ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου - Αρμονία

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ, ΥΠΟΨ: ΑΠΟΥΣΙΕΣ: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: ΜΕΓ. ΒΑΘΜΟΣ: 0,00-4,99: 5,00-9,99: 10,00-14,99: 15,00-18,49: 18,50-20:
45 Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου - Αρμονία 36 1 9,498657143 19,65 7 13 7 6 2
20,00% 37,14% 20,00% 17,14% 5,71%
ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΕΡΣ. Μ.Ο: ΜΙΚ. ΒΑΘΜΟΣ:
97,22222% 2,778% 12,04125 3,089
ΑΠΟΚΛΙΣΗ M.O: ΑΠΟΚ ΜΕΓ-ΕΛΑΧ: ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ:
-2,542592857 16,561 4,996477982
ΚΩΔ. ΥΠΟΨ. Βαθμός ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠO
6397 19,65 1 36
864 18,562 2 36
4545 17,281 3 36
5033 17,248 4 36
2258 16,131 5 36
6123 15,75 6 36
5766 15,675 7 36
4196 15,157 8 36
4804 13,529 9 36
3612 13,233 10 36
4282 12,365 11 36
2193 11,662 12 36
6988 11,638 13 36
699 11,43 14 36
317 10,986 15 36
1200 8,875 16 36
7375 8,735 17 36
3241 8,273 18 36
205 7,187 19 36
2414 6,956 20 36
2621 6,245 21 36
7090 6,13 22 36
2789 6,016 23 36
7146 5,667 24 36
6253 5,508 25 36
4257 5,448 26 36
320 5,396 27 36
7679 5,212 28 36
5482 4,492 29 36
941 4,44 30 36
1936 4,294 31 36
6442 3,552 32 36
2440 3,426 33 36
4616 3,215 34 36
5297 3,089 35 36
6249 ΑΠΣ 36 36