ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 - ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 

Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 2224) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΑΘ. ΠΡ. (ΑΠO 2224) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7
30 8524 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8,60000 2210 14,62136 6,0213600 2193 17 1 10,6 37 3,55 38 5,3 106 8,6 157 18,2 206 5,35
40 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 14,51250 1112 18,44503 3,9325300 1042 70 1 12,8 6 17,4 24 15,6 37 12,25
54 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 13,78750 1395 17,12391 3,3364100 1668 -273 1 12,95 22 15,5 37 10,3 38 16,4
58 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,64000 1449 18,59545 4,9554500 974 475 1 11,06 19 16,25 21 16,75 37 10,5
60 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 16,35000 372 19,07819 2,7281900 546 -174 1 15 6 17,9 25 19,15 37 13,35
68 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 15,38250 743 19,13461 3,7521100 418 325 1 15,83 19 13,75 21 18,3 37 13,65
81 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 13,70833 1420 16,86000 3,1516667 1770 -350 1 8,45 37 5,95 38 12,5 106 19,65 156 17,25 202 18,45
86 9521 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΕΣ - ΤΕΠΑΚ 6,56750 2222 11,55199 4,9844900 2222 0 1 3,42 6 13,8 15 5,9 37 3,15
109 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 14,24250 1212 19,06771 4,8252100 576 636 1 7,32 22 20 37 12,85 38 16,8
119 8405 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 11,60667 2035 15,37996 3,7732933 2163 -128 1 4,05 37 6,15 38 6,2 106 15,95 156 17,52 202 19,77
125 9503 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΥΕΣ - ΠΚ 9,31250 2200 12,62207 3,3095700 2220 -20 1 6,3 6 14,8 25 15,35 37 0,8
138 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,63400 643 19,06104 3,4270400 595 48 1 14,4 4 14,1 6 17,2 36 14,47 43 18
143 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,27500 142 19,32081 2,0458100 124 18 1 14,95 4 17,7 6 17,6 43 18,85
144 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,41250 359 19,18146 2,7689600 325 34 1 14,65 19 16,75 21 15,55 43 18,7
146 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 14,25000 1208 17,40986 3,1598600 1560 -352 1 10,2 37 8,25 38 9,6 106 18,85 157 19,2 206 19,4
164 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,35250 757 19,03283 3,6803300 687 70 1 14,76 21 17,2 37 14,75 38 14,7
172 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 14,20000 1232 17,50938 3,3093800 1506 -274 1 12,2 6 13,7 43 15 46 15,9
187 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ 12,85000 1739 17,81731 4,9673100 1344 395 1 7,9 49 18,65 50 13,05 261 10,3 358 14,35
189 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 13,35000 1561 17,02542 3,6754200 1701 -140 1 11,6 37 12,1 38 14,9 39 14,8
190 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,39500 365 19,18874 2,7937400 313 52 1 15,66 4 17,05 36 15,67 43 17,2
193 4128 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 14,84000 982 18,88614 4,0461400 854 128 1 12,46 19 14,2 37 15,9 38 16,8
203 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 15,10000 871 19,09526 3,9952600 505 366 1 15,85 19 13,25 21 17,7 37 13,6
206 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 13,29750 1579 16,93046 3,6329600 1744 -165 1 13,02 15 16,37 37 12,6 38 11,2
210 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 14,45750 1128 17,78661 3,3291100 1359 -231 1 13,93 15 17,35 37 12,85 38 13,7 39 ΑΠΣ
222 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,01250 197 19,25222 2,2397200 199 -2 1 15,45 21 17,3 37 16,4 38 18,9
225 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 12,50500 1841 16,75795 4,2529500 1815 26 1 14,22 6 13,4 24 12,05 37 10,35
227 4129 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 14,40500 1152 17,65575 3,2507500 1433 -281 1 12,55 15 16,72 37 12,25 38 16,1
228 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ 15,79250 591 18,58067 2,7881700 983 -392 1 10,3 6 16,4 15 18,32 43 18,15
230 5127 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ 12,43000 1861 16,09792 3,6679200 2032 -171 1 12,1 24 13,57 25 18,05 37 6
232 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 13,25000 1593 16,74356 3,4935600 1820 -227 1 12,8 24 17,55 25 18,35 37 4,3
233 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,47000 704 19,03819 3,5681900 675 29 1 13,3 19 11,85 21 15,35 38 18,2 43 18,65
235 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ 14,21250 1228 18,48883 4,2763300 1018 210 1 15,25 19 10,55 37 15,65 38 15,4
241 4133 ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ 13,76250 1405 18,06631 4,3038100 1235 170 1 13,45 19 14,4 37 13 38 14,2
252 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,57000 324 19,11603 2,5460300 462 -138 1 16,76 37 15,35 38 15,7 39 18,47
253 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 16,15000 447 19,13232 2,9823200 419 28 1 16,3 6 15,6 24 19,25 37 13,45
256 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 14,28750 1197 18,53120 4,2437000 1001 196 1 15,6 21 14,5 32 ΑΠΣ 37 11,55 38 15,5
257 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 14,44250 1134 17,96202 3,5195200 1278 -144 1 13,85 24 18,92 25 18,35 37 6,65
264 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 13,83250 1375 18,04524 4,2127400 1246 129 1 10,06 15 19,52 37 9,75 38 16
265 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,91250 229 19,31316 2,4006600 129 100 1 16,25 6 18,1 24 19,7 37 13,6
269 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,55500 672 18,99824 3,4432400 800 -128 1 12,5 15 18,12 37 12,9 38 18,7
270 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 13,90000 1350 17,76740 3,8674000 1370 -20 1 14,55 4 9,45 6 15,5 36 14,25 43 15,75
278 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 15,30000 783 18,92211 3,6221100 841 -58 1 12,9 21 15,45 43 17,55
279 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,65000 634 19,07294 3,4229400 557 77 1 16,9 19 13,9 21 12,4 32 ΑΠΣ 38 16,5 43 18,55
285 8433 ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8,45000 2212 14,41790 5,9679000 2197 15 1 6,25 37 9,8 38 10,4 100 13 150 2,35 200 8,9
286 4129 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 13,78000 1397 17,29711 3,5171100 1606 -209 1 11,6 15 17,22 37 9,8 38 16,5
290 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,20400 153 19,24626 2,0422600 208 -55 1 15,2 4 15,45 36 16,52 41 19,8 43 19,05
292 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,73750 61 19,39743 1,6599300 61 0 1 14,85 21 18,25 37 18,65 38 19,2
297 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,40000 1541 17,78117 4,3811700 1362 179 1 10,9 4 10,7 6 18,3 7 16,9 43 10,2
302 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,34250 373 19,06396 2,7214600 589 -216 1 14,42 24 17,55 25 19,6 37 13,8
303 4607 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΣΕΙ 11,79400 2005 17,82669 6,0326900 1341 664 1 11,3 15 9,62 37 4,55 39 15,75 43 17,75
305 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,56250 1480 17,37273 3,8102300 1573 -93 1 13,05 4 10,95 6 12,7 43 17,55
308 4601 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ 15,81667 575 18,88317 3,0665033 857 -282 1 12,83 39 15,82 43 18,8
314 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,80500 580 19,00589 3,2008900 780 -200 1 12,5 37 16,85 38 15,9 39 17,97
315 8426 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,11667 2181 15,21630 5,0996333 2175 6 1 10,35 37 10,9 38 13,1 100 8,55 151 13,2 200 4,6
322 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,03750 1677 17,80405 4,7665500 1351 326 1 16,1 21 12,35 32 ΑΠΣ 37 9,5 38 14,2
327 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,51750 94 19,37830 1,8608000 77 17 1 17,6 4 16,7 36 17,12 43 18,65
334 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,16250 1245 18,90883 4,7463300 844 401 1 15,25 19 13 21 15,5 37 12,9
339 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 11,73750 2014 15,75101 4,0135100 2119 -105 1 12,7 24 9,25 25 17,35 37 7,65
349 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 11,78750 2008 15,94629 4,1587900 2074 -66 1 7,8 37 9,5 38 13,2 39 16,65
352 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,96250 935 19,03626 4,0737600 680 255 1 16,35 21 16,95 37 9,45 38 17,1
353 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,98750 205 19,17576 2,1882600 337 -132 1 15,45 15 19,3 37 17,3 38 15,9
355 8522 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 11,01250 2103 16,64845 5,6359500 1852 251 1 5,45 49 4 259 17,5 357 17,1
360 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,48750 99 19,47473 1,9872300 34 65 1 16,7 4 16,65 36 16,75 43 19,85
369 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,23000 1221 18,55451 4,3245100 997 224 1 13,5 37 10,55 38 13,3 39 19,57
375 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 13,39250 1545 18,24672 4,8542200 1144 401 1 14,62 4 14,2 6 15,9 37 8,85
382 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,82500 569 19,01769 3,1926900 732 -163 1 10,4 15 18,35 37 18,05 38 16,5
387 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,76000 1018 17,65872 2,8987200 1432 -414 1 11,25 21 14,8 32 11,8 39 18,05 43 17,9
391 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 15,88750 542 19,07235 3,1848500 559 -17 1 12,45 24 18,9 25 19,75 37 12,45
393 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,24600 801 18,04314 2,7971400 1247 -446 1 10,86 22 19 39 15,72 43 16,05 46 14,6
397 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,48750 696 19,06472 3,5772200 585 111 1 10,6 6 16,1 43 19,55 46 15,7
400 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,80000 2124 15,81486 5,0148600 2106 18 1 13,7 4 9,45 36 9,45 43 10,6
401 4128 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 13,59250 1465 17,18703 3,5945300 1642 -177 1 13,8 15 16,92 37 10,95 38 12,7
404 4131 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) - ΤΕΠΑΚ 12,08750 1951 16,07649 3,9889900 2037 -86 1 8,38 15 16,97 37 13,8 38 9,2
407 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,60000 1072 18,46864 3,8686400 1030 42 1 13,3 15 18,05 19 12,9 37 14,15
408 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,46750 1124 18,09419 3,6266900 1225 -101 1 8,17 6 17,4 43 16,6 46 15,7
422 8303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 12,81200 1751 16,48837 3,6763700 1899 -148 1 10,96 38 4,7 48 15,3 107 14,4 205 18,7
429 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 12,95500 1701 16,65451 3,6995100 1850 -149 1 8,05 37 14,25 38 14,7 39 14,82
435 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,74250 610 19,14080 3,3983000 402 208 1 12,95 4 13,55 36 17,87 43 18,6
436 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,58750 316 19,17827 2,5907700 332 -16 1 16,4 21 16,65 37 15,7 38 17,6
438 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,68400 1433 18,20536 4,5213600 1169 264 1 14,57 19 4,9 21 12,8 38 16,8 43 19,35
440 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 15,43750 717 18,93057 3,4930700 837 -120 1 12,75 6 15,3 21 15,1 43 18,6
443 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,81750 1750 17,15458 4,3370800 1655 95 1 11,55 4 13 36 10,92 43 15,8
444 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,58750 1470 18,48739 4,8998900 1020 450 1 15,1 19 12,45 21 14,1 37 12,7
445 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,30000 1577 17,93390 4,6339000 1299 278 1 15,85 21 11,75 37 11,6 38 14
453 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,25000 146 19,25333 2,0033300 197 -51 1 16,3 15 19,65 37 15,25 38 17,8
461 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 16,28750 391 19,19220 2,9047000 308 83 1 11,8 4 16,85 6 18 43 18,5
466 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 17,27500 141 19,30114 2,0261400 143 -2 1 16,9 4 16,55 6 16,7 43 18,95
476 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 14,74250 1019 18,10519 3,3626900 1220 -201 1 13,9 37 13,85 38 14,5 39 16,72
477 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 17,16250 161 19,26945 2,1069500 179 -18 1 16,65 4 16,6 6 17 43 18,4
480 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,52500 2050 15,92551 4,4005100 2078 -28 1 10,5 4 8,8 24 13,5 43 13,3
486 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 15,43400 720 19,20367 3,7696700 288 432 1 15,95 4 15,25 6 12,5 36 14,22 43 19,25
487 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 12,76750 1761 16,48517 3,7176700 1902 -141 1 12,07 15 13,7 37 10,1 38 15,2
488 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 15,98750 506 19,09651 3,1090100 503 3 1 13,75 21 17,5 37 15,8 38 16,9
501 8404 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 14,58333 1077 17,40504 2,8217067 1563 -486 1 9,55 37 8,75 38 12,5 106 18 157 19,3 206 19,4
502 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,99250 35 19,53701 1,5445100 21 14 1 18,25 4 17,75 6 17,9 36 18,07
503 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 11,81250 2001 16,96007 5,1475700 1731 270 1 15,1 21 9,85 37 10 38 12,3
504 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,33750 1178 17,58838 3,2508800 1467 -289 1 12,65 15 16,7 37 14,4 38 13,6
508 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 11,53750 2046 15,78531 4,2478100 2115 -69 1 12,9 6 14,9 15 11,5 37 6,85
514 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,48750 1514 18,10030 4,6128000 1224 290 1 16,5 19 8,1 37 13,55 38 15,8
518 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,42500 1862 16,96172 4,5367200 1730 132 1 14,63 4 6,55 36 11,07 43 17,45
519 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 15,07250 889 18,31721 3,2447100 1113 -224 1 12,32 24 18,05 25 19,17 37 10,75
520 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 13,34250 1564 17,68719 4,3446900 1419 145 1 14,2 4 11,55 36 14,92 43 12,7
523 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,26750 2167 15,44456 5,1770600 2157 10 1 14,75 4 6,3 36 10,22 43 9,8
525 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,80500 55 19,35762 1,5526200 94 -39 1 14,45 15 19,67 37 18,4 38 18,7
531 4131 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) - ΤΕΠΑΚ 11,08250 2099 16,39224 5,3097400 1929 170 1 14,23 21 12,05 37 6,65 38 11,4
534 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,43000 116 19,36805 1,9380500 84 32 1 14,9 19 16,9 21 16,8 38 18,7 43 19,85
536 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,41750 2063 16,09383 4,6763300 2033 30 1 11,55 4 10,35 36 8,42 43 15,35
541 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,11250 1271 19,06847 4,9559700 571 700 1 15,5 4 10,7 36 10,45 43 19,8
549 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,52500 92 19,43351 1,9085100 45 47 1 16,3 19 15,9 37 18,2 38 19,7
550 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 15,50000 691 18,44735 2,9473500 1040 -349 1 8 37 12,8 38 15 100 19,2 150 18,6 200 19,4
553 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 14,11750 1267 18,39683 4,2793300 1073 194 1 15,5 4 11,85 36 11,52 43 17,6
559 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 13,96750 1322 18,35741 4,3899100 1093 229 1 12,9 4 13,25 36 11,22 43 18,5
560 8302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 11,53000 2049 15,86199 4,3319900 2097 -48 1 4,75 6 4,5 49 15,65 262 19,15 312 13,6
564 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,61250 74 19,41807 1,8055700 52 22 1 15,7 4 18,45 36 17,9 43 18,4
567 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,91000 957 18,45786 3,5478600 1034 -77 1 14,8 6 16,8 21 15,65 32 8,5 43 18,8
573 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,10000 169 19,34677 2,2467700 99 70 1 17,4 19 15,75 21 18,35 37 16,9
577 4601 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ 12,38750 1872 18,52066 6,1331600 1007 865 1 3,65 50 17,6 253 18,6 307 9,7
582 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,61250 307 19,15114 2,5386400 382 -75 1 14,65 37 15,25 38 17,1 39 19,45
588 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 15,51000 690 18,25017 2,7401700 1139 -449 1 12,8 4 15,05 9 18 36 14,5 43 17,2
591 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,24250 149 19,35263 2,1101300 97 52 1 17,2 4 15,6 36 16,97 43 19,2
593 4128 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 13,61000 1457 17,94705 4,3370500 1288 169 1 11,85 37 10,15 38 13 101 13,55 153 19,5
594 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 14,92500 951 18,82107 3,8960700 890 61 1 12,3 21 15,4 37 15,4 38 16,6
601 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,05000 1960 17,47212 5,4221200 1533 427 1 15 19 10,6 21 13,55 37 9,05
603 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 13,80833 1385 18,05943 4,2510967 1238 147 1 10,5 49 13,15 50 14,9 52 13,5 264 16,5 314 14,3
604 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,70000 622 19,09506 3,3950600 506 116 1 14,95 19 10,6 21 15,6 38 18,1 43 19,25
606 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ 16,42000 356 19,33878 2,9187800 109 247 1 13,03 6 19,1 43 14,35 46 19,2
608 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 10,41400 2156 17,96510 7,5511000 1276 880 1 6,12 50 6,8 52 17,9 264 7,75 314 13,5
610 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 15,02500 904 18,15059 3,1255900 1197 -293 1 11,95 15 17,6 37 14,35 38 16,2
626 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 15,46250 709 19,01889 3,5563900 727 -18 1 11,55 6 18,1 25 19,5 37 12,7
629 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 12,01750 1968 16,16391 4,1464100 2007 -39 1 11,7 15 17,67 37 5,8 38 12,9
643 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 12,96250 1698 17,72844 4,7659400 1390 308 1 14,95 21 8,5 37 14,8 38 13,6
645 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 14,58500 1076 17,76315 3,1781500 1373 -297 1 12,17 15 17,02 37 13,65 38 15,5
651 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,90000 48 19,53148 1,6314800 24 24 1 17,5 19 15,25 37 19,55 38 19,3
657 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 18,45200 17 19,39798 0,9459800 60 -43 1 16,65 21 18,25 32 18,01 39 19,95 43 19,4
659 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,31250 136 19,41987 2,1073700 49 87 1 14 19 16,85 37 19,6 38 18,8
664 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 14,24000 1214 17,11282 2,8728200 1672 -458 1 12,23 15 15,25 24 16,67 25 18,9 37 8,15
665 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 14,18750 1235 17,25790 3,0704000 1616 -381 1 13,95 24 17 25 16,95 37 8,85
669 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 15,84000 564 19,11999 3,2799900 448 116 1 17 19 14,1 21 15,3 38 13,5 43 19,3
671 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,51250 97 19,36463 1,8521300 88 9 1 17,4 19 16,35 37 17,4 38 18,9
672 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,29000 1581 17,94994 4,6599400 1285 296 1 13,66 4 11,2 21 10,7 43 17,6
674 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 14,10000 1274 18,18463 4,0846300 1182 92 1 13,5 4 9,3 6 17,6 43 16
676 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 14,28000 1199 18,57058 4,2905800 993 206 1 12,97 4 16,2 36 10,75 43 17,2
681 5103 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 13,73000 1411 16,46122 2,7312200 1905 -494 1 9 15 16,77 25 18 37 11,15
683 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,72500 1414 18,22359 4,4985900 1155 259 1 16,2 19 11,3 37 12,5 38 14,9
685 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ 15,86250 551 19,19340 3,3309000 305 246 1 16 19 16,05 21 18,25 37 13,15
689 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,53750 1833 16,92404 4,3865400 1749 84 1 11,75 4 12,35 36 11,25 43 14,8
695 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 16,54500 330 19,10292 2,5579200 488 -158 1 12,26 15 18,67 37 17,95 38 17,3
699 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ 15,96750 513 19,00760 3,0401000 773 -260 1 15,6 15 17,72 37 14,05 38 16,5
700 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,41750 2154 15,33267 4,9151700 2164 -10 1 9,05 4 8,15 36 8,07 43 16,4
705 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 14,33000 1182 17,50813 3,1781300 1507 -325 1 10,15 15 16,17 37 15,2 38 15,8
708 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 14,66750 1044 18,16728 3,4997800 1184 -140 1 14,75 15 18,07 37 14,55 38 11,3
709 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,63750 640 19,07854 3,4410400 544 96 1 14,9 19 15,45 37 16,6 38 15,6
710 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 15,56000 669 18,83954 3,2795400 883 -214 1 15,05 21 15,3 22 16,3 37 13,25 38 17,9
715 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 14,13750 1259 17,30988 3,1723800 1603 -344 1 12,5 15 15,9 43 12,05 46 16,1
716 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 16,19000 432 19,04223 2,8522300 659 -227 1 13 19 13,35 21 17,3 38 17,6 43 19,7
718 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,12500 1639 17,48001 4,3550100 1526 113 1 14,7 4 10,35 36 13,95 43 13,5
719 5302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 11,95800 1979 18,52939 6,5713900 1002 977 1 8,84 50 6,8 52 18,3 264 13,85 314 12
722 8321 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 6,86750 2221 13,77045 6,9029500 2213 8 1 8,47 21 2,3 49 6,5 259 10,2
727 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,96250 1324 17,90731 3,9448100 1311 13 1 12,8 4 9,2 6 16,2 43 17,65
731 4129 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 13,95000 1329 17,48736 3,5373600 1521 -192 1 14,6 15 16,95 37 12,25 38 12
740 4130 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΤΕΠΑΚ 10,47500 2149 15,97230 5,4973000 2066 83 1 12,25 21 9,65 37 9,9 38 10,1
747 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 17,40000 121 19,32332 1,9233200 120 1 1 16,8 4 16,85 6 17 43 18,95
748 4130 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΤΕΠΑΚ 10,51250 2145 16,02738 5,5148800 2047 98 1 13,2 21 12,3 37 8,05 38 8,5
751 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 13,08500 1658 16,55422 3,4692200 1882 -224 1 13,92 24 12,37 25 11,6 37 14,45
755 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 16,71750 271 19,25926 2,5417600 192 79 1 16,1 4 15,85 36 15,87 43 19,05
757 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,00000 1688 17,83273 4,8327300 1339 349 1 12,65 6 17,2 19 10,45 21 15,15 37 9,55
763 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 17,17500 157 19,16385 1,9888500 360 -203 1 15 15 17,95 37 17,35 38 18,4
764 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,00000 1970 16,68269 4,6826900 1838 132 1 12,35 4 9,45 36 8,4 43 17,8
768 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 15,60250 651 18,99993 3,3974300 799 -148 1 13,76 24 19,15 25 19 37 10,5
769 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 16,64000 297 19,30866 2,6686600 132 165 1 16,9 19 12 21 16,75 38 17,6 43 19,95
772 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 16,13000 457 19,06803 2,9380300 574 -117 1 13,75 6 17 39 14,37 43 19,4
776 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 12,82750 1745 16,38345 3,5559500 1934 -189 1 8,46 15 15,55 37 13,7 38 13,6
778 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,12500 167 19,23498 2,1099800 233 -66 1 16,55 15 19,65 37 15,4 38 16,9
784 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 12,95500 1701 16,99624 4,0412400 1717 -16 1 11,82 37 10,1 38 11,9 39 18
785 4129 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 12,73250 1766 17,46563 4,7331300 1536 230 1 12,83 15 19,5 37 9,3 38 9,3
786 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,68750 1430 17,78077 4,0932700 1363 67 1 9,35 4 9,4 24 18,7 43 17,3
788 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,78750 1394 18,36083 4,5733300 1090 304 1 14,5 19 10,45 21 11,75 43 18,45
796 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,08750 472 19,01214 2,9246400 756 -284 1 14,3 15 17,9 37 15,65 38 16,5
807 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,78000 597 19,10348 3,3234800 486 111 1 15,1 4 14,85 36 15,17 43 18
811 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 15,92400 533 18,26242 2,3384200 1133 -600 1 12,55 8 19,12 37 13,4 38 16,4 39 18,15
813 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,30500 382 19,17263 2,8676300 342 40 1 15,52 4 16,45 36 15,55 43 17,7
819 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 14,51750 1108 17,72287 3,2053700 1394 -286 1 11,9 15 16,17 37 13,1 38 16,9
822 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 13,46250 1517 18,10253 4,6400300 1222 295 1 12,9 4 12,8 36 9,3 43 18,85
824 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,42200 19 19,44132 1,0193200 41 -22 1 17,56 19 17,95 23 19,85 37 17,65 38 19,1
831 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,46750 2150 15,45174 4,9842400 2155 -5 1 11,65 4 8,3 36 10,27 43 11,65
832 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,15000 1937 16,36334 4,2133400 1942 -5 1 12,7 4 9,35 6 8,2 43 18,35
851 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,72500 268 19,18445 2,4594500 320 -52 1 14,5 24 19,45 25 19,7 37 13,25
858 4133 ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ 13,83000 1376 17,20147 3,3714700 1637 -261 1 12,7 15 16,07 37 12,55 38 14
863 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ 16,46250 345 19,25879 2,7962900 193 152 1 16,8 19 14 21 17,25 37 17,8
869 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 16,10500 463 19,03212 2,9271200 690 -227 1 12,5 15 18,37 37 15,75 38 17,8
871 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,32400 1185 18,29661 3,9726100 1117 68 1 11,97 19 9,1 21 14,85 38 17,2 43 18,5
873 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,93750 1336 17,75789 3,8203900 1374 -38 1 9,75 4 13,5 6 15,6 43 16,9
874 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,72500 1412 17,47997 3,7549700 1527 -115 1 12 4 11,85 6 14 43 17,05
879 8524 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,47833 2148 15,15790 4,6795667 2179 -31 1 11,55 37 9,1 38 7,1 106 8,62 157 16,7 206 9,8
880 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,98000 209 19,37898 2,3989800 76