Εξεταζόμενα μαθήματα κατ’ αριθμό υποψηφίων (δίνονται τα πρώτα 20 μαθήματα βάσει των επιλογών των υποψηφίων)

α/α   Κωδ. Μάθημα Πλήθος υποψηφίων 2015 Πλήθος υποψηφίων 2016 "+/-"
1 1 Νέα Ελληνικά 8614 8198 -4,83%
2 43 Μαθηματικά Κοινού Κορμού 4627 4480 -3,18%
3 37 Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2936 2541 -13,45%
4 6 Αγγλικά 1940 1890 -2,58%
5 21 Βιολογία 1930 1835 -4,92%
6 38 Φυσική 1812 1621 -10,54%
7 61 Δακτυλογραφία - Γραφειακά 1718 1415 -17,64%
9 4 Ιστορία 1073 1104 2,89%
8 46 Γραφικές Τέχνες 1166 1023 -12,26%
12 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών 822 975 18,61%
14 19 Χημεία 720 848 17,78%
10 15 Πληροφορική 931 830 -10,85%
11 63 Φυσική Αγωγή - Ολυμπιακή Παιδεία 879 827 -5,92%
15 53 Φυσική 2ωρο Π.Κ. Τεχνικών Σχολών 689 778 12,92%
13 24 Πολιτική Οικονομία 773 657 -15,01%
18 56 Οικογενειακή Αγωγή 532 552 3,76%
17 39 Τεχνολογία Ενιαίου Λυκείου 546 482 -11,72%
16 25 Λογιστική 585 469 -19,83%
19 36 Αρχαία Ελληνικά 347 420 21,04%
20 314 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης NO DATA 318