ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ, ΥΠΟΨ: ΑΠΟΥΣΙΕΣ: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: ΜΕΓ. ΒΑΘΜΟΣ: 0,00-4,99: 5,00-9,99: 10,00-14,99: 15,00-18,49: 18,50-20:
5 ΛΑΤΙΝΙΚΑ 16 3 13,35307692 19,82 0 2 7 3 1
0,00% 15,38% 53,85% 23,08% 7,69%
ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΕΡΣ. Μ.Ο: ΜΙΚ. ΒΑΘΜΟΣ:
0,16% 18,750% 10,24625 7,85
ΑΠΟΚΛΙΣΗ M.O: ΑΠΟΚ ΜΕΓ-ΕΛΑΧ: ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ:
3,106826923 11,97 3,361291841
ΚΩΔ. ΥΠΟΨ. Βαθμός ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠO
140 ΑΠΣ #VALUE! 16
2193 13,57 6 16
3635 ΑΠΣ #VALUE! 16
3801 14,4 5 16
3895 7,85 13 16
4185 10,32 11 16
4194 11,5 10 16
4636 11,67 9 16
4766 16,1 4 16
5016 ΑΠΣ #VALUE! 16
5914 19,82 1 16
6559 9,37 12 16
6697 12,42 7 16
8013 16,35 3 16
8025 18,17 2 16
8057 12,05 8 16