ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 26 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΩΔ ΥΠ ΚΩΔ ΤΜ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΒΠ ΠΠ ΒΠΠ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠΠ (ΑΠO 1558) ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8
2844 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,86526 26 20,00000 1 19,475 1 1 18,6 24 19,85 25 19,8 37 19,65
844 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 19,82500 26 19,91945 2 19,0326 8 1 17,65 15 19,7 37 18,9 38 19,36 39 19,55
6085 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 26) 19,76196 26 19,76196 3 16,6658 353 1 16,15 15 19,93 37 17,95 38 9,454 39 19,85
588 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 19,47749 26 19,73967 4 18,0662 62 1 15,5 6 17,2 15 19,5 37 18,95 38 19,18
428 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 19,60715 26 19,72647 5 17,369 174 1 17,7 15 19,35 22 13,65 37 19,6 38 16,55
1529 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,55579 26 19,68877 6 18,48125 30 1 16,7 24 19,38 25 20 37 17,85
1347 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,49617 26 19,62881 7 18,5625 26 1 17,95 24 19,25 25 19,75 37 17,3
7327 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 19,35828 26 19,61587 8 17,618 129 1 14,5 6 18,3 21 17,3 37 18,9 38 19,09
777 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,43373 26 19,56601 9 17,775 111 1 17,4 24 19,65 25 19,85 37 14,2
6285 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 19,27614 26 19,55310 10 17,4154 161 1 18,27 19 17,18 21 17,75 37 17,25 38 16,64
7358 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,41060 26 19,54275 11 18,16 51 1 14,3 6 19,4 24 19,95 25 19,45 37 17,7
5965 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,40034 26 19,53243 12 17,835 99 1 14,13 24 19,8 25 19,7 37 17,85 41 17,7
4474 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 19,25768 26 19,51140 13 17,7144 117 1 16,75 15 18,6 19 17,55 37 17,4 38 18,27
4064 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 26) 19,50045 26 19,50045 14 17,21 213 1 13,7 6 17,7 49 15,6 266 19,25 316 19,8
1816 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 19,22225 26 19,48936 15 17,1725714 218 1 15,58 4 17,85 5 18,65 6 16,4 9 19,4 36 15,58 43 17
6885 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 19,40533 26 19,46625 16 15,6958333 700 1 15,85 4 13,55 5 10,43 6 18,1 24 19,95 43 16,3
5047 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,31776 26 19,44937 17 17,465 153 1 15,85 6 18,2 24 19,58 25 19,8 37 13,9
7128 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,31659 26 19,44820 18 16,655 361 1 13,9 6 16 24 19,48 25 20 37 13,9
7241 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 19,19421 26 19,44547 19 16,206 514 1 15,45 19 12 21 17,9 37 18,25 38 16,64 43 17
4844 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 19,18000 26 19,43072 20 15,1226 935 1 14,7 19 7,875 37 17,35 38 16,36 39 19,33
3015 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,24054 26 19,41738 21 16,7458333 330 1 15,65 6 18,3 24 19,63 25 17,15 37 13,75 43 16
6595 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,28353 26 19,41495 22 17,66 125 1 15,4 6 18,6 24 19,7 25 19,4 37 15,2
2324 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,27820 26 19,40960 23 18,045 64 1 14,95 15 19,33 24 19,6 25 19,8 37 16,55
4907 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,27667 26 19,40805 24 16,05 562 1 17,6 24 20 25 18,65 37 7,95
1210 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 19,24707 26 19,40752 25 17,226 212 1 16,45 15 18,95 37 18,05 38 15,45
3552 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 19,15405 26 19,40377 26 17,30225 194 1 15,75 15 18,3 37 18,25 38 16,91
6733 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,67360 26 19,40193 27 15,6358333 720 1 16,1 19 12,73 21 16,6 37 14,8 38 14,09 43 19,5
2951 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,26623 26 19,39755 28 17,42 159 1 14,65 24 19,45 25 19,9 37 13,1 41 20
4100 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 19,53356 26 19,39657 29 14,5416667 1211 1 16,85 4 14,55 6 17 10 12,15 24 8,2 43 18,5
2015 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,26495 26 19,39627 30 17,46 154 1 14,9 6 18,2 24 19,85 25 19 37 15,35
7186 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 19,08383 26 19,39595 31 16,7372 332 1 17,15 6 19,3 15 18,65 37 12,95 38 15,64
5156 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 19,09147 26 19,38297 32 16,6976 340 1 17,3 15 18,63 37 14,75 38 14,36 43 18,45
4787 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 19,13396 26 19,38290 33 16,7618 327 1 15,35 15 19,8 37 16,05 38 14,91 39 17,7
3866 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 19,31027 26 19,37988 34 14,5022857 1235 1 16,52 4 15,85 5 16,68 21 1,8 32 20 36 15,78 43 15
6149 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,24442 26 19,37562 35 16,52 420 1 15,3 6 15,6 24 19,45 25 19,8 37 12,45
5299 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 26) 19,36472 26 19,36472 36 15,475 807 1 9 49 17,1 267 18 317 17,8
1712 4133 ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 15) 18,47532 26 19,35941 37 15,4862 801 1 16,8 19 12,1 37 14,15 38 15,18 39 19,2
4582 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 19,19201 26 19,35874 38 15,0454 973 1 12 15 19,13 19 9,925 37 19,45 38 14,73
3454 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,22454 26 19,35562 39 15,96 595 1 15,15 6 13,7 24 19,05 25 19,9 37 12
5403 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,22068 26 19,35174 40 16,1922 517 1 15,98 6 19 15 18,35 37 16 38 11,64
1897 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 19,24162 26 19,33954 41 17,3708333 173 1 14,1 6 17,8 24 19,43 25 18,65 42 16,8 43 17,45
7675 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 29) 19,33279 26 19,33762 42 16,3708333 472 1 12,7 6 17,8 24 20 41 19,4 42 14,53 43 13,8
6117 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 19,24340 26 19,33721 43 16,9886 267 1 16 6 18,5 15 19,55 37 13,17 38 17,73
1194 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,19315 26 19,32406 44 16,65 367 1 12,7 15 14,95 24 18,85 25 19,6 37 17,15
7457 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 19,07484 26 19,32151 45 16,651 365 1 14 15 19,15 37 18 38 15,45
4958 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 19,07661 26 19,31862 46 15,6 751 1 15,7 15 13,3 21 18,8 37 16,2 38 14
4888 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,18475 26 19,31561 47 16,6018 389 1 14,12 6 18,2 15 18,28 37 18,6 38 13,82
2735 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 26) 19,31455 26 19,31455 48 15,03 979 1 12,6 47 14 49 14,1 253 17,55 307 16,9
274 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,18223 26 19,31308 49 16,31875 487 1 14,68 24 19,63 25 19,63 37 11,35
2173 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 19,02980 26 19,30999 50 16,2941667 490 1 17,15 19 15,28 21 18,1 37 13,45 38 15,09 43 18,7
482 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 19,06347 26 19,30970 51 15,773 670 1 14,98 15 19,23 19 12,48 37 17,1 38 15,09
5706 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,17128 26 19,30206 52 17,24 206 1 17,55 7 19,2 24 19,25 25 18 37 12,2
7257 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 26) 19,29998 26 19,29998 53 15,6336 723 1 15,4 6 19,5 15 18 37 12,45 38 12,82
7219 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 29) 19,29298 26 19,29810 54 16,9693333 275 1 14,37 6 18,4 7 18,6 21 15,75 24 18,9 43 15,8
3790 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,16700 26 19,29776 55 16,4 458 1 14,4 6 18,1 24 16,05 25 19,8 37 13,65
2617 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,16629 26 19,29704 56 16,07 554 1 14,95 15 15,08 24 17,68 25 19,9 37 12,75
3662 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,62502 26 19,29466 57 15,5218333 790 1 14,95 19 13,3 21 17 37 14,5 38 15,18 43 18,2
6124 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,16099 26 19,29172 58 15,995 585 1 14,55 6 18,3 24 16,28 25 19,9 37 10,95
943 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,11929 26 19,29153 59 14,8392857 1062 1 17,88 6 17,8 21 14,85 23 11,65 37 13,8 38 12 43 16
6238 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 19,11138 26 19,28732 60 15,1162 940 1 14,55 15 19,9 21 13,8 37 13,15 38 14,18
5953 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 19,03981 26 19,28513 61 16,8804 299 1 16,2 6 18 15 18,48 37 16 38 15,73
1498 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 26) 19,28497 26 19,28497 62 15,72 688 1 17,08 6 11,8 21 14,45 24 18,33 43 16,95
6960 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 21) 18,25989 26 19,27869 63 14,5125 1228 1 11,63 6 19 24 17,08 25 13,38 37 7,8 43 18,2
479 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,14542 26 19,27605 64 15,385 841 1 14,83 6 18,5 24 12,8 25 19,75 37 11,05
2602 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 19,09433 26 19,27222 65 16,42775 448 1 13,45 15 18,43 37 16,2 38 17,64
780 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,14069 26 19,27130 66 15,5875 756 1 14,15 24 19,25 25 19,9 37 9,05
6392 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,13972 26 19,27032 67 16,6625 357 1 15,45 24 19,5 25 18,65 37 13,05
6763 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 26) 19,26061 26 19,26061 68 13,1516 1849 1 13,23 4 8,25 6 17,33 43 7,05 44 19,9
1987 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 19,01526 26 19,25964 69 14,3734 1280 1 13,53 19 8,3 37 17 38 13,91 39 19,13
1110 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 19,01477 26 19,25912 70 13,1533333 1848 1 14,45 21 0,2 32 20 37 11,05 38 13,55 39 19,68
502 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 26) 19,25885 26 19,25885 71 17,3166667 190 1 15,9 6 18,6 47 14,6 48 18,5 107 16,3 205 20
2122 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,12779 26 19,25833 72 15,6694 711 1 15,78 6 16,8 37 15,4 38 16,27 46 14,1
4572 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,12317 26 19,25368 73 16,6392 371 1 12,45 15 16,68 24 19,08 25 19,45 37 15,55
7178 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,12205 26 19,25255 74 15,1855 914 1 9,842 24 19,35 25 20 37 11,55
169 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,88112 26 19,25211 75 15,4694 809 1 14,55 19 13,88 21 16,05 37 17,6 38 15,27
5913 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,11459 26 19,24505 76 16,655 362 1 15,45 15 17,23 24 18,9 25 19,2 37 12,5
1495 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,11446 26 19,24492 77 17,0832 236 1 14,17 6 18,6 24 18,05 25 19,45 37 15,15
6017 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 19,06346 26 19,24488 78 16,2462 500 1 14,75 6 19 15 19,75 37 15,55 38 12,18
4181 4133 ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 15) 17,50851 26 19,24473 79 15,3758 843 1 15,15 19 13,15 37 13,95 38 16,45 39 18,18
1173 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,11356 26 19,24402 80 16,2375 505 1 14,35 24 18,95 25 19,6 37 12,05
6108 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,11270 26 19,24316 81 16,565 403 1 14,4 24 19,48 25 19,65 37 9,3 41 20
2799 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,90846 26 19,23598 82 16,4758 436 1 13,68 15 18,83 37 15,2 38 15,45 39 19,23
467 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,10192 26 19,23231 83 15,25 891 1 12,95 24 19,7 25 19,75 37 8,6
4448 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,90649 26 19,22998 84 16,1454 530 1 16,5 6 16,6 15 18,75 37 14,15 38 14,73
2113 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,09622 26 19,22658 85 15,329 854 1 13,92 24 19,6 25 19,7 37 8,1
7286 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 19,00918 26 19,22559 86 16,03 567 1 15 6 18 21 13,9 24 17,1 43 16,15
5115 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,09522 26 19,22557 87 14,4368 1258 1 12,27 6 19,1 15 18,6 37 15,4 38 6,818
6817 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 19,13896 26 19,22421 88 15,675 709 1 13,28 4 13,9 5 15,9 6 17,8 36 17,23 43 15,95
7463 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 18,93453 26 19,22168 89 16,0486 564 1 16,03 19 17,95 21 17,15 37 14,3 38 14,82
3477 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,83457 26 19,21972 90 14,0541667 1430 1 13,83 6 17 24 18,9 25 5,75 37 11,95 43 16,9
4723 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 26) 19,21131 26 19,21131 91 14,3695 1283 1 13,73 4 10,6 43 13,45 44 19,7
1665 4129 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 19) 18,75321 26 19,20736 92 12,7594 2037 1 15,65 15 18,73 21 0 37 14,15 38 15,27
6115 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,07467 26 19,20490 93 15,875 628 1 14,2 24 19,8 25 17,9 37 11,6
2471 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,43634 26 19,20425 94 15,0498 971 1 14,63 19 13,12 21 16 37 15,5 38 16
2246 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 19,09368 26 19,20353 95 16,004 582 1 13,8 23 19,6 37 13,6 38 13,55 39 19,48
4711 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,72369 26 19,20300 96 14,2186 1359 1 16,48 19 10,4 21 17,6 37 11,8 38 14,82
7602 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 29) 19,19622 26 19,20204 97 16,38125 467 1 16,75 6 16,6 24 17,48 43 14,7
3029 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,06863 26 19,19883 98 16,86 308 1 14,1 15 18,08 24 18,48 25 18,9 37 14,75
3952 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,68963 26 19,19798 99 13,618 1630 1 16,58 19 6,675 21 16,05 37 15,7 38 13,09
6519 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,06657 26 19,19676 100 15,38 842 1 15,4 6 15,8 24 19,6 25 19,3 37 6,8
4055 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 29) 19,19962 26 19,19649 101 16,1458333 529 1 14,3 6 15,4 21 14,4 24 18,25 39 16,53 43 18
6663 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,67301 26 19,19552 102 15,546 778 1 15,99 21 15,8 37 13,9 38 13,55 39 18,5
348 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,06306 26 19,19323 103 16,555 405 1 13 6 18,9 24 18,88 25 19,55 37 12,45
3401 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,29496 26 19,19191 104 16,075 552 1 16,5 15 17,48 21 18,55 37 12,85 38 15
1303 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,06132 26 19,19147 105 16,08125 551 1 13,23 24 18,65 25 19,5 37 12,95
5351 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,05777 26 19,18790 106 16,63 378 1 15,95 10 17,9 24 18,25 25 18,6 37 12,45
2661 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,54806 26 19,17708 107 13,009 1914 1 14,95 19 5,75 37 12,4 38 12,55 39 19,4
5276 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,54648 26 19,17685 108 14,6885 1136 1 13,75 19 8,9 21 14,85 32 20 37 16,45 38 14,18
786 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,03708 26 19,16710 109 15,975 592 1 14,1 15 16,18 24 18,25 25 19,4 37 11,95
7365 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,03599 26 19,16601 110 16,28125 493 1 14,35 24 17,93 25 18,95 37 13,9
7384 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,03272 26 19,16272 111 15,625 727 1 16 6 18 24 18,23 25 16,5 37 9,4
3290 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 19,03085 26 19,16246 112 15,2625 885 1 15,38 4 13,6 5 12 6 15,9 41 18 43 16,7
6377 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 26) 19,16223 26 19,16223 113 14,59375 1191 1 12,18 4 11,85 6 19,1 43 15,25
6283 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,03116 26 19,16115 114 15,705 695 1 12,25 15 15,38 24 19,05 25 19,4 37 12,45
1254 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,02917 26 19,15914 115 14,985 996 1 12,7 15 12,53 24 18,5 25 19,65 37 11,55
129 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 26) 19,15824 26 19,15824 116 15,8542 636 1 9,421 47 12,6 48 18,65 107 18,6 205 20
634 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 29) 19,14886 26 19,15502 117 15,6575 715 1 14,1 6 19,5 21 15,05 24 17,38 32 19,32 43 8,6
5513 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,39690 26 19,15477 118 15,0118 985 1 13,75 21 13,25 37 15,15 38 16,91 39 16
3630 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,79121 26 19,15474 119 15,63575 721 1 14,95 15 17,43 37 13,35 38 16,82
1888 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 21) 18,44508 26 19,15369 120 14,415 1264 1 12,4 24 18,73 25 19,35 37 8,3 43 13,3
3223 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,37985 26 19,15225 121 14,6086 1183 1 16,45 15 14,17 21 14,65 37 12,05 38 15,73
2295 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 26) 19,15029 26 19,15029 122 15,0625 968 1 14,2 4 10,3 43 16,95 44 18,8
6919 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,02014 26 19,15007 123 15,9915 588 1 15,82 24 18 25 18,55 37 11,6
3224 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,35229 26 19,14819 124 14,3958 1274 1 13,33 37 10,1 38 10,55 105 20 155 18
3157 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,01735 26 19,14726 125 15,94375 602 1 12,9 24 18,48 25 19,25 37 13,15
5484 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,73620 26 19,14580 126 15,664 713 1 17,1 7 16,9 15 18,23 37 15,55 38 10,55
630 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,40379 26 19,14556 127 15,58 760 1 11,73 15 18,63 37 17,95 38 12 39 17,6
4298 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 26) 19,14423 26 19,14423 128 15,6312 724 1 14,1 15 18,8 37 15,25 38 14,18 39 15,83
3539 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 17,05523 26 19,14421 129 12,9142857 1959 1 14,8 4 12,9 6 18,6 9 14,2 24 6,1 42 13 43 11
1961 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 19,13442 26 19,14112 130 16,3804 469 1 17,05 15 18,5 37 13,55 38 16,73 39 16,08
4928 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 19,13891 26 19,14014 131 13,7666667 1557 1 15,35 4 10 6 17,7 10 9,6 24 16,2 43 13,75
3488 2507 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 18,27008 26 19,13605 132 14,976 999 1 13,08 15 19,55 37 11,3 38 15,27 39 15,68
311 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,00599 26 19,13583 133 16,03 570 1 12,75 6 17,4 24 19,55 25 18,15 37 12,3
2726 4133 ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 15) 17,55749 26 19,13400 134 14,558 1208 1 15,45 19 12,95 21 15,45 37 15,85 38 13,09
7265 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,48619 26 19,13287 135 13,4336 1703 1 15,8 6 19,3 21 16,1 37 5,15 38 10,82
3932 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 26) 19,13213 26 19,13213 136 16,395 463 1 12,63 47 13,6 48 17,55 107 18,2 205 20
7177 2506 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 18,23779 26 19,13129 137 14,6694 1145 1 15,9 15 18,53 37 10,9 38 15,27 39 12,75
2303 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,63778 26 19,12981 138 15,7522 678 1 13,18 6 17,1 15 19 37 15,85 38 13,64
619 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 21) 18,98219 26 19,12726 139 14,1 1408 1 16,6 15 7,525 24 14,03 25 17,95 37 14,4
2198 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,97539 26 19,12629 140 14,455 1253 1 13,8 15 7,5 24 18,13 25 18 37 14,85
3686 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,79974 26 19,12526 141 17,0898333 233 1 15,05 15 19 32 18,36 37 16,75 38 15,45 39 17,93
1276 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,95692 26 19,12365 142 15,7625 675 1 13 24 19,25 25 18,35 37 12,45
3697 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 26) 19,12233 26 19,12233 143 13,7972857 1541 1 12,35 6 18,6 15 12,8 32 20 37 6,1 38 9,181 43 18
1015 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,58909 26 19,12190 144 15,317 856 1 14,9 15 18,85 37 15,7 38 11,82
6205 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,93913 26 19,12111 145 15,39375 838 1 14,95 24 19,38 25 18 37 9,25 43 ΑΠΣ
6201 4131 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 19) 18,13652 26 19,11634 146 13,4694 1691 1 17,45 19 10,93 21 17,55 37 10,15 38 11,27
2127 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,89267 26 19,11447 147 15,0625 968 1 16,7 24 19,3 25 17,1 37 7,15