ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 - ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 8198) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΑΘ. ΠΡ. (ΑΠO 5597) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 Μ8 Β8
7818 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 19,48750 1 20,00000 0,5125000 1 0 1 18,2 15 20 37 20 38 19,8
6730 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 19,28750 3 19,90345 0,6159500 2 1 1 17,7 15 20 37 19,8 38 19,7
7617 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 19,23750 5 19,83082 0,5933200 3 2 1 18,6 19 19,7 21 19,1 37 19,7
7973 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 19,18750 6 19,78626 0,5987600 4 2 1 18,9 19 19,1 37 19,9 38 18,9
4049 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 18,91250 15 19,77871 0,8662100 5 10 1 18,4 4 19,2 36 18,5 43 19,7
4539 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,96750 14 19,72781 0,7603100 6 8 1 17,7 19 19,2 21 19,3 37 19,7
3369 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 19,10500 7 19,72326 0,6182600 7 0 1 17,5 24 19,8 25 20 37 19,2
6551 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,98750 12 19,72311 0,7356100 8 4 1 18 19 18,8 37 19,9 38 19,3
4389 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 19,08750 8 19,72308 0,6355800 9 -1 1 17,9 15 19,9 37 19,6 38 19
7058 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 18,97500 13 19,69052 0,7155200 10 3 1 17,2 15 19,8 37 19,7 38 19,2