ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2008 - ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ
1 Νέα Ελληνικά
4 Ιστορία
5 Λατινικά
6 Αγγλικά
7 Γαλλικά
8 Γερμανικά
9 Ιταλικά
10 Ισπανικά
11 Τουρκικά
15 Πληροφορική
19 Χημεία
21 Βιολογία
22 Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο
23 Αρχιτεκτονικό – Τεχνικό Σχέδιο
24 Πολιτική Οικονομία
25 Λογιστική
32 Πρακτική Δοκιμασία (μόνο Πρόσβαση)
36 Αρχαία Ελληνικά
37 Μαθηματικά Κατεύθυνσης
38 Φυσική
39 Σχεδιασμός και Τεχνολογία
41 Ρωσικά
42 Οικιακή Οικονομία
43 Μαθηματικά Κοινού Κορμού (Κ.Κ.) (μόνο Πρόσβαση)
44 Εικαστικές Εφαρμογές
45 Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου-Αρμονία (μόνο Πρόσβαση)
46 Γραφικές Τέχνες
47 Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών *
48 Μαθηματικά Θ. Κ. 4ωρο Τεχνικών Σχολών *
49 Μαθηματικά Π. Κ. 4ωρο Τεχνικών Σχολών *
50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών *
51 Αγγλικά 2ωρο Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχ.) *
52 Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχ.) *
53 Φυσική 2ωρο Π.Κ. Τεχνικών Σχολών *
54 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
59 Θέματα Τέχνης
60 Δίκτυα
63 Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία
64 Μουσική
67 Γραφιστικές Εφαρμογές
68 Θέατρο
70 Εφαρμογές Πληροφορικής
71 Εμπορικά - Μάρκετινγκ
73 Λογική-Φιλοσοφία
74 Λογοτεχνία
100 Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη
101 Τεχνολογία Ηλεκτρ. Εγκατ. και Ηλεκτροτ. Εφαρμογών
102 Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος
103 Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
104 Τεχνολογία Ηλεκτρονικών
105 Μικροϋπολογιστές
106 Μηχανική και Κατασκευές
107 Γραφικές Τέχνες
108 Διακοσμητική
109 Τεχνολογία Παραγ. και Προώθησης Ειδών Ένδυσης
110 (25) Λογιστική
111 Μεθοδολογία Μελέτης και Σχεδίαση Βιομηχανικού Προϊόντος
150 Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
151 Τεχνολογία Αυτοκινήτων
152 Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων
153 Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία
154 Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
155 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά - Ειδικότητα Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
156 Μετρήσεις Ποσοτήτων
157 Αρχιτεκτονική Δημιουργία και Τεχνολογία
158 Τοπογραφία
159 (24) Πολιτική Οικονομία
160 Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων
161 Μηχανική και Τεχνολογία Υλικών
200 Μηχανολογικό Σχέδιο
201 Μηχανολογικό και Ηλεκτρολ./Ηλεκτρ. Σχέδιο Αυτοκινήτων
202 Στατικό Σχέδιο
203 Αρχιτεκτονικό και Στατικό Σχέδιο
204 Τοπογραφικές Αποτυπώσεις και Σχεδιάσεις
205 Σχέδιο Γραφικών Τεχνών
206 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
207 Σχέδιο Μόδας
208 Μηχαν. Σχέδιο Υδραυλ., Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων
250 Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής
251 Τεχνολογία Ηλεκτρικ. Εγκαταστ. και Ηλεκτροτεχ. Εφαρμογών
252 Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος
253 Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών
254 Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
255 Μετρήσεις Ποσοτήτων
256 Αρχιτεκτονικό και Προοπτικό Σχέδιο/Διακόσμηση
257 Τεχνολογία Ξυλουργικής-Επιπλοποιίας
258 Τεχνολογία και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών
259 Τεχνολογία και Εργαστήρια Διακοσμητικής
260 Τεχνολογία και Εργαστήρια Αργυροχοΐας-Χρυσοχοΐας
261 Τεχνολογία Παραγωγής και Προώθησης Ειδών Ένδυσης
262 Λογιστική
263 Καθήκοντα Ιδιαιτέρων Γραμματέων
264 Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών
265 Εισαγωγή στη Γεωργία και Λαχανοκομία
266 Τεχνολογία Κομμωτικής
267 Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών
300 Μηχανουργική Τεχνολογία
301 Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημ.
302 Τεχνολογία Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
303 Τεχνολ. και Εργαστ. Ηλεκτρολογ./Ηλεκτρον. Εξοπλ. Ξενοδ.
304 Τεχνολογία Αυτοκινήτων
305 Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων
306 Τεχνολογία Δικύκλων και Μηχανών Σκαφών
307 Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία
308 Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
309 Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα
310 Γεμολογία
311 Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού Εξοπλ. Ξενοδοχ.
312 Τεχνική Πωλήσεων
313 Δακτυλογραφία με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
314 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης
315 Τεχνολογία Ανθοκομία-Κηποτεχνία
316 Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής
317 Τεχνολογία και Εργαστήρια Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
350 Μηχανολογικό Σχέδιο
351 Μηχανολ. Σχέδιο Υδραυλ. Θερμικών και Ψυκτικών Συστημ.
352 Μηχανολογικό Σχέδιο Μεταλλικών Κατασκευών
353 Μηχανολογικό και Ηλεκτρολ./Ηλεκτρον. Σχέδιο Αυτοκινήτων
354 Στατικό Σχέδιο
355 Σχέδιο Επίπλου και Ξυλουργικών Κατασκευών
356 Σχέδιο Γραφικών Τεχνών
357 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
358 Σχέδιο Μόδας