ΠΑΓΚ. 2017 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 1-6-15-37, 1-6-25-37, 1-6-25-37, 1-6-24-37, 1-9-15-37, 1-15-25-37, 1-15-37-38, 1-15-25-37, 1-15-24-37, 1-24-25-37, 1-24-25-37, 1-24-37-39, 1-24-25-37 + 5ο ή 6ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ (ΑΠΟ 1009)

Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 1009) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:1-6-15-37, 1-6-25-37, 1-6-24-37, 1-9-15-37,
1-15-37-38, 1-15-25-37, 1-15-24-37, 1-24-25-37, 1-24-37-39,
 + ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (AΠΟ 1009)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 Μ8 Β8
6978 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 19,25000 1 19,73502 0,4850200 1 0 1 18 15 19,95 37 19,05 38 19,3 39 19,95
7542 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 18,90500 3 19,67639 0,7713900 2 1 1 16,9 15 19,92 37 19,2 38 19,6
6599 2504 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 18,81750 4 19,66932 0,8518200 3 1 1 16,7 15 19,97 37 19,1 38 19,5
5901 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 18,98750 2 19,64116 0,6536600 4 -2 1 16,7 24 19,75 25 19,85 37 19,65
6245 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 18,57000 6 19,59382 1,0238200 5 1 1 15,43 15 19,4 37 19,95 38 19,5
2120 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 18,62500 5 19,46284 0,8378400 6 -1 1 17,6 15 19,3 37 18,9 38 18,7
4632 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 18,19250 8 19,41793 1,2254300 7 1 1 17,85 15 19,72 37 16,8 38 18,4
3722 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,53750 28 19,37979 1,8422900 8 20 1 14,4 15 19,75 37 16,4 38 19,6
3705 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,98000 11 19,37960 1,3996000 9 2 1 17 24 18,95 25 19,95 32 20 37 14
4376 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 18,20000 7 19,37774 1,1777400 10 -3 1 17,4 15 19,5 37 17,6 38 18,3
5194 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,98750 10 19,37203 1,3845300 11 -1 1 14,6 24 19,3 25 19,9 37 18,15
1312 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,96250 14 19,36656 1,4040600 12 2 1 15,55 15 19,25 37 17,55 38 19,5
4662 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 18,10000 9 19,36304 1,2630400 13 -4 1 15,95 15 18,45 25 20 37 18
525 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,80500 18 19,35762 1,5526200 14 4 1 14,45 15 19,67 37 18,4 38 18,7
6065 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,31750 42 19,35707 2,0395700 15 27 1 14,87 24 19,6 25 20 37 14,8
4328 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,96750 13 19,34425 1,3767500 16 -3 1 17,65 15 19,52 37 17 38 17,7
2390 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,51250 31 19,34168 1,8291800 17 14 1 13,95 24 19,9 25 19,7 37 16,5
4350 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 17,58000 23 19,34061 1,7606100 18 5 1 16,1 6 19,3 15 17,62 37 17,3
5344 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,83750 16 19,31672 1,4792200 19 -3 1 16,15 15 19,25 37 16,85 38 19,1
265 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,91250 72 19,31316 2,4006600 20 52 1 16,25 6 18,1 24 19,7 37 13,6
1384 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,48750 32 19,30855 1,8210500 21 11 1 16,15 24 19,9 25 19,3 37 14,6
7529 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,94250 15 19,30775 1,3652500 22 -7 1 17,45 15 17,27 37 18,05 38 19
3228 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,48000 34 19,30562 1,8256200 23 11 1 14,8 15 19,52 37 16,3 38 19,3
2149 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,51750 29 19,29680 1,7793000 24 5 1 14,8 24 19,27 25 19,9 37 16,1
5384 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,61400 22 19,29589 1,6818900 25 -3 1 16,75 15 15,72 21 17,7 37 18,7 38 19,2
4706 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,97250 12 19,28809 1,3155900 26 -14 1 16,07 15 18,92 25 19,85 37 17,05
943 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,48750 32 19,28747 1,7999700 27 5 1 17,7 15 14,6 37 18,75 38 18,9
4010 5103 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 16,84750 76 19,28705 2,4395500 28 48 1 11,52 6 19,3 15 18,87 37 17,7
7106 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,68750 20 19,27818 1,5906800 29 -9 1 16,4 24 19,35 25 19,65 37 15,35
2069 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,66250 90 19,27127 2,6087700 30 60 1 13,9 24 20 25 19,4 37 13,35
6483 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,57750 25 19,26885 1,6913500 31 -6 1 14,86 24 19,15 25 19,8 37 16,5
938 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,76000 19 19,25640 1,4964000 32 -13 1 16,77 15 18,92 25 19,8 37 15,55
453 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,25000 44 19,25333 2,0033300 33 11 1 16,3 15 19,65 37 15,25 38 17,8
1466 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,84250 77 19,25186 2,4093600 34 43 1 13,6 15 19,87 37 15,8 38 18,1
1842 5103 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 17,57500 26 19,24628 1,6712800 35 -9 1 15,55 24 18,45 25 19,8 37 16,5
2596 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,72500 85 19,24486 2,5198600 36 49 1 15,45 24 19,45 25 19,9 37 12,1
4497 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,73750 83 19,24475 2,5072500 37 46 1 14,3 15 19,9 37 15,05 38 17,7
5292 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,16250 47 19,24301 2,0805100 38 9 1 16,15 15 19,6 37 14,7 38 18,2
6314 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,58000 24 19,24271 1,6627100 39 -15 1 15,75 15 18,77 37 18,5 38 17,3
7862 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,55750 27 19,24200 1,6845000 40 -13 1 15,43 15 18,65 37 17,25 38 18,9
4650 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,45500 37 19,23982 1,7848200 41 -4 1 15,85 15 19,32 37 17,75 38 16,9
4667 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,36750 38 19,23930 1,8718000 42 -4 1 14,35 15 19,27 37 17,15 38 18,7
2923 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 16,63750 92 19,23620 2,5987000 43 49 1 11,85 15 19,45 37 15,65 38 19,6
5332 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,51750 29 19,23560 1,7181000 44 -15 1 16,05 15 19,17 37 17,15 38 17,7
778 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,12500 50 19,23498 2,1099800 45 5 1 16,55 15 19,65 37 15,4 38 16,9
5902 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,35500 39 19,23088 1,8758800 46 -7 1 15 24 18,47 25 19,85 37 16,1
5368 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,14250 49 19,22696 2,0844600 47 2 1 15,25 15 19,62 37 16 38 17,7
4086 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,28400 43 19,22613 1,9421300 48 -5 1 14,25 15 17,92 37 16,2 38 18,7 39 19,35
3891 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,08750 52 19,21785 2,1303500 49 3 1 13,83 15 19,22 37 16,2 38 19,1
3568 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 17,62750 21 19,21121 1,5837100 50 -29 1 15,66 15 19,1 25 19,65 37 16,1
4170 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,34250 40 19,21052 1,8680200 51 -11 1 14,37 15 18,85 37 17,75 38 18,4
3589 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 16,86250 75 19,20969 2,3471900 52 23 1 14,15 24 19,8 25 19,4 37 14,1
7596 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 17,08000 54 19,20910 2,1291000 53 1 1 14,75 15 19,45 21 18,1 37 16,2 38 16,9
1510 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,80250 79 19,20156 2,3990600 54 25 1 16,16 15 19,65 37 14,1 38 17,3
4720 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,88500 74 19,19930 2,3143000 55 19 1 13,82 24 18,72 25 19,9 37 15,1
3038 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,96250 67 19,19761 2,2351100 56 11 1 13,1 15 19,5 37 17,25 38 18
3750 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,12500 50 19,19716 2,0721600 57 -7 1 15,6 6 18,2 25 19,5 37 15,2
5664 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,82000 17 19,18940 1,3694000 58 -41 1 16,4 15 19,4 23 18,65 37 16,45 38 18,2
6789 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,34250 40 19,18920 1,8467000 59 -19 1 15,3 15 18,27 37 18 38 17,8
1901 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 16,41750 109 19,18502 2,7675200 60 49 1 13,17 6 17,6 24 19,4 37 15,5
851 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,72500 84 19,18445 2,4594500 61 23 1 14,5 24 19,45 25 19,7 37 13,25
4390 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,45800 36 19,17704 1,7190400 62 -26 1 14,75 15 19,02 37 17,3 38 18 39 18,22
2673 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 17,04250 60 19,17655 2,1340500 63 -3 1 16,2 15 19,07 37 15 38 17,9
353 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,98750 63 19,17576 2,1882600 64 -1 1 15,45 15 19,3 37 17,3 38 15,9
7326 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 17,46250 35 19,17431 1,7118100 65 -30 1 17,05 24 18,6 25 18,95 37 15,25
1958 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,93000 70 19,17345 2,2434500 66 4 1 12,3 15 18,37 37 18,35 38 18,7
3923 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,58750 98 19,17078 2,5832800 67 31 1 12,5 15 19,55 37 15,7 38 18,6
3908 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,01750 61 19,17051 2,1530100 68 -7 1 15,6 15 19,17 37 15,6 38 17,7
2563 2503 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΑΣΕΙ 16,95000 69 19,17045 2,2204500 69 0 1 12,95 15 19 37 18,25 38 17,6
1864 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,15000 48 19,16717 2,0171700 70 -22 1 15 15 18,8 37 17,3 38 17,5
763 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 17,17500 46 19,16385 1,9888500 71 -25 1 15 15 17,95 37 17,35 38 18,4
7830 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,58750 98 19,16069 2,5731900 72 26 1 14 15 19,65 37 15,5 38 17,2
7129 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,04250 59 19,16011 2,1176100 73 -14 1 14,3 15 18,87 37 17 38 18
3042 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,07500 55 19,15246 2,0774600 74 -19 1 14,85 15 18,35 37 16,8 38 18,3
3338 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 16,99250 62 19,14782 2,1553200 75 -13 1 14,6 15 18,27 37 16,5 38 18,6
7424 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,60500 96 19,14263 2,5376300 76 20 1 13,32 24 18,75 25 19,8 37 14,55
1959 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,08250 53 19,14135 2,0588500 77 -24 1 15,73 15 17,9 37 16,9 38 17,8
3962 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 17,05000 57 19,14121 2,0912100 78 -21 1 15,8 24 18,9 25 19,25 37 14,25
4396 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,42250 108 19,13730 2,7148000 79 29 1 11,87 24 19,57 25 19,55 37 14,7
7433 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,04500 58 19,13651 2,0915100 80 -22 1 15,93 15 18,05 37 16,7 38 17,5
3199 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,27500 123 19,13464 2,8596400 81 42 1 15,45 24 19,7 25 19,1 37 10,85
7260 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,26750 124 19,13463 2,8671300 82 42 1 12,27 24 19,05 25 19,85 37 13,9
253 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 16,15000 134 19,13232 2,9823200 83 51 1 16,3 6 15,6 24 19,25 37 13,45
5928 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,91250 71 19,13185 2,2193500 84 -13 1 16,8 15 18,35 37 16,1 38 16,4
2690 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,76750 80 19,13017 2,3626700 85 -5 1 11,6 15 18,87 25 19,8 37 16,8
5210 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,61750 95 19,12511 2,5076100 86 9 1 15,15 15 19,27 37 15,15 38 16,9
6606 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,81000 78 19,12428 2,3142800 87 -9 1 13,47 15 18,97 25 19,75 37 15,05
6161 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,62400 94 19,12359 2,4995900 88 6 1 15,2 15 18,17 37 14,85 38 18,1 46 16,8
5706 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 16,63000 93 19,12348 2,4934800 89 4 1 11,8 15 18,67 37 17,85 38 18,2
5489 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 16,23750 130 19,12330 2,8858000 90 40 1 15,1 6 16,5 24 19 37 14,35
2702 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,41000 111 19,12068 2,7106800 91 20 1 14,07 24 19,22 25 19,6 37 12,75
3125 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,98750 63 19,12012 2,1326200 92 -29 1 16,75 24 18,2 25 19,1 37 13,9
6368 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,98400 156 19,11908 3,1350800 93 63 1 14,8 24 14,22 37 18,1 38 18,4 39 14,4
5624 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,05500 56 19,11830 2,0633000 94 -38 1 14,92 24 18,75 25 19,1 37 15,45
1673 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,98000 65 19,11747 2,1374700 95 -30 1 13,75 15 18,22 25 19,75 37 16,2
2962 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,97500 66 19,11734 2,1423400 96 -30 1 16 24 17,6 25 19,4 37 14,9
7302 2507 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 16,88750 73 19,11721 2,2297100 97 -24 1 14,55 15 17,95 37 17,35 38 17,7
5195 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 16,66750 89 19,11659 2,4490900 98 -9 1 14,3 15 18,92 37 15,45 38 18
2887 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,21250 45 19,11643 1,9039300 99 -54 1 15,35 24 17,75 25 19 37 16,75
2386 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,68750 87 19,10934 2,4218400 100 -13 1 13,25 15 18,2 37 16,8 38 18,5
3219 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,16250 132 19,10891 2,9464100 101 31 1 11,6 15 19,45 37 15,2 38 18,4
2291 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 16,75500 82 19,10643 2,3514300 102 -20 1 14,3 15 18,22 37 16,4 38 18,1
695 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 16,54500 102 19,10292 2,5579200 103 -1 1 12,26 15 18,67 37 17,95 38 17,3
1248 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,72250 86 19,10140 2,3789000 104 -18 1 14,82 15 18,32 37 17,45 38 16,3
1057 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,25000 128 19,09532 2,8453200 105 23 1 11,95 15 18,95 37 15,3 38 18,8
1302 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,60500 96 19,09206 2,4870600 106 -10 1 13,55 15 16,82 37 18,05 38 18
5694 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,58200 100 19,08968 2,5076800 107 -7 1 14,97 15 18,37 37 13,6 38 16,6 39 19,37
2171 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 15,42500 223 19,08483 3,6598300 108 115 1 10,6 24 19,85 25 19,4 37 11,85
4748 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,65500 91 19,08437 2,4293700 109 -18 1 16,1 15 16,22 37 17,1 38 17,2
5715 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,96250 67 19,08394 2,1214400 110 -43 1 13,3 15 19 25 19,2 37 16,35
7861 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,50000 104 19,08107 2,5810700 111 -7 1 13,55 6 16,4 25 19,55 37 16,5
7449 2507 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 16,32500 118 19,08098 2,7559800 112 6 1 15 15 19,1 37 14,6 38 16,6
6285 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,38500 114 19,07859 2,6935900 113 1 1 12,57 15 17,72 37 18,55 38 16,7
5570 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 16,45000 105 19,07858 2,6285800 114 -9 1 14,5 6 17,4 25 19,35 37 14,55
60 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 16,35000 116 19,07819 2,7281900 115 1 1 15 6 17,9 25 19,15 37 13,35
5348 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,40000 112 19,07525 2,6752500 116 -4 1 12,65 15 16,8 37 17,55 38 18,6
3317 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,06250 147 19,07263 3,0101300 117 30 1 12,05 15 19,15 25 19,8 37 13,25
391 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 15,88750 169 19,07235 3,1848500 118 51 1 12,45 24 18,9 25 19,75 37 12,45
7118 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,51250 103 19,07182 2,5593200 119 -16 1 13,3 15 17,45 37 17,5 38 17,8
6924 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,08750 141 19,07128 2,9837800 120 21 1 13,9 15 19,3 37 13,95 38 17,2
2909 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,23750 130 19,07054 2,8330400 121 9 1 11,4 15 18,3 37 16,55 38 18,7
6096 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,57000 101 19,06903 2,4990300 122 -21 1 14,93 6 15,8 25 19,4 37 16,15
1630 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 15,57500 204 19,06773 3,4927300 123 81 1 11,9 6 18,2 24 17,95 37 14,25
5960 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,67500 88 19,06678 2,3917800 124 -36 1 14,35 24 18,3 25 19,15 37 14,9
6454 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 14,91000 295 19,06674 4,1567400 125 170 1 15,97 6 18,7 24 15,92 37 9,05
302 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,34250 117 19,06396 2,7214600 126 -9 1 14,42 24 17,55 25 19,6 37 13,8
4047 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ 16,28000 122 19,06244 2,7824400 127 -5 1 13,07 15 18,6 37 15,35 38 18,1
3763 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,29750 120 19,06123 2,7637300 128 -8 1 14,37 15 18,67 37 14,65 38 17,5
5151 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,96750 159 19,05973 3,0922300 129 30 1 13,3 15 19,07 37 13,3 38 18,2
3969 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,31750 119 19,05792 2,7404200 130 -11 1 15,75 15 18,22 37 16,6 38 14,7
1921 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,38750 113 19,05593 2,6684300 131 -18 1 14 15 17,75 37 17,7 38 16,1
5143 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,15000 134 19,05590 2,9059000 132 2 1 15,4 6 15,6 25 19,65 37 13,95
7288 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,01250 152 19,05086 3,0383600 133 19 1 11,8 24 18,8 25 19,6 37 13,85
3037 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,06750 146 19,05065 2,9831500 134 12 1 16,4 15 18,67 37 13,7 38 15,5
5444 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,06250 147 19,04940 2,9869000 135 12 1 12,35 15 19,1 37 15,7 38 17,1
2062 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,08750 142 19,04917 2,9616700 136 6 1 11,4 15 16,45 37 17,9 38 18,6
3797 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,99250 155 19,04910 3,0566000 137 18 1 14,65 15 19,17 37 14,45 38 15,7
2447 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 15,22500 248 19,04825 3,8232500 138 110 1 14,6 6 17,9 24 18,1 37 10,3
2687 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,93000 166 19,04725 3,1172500 139 27 1 18 15 16,07 37 13,15 38 16,5
3951 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,85000 174 19,04687 3,1968700 140 34 1 13,4 15 19,35 37 13,95 38 16,7
1118 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,06250 147 19,04681 2,9843100 141 6 1 15,85 6 15 25 19,65 37 13,75
1984 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,44800 106 19,04412 2,5961200 142 -36 1 11,22 15 19,32 25 19,4 37 15 38 17,3
4028 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,25750 125 19,04356 2,7860600 143 -18 1 14,48 15 17,85 37 17,5 38 15,2
3748 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 15,58750 199 19,04302 3,4555200 144 55 1 14,4 6 14,7 25 19,9 37 13,35
7604 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 15,97500 157 19,04240 3,0674000 145 12 1 14,4 24 18,65 25 19,45 37 11,4
5132 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 16,13000 138 19,04090 2,9109000 146 -8 1 13,65 15 18,32 37 17,65 38 14,9
2605 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,28400 121 19,04078 2,7567800 147 -26 1 11,3 15 18,47 37 14,7 38 18,6 39 18,35
1666 2507 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 16,08000 145 19,03926 2,9592600 148 -3 1 12,7 15 18,52 37 15 38 18,1
5460 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,03500 151 19,03433 2,9993300 149 2 1 15,67 15 17,07 37 13,1 38 18,3
2155 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,67500 192 19,03351 3,3585100 150 42 1 13,5 15 19,35 37 13,05 38 16,8
3087 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,03750 150 19,03252 2,9950200 151 -1 1 11,45