Εξεταζόμενα μαθήματα κατ’ αριθμό υποψηφίων (δίνονται τα πρώτα 20 μαθήματα βάσει των επιλογών των υποψηφίων)

α/α   Κωδ. Μάθημα Πλήθος υποψηφίων 2015 Πλήθος υποψηφίων 2016 Πλήθος υποψηφίων 2017 "+/-"
1 1 Νέα Ελληνικά 8614 8198 8137 -3,20%
2 43 Μαθηματικά Κοινού Κορμού 4627 4480 4382 -3,77%
3 37 Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2936 2541 2665 -2,68%
4 6 Αγγλικά 1940 1890 1914 -0,05%
5 21 Βιολογία 1930 1835 1767 -6,14%
6 38 Φυσική 1812 1621 1813 5,62%
7 61 Δακτυλογραφία - Γραφειακά 1718 1415 1191 -23,97%
9 4 Ιστορία 1073 1104 1131 3,90%
8 46 Γραφικές Τέχνες 1166 1023 951 -13,11%
12 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών 822 975 918 2,17%
14 19 Χημεία 720 848 806 2,81%
10 15 Πληροφορική 931 830 878 -0,28%
11 63 Φυσική Αγωγή - Ολυμπιακή Παιδεία 879 827 757 -11,25%
15 53 Φυσική 2ωρο Π.Κ. Τεχνικών Σχολών 689 778 713 -2,79%
13 24 Πολιτική Οικονομία 773 657 656 -8,25%
18 56 Οικογενειακή Αγωγή 532 552 482 -11,07%
17 39 Τεχνολογία Ενιαίου Λυκείου 546 482 543 5,64%
16 25 Λογιστική 585 469 496 -5,88%
19 36 Αρχαία Ελληνικά 347 420 445 16,04%
20 314 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης NO DATA 318 315 -0,94%