ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015-2016 - ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ 3

ΚΩΔ ΥΠ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 Μ8 Β8
7818 19,48750000 1 8051 1 18,20 15 20,00 37 19,95 38 19,80
353 19,40000000 2 8051 1 18,80 43 20,00
6730 19,28750000 3 8051 1 17,70 15 20,00 37 19,75 38 19,70