ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ !!!!
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 M4 Βαθ4 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦ. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦ.
489 1 4,15 32 9,4 43 7,45 489 --> 4+8+9=21 4,15 + 9,40 + 7,45 = 21
2979 1 6,35 22 12,9 37 2,05 38 5,7 2979 --> 2+9+7+9=27 6,35 + 12,90 + 2,05 + 5,70 = 27
3942 1 5,35 4 5,65 43 2,3 304 4,7 3942 --> 3+9+4+2=18 5,35 + 5,65 + 2,30 + 4,70 = 18