ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ, ΥΠΟΨ: ΑΠΟΥΣΙΕΣ: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: ΜΕΓ. ΒΑΘΜΟΣ: 0,00-4,99: 5,00-9,99: 10,00-14,99: 15,00-18,49: 18,50-20:
11 ΤΟΥΡΚΙΚΑ 19 2 9,176470588 13,3 0 10 7 0 0
0,00% 58,82% 41,18% 0,00% 0,00%
ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΕΡΣ. Μ.Ο: ΜΙΚ. ΒΑΘΜΟΣ:
89,47368% 10,526% 18,1 5,2
ΑΠΟΚΛΙΣΗ M.O: ΑΠΟΚ ΜΕΓ-ΕΛΑΧ: ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ:
-8,923529412 8,1 2,348598934
ΚΩΔ. ΥΠΟΨ. Βαθμός ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠO
5393 13,3 1 19
5345 12,8 2 19
4027 11,6 3 19
1335 10,9 4 19
5104 10,9 4 19
806 10,8 6 19
2939 10,5 7 19
5651 9,6 8 19
3289 9,5 9 19
6491 8,2 10 19
5816 8,1 11 19
6891 7,9 12 19
4275 7,7 13 19
6712 7 14 19
704 6,5 15 19
1453 5,5 16 19
965 5,2 17 19
874 ΑΠΣ 19 19
4198 ΑΠΣ 19 19