ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2016 - Μέσοι όροι, τυπική απόκλιση, και άλλα στατιστικά στοιχεία ανά μάθημα

ΚΩΔ. ΜΑΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΓΓ. ΥΠΟΨ. ΥΠΟΨ. ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΑΘΙΣΑΝ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΕΓ. ΒΑΘ. ΕΛΑΧ. ΒΑΘ. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΕΓ. ΒΑΘΜ.  ΑΠΌ ΜΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΛ. ΒΑΘΜ. ΑΠΌ ΜΟ VARIANCE
1 Νέα Ελληνικά 8198 8039 159 9,56 4,66 19,15 0,00 9,59 -9,56 21,73
4 Ιστορία 1104 1088 16 8,98 4,63 19,15 0,20 10,17 -8,78 21,41
5 Λατινικά 9 8 1 10,25 8,32 19,62 0,00 9,37 -10,25 69,17
6 Αγγλικά 1890 1854 36 13,46 3,92 20,00 0,40 6,54 -13,06 15,35
7 Γαλλικά 50 47 3 14,39 3,29 19,20 4,80 4,81 -9,59 10,81
8 Γερμανικά 16 14 2 17,12 3,07 19,85 8,75 2,73 -8,37 9,45
9 Ιταλικά 22 22 0 14,49 3,86 20,00 6,80 5,51 -7,69 14,93
10 Ισπανικά 7 6 1 16,44 2,48 19,20 12,00 2,76 -4,44 6,17
11 Τουρκικά 5 5 0 7,22 5,12 17,30 3,70 10,08 -3,52 26,19
15 Πληροφορική 830 822 8 13,47 4,88 20,00 0,15 6,53 -13,32 23,80
19 Χημεία 848 840 8 11,73 4,79 19,70 0,00 7,97 -11,73 22,95
21 Βιολογία 1835 1812 23 9,44 5,20 19,70 0,00 10,26 -9,44 27,02
22 Ελεύθερο-Προοπτικό Σχέδιο 173 172 1 14,86 4,30 20,00 0,10 5,14 -14,76 18,50
23 Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο 57 55 2 15,14 5,26 20,00 2,60 4,86 -12,54 27,72
24 Πολιτική Οικονομία 657 652 5 10,49 5,66 19,87 0,00 9,38 -10,49 32,00
25 Λογιστική 469 468 1 14,28 4,69 20,00 0,00 5,72 -14,28 22,04
32 Πρακτική Δοκιμασία 272 236 36 13,82 3,75 20,00 5,00 6,18 -8,82 14,08
36 Αρχαία Ελληνικά 420 413 7 10,02 4,73 18,65 0,00 8,63 -10,02 22,37
37 Μαθηματικά 2541 2523 18 10,25 4,87 19,95 0,00 9,70 -10,25 23,71
38 Φυσική 1621 1607 14 10,78 5,34 19,80 0,00 9,02 -10,78 28,55
39 Τεχνολογία 482 477 5 11,26 5,63 19,80 0,00 8,54 -11,26 31,66
41 Ρωσικά 114 112 2 15,30 3,63 19,60 3,60 4,30 -11,70 13,16
43 Μαθηματικά Κ.Κ 4480 4397 83 11,71 5,09 20,00 0,00 8,29 -11,71 25,91
45 Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου - Αρμονία 45 43 2 12,98 4,63 19,75 2,50 6,77 -10,48 21,44
46 Γραφικές Τέχνες 1023 989 34 11,90 3,71 19,50 1,20 7,60 -10,70 13,76
47 Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών 59 58 1 4,51 3,72 18,20 0,20 13,69 -4,31 13,83
48 Μαθηματικά Θ. Κ. 4ώρο Τεχνικών Σχολών 56 56 0 9,36 4,87 19,80 0,40 10,44 -8,96 23,69
49 Μαθηματικά Π. Κ. 4ώρο Τεχνικών Σχολών 168 162 6 6,73 5,19 19,75 0,00 13,02 -6,73 26,90
50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών 975 910 65 7,68 4,73 20,00 2,00 12,32 -5,68 22,37
52 Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών 236 225 11 11,91 4,49 19,70 2,20 7,79 -9,71 20,18
100 Αγλλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχ.) 127 126 1 8,34 5,38 20,00 0,90 11,66 -7,44 28,98
101 Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκατ. και Ηλεκτροτ. Εφαρμογών (Θ.Κ.) Ι 40 40 0 11,00 4,91 19,40 2,50 8,41 -8,50 24,14
102 Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος (Θ.Κ.) Ι 15 15 0 9,36 6,07 19,80 2,10 10,44 -7,26 36,82
105 Μικροϋπολογιστές (Θ.Κ.) Ι 45 44 1 12,59 4,99 19,95 1,30 7,36 -11,29 24,85
106 Μηχανική και Κατασκευές (Θ.Κ.) Ι 39 37 2 11,26 6,78 20,00 0,00 8,74 -11,26 45,97
107 Γραφικές Τέχνες (Θ.Κ.) Ι 23 23 0 15,87 2,34 18,80 9,60 2,93 -6,27 5,46
108 Διακοσμητική (Θ.Κ.) Ι 9 9 0 12,03 4,94 18,40 3,80 6,37 -8,23 24,44
150 Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας (Θ.Κ.) ΙΙ 48 48 0 6,59 3,46 18,40 1,44 11,81 -5,15 12,00
151 Τεχνολογία Αυτοκινήτων (Θ.Κ.) ΙΙ 79 77 2 11,72 4,39 20,00 3,00 8,28 -8,72 19,26
153 Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία (Θ.Κ.) ΙΙ 53 53 0 10,57 5,98 20,00 1,60 9,43 -8,97 35,81
155 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Θ.Κ.) ΙΙ-Ειδικότητα Μηχανικής Η/Υ 44 43 1 11,80 4,94 19,60 1,10 7,80 -10,70 24,39
156 Μετρήσεις Ποσοτήτων (Θ.Κ.) ΙΙ 22 21 1 11,94 6,00 18,90 0,80 6,96 -11,14 36,03
157 Αρχιτεκτονική Δημιουργία και Τεχνολογία (Θ.Κ.) ΙΙ 19 18 1 13,64 5,54 19,75 0,80 6,11 -12,84 30,71
159 Πολιτική Οικονομία (Θ.Κ.) ΙΙ 3 3 0 15,56 1,52 17,25 13,57 1,69 -1,99 2,30
200 Μηχανολογικό Σχέδιο (Θ.Κ.) 126 123 3 10,58 4,73 19,50 1,20 8,92 -9,38 22,37
202 Στατικό Σχέδιο (Θ.Κ.) 20 20 0 10,97 5,57 19,20 1,65 8,23 -9,32 31,04
205 Σχέδιο Γραφικών Τεχνών (Ελεύθερο Σχεδιο) 23 23 0 16,36 4,21 20,00 6,00 3,64 -10,36 17,75
206 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Θ.Κ.) 29 28 1 13,80 5,82 19,80 2,30 6,00 -11,50 33,88
208 Μηχαν. Σχέδιο Υδραυλ., Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων 4 4 0 11,18 3,46 16,60 7,65 5,43 -3,53 12,00
250 Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής (Π.Κ.) Ι 298 279 19 5,56 4,60 20,00 0,00 14,44 -5,56 21,14
251 Τεχνολογία Ηλεκτρικ. Εγκαταστ. και Ηλεκτροτ. Εφαρμογών (Π.Κ.) Ι 77 75 2 7,36 3,67 16,40 1,10 9,04 -6,26 13,44
252 Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος (Π.Κ.) Ι 8 8 0 9,29 4,07 15,40 4,80 6,11 -4,49 16,53
253 Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών (Π.Κ.) Ι 63 56 7 8,46 3,57 16,25 2,55 7,79 -5,91 12,76
255 Μετρήσεις Ποσοτήτων (Π.Κ.) Ι 9 8 1 5,27 4,01 13,77 1,20 8,50 -4,07 16,10
257 Τεχνολογία Ξυλουργικής-Επιπλοποιίας (Π.Κ.) Ι 34 29 5 9,54 3,59 19,50 2,00 9,96 -7,54 12,86
258 Τεχνολογία και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών (Π.Κ.) Ι 44 40 4 12,84 4,38 19,10 2,00 6,27 -10,84 19,18
259 Τεχνολογία και Εργαστήρια Διακοσμητικής (Π.Κ.) Ι 45 42 3 8,67 4,77 18,30 1,60 9,63 -7,07 22,74
260 Τεχνολογία και Εργαστήρια Αργυροχοΐας-Χρυσοχοΐας (Π.Κ.) Ι 8 7 1 7,54 3,04 13,40 4,00 5,86 -3,54 9,24
261 Τεχνολογία Παραγωγής και Προώθησης Ειδών Ένδυσης (Π.Κ.) Ι 29 28 1 6,88 3,53 17,15 3,05 10,27 -3,83 12,48
262 Λογιστική (Π.Κ.) Ι 10 8 2 13,94 5,80 19,35 3,25 5,41 -10,69 33,69
264 Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών (Π.Κ.) Ι 310 293 17 7,15 3,92 18,10 0,60 10,95 -6,55 15,34
265 Εισαγωγή στη Γεωργία και Λαχανοκομία (Π.Κ.) Ι 15 15 0 6,53 2,16 11,70 2,00 5,17 -4,53 4,65
266 Τεχνολογία Κομμωτικής (Π.Κ.) Ι 89 85 4 12,07 4,53 19,90 4,00 7,83 -8,07 20,48
267 Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών 58 56 2 4,73 2,73 12,50 1,80 7,77 -2,93 7,45
300 Μηχανουργική Τεχνολογία (Π.Κ.) ΙΙ 22 19 3 4,29 2,30 9,70 0,00 5,41 -4,29 5,31
301 Τεχνολογία Υδραυλικών,Θερμικών και Ψυκτικών Συστημ. (Π.Κ.) ΙΙ 71 67 4 4,82 3,25 13,70 0,40 8,88 -4,42 10,56
302 Τεχνολογία Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών 19 19 0 5,76 1,99 10,10 2,80 4,34 -2,96 3,97
304 Τεχνολογία Αυτοκινήτων (Π.Κ.) ΙΙ 130 122 8 8,21 3,58 17,35 1,00 9,14 -7,21 12,79
305 Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων (Π.Κ.) ΙΙ 34 31 3 6,13 2,77 16,55 1,80 10,42 -4,33 7,67
306 Τεχνολογία Δικύκλων και Μηχανών Σκαφών (Π.Κ.) ΙΙ 24 19 5 5,91 3,49 13,80 0,00 7,89 -5,91 12,21
307 Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία (Π.Κ.) ΙΙ 149 141 8 5,71 3,99 18,50 0,60 12,79 -5,11 15,88
310 Γεμολογία (Π.Κ.) ΙΙ 8 7 1 9,50 2,46 14,60 7,30 5,10 -2,20 6,05
312 Τεχνική Πωλήσεων (Π.Κ.) ΙΙ 9 9 0 8,69 2,49 12,70 5,15 4,01 -3,54 6,21
314 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης (Π.Κ.) ΙΙ 318 308 10 8,57 4,07 18,10 1,60 9,53 -6,97 16,60
315 Τεχνολογία Ανθοκομία - Κηποτεχνία (Π.Κ.) ΙΙ 15 15 0 9,75 3,45 14,70 1,60 4,95 -8,15 11,91
316 Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής (Π.Κ.) ΙΙ 89 85 4 10,40 5,32 19,70 1,30 9,30 -9,10 28,27
317 Τεχνολογία και Εργαστήρια Ψηφιακών Ηλεκτρονικών 58 57 1 5,58 3,99 18,80 0,80 13,22 -4,78 15,89
350 Μηχανολογικό Σχέδιο (Π.Κ.) 175 159 16 4,31 3,48 17,90 0,00 13,59 -4,31 12,09
351 Μηχανολ. Σχέδιο Υδραυλ., Θερμικών και Ψυκτικών Συστημ. (Π.Κ.) 71 68 3 7,32 4,60 19,70 1,20 12,38 -6,12 21,20
352 Μηχανολογικό Σχέδιο Μεταλλικών Κατασκευών 19 19 0 7,20 3,85 17,00 0,00 9,80 -7,20 14,85
353 Μηχανολογικό και Ηλεκτρολ./Ηλεκτρον. Σχέδιο Αυτοκινήτων (Π.Κ.) 35 31 4 11,59 3,32 17,30 3,15 5,71 -8,44 11,04
354 Στατικό Σχέδιο (Π.Κ.) 9 8 1 3,19 2,21 6,70 0,80 3,51 -2,39 4,86
355 Σχέδιο Επίπλου και Ξυλουργικών Κατασκευών (Π.Κ.) 33 27 6 4,52 2,97 13,20 0,80 8,68 -3,72 8,81
356 Σχέδιο Γραφικών Τεχνών (Ελεύθερο Σχεδιο) 44 40 4 13,38 5,59 20,00 0,00 6,62 -13,38 31,28
357 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Π.Κ.) 45 41 4 10,29 4,97 19,90 1,10 9,61 -9,19 24,66
358 Σχέδιο Μόδας (Π.Κ.) 29 29 0 8,72 3,65 16,60 1,90 7,88 -6,82 13,34