 1 9,05 6 15,23 32 11,3 37 7,5 38 13,7
5070 4121 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 9,22500 2244 15,28266 6,0576600 2159 85 1 14,2 21 4,9 37 8,8 38 9
7711 4121 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 10,10500 2180 15,28343 5,1784300 2158 22 1 13,15 19 7,37 37 8,4 38 11,5
6696 4126 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 9,17000 2245 15,28740 6,1174000 2157 88 1 14,25 21 5,6 37 9,33 38 7,5
4187 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 10,07000 2184 15,29564 5,2256400 2156 28 1 12,18 37 7,75 38 9,1 39 11,25
5812 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 9,42500 2232 15,30432 5,8793200 2155 77 1 12,6 21 9,4 37 7,1 38 8,6
6333 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 9,77500 2201 15,30914 5,5341400 2154 47 1 8,65 4 9,9 6 17,3 37 3,25
2226 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 10,82500 2117 15,31781 4,4928100 2153 -36 1 8,15 6 14,6 37 7,85 38 12,7
6508 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 10,85500 2111 15,32077 4,4657700 2152 -41 1 10,75 15 15,97 37 8,1 38 8,6
7094 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 11,49000 2019 15,33328 3,8432800 2151 -132 1 11 6 14,05 22 17,7 37 10,5 38 4,2
4307 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 11,28000 2050 15,33549 4,0554900 2150 -100 1 12,15 24 11,6 25 12,37 37 9
13 9113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΥΕΣ - ΠΚ 9,98750 2185 15,33651 5,3490100 2149 36 1 6,75 4 6,3 6 16,4 36 10,5
1437 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 9,59750 2217 15,33716 5,7396600 2148 69 1 11,69 21 13,05 37 7,15 38 6,5
5796 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,84000 1957 15,34000 3,5000000 2147 -190 1 13,1 4 5,25 6 10,3 7 14,15 43 16,4
2975 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 9,83750 2195 15,34120 5,5037000 2146 49 1 13,45 24 11,7 37 7,2 39 7
2456 8405 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 11,12400 2073 15,34901 4,2250100 2145 -72 1 8,82 37 6,3 38 5 105 17,6 155 17,9
1353 4121 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 9,52500 2224 15,36307 5,8380700 2144 80 1 13,65 21 12,25 37 5,4 38 6,8
6818 8405 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 11,27200 2051 15,37753 4,1055300 2143 -92 1 12,76 37 4,25 38 6,3 105 14,95 155 18,1
3086 4126 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 10,89500 2107 15,38135 4,4863500 2142 -35 1 11,91 15 16,52 37 5,55 38 9,6
4451 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 11,22500 2055 15,38769 4,1626900 2141 -86 1 13,5 24 10,5 25 14,5 37 6,4
1600 8429 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 11,10000 2076 15,39048 4,2904800 2140 -64 1 10,2 37 7,7 38 12,7 105 17,8 155 7,1
2425 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 12,06400 1907 15,39463 3,3306300 2139 -232 1 10,65 24 17 25 17,77 37 1,95 43 12,95
7630 4126 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 10,97500 2093 15,39901 4,4240100 2138 -45 1 11,5 15 15,75 37 7,55 38 9,1
3767 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 10,58750