Ένας (1) υποψήφιος κατάφερε να πάρει σε όλα τα μαθήματα κάτω από 2 !!!!!!!!!!!!!
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 M4 Βαθ4 M5 Βαθ5 AVER rank
5297 1 1,6 37 0 38 0,1 105 1,3 155 1,1 0,82 8027