ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 - ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 

Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 2287) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΑΘ. ΠΡ. (ΑΠO 2287) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 Μ8 Β8
1 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,50000 398 19,17631 2,6763100 349 49 1 16,1 4 13,8 6 17,7 43 18,4
6 5302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 16,18000 498 19,02388 2,8438800 720 -222 1 10,6 50 17,4 52 18,1 264 18,1 314 16,7
7 5302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 17,16000 227 19,28682 2,1268200 184 43 1 12,7 50 19,5 52 19,4 264 17,1 314 17,1
13 9113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΥΕΣ - ΠΚ 9,98750 2185 15,33651 5,3490100 2149 36 1 6,75 4 6,3 6 16,4 36 10,5
38 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,88000 1411 18,09301 4,2130100 1206 205 1 13,1 4 7,6 6 16,4 43 14,7 46 17,6
41 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ 17,36250 175 19,29001 1,9275100 178 -3 1 14,7 6 18,3 37 16,85 39 19,6
42 8525 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 14,90000 1013 18,03607 3,1360700 1236 -223 1 6,15 49 15,95 258 18,8 356 18,7
50 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 14,45000 1196 17,57335 3,1233500 1452 -256 1 11,65 6 14,9 43 15,15 46 16,1
52 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 16,28750 460 18,76490 2,4774000 915 -455 1 15,15 23 18,9 37 15,8 38 15,3
61 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 13,35000 1599 18,97496 5,6249600 806 793 1 7,5 49 17,9 262 17,95 312 10,05
76 5127 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ 12,93400 1710 16,15354 3,2195400 1959 -249 1 12,2 6 15,3 15 10,27 25 18,75 37 8,15
80 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,56000 1155 18,68350 4,1235000 949 206 1 13,1 6 16,7 21 14 37 12,1 46 16,9
106 4129 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 12,39500 1841 16,60879 4,2137900 1835 6 1 10,86 15 18,52 37 11,2 38 9
108 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 13,02500 1677 17,02789 4,0028900 1674 3 1 13,6 37 9,95 38 12,1 39 16,45
115 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,20400 54 19,57089 1,3668900 22 32 1 16,4 19 18,97 21 19,7 37 17,45 46 18,5
117 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,73750 1773 16,50610 3,7686000 1864 -91 1 14,55 4 13 6 11,3 43 12,1
139 8302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 14,71667 1090 17,00213 2,2854633 1684 -594 1 8,2 41 17,7 50 15,4 52 17,5 264 15,1 314 14,4
153 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,43750 417 19,19373 2,7562300 313 104 1 18,8 19 14 37 17,05 38 15,9
155 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,33000 444 19,07917 2,7491700 568 -124 1 15,2 6 18,5 25 18,72 37 12,9
156 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 15,43333 799 19,07745 3,6441167 575 224 1 15,55 4 12,5 43 18,25
165 4128 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 11,16250 2065 15,89349 4,7309900 2014 51 1 12,4 37 10,8 38 7,1 39 14,35
166 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,25000 47 19,47134 1,2213400 53 -6 1 18,45 21 18,4 37 17,45 38 18,7
169 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 15,18750 885 18,14996 2,9624600 1176 -291 1 15,85 6 17,5 25 15,5 37 11,9
171 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 8,85000 2255 14,88130 6,0313000 2215 40 1 10,45 21 8,15 37 7,5 38 9,3
177 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 14,65500 1118 17,75508 3,1000800 1372 -254 1 12,02 24 14,85 25 18,75 37 13
178 4121 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 10,93000 2099 15,73242 4,8024200 2065 34 1 11,5 37 9,05 38 11,9 39 11,27
183 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,60000 1137 18,56784 3,9678400 995 142 1 15,4 19 14,45 21 16,6 37 11,95
190 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 12,30400 1860 16,29611 3,9921100 1917 -57 1 10,95 6 17,55 15 13,57 37 7,45 38 12
192 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 14,26750 1268 18,01800 3,7505000 1242 26 1 14,3 19 10,87 37 15,9 38 16
193 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 12,76750 1762 16,40137 3,6338700 1894 -132 1 12,8 24 10,82 25 17,25 37 10,2
198 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,49000 1180 18,11188 3,6218800 1198 -18 1 9,86 37 15,55 38 18 39 14,55
199 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 14,63750 1122 17,88576 3,2482600 1302 -180 1 15,7 23 19,35 37 11,7 38 11,8
200 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,39250 427 19,20162 2,8091200 302 125 1 18,15 19 18,02 21 14,9 37 14,5
201 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 10,30000 2161 15,75896 5,4589600 2057 104 1 12 21 11,5 37 8,4 38 9,3
202 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,44250 32 19,51663 1,0741300 39 -7 1 16,45 19 18,87 37 19,15 38 19,3
204 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,76800 1450 18,19724 4,4292400 1153 297 1 13,27 19 13,47 21 11,8 38 10,9 43 19,4
207 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 11,87000 1949 15,43564 3,5656400 2127 -178 1 9,9 6 16,9 24 13,7 37 2,75 43 16,1
208 2507 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 17,22500 208 19,18124 1,9562400 338 -130 1 16,55 15 18,5 37 15,65 38 18,2
209 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,36750 820 18,68436 3,3168600 948 -128 1 12,55 37 14,35 38 17 39 17,57
216 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 15,79600 662 19,04856 3,2525600 660 2 1 12,03 6 17,4 9 19,4 21 10,15 32 20
217 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,08000 938 19,00537 3,9253700 780 158 1 14,5 19 17,87 21 15,2 37 12,75
218 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 13,24250 1622 17,32262 4,0801200 1547 75 1 13,9 37 8 38 13,1 39 17,97
219 4604 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΣΥ 14,40000 1214 19,57774 5,1777400 21 1193 1 10,3 50 19,85 250 20 301 9,45 351 12,4
223 5127 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ 11,86250 1950 15,60200 3,7395000 2093 -143 1 12,03 24 14,22 25 15,25 37 5,95
225 5127 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ 12,52250 1820 16,22277 3,7002700 1943 -123 1 14,2 24 11,97 25 16,12 37 7,8
226 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,11750 529 19,07292 2,9554200 588 -59 1 15,25 15 18,52 24 19 37 11,7
229 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 14,75750 1075 18,59139 3,8338900 980 95 1 16,71 37 9,7 38 14,9 39 17,72
239 8421 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,57833 2139 14,81035 4,2320167 2222 -83 1 13,12 37 4,95 38 2,1 106 6,1 157 18,8 206 18,4
244 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,53000 1164 18,20163 3,6716300 1151 13 1 15,75 37 12,7 38 12,7 39 16,97
247 5127 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ 12,83000 1742 16,64348 3,8134800 1821 -79 1 12,37 6 13,3 24 17,3 37 8,35
248 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 15,83750 647 19,07157 3,2340700 591 56 1 15,05 4 13,1 6 17 43 18,2
249 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 17,04000 269 19,23274 2,1927400 250 19 1 18,15 19 16,2 21 16,4 38 15,3 43 19,15
250 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 10,18750 2172 15,78631 5,5988100 2048 124 1 13,45 21 11,55 37 7,95 38 7,8
254 5302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 14,17000 1302 18,86000 4,6900000 865 437 1 8,45 50 17,05 52 18,8 264 10,6 314 15,95
260 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,66250 1112 17,49654 2,8340400 1492 -380 1 13,4 22 17,5 37 13,75 38 14
263 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,02500 961 18,55911 3,5341100 996 -35 1 13,9 15 16,7 21 10,6 43 18,9
266 4121 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 10,35000 2155 15,77717 5,4271700 2050 105 1 12,4 21 12,7 37 6,6 38 9,7
269 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,62500 727 19,05890 3,4339000 630 97 1 13,9 21 17,9 37 15,9 38 14,8
270 5127 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ 11,51250 2013 15,59530 4,0828000 2096 -83 1 13,8 24 10,35 25 13,35 37 8,55
280 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,96250 594 19,08913 3,1266300 541 53 1 14,8 19 15,6 21 18,15 37 15,3
284 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,28750 189 19,18010 1,8926000 343 -154 1 15,1 15 18,25 37 18 38 17,8
290 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 13,08750 1660 17,42898 4,3414800 1513 147 1 14 4 11,85 36 12,1 43 14,4
292 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ 14,84400 1034 19,06354 4,2195400 617 417 1 11,82 47 7,2 48 17,6 107 17,6 205 20
294 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 13,01750 1681 17,15590 4,1384000 1617 64 1 15,35 37 10,2 38 11,5 39 15,02
295 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,13400 1896 16,51759 4,3835900 1859 37 1 15,55 4 11,45 6 14,4 36 6,07 43 13,2
299 4129 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 13,43750 1576 17,07485 3,6373500 1656 -80 1 12,6 15 17,8 37 10,15 38 13,2
303 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 9,31750 2238 14,79085 5,4733500 2224 14 1 12,67 37 4,8 38 7,4 39 12,4
309 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,99250 583 19,14651 3,1540100 400 183 1 15,9 4 13,8 36 15,97 43 18,3
314 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 16,88750 297 19,16609 2,2785900 363 -66 1 17,55 6 15,85 21 15,8 43 18,35
315 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 13,92000 1399 17,05284 3,1328400 1664 -265 1 14,95 6 16,5 24 7,8 25 12,95 43 17,4
318 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 16,79000 323 19,24752 2,4575200 223 100 1 17,65 21 17,05 32 20 37 13,55 38 15,7
321 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,15750 229 19,22905 2,0715500 256 -27 1 15,23 19 18,55 37 17,85 38 17
339 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,08750 934 19,03972 3,9522200 674 260 1 14,05 4 10,95 6 18,75 43 16,6
343 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,58000 1807 16,98313 4,4031300 1694 113 1 11,45 4 10,7 36 13,12 43 15,05
348 8322 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 6,50000 2284 14,38651 7,8865100 2253 31 1 7,3 47 0,9 49 3,8 265 7,5 315 13
350 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 11,71750 1975 17,32309 5,6055900 1546 429 1 9,6 39 6,17 43 12,2 46 18,9
357 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,95000 77 19,35107 1,4010700 112 -35 1 17,5 37 16,35 38 19 39 18,95
371 4121 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 12,93750 1707 16,85200 3,9145000 1759 -52 1 16,35 15 14,2 37 8,9 38 12,3
374 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,90000 84 19,35638 1,4563800 104 -20 1 16,7 19 17,6 37 18,8 38 18,5
376 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 16,49750 401 19,03608 2,5385800 688 -287 1 14,3 24 17,22 39 16,32 43 18,15
382 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,93000 608 18,87750 2,9475000 855 -247 1 14,55 15 17,47 37 16,1 38 15,6
387 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 15,53600 769 18,99466 3,4586600 799 -30 1 14,15 4 13,93 6 11,55 41 18,95 43 19,1
391 5302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 14,01000 1360 17,59104 3,5810400 1444 -84 1 4,1 50 17,25 52 17,5 264 15,4 314 15,8
396 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 15,05400 951 17,92806 2,8740600 1286 -335 1 10,75 6 17,6 24 11,77 25 16,85 43 18,3
397 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 12,63750 1792 16,62101 3,9835100 1830 -38 1 13,1 6 14,9 24 16,45 37 6,1
399 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ 18,51400 26 19,44982 0,9358200 61 -35 1 17,4 15 18,12 21 17,4 32 20 43 19,65
402 4129 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 12,42750 1834 16,34830 3,9208000 1907 -73 1 11,76 15 17,1 37 9,55 38 11,3
410 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,70750 703 18,17184 2,4643400 1164 -461 1 12,36 6 17,4 15 16,22 43 16,85
415 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 14,63750 1121 19,03664 4,3991400 684 437 1 14,8 22 19,9 37 13,75 38 10,1
417 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,40000 810 19,02684 3,6268400 712 98 1 15,45 21 16 37 14,35 38 15,8
418 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,88400 1019 18,79304 3,9090400 896 123 1 13,7 19 10,37 21 14,9 38 16,3 43 19,15
419 2503 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΑΣΕΙ 18,23750 48 19,53883 1,3013300 32 16 1 15 37 19,65 38 18,5 39 19,8
420 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 12,60000 1801 16,81967 4,2196700 1770 31 1 14,55 37 7,7 38 12,5 39 15,65
421 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,22000 486 19,09228 2,8722800 529 -43 1 16,73 19 15,1 37 17,15 38 15,9
424 5103 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,79250 1754 16,69573 3,9032300 1807 -53 1 11,7 24 13,82 25 19 37 6,65
429 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,42000 33 19,46745 1,0474500 55 -22 1 17,6 19 18 21 18,7 38 18,2 43 19,6
430 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 14,33750 1237 17,51535 3,1778500 1483 -246 1 16,1 24 13,85 25 16,7 37 10,7
432 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,97500 588 19,06488 3,0898800 607 -19 1 14,8 4 16,3 6 14,6 43 18,2
434 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,22500 481 19,06940 2,8444000 599 -118 1 14,43 24 17,5 25 19,57 37 13,4
437 4121 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 10,91750 2100 15,62050 4,7030000 2091 9 1 10,2 19 7,02 37 11,75 38 14,7
440 4126 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 10,73000 2125 15,21966 4,4896600 2172 -47 1 12,35 15 12,82 37 7,75 38 10
442 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 14,00750 1362 16,98621 2,9787100 1691 -329 1 11,43 6 9,4 24 17,5 43 17,7
447 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 14,54750 1158 18,48502 3,9375200 1036 122 1 14,42 24 15,42 25 19,65 37 8,7
457 8322 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8,39000 2269 13,17130 4,7813000 2275 -6 1 10,56 6 5,9 21 3,05 43 14,05
460 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,86750 1027 18,53163 3,6641300 1010 17 1 14,8 37 10,85 38 15,4 39 18,42
461 8403 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 10,32000 2158 14,91478 4,5947800 2210 -52 1 9,4 37 3,25 38 2,7 106 19,1 156 17,15
462 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 9,26250 2240 14,76392 5,5014200 2226 14 1 9,9 37 8,55 38 8,1 39 10,5
464 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 15,81250 656 19,04058 3,2280800 671 -15 1 11,25 24 19,1 25 19,4 37 13,5
465 4601 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ 11,58333 1997 18,01047 6,4271367 1245 752 1 5,65 49 9,65 250 19,45
470 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,42500 1200 18,49108 4,0660800 1031 169 1 15,15 19 10,7 21 13,1 43 18,75
480 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 15,68000 711 18,57800 2,8980000 989 -278 1 12,8 24 16,35 25 18,92 37 14,65
482 4129 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 12,52250 1820 16,24271 3,7202100 1939 -119 1 8,07 15 16,37 37 14,95 38 10,7
490 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 16,29400 458 18,78143 2,4874300 903 -445 1 13,3 15 18,82 22 14,7 37 17,65 38 17
493 4128 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 11,38750 2033 15,97556 4,5880600 1998 35 1 12,25 19 7,3 37 12 38 14
498 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,32400 1247 19,10216 4,7781600 505 742 1 16,65 4 13,8 6 16,5 36 15,37 43 9,3
499 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,12500 1651 17,76000 4,6350000 1366 285 1 15,55 21 10 37 15,05 38 11,9
500 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,40250 1581 17,12364 3,7211400 1633 -52 1 14,61 4 10,55 6 15,1 43 13,35
502 5103 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 14,18500 1297 17,13701 2,9520100 1625 -328 1 14,12 24 14,2 25 15,52 37 12,9
507 4603 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΣΥ 15,23000 867 19,31363 4,0836300 153 714 1 6,37 50 15,25 266 19,7 316 19,6
509 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,79250 2121 15,84343 5,0509300 2030 91 1 11,6 4 9,15 36 7,22 43 15,2
512 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 14,69250 1097 17,51839 2,8258900 1482 -385 1 14,1 6 16 25 17,67 37 11
514 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,57000 383 19,18025 2,6102500 342 41 1 17,3 19 14,4 21 16,35 38 15,4 43 19,4
517 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 12,64000 1791 17,21416 4,5741600 1599 192 1 11,86 21 16,8 32 ΑΠΣ 37 7,4 38 14,5
519 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,43750 1577 17,63084 4,1933400 1426 151 1 12,6 21 13,7 37 12,55 38 14,9
530 4129 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 14,20500 1291 17,62949 3,4244900 1427 -136 1 13,4 15 17,02 37 16 38 10,4
532 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,82500 1429 18,10579 4,2807900 1201 228 1 16,5 19 12,5 21 14,2 37 12,1
534 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,35400 438 19,17915 2,8251500 346 92 1 16,75 4 14,7 6 16,7 36 16,62 43 17
541 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,81250 90 19,31019 1,4976900 157 -67 1 15,75 15 19,3 37 18,6 38 17,6
542 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 14,48750 1181 17,87782 3,3903200 1306 -125 1 15,35 15 17,4 37 11,2 38 14
545 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 13,47500 1566 16,90185 3,4268500 1735 -169 1 13,55 6 12,4 21 11,55 43 16,4
558 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 16,71750 342 19,18037 2,4628700 340 2 1 16,25 19 15,97 21 17,2 37 17,45
561 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 14,92500 1001 18,54043 3,6154300 1004 -3 1 15,25 15 18,85 37 10,9 38 14,7
566 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 15,94400 601 18,38010 2,4361000 1080 -479 1 14,85 6 17,1 15 16,77 25 18,35 37 12,65
570 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,95500 596 18,91626 2,9612600 831 -235 1 14,9 15 17,12 37 16,7 38 15,1
576 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,03000 958 18,44409 3,4140900 1050 -92 1 11,5 37 13,95 38 16,6 39 18,07
577 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,13750 914 19,00994 3,8724400 762 152 1 17,55 4 12 6 17,1 43 13,9
579 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 18,01250 68 19,46193 1,4494300 57 11 1 18,4 24 19,1 25 19,95 37 14,6
589 4128 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 11,75500 1971 15,92055 4,1655500 2007 -36 1 14,2 15 10,87 37 10,05 38 11,9
598 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,96250 1929 16,68479 4,7222900 1808 121 1 12,85 4 10 36 9,05 43 15,95
599 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 13,60000 1516 17,21104 3,6110400 1602 -86 1 11,5 4 13,1 6 12,4 43 17,4
619 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 15,94500 600 18,83089 2,8858900 881 -281 1 14,01 24 17,02 25 18,9 37 13,85
622 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 12,36000 1849 17,57810 5,2181000 1450 399 1 13,1 4 9,6 6 16,3 36 13,15 43 9,65
623 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,63250 1506 17,80508 4,1725800 1343 163 1 14,63 19 14,15 21 15,45 37 10,3
624 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,17500 1889 16,91041 4,7354100 1732 157 1 10,35 4 10,2 21 10,95 43 17,2
626 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 16,25400 471 19,02330 2,7693000 721 -250 1 17,4 15 19,17 21 13,7 32 13,6 43 17,4
627 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,86750 2109 15,97329 5,1057900 1999 110 1 13,4 4 11,5 36 11,17 43 7,4
635 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 16,22000 486 19,09371 2,8737100 527 -41 1 14,8 19 14,75 21 16,15 38 16,3 43 19,1
644 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 16,80500 320 19,09870 2,2937000 513 -193 1 15,8 6 17,7 15 17,47 37 16,25
647 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,15000 904 19,02544 3,8754400 718 186 1 17,1 19 15,35 21 16,25 37 11,9
649 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,58750 2136 15,67143 5,0839300 2080 56 1 13,4 4 10,4 6 12,35 36 6,2
651 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 17,43000 158 19,20848 1,7784800 292 -134 1 15,95 15 18,12 37 18,55 38 17,1
655 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,89800 1719 18,12811 5,2301100 1186 533 1 10,81 21 10 24 14,73 37 9,8 43 19,15
656 8201 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΤΣ - ΑΣΕΙ 13,02333 1678 17,65013 4,6267967 1419 259 1 11,85 37 8,75 38 13,7 100 19,25 150 7,39 200 17,2
660 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 15,79250 663 18,85995 3,0674500 866 -203 1 15,55 6 17 15 17,82 37 12,8
663 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 16,68750 348 19,19343 2,5059300 314 34 1 14,6 19 18,55 21 17,25 37 16,35
670 8521 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 5,34000 2286 11,15916 5,8191600 2286 0 1 7,95 37 3,15 38 1,8 102 4,4 153 9,4
673 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 13,65000 1495 17,81902 4,1690200 1333 162 1 13,2 21 14,45 37 14,25 38 12,7
674 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,75000 1459 17,97875 4,2287500 1263 196 1 13,45 4 12,95 21 12,45 43 16,15
676 5103 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 15,34250 827 18,11880 2,7763000 1194 -367 1 13,6 6 15,9 15 17,12 37 14,75
678 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 12,68750 1782 16,75446 4,0669600 1792 -10 1 11,6 19 13,5 37 13,95 38 11,7
679 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 14,83000 1040 18,06218 3,2321800 1221 -181 1 15,6 15 14,22 37 16,4 38 13,1
681 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,61250 370 19,05112 2,4386200 653 -283 1 17,5 24 17,8 25 16,65 37 14,5
685 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 8,78750 2257 14,74411 5,9566100 2227 30 1 9,95 21 9,75 37 5,25 38 10,2
687 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 16,88750 297 19,10815 2,2206500 487 -190 1 15,1 15 17,6 37 17,35 38 17,5
690 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,43000 421 19,09179 2,6617900 532 -111 1 17,65 15 17,97 37 13,7 38 16,4
693 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,36000 1230 18,31373 3,9537300 1102 128 1 15,07 19 14,67 21 15,25 37 12,45
697 4126 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 13,77250 1449 17,53997 3,7674700 1469 -20 1 14,42 37 11,05 38 15 39 14,62
701 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,90500 614 18,89295 2,9879500 841 -227 1 15,3 15 16,82 37 14,2 38 17,3
706 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 15,13333 919 18,88350 3,7501667 851 68 1 12,47 21 14,63 43 18,3
708 5127 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ 12,85000 1735 16,36234 3,5123400 1903 -168 1 12,45 24 14,7 25 17,4 37 6,85
715 4121 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 11,94500 1935 16,27775 4,3327500 1923 12 1 10,96 19 9,77 37 14,15 38 12,9
732 8522 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 11,85500 1953 16,00907 4,1540700 1983 -30 1 5,32 49 7,7 258 15 356 19,4
748 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,75500 680 19,00665 3,2516500 774 -94 1 14,05 37 15,85 38 15 39 18,12
749 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 14,02500 1353 17,56639 3,5413900 1456 -103 1 12,6 4 12,7 6 15,6 43 15,2
750 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 12,93750 1707 16,93667 3,9991700 1714 -7 1 12,95 4 6,05 6 16,7 43 16,05
753 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,40000 1582 17,24354 3,8435400 1587 -5 1 16,25 4 10,05 6 10 43 17,3
760 5103 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 14,00000 1367 17,26275 3,2627500 1575 -208 1 14,15 24 16,55 25 17,8 37 7,5
762 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,03250 2083 16,48146 5,4489600 1869 214 1 13,93 4 6,65 36 4,95 43 18,6
763 5127 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ 12,23500 1872 15,86204 3,6270400 2025 -153 1 11,6 24 13,64 25 16 37 7,7
764 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 13,94500 1386 17,25400 3,3090000 1582 -196 1 12,76