ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 29 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΩΔ ΥΠ ΚΩΔ ΤΜ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΒΠ ΠΠ ΒΠΠ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠΠ (ΑΠO 1150) ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8
2844 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,86526 29 20,00000 1 19,475 1 1 18,6 24 19,85 25 19,8 37 19,65
844 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 19,82500 29 19,91886 2 19,0326 8 1 17,65 15 19,7 37 18,9 38 19,36 39 19,55
3916 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,61829 29 19,74981 3 18,59 25 1 18,15 24 19,75 25 20 37 15,55 41 19,5
588 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 19,47749 29 19,73777 4 18,0662 62 1 15,5 6 17,2 15 19,5 37 18,95 38 19,18
428 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 19,60715 29 19,72448 5 17,369 174 1 17,7 15 19,35 22 13,65 37 19,6 38 16,55
2540 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,58671 29 19,71782 6 18,14 52 1 15,85 6 18 24 20 25 19,95 37 16,9
1529 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,55579 29 19,68650 7 18,48125 30 1 16,7 24 19,38 25 20 37 17,85
1347 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,49617 29 19,62610 8 18,5625 26 1 17,95 24 19,25 25 19,75 37 17,3
1700 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 21) 19,45431 29 19,58369 9 17,5125 145 1 17,65 24 19,3 25 20 37 13,1
4735 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,45072 29 19,58006 10 17,73 114 1 14,55 6 19,6 24 19,05 25 19,9 37 15,55
4115 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 19,31864 29 19,57160 11 17,943 81 1 16,1 15 18,3 37 19,1 38 18,27
7358 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,41060 29 19,53942 12 18,16 51 1 14,3 6 19,4 24 19,95 25 19,45 37 17,7
5965 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,40034 29 19,52902 13 17,835 99 1 14,13 24 19,8 25 19,7 37 17,85 41 17,7
2537 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 19,14401 29 19,49224 14 16,4736 437 1 17,35 6 17,8 19 12,95 37 17,45 38 16,82
3007 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,32717 29 19,45489 15 17,4375 156 1 16,35 24 19,75 25 19,55 37 14,1
5047 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,31776 29 19,44536 16 17,465 153 1 15,85 6 18,2 24 19,58 25 19,8 37 13,9
7128 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,31659 29 19,44418 17 16,655 361 1 13,9 6 16 24 19,48 25 20 37 13,9
4844 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 19,18000 29 19,42657 18 15,1226 935 1 14,7 19 7,875 37 17,35 38 16,36 39 19,33
6595 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,28353 29 19,41069 19 17,66 125 1 15,4 6 18,6 24 19,7 25 19,4 37 15,2
2324 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,27820 29 19,40529 20 18,045 64 1 14,95 15 19,33 24 19,6 25 19,8 37 16,55
4907 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,27667 29 19,40374 21 16,05 562 1 17,6 24 20 25 18,65 37 7,95
2951 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,26623 29 19,39316 22 17,42 159 1 14,65 24 19,45 25 19,9 37 13,1 41 20
2015 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,26495 29 19,39187 23 17,46 154 1 14,9 6 18,2 24 19,85 25 19 37 15,35
7186 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 19,08383 29 19,39155 24 16,7372 332 1 17,15 6 19,3 15 18,65 37 12,95 38 15,64
3394 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,26219 29 19,38907 25 16,875 303 1 14,43 24 19,33 25 19,9 37 13,85
211 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,25442 29 19,38120 26 17,085 234 1 17,6 6 17,4 24 19,48 25 19,1 37 11,85
4787 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 19,13396 29 19,37841 27 16,7618 327 1 15,35 15 19,8 37 16,05 38 14,91 39 17,7
6149 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,24442 29 19,37107 28 16,52 420 1 15,3 6 15,6 24 19,45 25 19,8 37 12,45
5945 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 19) 19,12459 29 19,36860 29 16,7108 336 1 14,6 21 16,85 37 15,8 38 17,45 39 18,85
3454 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,22454 29 19,35093 30 15,96 595 1 15,15 6 13,7 24 19,05 25 19,9 37 12
5403 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,22068 29 19,34702 31 16,1922 517 1 15,98 6 19 15 18,35 37 16 38 11,64
6338 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,21390 29 19,34015 32 17,3 195 1 15,55 24 19,4 25 19,05 37 15,2
801 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,21096 29 19,33717 33 17,3125 191 1 15,3 24 19,35 25 19,1 37 15,5
1897 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 19,24162 29 19,33473 34 17,3708333 173 1 14,1 6 17,8 24 19,43 25 18,65 42 16,8 43 17,45
7675 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 29) 19,33279 29 19,33279 35 16,3708333 472 1 12,7 6 17,8 24 20 41 19,4 42 14,53 43 13,8
6971 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,20141 29 19,32750 36 17,1125 230 1 15,6 24 18,75 25 19,55 37 14,55
1420 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,19621 29 19,32223 37 17,5732 135 1 14,57 24 19,55 25 19 37 15,45 41 19,3
1194 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,19315 29 19,31913 38 16,65 367 1 12,7 15 14,95 24 18,85 25 19,6 37 17,15
2960 4130 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 19) 19,07692 29 19,31874 39 14,9344 1016 1 16,3 22 8,65 37 15,25 38 16,27 39 18,2
4888 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,18475 29 19,31062 40 16,6018 389 1 14,12 6 18,2 15 18,28 37 18,6 38 13,82
274 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,18223 29 19,30807 41 16,31875 487 1 14,68 24 19,63 25 19,63 37 11,35
482 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 19,06347 29 19,30467 42 15,773 670 1 14,98 15 19,23 19 12,48 37 17,1 38 15,09
5706 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,17128 29 19,29698 43 17,24 206 1 17,55 7 19,2 24 19,25 25 18 37 12,2
7219 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 29) 19,29298 29 19,29298 44 16,9693333 275 1 14,37 6 18,4 7 18,6 21 15,75 24 18,9 43 15,8
3790 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,16700 29 19,29264 45 16,4 458 1 14,4 6 18,1 24 16,05 25 19,8 37 13,65
2617 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,16629 29 19,29192 46 16,07 554 1 14,95 15 15,08 24 17,68 25 19,9 37 12,75
6124 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,16099 29 19,28656 47 15,995 585 1 14,55 6 18,3 24 16,28 25 19,9 37 10,95
6238 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 19,11138 29 19,28213 48 15,1162 940 1 14,55 15 19,9 21 13,8 37 13,15 38 14,18
1953 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,15463 29 19,28011 49 16,4208333 449 1 14,08 6 18,6 7 16,3 24 19,5 25 17,75 37 12,3
5953 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 19,03981 29 19,27992 50 16,8804 299 1 16,2 6 18 15 18,48 37 16 38 15,73
6960 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 21) 18,25989 29 19,27344 51 14,5125 1228 1 11,63 6 19 24 17,08 25 13,38 37 7,8 43 18,2
479 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,14542 29 19,27078 52 15,385 841 1 14,83 6 18,5 24 12,8 25 19,75 37 11,05
780 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,14069 29 19,26599 53 15,5875 756 1 14,15 24 19,25 25 19,9 37 9,05
6392 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,13972 29 19,26500 54 16,6625 357 1 15,45 24 19,5 25 18,65 37 13,05
2011 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,12877 29 19,26091 55 16,1418 531 1 16,2 6 18,5 15 18,15 37 14,95 38 12,91
2122 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,12779 29 19,25292 56 15,6694 711 1 15,78 6 16,8 37 15,4 38 16,27 46 14,1
4572 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,12317 29 19,24824 57 16,6392 371 1 12,45 15 16,68 24 19,08 25 19,45 37 15,55
7178 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,12205 29 19,24711 58 15,1855 914 1 9,842 24 19,35 25 20 37 11,55
5913 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,11459 29 19,23955 59 16,655 362 1 15,45 15 17,23 24 18,9 25 19,2 37 12,5
1495 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,11446 29 19,23942 60 17,0832 236 1 14,17 6 18,6 24 18,05 25 19,45 37 15,15
1173 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,11356 29 19,23851 61 16,2375 505 1 14,35 24 18,95 25 19,6 37 12,05
1250 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 21) 19,11336 29 19,23830 62 16,9125 291 1 14,48 24 18,53 25 18,9 37 15,75
6108 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,11270 29 19,23764 63 16,565 403 1 14,4 24 19,48 25 19,65 37 9,3 41 20
2919 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,11018 29 19,23508 64 16,95 285 1 17,9 6 20 24 18,25 25 18,35 37 10,25
467 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,10192 29 19,22671 65 15,25 891 1 12,95 24 19,7 25 19,75 37 8,6
2117 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 19,28074 29 19,22670 66 15,8541667 637 1 14,95 6 18,4 24 13,55 41 14,2 42 16,33 43 17,7
4448 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,90649 29 19,22437 67 16,1454 530 1 16,5 6 16,6 15 18,75 37 14,15 38 14,73
2113 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,09622 29 19,22094 68 15,329 854 1 13,92 24 19,6 25 19,7 37 8,1
7631 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,09227 29 19,21694 69 14,81 1069 1 16,1 6 18,6 24 16,25 25 10,55 37 12,55
3477 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,83457 29 19,21403 70 14,0541667 1430 1 13,83 6 17 24 18,9 25 5,75 37 11,95 43 16,9
4061 2507 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 18,79953 29 19,20847 71 13,8136 1532 1 14,5 15 18,43 19 4,325 37 16 38 15,82
1915 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,08341 29 19,20797 72 15,19 912 1 15,08 15 10,15 24 17,43 25 19,35 37 13,95
1546 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,75300 29 19,20155 73 16,0908 549 1 16,5 6 17,07 15 18,73 37 13,8 38 14,36
4055 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 29) 19,19962 29 19,19962 74 16,1458333 529 1 14,3 6 15,4 21 14,4 24 18,25 39 16,53 43 18
6115 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,07467 29 19,19911 75 15,875 628 1 14,2 24 19,8 25 17,9 37 11,6
7602 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 29) 19,19622 29 19,19622 76 16,38125 467 1 16,75 6 16,6 24 17,48 43 14,7
3029 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,06863 29 19,19299 77 16,86 308 1 14,1 15 18,08 24 18,48 25 18,9 37 14,75
6519 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,06657 29 19,19090 78 15,38 842 1 15,4 6 15,8 24 19,6 25 19,3 37 6,8
6663 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,67301 29 19,18966 79 15,546 778 1 15,99 21 15,8 37 13,9 38 13,55 39 18,5
2585 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,06464 29 19,18895 80 15,42 830 1 13,85 6 14,3 24 19,65 25 19 37 10,3
348 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,06306 29 19,18735 81 16,555 405 1 13 6 18,9 24 18,88 25 19,55 37 12,45
1303 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,06132 29 19,18558 82 16,08125 551 1 13,23 24 18,65 25 19,5 37 12,95
5351 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,05777 29 19,18199 83 16,63 378 1 15,95 10 17,9 24 18,25 25 18,6 37 12,45
303 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 21) 19,04378 29 19,16782 84 15,725 683 1 12,85 6 15,1 24 18,78 25 19,5 37 12,4
1626 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 29) 19,16534 29 19,16534 85 15,1221667 936 1 12,43 6 18,6 9 15,5 21 11,55 24 16,05 43 16,6
6951 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 21) 19,03801 29 19,16197 86 14,925 1023 1 14,5 15 12,7 24 18,78 25 19,55 37 9,1
786 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,03708 29 19,16103 87 15,975 592 1 14,1 15 16,18 24 18,25 25 19,4 37 11,95
7365 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,03599 29 19,15993 88 16,28125 493 1 14,35 24 17,93 25 18,95 37 13,9
535 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 19,01036 29 19,15929 89 15,2 909 1 14,8 4 13,25 5 12,28 6 18,2 10 17,33 24 15,85 43 15
7384 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,03272 29 19,15662 90 15,625 727 1 16 6 18 24 18,23 25 16,5 37 9,4
6283 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,03116 29 19,15503 91 15,705 695 1 12,25 15 15,38 24 19,05 25 19,4 37 12,45
1254 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,02917 29 19,15301 92 14,985 996 1 12,7 15 12,53 24 18,5 25 19,65 37 11,55
634 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 29) 19,14886 29 19,14886 93 15,6575 715 1 14,1 6 19,5 21 15,05 24 17,38 32 19,32 43 8,6
1888 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 21) 18,44508 29 19,14752 94 14,415 1264 1 12,4 24 18,73 25 19,35 37 8,3 43 13,3
1498 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 26) 19,28497 29 19,14554 95 15,72 688 1 17,08 6 11,8 21 14,45 24 18,33 43 16,95
6417 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,02135 29 19,14509 96 16,595 391 1 15,7 24 18,78 25 17,8 37 11,8 41 18,9
6919 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,02014 29 19,14387 97 15,9915 588 1 15,82 24 18 25 18,55 37 11,6
7481 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,01743 29 19,14112 98 15,82 650 1 14,35 7 16,9 24 17,8 25 19,55 37 10,5
3157 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,01735 29 19,14104 99 15,94375 602 1 12,9 24 18,48 25 19,25 37 13,15
5484 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,73620 29 19,13957 100 15,664 713 1 17,1 7 16,9 15 18,23 37 15,55 38 10,55
1961 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 19,13442 29 19,13486 101 16,3804 469 1 17,05 15 18,5 37 13,55 38 16,73 39 16,08
2876 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,01121 29 19,13482 102 16,61 388 1 14,55 15 18,3 24 17,3 25 18,65 37 14,25
4928 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 19,13891 29 19,13388 103 13,7666667 1557 1 15,35 4 10 6 17,7 10 9,6 24 16,2 43 13,75
3076 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,53481 29 19,13095 104 15,2598333 887 1 14,15 21 15,7 32 ΑΠΣ 37 13,87 38 12,82 39 16,88 43 18
3488 2507 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛ 19) 18,27008 29 19,12975 105 14,976 999 1 13,08 15 19,55 37 11,3 38 15,27 39 15,68
5023 5127 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 21) 17,16209 29 19,12621 106 14,3612 1288 1 13,15 6 15,4 37 15,4 38 8,606 39 19,25
2303 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,63778 29 19,12347 107 15,7522 678 1 13,18 6 17,1 15 19 37 15,85 38 13,64
6026 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,99189 29 19,12230 108 14,4882 1238 1 16 6 17,27 24 18,88 25 11,95 37 8,35
3433 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,99168 29 19,12227 109 16,345 476 1 15,25 6 17,4 24 18,23 25 17,55 37 13,3
619 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 21) 18,98219 29 19,12090 110 14,1 1408 1 16,6 15 7,525 24 14,03 25 17,95 37 14,4
2198 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,97539 29 19,11992 111 14,455 1253 1 13,8 15 7,5 24 18,13 25 18 37 14,85
3686 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,79974 29 19,11888 112 17,0898333 233 1 15,05 15 19 32 18,36 37 16,75 38 15,45 39 17,93
1276 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,95692 29 19,11726 113 15,7625 675 1 13 24 19,25 25 18,35 37 12,45
7328 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛ 24) 19,26443 29 19,11614 114 15,535 783 1 15,2 6 17,7 24 17,28 25 15,85 43 11,65
1015 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,58909 29 19,11550 115 15,317 856 1 14,9 15 18,85 37 15,7 38 11,82
2127 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,89267 29 19,10801 116 15,0625 968 1 16,7 24 19,3 25 17,1 37 7,15
988 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,89250 29 19,10799 117 15,61 740 1 14,23 6 14,7 24 18,18 25 18,65 37 12,3
5087 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,87362 29 19,10527 118 15,265 883 1 14,73 15 12,98 24 18,73 25 17,6 37 12,3
1018 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,87201 29 19,10504 119 14,8436 1056 1 14,4 6 18,7 15 15,4 37 14,9 38 10,82
2705 4602 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛ 20) 19,08709 29 19,10295 120 13,1826 1836 1 11,4 15 7,975 37 13,8 38 13,36 39 19,38
2465 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,84634 29 19,10134 121 15,4182 831 1 15,85 6 14,47 24 18,68 25 16,8 37 11,3
933 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,07467 29 19,10070 122 15,7744 669 1 14,98 8 19,2 37 18,1 38 10,27 39 16,33
4512 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,81483 29 19,09681 123 15,83525 647 1 13,97 24 18,1 25 18,48 37 12,8
6986 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,80642 29 19,09560 124 14,995 992 1 12,5 6 12,8 24 18,88 25 18,95 37 11,85
216 5103 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,79810 29 19,09440 125 15,875 628 1 13,03 6 17,8 24 19 25 18,95 37 10,6
2315 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,79365 29 19,09376 126 14,338 1303 1 15,9 15 18,7 23 11,55 37 13,45 38 12,09
6920 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 21) 18,78801 29 19,09295 127 15,56875 765 1 14,45 24 19,08 25 17,6 37 11,15
6280 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 29) 19,09099 29 19,09099 128 15,1291667 930 1 15,05 4 12,75 6 16,9 24 13,43 41 16,1 43 16,55
445 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 19,02614 29 19,09018 129 12,6858333 2080 1 15,88 6 15 21 13,95 37 1,8 38 12,09 43 17,4
1694 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,74801 29 19,08719 130 15,4632 813 1 15,05 6 15,67 24 17,88 25 18,83 37 9,9
1227 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,74304 29 19,08647 131 15,30625 860 1 9,675 24 19,2 25 19,25 37 13,1
3039 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,73103 29 19,08474 132 16,55 406 1 10,8 15 18,83 24 19,03 25 19,35 37 14,75
6198 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,71985 29 19,08313 133 15,5375 782 1 11,65 24 18,7 25 19 37 12,8
7641 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 26) 19,08824 29 19,08159 134 15,1458333 924 1 12,18 15 16,85 24 13,2 25 19,1 37 11,85 43 17,7
1583 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,69743 29 19,07990 135 14,7 1132 1 11,45 15 9,975 24 16,93 25 17,8 37 17,35
5463 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 21) 18,67480 29 19,07665 136 15,5166 791 1 15 6 14,33 24 16,85 25 17,35 37 14,05
2616 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,86682 29 19,07334 137 15,725 683 1 15 15 17,5 37 14,35 38 14 39 17,78
7055 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,63460 29 19,07086 138 14,71 1123 1 14,63 6 12,5 24 18,93 25 18,05 37 9,45
341 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,61134 29 19,06751 139 14,83 1063 1 11,8 6 18,2 24 17,98 25 13,98 37 12,2
5320 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,59135 29 19,06463 140 15,69375 703 1 10,85 24 17,33 25 18,75 37 15,85
746 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,58841 29 19,06421 141 15,275 878 1 15 24 15,8 25 18,9 37 11,4
2762 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,54638 29 19,05816 142 15,35 849 1 12,75 6 15,1 24 17,5 25 19 37 12,4
4492 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,54558 29 19,05804 143 14,61875 1176 1 14,28 24 19,4 25 18,75 37 6,05
4476 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,52410 29 19,05495 144 15,22 900 1 13,3 6 14,4 24 17,8 25 18,7 37 11,9
926 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 29) 19,05405 29 19,05405 145 12,1333333 2364 1 14,45 6 17,9 21 6,85 24 16,45 25 6,8 43 10,35
7310 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,51763 29 19,05402 146 13,4363333 1702 1 12,05 6 18,6 15 14,1 23 10,15 37 12,9 38 12,82
4643 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21)