ΕπιλογέςυποψηφίωνκατάΤμήμαΣπουδώνκαικαταριθμόυποψηφίων(δίνονταιταπρώτα20ΤμήματακαιοαριθμόςυποψηφίωνκατάΤμήμαβάσειτηςπρώτηςτουςεπιλογής)

γ) Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών και κατ αριθμό υποψηφίων (δίνονται τα πρώτα 20 Τμήματα και ο αριθμός υποψηφίων κατά Τμήμα βάσει της πρώτης τους επιλογής)
α/α Κωδικός Τμήμα Μ.Ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013-2017) Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή (2018) ΠΙΘΑΝΟΤΟΤΗΤΕΣ
1 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) 39 568 6,87%
2 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) 67 411 16,20%
3 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) 70 325 21,48%
4 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 30 244 12,30%
5 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) 59 229 25,76%
6 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ 39 229 16,86%
7 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) 52 217 24,15%
8 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) 46 166 27,59%
9 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) 67 157 42,42%
10 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) 66 139 47,48%
11 4601 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ 16 136 12,06%
12 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) 54 124 43,55%
13 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) 30 116 26,21%
14 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Π.Κ) 42 108 38,89%
15 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) 34 107 31,96%
16 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - 25 105 23,81%
17 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) 98 100 98,00%
18 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) 40 98 41,02%
19 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 40 96 41,67%
20 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ 20 89 22,47%