ΠΑΓΚ. 2017 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 1-15-19-37, 1-15-19-38, 1-15-21-37, 1-15-19-21, 1-15-37-38, 1-15-21-38 + 5ο ή 6ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ (ΑΠΟ 518)

Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 518) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 1-15-19-37, 1-15-19-38, 1-15-21-37, 1-15-19-21, 1-15-37-38, 1-15-21-38 + 5ο ή 6ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ (ΑΠΟ 518) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 Μ8 Β8
6978 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 19,25000 1 19,73502 0,4850200 1 0 1 18 15 19,95 37 19,05 38 19,3 39 19,95
7542 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 18,90500 2 19,67639 0,7713900 2 0 1 16,9 15 19,92 37 19,2 38 19,6
6599 2504 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 18,81750 3 19,66932 0,8518200 3 0 1 16,7 15 19,97 37 19,1 38 19,5
6245 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 18,57000 5 19,59382 1,0238200 4 1 1 15,43 15 19,4 37 19,95 38 19,5
2120 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 18,62500 4 19,46284 0,8378400 5 -1 1 17,6 15 19,3 37 18,9 38 18,7
4632 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 18,19250 7 19,41793 1,2254300 6 1 1 17,85 15 19,72 37 16,8 38 18,4
3722 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,53750 17 19,37979 1,8422900 7 10 1 14,4 15 19,75 37 16,4 38 19,6
4376 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 18,20000 6 19,37774 1,1777400 8 -2 1 17,4 15 19,5 37 17,6 38 18,3
1312 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,96250 9 19,36656 1,4040600 9 0 1 15,55 15 19,25 37 17,55 38 19,5
525 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,80500 13 19,35762 1,5526200 10 3 1 14,45 15 19,67 37 18,4 38 18,7
4328 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,96750 8 19,34425 1,3767500 11 -3 1 17,65 15 19,52 37 17 38 17,7
5344 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,83750 11 19,31672 1,4792200 12 -1 1 16,15 15 19,25 37 16,85 38 19,1
7529 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,94250 10 19,30775 1,3652500 13 -3 1 17,45 15 17,27 37 18,05 38 19
3228 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,48000 20 19,30562 1,8256200 14 6 1 14,8 15 19,52 37 16,3 38 19,3
5384 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,61400 14 19,29589 1,6818900 15 -1 1 16,75 15 15,72 21 17,7 37 18,7 38 19,2
943 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,48750 19 19,28747 1,7999700 16 3 1 17,7 15 14,6 37 18,75 38 18,9
453 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,25000 27 19,25333 2,0033300 17 10 1 16,3 15 19,65 37 15,25 38 17,8
1466 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,84250 48 19,25186 2,4093600 18 30 1 13,6 15 19,87 37 15,8 38 18,1
4497 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,73750 51 19,24475 2,5072500 19 32 1 14,3 15 19,9 37 15,05 38 17,7
5292 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,16250 29 19,24301 2,0805100 20 9 1 16,15 15 19,6 37 14,7 38 18,2
6314 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,58000 15 19,24271 1,6627100 21 -6 1 15,75 15 18,77 37 18,5 38 17,3
7862 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,55750 16 19,24200 1,6845000 22 -6 1 15,43 15 18,65 37 17,25 38 18,9
4650 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,45500 22 19,23982 1,7848200 23 -1 1 15,85 15 19,32 37 17,75 38 16,9
4667 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,36750 23 19,23930 1,8718000 24 -1 1 14,35 15 19,27 37 17,15 38 18,7
2923 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 16,63750 56 19,23620 2,5987000 25 31 1 11,85 15 19,45 37 15,65 38 19,6
5332 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,51750 18 19,23560 1,7181000 26 -8 1 16,05 15 19,17 37 17,15 38 17,7
778 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,12500 32 19,23498 2,1099800 27 5 1 16,55 15 19,65 37 15,4 38 16,9
5368 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,14250 31 19,22696 2,0844600 28 3 1 15,25 15 19,62 37 16 38 17,7
4086 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,28400 26 19,22613 1,9421300 29 -3 1 14,25 15 17,92 37 16,2 38 18,7 39 19,35
3891 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,08750 33 19,21785 2,1303500 30 3 1 13,83 15 19,22 37 16,2 38 19,1
4170 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,34250 24 19,21052 1,8680200 31 -7 1 14,37 15 18,85 37 17,75 38 18,4
7596 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 17,08000 35 19,20910 2,1291000 32 3 1 14,75 15 19,45 21 18,1 37 16,2 38 16,9
1510 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,80250 49 19,20156 2,3990600 33 16 1 16,16 15 19,65 37 14,1 38 17,3
3038 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,96250 43 19,19761 2,2351100 34 9 1 13,1 15 19,5 37 17,25 38 18
5664 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,82000 12 19,18940 1,3694000 35 -23 1 16,4 15 19,4 23 18,65 37 16,45 38 18,2
6789 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,34250 24 19,18920 1,8467000 36 -12 1 15,3 15 18,27 37 18 38 17,8
4390 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,45800 21 19,17704 1,7190400 37 -16 1 14,75 15 19,02 37 17,3 38 18 39 18,22
2673 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 17,04250 39 19,17655 2,1340500 38 1 1 16,2 15 19,07 37 15 38 17,9
353 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,98750 42 19,17576 2,1882600 39 3 1 15,45 15 19,3 37 17,3 38 15,9
1958 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,93000 45 19,17345 2,2434500 40 5 1 12,3 15 18,37 37 18,35 38 18,7
3923 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,58750 61 19,17078 2,5832800 41 20 1 12,5 15 19,55 37 15,7 38 18,6
3908 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,01750 40 19,17051 2,1530100 42 -2 1 15,6 15 19,17 37 15,6 38 17,7
2563 2503 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΑΣΕΙ 16,95000 44 19,17045 2,2204500 43 1 1 12,95 15 19 37 18,25 38 17,6
1864 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,15000 30 19,16717 2,0171700 44 -14 1 15 15 18,8 37 17,3 38 17,5
763 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 17,17500 28 19,16385 1,9888500 45 -17 1 15 15 17,95 37 17,35 38 18,4
7830 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,58750 61 19,16069 2,5731900 46 15 1 14 15 19,65 37 15,5 38 17,2
7129 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,04250 38 19,16011 2,1176100 47 -9 1 14,3 15 18,87 37 17 38 18
3042 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,07500 36 19,15246 2,0774600 48 -12 1 14,85 15 18,35 37 16,8 38 18,3
3338 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 16,99250 41 19,14782 2,1553200 49 -8 1 14,6 15 18,27 37 16,5 38 18,6
1959 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,08250 34 19,14135 2,0588500 50 -16 1 15,73 15 17,9 37 16,9 38 17,8
7433 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,04500 37 19,13651 2,0915100 51 -14 1 15,93 15 18,05 37 16,7 38 17,5
5928 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,91250 46 19,13185 2,2193500 52 -6 1 16,8 15 18,35 37 16,1 38 16,4
5210 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,61750 59 19,12511 2,5076100 53 6 1 15,15 15 19,27 37 15,15 38 16,9
6161 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,62400 58 19,12359 2,4995900 54 4 1 15,2 15 18,17 37 14,85 38 18,1 46 16,8
5706 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 16,63000 57 19,12348 2,4934800 55 2 1 11,8 15 18,67 37 17,85 38 18,2
7302 2507 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 16,88750 47 19,11721 2,2297100 56 -9 1 14,55 15 17,95 37 17,35 38 17,7
5195 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 16,66750 54 19,11659 2,4490900 57 -3 1 14,3 15 18,92 37 15,45 38 18
2386 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,68750 53 19,10934 2,4218400 58 -5 1 13,25 15 18,2 37 16,8 38 18,5
3219 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,16250 79 19,10891 2,9464100 59 20 1 11,6 15 19,45 37 15,2 38 18,4
2291 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 16,75500 50 19,10643 2,3514300 60 -10 1 14,3 15 18,22 37 16,4 38 18,1
695 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 16,54500 64 19,10292 2,5579200 61 3 1 12,26 15 18,67 37 17,95 38 17,3
1248 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,72250 52 19,10140 2,3789000 62 -10 1 14,82 15 18,32 37 17,45 38 16,3
1057 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,25000 77 19,09532 2,8453200 63 14 1 11,95 15 18,95 37 15,3 38 18,8
1302 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,60500 60 19,09206 2,4870600 64 -4 1 13,55 15 16,82 37 18,05 38 18
5694 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,58200 63 19,08968 2,5076800 65 -2 1 14,97 15 18,37 37 13,6 38 16,6 39 19,37
4748 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,65500 55 19,08437 2,4293700 66 -11 1 16,1 15 16,22 37 17,1 38 17,2
7449 2507 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 16,32500 70 19,08098 2,7559800 67 3 1 15 15 19,1 37 14,6 38 16,6
6285 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,38500 69 19,07859 2,6935900 68 1 1 12,57 15 17,72 37 18,55 38 16,7
5348 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,40000 67 19,07525 2,6752500 69 -2 1 12,65 15 16,8 37 17,55 38 18,6
7118 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,51250 65 19,07182 2,5593200 70 -5 1 13,3 15 17,45 37 17,5 38 17,8
6924 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,08750 85 19,07128 2,9837800 71 14 1 13,9 15 19,3 37 13,95 38 17,2
2909 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,23750 78 19,07054 2,8330400 72 6 1 11,4 15 18,3 37 16,55 38 18,7
4047 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ 16,28000 74 19,06244 2,7824400 73 1 1 13,07 15 18,6 37 15,35 38 18,1
3763 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,29750 72 19,06123 2,7637300 74 -2 1 14,37 15 18,67 37 14,65 38 17,5
5151 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,96750 96 19,05973 3,0922300 75 21 1 13,3 15 19,07 37 13,3 38 18,2
3969 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,31750 71 19,05792 2,7404200 76 -5 1 15,75 15 18,22 37 16,6 38 14,7
1921 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,38750 68 19,05593 2,6684300 77 -9 1 14 15 17,75 37 17,7 38 16,1
3037 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,06750 90 19,05065 2,9831500 78 12 1 16,4 15 18,67 37 13,7 38 15,5
5444 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,06250 91 19,04940 2,9869000 79 12 1 12,35 15 19,1 37 15,7 38 17,1
2062 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,08750 86 19,04917 2,9616700 80 6 1 11,4 15 16,45 37 17,9 38 18,6
3797 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,99250 94 19,04910 3,0566000 81 13 1 14,65 15 19,17 37 14,45 38 15,7
2687 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,93000 102 19,04725 3,1172500 82 20 1 18 15 16,07 37 13,15 38 16,5
3951 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,85000 107 19,04687 3,1968700 83 24 1 13,4 15 19,35 37 13,95 38 16,7
1984 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,44800 66 19,04412 2,5961200 84 -18 1 11,22 15 19,32 25 19,4 37 15 38 17,3
4028 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,25750 75 19,04356 2,7860600 85 -10 1 14,48 15 17,85 37 17,5 38 15,2
5132 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 16,13000 82 19,04090 2,9109000 86 -4 1 13,65 15 18,32 37 17,65 38 14,9
2605 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,28400 73 19,04078 2,7567800 87 -14 1 11,3 15 18,47 37 14,7 38 18,6 39 18,35
1666 2507 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 16,08000 89 19,03926 2,9592600 88 1 1 12,7 15 18,52 37 15 38 18,1
5460 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,03500 92 19,03433 2,9993300 89 3 1 15,67 15 17,07 37 13,1 38 18,3
2155 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,67500 124 19,03351 3,3585100 90 34 1 13,5 15 19,35 37 13,05 38 16,8
869 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 16,10500 83 19,03212 2,9271200 91 -8 1 12,5 15 18,37 37 15,75 38 17,8
1279 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,86500 105 19,03054 3,1655400 92 13 1 14,56 15 19,05 37 13,65 38 16,2
7353 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,83000 110 19,02815 3,1981500 93 17 1 14,5 15 17,8 21 15 37 13,65 38 18,2
7157 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 16,13000 81 19,02287 2,8928700 94 -13 1 15,95 15 17,47 37 14,7 38 16,4
6545 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,14250 80 19,01964 2,8771400 95 -15 1 13,75 15 16,92 37 16 38 17,9
382 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,82500 111 19,01769 3,1926900 96 15 1 10,4 15 18,35 37 18,05 38 16,5
6035 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,10000 84 19,01699 2,9169900 97 -13 1 13,1 15 17,75 37 15,95 38 17,6
1826 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,94250 101 19,01427 3,0717700 98 3 1 13,95 15 18,27 37 13,95 38 17,6
6944 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,95500 99 19,01240 3,0574000 99 0 1 11,85 15 18,37 37 16,3 38 17,3
6991 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,00000 93 19,01227 3,0122700 100 -7 1 14 15 18,1 37 14,5 38 17,4
796 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,08750 86 19,01214 2,9246400 101 -15 1 14,3 15 17,9 37 15,65 38 16,5
3016 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,08000 88 19,01059 2,9305900 102 -14 1 14,05 15 17,22 37 17,15 38 15,9
699 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ 15,96750 96 19,00760 3,0401000 103 -7 1 15,6 15 17,72 37 14,05 38 16,5
5661 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,95000 100 19,00700 3,0570000 104 -4 1 13,15 15 18,3 37 15,15 38 17,2
4995 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 15,81250 113 19,00565 3,1931500 105 8 1 11,65 15 16,9 37 16 38 18,7
1538 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ 16,25400 76 19,00487 2,7508700 106 -30 1 15,4 15 17,95 37 14,15 38 15,9 39 17,87
4577 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,85500 106 19,00363 3,1486300 107 -1 1 11,2 15 18,07 37 17,55 38 16,6
887 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,80000 115 19,00216 3,2021600 108 7 1 12,83 15 18,52 37 14,35 38 17,5
1672 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,88750 103 19,00145 3,1139500 109 -6 1 14,25 15 18,2 37 14,1 38 17
269 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,55500 127 18,99824 3,4432400 110 17 1 12,5 15 18,12 37 12,9 38 18,7
4760 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,83750 108 18,97849 3,1409900 111 -3 1 14,25 15 18,25 37 13,95 38 16,9
3196 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,73750 120 18,97116 3,2336600 112 8 1 13,5 15 18,75 37 14,5 38 16,2
7591 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,25500 148 18,96936 3,7143600 113 35 1 14,17 15 17,75 19 13,75 37 15,35
7515 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,97400 95 18,95643 2,9824300 114 -19 1 12,35 15 16,3 37 15,25 38 16,7 39 19,27
1987 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,96750 98 18,94982 2,9823200 115 -17 1 14,15 15 16,42 37 15,9 38 17,4
2184 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,83000 109 18,94342 3,1134200 116 -7 1 12 15 18,17 37 16,85 38 16,3
2736 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,87500 104 18,93538 3,0603800 117 -13 1 15,65 15 15,6 37 14,95 38 17,3
2111 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,05500 164 18,91943 3,8644300 118 46 1 16,9 15 18,87 37 9,75 38 14,7
2766 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ 15,81750 112 18,89508 3,0775800 119 -7 1 12,42 15 16,75 37 17,7 38 16,4
2410 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,80000 115 18,86863 3,0686300 120 -5 1 13,25 15 18,15 37 15,6 38 16,2
6253 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,54750 128 18,85593 3,3084300 121 7 1 13,17 15 18,77 37 13,55 38 16,7
7652 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,47000 133 18,84721 3,3772100 122 11 1 15,68 15 18,5 37 12,5 38 15,2
1252 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,23250 150 18,84675 3,6142500 123 27 1 13,83 15 19,25 37 12,95 38 14,9
3529 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,80500 114 18,84392 3,0389200 124 -10 1 14,65 15 17,42 37 14,35 38 16,8
8051 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,18000 153 18,83017 3,6501700 125 28 1 12,92 15 19,25 37 11,95 38 16,6
2420 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,72250 123 18,82519 3,1026900 126 -3 1 11,47 15 17,72 37 16,1 38 17,6
7185 4129 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 15,75000 118 18,80230 3,0523000 127 -9 1 14 15 17,15 37 14,35 38 17,5
2546 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,58250 126 18,78721 3,2047100 128 -2 1 14,83 15 17,4 37 12,5 38 17,6
6286 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,78000 117 18,78186 3,0018600 129 -12 1 13,05 15 16,42 37 16,95 38 16,7
4932 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,73750 121 18,77621 3,0387100 130 -9 1 13,2 15 17,85 37 16 38 15,9
2024 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,73000 122 18,75394 3,0239400 131 -9 1 13,9 15 17,47 37 14,75 38 16,8
5124 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,28000 145 18,75207 3,4720700 132 13 1 11,9 6 18,2 15 16,75 37 11,75 38 17,8
3702 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 15,65500 125 18,74505 3,0900500 133 -8 1 15,85 15 16,82 37 14,85 38 15,1
2852 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,44250 135 18,69438 3,2518800 134 1 1 15,5 15 17,97 37 14,6 38 13,7
4030 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,05000 165 18,67062 3,6206200 135 30 1 12,8 15 19,25 37 14,05 38 14,1
7685 4129 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 15,32500 142 18,66919 3,3441900 136 6 1 10,2 15 18,75 37 15,05 38 17,3
4300 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,54000 129 18,66595 3,1259500 137 -8 1 14,46 15 17,1 37 13,2 38 17,4
3225 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,53000 131 18,66220 3,1322000 138 -7 1 13,7 6 ΑΠΣ 15 18,02 37 13,8 38 16,6
7143 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,27250 147 18,66137 3,3888700 139 8 1 12,59 15 18,95 37 14,05 38 15,5
6998 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ 13,77500 239 18,64591 4,8709100 140 99 1 9,65 15 19,7 19 12,2 37 13,55
5074 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,09400 160 18,62760 3,5336000 141 19 1 12,5 15 18,67 21 14,8 32 ΑΠΣ 37 13 38 17
7783 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,13400 156 18,62236 3,4883600 142 14 1 14,7 15 15,67 19 11,45 37 16,45 38 17,4
6018 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,53000 130 18,59579 3,0657900 143 -13 1 13,8 15 17,67 37 15,55 38 15,1
3266 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,36250 138 18,59093 3,2284300 144 -6 1 14,2 15 18 37 12,45 38 16,8
2158 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,33750 140 18,58365 3,2461500 145 -5 1 13,03 15 18,52 37 13,8 38 16
6614 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ 15,28000 146 18,57503 3,2950300 146 0 1 11,55 15 18,62 37 14,05 38 16,9
1887 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,46750 134 18,57250 3,1050000 147 -13 1 14,05 15 16,92 37 13,5 38 17,4
4297 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,38000 137 18,57077 3,1907700 148 -11 1 11,6 15 18,42 37 15,7 38 15,8
7879 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,48250 132 18,56804 3,0855400 149 -17 1 11,73 15 15,95 37 16,65 38 17,6
4299 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,35500 139 18,54370 3,1887000 150 -11 1 14,8 15 17,92 37 14 38 14,7
4142 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 14,56400 191 18,52849 3,9644900 151 40 1 13,7 15 15,02 37 11,8 38 14 46 18,3
4431 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,33000 141 18,51801 3,1880100 152 -11 1 14,45 15 18,02 32 ΑΠΣ 37 13,95 38 14,9
4406 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,11750 158 18,51470 3,3972000 153 5 1 14,1 15 18,62 37 14,45 38 13,3
4156 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,07500 162 18,49137 3,4163700 154 8 1 12,13 15 18,92 37 14,05 38 15,2
4682 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 14,78000 177 18,46877 3,6887700 155 22 1 10,7 15 19,32 37 14,1 38 15
407 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,60000 187 18,46864 3,8686400 156 31 1 13,3 15 18,05 19 12,9 37 14,15
2677 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 15,06250