ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ, ΥΠΟΨ: ΑΠΟΥΣΙΕΣ: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: ΜΕΓ. ΒΑΘΜΟΣ: 0,00-4,99: 5,00-9,99: 10,00-14,99: 15,00-18,49: 18,50-20:
8 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 26 3 17,7726087 19,75 0 0 3 7 13
0,00% 0,00% 13,04% 30,43% 56,52%
ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΕΡΣ. Μ.Ο: ΜΙΚ. ΒΑΘΜΟΣ:
0,29% 11,538% 17,11714286 13,65
ΑΠΟΚΛΙΣΗ M.O: ΑΠΟΚ ΜΕΓ-ΕΛΑΧ: ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ:
0,655465839 6,1 2,043986338
ΚΩΔ. ΥΠΟΨ. Βαθμός ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠO
14 15,5 18 26
811 19,12 9 26
859 16,65 17 26
1022 19,55 6 26
1369 15,2 19 26
1906 ΑΠΣ #VALUE! 26
2210 ΑΠΣ #VALUE! 26
2640 ΑΠΣ #VALUE! 26
2779 16,8 16 26
3127 17,45 15 26
3327 19,7 3 26
4050 19,59 4 26
4051 19,55 6 26
4232 15,05 20 26
4335 18,85 12 26
4389 18,97 11 26
4822 14,12 22 26
5347 19,56 5 26
5555 14,6 21 26
5887 18,25 14 26
6360 19,1 10 26
6390 19,75 1 26
6795 19,71 2 26
7086 13,65 23 26
7176 18,55 13 26
7659 19,5 8 26