ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016-2017 - TOP STUDENT - CONGRATULATIONS !!!

ΚΩΔ ΥΠ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4
6895 19,43750000 1 7931 1 19,60 4 19,15 6 19,70 43 19,30