ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2017 - Μέσοι όροι, τυπική απόκλιση, και άλλα στατιστικά στοιχεία ανά μάθημα

ΚΩΔ. ΜΑΘ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓ. ΥΠΟΨ. ΥΠΟΨ. ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΑΘΙΣΑΝ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΓ. ΒΑΘ. ΕΛ. ΒΑΘ. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΕΓ. ΒΑΘΜ.  ΑΠΌ ΜΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΛ. ΒΑΘΜ. ΑΠΌ ΜΟ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ VARIANCE
1 Νέα Ελληνικά 8137 7922 215 8,98 19,60 0,00 10,62 -8,98 4,52 20,40
4 Ιστορία 1131 1113 18 9,31 19,15 1,00 9,84 -8,31 4,23 17,93
5 Λατινικά 16 13 3 13,35 19,82 7,85 6,47 -5,50 3,36 11,30
6 Αγγλικά 1914 1872 42 13,04 20,00 0,80 6,96 -12,24 3,78 14,27
7 Γαλλικά 46 45 1 14,53 19,60 6,30 5,07 -8,23 3,04 9,24
8 Γερμανικά 26 23 3 17,77 19,75 13,65 1,98 -4,12 2,04 4,18
9 Ιταλικά 29 28 1 15,75 19,80 6,30 4,05 -9,45 3,34 11,18
10 Ισπανικά 4 4 0 17,55 19,70 16,50 2,15 -1,05 1,27 1,60
11 Τουρκικά 4 2 2 18,10 19,10 17,10 1,00 -1,00 1,00 1,00
15 Πληροφορική 878 865 13 13,55 19,97 0,00 6,42 -13,55 4,92 24,23
19 Χημεία 806 797 9 9,91 19,55 0,25 9,64 -9,66 4,39 19,26
21 Βιολογία 1767 1742 25 9,31 19,90 0,00 10,59 -9,31 5,40 29,11
22 Ελεύθερο-Προοπτικό Σχέδιο 183 180 3 13,90 20,00 0,20 6,10 -13,70 4,18 17,44
23 Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο 50 49 1 13,82 20,00 0,80 6,18 -13,02 6,00 35,95
24 Πολιτική Οικονομία 656 648 8 10,91 20,00 0,00 9,09 -10,91 5,55 30,84
25 Λογιστική 496 492 4 14,92 20,00 0,00 5,08 -14,92 5,01 25,10
32 Πρακτική Δοκιμασία 271 213 58 14,05 20,00 2,60 5,95 -11,45 3,91 15,29
36 Αρχαία Ελληνικά 445 441 4 10,96 18,92 0,00 7,96 -10,96 4,37 19,09
37 Μαθηματικά 2665 2638 27 9,68 19,95 0,00 10,27 -9,68 4,78 22,86
38 Φυσική 1813 1796 17 11,87 19,80 0,00 7,93 -11,87 5,26 27,65
39 Τεχνολογία 543 530 13 12,03 19,95 0,25 7,92 -11,78 5,49 30,09
41 Ρωσικά 144 139 5 15,68 20,00 4,60 4,32 -11,08 3,98 15,87
43 Μαθηματικά Κ.Κ 4382 4286 96 11,31 20,00 0,00 8,69 -11,31 5,47 29,95
45 Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου - Αρμονία 50 48 2 12,04 19,50 1,72 7,46 -10,32 4,53 20,49
46 Γραφικές Τέχνες 951 917 34 11,49 19,70 1,20 8,21 -10,29 3,79 14,37
47 Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών 57 57 0 5,51 17,50 0,00 11,99 -5,51 4,15 17,25
48 Μαθηματικά Θ. Κ. 4ώρο Τεχνικών Σχολών 65 64 1 9,27 19,95 0,25 10,68 -9,02 4,98 24,85
49 Μαθηματικά Π. Κ. 4ώρο Τεχνικών Σχολών 153 149 4 7,51 18,85 0,00 11,34 -7,51 5,61 31,48
50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών 918 823 95 4,59 20,00 0,00 15,41 -4,59 4,37 19,11
52 Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών 188 174 14 11,54 19,50 1,20 7,96 -10,34 4,09 16,75
100 Αγλλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχ.) 110 107 3 8,24 20,00 0,90 11,76 -7,34 5,50 30,24
101 Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκατ. και Ηλεκτροτ. Εφαρμογών (Θ.Κ.) Ι 41 40 1 10,27 18,20 0,65 7,93 -9,62 5,82 33,83
102 Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος (Θ.Κ.) Ι 9 9 0 14,63 19,70 6,60 5,07 -8,03 3,82 14,60
105 Μικροϋπολογιστές (Θ.Κ.) Ι 58 57 1 13,62 19,90 3,60 6,28 -10,02 4,42 19,54
106 Μηχανική και Κατασκευές (Θ.Κ.) Ι 41 41 0 10,71 20,00 0,00 9,29 -10,71 6,48 41,94
107 Γραφικές Τέχνες (Θ.Κ.) Ι 44 44 0 14,20 19,70 3,50 5,50 -10,70 3,82 14,60
150 Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας (Θ.Κ.) ΙΙ 39 38 1 8,47 18,60 1,30 10,13 -7,17 4,44 19,72
151 Τεχνολογία Αυτοκινήτων (Θ.Κ.) ΙΙ 68 66 2 11,48 20,00 1,55 8,52 -9,93 5,47 29,94
153 Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία (Θ.Κ.) ΙΙ 48 46 2 12,55 19,80 2,50 7,25 -10,05 5,34 28,48
155 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Θ.Κ.) ΙΙ-Ειδικότητα Μηχανικής Η/Υ 58 56 2 10,76 19,40 0,20 8,64 -10,56 5,15 26,51
156 Μετρήσεις Ποσοτήτων (Θ.Κ.) ΙΙ 24 24 0 10,94 17,72 0,00 6,78 -10,94 5,82 33,86
157 Αρχιτεκτονική Δημιουργία και Τεχνολογία (Θ.Κ.) ΙΙ 17 17 0 16,89 19,50 4,90 2,61 -11,99 3,68 13,53
159 Πολιτική Οικονομία (Θ.Κ.) ΙΙ 2 2 0 12,40 14,00 10,80 1,60 -1,60 1,60 2,56
160 Πολιτική Οικονομία (Θ.Κ.) ΙΙ 6 6 0 8,65 18,60 2,85 9,95 -5,80 5,02 25,22
200 Μηχανολογικό Σχέδιο (Θ.Κ.) 104 101 3 10,78 19,90 1,70 9,12 -9,08 4,24 17,97
202 Στατικό Σχέδιο (Θ.Κ.) 23 22 1 10,54 19,77 0,00 9,23 -10,54 6,67 44,49
205 Σχέδιο Γραφικών Τεχνών (Ελεύθερο Σχεδιο) 44 43 1 16,50 20,00 7,10 3,50 -9,40 3,54 12,53
206 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Θ.Κ.) 19 19 0 15,31 19,70 5,35 4,39 -9,96 4,43 19,61
208 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Θ.Κ.) 5 5 0 12,23 19,60 5,55 7,37 -6,68 4,64 21,50
250 Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής (Π.Κ.) Ι 270 246 24 5,07 19,55 0,00 14,48 -5,07 3,59 12,90
251 Τεχνολογία Ηλεκτρικ. Εγκαταστ. και Ηλεκτροτ. Εφαρμογών (Π.Κ.) Ι 55 49 6 5,50 18,55 0,00 13,05 -5,50 4,14 17,17
253 Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών (Π.Κ.) Ι 61 51 10 8,24 19,00 1,42 10,76 -6,82 4,54 20,61
255 Μετρήσεις Ποσοτήτων (Π.Κ.) Ι 16 15 1 8,48 17,57 3,35 9,09 -5,13 4,70 22,11
256 Μετρήσεις Ποσοτήτων (Π.Κ.) Ι 5 4 1 10,63 19,70 3,20 9,08 -7,43 6,01 36,16
257 Τεχνολογία Ξυλουργικής-Επιπλοποιίας (Π.Κ.) Ι 28 25 3 13,54 18,10 3,20 4,56 -10,34 3,55 12,57
258 Τεχνολογία και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών (Π.Κ.) Ι 54 53 1 11,84 18,70 3,60 6,86 -8,24 3,95 15,59
259 Τεχνολογία και Εργαστήρια Διακοσμητικής (Π.Κ.) Ι 40 35 5 8,88 17,50 0,80 8,62 -8,08 4,42 19,51
260 Τεχνολογία και Εργαστήρια Αργυροχοΐας-Χρυσοχοΐας (Π.Κ.) Ι 11 11 0 10,93 14,65 5,75 3,72 -5,18 2,42 5,85
261 Τεχνολογία Παραγωγής και Προώθησης Ειδών Ένδυσης (Π.Κ.) Ι 20 20 0 5,51 12,45 2,10 6,94 -3,41 2,61 6,81
262 Λογιστική (Π.Κ.) Ι 15 14 1 12,34 19,85 2,75 7,51 -9,59 6,36 40,45
264 Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών (Π.Κ.) Ι 303 278 25 6,13 19,05 0,40 12,92 -5,73 3,17 10,03
265 Εισαγωγή στη Γεωργία και Λαχανοκομία (Π.Κ.) Ι 10 10 0 7,58 11,20 4,20 3,62 -3,38 2,30 5,28
266 Τεχνολογία Κομμωτικής (Π.Κ.) Ι 81 69 12 8,90 19,35 1,30 10,45 -7,60 4,20 17,66
267 Τεχνολογία Κομμωτικής (Π.Κ.) Ι 56 51 5 5,69 17,80 1,80 12,11 -3,89 4,01 16,06
300 Μηχανουργική Τεχνολογία (Π.Κ.) ΙΙ 23 18 5 6,20 16,35 1,40 10,15 -4,80 3,33 11,10
301 Τεχνολογία Υδραυλικών,Θερμικών και Ψυκτικών Συστημ. (Π.Κ.) ΙΙ 47 39 8 5,36 11,95 1,00 6,59 -4,36 2,67 7,15
302 Τεχνολογία Υδραυλικών,Θερμικών και Ψυκτικών Συστημ. (Π.Κ.) ΙΙ 14 13 1 7,74 12,70 2,35 4,96 -5,39 2,41 5,83
304 Τεχνολογία Αυτοκινήτων (Π.Κ.) ΙΙ 130 124 6 5,73 18,25 0,35 12,52 -5,38 3,48 12,09
305 Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων (Π.Κ.) ΙΙ 45 42 3 6,01 16,65 1,95 10,64 -4,06 3,21 10,31
306 Τεχνολογία Δικύκλων και Μηχανών Σκαφών (Π.Κ.) ΙΙ 13 13 0 7,91 18,40 3,45 10,49 -4,46 4,82 23,21
307 Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία (Π.Κ.) ΙΙ 118 99 19 6,58 18,30 1,00 11,72 -5,58 3,99 15,91
309 Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (Π.Κ.) ΙΙ 5 4 1 8,13 17,25 3,60 9,13 -4,53 5,35 28,63
310 Γεμολογία (Π.Κ.) ΙΙ 11 11 0 10,47 14,00 7,75 3,53 -2,72 1,87 3,51
312 Τεχνική Πωλήσεων (Π.Κ.) ΙΙ 15 14 1 11,10 19,15 5,10 8,05 -6,00 4,25 18,09
314 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης (Π.Κ.) ΙΙ 315 288 27 7,86 17,05 1,20 9,19 -6,66 3,32 11,01
315 Τεχνολογία Ανθοκομία - Κηποτεχνία (Π.Κ.) ΙΙ 10 10 0 6,22 12,50 1,40 6,29 -4,82 2,76 7,61
316 Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής (Π.Κ.) ΙΙ 81 69 12 9,21 19,90 2,50 10,69 -6,71 4,41 19,47
317 Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής (Π.Κ.) ΙΙ 56 51 5 6,12 17,00 0,30 10,88 -5,82 4,01 16,10
350 Μηχανολογικό Σχέδιο (Π.Κ.) 165 153 12 5,80 19,30 0,30 13,50 -5,50 3,82 14,58
351 Μηχανολ. Σχέδιο Υδραυλ., Θερμικών και Ψυκτικών Συστημ. (Π.Κ.) 47 39 8 6,06 13,40 1,00 7,34 -5,06 3,28 10,78
352 Μηχανολ. Σχέδιο Υδραυλ., Θερμικών και Ψυκτικών Συστημ. (Π.Κ.) 13 12 1 7,21 12,70 3,20 5,49 -4,01 3,43 11,75
353 Μηχανολογικό και Ηλεκτρολ./Ηλεκτρον. Σχέδιο Αυτοκινήτων (Π.Κ.) 45 42 3 10,17 17,80 3,65 7,63 -6,52 2,88 8,29
354 Στατικό Σχέδιο (Π.Κ.) 16 15 1 7,42 19,10 0,70 11,68 -6,72 6,02 36,28
355 Σχέδιο Επίπλου και Ξυλουργικών Κατασκευών (Π.Κ.) 27 25 2 11,03 16,00 2,40 4,97 -8,63 3,57 12,75
356 Σχέδιο Γραφικών Τεχνών (Ελεύθερο Σχεδιο) 54 52 2 12,94 20,00 0,50 7,06 -12,44 5,10 25,97
357 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Π.Κ.) 38 34 4 9,68 19,00 3,90 9,32 -5,78 3,75 14,05
358 Σχέδιο Μόδας (Π.Κ.) 20 20 0 10,60 15,65 1,15 5,05 -9,45 3,84 14,76