ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2017 - ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ
1 Νέα Ελληνικά
4 Ιστορία
5 Λατινικά
6 Αγγλικά
7 Γαλλικά
8 Γερμανικά
9 Ιταλικά
10 Ισπανικά
11 Τουρκικά
15 Πληροφορική
19 Χημεία
21 Βιολογία
22 Ελεύθερο-Προοπτικό Σχέδιο
23 Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο
24 Πολιτική Οικονομία
25 Λογιστική
32 Πρακτική Δοκιμασία
36 Αρχαία Ελληνικά
37 Μαθηματικά
38 Φυσική
39 Τεχνολογία
41 Ρωσικά
43 Μαθηματικά Κ.Κ
45 Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου - Αρμονία
46 Γραφικές Τέχνες
47 Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών
48 Μαθηματικά Θ. Κ. 4ώρο Τεχνικών Σχολών
49 Μαθηματικά Π. Κ. 4ώρο Τεχνικών Σχολών
50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών
52 Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών
100 Αγλλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχ.)
101 Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκατ. και Ηλεκτροτ. Εφαρμογών (Θ.Κ.) Ι
102 Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος (Θ.Κ.) Ι
105 Μικροϋπολογιστές (Θ.Κ.) Ι
106 Μηχανική και Κατασκευές (Θ.Κ.) Ι
107 Γραφικές Τέχνες (Θ.Κ.) Ι
150 Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας (Θ.Κ.) ΙΙ
151 Τεχνολογία Αυτοκινήτων (Θ.Κ.) ΙΙ
153 Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία (Θ.Κ.) ΙΙ
155 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Θ.Κ.) ΙΙ-Ειδικότητα Μηχανικής Η/Υ
156 Μετρήσεις Ποσοτήτων (Θ.Κ.) ΙΙ
157 Αρχιτεκτονική Δημιουργία και Τεχνολογία (Θ.Κ.) ΙΙ
159 Πολιτική Οικονομία (Θ.Κ.) ΙΙ
160 Πολιτική Οικονομία (Θ.Κ.) ΙΙ
200 Μηχανολογικό Σχέδιο (Θ.Κ.)
202 Στατικό Σχέδιο (Θ.Κ.)
205 Σχέδιο Γραφικών Τεχνών (Ελεύθερο Σχεδιο)
206 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Θ.Κ.)
208 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Θ.Κ.)
250 Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής (Π.Κ.) Ι
251 Τεχνολογία Ηλεκτρικ. Εγκαταστ. και Ηλεκτροτ. Εφαρμογών (Π.Κ.) Ι
253 Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών (Π.Κ.) Ι
255 Μετρήσεις Ποσοτήτων (Π.Κ.) Ι
256 Μετρήσεις Ποσοτήτων (Π.Κ.) Ι
257 Τεχνολογία Ξυλουργικής-Επιπλοποιίας (Π.Κ.) Ι
258 Τεχνολογία και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών (Π.Κ.) Ι
259 Τεχνολογία και Εργαστήρια Διακοσμητικής (Π.Κ.) Ι
260 Τεχνολογία και Εργαστήρια Αργυροχοΐας-Χρυσοχοΐας (Π.Κ.) Ι
261 Τεχνολογία Παραγωγής και Προώθησης Ειδών Ένδυσης (Π.Κ.) Ι
262 Λογιστική (Π.Κ.) Ι
264 Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών (Π.Κ.) Ι
265 Εισαγωγή στη Γεωργία και Λαχανοκομία (Π.Κ.) Ι
266 Τεχνολογία Κομμωτικής (Π.Κ.) Ι
267 Τεχνολογία Κομμωτικής (Π.Κ.) Ι
300 Μηχανουργική Τεχνολογία (Π.Κ.) ΙΙ
301 Τεχνολογία Υδραυλικών,Θερμικών και Ψυκτικών Συστημ. (Π.Κ.) ΙΙ
302 Τεχνολογία Υδραυλικών,Θερμικών και Ψυκτικών Συστημ. (Π.Κ.) ΙΙ
304 Τεχνολογία Αυτοκινήτων (Π.Κ.) ΙΙ
305 Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων (Π.Κ.) ΙΙ
306 Τεχνολογία Δικύκλων και Μηχανών Σκαφών (Π.Κ.) ΙΙ
307 Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία (Π.Κ.) ΙΙ
309 Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (Π.Κ.) ΙΙ
310 Γεμολογία (Π.Κ.) ΙΙ
312 Τεχνική Πωλήσεων (Π.Κ.) ΙΙ
314 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης (Π.Κ.) ΙΙ
315 Τεχνολογία Ανθοκομία - Κηποτεχνία (Π.Κ.) ΙΙ
316 Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής (Π.Κ.) ΙΙ
317 Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής (Π.Κ.) ΙΙ
350 Μηχανολογικό Σχέδιο (Π.Κ.)
351 Μηχανολ. Σχέδιο Υδραυλ., Θερμικών και Ψυκτικών Συστημ. (Π.Κ.)
352 Μηχανολ. Σχέδιο Υδραυλ., Θερμικών και Ψυκτικών Συστημ. (Π.Κ.)
353 Μηχανολογικό και Ηλεκτρολ./Ηλεκτρον. Σχέδιο Αυτοκινήτων (Π.Κ.)
354 Στατικό Σχέδιο (Π.Κ.)
355 Σχέδιο Επίπλου και Ξυλουργικών Κατασκευών (Π.Κ.)
356 Σχέδιο Γραφικών Τεχνών (Ελεύθερο Σχεδιο)
357 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Π.Κ.)
358 Σχέδιο Μόδας (Π.Κ.)