ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ, ΥΠΟΨ: ΑΠΟΥΣΙΕΣ: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: ΜΕΓ. ΒΑΘΜΟΣ: 0,00-4,99: 5,00-9,99: 10,00-14,99: 15,00-18,49: 18,50-20:
9 ΙΤΑΛΙΚΑ 29 1 15,74642857 19,8 0 1 8 13 6
0,00% 3,57% 28,57% 46,43% 21,43%
ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΕΡΣ. Μ.Ο: ΜΙΚ. ΒΑΘΜΟΣ:
0,35% 3,448% 14,48636364 6,3
ΑΠΟΚΛΙΣΗ M.O: ΑΠΟΚ ΜΕΓ-ΕΛΑΧ: ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ:
1,260064935 13,5 3,343061273
ΚΩΔ. ΥΠΟΨ. Βαθμός ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠO
169 14,7 20 29
588 18 9 29
1537 16,1 15 29
1732 17,6 11 29
2079 19,4 2 29
2660 17,4 12 29
2836 6,3 28 29
2969 11,7 23 29
3439 18,9 5 29
3469 14,3 22 29
3827 15,3 19 29
4099 11 25 29
4263 17,2 13 29
4351 15,8 17 29
4492 19,2 4 29
4904 19,4 2 29
4983 15,5 18 29
5207 16,8 14 29
5395 11,7 23 29
5916 19,8 1 29
5935 10,7 26 29
5978 16 16 29
6608 ΑΠΣ #VALUE! 29
6842 14,7 20 29
6957 18,4 7 29
7115 18,6 6 29
7187 17,9 10 29
7192 10,1 27 29
7876 18,4 7 29