ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015-2016 - ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ 20

ΚΩΔ ΥΠ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 Μ8 Β8
7818 19,48750000 1 8051 1 18,20 15 20,00 37 19,95 38 19,80
353 19,40000000 2 8051 1 18,80 43 20,00
6730 19,28750000 3 8051 1 17,70 15 20,00 37 19,75 38 19,70
6431 19,25500000 4 8051 1 18,10 6 19,55 15 19,52 43 19,85
7617 19,23750000 5 8051 1 18,55 19 19,70 21 19,05 37 19,65
7973 19,18750000 6 8051 1 18,90 19 19,05 37 19,90 38 18,90
3369 19,10500000 7 8051 1 17,45 24 19,77 25 20,00 37 19,20
3159 19,08750000 8 8051 1 18,50 15 19,25 39 19,70 43 18,90
4389 19,08750000 8 8051 1 17,85 15 19,90 37 19,60 38 19,00
4773 19,04000000 10 8051 1 17,30 19 19,15 21 19,60 32 20,00 37 19,15
5687 19,02500000 11 8051 1 18,20 19 19,00 37 19,60 38 19,30
6551 18,98750000 12 8051 1 18,00 19 18,75 37 19,90 38 19,30
7058 18,97500000 13 8051 1 17,20 15 19,80 37 19,70 38 19,20
4539 18,96750000 14 8051 1 17,65 19 19,22 21 19,30 37 19,70
4049 18,91250000 15 8051 1 18,40 4 19,15 36 18,45 43 19,65
6162 18,87500000 16 8051 1 19,15 37 18,55 38 19,20 39 18,60
7906 18,86666667 17 8051 1 18,85 7 19,20 43 18,55
3997 18,85500000 18 8051 1 19,00 15 18,92 37 19,20 38 18,30
1059 18,83000000 19 8051 1 17,90 19 18,67 37 19,65 38 19,10
1727 18,80000000 20 8051 1 17,65 19 18,25 37 19,60 38 19,70