Μόνο 2 Υποψήφιοι κατάφεραν να πάρουν σε όλα τα μαθήματα που έδωσαν πάνω από 18.
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 M4 Βαθ4 M5 Βαθ5 AVER rank
3745 1 18,7 4 19,05 36 18,92 43 20 19,1675 3
6895 1 19,6 4 19,15 6 19,7 43 19,3 19,4375 1