ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 28 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΩΔ ΥΠ ΚΩΔ ΤΜ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΒΠ ΠΠ ΒΠΠ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠΠ (ΑΠO 32) ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8
2177 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 28) 20,00000 28 20,00000 1 16,695 341 1 16,08 4 9,5 6 18,5 7 19,6 9 19,8
6520 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 19,48652 28 19,62159 2 17,855 96 1 16,28 4 15,3 6 18,9 7 18,8 41 20
7655 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 19,36142 28 19,51224 3 16,5366 410 1 13,65 4 13,93 6 19,1 8 19,9 41 16,1
7219 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 29) 19,29298 28 19,31112 4 16,9693333 275 1 14,37 6 18,4 7 18,6 21 15,75 24 18,9 43 15,8
3083 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 28) 19,00000 28 19,00000 5 17,685 119 1 14,65 6 17,4 7 18,4 10 18,45 24 19,53
5703 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 17,93131 28 18,83778 6 15,125 931 1 14,83 4 13,7 6 19,1 8 16,6 41 11,4
22 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 28) 18,56179 28 18,56179 7 13,815 1531 1 10,25 6 17,6 7 19,55 24 13,53 43 8,15
4924 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 18,21743 28 18,22369 8 14,3791667 1278 1 15,2 4 14,1 5 13,13 6 17,4 8 17,8 43 8,65
7423 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 28) 17,83184 28 17,83184 9 15,8516 639 1 14,1 4 10,73 6 17,7 8 19,2 10 17,53
7209 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 28) 17,75208 28 17,75208 10 15,3 863 1 13,05 4 10,55 6 17,1 7 18,7 9 17,1
6690 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 16,35783 28 17,00000 11 13,9732 1457 1 13,75 4 10,85 6 16,67 8 19 41 9,6
6865 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 2) 16,28424 28 16,50205 12 14,54 1212 1 12,05 4 12,35 6 15,1 7 17,3 10 15,9
6687 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛ 24) 19,13065 28 16,07733 13 14,34375 1301 1 14,25 6 17,7 8 15,8 24 9,625
5212 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 2) 15,90983 28 16,05844 14 12,9125 1961 1 13,6 4 8,05 5 11,8 6 15,4 7 16,1 36 12,53
431 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 28) 15,89430 28 15,89430 15 13,66 1612 1 10,05 4 9,65 6 18,4 7 13,1 8 17,1
5 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 28) 15,48449 28 15,48449 16 11,70625 2621 1 7,05 6 18,4 7 18,1 24 3,275
3802 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 28) 15,24413 28 15,24413 17 9,98857143 3568 1 9,9 6 15,27 7 13,1 21 1,75 37 9,85 38 6,454 43 14
2388 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 17,42689 28 15,20895 18 14,225 1355 1 10,95 4 12,95 6 14 7 14,25 10 18 41 15,2
3591 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 28) 15,00000 28 15,00000 19 8,91483333 4206 1 9,114 6 14,8 7 17,6 21 3,45 24 3,575 43 4,95
5393 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 26) 17,61564 28 14,91117 20 12,4193333 2212 1 12,07 4 12 6 14,6 7 12,2 11 13,3 43 10,35
4502 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 28 14,80633 21 12,5 2170 1 8,85 4 8,55 6 15,8 8 18,5 41 10,8
6366 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 28 14,57580 22 13,255 1802 1 12,53 4 8,05 6 12,3 7 16,5 41 16,9
5759 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 28 14,29384 23 12,9208333 1952 1 8,425 4 4,3 6 17,2 7 13,7 9 16,2 41 17,7
500 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 28 13,64931 24 12,175 2343 1 10,2 4 5,35 6 15,2 7 13 41 18 43 11,3
1539 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 28 13,00000 25 10,6125 3235 1 7,075 6 15,8 8 14,8 24 7,85 39 7,45 43 10,7
5948 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 28 12,88553 26 11,995 2443 1 11,28 4 5,3 6 12,4 7 12,5 41 18,5
127 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 28 11,69442 27 12,7432 2045 1 11,35 4 9,8 6 9,866 8 16,6 41 16,1
6087 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 28 11,00000 28 11,5666 2695 1 9,65 4 7,3 6 13,53 7 14,3 10 13,05
4597 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 28 9,87907 29 11,325 2828 1 10,8 4 5,6 6 14,4 8 14,5
2710 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 28 9,55126 30 8,05 4705 1 11,3 4 8,3 5 1,15 6 13,6 7 7,2 41 13,6 43 1,2
2536 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 28 8,00000 31 9,7 3747 1 11,3 4 6,7 6 10 8 11,7 41 8,8
5533 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 28 ΑΚΥΡΟ 32 ΑΠΣ ΑΠΣ 1 ΑΠΣ 6 ΑΠΣ 7 ΑΠΣ 10 ΑΠΣ