ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ, ΥΠΟΨ: ΑΠΟΥΣΙΕΣ: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: ΜΕΓ. ΒΑΘΜΟΣ: 0,00-4,99: 5,00-9,99: 10,00-14,99: 15,00-18,49: 18,50-20:
9 ΙΤΑΛΙΚΑ 22 0 14,48636364 20 0 2 11 5 4
0,00% 9,09% 50,00% 22,73% 18,18%
ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΕΡΣ. Μ.Ο: ΜΙΚ. ΒΑΘΜΟΣ:
0,268358% 0,000% 14,78148148 6,8
ΑΠΟΚΛΙΣΗ M.O: ΑΠΟΚ ΜΕΓ-ΕΛΑΧ: ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ:
-0,295117845 13,2 3,864441093
ΚΩΔ. ΥΠΟΨ. Βαθμός ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠO
144 17,4 8 22
216 19,4 3 22
1035 6,8 22 22
1469 18,5 4 22
2218 7 21 22
2401 11 18 22
2699 14,8 11 22
4089 12,8 15 22
4433 17 9 22
4831 18 6 22
5473 14,6 12 22
5623 19,6 2 22
5953 12,9 14 22
6105 11,8 16 22
6125 18,2 5 22
6226 10,1 20 22
6490 14 13 22
6729 14,9 10 22
7247 17,5 7 22
7454 20 1 22
7459 11,7 17 22
8001 10,7 19 22