ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 - ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΙ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ

ΚΩΔ ΥΠ ΚΩΔ ΤΜ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΠΜΟ ΒΠ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8
3826 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 15,81 18,45246 1 15,6 4 15 5 16,575 6 16,6 36 15,275
2282 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 15,32 17,89808 1 15,65 4 10,6 5 16,675 6 16,4 36 17,275
6858 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 14,7782 17,62443 1 14,35 4 13,566 5 16,725 6 15 36 14,25
1666 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 14,255 16,79984 1 15,45 4 12,7 5 14 9 18 36 11,125
971 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 13,55 16,75502 1 13,2 4 11,55 5 14,025 9 13,2 36 15,775
6845 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 11,37083333 15,9578 1 15,6 4 10 5 10,275 9 13,1 36 12,1 43 7,15
3846 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 11,24375 15,49712 1 15,175 4 9,7 5 9,65 36 10,45
2606 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 11,21875 15,49544 1 14,5 4 11,25 5 11,25 36 7,875
7605 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 9,39 14,85537 1 13,55 4 11,4 5 3,95 10 6,6 36 11,45
5919 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 12,7625 14,59923 1 11,325 4 11,25 5 7,8 6 17,5 36 9,2 41 19,5
1646 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 10,10625 14,59707 1 13,45 4 8,3 5 9,1 36 9,575
185 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 10,55 14,14761 1 12,35 4 8,6 5 9,675 10 14,55 36 7,275 43 10,85
3057 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 10 14,10982 1 10,925 4 7,65 5 12,45 36 8,175 43 10,8
1139 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 10,12083333 14,04907 1 9,8 4 8,35 5 8,9 36 11,225 41 17,2 43 5,25
3874 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 9,0866 13,99009 1 11,65 4 9,2 5 10,2 36 5,983 41 8,4
7039 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 8,99775 13,97815 1 10,216 4 11,2 5 8,05 36 6,525
4004 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 9,6516 13,89832 1 13,7 4 6,5 5 11,325 6 10,9 36 5,833 43 ΑΠΣ
3058 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 10,415 13,89083 1 11,5 4 7,55 5 11,15 36 7,225 43 14,65
3127 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 8,575 13,60142 1 11,2 4 7,4 5 10,575 36 6,5 43 7,2
3951 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 9,191666667 13,43872 1 13,95 4 8,1 5 6,35 6 12,6 36 4,4 43 9,75
782 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 9,733333333 13,33293 1 10,5 4 8,85 5 8,35 36 5,4 41 14,5 43 10,8
4685 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 8,565 13,2981 1 13,7 4 6,85 5 7 6 10,2 36 5,075
4953 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 7,804166667 13,22262 1 12,2 4 8,75 5 4,55 6 9,4 36 6,025 43 5,9
3239 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 9,269333333 13,15573 1 10,65 4 7,9 5 11,25 6 15,466 36 3,75 43 6,6
373 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 7,315 12,96341 1 11,775 4 10,5 5 4,15 10 6,55 36 3,6
714 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 7,529 12,91124 1 11,416 4 8,4 5 4,5 36 5,8
1648 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 8,865 12,84996 1 9,85 4 7 5 11,05 10 12,1 36 4,325
4269 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 9,0516 12,70757 1 9,833 4 7 5 9,825 6 14,1 36 4,5
1122 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 9,0658 12,6357 1 9,372 4 7,05 5 7,575 9 15,2 36 6,132
6524 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 7,75 12,53737 1 11,35 4 9,9 5 1,75 9 9,7 36 6,05
4696 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 6,59 12,49216 1 9,35 4 8,3 5 5,625 36 5,325 43 4,35
3918 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 6,9875 12,41018 1 11,275 4 9,6 5 3,75 36 3,325
5690 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 9,88 12,31038 1 7,35 4 5,7 5 10,2 36 7,25 41 18,9
5956 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 7,266666667 12,01557 1 8,4 4 5,4 5 9,375 36 5,575 41 8 43 6,85
4216 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 6,98125 11,99852 1 12,325 4 8,7 5 1,05 36 5,85
4012 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 7,63 11,95437 1 12,75 4 9,45 5 2,4 6 11,3 36 2,25
959 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 7,381833333 11,93127 1 10,866 4 8,25 5 2,275 6 14 36 4,95 43 3,95
7557 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 7,035 11,87606 1 12,575 4 7,05 5 3,175 36 3,375 41 9
3637 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 6,3994 11,67575 1 11,176 4 4,85 5 5,25 36 4,921 43 5,8
164 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 6,083333333 11,4804 1 9,85 4 6 5 6,35 10 6,6 36 3,2 43 4,5
5002 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 6,3732 11,32447 1 10,5 4 6,366 5 3,55 36 3,65 43 7,8
5726 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 8,8665 11,2468 1 11,566 4 8,5 5 1,275 6 10,733 10 17,85 36 3,275
1973 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 7,33 11,09061 1 11,325 4 4,2 5 3,175 36 5,4 43 12,55
4000 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 8,785 11,07704 1 6,55 4 6,25 5 7,175 36 3,95 41 20
1101 Count 44 44
1101 Average 9,430264773 13,59396
1101 Min 6,083333333 11,07704
1101 Max 15,81 18,45246
3256 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,945 19,32614 1 16,45 4 17,8 5 18,2 6 19,7 36 17,575
6078 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,73 19,28769 1 17,65 4 16,45 5 18,225 7 19 36 17,325
4872 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 16,845 19,02274 1 15,75 4 15,05 5 17,65 6 18,8 36 16,975
4366 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 16,1375 19 1 17,2 4 12,9 5 17,275 36 17,175
2589 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 16,1 18,87827 1 16,4 4 14,2 5 17,35 36 16,45
3505 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 15,2166 18,79981 1 17,9 4 14,6 5 15,8 6 13,733 36 14,05
5125 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 15,2625 18,79337 1 16,4 4 17,4 5 13,25 36 14
7181 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 15,6375 18,73563 1 13,85 4 17,3 5 16 36 15,4
1425 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 15,675 18,49467 1 18,35 4 13,6 5 13,075 6 18,7 36 14,65
3255 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 16,305 18,41418 1 16,6 4 12,8 5 17,1 9 19,2 36 15,825
4674 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 16,02 18,3279 1 15,05 4 12,05 5 17,875 6 17,9 36 17,225
5120 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 16,03 18,19529 1 12,5 4 14,8 5 17,825 6 18,7 36 16,325
639 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 15,1645 18,18364 1 17,133 4 12,85 5 15,7 36 14,975
6877 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 14,695 18,17954 1 15,8 4 15,4 5 14,325 6 13,1 36 14,85
5961 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 14,88125 18,13532 1 15,85 4 15,8 5 13,225 36 14,65
6065 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 15,615 18,04748 1 17,2 4 12,55 5 17,8 6 ΑΠΣ 9 19,1 36 11,425
7621 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 14,7466 17,96853 1 15,033 4 14,45 5 17,475 7 13,9 36 12,875
1512 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 15,6666 17,95037 1 15,133 4 15,75 5 14,85 6 19,2 36 13,4
2291 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 14,4375 17,94924 1 16,6 4 15,6 5 12,95 36 12,6
6199 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 14,19 17,91272 1 16,3 4 13,65 5 15,725 6 11,4 36 13,875
580 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 15,615 17,85593 1 14,925 4 15,5 5 13,85 6 19,3 36 14,5
3120 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 14,2466 17,43545 1 13,95 4 16,2 5 14,675 6 15,533 36 10,875
672 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 14,88 17,39667 1 11,325 4 13,5 5 17,55 7 16,5 36 15,525
2334 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 14,825 17,36882 1 13,35 4 14,3 5 17,375 6 17,3 36 11,8
4135 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 14,255 17,2623 1 13,35 4 16,2 5 11,95 9 16,7 36 13,075
7612 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 14,76 17,25722 1 12,925 4 14,1 5 12,95 6 17,5 36 16,325
715 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 15,181 16,96582 1 13,966 4 14,2 5 11,425 6 19 32 19,845 36 12,65
3336 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 14,41 16,9427 1 14,45 4 12,8 5 13,325 36 14,275 41 17,2
2866 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 13,495 16,8003 1 14,275 4 11,7 5 15,025 6 12,8 36 13,675
6413 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 14,355 16,66383 1 13,45 4 13,6 5 12,05 6 19 36 13,675
7130 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 12,7375 16,40264 1 12,45 4 14,3 5 12,825 36 11,375
6513 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 13,785 16,26496 1 14,9 4 10,5 5 13,475 6 17,9 36 12,15
2484 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 12,76875 16,26489 1 13,95 4 11,55 5 15 36 10,575
5118 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 12,8382 16,24742 1 13,866 4 16,25 5 10 6 17,7 36 6,375
669 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 12,105 16,24148 1 14,025 4 12 5 14,075 36 10,525 41 9,9
2068 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 12,12075 16,2236 1 15,033 4 13,55 5 11,675 36 8,225
2815 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 12,51 16,09146 1 12,4 4 13,85 5 12,25 9 13,6 36 10,45
570 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 12,11 16,07834 1 14,85 4 11,15 5 12,8 9 11,3 36 10,45
4912 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 11,7832 16,06339 1 12,916 4 13,7 5 11,55 6 10,4 36 10,35
2390 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 12,10825 15,83962 1 14,933 4 9,05 5 11,85 36 12,6
2220 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 11,725 15,81018 1 12,6 4 13,7 5 12,65 36 7,95
6761 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 11,94375 15,67336 1 15,35 4 7,8 5 13,825 36 10,8
4113 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 11,71 15,66833 1 12,95 4 12,1 5 12,5 6 11,8 36 9,2
4082 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 12,945 15,51929 1 13,25 4 8,3 5 15,05 6 17 36 11,125
3820 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 12,48 15,47198 1 10,5 4 12,65 5 10,475 6 16,7 36 12,075
3186 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 12,661 15,398 1 12,866 4 10,05 5 13,225 10 16,15 36 9,875 43 13,8
4013 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 11,875 15,36569 1 13,1 4 12,3 5 8,425 8 15,7 36 9,85
2350 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 10,81 15,19996 1 12,7 4 12,5 5 10,425 10 11,2 36 7,225
6762 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 11,1016 15,12619 1 10,7 4 12,25 5 12,875 6 11,9 36 7,783
5567 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 11,8 15,10825 1 12,75 4 14,85 5 1,425 9 16,7 36 13,275
4155 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 10,55625 14,99396 1 12,1 4 12,3 5 12,3 36 5,525
189 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 11,795 14,95769 1 13,05 4 10,2 5 9,675 6 16,9 36 9,15
7320 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 11,33 14,94639 1 10,5 4 11,1 5 12,9 6 13,6 36 8,55
1188 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 11,419 14,85694 1 13,983 4 14,45 5 6,675 32 13,887 36 8,1
4348 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 11,58 14,81939 1 9,65 4 12,9 5 10 6 16,9 36 8,45
7684 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 9,95625 14,71471 1 9,875 4 13,35 5 9,35 36 7,25
675 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 10,5532 14,71184 1 12,6 4 8,366 5 11,45 36 9,55 43 10,8
4452 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 11,0716 14,56087 1 11,8 4 11,1 5 8,183 6 16,1 36 8,175
5029 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 10,68 14,39383 1 12,6 4 11,2 5 7,725 6 15,6 36 6,275
7520 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 10,33 14,27408 1 11,075 4 11,65 5 8,35 6 14,2 36 6,375
1102 Count 60 60
1102 Average 13,55854083 16,74734
1102 Min 9,95625 14,27408
1102 Max 17,945 19,32614
5302 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 19,1 19,94741 1 17,75 4 18,7 5 19,5 6 19,8 36 19,75
2547 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,715 19,49714 1 17,925 4 16,65 5 19,55 9 16,7 36 17,75
7594 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,97 19,46875 1 18,05 4 14,6 5 19,65 6 19 36 18,55
3852 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,765 19,25208 1 16,7 4 15,8 5 18,9 8 19,7 36 17,725
6850 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 16,505 19,10468 1 14,066 4 16,3 5 19,075 36 16,579
4784 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 16,695 18,84808 1 16,5 4 14,75 5 17,55 9 19,5 36 15,175
1755 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 15,99166667 18,55627 1 16,6 4 11,75 5 17,975 6 16,7 36 16,525 43 16,4
6404 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 15,135 18,19354 1 16,675 4 11,3 5 16,575 6 14,4 36 16,725
7563 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 15,935 18,01703 1 13,9 4 14,9 5 16,575 6 19 36 15,3
905 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 15,6166 17,97905 1 15,283 4 13,5 5 15,875 9 17,5 36 15,925
5867 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 15,93 17,86033 1 13,85 4 13,85 5 17,275 6 19,5 36 15,175
6261 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 14,635 17,55052 1 13,2 4 12,95 5 17,1 6 14,3 36 15,625
6672 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 12,295 17,02023 1 15,525 4 13,1 5 14,4 10 6,9 36 11,55
6841 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 14,435 17 1 16,45 4 10,3 5 15 6 17,2 36 13,225
5678 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 15,2824 16,87114 1 13,075 4 11,35 5 17,65 32 18,937 36 15,4
1536 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 13,19375 16,653 1 12,4 4 13,85 5 11,75 36 14,775
7260 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 12,6032 16,08193 1 13,516 4 10,95 5 13,45 6 12,7 36 12,4
1342 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 11,49 15,83277 1 13,35 4 9,7 5 14,75 7 8,2 36 11,45
4965 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 12,7 15,7381 1 12,125 4 11,55 5 13,475 6 15,4 36 10,95
3221 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 10,915 15,38936 1 13,6 4 11,45 5 9,625 9 10,3 36 9,6
5138 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 11,688 15,37642 1 13,633 4 9,233 5 13,75 6 13 9 14,4 36 9,3 43 8,5
4186 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 11,205 15,31966 1 14,625 4 8,65 5 11,975 6 11 36 9,775
7485 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 13,75814286 15,02314 1 12,95 4 10,5 5 13,775 6 15 32 16,782 36 8,9 41 18,4
7492 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 11,57 14,91794 1 13,7 4 8,85 5 9,9 36 9,8 41 15,6
3920 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 10,605 14,6565 1 14,35 4 10,05 5 9,325 6 13,5 36 5,8
7000 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 11,40116667 14,57271 1 13,05 4 9,9 5 5,825 6 16,266 36 10,5 41 12,866
4957 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 10,125 14,51659 1 10,5 4 10 5 10,825 36 9,175
1302 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 10,179 14,41382 1 11,6 4 8,25 5 10,916 6 14,533 36 9,625 43 6,15
1103 Count 28 28
1103 Average 14,01567594 16,91636
1103 Min 10,125 14,41382
1103 Max 19,1 19,94741
5477 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 15,59 18,64143 1 17,075 4 15,8 5 16,2 10 16,35 36 12,525
4263 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 14,095 18,09763 1 14,85 4 17,5 5 14,125 36 11 41 13
6478 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 12,68875 16,54384 1 13,368 4 14,85 5 10,8 36 11,737
4852 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 12,75625 16,30181 1 13,35 4 12,1 5 11,55 36 14,025
1822 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 12,555 16,30041 1 13,15 4 13,2 5 13,9 9 12 36 10,525
6711 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 13,535 16,11865 1 13,4 4 11,15 5 14,45 9 17,1 36 11,575
5817 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 12,37 16,00971 1 15 4 11,6 5 11,225 6 13,7 36 10,325
6891 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 10,4816 15,77267 1 14,883 4 13,65 5 7,4 11 7,9 36 8,575
558 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 11,02 15,35618 1 13,075 4 10,55 5 11,3 36 10,175 41 10
4350 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 10,345 15,10162 1 13,9 4 8,1 5 10,625 6 7,7 36 11,4
1450 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 11,17 15,04747 1 13,4 4 11,2 5 4,975 9 14,2 36 12,075
4027 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 10,81666667 14,73326 1 13,6 4 9,1 5 9,2 6 12,5 11 11,6 36 8,9
740 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 10,5416 14,67161 1 10,483 4 9,4 5 9,65 6 11 36 12,175
702 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 10,925 14,57771 1 10,05 4 10,65 5 10,175 36 9,75 41 14
2939 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 10,17 14,28967 1 12,6 4 6,7 5 12,425 11 10,5 36 8,625
6396 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 9,325 14,25344 1 14,5 4 6,1 5 10,575 36 8,05 41 7,4
7458 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 9,88 14,17082 1 13,275 4 6,85 5 9,425 36 9,1 43 10,75
3817 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 10,1616 14,09759 1 12,883 4 8,8 5 5,15 6 14 36 9,975
4195 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 9,4932 13,96207 1 13 4 11,7 5 5,116 36 4,85 41 12,8
7587 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 10,42 13,76118 1 10,775 4 6,4 5 12,45 9 14,3 36 8,175
2796 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 8,454166667 13,75122 1 12,9 4 9,35 5 9,7 10 11,3 36 3,625 43 3,85
7258 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 8,0915 13,55753 1 12,683 4 10,2 5 7,466 10 5,8 36 3,4 43 9
3937 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 9,63 13,4836 1 13,6 4 7,55 5 9,65 6 13,7 36 3,65
1247 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 8,6682 13,23359 1 11,65 4 6,366 5 7,65 6 10,1 36 7,575
6235 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 7,284666667 13,22482 1 13,233 4 10,5 5 3,3 7 11,2 36 4,075 43 1,4
6185 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 9,015 13,15301 1 12,15 4 9,15 5 6,8 6 13,4 36 3,575
4848 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 9,55 13,11494 1 12,3 4 9,05 5 4,6 7 13,4 36 4,9 43 13,05
638 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 8,62 13 1 10,6 4 6,95 5 9,35 7 10,9 36 5,3
2496 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 8,415 12,85099 1 10,425 4 7,5 5 7,475 36 5,375 41 11,3
3000 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 8,64 12,70893 1 10,175 4 7,9 5 7,225 6 13,2 36 4,7
1104 Count 30 30
1104 Average 10,49027333 14,66291
1104 Min 7,284666667 12,70893
1104 Max 15,59 18,64143
2765 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 18,235 20 1 17,4 4 16,6 5 18,775 6 18,9 7 19,5
2118 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 17,0482 19,94992 1 16,316 4 16,1 5 13,825 6 19,6 10 19,4
930 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 17,52 19,69038 1 17,4 4 11,8 6 19,3 9 19,6 41 19,5
6520 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 17,855 19,48652 1 16,275 4 15,3 6 18,9 7 18,8 41 20
5271 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 15,43 19,38973 1 17,6 4 14,65 5 14,175 6 19 36 11,725
7655 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 16,5366 19,36142 1 13,65 4 13,933 6 19,1 8 19,9 41 16,1
958 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 16,74583333 19,3533 1 13,75 4 14,3 5 16,875 6 19,3 7 18,95 36 17,3
4332 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 16,6266 19,33548 1 12,7 4 13,333 6 17,9 10 20 41 19,2
1996 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 16,66 19,32588 1 15,95 4 15,15 5 16,725 6 18,8 36 16,675
5005 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 16,12 19,25215 1 17,075 4 14,2 5 14,125 6 18,8 10 16,4
7446 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 17,16 19,20433 1 13,65 4 13,15 6 19,2 10 20 41 19,8
2391 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 15,90833333 19,09684 1 12,975 4 16,3 5 15,675 6 17,6 36 16,05 43 16,85
6529 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 15,8116 19,04202 1 13,833 4 11,9 5 15,375 6 19,1 10 18,85
3672 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 16,91 18,99435 1 14,45 4 15 6 17,8 7 18,7 9 18,6
6310 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 15,88 18,95941 1 15,35 4 12,5 5 17,225 6 18,2 36 16,125
4422 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 15,125 18,72914 1 14,6 4 13,45 5 10,775 6 18,5 9 18,3
3601 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 14,118 18,64406 1 14,675 4 11,933 5 15,825 6 19 36 13,125 43 10,15
4987 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 15,6616 18,50089 1 17,375 4 12,05 6 17,533 7 17,5 24 13,85
436 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 14,6816 18,43209 1 13,533 4 9,95 5 17,05 6 18 36 14,875
120 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 16,5 18,31617 1 14 4 13,45 6 17,3 10 18,05 41 19,7
6994 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 14,8882 18,31095 1 12,65 4 13,95 5 14,775 6 18,666 36 14,4
6097 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 14,755 18,17021 1 14,2 4 11 5 10,775 6 19,4 41 18,4
5050 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 16,2026 18,01485 1 14,355 4 11,233 6 18,2 9 18,7 10 18,525
5703 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 15,125 17,93131 1 14,825 4 13,7 6 19,1 8 16,6 41 11,4
5279 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 16,115 17,79117 1 15,95 4 12,75 5 16,075 6 18,2 41 17,6
6627 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 13,81785714 17,68694 1 14,6 4 11,4 5 13,975 6 18 8 19,3 36 10,5 43 8,95
2684 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 13,645 17,67689 1 12,65 4 11,55 5 13,875 6 19 36 11,15
6489 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 15,11 17,66218 1 15,05 4 12,05 5 14,6 6 17,6 36 16,25
3234 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 14,52 17,45581 1 15,35 4 15,15 5 13,05 6 14,8 36 14,25
7578 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 13,51 17,40998 1 12,45 4 14,75 5 12,675 6 17,6 36 10,075
4035 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 15,23 17,40283 1 13,55 4 11,7 6 19,2 8 17,7 41 14
4351 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 13,245 17,1693 1 14,45 4 13,4 6 18,1 10 14,1 24 6,175
3539 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 12,91428571 17,05523 1 14,8 4 12,9 6 18,6 9 14,2 24 6,1 42 13 43 10,8
863 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 11,72916667 17 1 11,75 4 11,3 5 6,025 6 18,3 10 18,1 36 4,9
451 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 13,61 16,79072 1 14,2 4 13,75 5 7,3 6 16,1 7 16,7
2380 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 12,255 16,75896 1 12,6 4 13,4 5 0,875 6 16,6 9 17,8
5317 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 13,355 16,69601 1 12,4 4 9,45 5 10,825 6 19,3 10 14,8
148 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 13,4 16,60876 1 7,8 4 7,3 6 18,5 41 20
3338 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 13,6732 16,38132 1 13,016 4 11,25 6 17,3 10 16,8 41 10
6690 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 13,9732 16,35783 1 13,75 4 10,85 6 16,666 8 19 41 9,6
1105 Count 40 40
1105 Average 15,1901719 18,23488
1105 Min 11,72916667 16,35783
1105 Max 18,235 20
7583 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 10,565 17,53888 1 12,85 4 7,55 5 8 6 19,1 36 5,325
2989 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,90416667 17,42142 1 11,95 4 11,35 5 14,9 6 14,9 36 8,875 43 9,45
1242 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 10,4616 17,15544 1 11,483 6 17,5 24 17,725 25 2,65 32 ΑΠΣ 37 2,95
2251 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,2282 17,1402 1 12,6 6 17,1 24 8,825 25 9,866 43 7,75
159 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,07083333 17,13505 1 10 6 15,7 24 10,525 25 10,65 41 18,5 43 13,05
6385 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,955 17,12483 1 11,225 4 11,55 6 16,2 8 18,25 43 7,55
3910 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 9,75 17,12448 1 12,425 4 7,45 5 6,275 6 16,7 36 13,6 43 2,05
5834 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,87 17,12211 1 11,4 4 12,75 6 17,7 7 12,5 41 10
1231 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,07 17,03055 1 11,45 4 10,35 6 16,2 9 13,7 43 8,65
7012 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,975 17 1 13,375 4 9,1 6 15,3 9 17,4 41 14,7
3227 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 10,1165 16,97757 1 14,133 6 16,066 7 9,9 21 5,9 24 5,8 43 8,9
2261 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,955 16,95105 1 12,25 6 13,3 21 10,05 24 11,675 43 12,5
4504 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,4682 16,94449 1 12,133 6 16,133 24 10,325 25 10,45 43 8,3
729 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 9,416666667 16,90209 1 11,975 4 10,9 5 3,075 6 11 36 4,85 43 14,7
5456 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,4082 16,89789 1 11,166 4 11,85 6 17,9 9 12,9 24 3,225
5322 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 9,6375 16,89105 1 12,35 6 16,3 10 8,8 21 3,1 24 9,225 43 8,05
6159 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,86 16,83224 1 10 6 15,7 24 17 32 ΑΠΣ 41 11 43 5,6
1799 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 10,99 16,80378 1 10 6 16,8 24 9,2 25 8,75 43 10,2
2061 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,3332 16,79271 1 11,633 6 17,8 24 12,933 25 10,5 37 3,8
226 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 10,2282 16,78324 1 11,9 6 16,9 24 13,625 25 3,95 37 4,766
6870 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,49 16,7803 1 13,4 6 14,3 24 12,225 42 15,475 43 7,05
7342 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,143 16,77176 1 12,133 4 9,85 5 11,375 6 15,7 41 16,1 43 7,7
2749 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,8082 16,75462 1 16,05 4 6,55 5 4,575 6 14,466 9 17,4
3509 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,11 16,74951 1 10,775 6 14 24 10,475 42 6,95 43 13,35
1406 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,125 16,73483 1 11,375 4 8,2 6 17,8 43 6,25 44 17
6101 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,45825 16,73007 1 11,25 4 9,4 6 15,933 43 9,25
6591 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,38325 16,66982 1 9,883 6 12,4 24 11,95 43 15,3
4687 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 7,802666667 16,66688 1 9,3 4 11,4 5 2,5 6 17,466 36 1,45 43 4,7
5839 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,99 16,65648 1 8,85 4 10,6 6 14,3 7 11,7 41 19,5
2201 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,7208 16,65169 1 11,454 4 11,3 6 10,5 24 17,05 41 13,3
6533 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 10,965 16,60791 1 10,9 4 8,15 5 10,225 6 18,1 36 7,45
2931 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 10,0866 16,53976 1 10,042 4 9,65 5 6,425 6 18 36 6,316
5345 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,6625 16,53183 1 14,35 4 7,25 5 16,175 6 11,8 11 12,8 36 13,6
6665 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 9,683333333 16,50609 1 9,4 6 14,1 21 4,8 24 0,2 41 19 43 10,6
1107 Count 34 34
1107 Average 11,40270196 16,88002
1107 Min 7,802666667 16,50609
1107 Max 13,975 17,53888
2795 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 16,92 19,70673 1 16,5 4 16,15 5 14,925 6 19,5 36 17,525
2165 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 17,23 19,55132 1 12,525 6 19,3 24 18,825 42 17,6 43 17,9
5859 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 16,265 19,25678 1 15,925 4 14,9 5 15,85 6 17,2 7 17,45
6997 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,5432 19,10297 1 12,1 4 11,5 5 10,4 6 19,7 36 9,016
1144 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 14,75928571 19,05749 1 13,9 6 18,4 7 16,9 19 13,325 21 12,25 37 14,45 38 14,09
1916 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 14,875 19,04839 1 12,45 4 14,5 6 17,9 9 16,6 10 16,3 43 11,5
4806 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 10,06666667 18,44679 1 13,875 4 9,35 5 1,625 6 18,6 36 11,35 43 5,6
6055 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,825 18,37483 1 11,9 4 8,4 6 16,8 43 18,2
2000 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,715 18,3695 1 13,3 6 18,5 24 12,425 42 16 43 8,35
960 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,12083333 18,34188 1 14,1 6 16,6 24 11,775 25 5,05 41 19,5 43 5,7
7441 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,32 18,07633 1 12,55 4 9,4 6 17,6 21 8,85 43 13,2
7202 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 14,04166667 17,99426 1 12,95 6 16,3 21 13,6 24 11,85 42 15,85 43 13,7
4568 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 14,69 17,95363 1 12,75 4 12,6 6 18,2 7 14,3 41 15,6
1889 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,44775 17,74588 1 10,625 6 16,9 24 15,366 43 10,9
1566 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,90833333 17,71702 1 12,875 6 17,2 21 5,4 24 9,725 42 15,25 43 11
2051 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,0375 17,67459 1 14,35 4 12,6 6 15,9 43 5,3
3361 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,47083333 17,66861 1 16,35 4 8,4 5 9,55 6 15,6 36 10,725 43 8,2
691 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,04 17,66201 1 16,6 4 9,9 5 5,65 6 16 36 7,05
4325 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,2375 17,57003 1 11,75 4 11,1 6 17 43 9,1
4770 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 9,770833333 17,49047 1 13,25 4 12,4 5 4,6 6 13 36 3,925 43 11,45
983 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,8582 17,48613 1 14,6 4 13,1 5 9,175 6 12,8 36 9,616
2595 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,5735 17,46858 1 12,8 4 12,133 5 13,625 6 14,333 36 7,3 43 9,25
2388 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 14,225 17,42689 1 10,95 4 12,95 6 14 7 14,25 10 18 41 15,2
5809 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 15,425 17,42411 1 12,4 6 15,4 24 13,525 25 16,8 41 19
4379 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,64375 17,39779 1 7,575 4 10,45 6 18,6 43 9,95
2347 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,5 17,38898 1 13,55 4 10,1 5 10,85 6 18,4 41 14,6
3942 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,95833333 17,36586 1 14,5 6 13,7 21 10,7 24 11,375 42 16,275 43 11,2
4171 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,14166667 17,35542 1 9,15 6 11,7 24 6,5 41 20 42 10,5 43 9
2594 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,93125 17,33209 1 12,15 6 17,3 24 8,325 43 9,95
4281 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,41666667 17,32387 1 11,05 6 15,4 10 16,5 24 13,15 42 11,1 43 13,3
6737 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,105 17,31197 1 8,45 6 17,7 24 10,725 25 10,9 43 12,75
6807 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 10,55 17,24625 1 11,55 6 12 24 18,15 37 0,7 43 10,35
787 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 9,991666667 17,24322 1 12,2 4 10,55 5 0,2 6 16 7 11,8 43 9,2
688 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,804 17,23435 1 12,266 6 17,3 24 10,4 43 7,25
5307 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 9,004166667 17,22714 1 7,85 6 13,3 24 19,125 25 0 37 2,4 43 11,35
3941 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,1966 17,22032 1 12,933 6 17,1 21 15,4 24 18,9 32 ΑΠΣ 37 1,65
1108 Count 36 36
1108 Average 12,76692229 17,89618
1108 Min 9,004166667 17,22032
1108 Max 17,23 19,70673
912 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 16,675 19,87007 1 14,45 4 15,6 5 13,725 6 19,6 41 20
4100 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 14,54166667 19,53356 1 16,85 4 14,55 6 17 10 12,15 24 8,2 43 18,5
3482 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 16,575 19,51168 1 16,2 4 15,4 5 16,225 6 18,8 36 16,25
2136 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 14,822 19,43758 1 18 6 16,9 7 18,8 21 15,65 37 9,55 38 9,454 43 15,4
1133 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 14,505 19,42011 1 16,825 4 14,15 5 11,45 6 19,3 9 10,8
4828 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 15,8498 19,3915 1 14,933 4 15,6 5 16,1 6 18,6 36 14,016
3652 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 16,1316 19,3363 1 16,6 4 12,933 5 16,7 6 18,3 36 16,125
3133 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 14,67083333 19,32727 1 14 4 13,5 5 10,45 6 17,3 7 19,6 36 13,175
6582 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 14,8 19,32265 1 13,1 4 15,15 6 16,5 24 9,25 41 20
1827 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 15,3 19,2673 1 14,6 4 14,6 5 13,9 6 17,7 36 15,7
6563 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 15,28 19,25497 1 17,8 4 13,25 5 14,7 6 17,8 36 12,85
1784 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 14,635 19,24502 1 15,15 4 13,45 5 12,675 6 19,1 36 12,8
4928 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,76666667 19,13891 1 15,35 4 10 6 17,7 10 9,6 24 16,2 43 13,75
1363 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 15,6026 19,10724 1 13,588 6 16,9 24 15,775 25 11,85 41 19,9
3638 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,21 19,07425 1 16,55 4 14,8 5 15,775 6 13,5 36 5,425
7163 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 15,88 19,02189 1 14,15 4 13,35 6 17,7 9 15,2 41 19
2342 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,14 19,02047 1 12,25 4 15,9 5 11,1 6 17,8 36 8,65
6431 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,55416667 19 1 11,925 4 14,75 5 10,125 6 15,9 36 7,325 43 15,3
1789 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 14,325 18,99387 1 13,2 4 16,15 6 12,1 43 15,85
4996 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 15,74 18,8335 1 13,4 4 11,4 6 17,8 9 18,5 10 17,6
6034 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 15,42 18,82064 1 11,55 4 13,05 6 18,3 7 16,2 9 18
6736 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 15,2 18,69209 1 12,25 6 15,9 24 17 43 15,65
973 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 15,10133333 18,63333 1 14,65 6 16,5 21 13,433 24 14,875 25 18,7 43 12,45
2733 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,045 18,6147 1 11,85 4 13,7 5 12,45 6 18 36 9,225
5025 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,88 18,60448 1 14,05 4 10,3 5 14,15 6 16,6 36 14,3
7049 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,8375 18,46502 1 14,6 4 12,05 6 15,2 43 13,5
227 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,86516667 18,43637 1 14,7 6 13,266 21 10,25 24 16,225 32 20 43 8,75
3016 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 14,793 18,40194 1 14,933 6 16,6 10 17,8 21 14,45 24 12,875 32 12,1
3733 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 14,74 18,3649 1 14,85 6 14,4 24 16,85 25 15,8 43 11,8
5099 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,27083333 18,25433 1 12,1 4 13,7 5 11,875 6 16,7 36 9,5 43 9,75
4773 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,04383333 18,17914 1 12,25 6 16,9 21 1,7 37 8,35 38 7,363 41 19,7
577 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,41875 18,1204 1 8,575 4 9,55 6 19,5 24 12,05
5469 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,893 17,90289 1 13,433 6 14,1 24 12,725 25 12,1 41 19,7 43 11,3
4569 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 10,5125 17,86542 1 9,85 4 9,85 6 19,7 43 2,65
3159 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,9182 17,70062 1 12,65 4 12,9 5 11,825 6 15,666 36 11,55
125 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,0482 17,6857 1 10,366 4 10,85 5 9,2 6 18,8 36 6,025
1109 Count 36 36
1109 Average 14,22199028 18,82917
1109 Min 10,5125 17,6857
1109 Max 16,675 19,87007
6885 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,69583333 19,40533 1 15,85 4 13,55 5 10,425 6 18,1 24 19,95 43 16,3
3481 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,7825 19,37832 1 17,6 19 13,5 21 16,65 37 12,85 38 14,545 43 19,55
1123 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 16,88 19,27979 1 14,5 6 13,9 24 19,45 25 18,5 43 18,05
1897 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 17,37083333 19,24162 1 14,1 6 17,8 24 19,425 25 18,65 42 16,8 43 17,45
5188 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 16,15416667 19,24025 1 14,15 4 12,8 5 18,6 6 18,1 36 16,075 43 17,2
1624 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,425 19,22597 1 17,05 4 13,4 5 17,65 36 13,875 43 15,15
2461 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 17,1125 19,21945 1 15,875 24 18,575 25 19,15 37 14,85
4157 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,7825 19,20249 1 13,9 19 10,65 21 17,35 37 13,05 38 15,545 43 18,2
4803 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 16,9125 19,20172 1 15,05 6 17,1 21 14,85 24 19,225 39 17,55 43 17,7
3102 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 16,66383333 19,19953 1 15,933 4 14,25 5 17,375 6 18,9 36 17,925 43 15,6
7148 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,34166667 19,15301 1 16,45 4 15,95 6 15,8 10 12,8 36 13,85 43 11,2
7154 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,76666667 19,14504 1 15,8 4 12,65 5 17,275 6 17,6 36 14,875 43 16,4
6817 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,675 19,13896 1 13,275 4 13,9 5 15,9 6 17,8 36 17,225 43 15,95
3675 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 16,0122 19,13573 1 15,75 19 11,225 21 18,45 37 17 38 17,636
7649 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,55833333 19,12988 1 14,35 4 14,2 5 17,55 6 15,8 36 16 43 15,45
2280 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,81666667 19,12239 1 15,85 4 15,25 5 12,35 6 17,7 7 17,5 43 16,25
2105 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,3104 19,11787 1 16,3 19 14,025 21 17,7 37 14,8 38 13,727
882 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,938 19,10858 1 16,4 19 14,5 21 16,65 37 11,05 38 16,09
2846 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,903 19,09894 1 15,425 19 15,125 21 15,85 37 14,05 38 17,818 43 17,15
5520 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,4475 19,09716 1 14,45 21 16,95 37 15,3 38 15,09
3340 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,4875 19,09687 1 14,95 4 12,65 5 17,85 6 13 36 15,775 43 12,7
5599 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,2265 19,09664 1 14,9 6 18,6 19 11,1 21 16,95 37 14,9 38 14,909
4396 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,07916667 19,09214 1 16,6 4 15,45 5 10,925 9 17,6 36 9,55 43 14,35
1477 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,5662 19,08591 1 16,65 21 16,35 22 17,55 37 13,1 38 14,181
4627 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 16,3232 19,08544 1 15,65 6 17,1 21 15,666 24 17,55 43 15,65
5305 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,5854 19,06822 1 13,425 15 17,125 21 17,25 37 14,4 38 15,727
3580 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,955 19,06624 1 16,85 4 9,85 5 15,275 36 12,9 43 14,9
7524 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,04583333 19,06341 1 16,5 4 13,55 5 15,075 6 16,5 36 12,8 43 15,85
6098 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,29016667 19,05892 1 13,9 4 10,35 5 17,025 6 14,066 36 13,45 43 16,95
566 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,463 19,05774 1 15,3 19 16,925 21 16,5 37 16,5 38 12,09
6675 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,50716667 19,05614 1 13,125 19 16,45 21 11,35 32 ΑΠΣ 37 4,1 38 11,818 43 18,2
2499 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,225 19,05529 1 16,05 4 12,25 5 16,525 6 17,9 36 14,375 43 14,25
7166 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,7304 19,05507 1 14,875 19 13,15 21 17,1 37 15,8 38 12,727
2667 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,43333333 19,05396 1 12,975 4 16,45 5 15,375 6 9,6 36 13,55 43 12,65
1605 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,8625 19,05383 1 16,55 4 12,9 5 13,725 6 10,6 36 13,15 43 16,25
6796 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,2055 19,05257 1 15,733 4 12,4 6 8,2 10 8,5 24 9,85 43 18,55
7579 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,59616667 19,04248 1 14,45 6 15 21 13,5 37 13,2 38 12,727 43 18,7
2811 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,48016667 19,04098 1 17,1 19 11,2 21 16,8 37 6,8 38 8,181 43 14,8
3290 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,2625 19,03085 1 15,375 4 13,6 5 12 6 15,9 41 18 43 16,7
445 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,68583333 19,02614 1 15,875 6 15 21 13,95 37 1,8 38 12,09 43 17,4
1156 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,3476 19,02158 1 14,9 19 13,525 21 15,4 37 11,55 38 16,363
5381 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,8386 19,01795 1 14,466 19 9,9 21 17,25 37 13,85 38 13,727
535 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,2 19,01036 1 14,8 4 13,25 5 12,275 6 18,2 10 17,325 24 15,85 43 14,7
7286 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 16,03 19,00918 1 15 6 18 21 13,9 24 17,1 43 16,15
2354 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,7375 19,00857 1 15,525 4 12,45 5 16,85 6 18,8 36 15,85 43 8,95
4322 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,486 19,00479 1 13,766 4 13,4 5 14,75 6 13,4 7 15,3 43 16,3
6992 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,082 19 1 15,783 6 17,7 21 17,95 37 13,25 38 10,727
7331 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,1668 18,94003 1 14,3 19 13,975 21 13,35 37 15,3 38 13,909
7187 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,2026 18,9205 1 16,55 15 14,85 21 17,95 37 10,3 38 11,363
3748 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,4712 18,89904 1 14,075 19 16,55 21 16,7 37 11,85 38 13,181
7350 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,36666667 18,87878 1 15 4 11,65 5 14,35 6 16,1 36 14 43 15,1
2831 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,09316667 18,87152 1 13,625 19 4,925 21 15,5 37 8,55 38 12,909 43 17,05
5164 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,93333333 18,83276 1 15,8 4 9,85 5 16,375 6 13 36 13,175 43 15,4
2378 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,11666667 18,777 1 15,45 4 12,5 5 9,6 6 15 36 14,15 43 12
2397 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,62083333 18,74813 1 16,65 4 13,55 5 12,45 6 17,3 36 9,775 43 12
7343 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,93 18,73838 1 11,575 4 10,25 5 18,5 36 17,625 43 16,7
1368 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,0208 18,69095 1 14,95 6 18,3 21 15,4 37 12 38 14,454
1024 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,3165 18,68439 1 15,283 4 11,45 5 15,325 6 15,066 36 8,375 43 14,4
6265 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,2068 18,67544 1 14,725 19 16,1 21 15,05 37 12,25 38 12,909
6243 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,2985 18,66646 1 15,7 4 12,7 5 15 6 17,466 36 7,425 43 11,5
6638 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,015 18,64457 1 13,2 24 17,975 25 17,05 37 2,15 43 14,7
4574 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,47 18,64259 1 14,05 6 17,1 21 14,4 24 17,65 43 14,15
7477 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,9412 18,64175 1 13,725 19 12,35 21 15,55 37 13,9 38 14,181
1090 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,4118 18,55187 1 15,9 19 12,35 21 15,5 37 8,4 38 14,909
6126 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,94433333 18,55039 1 13,816 4 12,15 6 13,2 9 14,5 24 18 43 12
1110 Count 65 65
1110 Average 14,75088513 19,00781
1110 Min 12,09316667 18,55039
1110 Max 17,37083333 19,40533
3960 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 17,40416667 19,57479 1 16,6 4 17,25 5 16,775 6 18,8 36 15,9 43 19,1
3866 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,50228571 19,31027 1 16,516 4 15,85 5 16,675 21 1,8 32 20 36 15,775 43 14,9
4062 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,36283333 19,17037 1 16,55 6 16,1 21 16,85 37 6,45 38 14,727 43 15,5
2568 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,625 19,14078 1 15,15 4 13,7 5 17,4 6 15,5 36 16,35 43 15,65
5135 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,0125 19,10598 1 16,45 4 15,1 5 12,575 6 18,4 36 12,95 43 14,6
3210 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,51016667 19,0358 1 18,575 6 19,3 21 16 37 6,3 38 8,636 43 12,25
7668 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,72 18,7918 1 15,85 6 16 24 17,15 25 15,3 43 14,3
3980 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,6044 18,57009 1 15,45 15 16,8 21 16,35 37 12,15 38 12,272
4617 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,7836 18,52993 1 14,05 19 14,85 21 15,8 37 13,4 38 15,818
7555 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,3625 18,50381 1 16,1 6 14,2 21 10,65 24 14,35 42 14,625 43 16,25
1514 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,08183333 18,3927 1 14,466 4 11,9 5 13,775 6 11,6 24 11,75 43 15
5001 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,7018 18,37282 1 14,925 19 15,375 21 17,3 37 8 38 12,909
5386 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,7144 18,28302 1 14,775 19 3,275 21 14,05 37 15,2 38 11,272
4924 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,37916667 18,21743 1 15,2 4 14,1 5 13,125 6 17,4 8 17,8 43 8,65
1684 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,52216667 17,94789 1 13,983 6 18,2 21 16,75 24 10,875 42 14,075 43 13,25
122 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 10,368 17,93265 1 15,65 4 15,033 5 8,225 36 8,9 41 8 43 6,4
7139 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,26666667 17,89011 1 14,375 4 8,6 6 8 7 11,15 24 16,725 43 14,75
6038 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,22416667 17,84298 1 14,2 19 11,45 21 15,15 37 5,05 38 7,545 43 13,95
7057 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,24583333 17,7898 1 12,85 4 10,1 5 11,425 10 16,9 36 15,25 43 12,95
7242 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,5618 17,76871 1 14,733 19 11,625 21 15,8 37 5,833 38 14,818
6040 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,36666667 17,76615 1 12,9 6 15,7 21 11,1 24 16,95 32 18,85 43 16,7
5857 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,35416667 17,72143 1 12,35 6 10,2 21 11,75 24 14,775 42 14,5 43 16,55
7444 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,825 17,69982 1 15,4 4 9,5 5 11,425 10 14,35 36 11,275 43 15
3721 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,0858 17,6898 1 15,525 19 10,65 21 16,85 37 8,95 38 8,454
3267 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,538 17,66941 1 13,55 19 4,95 21 15,1 37 13 38 11,09
527 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,825 17,59366 1 15,35 24 17,65 25 14,85 37 7,45
2591 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,7625 17,44661 1 12,55 4 11,7 5 15,575 9 13,9 36 11,75 43 11,1
5885 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,7662 17,33906 1 16,25 19 10,05 21 14,5 37 8,85 38 14,181
5559 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,64583333 17,33341 1 14,075 4 9,75 5 7,825 6 13,6 36 10,775 43 13,85
1975 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,21316667 17,30841 1 13,275 6 12,1 21 14,5 37 10,15 38 12,454 41 16,8
1418 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,97075 17,29336 1 13,233 21 8,7 24 13,8 43 16,15
807 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,9 17,28215 1 14,55 4 10 36 7,3 43 15,75
6414 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,05 17,26289 1 14,4 6 14,7 21 7,7 24 12,45 43 16
6172 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,025 17,26277 1 12,55 4 10,35 5 15,35 9 16,9 36 11,3 43 11,7
7626 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,7625 17,23209 1 11,6 24 18,05 25 15,95 37 9,45
4805 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,2625 17,22792 1 10,05 19 6,225 21 13,25 37 10,3 38 10 43 17,75
7330 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,70683333 17,1644 1 12,8 4 14,6 5 9,625 9 16,3 36 7,116 43 9,8
2139 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,7125 17,15317 1 15,275 4 11,2 5 9,5 6 14,9 8 15 43 10,4
4632 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,1845 17,14931 1 14,566 6 ΑΠΣ 21 15,75 37 7,15 38 11,272
3279 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 10,868 17,13273 1 15,05 19 6,2 21 12,95 37 8,05 38 12,09
2297 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,0732 17,12151 1 14,825 6 17 24 17,025 25 16,966 37 4,55
2444 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,2354 17,1172 1 14,5 19 6,75 21 14 38 5,727 43 15,2
3191 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,14166667 17,09706 1 12,7 6 13,9 21 12,4 24 15,2 42 13,35 43 11,3
3851 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,4155 17,03988 1 16,275 6 18,9 21 14,25 32 14,6 37 6,65 38 9,818
6218 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,38333333 17,01195 1 9,95 4 10,15 6 13 10 6,6 24 18,5 43 10,1
3225 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,103 17,00974 1 10,85 15 15,725 21 13,95 37 12,9 38 12,09
5976 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,74116667 16,9896 1 14,966 21 15,25 37 7 38 7,181 39 14,95 43 11,1
1359 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,4976 16,94835 1 13,8 21 12,25 37 9,35 38 12,363 39 14,725
519 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,2145 16,92826 1 15,383 24 18,325 25 17,05 37 2,1
485 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,003 16,90346 1 15,3 19 8,425 21 11,5 37 8,7 38 11,09
6334 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,07083333 16,87962 1 12,4 6 11,2 21 10,9 24 14,425 42 10,95 43 12,55
4745 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,8044 16,85753 1 12,75 19 10,55 21 12 37 11,45 38 12,272
1585 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,625 16,85505 1 11,8 24 16,975 25 14,75 37 9,7 41 19,9
3385 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 10,8158 16,84819 1 15,025 19 7,25 21 13,5 37 7,85 38 10,454
4271 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,257 16,80834 1 12,26 6 8,8 24 14,025 25 11,95 43 14,25
3368 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,9 16,7763 1 11,8 6 12,1 24 17,25 25 17 37 6,35
4684 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,68125 16,7294 1 13,975 24 15,4 25 10,85 37 10,5
1801 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 10,7522 16,70656 1 15,85 19 9,925 21 12,85 37 7,5 38 7,636
5897 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,475 16,69898 1 13,6 4 11,05 5 12,5 6 16,9 41 19,2 43 7,6
1904 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 10,8972 16,69261 1 14 19 6,3 21 11,6 38 6,636 43 15,95
4551 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 9,118 16,67081 1 13,4 4 11,25 5 2,125 36 6,783 41 8,8 43 12,35
7305 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,0208 16,66852 1 11,2 19 7,8 21 12,9 37 10,75 38 12,454
4079 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,675 16,668 1 9,575 24 19,075 25 17,7 37 4,35
1252 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,08125 16,65714 1 10,9 24 16,775 25 15,9 37 8,75
7399 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,2485 16,63299 1 12,366 4 8,2 5 14,175 10 12,9 36 7,3 43 12,55
3308 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,93516667 16,62734 1 15,375 21 8,8 22 14,2 37 11,6 38 6,636 43 15
3446 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 10,845 16,61165 1 13,416 19 15,6 21 10,8 37 6,5 38 7,909
1655 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,75625 16,60981 1 10,55 24 18,375 25 17,95 37 4,15
3293 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,4355 16,60606 1 8,238 6 6,7 21 10,65 24 17,825 42 12,1 43 13,1
952 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,8374 16,593 1 12,933 21 9,05 23 13,4 37 12,35 38 11,454
5802 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,0982 16,58449 1 10,966 6 11,5 21 12 24 14,675 43 11,35
3303 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 10,88483333 16,58285 1 11,35 15 11,3 21 13,7 37 5,8 38 6,909 43 16,25
4513 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,677 16,57587 1 13,083 24 14,675 25 17,05 37 5,9
5936 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 10,93 16,54784 1 12,1 24 15,1 25 13,5 37 3,85 43 10,1
583 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,925 16,53371 1 13,2 6 12,8 21 7,7 24 13,15 32 11,8 43 12,9
7536 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,38 16,53319 1 10,9 24 13,7 25 17,4 37 8,9 41 11
5185 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,4 16,52766 1 11,85 4 10,5 5 11,5 6 16,2 41 12,8 43 11,55
2314 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,7865 16,52752 1 13,644 6 10,6 21 12,5 24 11,525 42 14 43 8,45
3616 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,8232 16,50721 1 13,6 15 9,325 24 14,925 25 12,3 37 8,966
7584 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,6 16,50106 1 11,35 4 9,05 5 10,05 6 14,9 36 12,75 43 11,5
1111 Count 80 80
1111 Average 12,64153565 17,34608
1111 Min 9,118 16,50106
1111 Max 17,40416667 19,57479
1508 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 16,32916667 19,28653 1 15,5 4 17,5 5 16,725 6 18,8 36 16,2 43 13,25
2492 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,11383333 18,86995 1 13,35 6 17,133 21 13,45 24 18,575 39 12,475 43 15,7
4853 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,6305 18,67961 1 13,483 6 13,2 21 16,2 24 17,45 42 14 43 13,45
2610 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,07233333 18,46845 1 13,7 19 14,675 21 14,4 37 8,15 38 11,909 43 15,6
2093 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 15,47633333 18,41576 1 12,283 6 13,9 10 16,65 24 17,075 25 17,1 43 15,85
1112 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,50833333 18,25218 1 15 6 16,8 21 13,55 24 14,075 42 12,825 43 14,8
343 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,0066 17,89851 1 13,25 4 9,233 5 14,55 36 11,1 43 16,9
538 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,01075 17,67172 1 14,918 24 15,575 25 17,45 37 8,1
3106 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,26016667 17,56831 1 15,575 6 18 21 11,95 37 4,25 38 8,636 43 15,15
2660 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,95 17,50216 1 13,975 24 17,575 25 14,1 37 10,15
469 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 10,76966667 17,48037 1 14 19 6,35 21 13,55 37 6,35 38 9,818 43 14,55
6375 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,4125 17,47685 1 15,1 4 12,9 5 9,65 9 13,2 36 10,525 43 7,1
4072 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,29433333 17,42932 1 13,266 4 12,3 5 8,675 36 9,725 41 11,2 43 12,6
5497 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,06816667 17,38865 1 11,484 4 11,35 6 7,8 9 13,6 24 16,825 43 11,35
4624 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,3322 17,33807 1 15,7 19 12,875 21 12,55 37 8,9 38 6,636
6295 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,665 17,33051 1 12,475 6 12,8 24 17,65 25 16,05 37 9,35
2821 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,5575 17,31402 1 8,75 21 14,7 37 11,95 38 12,545 43 16,3 46 17,1
884 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,755 17,2709 1 14,1 15 18,925 21 15,75 37 9 38 11
3095 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,3166 17,20394 1 14,533 6 10,8 21 11,05 24 14,55 43 10,65
3173 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,525 17,12602 1 14,225 4 11,05 5 14,825 7 14,8 36 11,7 43 8,55
4318 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,30442857 17,01677 1 15,1 6 15,8 21 12,25 22 12,95 37 8,2 38 6,181 43 15,65
6822 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,08333333 17,00203 1 11,875 4 8,65 5 15,375 6 15,5 41 19,1 43 14
7318 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 10,3565 17,00134 1 16,143 4 6,6 5 10,225 10 10,25 36 3,921 43 15
3278 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 9,804 16,98813 1 13,15 4 13,566 6 8,333 9 6 24 10,175 43 7,6
7391 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,26233333 16,81001 1 12,716 4 11,233 5 12,175 6 17,4 36 9,95 43 10,1
1258 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,91383333 16,77458 1 12 6 14,533 21 13,3 24 9,45 42 14,15 43 14,05
1129 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,13166667 16,76961 1 13,333 4 8,05 5 10,975 10 12,3 36 9,632 43 12,5
7135 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,3375 16,69973 1 14,1 4 7,4 5 5,825 9 16,3 36 10,2 43 14,2
2283 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 13,285 16,6882 1 9,45 15 13,45 24 15,825 25 17 37 10,7
1202 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,71316667 16,65484 1 14,725 21 11,25 22 17,6 37 6,6 38 8,454 43 11,65
7443 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 10,9 16,63497 1 13,025 4 9,35 5 10,125 6 13,3 36 5,85 43 13,75
6007 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,249 16,55942 1 12,05 6 14,7 21 16,5 37 8,45 38 9,545
7663 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 10,811 16,50274 1 11,45 6 8,5 24 14,466 25 9,7 37 6 43 14,75
6405 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,73125 16,49485 1 10,15 24 16,275 25 17,85 37 6,65
6921 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 10,4266 16,4889 1 13,75 19 6,383 21 14,7 37 8,3 38 9
6729 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,00683333 16,46904 1 13,2 9 10,6 24 14,725 25 8,666 37 6,5 43 12,35
4275 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 8,179166667 16,46326 1 14,75 4 11,25 5 0,875 11 7,7 36 8,65 43 5,85
40 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 10,48333333 16,46306 1 13,05 4 12,05 5 8,525 36 2,925 41 17,4 43 8,95
7272 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,639 16,43886 1 13,85 6 18,6 21 11,65 37 7,55 38 11,545
3532 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 10,5525 16,43196 1 12,35 19 8,9 37 7 38 10,09 39 11,025 43 13,95
1598 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 10,8375 16,43015 1 13,35 4 9,95 5 8,05 6 14,1 36 7,625 43 11,95
4736 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,93125 16,41913 1 9,4 24 8,625 25 11,45 43 18,25
5686 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,39533333 16,40775 1 14,05 21 11,2 32 20 37 4,1 38 8,272 43 10,75
1003 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 14,005 16,40332 1 12,5 24 17,625 25 14,75 37 5,15 41 20
2070 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 10,89616667 16,39132 1 10,275 6 6,933 21 6,35 24 13,969 32 20 43 7,85
7159 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,23 16,35665 1 13,3 4 10,4 5 12,85 32 18,48 36 10,6 43 7,75
7452 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 8,566666667 16,35199 1 14,2 19 1,3 21 5,35 37 6,1 38 8 43 16,45
2270 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,55 16,34782 1 11,575 24 17,325 25 16,5 37 4,8
2561 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,91 16,32472 1 8,85 10 9,75 24 18,6 25 16,65 37 5,7
2300 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 10,80625 16,32438 1 14,2 4 8,85 24 12,575 43 7,6
3959 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 10,5328 16,32305 1 14,783 19 12,5 21 11,35 37 5,85 38 8,181
7371 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 8,8816 16,31139 1 14,133 4 8,05 5 1,75 36 8,875 43 11,6
4695 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,46875 16,28108 1 12 24 17,15 25 16,475 37 4,25
3147 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,1204 16,23744 1 14,016 6 17,1 19 3,75 37 13,1 38 12,636
6752 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,0875 16,23434 1 13,9 24 16,1 25 13,1 37 5,25
6774 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,2 16,23103 1 13,55 6 14,9 21 9,85 24 13,125 42 14,075 43 7,7
3090 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,4 16,22987 1 13,35 24 15,7 25 18,25 37 2,3
5878 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,41875 16,22934 1 14,175 24 15,9 25 17,05 37 2,55
955 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,6 16,20974 1 14,05 4 7,7 6 12,7 7 13,4 24 12,1 43 9,65
5837 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,11875 16,1777 1 13,4 24 14,125 25 16,6 37 4,35
1938 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,48 16,17452 1 13,675 6 14,2 24 15,275 25 13,9 37 5,35
3297 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 11,5625 16,16676 1 9,925 21 7,6 24 13,875 43 14,85
2950 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 10,87083333 16,1519 1 15,1 4 7,4 5 8,775 6 15,3 36 8,1 43 10,55
1941 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,29775 16,14901 1 11,65 24 16,725 25 16,15 37 4,666
1427 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 9,157142857 16,13813 1 11,3 21 12,95 23 1,8 32 11,6 37 4,85 38 6 43 15,6
2346 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,535 16,13697 1 12,95 6 14,3 24 16,65 25 13,775 37 5
4916 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 10,6375 16,11573 1 12,3 6 15,6 24 15,375 25 7,2 37 1,45 43 11,9
2304 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 10,4486 16,10547 1 13 19 8,925 21 11,5 37 9 38 9,818 43 ΑΠΣ
6682 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 12,5575 16,10143 1 13,55 21 11,45 32 16,1 37 10,2 38 11,545 46 12,5
4090 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 9,679833333 16,09972 1 10,766 10 9,6 21 10,1 37 3,9 38 6,363 43 17,35
1112 Count 70 70
1112 Average 11,97725435 16,81266
1112 Min 8,179166667 16,09972
1112 Max 16,32916667 19,28653
1650 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 18,935 20 1 18,65 4 19,55 5 19,9 6 18,2 36 18,375
7235 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 18,63 19,70753 1 17,5 4 19,05 5 19,55 7 19,5 36 17,55
6088 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 18,45 19,65009 1 15,6 4 18,75 5 19,65 6 19,6 36 18,65
587 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,44 19,44842 1 18 4 16,6 5 18,575 7 15,4 36 18,625
202 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 18,055 19,44248 1 16,725 4 18,15 5 18,975 10 18,9 36 17,525
5553 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,805 19,43918 1 16,9 4 18,45 5 18,625 6 17,9 36 17,15
6100 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,385 19,37968 1 14,225 4 18,5 5 19,375 7 17,8 36 17,025
3380 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,66875 19,36182 1 16,65 4 17,4 5 18,775 36 17,85
7624 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,355 19,32199 1 17,7 4 16,85 5 17,575 6 16,7 36 17,95
3875 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,875 19,30907 1 15,05 4 17,6 5 19,525 32 20 36 17,2
1851 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,92 19,30041 1 17,7 4 16,4 5 17,875 7 19,75 36 17,875
6079 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,475 19,29955 1 17,55 4 16,35 5 18,05 36 17,95
5236 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,05 19,28963 1 17,65 4 16,55 5 18,25 6 15,6 36 17,2
3374 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,34375 19,27369 1 15,675 4 16,8 5 18,675 36 18,225
195 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,66 19,25574 1 17,35 4 15,65 5 18,825 6 19,2 36 17,275
954 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 16,975 19,24315 1 17,55 4 15,45 5 18,825 6 16,1 36 16,95
1816 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,17257143 19,22225 1 15,583 4 17,85 5 18,65 6 16,4 9 19,4 36 15,575 43 16,75
5207 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,305 19,22197 1 18,225 4 15,25 5 16,75 6 18,5 36 17,8
7389 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 16,965 19,22155 1 16,15 4 17,25 5 18,175 6 16,3 36 16,95
4078 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,42 19,22008 1 16,425 4 16,1 5 18,7 6 18,4 36 17,475
2076 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,36 19,21475 1 16,825 4 16,2 5 17,95 6 18,1 36 17,725
934 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,02 19,19407 1 15,4 4 17,35 5 18,65 6 17,4 36 16,3
5066 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 16,8625 19,18791 1 17,65 4 16,75 5 17,425 36 15,625
7043 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,18 19,1737 1 17,4 4 17,35 5 16,275 6 19,1 36 15,775
2370 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,365 19,16282 1 16,7 4 13,95 5 19,075 36 17,6 41 19,5
5160 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 16,96 19,15044 1 15,4 4 17,6 5 16,8 6 17,9 36 17,1
204 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 15,5516 19,1436 1 16 4 17 5 17,475 6 10,533 36 16,75
6435 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 16,8282 19,1222 1 16,35 4 16,566 5 17,45 6 17,2 36 16,575
693 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 16,6 19,11434 1 17,35 4 16,2 5 17,025 36 15,825
2262 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,14 19,1062 1 17,25 4 14,2 5 18,325 36 16,825 41 19,1
592 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 15,625 19,10472 1 16,925 4 15,7 5 17,4 7 18 36 16,675 43 9,05
2229 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,125 19,10119 1 15,15 4 14,6 5 18,575 6 19,1 36 18,2
2398 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 16,385 19,09965 1 17,35 4 11,8 5 19,15 6 16,4 36 17,225
609 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 15,93 19,09684 1 16,075 4 16,7 5 17,525 6 13,3 36 16,05
4686 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,235 19,08245 1 14,95 4 15,5 5 18,375 10 19,8 36 17,55
7248 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 16,5875 19,07748 1 16,4 4 15,4 5 17,225 36 17,325
7561 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 16,7 19,05277 1 15,3 4 13,2 5 19,025 9 18,2 36 17,775
3453 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 16,77 19,03633 1 17,5 4 13,05 5 18,4 6 19 36 15,9
1113 Count 38 38
1113 Average 17,21341767 19,25868
1113 Min 15,5516 19,03633
1113 Max 18,935 20
5182 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 16,98125 19,79614 1 17,65 4 16,15 6 19,2 36 14,925
7607 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 16,96 19,73513 1 17,35 4 17,2 5 13,35 6 18,9 10 18
6058 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 16,4966 19,58411 1 17 4 15,533 5 12,85 6 19 10 18,1
5784 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 16,845 19,49077 1 14,925 4 14,3 6 18,5 7 19,4 9 17,1
2734 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 16,09166667 19,38215 1 17,2 4 12,05 5 17,3 6 16,6 7 19,1 36 14,3
1219 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 15,7 19,35424 1 15,85 4 16,1 5 15,55 6 17,5 36 13,5
3762 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 17,165 19,28253 1 16,825 4 15,6 6 16 10 18 41 19,4
2117 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 15,85416667 19,28074 1 14,95 6 18,4 24 13,55 41 14,2 42 16,325 43 17,7
3047 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 15,1055 19,06147 1 11,35 4 11,75 6 17,533 9 18,6 41 14,5 43 16,9
5373 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,385 19,03002 1 16,1 4 12,75 5 13,525 6 16,9 36 7,65
2644 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,8635 18,97694 1 13,154 4 11,5 6 18,4 43 12,4
5652 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,9305 18,73814 1 11,825 6 18,133 21 6,35 24 12 39 7,725 43 15,55
5727 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,66666667 18,64227 1 11,5 6 14,5 9 19,4 21 8,75 24 1,65 43 14,2
5101 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 14,275 18,60382 1 12,7 4 13,8 5 15,725 6 16,9 36 12,25
193 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,468 18,5851 1 14,883 4 16,25 5 6,175 6 13,4 9 16,7 36 7,4
1113 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,775 18,50553 1 16,2 4 12,3 5 15,275 6 13,7 36 11,4
5632 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,7582 18,42695 1 12,216 4 10,4 6 14,7 9 19,6 24 11,875
3682 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,085 18,30134 1 15,3 4 12,55 5 13,575 6 17,6 36 6,4
5624 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,9182 18,27165 1 14,15 4 10,9 5 8,225 6 18,466 36 7,85
778 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,84975 18,25296 1 12,583 4 13,85 6 16,866 43 8,1
1190 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 10,793 18,16955 1 12,275 4 10,533 6 18,1 10 8,8 24 4,55 43 10,5
5637 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,93333333 18,07363 1 15,65 4 10,65 6 15,3 7 13,1 9 16,7 43 12,2
5053 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,77 18,00138 1 14,35 4 12,7 5 15,9 6 15 36 10,9
1930 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,60833333 17,99418 1 12,9 6 17,7 21 4,1 24 7,25 42 14,1 43 13,6
1609 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,55357143 17,96753 1 15,875 4 9 6 18,2 24 5,25 25 1,65 41 16,5 43 14,4
6329 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,7735 17,96571 1 13,45 4 10,45 5 8,316 6 16,7 36 11,625 43 10,1
5290 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,935 17,96558 1 16,7 4 12,35 5 12,6 6 11,6 36 11,425
1705 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 14,2566 17,78152 1 12,333 4 11,95 6 16,2 7 13,1 9 17,7
6403 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 14,3 17,78123 1 13,1 6 15,9 24 16,85 25 17,5 37 8,15
3168 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 11,96 17,65958 1 14,25 4 7,05 5 1,7 6 18,1 41 18,7
2455 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 12,045 17,62432 1 15,15 4 8,8 5 10,625 6 17,5 36 8,15
7164 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,4125 17,62287 1 13,75 6 14,8 21 12,65 24 13,6 42 14,775 43 10,9
758 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 13,12633333 17,61658 1 14,833 6 17,2 8 17 21 13,05 24 11,475 43 5,2
1115 Count 33 33
1115 Average 13,80730823 18,53108
1115 Min 10,793 17,61658
1115 Max 17,165 19,79614
2177 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 28) 16,695 20 1 16,075 4 9,5 6 18,5 7 19,6 9 19,8
3083 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 28) 17,685 19 1 14,65 6 17,4 7 18,4 10 18,45 24 19,525
5800 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 2) 15,57 19 1 15,7 4 12,1 5 15,95 7 19 36 15,1
2754 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 2) 16,385 18,81272 1 14,075 4 14,55 6 17,3 7 18,8 10 17,2
22 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 28) 13,815 18,56179 1 10,25 6 17,6 7 19,55 24 13,525 43 8,15
991 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 2) 16 18,53907 1 13,85 4 9,2 6 17,6 7 19,65 10 19,7
2120 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 2) 14,73183333 18,41054 1 15,4 4 13,65 5 13 6 16,466 7 18,4 36 11,475
1366 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 2) 16,11 18,10733 1 13,05 4 12,1 6 17,9 7 18,6 10 18,9
7423 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 28) 15,8516 17,83184 1 14,1 4 10,733 6 17,7 8 19,2 10 17,525
1743 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 2) 14,21933333 17,80898 1 14,95 4 12,25 6 15,6 7 18,3 36 12,366 43 11,85
811 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 2) 14,605 17,80704 1 15,1 4 13,55 5 13,525 7 17,7 36 13,15
7209 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 28) 15,3 17,75208 1 13,05 4 10,55 6 17,1 7 18,7 9 17,1
3722 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 2) 12,76785714 16,8664 1 14,1 4 15,7 5 9,45 6 12,7 7 15,6 36 12,125 43 9,7
7510 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 2) 14,84 16,81722 1 14,35 4 9,8 6 14,8 7 18,65 9 16,6
3181 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 2) 15,0882 16,74247 1 14,225 4 9,3 6 16,066 7 17,75 9 18,1
5895 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 2) 15,035 16,45931 1 13,875 4 8,4 6 18,2 7 15,9 41 18,8
6725 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 2) 14,1125 16,31034 1 12,8 5 10,45 6 14,5 7 18,7
6865 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 2) 14,54 16,28424 1 12,05 4 12,35 6 15,1 7 17,3 10 15,9
5212 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 2) 12,9125 15,90983 1 13,6 4 8,05 5 11,8 6 15,4 7 16,1 36 12,525
431 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 28) 13,66 15,8943 1 10,05 4 9,65 6 18,4 7 13,1 8 17,1
5 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 28) 11,70625 15,48449 1 7,05 6 18,4 7 18,1 24 3,275
3802 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 28) 9,988571429 15,24413 1 9,9 6 15,266 7 13,1 21 1,75 37 9,85 38 6,454 43 13,6
6531 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 2) 13,88 15,1484 1 7,45 4 9,05 6 17,3 7 18,1 9 17,5
5158 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 2) 13,21 15,05185 1 11,4 4 12,65 6 15,6 7 13,9 41 12,5
3553 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 2) 12,95 15 1 11,6 4 11,8 6 17,8 7 10,6
3591 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 28) 8,914833333 15 1 9,114 6 14,8 7 17,6 21 3,45 24 3,575 43 4,95
1116 Count 26 26
1116 Average 14,2528261 17,07094
1116 Min 8,914833333 15
1116 Max 17,685 20
6466 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 19,299 20 1 19,8 19 18,6 21 19,05 37 19,5 38 19,545
2961 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,9244 19,81509 1 18 19 18,45 21 19,1 37 19,8 38 19,272
6681 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,864 19,7212 1 17,525 19 19,25 21 19,7 37 18,3 38 19,545
6642 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,849 19,67284 1 17,15 23 19,25 37 19,6 38 18,545 39 19,7
5743 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 19,1058 19,66858 1 17,5 7 20 15 19,625 37 19,95 38 18,454
3230 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,1344 19,65535 1 18,4 19 17,2 21 17,05 37 19,75 38 18,272
3732 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,3926 19,65168 1 15,866 6 19,3 19 17,575 37 19,95 38 19,272
5531 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,1112 19,56141 1 16,475 19 17,05 37 19,8 38 18,181 39 19,05
3609 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,548 19,5354 1 18,2 15 19,45 19 18,55 37 18,45 38 18,09
4679 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,3162 19,52179 1 16,1 19 18,6 21 19,25 37 18,45 38 19,181
6605 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,909 19,50264 1 16,2 15 19,9 37 19,6 38 16,545 39 17,3
2703 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,2154 19,44621 1 17,7 19 18,35 21 19,05 37 18,25 38 17,727
7102 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,3044 19,4389 1 15,825 19 15,925 21 16,75 37 19,75 38 18,272
5274 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,2772 19,40613 1 17 19 15,35 21 19,75 37 17,65 38 16,636
2560 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,0544 19,39737 1 15,7 19 15,4 21 17,1 37 19,8 38 17,272
4121 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,2654 19,38081 1 15,075 15 19,725 19 19,75 37 19,05 38 17,727
4576 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,01433333 19,37008 1 17,4 19 17,15 21 18,25 37 18,45 38 17,636 43 19,2
7327 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,618 19,35828 1 14,5 6 18,3 21 17,3 37 18,9 38 19,09
880 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,0245 19,35395 1 17,55 19 18,225 21 17,95 37 17,4 38 18,272 43 18,75
3030 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,633 19,31847 1 18,75 19 14,275 21 19 37 17,05 38 14,09
2443 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,93 19,31783 1 13,55 19 17,4 21 2,9 37 19,8 38 16 43 ΑΠΣ
7390 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,2444 19,29206 1 18,1 19 16,55 21 18,65 37 16,65 38 16,272
613 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,4408 19,26455 1 18,15 19 13,55 21 17,8 37 15,25 38 17,454
1095 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,819 19,26373 1 15,8 21 18,9 37 17,25 38 17,545 46 19,6
4474 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,7144 19,25768 1 16,75 15 18,6 19 17,55 37 17,4 38 18,272
7129 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,1136 19,25543 1 17,45 15 19,35 21 15,5 37 18,45 38 14,818
5969 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,9576 19,25439 1 17,075 19 16,2 21 16,65 37 18,5 38 16,363
7672 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,5254 19,22201 1 16,2 19 10,85 37 15,1 38 15,727 39 19,75
7241 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,206 19,19421 1 15,45 19 12 21 17,9 37 18,25 38 16,636 43 17
4619 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,1018 19,19032 1 16,2 15 14,125 19 17,725 37 18,55 38 13,909
1737 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,984 19,18518 1 15,425 15 18,5 19 15,25 37 18,2 38 17,545
1989 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,9185 19,18273 1 16,35 15 18,575 24 19,25 25 18,9 37 18,8 38 15,636
2129 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,0715 19,17316 1 14,9 19 6,625 37 17,05 38 14,454 39 19,7 43 17,7
2537 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,4736 19,14401 1 17,35 6 17,8 19 12,95 37 17,45 38 16,818
3958 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,6462 19,14268 1 17,7 19 16,5 21 18,05 37 16,8 38 14,181
1379 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,0572 19,13683 1 16,4 6 18,4 21 17,1 37 17,75 38 15,636
2636 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,2172 19,12744 1 17,5 19 15,05 21 17,5 37 15,4 38 15,636 43 ΑΠΣ
5400 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,3718 19,12695 1 16,9 21 12,05 22 18,7 37 15,3 38 13,909
3561 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,7304 19,09509 1 16,6 15 18,2 37 13,5 38 16,727 39 18,625
5870 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,54466667 19,07898 1 16,2 19 14,75 21 18,2 37 16,05 38 14,818 43 19,25
4601 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,4508 19,07471 1 16,1 15 18,9 37 15,35 38 16,454 39 15,45
7048 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,8258 19,07284 1 16,35 15 18,95 37 17,05 38 14,454 39 17,325
482 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,773 19,06347 1 14,975 15 19,225 19 12,475 37 17,1 38 15,09
6913 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,1094 19,05976 1 14,15 19 13,825 21 12,75 37 18,55 38 16,272
412 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,76 19,05909 1 15,2 6 18,8 37 18,5 38 13 39 18,3
5953 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,8804 19,03981 1 16,2 6 18 15 18,475 37 16 38 15,727
5268 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,0886 19,03911 1 15,6 19 11,375 21 16 37 15,65 38 16,818
5850 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,85366667 19,03277 1 16,9 19 12,25 21 16,75 37 16,75 38 13,272 43 19,2
5061 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,908 19,02907 1 16,25 21 11,3 22 16,9 37 18 38 12,09
2239 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,9222 19,02279 1 15,3 15 16,375 21 18,7 37 16,6 38 12,636
4741 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,9355 19,02122 1 13,866 19 9,075 25 15,65 37 17,75 38 15,272 39 18
3718 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,7044 19,01004 1 17,175 19 6,175 21 17,8 37 14,1 38 13,272
4920 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,24 19,00802 1 14,3 19 17,5 21 16,85 37 16,55 38 16
3424 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,0862 19,0008 1 17,65 19 13,75 21 16,1 37 13,75 38 14,181
2641 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,6018 18,95751 1 14,55 15 16,65 37 18,2 38 15,909 46 12,7
2144 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,7026 18,94812 1 16,3 19 16,1 21 7,4 37 17,35 38 11,363
3353 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,984 18,9355 1 13,5 15 19,3 37 17,5 38 13,636
4448 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,1454 18,90649 1 16,5 6 16,6 15 18,75 37 14,15 38 14,727
169 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,4694 18,88112 1 14,55 19 13,875 21 16,05 37 17,6 38 15,272
3025 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,839 18,83326 1 13,6 19 13,5 21 16,75 37 15,266 38 17,818 41 18,1
4110 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,025 18,81854 1 11,7 19 16,275 21 19,1 37 18,05 38 15
4323 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,0246 18,77552 1 15,083 19 13,2 21 17,05 37 13,7 38 16,09
1546 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,0908 18,753 1 16,5 6 17,066 15 18,725 37 13,8 38 14,363
7336 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,0604 18,73269 1 12,45 15 19,3 37 15,7 38 15,727 39 17,125
4711 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,2186 18,72369 1 16,475 19 10,4 21 17,6 37 11,8 38 14,818
3740 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,023 18,71174 1 14,7 19 16,775 21 14,45 37 14,1 38 15,09
3952 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,618 18,68963 1 16,575 19 6,675 21 16,05 37 15,7 38 13,09
4074 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,4654 18,6602 1 14,35 6 15,5 21 18 37 15,75 38 13,727
3325 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,535 18,62654 1 14,4 6 18,6 15 17,075 37 15,6 38 17
3867 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,809 18,62271 1 16 10 17,6 21 16,65 37 15,25 38 13,545
4977 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,603 18,55792 1 16 19 12,225 21 14,85 37 14,85 38 15,09
6632 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,9672 18,55197 1 16,45 6 15,3 19 14,05 37 15,4 38 13,636
2101 Count 72 72
2101 Average 16,50900648 19,1514
2101 Min 13,618 18,55197
2101 Max 19,299 20
2781 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,0172 19,56626 1 15,2 15 18,15 19 18,35 37 19,75 38 18,636
588 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,0662 19,47749 1 15,5 6 17,2 15 19,5 37 18,95 38 19,181
278 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,0408 19,47107 1 17,7 9 18,3 22 19,35 37 18,4 38 16,454
7666 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,053 19,38134 1 17,65 19 15,575 21 15,2 37 18,75 38 18,09 43 ΑΠΣ
5602 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,4926 19,3729 1 15,95 19 18,75 21 17,25 37 17,15 38 18,363
449 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,0808 19,32192 1 16 19 16,5 37 16,6 38 16,454 39 19,85
6211 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,0058 19,29345 1 14,1 15 18,6 19 18,175 37 19,7 38 14,454
4014 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,9072 19,28225 1 18,1 19 13,1 21 18,35 37 11,35 38 18,636
3215 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,4694 19,27953 1 16,3 19 17,125 37 18,6 38 16,272 39 19,05
5902 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,9422 19,27226 1 14,6 19 17,1 37 19,35 38 16,636 39 17,025
7398 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,392 19,24695 1 16,15 6 ΑΠΣ 7 18,7 19 18,2 37 17,85 38 16,06
1909 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,489 19,24212 1 17,5 19 13,35 21 17,25 37 17,8 38 16,545
902 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,69466667 19,23802 1 14,9 19 17,25 21 19,15 37 17,95 38 17,818 43 19,1
222 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,1768 19,20131 1 16,8 19 11,825 37 17,15 38 17,909 39 17,2
4759 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,015 19,19721 1 15,6 19 17,325 21 19,05 37 16,1 38 17
4956 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,763 19,17853 1 14,95 19 15,925 21 18,05 37 17,8 38 17,09
606 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,0162 19,16726 1 16,225 19 17,425 21 18,35 37 16,9 38 16,181
6746 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,6812 19,16714 1 17,625 19 15,4 21 18 37 15,2 38 17,181
6969 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,3236 19,13542 1 14,15 15 19,25 19 13,95 37 16,45 38 17,818
7657 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,3558 19,10998 1 17,425 19 7,25 21 18 37 12,65 38 16,454
3986 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,2454 19,06631 1 15,3 19 14,2 21 18,15 37 15,85 38 17,727
7436 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,4904 19,05223 1 14,05 15 18,925 37 15 38 17,727 39 16,75
3458 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,5164 19,04241 1 16,216 19 14,9 21 18,6 37 11,866 38 16
6488 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,4172 19,04089 1 16,9 19 15,05 21 19,5 37 15 38 15,636
5205 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,7632 19,00064 1 15,466 19 16,15 21 18,3 37 13,9 38 15
1372 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,4762 18,96046 1 14,975 19 10,725 21 18,5 37 12 38 16,181
1201 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,025 18,84874 1 13,95 15 19,025 21 15,75 37 16,4 38 15
7639 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,1376 18,84744 1 18,116 19 10,55 21 18,3 37 12,45 38 16,272
3258 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,6486 18,79489 1 15,85 6 17,5 19 14,475 37 14,6 38 15,818
4807 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,92916667 18,69054 1 15,975 19 9,05 21 16,9 37 14,85 38 14 43 18,8
6733 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,63583333 18,6736 1 16,1 19 12,725 21 16,6 37 14,8 38 14,09 43 19,5
6643 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,12328571 18,66334 1 16,05 6 19,5 19 14,7 21 16,25 37 14,9 38 14,363 43 17,1
6631 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,213 18,6471 1 15,5 19 16,875 21 16 37 13,6 38 14,09
5014 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,7204 18,63327 1 15,95 19 7,525 21 17,7 37 13,7 38 13,727
2211 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,739 18,6292 1 15,2 19 12,5 21 17,25 37 13,2 38 15,545 43 ΑΠΣ
4662 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,9208 18,62557 1 16,95 19 14,35 21 17,25 37 12,6 38 13,454
4894 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,1618 18,6111 1 15,25 19 12,95 21 11,5 37 14,2 38 16,909
5952 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,459 18,56857 1 14,1 19 15,7 21 16,95 37 17 38 13,545
5569 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,6004 18,54262 1 15,566 19 15,95 21 18,9 37 11,95 38 15,636
2653 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,3424 18,53859 1 15,15 19 16,05 21 17,05 37 13,25 38 15,212
2057 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,17 18,52975 1 16,5 19 11 21 16,7 37 11,65 38 15
2242 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,6424 18,52807 1 15,7 19 12,125 21 16,3 37 16,3 38 12,787
1165 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,5018 18,51617 1 16,15 6 17,2 21 17,4 37 12,85 38 13,909
309 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,8644 18,51013 1 16,4 19 9,9 21 17,1 37 10,65 38 15,272
3193 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,0854 18,46316 1 14,4 19 14,45 22 5,55 37 16,3 38 14,727
5364 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,3308 18,43538 1 16 19 11,35 21 14,95 37 14,9 38 14,454
7255 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,6872 18,43274 1 14,25 19 15,15 21 16,95 37 9,45 38 17,636
2121 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,1454 18,43123 1 15,25 19 11,75 21 18,7 37 11,3 38 13,727
1829 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,2762 18,41915 1 15,45 19 16,3 22 12,05 37 15,4 38 12,181
5513 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,0118 18,3969 1 13,75 21 13,25 37 15,15 38 16,909 39 16
2102 Count 50 50
2102 Average 15,80525905 18,91485
2102 Min 13,0854 18,3969
2102 Max 18,0662 19,56626
1676 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,345 20 1 18,1 15 19,925 37 19,85 38 19 39 19,85
7358 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,16 19,4106 1 14,3 6 19,4 24 19,95 25 19,45 37 17,7
6264 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 15,078 19,30473 1 16,2 6 19,5 37 15,05 38 14,09 39 10,55
4560 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 17,5366 19,2448 1 16,05 6 19 24 19,5 25 19,3 37 13,833
4478 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 17,6 19,21147 1 17,05 6 18,6 24 18,3 25 19,1 37 14,95
6221 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 17,07 19,17299 1 14,6 6 18,5 24 19,6 25 19,25 37 13,4
2011 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 16,1418 19,12877 1 16,2 6 18,5 15 18,15 37 14,95 38 12,909
791 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 16,625 19,12799 1 15,75 24 19,45 25 18,35 37 12,95
5330 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 16,10383333 19,04942 1 14,95 6 18,9 15 16,633 37 14,5 38 14,09 43 17,55
6397 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 17,17916667 19,0339 1 16,8 6 14,7 24 18,175 25 19,15 37 14,6 45 19,65
3909 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 14,229 19,00594 1 16,45 6 17,9 21 12,2 37 14,05 38 10,545
6469 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 15,7145 19,00444 1 17,325 24 17,25 25 13,85 37 14,433
1018 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 14,8436 18,87201 1 14,4 6 18,7 15 15,4 37 14,9 38 10,818
2315 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 14,338 18,79365 1 15,9 15 18,7 23 11,55 37 13,45 38 12,09
5958 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 15,0786 18,76868 1 14,966 6 17,1 15 17,8 37 14,8 38 10,727
1834 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 15,475 18,69225 1 15,7 10 14,9 24 17,475 25 17,6 37 11,7
2338 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 15,546 18,5767 1 14,833 15 16,225 37 16,55 38 13,272 39 16,85
5810 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 15,2412 18,57429 1 12,875 15 17,225 37 15,75 38 15,181 39 15,175
6176 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 15,3336 18,54937 1 15,95 15 18,35 37 13,15 38 11,818 46 17,4
4203 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 15,525 18,31136 1 10,725 6 18,3 24 17,05 25 19,5 37 12,05
2107 Count 20 20
2107 Average 16,108195 18,99167
2107 Min 14,229 18,31136
2107 Max 19,345 20
6450 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 17,7768 19,34438 1 16,716 19 16,95 21 18,95 37 19,45 38 16,818
1198 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 17,5286 19,32675 1 16,775 19 16,05 21 17,8 37 18,2 38 18,818
257 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,07 19,24921 1 16,85 19 18,65 21 12,4 37 14,45 38 18
3379 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 17,0036 19,24886 1 16,7 19 14,45 21 17,05 37 19 38 17,818
3717 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 17,58 19,20967 1 17,45 7 19,75 19 17,35 37 18,35 38 15
4880 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,6218 19,19727 1 16,05 19 17,7 21 19,2 37 17,25 38 12,909
2289 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 17,0268 19,17295 1 18,2 19 16,925 21 18,3 37 15,8 38 15,909 43 ΑΠΣ
1766 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 17,1362 19,16264 1 16,3 19 15,65 21 18,65 37 16,9 38 18,181
2075 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 17,083 19,16259 1 15,95 19 17,925 21 19,15 37 16,3 38 16,09
7156 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,6728 19,16023 1 17,55 19 15,733 21 17,45 37 14,45 38 18,181
6676 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 17,2876 19,14823 1 16,5 19 16,075 21 19,15 37 17,35 38 17,363
7412 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,5362 19,13788 1 14,85 19 15,4 21 16,4 37 18,85 38 17,181
7200 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 17,0278 19,13232 1 14,333 19 17,725 21 18,75 37 18,15 38 16,181
6791 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,4926 19,13223 1 18,5 19 16,45 21 17,8 37 13,35 38 16,363
7348 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,53 19,09405 1 16 19 17,25 21 16,65 32 ΑΠΣ 37 15,75 38 17
6161 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,335 19,08905 1 14,75 6 15,6 19 17,625 37 17,7 38 16
3334 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,2222 19,0889 1 16,75 19 15,975 21 15,2 37 17,55 38 15,636
6266 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,5686 19,0803 1 14,1 19 15,625 21 17,55 37 17,75 38 17,818
3253 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,9144 19,07749 1 15,25 19 15,5 21 19 37 17,55 38 17,272
532 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,6454 19,06181 1 16,9 19 16,4 21 18 37 16,2 38 15,727
7262 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,1344 19,0607 1 17,45 19 15,5 21 16,95 37 13,5 38 17,272
6914 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,6354 19,05928 1 15,8 19 17,4 21 17,75 37 16,5 38 15,727
3713 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,2436 19,05627 1 17,4 19 17,1 21 18,25 37 13,65 38 14,818
376 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,6654 19,04608 1 15,25 19 17,65 21 18,25 37 16,45 38 15,727
5387 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,845 19,03103 1 15,425 19 16,85 21 18,15 37 16,8 38 17
2941 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,3172 19,02573 1 15,35 19 16,45 21 17,85 37 14,3 38 17,636
4628 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,2418 19,01811 1 16,75 19 13,25 21 17,9 37 16,4 38 16,909
1579 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,3404 19,00713 1 17,075 19 15,55 21 18,95 37 13,4 38 16,727
3836 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 15,8554 19 1 16,25 19 17,95 21 18,8 37 10,55 38 15,727
4955 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 15,9104 18,95001 1 14,95 19 16,325 21 18,75 37 15,8 38 13,727
7463 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,0486 18,93453 1 16,025 19 17,95 21 17,15 37 14,3 38 14,818
6751 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 15,6018 18,91372 1 17,95 19 15,05 21 17,65 37 13,45 38 13,909
5616 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,015 18,88574 1 16,725 19 16,3 21 18,75 37 12,3 38 16
1151 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 15,638 18,81365 1 17,4 19 14,75 21 18,2 37 13,75 38 14,09
1778 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,03 18,8125 1 17,1 19 14,9 21 18,95 37 12,2 38 17
1832 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 15,943 18,79426 1 17,1 19 16,425 21 17,35 37 15,75 38 13,09
2582 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,4118 18,72083 1 16,45 19 16,2 21 16,7 37 15,8 38 16,909 43 ΑΠΣ
2258 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 15,59883333 18,65553 1 16,05 19 15,7 21 18,45 37 14,05 38 13,212 45 16,131
1986 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 15,5622 18,64069 1 15,825 19 17,15 21 18,6 37 11,6 38 14,636
1364 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 15,5726 18,6313 1 17,6 19 14,7 21 18,25 37 11,95 38 15,363
3475 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,3668 18,59884 1 16,175 19 13,05 21 18,3 37 16,4 38 17,909
4250 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 15,5476 18,59608 1 16,3 19 18,025 21 16 37 13,05 38 14,363
6799 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 15,0704 18,56031 1 15,7 19 16,375 21 17,4 37 15,15 38 10,727
3824 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 16,218 18,53888 1 14,9 6 18,8 19 16 37 16,3 38 15,09
3337 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 15,6736 18,5301 1 14 19 15,25 21 17,85 37 17,45 38 13,818
2108 Count 45 45
2108 Average 16,38992519 18,98129
2108 Min 15,0704 18,5301
2108 Max 17,7768 19,34438
4115 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 17,943 19,31864 1 16,1 15 18,3 37 19,1 38 18,272
1436 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 16,138 19,18438 1 15,55 15 12,075 37 17,05 38 18,09 39 17,925
1053 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 16,69075 19,12729 1 16,85 37 15,7 38 15,363 39 18,85
2959 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 14,5118 19,10717 1 14,25 15 18,85 37 17,8 38 16,909 39 4,75
1942 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 12,542 19,02777 1 15,183 19 1,15 37 12,1 38 14,727 39 19,55
1987 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 14,3734 19,01526 1 13,533 19 8,3 37 17 38 13,909 39 19,125
458 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 12,915 19,00292 1 15,5 19 1,625 21 16,55 37 17,9 38 13
6783 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 15,3894 18,81956 1 16,6 15 14,2 37 14,7 38 13,272 39 18,175
6074 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 16,1722 18,73506 1 13,4 15 19,1 37 13,95 38 16,636 39 17,775
2501 Count 9 9
2501 Average 15,18617222 19,03756
2501 Min 12,542 18,73506
2501 Max 17,943 19,31864
4606 2502 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 16,398 19,05424 1 16,25 6 18,3 32 ΑΠΣ 37 15,05 38 13,09 39 19,3
2502 Count 1 1
2502 Average 16,398 19,05424
2502 Min 16,398 19,05424
2502 Max 16,398 19,05424
2206 2503 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 17,8062 19,3111 1 14,4 15 19,3 37 18,6 38 17,181 39 19,55
3954 2503 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 17,0176 19,23645 1 17,2 6 17,7 37 14,25 38 16,363 39 19,575
6070 2503 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 15,4662 19,09918 1 14,75 37 16,25 38 15,181 39 19,35 46 11,8
512 2503 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 14,4 18,9794 1 12,45 37 8,5 38 11 100 19,75 151 20 200 14,7
2503 Count 4 4
2503 Average 16,1725 19,15653
2503 Min 14,4 18,9794
2503 Max 17,8062 19,3111
521 2504 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 13,7408 19,18659 1 15,7 19 2,55 37 12,9 38 18,454 39 19,1
3818 2504 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 15,4926 19,15926 1 16,325 19 10,175 21 17,05 37 16,55 38 17,363
2504 Count 2 2
2504 Average 14,6167 19,17293
2504 Min 13,7408 19,15926
2504 Max 15,4926 19,18659
5405 2506 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 15,6058 18,73206 1 16,775 15 18,25 37 15,35 38 13,454 39 14,2
7177 2506 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 14,6694 18,23779 1 15,9 15 18,525 37 10,9 38 15,272 39 12,75
2236 2506 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 15,8185 17,97725 1 15,066 6 17,4 37 13,5 38 11,545 39 18,55 43 18,85
5055 2506 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 13,7936 17,30183 1 13,3 6 15,1 19 11,4 37 16,35 38 12,818
2506 Count 4 4
2506 Average 14,971825 18,06223
2506 Min 13,7936 17,30183
2506 Max 15,8185 18,73206
4061 2507 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 13,8136 18,79953 1 14,5 15 18,425 19 4,325 37 16 38 15,818
3488 2507 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 14,976 18,27008 1 13,083 15 19,55 37 11,3 38 15,272 39 15,675
2507 Count 2 2
2507 Average 14,3948 18,53481
2507 Min 13,8136 18,27008
2507 Max 14,976 18,79953
4075 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 18,9554 19,61455 1 17,15 19 19,1 21 19,2 37 19,6 38 19,727
1682 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 17,8018 19,5005 1 18,65 19 15,85 21 18,8 37 17,8 38 17,909
4256 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 17,4018 19,39784 1 16,95 19 15,45 21 19,3 37 17,4 38 17,909
358 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 17,6712 19,34614 1 16,075 19 18 21 19,5 37 17,6 38 17,181
564 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 17,3436 19,30265 1 15,85 19 16,85 21 19,25 37 17,95 38 16,818
2853 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 16,8654 19,2912 1 16,916 19 15,725 21 18,4 37 14,65 38 18,636
6285 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 17,4154 19,27614 1 18,266 19 17,175 21 17,75 37 17,25 38 16,636
4490 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 17,2712 19,26664 1 16,5 19 17,125 21 19 37 16,55 38 17,181 43 ΑΠΣ
5437 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 17,3958 19,25965 1 14,066 19 18,35 21 17,75 37 18,45 38 18,363
6773 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 16,8072 19,24459 1 18,6 19 16,25 21 17,55 37 16 38 15,636
6327 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 17,59533333 19,24122 1 17,1 19 17,55 21 19,15 37 15,6 38 16,272 43 19,9
4690 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 16,638 19,22317 1 18,2 19 16 21 17,25 37 17,65 38 14,09
2321 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 17,1876 19,22239 1 16,5 15 17,375 21 18,25 37 16,45 38 17,363
3533 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 16,8418 19,21688 1 17,25 6 ΑΠΣ 19 16,95 21 18 37 14,1 38 17,909
2982 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 16,2784 19,19788 1 17,875 19 14,825 21 18,15 37 13,633 38 16,909
6726 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 15,9538 19,18749 1 17,133 19 14 21 19,15 37 12,85 38 16,636
3814 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 16,9 19,18317 1 16,75 19 14,5 21 18,05 37 17,05 38 16 43 19,05
208 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 16,5086 19,18092 1 17,05 19 15,025 21 16,5 37 17,15 38 16,818
2372 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 17,07 19,17632 1 15,8 19 17,8 21 18,45 37 16,3 38 17
1859 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 16,5918 19,16647 1 17,25 19 18,05 21 18,5 37 13,25 38 15,909
5357 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 17,0026 19,16501 1 17,95 19 16,75 21 17,9 37 15,05 38 17,363
1081 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 16,9518 19,16451 1 17,25 19 18,25 21 16,9 37 15,45 38 16,909
5943 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 16,9454 19,16325 1 17,35 19 17,75 21 17,95 37 15,95 38 15,727
594 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 16,4922 19,16055 1 17,025 19 15,8 21 18,75 37 16,25 38 14,636
3441 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 15,1744 19,14994 1 15 19 10,1 21 19,35 37 15,15 38 16,272 43 ΑΠΣ
4191 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 15,9972 19,14444 1 17,4 19 17,8 21 17,3 37 14,85 38 12,636
7413 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 16,2104 19,14378 1 17,35 19 15,825 21 18,8 37 13,35 38 15,727
5785 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 16,0544 19,13592 1 16,2 19 13,65 21 18,45 37 16,7 38 15,272
5880 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 15,46 19,12714 1 17,325 19 13,875 21 18,7 37 10,4 38 17
5568 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 16,05 19,12339 1 17,55 19 18,25 21 17,65 37 11,8 38 15
6112 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 16,4062 19,11537 1 17,45 19 16,35 21 17,2 37 15,85 38 15,181
6940 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 15,9844 19,11226 1 16,6 19 16,65 21 17,4 37 11 38 18,272
4542 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 16,658 19,09959 1 17,025 21 15,9 37 16,45 38 15,09 39 18,825
655 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 15,6158 19,09664 1 17,9 19 14,3 21 16,55 37 12,966 38 16,363
5192 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 16,2926 19,08845 1 17,2 19 14,35 21 18 37 16,55 38 15,363
4958 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 15,6 19,07661 1 15,7 15 13,3 21 18,8 37 16,2 38 14
906 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 16,6344 19,07466 1 15,4 19 18,65 21 18,95 37 15,9 38 14,272
2830 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 15,2408 19,05296 1 18,6 19 16,05 21 17,2 37 9,9 38 14,454
5916 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 15,389 19,04534 1 16,2 19 14 21 18,1 37 12,1 38 16,545
3970 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 13,56 19,04454 1 16 19 3,95 21 18,35 37 14,5 38 15
3178 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 15,9944 19,044 1 16,525 19 16,275 21 18,35 37 13,55 38 15,272
7115 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 15,0412 19,0378 1 14,666 19 13,7 21 18,1 37 10,65 38 18,09
1356 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 15,718 19,03732 1 16,425 19 14,525 21 16,65 37 15,9 38 15,09
3624 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 16,708 19,03669 1 15,5 6 19,5 21 18,15 37 15,3 38 15,09
4293 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 15,624 19,03394 1 15,1 19 13,775 21 17,2 37 16,5 38 15,545
5636 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 15,8894 19,03233 1 15,2 19 15,725 21 17,9 37 14,35 38 16,272
2173 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 16,29416667 19,0298 1 17,15 19 15,275 21 18,1 37 13,45 38 15,09 43 18,7
5495 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 14,6326 19,02657 1 16,325 19 10,375 21 17,45 37 12,65 38 16,363
5496 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 15,1076 19,02617 1 16,275 19 14,05 21 18,5 37 10,35 38 16,363
2539 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 15,834 19,01949 1 15 19 15,275 21 17,6 37 16,75 38 14,545
3101 Count 50 50
3101 Average 16,381142 19,16209
3101 Min 13,56 19,01949
3101 Max 18,9554 19,61455
2449 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 19,4354 20 1 18,2 19 19,75 21 19,65 37 19,85 38 19,727
1121 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 19,1586 19,82287 1 18,15 19 19,125 21 19,95 37 19,75 38 18,818
2205 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 19,0072 19,73545 1 18,05 19 18,55 21 19,45 37 19,35 38 19,636 43 ΑΠΣ
2869 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,8862 19,71668 1 18,95 19 17,85 21 19,55 37 18,9 38 19,181
7264 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,0872 19,70552 1 18,7 19 19,15 21 19,45 37 14,5 38 18,636
5667 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,355 19,69747 1 18,075 19 19,55 21 19 37 16,15 38 19 43 ΑΠΣ
5376 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,8026 19,66906 1 17,75 19 19,65 21 17,7 37 19,55 38 19,363
1862 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,969 19,66008 1 19,3 19 17,95 21 19,3 37 19,75 38 18,545
6364 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,849 19,64292 1 17,45 19 18,5 21 19,3 37 19,45 38 19,545
6861 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,234 19,57003 1 17,4 19 18,316 21 19,85 37 12,15 38 18,454 43 ΑΠΣ
4283 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,3986 19,55862 1 18,1 19 19,325 21 18,15 37 12,6 38 18,818
2613 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,9162 19,55117 1 18,45 19 18,4 21 18,3 37 15,25 38 19,181
6996 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,4576 19,54629 1 17,675 19 18,85 21 19,55 37 17,85 38 18,363
5056 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,8454 19,54312 1 17,6 19 19 21 19,2 37 19,7 38 18,727
5580 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,0254 19,52242 1 17,25 19 19,05 21 19,2 37 15,9 38 18,727
5459 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,3068 19,51158 1 16,65 19 18,125 21 18,8 37 18,05 38 19,909
4126 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,4626 19,47358 1 17,325 19 18,625 21 17,8 37 19,2 38 19,363
4485 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,52 19,44429 1 17,05 19 18,15 21 19,1 37 14,3 38 19
5341 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,2036 19,43165 1 19,2 19 16,65 21 18,7 37 18,65 38 17,818 43 ΑΠΣ
3965 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,1268 19,42686 1 15,425 19 19,4 21 18,5 37 18,4 38 18,909
3060 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,263 19,42047 1 18,6 19 18,975 21 18,3 37 18,35 38 17,09 43 ΑΠΣ
5583 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 16,9826 19,41464 1 17,65 19 18,5 21 18,85 37 11,55 38 18,363
1870 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,859 19,40208 1 18,3 19 17,2 21 18,8 37 16,45 38 18,545
6670 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,2522 19,38553 1 17,1 19 17,575 21 19,3 37 18,65 38 18,636
5365 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,3608 19,38088 1 18,95 19 16,85 21 18,85 37 14,7 38 17,454
1043 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,5054 19,36859 1 16,9 19 18,65 21 19,3 37 19,95 38 17,727
6358 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,35 19,35288 1 18,2 19 16,5 21 19,25 37 14,8 38 18
3122 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 16,9862 19,33828 1 15,45 19 16,75 21 19,4 37 14,15 38 19,181
6226 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,428 19,32797 1 18,05 19 16,65 21 19,55 37 15,8 38 17,09 43 ΑΠΣ
4830 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,3344 19,32245 1 18,25 19 17,35 21 19,05 37 14,75 38 17,272 43 ΑΠΣ
7377 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,2554 19,31265 1 19,35 19 15,15 21 18,45 37 16,6 38 16,727
4526 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 16,568 19,30716 1 18,7 19 16,5 21 18,9 37 11,65 38 17,09
2868 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,0672 19,29241 1 18,2 19 17,9 21 18,85 37 18,75 38 16,636
294 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,1686 19,28055 1 16,65 19 17,225 21 19,45 37 14,7 38 17,818
5744 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 16,9676 19,27182 1 15,775 19 18 21 19,05 37 13,65 38 18,363
913 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 16,9802 19,27055 1 17,433 19 18,2 21 19 37 13,45 38 16,818 43 ΑΠΣ
1762 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,8174 19,2696 1 16,833 19 18,4 21 18,85 37 17,55 38 17,454
1515 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,62116667 19,26922 1 17,5 19 17,4 21 19,4 37 16,5 38 16,727 43 18,2
3635 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,8162 19,26768 1 17,1 19 17,55 21 19,35 37 17,9 38 17,181
5251 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,6826 19,2661 1 16,85 19 18,95 21 18,9 37 17,35 38 16,363
6658 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,9208 19,25989 1 16,15 19 18,15 21 18,45 37 18,4 38 18,454
1896 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,5008 19,25943 1 17,45 19 16,7 21 19,3 37 16,6 38 17,454
5892 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,4694 19,25938 1 18,5 19 15,825 21 18,85 37 16,9 38 17,272
4983 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,9422 19,23973 1 17,875 19 17,65 21 18,8 37 18,75 38 16,636
951 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,5554 19,23775 1 18,2 19 16,55 21 19 37 17,3 38 16,727
1424 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,1212 19,22803 1 17,8 19 15,625 21 18,6 37 15,4 38 18,181
2600 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,99333333 19,22529 1 15,883 19 18,85 21 18,55 32 20 37 16,95 38 17,727
1390 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 16,7776 19,21949 1 17,65 19 17,475 21 19,05 37 13,35 38 16,363
6504 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 16,2718 19,20775 1 17,25 19 17,6 21 17,9 37 10,7 38 17,909
1534 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,0344 19,20615 1 18,6 19 16,25 21 17,6 37 15,45 38 17,272
3102 Count 50 50
3102 Average 17,838002 19,42188
3102 Min 16,2718 19,20615
3102 Max 19,4354 20
3837 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 16,8688 19,52046 1 16,133 19 16,975 21 19,6 37 15 38 16,636
1153 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 15,784 19,22393 1 15,9 19 14,625 21 17,8 38 12,545 43 18,05
2409 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 14,6515 19,193 1 17,4 19 11,85 21 18,45 37 10,05 38 14,909 43 15,25
4091 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 14,6122 19,18213 1 16,5 19 12,575 21 18,5 37 9,85 38 15,636
1919 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 16,06 19,16058 1 15,4 19 16,45 21 17,3 38 15,09
1050 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 16,545 19,12887 1 16,85 6 14,3 21 16,55 24 19,375 42 15,65
7508 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 15,28 19,11391 1 16,8 19 12,975 21 18,8 38 12,545
5117 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 14,54883333 19,11156 1 14,925 19 11,55 21 15,4 37 13,7 38 13,818 43 17,9
6611 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 15,285 19,10532 1 16,45 19 12,775 21 18,1 37 14,1 38 15
6993 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 10,30714286 19,09406 1 12,875 6 19,2 15 5,225 21 12,1 37 3,2 38 3 43 16,55
2191 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 14,91 19,069 1 14 19 17,3 21 16,8 37 12,45 38 14
7252 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 14,2326 19,06498 1 16,55 19 13,8 21 17,5 37 9,95 38 13,363 43 ΑΠΣ
2108 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 14,951 19,06227 1 17,5 19 13,85 21 18 38 10,454
1001 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 13,285 19,03953 1 16,825 19 13,1 21 16,45 37 6,05 38 14
5763 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 14,9876 19,02942 1 14,475 19 14,5 21 15,5 37 14,1 38 16,363
6337 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 15,18325 19,02383 1 14,215 19 13,3 21 17,4 38 15,818
5780 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 14,1268 19,02059 1 16,225 19 13,25 21 17,7 37 10,55 38 12,909
465 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 15,60333333 19,00897 1 15,4 19 13,575 21 15,7 37 14,2 38 15,545 43 19,2
1049 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 14,7436 19,00381 1 16,55 19 14,35 21 16,1 37 13,9 38 12,818
6712 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 11,72233333 18,9445 1 11,575 11 7 21 15,8 37 4,95 38 16,909 43 14,1
3856 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 14,054 18,9269 1 15,675 19 10,9 21 17,8 37 11,35 38 14,545
6104 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 12,29733333 18,91773 1 15,375 6 19,1 19 8,2 21 15,8 37 4,4 38 10,909
4815 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 14,51066667 18,87353 1 15,133 19 15,45 21 15,05 37 8,55 38 14,181 43 18,7
2763 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 14,9494 18,83176 1 13,732 19 14,8 21 17,8 37 14,9 38 13,515
2664 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 14,3072 18,79076 1 16,075 19 13,475 21 16,85 37 12,5 38 12,636
1314 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 13,1308 18,72245 1 16,3 19 11,05 21 17,25 37 7,6 38 13,454
5233 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 12,59416667 18,71221 1 15,225 19 10,7 21 14,75 37 7,65 38 9,09 43 18,15
7170 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 14,622 18,70193 1 16,325 19 15,05 21 14,75 38 12,363
3783 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 12,76666667 18,57978 1 13 6 17,8 21 15,15 24 3,625 42 12,825 43 14,2
3961 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 14,118 18,57824 1 17,6 19 12,05 21 15,7 37 14,15 38 11,09
7089 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 13,97516667 18,49586 1 13,05 6 ΑΠΣ 19 11,45 21 14,333 37 16,6 38 9,818 43 18,6
3510 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 12,6586 18,46155 1 15,5 19 11,475 21 16,8 37 5,7 38 13,818
2769 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 14,35225 18,40918 1 15,925 19 12,375 21 16,2 38 12,909
1950 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 14,2726 18,37724 1 15,75 19 12,05 21 17,05 37 14,15 38 12,363
3928 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 14,114 18,36996 1 14,2 6 15,6 19 13,675 37 13,55 38 13,545
6393 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 12,81433333 18,29336 1 12,875 19 10,525 21 16,5 37 9,5 38 11,636 43 15,85
2956 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 13,75116667 18,24157 1 13,966 6 11,866 21 13,4 24 12,65 42 13,275 43 17,35
1106 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 14,40483333 18,19028 1 13,1 19 11,425 21 16,85 37 11,75 38 15,454 43 17,85
1855 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 12,47542857 18,15243 1 11,15 6 15,733 21 13,4 32 20 37 7,85 38 3,545 43 15,65
5909 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 13,3986 18,15164 1 14,1 19 12,05 21 16,55 37 11,566 38 12,727
6899 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 15,0812 18,11087 1 14,866 19 14,2 21 13,1 38 14,09 43 19,15
4002 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 13,4412 18,10338 1 16,75 19 10,325 21 15,4 37 11,55 38 13,181
7661 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 11,82083333 18,08956 1 16,15 6 13,9 10 10,7 21 13,65 24 1,475 43 15,05
413 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 11,0896 18,07774 1 14,55 19 1,025 21 15,45 37 11,333 38 13,09
4024 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 14,42816667 18,06331 1 13,644 6 10,6 21 14,2 24 15,8 42 18,075 43 14,25
7250 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 13,2732 18,00999 1 13,566 19 12,9 21 14,85 37 10,05 38 15
4683 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 14,325 17,92388 1 15,35 6 14,4 7 16 21 11,1 24 15,15 43 13,95
4238 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 13,87333333 17,9184 1 14,15 21 16,55 22 15,6 37 12,9 38 9,09 43 14,95
3283 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 12,096 17,91775 1 14,15 19 9,8 21 13,433 37 8,45 38 9,393 43 17,35
4428 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 14,37216667 17,81154 1 15,9 6 13,933 9 13,8 21 15,05 24 15,15 43 12,4
7261 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 11,45833333 17,80595 1 14,4 6 19,2 21 4,75 24 7,1 42 12,7 43 10,6
7683 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 12,7676 17,79999 1 14,6 6 ΑΠΣ 19 13,375 21 16,2 37 8,3 38 11,363
6705 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 12,5402 17,79631 1 15,733 19 13,4 21 10,75 37 9 38 13,818
4810 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 12,4212 17,77631 1 13,5 21 15,3 37 4,2 38 11,181 39 17,925
7393 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 11,58333333 17,77269 1 14 6 14,7 21 15,3 24 7,7 25 3,4 43 14,4
3217 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 11,90266667 17,68356 1 14,116 19 10,55 21 8,65 37 10,3 38 9 43 18,8
7491 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 13,4156 17,67186 1 14,05 19 12,625 21 16,1 37 12 38 12,303
1072 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 13,2944 17,67104 1 14,4 19 13,9 21 17,25 37 11,65 38 9,272
5890 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 13,722 17,66136 1 14,05 19 15,875 21 14,6 38 10,363
4842 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 11,37142857 17,58492 1 15,1 6 17 21 9,4 24 3,475 32 12 42 10,225 43 12,4
2750 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 11,9625 17,56819 1 14,6 19 9,875 21 13,7 37 8,2 38 10 43 15,4
4871 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 12,394 17,55197 1 17,1 19 8,375 21 15,3 37 9,65 38 11,545
924 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 13,367 17,51181 1 15,725 19 12,725 21 14,2 38 10,818
2992 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 11,31133333 17,44326 1 14,425 19 8,375 21 12,95 37 9,45 38 5,818 43 16,85
6217 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 12,3375 17,42009 1 13,575 6 18 21 7,1 24 7,625 32 ΑΠΣ 42 14,275 43 13,45
7190 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 13,074 17,40849 1 15,225 19 15,05 21 12,6 37 9,95 38 12,545
1497 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 12,13466667 17,34037 1 13,175 6 8,8 21 14,4 24 10,733 25 11 43 14,7
889 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 11,8858 17,32682 1 15,375 6 16,9 21 10 37 5,7 38 11,454
5750 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 10,8536 17,30965 1 14,15 19 13,9 21 16,6 37 0,8 38 8,818
5442 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 11,6412 17,29639 1 15,7 19 10,575 21 15,9 37 5,85 38 10,181
3292 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 11,8594 17,24686 1 13,075 19 13,9 21 15,3 37 5,75 38 11,272
1745 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 10,6276 17,23747 1 12,85 19 14,675 21 3,2 37 11,05 38 11,363
4764 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 11,8105 17,2188 1 12,9 6 16,8 21 9,05 37 9,85 38 7,363 43 14,9
2244 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 12,47083333 17,20696 1 12,3 6 16,4 21 10,85 24 9,725 41 10,5 43 15,05
6188 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 12,2308 17,19234 1 15,45 19 6,7 21 14,6 37 13,95 38 10,454
6022 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 13,07583333 17,18155 1 13,633 6 15,6 21 8,8 37 12,85 38 11,272 43 16,3
4562 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 10,0525 17,08768 1 13,125 19 11,5 21 10,15 37 5,1 38 4,09 43 16,35
1844 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 12,4266 17,07256 1 15,433 19 10,3 21 14,65 37 10,75 38 11
1783 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 12,0676 17,05836 1 13,1 19 11,575 21 12,65 37 8,65 38 14,363
221 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 9,9135 17,04615 1 14,45 19 1,7 21 6,25 37 10,4 38 8,181 43 18,5
1741 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 12,5356 17,03866 1 15,083 15 15,8 21 13,85 37 6,4 38 11,545
4176 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 13,835 17,02775 1 13,875 21 15,25 23 19,3 37 10,75 38 10
3763 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 12,05516667 17,00108 1 13,6 7 15,1 21 13,8 37 6,6 38 8,181 43 15,05
7237 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 12,189 16,98823 1 14,85 19 13,25 21 12,6 37 9,7 38 10,545
2427 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 11,8618 16,94856 1 14,125 19 9,875 21 14,25 37 8,15 38 12,909
1629 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 11,5158 16,9451 1 13,2 19 7,925 21 12,95 37 13,05 38 10,454
5883 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 10,349 16,9256 1 14,05 19 2,2 21 14,5 37 12,45 38 8,545
1984 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 11,9 16,90343 1 15,15 19 12,3 21 11,9 37 9,15 38 11
3611 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 11,6104 16,89963 1 15,375 19 10,2 21 14,15 37 7,6 38 10,727
2020 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 27) 12,5258 16,8979 1 14,375 19 8,35 21 15,55 32 ΑΠΣ 37 11,9 38 12,454
3121 Count 90 90
3121 Average 13,14896667 18,06035
3121 Min 9,9135 16,8979
3121 Max 16,8688 19,52046
3131 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 16,53333333 19,40693 1 17,525 19 15,475 21 17,4 37 14,75 38 17 43 17,05
647 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 15,61666667 19,30405 1 16,85 4 15,55 5 18,25 6 16,8 36 12,85 43 13,4
2512 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 17,375 19,28863 1 15,2 6 15,7 21 16,95 24 19,4 32 20 43 17
1040 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 14,77916667 19,18905 1 16,8 4 11,65 5 10,375 6 14,8 24 18,4 43 16,65
5454 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 14,80683333 19,08035 1 15,966 4 13,15 5 17,3 6 15,6 36 15,375 43 11,45
2566 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 12,9562 19,01479 1 15,55 19 6,05 21 16 37 13 38 14,181
1310 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 13,38333333 19,00461 1 14,85 4 13,8 5 10,8 10 13,9 36 11,6 43 15,35
7370 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 14,479 18,95077 1 16 21 14,766 37 14,15 38 13
5698 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 13,253 18,7262 1 14,925 19 9,2 21 17,65 37 13,4 38 11,09
1657 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 13,84583333 18,71964 1 13,2 4 13,95 5 13,45 7 15,6 36 11,125 43 15,75
1652 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 13,875 18,63278 1 14,95 4 11,7 5 13,85 9 16,3 36 16,25 43 10,2
3202 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 13,0258 18,56824 1 14,1 19 8,225 21 16,15 37 13,2 38 13,454
170 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 10,45516667 18,50579 1 16,725 19 4,125 21 12,2 37 3,55 38 11,181 43 14,95
5978 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 14,39375 18,50424 1 13,475 19 16,35 21 15,95 37 11,8
283 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 13,613 18,49157 1 15,725 19 11,6 21 15,75 37 13,9 38 11,09
3335 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 14,8918 18,4791 1 14 10 18,1 21 15,85 37 12,6 38 13,909
5964 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 13,32275 18,47363 1 15,866 4 13,1 5 12,375 43 11,95
1383 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 13,3172 18,40635 1 16,7 19 13 21 13,75 37 9,5 38 13,636
7269 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 13,10416667 18,37239 1 14,875 6 15,4 21 15,3 37 6,9 38 11 43 15,15
4644 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 12,2754 18,31643 1 14,15 19 14,3 21 7,15 37 12,05 38 13,727
1826 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 13,5118 18,28142 1 16,625 19 8,375 21 16,2 37 13,45 38 12,909
3448 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 14,67916667 18,23542 1 13 6 16,4 24 17,125 25 14,1 37 10,8 43 16,65
602 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 13,05416667 18,17188 1 15,55 4 13,4 5 13,675 10 15,85 36 11,45 43 8,4
1685 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 13,2286 18,0911 1 15,7 19 13,075 21 16,5 37 9,05 38 11,818
2421 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 12,9476 18,08196 1 16,05 19 10,275 21 15,25 37 12,8 38 10,363
1779 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 12,4512 18,05135 1 16,7 19 9,375 21 14,25 37 13,75 38 8,181
5206 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 12,5768 18,00002 1 15,45 19 9,475 21 15,2 37 11,85 38 10,909
3317 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 13,14166667 17,92897 1 13,05 4 11,5 5 11,425 6 13,8 36 12,475 43 16,6
5503 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 13,46575 17,92083 1 13,1 21 16,45 37 11,95 38 12,363
2017 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 11,8126 17,91626 1 13,05 19 6,85 21 9,6 37 14,2 38 15,363
4156 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 12,20833333 17,85802 1 11,45 4 13,6 6 10,8 24 11,9 41 10,4 43 15,1
4455 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 12,6994 17,83957 1 15,016 19 10,95 21 16,95 37 10,4 38 10,181
7484 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 11) 13,60516667 17,83184 1 17,15 6 17,8 19 15,05 21 16,3 37 3,15 38 12,181
3122 Count 33 33
3122 Average 13,59650455 18,47407
3122 Min 10,45516667 17,83184
3122 Max 17,375 19,40693
5219 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,5722 19,34477 1 16,8 15 16,3 37 17,95 38 17,636 39 19,175
5278 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,5136 19,31891 1 12,075 19 15,375 21 16,7 37 19,6 38 18,818
5561 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,9068 19,25983 1 15,55 15 19,525 37 18,8 38 17,909 39 17,75
2106 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,5326 19,12286 1 16,55 15 15,55 37 15,45 38 17,363 39 17,75
1734 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,6862 19,11717 1 12,7 7 18,4 21 18,65 37 15,5 38 18,181
342 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,3758 19,107 1 15,816 19 15,65 37 14,55 38 17,363 39 18,5
4253 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,4958 19,09354 1 11,866 15 17,225 37 16,9 38 17,363 39 19,125
915 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,3436 19,02688 1 16,1 19 15,8 21 19,15 37 14,85 38 15,818 43 ΑΠΣ
5337 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,5544 19,0182 1 14,1 19 13,9 21 16,45 37 17,05 38 16,272
1110 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,15333333 19,01477 1 14,45 21 0,2 32 20 37 11,05 38 13,545 39 19,675
3004 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,8602 19,00667 1 17,183 15 14,925 37 8,05 38 14,818 39 19,325
6299 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,4354 19,00456 1 15,65 22 18,3 37 15,9 38 13,727 39 18,6
5564 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,3972 18,95009 1 16 32 20 37 13,05 38 15,636 39 17,3
3158 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,3808 18,85145 1 11,35 32 20 37 18,1 38 15,454 39 17
3577 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,604 18,72772 1 14,275 23 16,6 37 16,4 38 11,545 39 19,2
6663 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,546 18,67301 1 15,985 21 15,8 37 13,9 38 13,545 39 18,5
3662 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,52183333 18,62502 1 14,95 19 13,3 21 17 37 14,5 38 15,181 43 18,2
2661 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,009 18,54806 1 14,95 19 5,75 37 12,4 38 12,545 39 19,4
5276 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,6885 18,54648 1 13,75 19 8,9 21 14,85 32 20 37 16,45 38 14,181
3496 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,3468 18,47489 1 14,775 19 5,8 37 14,8 38 12,484 39 18,875
3735 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,7812 18,44932 1 16,3 15 16,925 37 15,25 38 14,181 39 16,25
2471 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,0498 18,43634 1 14,633 19 13,116 21 16 37 15,5 38 16
3401 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,075 18,29496 1 16,5 15 17,475 21 18,55 37 12,85 38 15
4158 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,3586 18,29033 1 15,9 15 16,5 37 13,35 38 12,818 39 18,225
1473 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,1212 18,28923 1 15,525 19 11,4 21 17,55 37 11,95 38 14,181
3048 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,55933333 18,2582 1 16,225 19 11,9 21 17,95 37 9,4 38 14,181 43 17,7
1042 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,3122 18,23322 1 13,875 19 15,25 37 15,15 38 14,636 39 17,65
5100 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,3944 18,22617 1 13,9 19 12,05 21 18,8 37 16,95 38 15,272
2430 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,289 18,11003 1 13,75 19 5,55 37 14,9 38 15,545 39 16,7
5625 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,7558 18,08808 1 15,325 15 17,15 37 9,6 38 12,454 39 19,25
933 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,7744 18,07467 1 14,975 8 19,2 37 18,1 38 10,272 39 16,325
5363 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,3286 18,04794 1 11,3 15 15,975 37 19,05 38 13,818 39 11,5
5331 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,84383333 18,03315 1 11,7 37 11,55 38 10,363 100 18,3 150 19,95 200 17,2
3363 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,15 18,00681 1 16,55 19 14,6 37 12,1 38 13 39 14,5
3872 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,2102 17,97285 1 14,583 21 18,2 22 13,8 37 10,65 38 13,818
3439 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,63933333 17,9011 1 10,65 37 11,3 38 9,636 100 19,2 150 17,3 200 19,75
134 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,26083333 17,7615 1 8,175 37 10,95 38 12,09 100 20 150 16,55 200 17,8
5427 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 12,5054 17,75477 1 13,975 19 5,525 21 18,1 37 13,2 38 11,727
6241 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 12,1728 17,7414 1 12,833 19 3,45 21 16,5 37 12,9 38 15,181
3411 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,3184 17,71542 1 16,383 19 13,1 21 18,55 37 3,65 38 14,909
2829 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,9262 17,65701 1 13,716 15 17,025 22 14,35 37 16,45 38 13,09
4837 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,9122 17,61143 1 14,75 15 18,175 37 10,55 38 12,636 39 18,45
6267 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,0658 17,59199 1 14,15 19 13,975 21 9,75 37 14 38 13,454
2622 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 12,86666667 17,58738 1 15,45 19 3,75 37 11 38 10 39 18,85 43 18,15
3076 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,25983333 17,53481 1 14,15 21 15,7 32 ΑΠΣ 37 13,866 38 12,818 39 16,875 43 18,15
2456 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,9342 17,50906 1 14,85 21 12,2 37 12,35 38 13,696 39 16,575
6779 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,1782 17,49734 1 15,525 22 13,55 37 12,9 38 12,666 39 16,25
1907 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 11,7972 17,48513 1 17,8 19 6,8 21 11 37 12,75 38 10,636
2555 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,305 17,48068 1 13,775 6 18,7 37 13,7 38 15 39 15,35
6254 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,91666667 17,47434 1 12,95 19 15,75 37 13,4 38 13 39 18,6 43 15,8
4102 Count 50 50
4102 Average 14,91972733 18,31893
4102 Min 11,7972 17,47434
4102 Max 17,9068 19,34477
4352 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,3836 19,31172 1 17,775 19 15,85 37 17,05 38 17,818 39 18,425
2424 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,3254 19,25126 1 15,9 19 16,725 37 18,4 38 16,727 39 18,875
2500 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,9558 19,1708 1 17,15 23 17 37 16,25 38 15,454 39 18,925
3300 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 16,1344 19,10495 1 16,575 19 14,925 21 16 37 16,9 38 16,272
4866 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,08 18,88798 1 17,65 19 14,95 21 17,3 37 11,5 38 14
2422 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,6262 18,57362 1 17,6 19 14,1 21 15,8 37 11,45 38 14,181
435 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,999 18,51809 1 16,8 19 14,95 21 17,45 37 14,25 38 11,545
3904 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,8422 18,26872 1 14,55 19 14,575 21 16,5 37 12,95 38 15,636
636 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,4268 18,23366 1 16 19 7,7 37 12,1 38 12,909 39 18,425
2224 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,2762 18,21199 1 14,916 19 11,525 21 16,75 37 15,1 38 13,09
7525 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,8154 18,11414 1 13,75 19 9,1 37 14,05 38 13,727 39 18,45
3116 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,02416667 17,96172 1 15,2 21 15,35 22 12,5 32 14,2 37 11,35 38 15,545
3200 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,68783333 17,89871 1 13,316 19 12,875 21 16,1 32 20 37 13,2 38 12,636
2576 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,2112 17,68356 1 13,75 21 15,3 23 18,9 37 13,5 38 14,606
3876 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 15,17116667 17,55944 1 14,5 6 15,6 15 18,3 37 15,4 38 10,727 43 16,5
6457 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,3362 17,47163 1 14,05 19 15,55 21 15,55 37 13,35 38 13,181
646 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,584 17,46063 1 14,55 15 15,675 37 12,9 38 12,545 39 17,25
6804 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,7508 17,42307 1 14,45 19 13 21 15,7 37 13,15 38 12,454
474 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,0404 17,39745 1 10,675 6 13,3 37 14,25 38 13,727 39 18,25
6671 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,5802 17,37478 1 15,95 19 14,05 21 16,05 37 9,033 38 12,818
3435 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,397 17,29435 1 14,616 19 12,75 32 ΑΠΣ 37 12,95 38 13,272
7361 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 11,5772 17,26774 1 15 19 13,45 21 4,4 37 13,4 38 11,636
1452 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 10,8344 17,25697 1 13 19 0,9 21 16 37 8 38 16,272
2086 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,781 17,23761 1 12,833 15 18,05 21 16,15 37 13,6 38 13,272
4966 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,7625 17,18936 1 11,575 37 9,8 38 13 106 18,7 157 17 206 18,5
5794 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 11,3726 17,18517 1 13,55 19 0,7 37 13,9 38 11,363 39 17,35
3386 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,8068 17,1585 1 15,175 19 11,5 21 16,4 37 14,05 38 11,909
5178 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,0554 17,11751 1 15,15 19 12,45 21 14,15 37 9,8 38 13,727
2904 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 12,91 17,1077 1 14,45 19 11,5 21 15,5 37 9,1 38 14
985 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,6252 17,05951 1 12,283 23 19,15 37 10,7 38 12,818 39 18,175
5937 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 12,0154 17,03828 1 13,466 19 6,225 21 14,5 37 13,25 38 12,636 43 ΑΠΣ
3784 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 12,7608 17,02794 1 15,525 19 11,475 21 16,7 37 9,65 38 10,454 43 ΑΠΣ
6105 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 12,78575 17,01237 1 15,875 19 14,6 37 10,85 38 9,818
3322 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,3005 17,00196 1 14,4 15 19,225 37 8,85 38 10,727
7459 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 12,6225 16,99367 1 16,25 19 8,25 37 13,9 38 12,09
869 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 12,5208 16,98687 1 14,65 19 10,65 21 17,55 37 8,3 38 11,454
6228 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 10,679 16,973 1 18,125 19 4,875 21 15,75 37 6,1 38 8,545 43 ΑΠΣ
94 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,2022 16,96982 1 13,75 19 13,025 21 14,2 37 11,4 38 13,636
654 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 12,7138 16,96626 1 12,483 19 10,95 21 16,45 37 9,05 38 14,636
4268 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,338 16,96382 1 16,875 15 18,625 37 10,7 38 11,09 39 14,4
6730 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 12,1294 16,92681 1 14,016 19 8,05 21 13,2 37 12,2 38 13,181
3138 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 12,8868 16,9099 1 15,075 19 13,25 21 16,3 37 5,9 38 13,909
4225 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 12,9172 16,8927 1 10,3 21 12,6 37 12,8 38 9,636 39 19,25
7124 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 14,074 16,83735 1 17,05 6 17,3 15 17,225 37 9,25 38 9,545
652 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,01816667 16,83118 1 13,25 19 13,15 21 8,7 37 14,45 38 10,909 43 17,65
859 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 13,8368 16,80757 1 12,8 15 15,175 37 12 38 11,909 39 17,3
4869 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 11,2144 16,79148 1 14,35 15 18,65 37 7,85 38 12,272 39 2,95
7671 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 12,4476 16,75646 1 16,35 22 10,15 37 9,55 38 12,363 39 13,825
5723 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 12,6274 16,73188 1 14,15 19 11,7 21 13,933 37 10,9 38 12,454
6944 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 12,2262 16,72995 1 14,95 19 11,025 21 12,966 37 8,1 38 14,09
4103 Count 50 50
4103 Average 13,67379567 17,47803
4103 Min 10,679 16,72995
4103 Max 17,3836 19,31172
2963 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 18,5508 20 1 16,65 22 19,85 37 19,35 38 17,454 39 19,45
2889 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 17,9618 19,54732 1 18,35 23 19,15 37 15,3 38 17,909 46 19,1
5452 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 15,799 19,52216 1 16,2 23 18,7 37 19,05 38 17,545 39 7,5
1884 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 17,5108 19,4787 1 15,15 23 19,8 37 16,35 38 17,454 39 18,8
3900 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 17,25783333 19,40847 1 16,975 37 13,15 38 16,272 106 19,5 157 18,25 206 19,4
3096 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 17,0772 19,34696 1 16,35 21 18,75 23 19,65 37 15 38 15,636
1205 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 17,42366667 19,30268 1 16,283 37 15,3 38 15,909 106 18,7 157 19,2 206 19,15
6195 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 17,00216667 19,27427 1 15,9 6 19,3 22 15,9 37 15,85 38 17,363 39 17,7
903 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 14,533 19,24396 1 15,3 19 14,475 22 19,6 37 10,2 38 13,09
4605 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 16,5676 19,19021 1 17,15 23 18,9 37 13,8 38 14,363 39 18,625
3989 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 15,8444 19,15808 1 15,85 6 17,7 23 19,35 37 10,05 38 16,272
549 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 16,1818 19,13987 1 15,35 9 18,4 23 19,4 37 13,85 38 13,909
1880 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 15,5254 19,13324 1 13,166 22 19,2 37 13,5 38 12,636 39 19,125
2837 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 15,6026 19,11223 1 16,45 15 17,8 22 15,2 37 12,2 38 16,363
4441 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 14,974 19,09664 1 14,35 22 19,3 37 10,85 38 11,545 39 18,825
4715 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 13,358 19,09417 1 17,45 19 8 22 16,1 37 11,15 38 14,09
2246 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 16,004 19,09368 1 13,8 23 19,6 37 13,6 38 13,545 39 19,475
3812 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 15,67533333 19,05522 1 15,95 7 18,9 23 19,65 37 11,35 38 10,727 39 17,475
6744 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 13,74 19,04125 1 14,6 21 14,2 22 19,3 37 12,6 38 8
7559 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 12,9176 19,0235 1 16,35 22 19,3 37 7,9 38 8,363 39 12,675
2545 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 15,5508 19,00339 1 12,2 23 18,85 37 17,05 38 12,454 39 17,2
3967 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 16,1192 19,0025 1 15,233 23 18 37 13,45 38 14,363 39 19,55
7142 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 15,814 19 1 13,6 15 18,075 23 18,6 37 15,25 38 13,545
4596 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 14,708 18,8832 1 14,65 21 16,2 22 15,75 37 11,85 38 15,09
3079 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 14,48157143 18,74101 1 13,3 21 11,9 22 16,1 32 20 37 14,25 38 10,121 43 15,7
4139 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 13,392 18,52535 1 14,9 21 5,6 23 18,95 37 9,85 38 12,727 39 18,325
2632 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 13,7172 18,51844 1 13,75 23 19,55 37 10,8 38 10,636 39 13,85
4767 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 15,2515 18,51794 1 15,75 6 16,1 23 18,725 37 8,8 38 12,909 39 19,225
1394 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 13,584 18,48218 1 17,55 23 19,2 37 5,25 38 10,545 39 15,375
6009 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 14,8658 18,34089 1 16,616 6 18,7 23 18,4 37 11,25 38 9,363
5922 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 15,4826 18,15994 1 15,35 8 20 23 14,85 37 13,85 38 13,363
3063 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 13,31 18,14269 1 14,6 21 13,8 22 15,65 37 8,5 38 14
6382 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 13,928 18,01115 1 12,95 6 17,7 22 17,6 37 11,3 38 10,09
6881 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 14,59233333 17,92944 1 12,916 37 7,366 38 12,272 106 18,15 157 18,5 206 18,35
2405 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 13,7316 17,86316 1 10,383 15 16,675 22 12,25 37 12,35 38 17
4104 Count 35 35
4104 Average 15,37244585 18,92525
4104 Min 12,9176 17,86316
4104 Max 18,5508 20
2599 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,67825 20 1 15,6 15 20 37 19,75 38 19,363
844 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 19,0326 19,825 1 17,65 15 19,7 37 18,9 38 19,363 39 19,55
4706 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,89075 19,7983 1 18,45 15 19,8 37 18,95 38 18,363
6933 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,7168 19,65054 1 17,875 15 18,675 37 19,1 38 18,909 39 19,025
6521 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,274 19,64491 1 16,3 15 19,525 19 17,6 37 19,4 38 18,545
3466 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,1162 19,60732 1 17,15 15 20 37 18,35 38 16,181 39 18,9
428 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 17,369 19,60715 1 17,7 15 19,35 22 13,65 37 19,6 38 16,545
5336 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,16125 19,5835 1 16,45 15 18,95 37 17,7 38 19,545
1708 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 17,972 19,55613 1 17,05 15 19,925 37 17,55 38 17,363
1811 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 17,9 19,32729 1 16,15 6 19,1 15 18,85 37 17,4 38 18
7523 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 17,6218 19,30626 1 13,7 15 18,95 37