ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2012-2017 - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

www.avenuesnet.com

Go Back

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Σύνολο Υποψηφίων: 9633 9274 8791 8619 8198 8137
Υποψήφιοι που είναι τελειόφοιτοι: 9169 8633 8279 8065 7680 7627
Υποψήφιοι που είναι παλιοί απόφοιτοι: 464 641 512 554 518 510
Υποψήφιοι για απόλυση μόνο: 3218 3030 2866 2717 2524 2464
Υποψήφιοι για πρόσβαση σε Κύπρο και Ελλάδα: 6415 6244 5925 5902 5674 5673
Υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές: 1083 1042 973 889 865 812
Υποψήφιοι για Δραματικές Σχολές: 18 18 25 18  
Υποψήφιοι που έχουν ζητήσει διευκολύνσεις: 585 640 678 724 755 873