ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2018 - Μέσοι όροι, τυπική απόκλιση, και άλλα στατιστικά στοιχεία ανά μάθημα

ΚΩΔ. ΜΑΘ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓ. ΥΠΟΨ. ΥΠΟΨ. ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΑΘΙΣΑΝ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΓ. ΒΑΘ. ΕΛ. ΒΑΘ. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΕΓ. ΒΑΘΜ.  ΑΠΌ ΜΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΛ. ΒΑΘΜ. ΑΠΌ ΜΟ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ VARIANCE
1 Νέα Ελληνικά 7700 7548 152 9,94 19,80 0,00 9,86 -9,94 4,57 20,90
4 Ιστορία 1461 1441 20 8,40 19,55 0,00 11,15 -8,40 3,98 15,81
5 Λατινικά 588 586 2 9,61 19,90 0,00 10,29 -9,61 5,86 34,38
6 Αγγλικά 3020 2958 62 12,93 20,00 1,07 7,07 -11,86 4,56 20,78
7 Γαλλικά 178 173 5 14,52 20,00 4,40 5,48 -10,12 3,84 14,78
8 Γερμανικά 81 81 0 16,65 20,00 9,70 3,35 -6,95 2,91 8,47
9 Ιταλικά 211 206 5 13,98 19,80 3,60 5,82 -10,38 3,94 15,53
10 Ισπανικά 270 269 1 12,24 20,00 3,60 7,76 -8,64 4,45 19,81
11 Τουρκικά 19 17 2 9,18 13,30 5,20 4,12 -3,98 2,35 5,52
15 Πληροφορική 939 937 2 12,98 20,00 0,03 7,02 -12,96 5,94 35,26
19 Χημεία 1197 1191 6 9,81 19,75 0,00 9,94 -9,81 5,38 28,96
21 Βιολογία 1934 1918 16 10,19 19,95 0,00 9,76 -10,19 6,07 36,87
22 Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο 261 257 4 10,71 20,00 0,60 9,29 -10,11 4,83 23,37
23 Αρχιτεκτονικό – Τεχνικό Σχέδιο 117 116 1 13,85 19,80 0,30 5,95 -13,55 5,17 26,70
24 Πολιτική Οικονομία 2384 2357 27 7,92 20,00 0,00 12,08 -7,92 6,61 43,66
25 Λογιστική 1127 1124 3 10,91 20,00 0,00 9,09 -10,91 6,58 43,31
32 Πρακτική Δοκιμασία (μόνο Πρόσβαση) 308 243 65 16,22 20,00 8,10 3,78 -8,12 3,46 11,96
36 Αρχαία Ελληνικά 513 510 3 9,16 19,75 0,00 10,59 -9,16 5,24 27,46
37 Μαθηματικά Κατεύθυνσης 3559 3550 9 8,39 19,95 0,00 11,56 -8,39 5,07 25,70
38 Φυσική 2764 2752 12 9,50 19,91 1,82 10,41 -7,68 4,60 21,16
39 Σχεδιασμός και Τεχνολογία 798 792 6 10,98 19,85 0,00 8,87 -10,98 6,03 36,31
41 Ρωσικά 582 570 12 14,09 20,00 2,00 5,91 -12,09 4,73 22,36
42 Οικιακή Οικονομία 518 512 6 9,66 19,90 0,63 10,24 -9,03 3,65 13,29
43 Μαθηματικά Κοινού Κορμού (Κ.Κ.) (μόνο Πρόσβαση) 1699 1626 73 8,58 20,00 0,00 11,42 -8,58 5,26 27,72
44 Εικαστικές Εφαρμογές 142 140 2 13,20 19,90 2,10 6,71 -11,10 5,00 25,04
45 Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου-Αρμονία (μόνο Πρόσβαση) 36 35 1 9,50 19,65 3,09 10,15 -6,41 5,00 24,96
46 Γραφικές Τέχνες 66 65 1 13,70 19,60 5,30 5,90 -8,40 3,19 10,19
47 Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών * 44 44 0 4,89 16,30 0,30 11,41 -4,59 4,69 22,03
48 Μαθηματικά Θ. Κ. 4ωρο Τεχνικών Σχολών * 43 41 2 9,51 18,65 1,00 9,14 -8,51 5,44 29,55
49 Μαθηματικά Π. Κ. 4ωρο Τεχνικών Σχολών * 167 158 9 7,09 17,40 0,00 10,31 -7,09 5,47 29,97
50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών * 931 837 94 5,50 20,00 0,00 14,50 -5,50 5,12 26,20
51 Αγγλικά 2ωρο Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχ.) * 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
52 Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχ.) * 239 232 7 10,83 19,60 3,80 8,77 -7,03 4,33 18,73
53 Φυσική 2ωρο Π.Κ. Τεχνικών Σχολών * 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
54 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
59 Θέματα Τέχνης 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
60 Δίκτυα 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
63 Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
64 Μουσική 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
67 Γραφιστικές Εφαρμογές 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
68 Θέατρο 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
70 Εφαρμογές Πληροφορικής 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
71 Εμπορικά - Μάρκετινγκ 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
73 Λογική-Φιλοσοφία 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
74 Λογοτεχνία 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
100 Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη 99 99 0 8,15 20,00 1,35 11,85 -6,80 5,47 29,88
101 Τεχνολογία Ηλεκτρ. Εγκατ. και Ηλεκτροτ. Εφαρμογών 33 33 0 12,29 19,55 1,25 7,26 -11,04 5,74 32,91
102 Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
103 Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
104 Τεχνολογία Ηλεκτρονικών 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
105 Μικροϋπολογιστές 64 64 0 13,01 20,00 1,40 6,99 -11,61 5,50 30,24
106 Μηχανική και Κατασκευές 29 29 0 10,72 19,60 0,00 8,88 -10,72 6,65 44,16
107 Γραφικές Τέχνες 25 25 0 15,19 19,00 9,00 3,81 -6,19 3,02 9,13
108 Διακοσμητική 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
109 Τεχνολογία Παραγ. και Προώθησης Ειδών Ένδυσης 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
110 (25) Λογιστική 2 2 0 0,55 0,95 0,15 0,40 -0,40 0,40 0,16
111 Μεθοδολογία Μελέτης και Σχεδίαση Βιομηχανικού Προϊόντος 9 9 0 10,92 13,75 7,05 2,83 -3,87 1,82 3,30
150 Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας 53 52 1 10,31 20,00 1,35 9,69 -8,96 4,31 18,58
151 Τεχνολογία Αυτοκινήτων 41 41 0 13,78 20,00 4,50 6,22 -9,28 4,39 19,25
152 Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
153 Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία 32 32 0 8,87 19,70 0,40 10,83 -8,47 6,02 36,27
154 Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
155 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά - Ειδικότητα Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 60 60 0 11,46 19,20 0,10 7,74 -11,36 5,67 32,17
156 Μετρήσεις Ποσοτήτων 8 8 0 6,00 17,63 0,00 11,62 -6,00 5,61 31,52
157 Αρχιτεκτονική Δημιουργία και Τεχνολογία 21 21 0 13,31 19,20 3,50 5,89 -9,81 4,77 22,78
158 Τοπογραφία 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
159 (24) Πολιτική Οικονομία 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
160 Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων 7 7 0 10,89 17,05 5,85 6,16 -5,04 3,67 13,49
161 Μηχανική και Τεχνολογία Υλικών 9 9 0 11,79 18,55 6,18 6,76 -5,62 4,19 17,54
200 Μηχανολογικό Σχέδιο 91 90 1 10,55 19,75 1,40 9,20 -9,15 5,18 26,86
201 Μηχανολογικό και Ηλεκτρολ./Ηλεκτρ. Σχέδιο Αυτοκινήτων 1 1 0 9,28 9,28 9,28 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Στατικό Σχέδιο 8 8 0 3,28 17,80 0,00 14,53 -3,28 5,69 32,41
203 Αρχιτεκτονικό και Στατικό Σχέδιο 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
204 Τοπογραφικές Αποτυπώσεις και Σχεδιάσεις 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
205 Σχέδιο Γραφικών Τεχνών 24 24 0 17,05 20,00 8,40 2,95 -8,65 3,69 13,59
206 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 23 23 0 13,90 19,40 4,50 5,50 -9,40 4,33 18,74
207 Σχέδιο Μόδας 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
208 Μηχαν. Σχέδιο Υδραυλ., Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων 7 7 0 12,56 18,00 5,10 5,44 -7,46 3,73 13,93
250 Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής 263 234 29 5,81 18,75 0,00 12,94 -5,81 3,64 13,21
251 Τεχνολογία Ηλεκτρικ. Εγκαταστ. και Ηλεκτροτεχ. Εφαρμογών 63 53 10 8,48 17,80 2,00 9,32 -6,48 4,60 21,19
252 Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
253 Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών 64 57 7 6,29 17,55 1,20 11,26 -5,09 4,26 18,14
254 Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
255 Μετρήσεις Ποσοτήτων 6 6 0 4,28 7,90 1,35 3,63 -2,93 2,61 6,82
256 Αρχιτεκτονικό και Προοπτικό Σχέδιο/Διακόσμηση 4 4 0 7,20 17,45 0,00 10,25 -7,20 6,39 40,82
257 Τεχνολογία Ξυλουργικής-Επιπλοποιίας 19 15 4 10,09 13,60 5,30 3,51 -4,79 2,63 6,94
258 Τεχνολογία και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών 68 63 5 12,47 17,20 3,80 4,73 -8,67 3,10 9,60
259 Τεχνολογία και Εργαστήρια Διακοσμητικής 20 20 0 12,51 19,50 2,50 6,99 -10,01 4,48 20,04
260 Τεχνολογία και Εργαστήρια Αργυροχοΐας-Χρυσοχοΐας 33 27 6 12,46 18,80 5,40 6,34 -7,06 3,16 10,00
261 Τεχνολογία Παραγωγής και Προώθησης Ειδών Ένδυσης 26 23 3 6,81 14,00 3,10 7,19 -3,71 2,49 6,20
262 Λογιστική 21 18 3 4,75 18,70 0,00 13,95 -4,75 5,89 34,75
263 Καθήκοντα Ιδιαιτέρων Γραμματέων 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
264 Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών 320 298 22 6,09 17,70 1,80 11,61 -4,29 2,59 6,71
265 Εισαγωγή στη Γεωργία και Λαχανοκομία 24 22 2 7,32 16,10 2,70 8,78 -4,62 3,00 9,02
266 Τεχνολογία Κομμωτικής 77 67 10 11,44 19,40 3,65 7,96 -7,79 3,70 13,71
267 Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών 53 48 5 8,49 18,00 3,20 9,51 -5,29 4,13 17,09
300 Μηχανουργική Τεχνολογία 27 25 2 6,06 18,40 1,60 12,34 -4,46 3,80 14,46
301 Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημ. 39 33 6 5,35 9,50 1,20 4,15 -4,15 2,72 7,38
302 Τεχνολογία Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών 13 13 0 5,19 9,24 2,32 4,05 -2,87 1,91 3,64
303 Τεχνολ. και Εργαστ. Ηλεκτρολογ./Ηλεκτρον. Εξοπλ. Ξενοδ. 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
304 Τεχνολογία Αυτοκινήτων 132 123 9 6,04 15,90 0,40 9,86 -5,64 3,33 11,10
305 Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων 39 29 10 7,92 16,20 2,20 8,28 -5,72 3,88 15,05
306 Τεχνολογία Δικύκλων και Μηχανών Σκαφών 12 11 1 5,76 8,50 2,80 2,74 -2,96 1,88 3,54
307 Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία 124 107 17 5,37 18,70 0,60 13,33 -4,77 3,47 12,02
308 Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών 1 1 0 13,80 13,80 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00
309 Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα 4 4 0 7,71 17,73 1,20 10,02 -6,51 6,14 37,72
310 Γεμολογία 33 27 6 11,86 17,15 4,80 5,29 -7,06 3,06 9,36
311 Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού Εξοπλ. Ξενοδοχ. 1 0 1 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
312 Τεχνική Πωλήσεων 21 18 3 6,44 12,50 1,50 6,06 -4,94 3,56 12,64
313 Δακτυλογραφία με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 0 0 0 N/A 0,00 0,00 N/A N/A N/A N/A
314 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης 322 306 16 7,03 17,95 1,00 10,92 -6,03 3,24 10,48
315 Τεχνολογία Ανθοκομία-Κηποτεχνία 24 22 2 8,14 16,00 2,00 7,86 -6,14 3,90 15,17
316 Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής 77 66 11 11,43 19,80 3,70 8,37 -7,73 4,24 18,01
317 Τεχνολογία και Εργαστήρια Ψηφιακών Ηλεκτρονικών 51 46 5 7,13 17,80 0,20 10,67 -6,93 4,73 22,38
350 Μηχανολογικό Σχέδιο 173 157 16 6,74 20,00 0,10 13,26 -6,64 3,78 14,26
351 Μηχανολ. Σχέδιο Υδραυλ. Θερμικών και Ψυκτικών Συστημ. 39 33 6 5,74 11,60 0,20 5,86 -5,54 3,46 11,98
352 Μηχανολογικό Σχέδιο Μεταλλικών Κατασκευών 13 12 1 11,09 16,75 7,40 5,66 -3,69 3,19 10,17
353 Μηχανολογικό και Ηλεκτρολ./Ηλεκτρον. Σχέδιο Αυτοκινήτων 40 31 9 12,93 20,00 4,55 7,07 -8,38 4,65 21,64
354 Στατικό Σχέδιο 6 6 0 11,11 16,90 4,55 5,79 -6,56 5,48 30,03
355 Σχέδιο Επίπλου και Ξυλουργικών Κατασκευών 18 15 3 6,36 15,50 2,40 9,14 -3,96 2,90 8,43
356 Σχέδιο Γραφικών Τεχνών 67 62 5 14,45 20,00 6,70 5,55 -7,75 4,11 16,90
357 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 21 21 0 11,52 19,15 4,65 7,63 -6,87 4,45 19,83
358 Σχέδιο Μόδας 26 23 3 13,03 17,05 7,70 4,02 -5,33 2,85 8,13