ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΟΥ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ !!!!
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 M4 Βαθ4 M5 Βαθ5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
3675 1 6,9 43 14,3 46 12,3 3675 3675