ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ !!!!
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 M4 Βαθ4 M5 Βαθ5 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦ.
131 1 6,63 41 19,2 43 11,25 46 19 1+41+43+46 = 131 131